Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Tinta Könyvkiadó

Fő kategória >KIADÓ >S-T >Tinta Könyvkiadó

Sorrend:

-20%
TI ÉS MI

Alkalmazott nyelvészet és interdiszciplinaritás

Szerkesztette: Gecső Tamás, Kiss Zoltán, Tóth Szergej

Tinta Kiadó, 2010

 

A TINTA Könyvkiadó a „Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához” sorozat 102. számában az ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke és az Alkalmazott Nyelvészet Szakos Hallgatói Érdekképviselete, valamint a Szegedi Tudományegyetem JGYPK Alkalmazott Humántudományi Intézete, illetve Tanító- és Óvónőképző Intézete által 2009 áprilisában rendezett közös tudományos hallgatói-oktatói konferencia előadásait adja közre. 

 

 
1 980 Ft
Akció: 1 585 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A NYELVROKONSÁGRÓL

Az török, sumer és egyéb áfium ellen való orvosság

Főszerkesztő: Honti László

Tinta Kiadó, 2010

 

„Régóta nem esett annyi szó a magyar őstörténetről, mint az utóbbi években. A forrásoktól, de még a legelemibb alapismeretektől is magukat gondosan távoltartó lelkes őstörténeti művekkel árasztják el a könyvpiacot, a társadalmi folyóiratok vitáznak, tudománytól távol álló napilapok ankétoznak a magyar előidők alapvető kérdéseiről. A művelt magyar nagyközönség pedig tétován botladozik a délibábkergetőknek, a megszállott sámánkodóknak, a napi politika Sancho Pansáinak egyéni gusztusához, világnézetéhez szabott, egymással homlokegyenest ellenkező elméletei közt, és reménytelenül keresi továbbra is a feleletet a nagy kérdésre: kik is vagyunk, honnan is jöttünk?” – írta Ligeti Lajos 1943-ban. Szinte hihetetlen, hogy közel hetven évvel ezelőtt is (majdnem) ugyanolyan mértékben dúlt a vad dilettantizmus, mint manapság, azóta legfeljebb a színtér gazdagodott: ma már az elektronikus médiumok is ontják a maszlagot anyanyelvünk eredetével és rokonságával kapcsolatban. E kötet szerzői a tudomány nevében és érveivel immáron sokadszor megpróbálják legalább csökkenteni a képtelenségek áradatának mérgező hatását. 

 
2 940 Ft
Akció: 2 350 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
VILÁGKÉP A NYELVBEN ÉS A NYELVHASZNÁLATBAN

Szerkesztette: Bárdosi Vilmos

Tinta Kiadó, 2010

 

A kötet az MTA Modern Filológiai Társasága által Világkép a nyelvben és a nyelvhasználatban címmel Budapesten 2009 júniusában megrendezett tudományos konferencia előadásainak szerkesztett változatát tartalmazza. A konferencián neves hazai és külföldi előadók 29 előadása hangzott el.

 
2 990 Ft
Akció: 2 390 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
NYELV, BESZÉD, ÍRÁS

Pszicholingvisztikai tanulmányok I.

Szerkesztette: Navracsics Judit

Tinta Kiadó, 2010

 

A pszicholingvisztika interdiszciplináris tudomány. Számos területén éppen napjainkban jönnek létre a fontos kutatási eredmények, amelyek a továbbfejlődés alapját biztosítják.  

Jelen tanulmánygyűjtemény egy sorozat első kötete. Olyan tanulmányokat gyűjtöttünk össze, amelyek empirikus kutatások eredményeivel járulnak hozzá a beszédtevékenység jobb megismeréséhez. A tanulmányok szerzőinek többsége a pszicholingvisztika vizsgálati területeinek aktív kutatója. Aktuális kutatásuk ismertetése révén az olvasó képet kap a beszédprodukció és a beszédpercepció folyamatairól. Olvashatunk a beszédviselkedésről egy- és kétnyelvűekkel folytatott kísérletek eredményei nyomán, valamint egyes tanulmányok rávilágítanak a második nyelvelsajátítás és az írott nyelv kérdéseire. 

Bízunk abban, hogy a fejezetek témái érdeklődésre tartanak számot, és hasznosnak bizonyulnak mindazok számára, akiket a beszédtevékenység mentális folyamatai kutatóként, oktatóként, hallgatóként további gondolkodásra ösztökélnek. 

 
2 400 Ft
Akció: 1 920 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
SZÓTÁRAK, SZÓLÁSOK, NEVEK VONZÁSÁBAN

Köszöntő könyv Fábián Zsuzsanna tiszteletére

Szerkesztette: Bárdosi Vilmos, Kiss Gábor

Tinta Kiadó, 2010

 

A kötetet Fábián Zsuzsanna nyelvész barátai, kollegái, tisztelői állították össze, hogy ezzel köszöntsék az ünnepeltet születésnapján. A tanulmányok a lexikológia, lexikográfia, frazeológia és névtan tudományterületek körébe sorolhatók. A könyv végén olvasható Fábián Zsuzsanna publikációs jegyzéke önálló kötetek, szerkesztések és cikkek mentén csoportosítva.

 
2 400 Ft
Akció: 1 920 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
AZ ALKALMAZOTT NYELVÉSZET INTEGRITÁSÁNAK KÉRDÉSEI

Szerkesztette: Gecső Tamás, Kiss Zoltán

Tinta Kiadó, 2011

 

A TINTA Könyvkiadó a „Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához” sorozat 112. számában az ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke és az Alkalmazott Nyelvészet Szakos Hallgatói Érdekképviselete által 2009. november 26. és 27. között megrendezett Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek Első Országos Találkozója elnevezésű tudományos hallgatói-oktatói konferencia válogatott előadásait adja közre. 

 

 
2 490 Ft
Akció: 1 990 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
UTAZÁS A MAGYAR NYELV KÖRÜL

Írások Kontra Miklós tiszteletére

Szerzők: Csernicskó István, Fedinec Csilla, Tarnóczy Mariann, Vančoné Kremmer Ildikó

Tinta Kiadó, 2011

 

A tanuláshoz nem kell mindig tanár, elég a könyv, az írás, bensőséges társ, ha olyasvalakitől származik, akinek dolgai érdekelnek. Kontra Miklós a szegedi egyetem folyosóján egy futó beszélgetésben is annyi mindent el tudott mondani az amerikai magyarok különböző nemzedékeinek a nyelvéről, hogy azon csak csodálkoztam. Ez volt az egyik tanítása. 

 

 
2 990 Ft
Akció: 2 390 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ÚJ MÓDSZEREK AZ ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KUTATÁSBAN

Szerkesztette: Gecső Tamás, Sárdi Csilla

Tinta Kiadó, 2011

 

A TINTA Könyvkiadó a Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 114. kötetében az ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke és a Kodolányi János Főiskola által 2009 októberében Budapesten közösen ren­dezett tudományos nyelvészeti konferencia előadásait adja közre. 

