Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Piarista Rend Magyar Tartománya

Fő kategória >KIADÓ >P-R >Piarista Rend Magyar Tartománya

Sorrend:

-20%
A TATAI PIARISTA RENDHÁZ TÖRTÉNETE 1943–1950

Magyarország piarista múltjából

Szerző: Darvasy Mihály SchP, Biró Imre SchP

Szerkesztő: Túri Róbert, Koltai András, Vizkelety András

Piarista Rend Magyar Tartománya, 2017

 

A tatai piarista rendház és gimnázium működésének utolsó hét esztendejéről készült 300 oldalnyi, különlegesen részletes és alapos, kézzel írt krónika a téma és a szerzők szerencsés találkozásának köszönheti létrejöttét. A második világháború, a kommunista hatalomátvétel, majd az erőszakos államosítások és végül a rendház erőszakos fölszámolása fordulatokkal teli eseményeit ugyanis két rendtörténészi elhivatottságú piarista, két tartományfőnöki titkár, Darvasy Mihály (1917-1973) és Biró Imre (1883-1972) örökítette meg. (Az utóbbi Tatára kerülése előtt, 1943-ig, utóbbi pedig a tatai gimnázium államosítása után, 1948-tól volt tartományfőnöki titkár.)

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
KOHÁRY ISTVÁN EMLÉKKÖNYV

a kecskeméti piarista gimnázium alapításának 300. évfordulójára

Magyarország piarista múltjából

Szerkesztő: Kozicz János; Koltai András

Piarista Rend Magyar Tartománya, 2015

 

Koháry István (1649–1731) gróf, országbíró, dunáninneni és bányavidéki főkapitány, Hont vármegye főispánja, a filozófia baccalaureus-a, nagybirtokos, államférfi és költő volt, aki gondosan irányított birtokainak jövedelméből számos módon gyarapította katolikus egyházát és magyar hazáját. Nagy jelentőségű alapítványai és kezdeményezései közül – a magyar történelem tragikus útvesztőinek következtében – az egyik legmaradandóbbnak a kecskeméti piarista iskola bizonyult, amely 1715 óta élő, és az alapító céljának megfelelően működő intézmény. Fönnállásának háromszázadik évfordulóján kilenc tanulmány, saját végrendelete és portréinak teljes sorozata mutatják be Koháry István gazdag életének és munkásságának egyes oldalait: a katonát, a földesurat, a mecénást és a patrónust.

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
TATABÁNYA ÉS A PIARISTÁK

Magyarország piarista múltjából

Szerző: Haraszti Mihály

Piarista Rend Magyar Tartománya, 2009

 

Az 1930-as évekre a tatai piarista gimnázium diákjainak harmada vasúton járt be a szomszédos bányászközségekből: Alsógalláról, Felsőgalláról, Tatabányáról és Bánhidáról. A bejárók felügyelete és a vasúti közlekedés nehézségei állandó gondot jelentettek. 1944-ben néhány hétre, majd 1945-ben egy évre a tanári kar egy része Felsőgallára költözött és megnyitották a tatai gimnázium kihelyezett tagozatát. Az iskola további működését a kommunista hatalom meghiúsította, helyette 1946-ban Állami Gimnáziumot hoztak létre. Államosítás lett a sorsa 1948-ban a tatai gimnáziumnak, majd 1950-ben a piarista rendháznak is.

 
1 500 Ft
Akció: 1 200 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
PIARISTÁK

Szerzetesrendek a Kárpát-medencében

Szerző: Borián Tibor, Koltai András, Legeza László

Szerkesztő: Legeza László

Piarista Rend Magyar Tartománya, 2007

           

A piarista rend élete mindig az iskola körül forgott. Ahogy változtak a katolikus iskolával szembeni társadalom elvárások, az állami előírások, és persze maguk az iskolás gyerekek is, úgy változott az évszázadok folyamán maga a piarista rend is. Ez a színes album ezeken a változásokon vezeti végig az olvasót Legeza László színes képeivel, amelyek a rend régi és új magyarországi épületeit mutatják be, iskolai küldetésének megszűnt vagy ma is élő emlékeit, Podolintól Gödig és Mosonmagyaróvártól Máramarosszigetig. A kötet ugyanakkor egyben a piarista rend magyarországi történetének legújabb teljes összefoglalása is.

 
4 990 Ft
Akció: 3 990 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
PIARISTÁK MAGYARORSZÁGON 1642-1992

Rendtörténeti tanulmányok

Szerkesztő: Holl Béla SchP

Piarista Rend Magyar Tartománya, 1992

 

A magyar piaristák az 1992. évben ünnepelték a Rendnek a történeti Magyarország területén történt első megtelepedése 350. évfordulóját. E jubileumra készült ez a tanulmánykötet, amelyben kilenc szerző dolgozata olvasható a piarista rend múltjáról.

