Új jelszó Kérése
Új jelszó Kérése
Szűrés
Szerző(k) 
Ár
240 Ft - 17 955 Ft
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Jogszabályok, jogszabály gyüjtemények

 Fő kategória >Állam- és jogtudomány >Jogszabályok, jogszabály gyüjtemények

Termék sorrend módosítás:

12

 AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS - Elfogyott

Patrocinium Kiadó, 2011

 

Az Európai Unióról szóló szerződés

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetben foglalt változata

 
1 390 Ft
 CSALÁDJOG - CSALÁDJOGI JOGSZABÁLYOK GYAKORLATI KIEGÉSZÍTÉSEKKEL - Elfogyott

Hatályos: 2015. március 1-től
A szerkesztés lezárva: 2015. március 6.

Szakmai szerkesztő: Dr. Szeibert Orsolya

Novissima Kiadó, 2015

 

A kötetben 11, családjogi jogszabály került feldolgozásra, joggyakorlati kiegészítésekkel együtt. A jogszabályok részletes listáját a termék részleteknél találja.

 

Mintatételek (pdf):

Előszó; Tartalomjegyzék; Címmutató, 1. oldal; 40. oldal; 73. oldal; 83. oldal; 253. oldal

 

 
2 990 Ft
ÚJ BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS - Elfogyott

Hatályos: 2015. január 2-től

Novissima Kiadó, 2015

 

Második kiadás

 

2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról.

 

Tisztelt Olvasó!
A 2013. évi CCXL. törvényt tartalmazó második kiadványunkat tartja a kezében. Az új kiadás jelentősen eltér a korábbitól, mivel az új Bv. törvényt a 2014. évi LXXII. törvény még a hatálybalépése előtt módosította. A szövegben minden szakaszt, ahol a hatályba lépett törvény eltér a korábban megjelentetettől, a szokásos módon jelöltünk. A módosított szakaszok nagy száma miatt sajnos nem tudunk pótlapot készíteni a korábbi kiadványhoz.
Eredményes munkát kívánunk. Novissima Kiadó

 
1 290 Ft
POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV - Elfogyott

Hatályos: 2016. szeptember 7. napjától.
A szerkesztés lezárva: 2016. szeptember 7.

Novissima Kiadó, 2016

 

A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről.
2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről

 

Egységes szerkezetben a lezáráskor ismert 2016. október 1. és 2017. január 1. napján hatályba lépő módosításokkal.

 
1 990 Ft
LAKÁSSZÖVETKEZET - Elfogyott

Hatályos: 2014. szeptember 15-től

Szerkesztette: dr. Bíró Endre

Árboc Kft., 2014

 

1. A lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény a módosításokkal egységes szerkezetben

2. Kivonat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényből (A jogi személyről és a szövetkezetről szóló részek)

3. Kivonat a Ptké.-ből (A szövetkezetekre közvetlenül vonatkozó rendelkezések)

4. Kivonat az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvényből

5. Kivonat az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról rendelkező 109/1999. (XII. 29.) FVM rendeletből

 
1 000 Ft
HVG MUNKAJOG 2014 - Elfogyott

2014/2

HVG Kiadó, 2014

 

Az új Ptk. munkajogi passzusai

Sérelemdíj

Bírósági gyakorlat

A távolléti díj számítása

Kötetlen munkarend, rugalmas munkared

 

Mit kell tudni...

a munka törvénykönyve általános rendelkezéseiről? a munkaviszony alanyairól? a munkaviszony szabályairól? a munkaviszony létesítéséről? a munka díjazásáról? a munka- és pihenőidőről? a munkaszerződés teljesítéséről? a munkaszerződés módosításáról? a versenytilalmi megállapodásról, tanulmányi szerződésről? a munkáltató személyében bekövetkező változásról? a munkaviszony megszűnéséről? a kárfelelősségről? az atipikus munkaviszonyról? a munkajogi vitákról?