Ajánljuk mindazoknak, akik érdeklődnek aziránt, hogy napjainkban a nyel­vészet hagyományosabb területei mellett milyen kérdések foglalkoztatják a nyelvészeket. 

A korábbi évek tanácskozásait a következő kötetek tartalmazzák: 

A szinonimitásról, 1997; Poliszémia, homonímia, 1998; Lexikális jelentés, aktuális jelentés, 1999; Kontrasztív szemantikai kutatások, 2001; Variabilitás és nyelvhasználat, 2004; Nyelvi kompetencia – kommunikatív kompetencia, 2006; Nyelvelmélet – nyelvhasználat, 2007; Jel és jelentés, 2008; A kom­munikáció nyelvészeti aspektusai, 2009. 

 
2 940 Ft
Akció: 2 350 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A TUDÁS, A MEGISMERÉS ÉS A TÁRSAS MEGÉRTÉS ÖRÖME

Művelődéstörténeti és közművelődés-elméleti tanulmányok

Szerző: B. Gelencsér Katalin

Tinta Kiadó, 2011

 

A tanulmánykötetet Gelencsér Katalin születésnapja alkalmából tanítványai, volt kollegái, népművelők, könyvtárosok állították össze. A válogatás az elmúlt negyven-ötven év munkáit tartalmazza. 

A cím a szerző egyik írásából származik, és egyúttal tükrözi a tanulmányok sorrendjének rendezőelvét is. Az első fejezet a mindent megalapozó tudásmegjelenítője: a művelődéstörténeti írásokat fogja egybe. A második rész a megismerés fejezete: a tudás átadásának rendszerét és mikéntjét, a tanulásban részt vevők személyiségére odafigyelő, a hallgatóit szerető és segítő egyetemi oktató módszereit mutatja be (oktatási segédanyagként az utódoknak mintául szolgálhat). A harmadik egység a társas megértés öröme: a közművelődési témájú írásokat és vallomásokat gyűjti színes csokorba; az emberség, a kultúra, az erkölcs kifejezője. 

 
4 500 Ft
Akció: 3 600 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
SZÖVEG, KOHERENCIA, KOHÉZIÓ

Szövegtipológiai és retorikai tanulmányok

Szerző: Károly Krisztina

Tinta Kiadó, 2011

 

A kötet tárgya a kommunikatív kompetencia összetevői közül a diskurzus-, más néven szövegkompetencia. A tanulmányok magyar anyanyelvű angol nyelvtanulók – a két nyelv és kultúra különbségeiből fakadó – sajátos szövegalkotási stratégiáit, a nyelvtanulói diskurzus szövegszintű jelenségeit mutatják be. Szövegszintűek azok a globális, a szöveg felszíni és mély szerkezetében megvalósuló kapcsolódásokat és függőségi viszonyokat létrehozó jelenségek, amelyek folytonosságot teremtenek a szöveg különböző részei között, és ezáltal közvetlenül hozzájárulnak a komplex szövegszerkezet és a globális szövegértelem kialakításához (pl. kohézió, tematikus struktúra, retorikai szerkezet).

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
VÁLTOZÓ SZÓKINCSÜNK

A neologizmusok több szempontú vizsgálata

Szerző: Minya Károly

Tinta Kiadó, 2012

 

Minya Károly a mai magyar nyelvújítás, neologizmusok elkötelezett dokumentálója és kutatója. A témában két könyve jelent meg eddig a Tinta Könyvkiadónál (a Mai magyar nyelvújítás 2003-ban, az Új szavak I. 2007-ben). 

Ez a kötet elméletileg jelent újat: a stilisztikában, szókészlettanban régóta tárgyalt neologizmusok új megközelítését adja. Ilyen új szempontú osztályozás a szándékoltság, a gyakoriság, a kommunikációs forma, a fogalmi tartalom (tematika), a kialakulás, a szófaj, valamint – nyilvánvalóan a másodlagos írás­beliség hatására – a helyesírás szerinti csoportosítás. Azonosulva a funkcionális-kognitív stilisztika elképzeléseivel, a neologizmust mint viszonyfogalmat tekinti (viszonykategóriák felállításával). Mivel – értelemszerűen – a neologizmus csak egy adott szinkrón pillanatban tekinthető neologizmusnak, a megközelítés helyes. 

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A MAGYAR MONDAT

Szerző: Brassai Sámuel

Tinta Kiadó, 2011

 

Brassai Sámuel (?1797–1897) a magyar nyelvtudomány nagy újítói közé tartozott, sőt közülük talán a legnagyobb. Kötetünk Brassai Sámuel legfontosabb mondattani tanulmányait tartalmazza. 

A három részben megjelent (1860, 1863, 1884) „A magyar mondat” c. munka Brassainak legfontosabb és legtöbbet idézett műve. Itt fejti ki, hogy a nyelvtudomány induktív tudomány és szembeállítja az induktív módszert a spekulatív grammatikával. Az 'induktív' jelző nála 'empirikust' jelent és nem ellentéte a dedukciónak. A beszéd alapegysége a mondat, amelynek tartóoszlopa az ige. Brassai támadja azokat a nézeteket, amelyek a mondatot lényegében a nyelv területén kívül esőnek tartják. A többi mondatrész az ige 'határozói', az igéhez való viszonyukat az esetragok és viszonyszók jelzik. A magyar mondat szerkezetének alappillére nem a nominativusi alany és az állítmány kettősége, hanem az ismert és új információ megkülönböztetésén alapuló 'inchoativum' és 'mondatzöm'. Brassai lényeges meglátása, hogy a mondat vizsgálatában mindig az élő beszédből kell kiindulni. Vonatkozik ez mindenekelőtt a szórendre, mivel a szóló mindig tekintettel van a hallóra mondanivalójának megfogalmazásában.  

 
4 500 Ft
Akció: 3 600 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
LEXIKAI FOLYAMATOK EGY- ÉS KÉTNYELVŰ KÖZEGBEN

Pszicholingvisztikai tanulmányok II.

Szerkesztette: Navracsics Judit, Lengyel Zsolt

Tinta Kiadó, 2011

 

A Pszicholingvisztikai tanulmányok II. kötetének írásai megőrzik a korábbi kötet tematikus, szerkezeti elmeit: az I. fejezet az egynyelvű magyar beszéd létrehozásának, értésének kérdéseivel, a II. fejezet a kétnyelvűséggel, a III. fejezet a második nyelv tanulásával/elsajátításával foglalkozó tanulmányoknak ad helyet. A IV. (záró) fejezet az írott nyelvet – mind az anyanyelv, mind a második/idegen nyelv tekintetében – górcső alá vevő tanulmányoké. A te­matikus és szerkezeti egység nem pusztán a folytonosságot kívánja demonstrálni. A kötetben helyet kapó, jobbára alap- és alkalmazott kuta­tásokat összegző tanulmányok a mai magyar társadalom számára sürgető megválaszolást igénylő nyelvi, nyelvészeti kérdések, témák elemzését vállalják fel hol közvetlen, hol közvetett módon. 