 
945 Ft
Akció: 755 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
PIARISTA ESZMÉK ÉS SORSOK A 20. SZÁZADBÓL

Tanulmányok Magyarország piarista múltjából

Szerző: Szende Ákos

Piarista Rend Magyar Tartománya, 2013

 

Az Egyház legjobb védelme híven előadott múltja” – vallja a kötet szerzője, Szende Ákos, akinek a kötetben tizenegy tanulmánya olvasható, amelyek egy vagy több piarista szerzetes sorsát, illetve életének egy-egy életrajz különleges szeletét mutatják be a 20. század viharos második feléből. Az írások egy része a piarista pedagógia módszereit és hatásait tárja föl az iskolából kikerült diákok (mint Kovács Sándor szombathelyi püspök vagy a debreceni gimnáziumi önképzőkör egyes tagjainak) életpályáján, vagy pedig egy-egy nagyhatású tanári személyiség vonásait mutatja be. Nem kevésbé tanulságosak azonban azok az írások sem, amelyek egy-egy nem éppen kifogástalan életpálya okait és fordulatait kutatják, például olyanokét, akik valamilyen okból a kommunista diktatúra kiszolgálóivá vagy ügynökeivé lettek.

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
MEGTANÍTANAK MEGBOCSÁTANI

A boldoggá avatott spanyol piarista vértanúk életrajza

Szerző: Mario Carisio

Fordító: Pestalits Gitta

Illusztrátor: Csobán András

Piarista Rend Magyar Tartománya, 2007

 
630 Ft
Akció: 505 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
KALAZANCI SZENT JÓZSEF, A PIARISTA REND ALAPÍTÓJA

Szerző: Severini Giner Guerri

Fordító: Ruppert József, Domokos György

Piarista Rend Magyar Tartománya, 2000

 

Kalazanci József fiatal spanyol papként érkezett Rómába a 16. század végén, és kezdetben az volt a vágya, hogy kanonoki javadalmat szerezzen. Isten azonban különleges feledatot szánt neki. E könyv végigvezet életének történetén. Megtudhatjuk, hogyan élt Spanyolországban, miként jutott arra a döntésre Rómában, hogy iskolaszervezéssel foglalkozzon, és miért szánta rá a piarista rend alapítására.

 
945 Ft
Akció: 755 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
CATALOGUS RELIGIOSORUM PROVINCIAE HUNGARIAE SCHOLARUM PIARUM

A magyar piarista Rendtartomány névtára 1666 - 1997

Sorozatcím: METEM könyvek

Szerző: Léh István SchP

Szerkesztő: Koltai András

Piarista Rend Magyar Tartománya, 1998

 

A kötet a Magyarországon valaha élt piarista szerzetesek legfontosabb életrazi adatainak (születés, szerzetesi fogadalmak, halálozás, működésük évenkénti bontásban) gyűjteménye a kezdetektől napjainkig. Függelékében megtalálható a rendtartomány Balanyi György által írt rövid latin története latinul, a rendházak, provinciálisok, piarista püspökök és akadémikusok jegyzéke. Részletes mutatókat tartalmaz szerzetesi nevek, belépési időpontok és provinciák szerint.

 
1 500 Ft
Akció: 1 200 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  BEVEZETÉS A PIARISTA REND MAGYARORSZÁGI TÖRTÉNETÉNEK FORRÁSAIBA ÉS IRODALMÁBA

Magyarország piarista múltjából

Szerző: Koltai András

Piarista Rend Magyar Tartománya, 2007     

 

A kötet mindazon levéltári fondok, rendi krónikák, könyvek, tanulmányok, forráskiadványok és kéziratok fölsorolását nyújtja – a lehetőleg szerinti teljességre törekedve – amelyek a magyarországi piarista rendtartomány egészére, a rendházak és iskolák történetére, valamint a szerzetesek életére és munkásságára vonatkoznak. Emellett kísérletet tesz arra is, hogy bemutassa a rend általános és közép-európai történetének forrásait és irodalmát.

 
1 500 Ft
Akció: 1 200 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ÜZENETEK A MÁRAMAROSI VÉGEKRŐL

Kádár József piarista beszámolói és emlékezései (1945-1992)

Szerző: Kádár József

Szerkesztő: Koltai András; Orosz Krisztofer Levente

Piarista Rend Magyar Tartománya, 2014

 

Kádár József piarista szerzetes, a máramarosszigeti piarista gimnázium utolsó igazgatója, különleges ember volt, aki képes volt bátran és talékonyan megélni papi és tanári hivatását a romániai kommunista diktatúra legsötétebb éveiben, az ország talán legtávolibb pontján, Máramarosban is. A háború után a semmiből iskolát szervezett, közben diákjaival hadifoglyokat és deportáltakat mentett, plébánosként fáradhatatlanul járta a rábízott falvakat, ha kellett szappant főzött, embereket és teheneket gyógyított. Ráadásul eközben bátor jelentéseket juttatott el kolozsvári és budapesti rendi elöljáróihoz, amelyek a maguk módján egyedülállóak. Ezeket adja közre ez a is kötet, amely nemcsak a romániai magyarság kettős elnyomásának dokumentuma, hanem élvezetes és tanulságos olvasmány is.