 
2 990 Ft
TÁRSASHÁZ - Elfogyott

Hatályos: 2014. szeptember 15-től

Szerkesztette: dr. Bíró Endre

Árboc Kft., 2014

 

1. Kivonat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényből (A közös tulajdonról és társasházról rendelkező fejezetek)

2. Kivonat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvényből (A közös tulajdonra és a társasházra alkalmazandó átmeneti szabály)

3. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény a módosításokkal egységes szerkezetben

4. Kivonatok az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvényből(A társasházra vonatkozó külön szabályok)

5. Kivonatok az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról rendelkező 109/1999. (XII. 29.) FVM rendeletből (A társasházra vonatkozó külön szabályok)

 

 
800 Ft
GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÚJ JOGI SZABÁLYOZÁSA - Elfogyott

Hatályos: 2015. április 10.

Szerkesztette: dr. Bíró Endre

Árboc Kft., 2015

 

1. Kivonat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényből (A jogi személyekről és a gazdasági társaságokról szóló fejezet)

2. Kivonat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvényből (A jogis zemélyekre és a gazdasági társaságokra alkalmazandó átmeneti szabályok)

 
1 000 Ft
CIVIL SZERVEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSA - Elfogyott

Hatályos: 2015. május 2-től

Szerkesztette: dr. Bíró Endre

Árboc Kft., 2015

 

A kiadvány a következő törvényeket, rendeleteket tartalmazza:

1. A polgári jogi alapelvekre, jogi személyre, egyesületre, alapítványra, közérdekű kötelezettségvállalásra vonatkozó részek az új Ptk.-ból és a Ptké.-ből

2. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

3. A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) korm. rendelet

4. A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény

5. A civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól szóló 11/2012. (II. 29.) KIM rendelet

6. ÁTTEKINTÉS a civil szervezet tagjainak, alapítóinak és vezető tisztségviselőinek polgári jogi felelősségéről a 2014. március 15. napjától hatályos Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján

 
1 300 Ft
Új Polgári Törvénykönyv kapcsolódó jogszabályok Ptké

A szerkesztés lezárva: 2014. február 26.

Hatályba lép: 2014. március 15. napjától.

Novissima Kiadó, 2014

 

- 2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről

- 2013. évi CLXXIV. törvény a szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól

- 2013. évi CLXXV. törvény a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról

- 2013. évi CLXXVI. törvény egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról

Kiegészítve a 2013. november 13-ig kihirdetett, az Új Polgári Törvénykönyvet módosító jogszabályokkal.

A kötet haszonnal forgatható az Új Polgári Törvénykönyv(Új Ptk.) kiegészítéseként. Hasonló köteteket talál Jogi könyvesboltjainkban és az itt található jogi könyveink között is.

 
590 Ft
 SEGÉDLET A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉHEZ – 2014 - Jelenleg nem vásárolható

Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2014

 

A Segédlet zsebkönyv formátumban az Mt. hatályos törvényszövegét és a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza egybeszerkesztve, magyarázatok nélkül. A második rész a részletes tartalomjegyzék.

 
1 200 Ft
CSŐDTÖRVÉNY, FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS - Elfogyott

Hatályos: 2013. november 1.

Árboc Kft., 2013

 

Az 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

 
1 000 Ft
 A SZÁMVITELI TÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL ÉS PÉLDÁKKAL 2013 - Elfogyott

Szerzők: Balás Dénes, Kriszt Tamás, Lázár Olivér Péter, Pulai Melinda, Szénásy Márta Krisztina, Umenhoffer Ferenc, Zólyominé Karmazsin Judit

Saldo Kiadó, 2013

 

A könyv a számviteli törvényt a 2013. augusztusig bekövetkezett változásokkal együttesen ismerteti. Jelentős újdonság a 2013-tól a sajátos egyszerűsített éves beszámoló helyébe lépő mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló, ezért az erről szóló kormányrendeletet függelékként található meg a kiadványban. A könyv kitér a törvény és a számvitellel legszorosabb kapcsolatban lévő adók viszonyára.

Reméljük, ez a kiadvány hozzájárul ahhoz, hogy az érdeklődők alaposabban megismerkedjenek a számviteli törvénnyel, annak szemléletével, módszertanával a törvény szövegét kiegészítő magyarázatok, példák, gyakorlati esetek pedig segítik annak megértését.