 
2 400 Ft
Akció: 1 920 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
DINAMIKUS CSOPORT, DINAMIKUS TANULÁS

A csoportdinamika szerepe a nyelvtanulásban

Szerkesztette: Csizér Kata, Holló Dorottya, Károly Krisztina

Tinta Kiadó, 2011

 

A csoportdinamika a tanulói csoport vizsgálatának terepe. A Dinamikus csoport, dinamikus tanulás című kötet tanulmányai azzal a kérdéssel foglalkoznak: milyen tanulói közösségekre van szükség ahhoz, hogy osztálytermi környezetben sikeres nyelvtanulók dolgozhassanak. 

Az áttekinthetőség érdekében a könyv négy nagyobb fejezetből áll. Az első rész elméleti összefoglalást nyújt a csoportdinamika és a nyelvtanulás kapcsolatáról. A második fejezetben található tanulmányok azt vizsgálják, hogy a csoportdinamikai folyamatok milyen szerepet játszanak a diákok motivációjának és teljesítményének alakításában. A harmadik rész olyan kutatásokat tartalmaz, amelyek a tanulói csoport működését írják le különböző oktatási helyzetekben. A kötet záró fejezete a kutatási eredmények osztálytermi vonatkozásainak összefoglalása. Olyan technikákat és praktikákat sorakoztat fel, amelyeket a szerzők kipróbálásra ajánlanak nyelvszakos tanároknak. 

 
2 940 Ft
Akció: 2 350 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
REKURZIÓ A NYELVBEN I.

Prozódiai megközelítés

Szerkesztő: Hunyadi László

Tinta Kiadó, 2011

 

A rekurzió egy olyan ismétlést jelent, ami egy eljárás végrehajtását jelenti ugyanazon eljárás eredményén. Az alapvetően matematikai és számítástudományi használatán túlmenően kitüntetett helye van az elméleti nyelvészetben, ahol a nyelv, ezen belül a lehetséges mondatok számának végtelenségére a grammatikai eljárások rekurzív alkalmazásával adnak magyarázatot. A rekurzió fogalma kitüntetett szerepet kap a generatív grammatikában, aminek egy nagy hatású elmélete szerint a velünk született nyelvképesség valójában nem más, mint a rekurzió műveletének a képessége. Mivel a nyelvképesség mibenlétének a vizsgálata több tudományterület számára is fontossággal bír, a rekurzió vizsgálatára 2008-ban interdiszciplináris kutatások indultak szintakták-fonológusok, afáziakutatók és kognitív pszichológusok bevonásával. E kutatók ilyen vonatkozású eredményeiről számol be egy három kötetből álló sorozat, melynek első, a rekurzió prozódiai szempontjait a középpontba helyező kötetét tartja kezében az olvasó.

 
1 990 Ft
Akció: 1 590 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
REKURZIÓ A NYELVBEN II.

Neurolingvisztikai megközelítés

Szerkesztette: Bánréti Zoltán

Tinta Kiadó, 2011

 

A rekurzió emberi képesség,amely lehetővé teszi például, hogy egy mondat saját összetevőjeként tartalmazzon egy másik tagmondatot, és ez ismétlődhessen, vagy éppen egy szót komponenseként tartalmazzon egy összetett szó. A rekurzió révén potenciálisan végtelen számú, különböző mondatot hozhatunk létre. A matematikai rekurzióval tetszőleges nagyságú számot tudunk előállítani úgy, hogy valamely számhoz 1-et adva egy másik számot hozunk létre. A képek is lehetnek rekurzívok, például a „kép a képben” jelenség. A 'tudatelméleti' képesség, amivel mások mentális állapotaira következtetünk, egy hiedelemnek egy másikba történő, rekurzív beágyazásán alapul: 'mi úgy gondoljuk, hogy egy második személy úgy gondolja, hogy egy harmadik személy azt gondolja...' 

 

 
1 990 Ft
Akció: 1 590 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
REKURZIÓ A NYELVBEN III.

Pszichológiai és idegtudományi megközelítés

Szerkesztette: Csépe Valéria, Honbolygó Ferenc

Tinta Kiadó, 2011

 

A beszédértés olyan párhuzamos, egymásra épülő és részben hierarchiába szerveződő folyamatok idői összehangolását kívánja meg, amelyek során a különböző fonológiai, szemantikai, szintaktikai, prozódiai és pragmatikai információkra kell a befogadónak támaszkodnia. A nyelvi értéssel foglalkozó pszichológiai és idegtudományi vizsgálatok eddig jórészt a szintaktikai és szemantikai információk interakcióinak megismerésére irányultak, s hoztak egyre több új eredményt, s a mondatértést magyarázni hivatott neurokognitív modellt. E vizsgálatok nagy száma miatt is meglepőnek tűnhet, hogy a prozódiának a nyelvi értésben betöltött szerepével viszonylag kevesen foglalkoznak, a neurális háttér pedig a mai napig alig kutatott.  

 
1 990 Ft
Akció: 1 590 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A FOLYTON MEGÚJULÓ NYELVÉSZET

Szépe György nyelvészeti írásaiból tanárok és diákok részére

Szerkesztette: Terts István

Tinta Kiadó, 2011

 

A nyelvtudomány és a társadalom több szinten és sokféle formában kapcsolódik, ezek közül némelyik ismertebb, például az alaptudomány (intézeti kutatás, egyetemi oktatás), vagy a szélesebb közönség előtt folyó ismeretterjesztés és nyelvművelés; de némelyik eddig nem kapott elegendő figyelmet. Persze már régóta meghatározta például a szótárszerkesztés, az idegennyelv-oktatás vagy az anyanyelvi nevelés gyakorlatát az az elméletileg megalapozott kép, amelyet e területek szakemberei általában a nyelvről kialakítottak magukban, de csak a XX. század második felére vált a világban és nálunk is intézményes tevékenységgé az „alkalmazott nyelvészet”, a nyelvtudomány rendszeres és módszeres alkalmazása a legkülönfélébb társadalmi feladatok megoldására. Konferenciák, szakmai szervezetek, folyóiratok, egyetemi szakok és doktori iskolák szerveződtek a „közvetlenül hasznos nyelvészet” köré. 