 
1 050 Ft
Akció: 840 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
AZ OLVASÁS TUDOMÁNYA

Szerző: Sík Sándor

Szerkesztő: Králik Zoltán, Sárközi Sándor

Illusztrátor: Farsang Zsóka

Piarista Rend Magyar Tartománya, 2000

 

Sík Sándor ez a könyve is, mint annyi más írása, a történelmi pillanat sürgetésére született. 1948-ban Sík Sándort, aki akkoriban vált ki az Országos Köznevelési Tanácsból, fölkérték, hogy írjon segédkönyvet, elsősorban az irodalomtanárok számára. Ezt örömmel vállalta, mert úgy érezte, hogy sok mindent összefoglalhat itt abból az örökségből, amelynek birtokosaként a „jövő szolgálatára” ajánlkozhat. Húsz éven át tanított középiskolában, tankönyvek szerzője volt, majd a szegedi egyetemen tanította a jövő irodalomtanárait. Tartalma négy góc köré csoportosul az első az irodalomelmélet és esztétika legfőbb fogalmait magyarázza.

 
1 500 Ft
Akció: 1 200 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
A PIARISTA REND 18. SZÁZADI POÉTÁI

Latin humanitas, neolatin poézis. Fejezetek a margyarországi neobarokk-klasszicizáló lírai költészet történetéből (1740–1820) , I/2

Szerző: Tóth Sándor Attila

Piarista Rend Magyar Tartománya, 2014

 

A korai újkor latin nyelvű gimnáziumainak tananyagához a poétika elmélete mellett a költői gyakorlatok is hozzátartoztak, és sok diák a költészetet az iskola falain kívül is folytatta, akár világi, akár egyházi pályát választott. Tóth Sándor Attila munkája a hitéletre az oktatásra, valamint a tudományra egyaránt nagy figyelmet fordítót piarista szerzetesrend elfeledett 18. századi latin költőit tekinti át, elsősorban nyomtatásban megjelent munkáik alapján, számos eredeti idézettel, és azok mai magyar fordításával, a jezsuita költőkről szóló hasonló munka folytatásaképpen.

 
2 500 Ft
Akció: 2 000 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
A MAGYAR PIARISTÁK ÉS A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG

Magyarország piarista múltjából

Szerző: Szakál Ádám SchP

Szerkesztő: Koltai András

Piarista Rend Magyar Tartománya, 2013

 

A Tanácsköztársaság rövid időszaka a magyar történelem azon epizódjai közé tartozik, amelynek elfogultságoktól mentes történeti földolgozása még mindig nem nevezhető befejezettnek. A piarista rendtörténetírásnak sem tartozott kedvelt témái közé a proletárdiktatúra időszaka, amely a rendet rövid idő alatt igen súlyos válságba taszította, és komoly kérdéseket vetett föl a piarista szerzetesi élettel kapcsolatban is. Ennek a bonyolult kornak a megértésére és bemutatásra vállalkozott ez a kötet, amely két részből áll. Szakál Ádám bevezető tanulmánya fölvázolja az 1918/1919-es esztendő legfontosabb egyház- és oktatáspolitikai eseményeit, majd a proletárdiktatúra egyházellenes intézkedéseit.

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A KOLOZSVÁRI KALAZANTINUM TÖRTÉNETE

1894 -1916

Magyarország piarista múltjából

Szerzők: Russel Károly; Fekete Endre; Hám Antal

Szerkesztő: Sas Péter

Piarista Rend Magyar Tartománya, 2009

 

Az Osztrák-Magyar Monarchia utolsó éveiben, 1894 és 1916 között piarista kispapok népesítették be a kolozsvári Farkas utca 4. számú házát, közvetlenül a szintén piaristák vezette főgimnázium mellett. Ott működött ugyanis a rend hittudományi és tanárképző intézete, a Kalazantinum. Igazgatója, Russel Károly két évtizeden át folyamatosan följegyezte az intézet mindenapjait, valamint Kolozsvár egyházi, tudományos, kulturális és politikai életének jelentősebb eseményeit.

 
1 500 Ft
Akció: 1 200 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
KATOLIKUS KINCSEK - Elfogyott

(Egyháztörténeti tanulmányok)

Biró Vencel összegyűjtött tanulmányai

Szerző: Biró Vencel

Szerkesztő: Sas Péter

Piarista Rend Magyar Tartománya, 2012    

           

Biró Vencel a Komárom megyei Vértessomlón született, de miután a piarista hivatást választotta, rendfőnöke 1904-ben Kolozsvárra küldte Ettől kezdve ez a város vált otthonává, Erdély pedig történeti kutatásainak egyetlen témájává. Egyetemista korától szorgalmasan látogatta Kolozsvár és más városok levéltárait, és kiváló stílusérzékkel vetette papírra hosszabb-rövidebb tanulmányait Erdély koraújkori történetéről. A most megjelent kötet azokból a folyóiratokban vagy kisebb füzetekben megjelent tanulmányokból ad bőséges, közel teljes válogatást, amelyek a katolikus egyház erdélyi történetével foglalkoznak.

 
1 500 Ft

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.