 
2 990 Ft
Akció: 2 390 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
TEGNAPI FILOLÓGIÁNK MAI SZEMMEL

Szerkesztette: Bárdosi Vilmos

Tinta Kiadó, 2011

 

A kötet az MTA Modern Filológiai Társasága által Tegnapi filológiánk mai szemmel címen Budapesten 2010 októberében megrendezett tudományos konferenciája előadásainak szerkesztett változatát tartalmazza. A konferencián neves hazai és külföldi előadók 19 előadása hangzott el. A kötet tanulmányai – címszerűen – az alábbi témakörök köré szerveződnek: 

 

 
2 990 Ft
Akció: 2 390 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A PSZICHOLINGVISZTIKÁTÓL A BESZÉDTECHNOLÓGIÁIG

Tanulmányok az alkalmazott nyelvészet hagyományos és új témaköreiből

Szerkesztette: Kiss Zoltán, Ladányi Mária, Petykó Márton

Tinta Kiadó, 2012

 

A TINTA Könyvkiadó a „Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához” sorozat 128. kötetében az ELTE BTK Nyelvészeti Tudományos Diákkörének Alkalmazott Nyelvészeti Műhelye által 2010 decemberében rendezett hallgatói tudományos konferencia előadásainak írott változatát adja közre. 

A kötetben tizenkét tanulmány mutatja be az alkalmazott nyelvészet néhány hagyományos, ugyanakkor ma is aktuális kutatási területét. Az olvasó így többek között választ kaphat a következő kérdésekre: Mik a térképolvasás pszicholingvisztikai sajátosságai? Mi a szerepe a néma szüneteknek az iskolások spontán beszédében? Mik az elektronikus zenei terminológia rendezésének a fő kihívásai? Hogyan azonosítható egy személy a beszédének intenzitásszerkezete, valamint írott szövegének stiláris jellemzői alapján? Milyen nyelvi attitűdök jellemzik a marikat, és hogyan viszonyulnak az egységes irodalmi normához? 

 
1 980 Ft
Akció: 1 585 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ALAKZAT ÉS JELENTÉS

Az alakzatok stílus- és jelentésképző szerepe a szövegben

Szerző: Pethő József

Tinta Kiadó, 2012

 

A retorikai-stilisztikai alakzatok nemcsak a szónoki beszédek és a szépirodalmi szövegek stílusának lényeges, gyakran a szerkezeti-jelentésbeli sajátosságokat meghatározó összetevői, hanem átfogják a teljes kommunikációt. Ebből következően az alakzatok vizsgálata mindig is a komplexitásra törekvő nyelvleírás, illetve szövegelemzés lényeges része volt. Az új lehetőségek keresése azonban itt is törvényszerű: mindenekelőtt a nyelv, a nyelvleírást formáló új elméletek és módszerek folytonos változása következtében. Ez a könyv is az új nyelvészeti irányok eredményeit, mindenekelőtt a funkcionális kognitív stilisztika eredményeit alkalmazva kíván hozzájárulni az alakzatokról folytatott, hosszú múltra visszatekintő és feltehetően még hosszú jövő előtt álló diskurzushoz, emellett azonban következetesen tekintettel van a klasszikus retorikai és poétikai hagyományokon alapuló stilisztika alakzattanára is. 

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
MADÁRNÉVKALAUZ

A Kárpát-medence madarainak névkalauza

Szerző: Jakabb Oszkár

Tinta Kiadó, 2012

 

Mit jelentenek, mire utalnak, miről árulkodnak az egyes madárnevek? A madarak milyen bélyegeik, szokásaik, tulajdonságaik alapján kaphatták nevüket? E kérdésekre ad választ a Madárnévkalauz több mint 400 névcikkében. A kötet teljes körűen bemutatja a Kárpát-medence madárfaunájának névkincsét. 

A névcikkek élén a a madárfaj latin neve áll, ezt követi annak magyar, majd angol neve. A szerző nemcsak megadja e nevek jelentését, hanem részletesen elemzi eredetüket is. Többek között megtudhatjuk, hogy a kék cinege latin (Parus caeruleus) és angol (Blue Tit) neve azonos értelmű a magyarral. A nevek jelentésének fejtegetése sok érdekességre rávilágít: az ezüstsirály (Larus argentatus) például angolul Herring Gull, vagyis lefordítva heringsirály, ami a magyar szakirodalomban egy másik fajt jelöl. 

 
3 500 Ft
Akció: 2 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
EMBER-GÉP KAPCSOLAT

A multimodális ember-gép kommunikáció modellezésének alapjai

Szerkesztette: Németh T. Enikő

Tinta Kiadó, 2011

 

Az utóbbi években a nemzetközi számítógépes nyelvészet és mesterségesintelligencia-kutatás középpontjába az ember-gép kommunikáció vizsgálata került. Megszületett egy új tudományterület, a komputációs pragmatika, amelynek célja olyan ember-gép interakciót létrehozni a pragmatika által vizsgált ember-ember kommunikáció mintájára, amelyben a humán ágens gépi partnerének kommunikációja minél inkább hasonlít egy humán partner kommunikációjára. 

A kötetben olvasható nyolc tanulmány, Magyarországon elsőként, ehhez a kurrens témához kapcsolódik úgy, hogy az ember-gép kommunikáció létre­hozásának elméleti alapjait vizsgálja különböző aspektusokból, a technológia szemszögét is figyelembe véve. Ha explicit módon leírjuk az ember-ember kommunikációnak a természetesen átélt, kézenfekvőnek tűnő, de rendszer­szerűen mégsem ismert vonásait, akkor a gépet megalkotó ember is képes lehet arra, hogy e tudást átadja a gépnek. 

 
2 400 Ft
Akció: 1 920 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  VERANCSICS FAUSTUS DICTIONARIUMA A KORABELI EURÓPAI KONTEXTUSBAN

Szerző: Víg István

Tinta Kiadó, 2012

 

A szerző Verancsics Faustus ötnyelvű (latin–olasz–német–horvát–magyar), 1595-ben megjelent szótárának elemzésével három, szorosan összefüggő problémára keres választ, amelyeket így együttesen még nem vizsgáltak a magyar lexikográfia történetében: 1. mennyire megbízható a szótár a felhasználók számára? 2. Verancsics nyelvtudásának a rekonstruálása. 3. A szótár forrásainak pontos megállapítása. A kutatás 3462 latin főnév és melléknév megfelelőinek elemzését öleli fel. A választás három meggondolásból esett rájuk. Nagy számuk általános következtetések levonását tette lehetővé. A főnevek képzése nagyobb változatosságot mutat, mint az igéké, olyan prefixumokat és szuffixumokat is tartalmazhat, amelyek később nem kerültek be az egyes nyelvi sztenderdekbe. Miután a melléknevek egy része főnévből képzett, nagyobb változatosság volt prognosztizálható ezen a területen is. A források kimutatásában a szerző a Verancsics felhasználta munkákat illetően a „negatív egyezéseket” (hibás, nem létező szavak, szóalakok, hibás szemantikai megfeleltetések) tekinti bizonyító erejűnek.  

 
2 400 Ft
Akció: 1 920 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
LE PARADOXE ET SES USAGES

Actes du colloque international des 21, 22 et 23 mars 2007 Département d'études francophones de l'Université de Pécs

Főszerkesztő: Simonffy Zsuzsa

Tinta Kiadó, 2011

 

Vajon hogyan reagálunk a paradoxonokra a mindennapi életben és a művészetben? 

Miként vagyunk képesek befogadni a paradoxális szóhasználatot? A paradoxo­nok megkérdőjelezhetik-e a doxát? 

A kötetben szereplő cikkek ezekre a kérdésekre keresik a választ, s elsősorban az eddig fel nem tárt nyelvészeti, szemiotikai, pragmatikai, interakciós és esztétikai dimenziók számbavételével a meglévő kategóriák újragondolására késztetnek bennünket. 

A kötet alapgondolata az, hogy a nyelvészet központi szerepet játszik a paradoxonok leírásában, s ez a leírás ugyanakkor a többi diszciplína számára lényeges eszközt jelenthet saját kérdésfelvetéseiknek a megfogalmazásához.

 
3 000 Ft
Akció: 2 400 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A SZÓTÓL A SZÖVEGIG

Szerkesztette: Bárdosi Vilmos

Tinta Kiadó, 2012

 

„A szótól a szövegig” – Ezzel a címmel rendezte a Modern Filológiai Társaság 2011. évi konferenciáját. Az évente ismétlődő találkozások alkalmat nyújtanak új kutatási eredmények közlésére, a munka folyamán adódó, közérdeklődésre is számot tartható problémák felvetésére, valamint – nem utolsósorban – személyes találkozásra is. A konferenciák témáját a Választmány úgy igyekszik kijelölni, hogy a filológia egységének megfelelően nyelvészek és irodalmárok egyaránt szót kaphassanak.  

 

 
2 940 Ft
Akció: 2 350 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ALKALMAZOTT NYELVÉSZET HALLGATÓI, OKTATÓI SZEMMEL

Szerkesztette: Simon Orsolya, Szabó Dániel

Tinta Kiadó, 2012

 

A TINTA Könyvkiadó a „Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához” sorozat 138. számában a Pannon Egyetem, MFTK Alkalmazott Nyelvészeti és Nyelvoktatási Intézete által 2011. április 14. és 15. között megrendezett Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek Második Országos Találkozója elnevezésű tudományos hallgatói-oktatói konferencia válogatott előadásait adja közre. 

Az immár hagyománnyá vált rendezvényen 39 előadót hallhattak a résztvevők az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Pannon Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem képviseletében. Változatos témák sokasága reprezentálta a jelenkori, magyarországi alkalmazott nyelvészeti kutatások sokszínűségét. 

 

 
2 400 Ft
Akció: 1 920 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
NYELVI FUNKCIÓK – STÍLUS ÉS KAPCSOLAT

Szerkesztette: Gecső Tamás, Sárdi Csilla

Tinta Kiadó, 2012

 

A TINTA Könyvkiadó a „Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához” sorozat 139. kötetében az ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke és a Kodolányi János Főiskola által 2010 októberében Budapesten közösen rendezett tudományos nyelvészeti konferencia előadásait adja közre. 

Ajánljuk mindazoknak, akik érdeklődnek aziránt, hogy napjainkban a nyelvészet hagyományosabb területei mellett milyen kérdések foglalkoztatják a nyelvészeket. 

A korábbi évek tanácskozásait a következő kötetek tartalmazzák: 

A szinonimitásról, 1997; Poliszémia, homonímia, 1998; Lexikális jelentés, aktuális jelentés, 1999; Kontrasztív szemantikai kutatások, 2001; Variabilitás és nyelvhasználat, 2004; Nyelvi kompetencia – kommunikatív kompetencia, 2006; Nyelvelmélet – nyelvhasználat, 2007; Jel és jelentés, 2008; A kommunikáció nyelvészeti aspektusai, 2009; Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban, 2010. 

 
2 940 Ft
Akció: 2 350 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A LEHETETLENT LEHETNI

Tantárgy-pedagógiai útmutató és feladatgyűjtemény az anyanyelv oktatásához a kárpátaljai magyar iskolák 5-9. osztályában

Szerző: Beregszászi Anikó

Tinta Kiadó, 2012

 

Amennyiben a kárpátaljai magyar közösség és a pedagógus értéknek tekinti a kárpátaljai magyar tárgyi és szellemi kultúra termékeit, a beregi szőttest, a népi hímzésű terítőket, a kárpátaljai magyar népmondákat, népmeséket, balladákat, a húsvéti locsolóverseket, ugyanúgy értéknek kell tekintenie a helyi magyar közösség által beszélt nyelvváltozatokat, azok minden regionális jellegzetes­ségével együtt, mert a kárpátaljai magyarok által használt anya­nyelv­változat az önazonosságunk részét képezi, „a mi szavunk járása” szervesen hozzánk tartozó kulturális identitásképző jegy. És ezt a kárpátaljai magyar anyanyelvi oktatás sem hagyhatja figyelmen kívül.

 
1 890 Ft
Akció: 1 510 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  ANYANYELVÜNK ATYAFISÁGÁRÓL ÉS A NYELVROKONSÁG ISMÉRVEIRŐL

Tények és vágyak

Szerző: Honti László

Tinta Kiadó, 2012

 

Noha a finnugor nyelvrokonság a szakemberek körében tudományosan bizonyított ténynek számít, a műkedvelő nyelvészkedők – és miattuk a közemberek – mégis kétkedve fogadják a mai napig. Honti László mintegy fél évszázada szorgalmasan olvassa és cáfolja az utóbbiak értelmetlen vagdalkozásait és sokszor megmosolyogtató állításait is. Jelen könyv monografikus feldolgozása a témának. A szerző szinte hiánytalanul átnézte és idézte a kérdés „szakirodalmát”, amely sok országban és sok nyelven látott napvilágot. Az olvasó ebből levonhatja a tanulságot, hogyan dolgozik egy nyelvész filológus... 

 
2 940 Ft
Akció: 2 350 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
AZ ASPEKTUS A MAGYAR NYELVBEN

Különös tekintettel a statikusságra

Szerző: Németh Boglárka   

Tinta Kiadó, 2012

 

A monografikus munkában összegzett kutatás két fő elméleti kérdés köré csoportosul. Egyfelől a magyar aspektusrendszer adekvát, több dimenziós model­lezését célozza meg, másfelől részletes tárgyalását nyújtja a statikussággal, tehát az állapot aspektussal kapcsolatos problematikus kérdéseknek. A könyv a nyelvtudományon mint diszciplínán belül főként a jelentéselméleti kutatások sorába illeszthető, kapcsolódik ugyanakkor a mondattan, a nyelvfilozófia és a nyelvészeti pragmatika területeihez is. A mű jelentősége, hogy oly módon szolgáltat általános elméleti keretet az aspektussal, eseményszerkezettel és az állapotok nyelvi kódolásával kapcsolatos jelenségek vizsgálatához és meg­értéséhez, hogy az egyszersmind alkalmazható az olyan, „egzotikus” nyelvek esetében is, mint amilyen a magyar nyelv (a nemzetközi nyelvészeti kutatások szempontjából). 

A szűk szakmai közösségen kívül a könyv érdekes és megvilágító erejű olvasmány lehet a magyar nyelv eddig feltáratlan kérdései iránt érdeklődő, nyelvészeti tájékozottsággal rendelkező olvasók, pedagógusok számára. 

 
2 400 Ft
Akció: 1 920 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A SOKSZÍNŰ ALKALMAZOTT NYELVÉSZET

Tanulmányok az alkalmazott nyelvészet területeiről

Szerkesztette: Hattyár Helga, Hugyecz Enikő Henriett, Krepsz Valéria, Vladár Zsuzsa

Tinta Kiadó, 2012

 

A TINTA Könyvkiadó „Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához” sorozatának 147. kötete az ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke által 2012. március 8–9-én megrendezett III. Alkalmazott Nyelvészeti Hallgatói Konferencia előadásaiból készült tanulmányokat tartalmazza. A kötet szerzői az ELTE BTK különböző (BA-s, MA-s és PhD-s) képzési szintjein tanuló, önálló kutatásokat folytató hallgatók.  

A kötet 21 tanulmányt tartalmaz. Címe – A sokszínű alkalmazott nyelvészet. Tanulmányok az alkalmazott nyelvészet területeiről – a magyarországi alkalmazott nyelvészetet ma jellemző sokféleséget tükrözi. A szerkesztők a tanulmányokat öt tematikus blokkba rendezték. A nyelvtanítás, az internetes nyelvészet, az alkalmazott pszicholingvisztika és az alkalmazott szociolingvisztika mellett a „társadalmilag hasznos” alkalmazott nyelvészethez illeszkedő elméleti keret, a funkcionális kognitív nyelvészet is helyet kapott.  

 
2 400 Ft
Akció: 1 920 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
AZ INTERKULTURÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA

Szerkesztette: Gecső Tamás, Sárdi Csilla

Tinta Kiadó, 2013

 

A TINTA Könyvkiadó a „Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához” sorozat 154. kötetében az ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke és a Kodolányi János Főiskola által 2011 októberében Budapesten közösen rendezett tudományos nyelvészeti konferencia előadásait adja közre. 

Ajánljuk mindazoknak, akik érdeklődnek aziránt, hogy napjainkban a nyelvészet hagyományosabb területei mellett milyen kérdések foglalkoztatják a nyelvé­szeket. 

 

 
2 940 Ft
Akció: 2 350 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ANGOL KÖZMONDÁSOK

2000 angol közmondás, szólás és szállóige fordítása és magyar megfelelője

Szerző: Nagy György

Tinta Kiadó, 2013

 

Az idegen nyelvű közmondások, szólások és szállóigék ismerete egy-egy nyelv magas szintű tudását bizonyítja. Szótárunk hozzásegíti használóját, hogy napjaink világnyelvét, az angolt jól megértse és profi módon használja. Az angol közmondások, szólások használatával színesíthetjük idegen nyelvű beszédünket, sőt egy-egy váratlan kommunikációs helyzetet frappánsan oldhatunk meg egy jól megválasztott közmondással. 

 
2 490 Ft
Akció: 1 990 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
NÉMET TÁRSALGÁSI ZSEBKÖNYV

Szerző: Olaszy Kamilla

Tinta Kiadó, 2010

 

A Német társalgási zsebkönyv bevezetőjében a szerző röviden ismerteti a német nyelv legfontosabb nyelvtani szabályait, valamint felvázolja a német hangok és szavak helyes kiejtéséhez szükséges alapvető hangtani ismereteket. 

A könyv 17 nagy témakörbe rendezve magyarul és németül tartalmazza a mindennapi beszédhelyzetekben előforduló jellegzetes mondatokat, gyakori beszédfordulatokat. A szálláskeresés, a vásárlás, az étkezés, a szórakozás és az időjárás témaköre mellett a könyvben megtalálhatók többek között az internettel és az elektronikus fizetéssel kapcsolatos modern szófordulatok, mondatok. Egy-egy témakör áttekintését, szókincsének feldolgozását megkönnyítik a párbeszédes részek végén elhelyezkedő szószedetek, így szótárként is használható a zsebkönyv. 

 

 
2 490 Ft
Akció: 1 990 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ANGOL-MAGYAR KIFEJEZÉSEK

3000 gyakori szókapcsolat, szólás és közmondás

Szerző: Nagy György

Tinta Kiadó, 2010

 

A nyelv építőelemei között a szavak mellett szép számmal megtalálhatók a több szóból álló kifejezések: az állandósult szókapcsolatok, a szólások és a közmondások is. A nyelvtanuló gyakran találkozik azzal a ténnyel, hogy az ugyanolyan jelentésű kifejezést anyanyelve más szavakból állítja elő, mint az idegen nyelv. Például azt a magyar szókapcsolatot, hogy semmi közöd hozzá, az angol így fejezi ki: none of your business, azaz szó szerinti fordításban: nem a te üzleted. Az angol put the icing on the cake szólás szó szerinti fordítása: felteszi a tortára a habot, magyar megfelelője azonban: felteszi az i-re a pontot. 

Nagy György szótára az angol társalgási nyelv leggyakoribb 3000 állandósult szókapcsolatát, szólását és közmondását mutatja be. A kifejezések között számos szleng stílusárnyalatú is található. 

 
2 490 Ft
Akció: 1 990 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
FRANCIA-MAGYAR BESZÉDFORDULATOK

1200 kifejezés a mindennapi társalgás nyelvéből

Szerző: Náray-Szabó Márton

Tinta Kiadó, 2009

 

Nyelvtudásunk akkor biztos és eredményes, ha beszédünkbe a társalgás során a mindennapi szófordulatokat is bele tudjuk szőni. A Francia-magyar beszédfordulatok című gyűjtemény hozzásegít ahhoz, hogy beszédünk ne papírízű legyen, hanem természetesnek hasson, mert a francia beszélt nyelv elemeit használjuk a kommunikáció során. A szótár tematikus elrendezésben tartalmazza a mai francia köznyelv leggyakoribb 1200 beszédfordulatát, helyzetmondatát magyar megfelelőikkel együtt. 

 

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
LENGYEL TÁRSALGÁSI ZSEBKÖNYV

Szerzők: Bańczerowski Janusz, Bárkányi Zoltánné, Reiman Judit

Tinta Kiadó, 2008

 

A Lengyel társalgási zsebkönyv bevezetőjében a szerzők röviden ismertetik a lengyel nyelv legfontosabb nyelvtani szabályait. Felvázolják a lengyel hangok és szavak helyes kiejtéséhez szükséges alapvető hangtani ismereteket. 

Az évtizedes hiányt pótló könyv 17 nagy témakörbe rendezve magyarul és lengyelül tartalmazza a mindennapi beszédhelyzetekben előforduló jellegzetes mondatokat, gyakori beszédfordulatokat. 

A szálláskeresés, a vásárlás, az étkezés, a szórakozás és az időjárás témaköre mellett a könyvben megtalálhatók többek között az internettel és az elektronikus fizetéssel kapcsolatos modern szófordulatok, mondatok. 

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ANGOL-MAGYAR ALAPSZÓTÁR

Szerző: Vizi Katalin

Tinta Kiadó, 2007

 

Az alapszótár az angol kezdő és középhaladó nyelvtanulóknak készült. 7500 alapvető címszót tartalmaz. A szavak felölelik a Magyarországon használatos nyelvkönyvek szókincsét. A tanulók mellett haszonnal forgathatják az utazók is. 

Az alapszótár angol–magyar kötete az angol szavak közismerten nehéz kiejtésének jelöléséhez egyszerű módon a magyar ábécé betűit használja. 

Az alapszótár tartalmazza a legfontosabb igei kifejezéseket és a leggyakoribb állandósult szókapcsolatokat is. 

Ahol szükséges, a szótár feltünteti a brit és az amerikai nyelvhasználat közötti különbséget. 

A szótár eredményes használatát és a szavak memorizálását elősegíti a közölt 500 kép. 

Vizi Katalin, a szótár szerkesztője, neves gyakorló nyelvtanárnő. Az angol nyelv oktatásában az évek során nyert tapasztalatait beépítette az alapszótárba. 

Az alapszótár hatékony segédeszköz az angol nyelvtanuló szókincsének eredményes bővítéséhez és az angol nyelv gyors elsajátításához.


Híd szótárak sorozat tagja

 
990 Ft
Akció: 790 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
MAGYAR-ANGOL ALAPSZÓTÁR

Szerző: Vizi Katalin

Tinta Kiadó, 2007

 

Az alapszótár az angol kezdő és középhaladó nyelvtanulóknak készült. 7500 alapvető címszót tartalmaz. A szavak felölelik a Magyarországon használatos nyelvkönyvek szókincsét. A tanulók mellett haszonnal forgathatják az utazók is. 

Az alapszótár angol–magyar kötete az angol szavak közismerten nehéz kiejtésének jelöléséhez egyszerű módon a magyar ábécé betűit használja. 

Az alapszótár tartalmazza a legfontosabb igei kifejezéseket és a leggyakoribb állandósult szókapcsolatokat is. 

Ahol szükséges, a szótár feltünteti a brit és az amerikai nyelvhasználat közötti különbséget. 

A szótár eredményes használatát és a szavak memorizálását elősegíti a közölt 500 kép. 

Vizi Katalin, a szótár szerkesztője, neves gyakorló nyelvtanárnő. Az angol nyelv oktatásában az évek során nyert tapasztalatait beépítette az alapszótárba. 

Az alapszótár hatékony segédeszköz az angol nyelvtanuló szókincsének eredményes bővítéséhez és az angol nyelv gyors elsajátításához.


Híd szótárak sorozat tagja

 
1 490 Ft
Akció: 1 190 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
SZÓMÚZEUM

Ódon, furcsa, érdekes, bolondos, emlékezetes szavak, nevek, címek tára

Szerző: Hajdu Endre

Tinta Kiadó, 2013

 

A nyelv és ezen belül a szókincs mindig változik. A régi szavak kihalnak, ezzel párhuzamosan új szavak keletkeznek. Az újak legtöbbje széles körben elterjed. Van azonban a szavaknak egy izgalmas kisebb csoportja, amelynek tagjai, igaz, megszülettek, de nem honosodtak meg nyelvünkben. A Szómúzeum szótárszerű elrendezésben közel 2000 ilyen rövid életű nyelvi elemet tartalmaz.

 
1 490 Ft
Akció: 1 190 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
SZLENGSZÓTÁR

A mai magyar szleng 2000 szava és kifejezése fogalomköri szinonimamutatóval

Szerző: Parapatics Andrea

Tinta Kiadó, 2008

 

Ezzel a bibliával tuti, hogy bevágódsz a lélekidomárodnál: így vili lesz neki, hogy mit rizsázol. És még az ősökkel is együtt mazsizhattok belőle, akik valszeg salátává olvassák majd. 

Az ékesszólás kiskönyvtára sorozat hatodik kötete hasznos segédeszköz mindazok számára, akik nap mint nap találkoznak a szlenggel, de nem ismerik minden szavát pontosan. Megtudhatják belőle, hogy a fenti példamondatban alélekidomár az osztályfőnököt jelenti, és mazsizni annyit tesz, mint válogatni, szemezgetni valamiből. Izgalmas olvasmány azok számára is, akik érdeklődnek a magyar nyelv legfrissebb jelenségei iránt. 

 
1 490 Ft
Akció: 1 190 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
TALÁLÓS KÉRDÉSEK

1295 hagyományos magyar szóbeli rejtvény

Szerző: Vargha Katalin

Tinta Kiadó, 2010

 

Hihetetlen, de igaz: ez a könyv a legelső magyar szövegantológia szóbeli rejtvényeinkből. A 19. században gyűjtött magyar folklórszövegeket tartalmaz, ám ezek nagy részét „mindenki” ismeri. Jó részük nyilván régibb eredetű, az összehasonlító folklorisztika bizonyítékai szerint akár évezredes múlttal is rendelkező rejtvényeket találunk köztük. Sok-sok szöveg kontinenseken keresztül terjedt el. Mások pedig egy nyelven belüliek, eredetileg akár helyhez kötöttnek nevezhetők. 

 

 
1 490 Ft
Akció: 1 190 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
HOGYAN ELEMEZZÜNK VERSET?

Szerző: Szathmári István

Tinta Kiadó, 2011

 

Egy találó megállapítás szerint „a vers lényeglátás és a szavak ünnepe”. De ez a lényeglátás rendszerint rejtve, a szépre, a különösre is törekvő nyelvi-stilisztikai eszközökkel kifejezve jelenik meg. Nos, ezt a rejtett mondanivalót és esztétikumot kell felfejtenünk, hogy a verset maradéktalanul megérthessük, és hogy szépségében gyönyörködhessünk. Ehhez segít hozzá a verselemzés. 

Szathmári István, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának professzora számos stíluselméleti, stilisztikai munka megjelentetése után ezúttal gyakorlati célú könyvet tesz közzé, amely 14 különböző korú és jellegű vers részletes elemzésével bevezet a csodálatos művek megértésének, átélésének a világába. Az itt alkalmazott, a franciáktól származó módszer lényege a következő: a versnek egyetlen részlege, eleme sem maradhat megvilágítatlanul. 

 
1 490 Ft
Akció: 1 190 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
ÚJSÁGÍRÓISKOLA

Gyakorlati útmutató

Szerző: Daniss Győző

Tinta Kiadó, 2012

 

A hajdani német vaskancellár, Otto von Bismarck szerint az újságírók pályatévesztett emberek. Állításával a nemcsak költőnek, hanem újságírónak is kiváló Juhász Gyula akképpen szállt szembe, hogy az újságíró pályatévesztett ember, de azt a pályáját tévesztett e el, amelyik elől a szerkesztőség füstjébe és csöndjébe menekül. 

Jelen kötet a Juhász Gyula említett e pályaváltoztatóknak és az eleve szerkesztőségbe igyekvőknek kíván segítségére lenni. (A fejezetek többségének szerzője maga is pályaelhagyó, tanári diplomáját „szögre akasztva” bő négy évtizede ragadott tollat, hogy aztán az 1990-es évektől – diplomáját „leporolva” – a Népszabadság, a Független Médiaközpont és a Partners Hungary újságíró-stúdióiban meg a Sanoma Médiaakadémián az újságíróképzésnek is részese legyen.) 

 
1 490 Ft
Akció: 1 190 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ANYA - NYELV - ÉSZ

Újabb nyelvi fejtörők

Szerző: Forgács Róbert

Tinta Kiadó, 2012

 

A könyv, amit kezében tart az olvasó, nem előzmény nélkül való. A szerzőnek 2008-ban jelent meg, szintén a Tinta Könyvkiadónál, Anya – nyelv – csavarcímen nyelvi fejtörőket tartalmazó műve, amely immár két kiadást is megért. Ezeknek az anyanyelvi játékoknak egy része a Duna Televízió Nyelvőrző című adásaiban is elhangzott már. 

Ez a folytatásnak tekinthető könyv 750 új feladványt tartalmaz 11 játék­csoport szerint tagolva. Az egyes csoportokhoz általában hét-nyolc játék tartozik, ami bőséges lehetőséget nyújt az alapos fejtörésre. Találhatunk itt betű- szótag- és szójátékokat, nevekkel kapcsolatos feladványokat, de a régi magyar nyelv emlékei, a közmondások, a szólások, sőt még az irodalmi rejtvények sem hiányoznak a könyv lapjairól.  

 
1 990 Ft
Akció: 1 590 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
TÁJSZAVAK

A magyar nyelvjárások atlaszának szavai, szóalakjai

Szerkesztette: Kiss Gábor, Bató Margit   

Tinta Kiadó, 2012

 

A Tájszavak című gyűjtemény ismeretterjesztő munka, amely könyv formában adja közre A magyar nyelvjárások atlaszának térképlapjain található tájnyelvi anyagot. A gyűjtemény 950 szócikkének élén egy-egy közszó áll, amit követ azoknak a tájszavaknak, szóalakoknak a sora, melyeket a tájnyelvben használnak a köznyelvi címszó helyett; ezek száma 13 590. 

A közreadott nyelvi anyag egy mára szinte eltűnt paraszti-gazdálkodó világ lenyomata. Korunk gyermekének már gyakran ismeretlenül csengenek az áspa, borona, járom, kapca, kéve, tiloló stb. szavak. Ezért a Tájszavak gyűjtemény egyrészről a benne közölt rajzokkal bizonyos mértékig ismerteti is a letűnt paraszti-gazdálkodó kornak ezeket a ma már a mindennapokban nem használt tárgyait, eszközeit. Másrészről gyűjteményünk megmutatja, hogy egy-egy köznyelvi szónak milyen tájnyelvi változatai élnek, illetve éltek nyelvünkben,

 
1 490 Ft
Akció: 1 190 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A LEPLEZŐ NYELV

Álcázás és ámítás a nyelv használatában

Szerző: Péter Mihály

Tinta Kiadó, 2012

 

A nyelv gondolataink és érzelmeink, értékítéleteink és törekvéseink, röviden a világhoz való viszonyunk kifejezésének elsőrendű közege és eszköze. Egész életünket átható működésének van egy nem elhanyagolható, úgyszólván fonák oldala is, nevezetesen gondolataink, érzéseink, szándékaink stb. különféle okok folytán vagy célok érdekében történő, káros vagy jótékony hatású leplezése. E leplező képessége révén válik a nyelv elsőrendű eszközzé, sőt fegyverré a másik ember meggyőzésére (verbális legyőzésére), a mások feletti hatalom megszerzésére és fenntartására irányuló tevékenységben. 

Péter Mihálynak, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara professor emeritusának, számos nyelvészeti és stilisztikai munka szerzőjének legújabb könyve a nyelvi leplezés (álcázás és ámítás) gyakori és fontosabb eszközeit veszi számba a magyar és néhány más nyelv anyaga alapján. 

 
1 490 Ft
Akció: 1 190 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
NYELVTUDOMÁNYI ELMÉLETEK ÉS NÉZETEK A 20. SZÁZADBAN

12 nyelvész életrajzával

Szerző: Bencédy József

Tinta Kiadó, 2013

 

A tudományok között a nyelvtudomány az egyik legősibb. Az emberi nyelvet, a költői és az irodalmi alkotás nyelvezetét már a görög és a római korban mélyre­hatóan vizsgálták. A több évezrede elkezdett nyelvészeti, nyelvleíró kutatómunka később sem hagyott alább, a középkorban a latin és görög nyelv mellett megindult a nemzeti nyelvek szabályszerűségeinek a feltérképezése. A 19. század nyelvbúvárai már a természettudományokhoz hasonló törvényszerűségekkel írták le a nyelveket. 

A 20. századot szokás a fizika századának nevezni, hiszen a fizikusok addig el sem képzelt újszerű elméletek segítségével és új részecskék felfedezésével haladták meg a klasszikus fizika addigi eredményeit. A fizikához hasonló forradalmi változások történtek a 20. században a nyelvészetben is. Ekkor a nyelvészek gyakran tagadva az addigi kutatások eredményeit, magasabb szinten, gyökeresen új elméleteket állítottak fel a nyelvről, újszerű módon fogalmazták meg a nyelv fogalmát, új módon írták le a nyelvhasználó és a nyelv kapcsolatát, újra­értelmezték a nyelv történetét. 

 
1 490 Ft
Akció: 1 190 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
MAGYAR SZÓKINCSTÁR

Rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára

Szerkesztette: Kiss Gábor

Tinta Kiadó, 2005

 

A Magyar szókincstár az anyanyelvoktatás, a szókincsfejlesztés hasznos segédeszköze. Az anyanyelv szabatos, színes, helyes használatához nyújt segítséget, amely gazdag tára a rokon értelmű szavaknak, más néven szinonimáknak, és feltünteti a szavaknál nagyobb lexikai egységeket (szókapcsolatokat, szólásokat, közmondásokat) is. A magyar szótárirodalomban elsőként közli a szavak ellentétét, antonimáját. A szótár 25 500 vastag betűs címszót tartalmaz. A szócikkekben található szavak száma 80 600. Szerzői 14 400 szónak, szinonimasornak adták meg az ellentétét. Több mint 3800 közmondás, szólás található benne 760 címszó alá besorolva.

 
6 500 Ft
Akció: 5 200 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.