 
4 200 Ft
 A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOGSZABÁLYOK EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2015 - Elfogyott

Saldo Kiadó, 2015

 

A társadalombiztosítás fedezetét biztosító szabályozás a szociális hozzájárulási adó bevezetésével összetettebbé vált, így az évenkénti módosításokat a szakembereknek is nehéz követni, a laikusok pedig sokszor elvesznek a változó jogszabályok között.

 

A társadalombiztosítással foglalkozó szakembereknek munkájuk során napra készen kell ismerni és alkalmazni a szabályokat, melyek a folyamatos változás miatt egyre több terhet rónak a jogalkalmazókra, ehhez kíván segítséget nyújtani ez a kiadvány.

 
3 500 Ft
 A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL SZÓLÓ 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY – Tükrös szerkezetben, a hatályos joganyaggal I-II. köt. - Elfogyott

Negyedik kiadás

A szerkesztés lezárva: 2014. szeptember 15.

Szerkesztette: Dr. Juhász Ágnes

Lektorálta: Prof. Dr. Bíró György

Novotni Alapítvány, 2014

 

A kiadvány két hasábban, párhuzamosan egymás mellé szerkesztve tartalmazza a régi és az új Ptk. noramszövegét oly módon, hogy a bal oldali hasábban az új Ptk. szövege szerepel folyamatosan, míg a jobb oldalon a régi Ptk. és más törvények új Ptk.-ak megfeleltethető rendelkezései kerültek beszerkesztésre.

A kötet tartalmaz továbbá bírói gyakorlatot is mindazon helyeken, ahol van releváns, elvi jelentőségű felsőbírósági gyakorlat.

 

 
8 700 Ft
 POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV + Ptké. és kapcsolódó törvények - Elfogyott

Hatályos: 2015. április 10-től

Szerkesztette: dr. Bíró Endre

Árboc Kft., 2015

 

-A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről egységes szerkezetben a hatályba lépése előtt bekövetkezett módosításokkal, valamint a hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvénnyel (Ptké.)

- A szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól szóló 2013. évi CLXXIV. törvény

- A támogatott döntéshozatalról szóló 2013. évi CLV. törvény

- A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV. törvény

- Egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény

- Bővített betűrendes címmutató a Ptk.-hoz

 
2 900 Ft
A SZÁMVITELI TÖRVÉNY 2014 - Elfogyott

Perfekt Kiadó, 2014

 

A piacgazdaság működéséhez nélkülözhetetlen, hogy a piac szereplői számára hozzáférhetően, döntéseik megalapozása érdekében mind a vállalkozók, mind a nem nyereségorientált szervezetek, valamint az egyéb gazdálkodást folytató szervezetek vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről és azok alakulásáról objektív információk álljanak rendelkezésre.

Az Országgyűlés az európai uniós szabályozással, illetve a változó hazai gazdasági és jogszabályi környezettel való összhang megteremtése érdekében, valamint a nemzetközi számviteli elvekre is figyelemmel évről évre módosítja a 2000. évi C. törvényt.

 

 
1 200 Ft
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI JOGSZABÁLYOK - Elfogyott

A szerkesztés lezárva: 2013. február 2.

Hatályos: 2013. január 2-től

Szerkesztette: dr. Gaál József Krisztián

Novissima Kiadó, 2013

 

- 2011. évi CLXI. törvény a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról

- 2011. évi CLXII. törvény a bírák jogállásáról és javadalmazásáról

- 2011. évi CLXIII. törvény az ügyészségről

- 2011. évi CLXIV. törvény a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról

 
1 490 Ft
CÉGELJÁRÁS - Elfogyott

Hatályos: 2015. április 20.

ÁRBOC Kft., 2015

 

- A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény

- A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet

- Az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 24/2006. (V. 18.) IM rendelet

- Betűrendes címmutató

 
1 000 Ft
 BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYV - Árboc Szürke Jogszabályok - Elfogyott

Hatályos: 2015. szeptember 15-től

Szerkesztette: dr. Bíró Endre

Jogismeret Alapítvány, 2015

 

A kötet tartalmazza a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatályos szövegét és a 2012. évi CCXXIII. törvényt a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról.

 
1 400 Ft
 BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYV - Novissima jogszabályok - Elfogyott

Hatályos: 2016. szeptember 16-tól.
A szerkesztés lezárva: 2016. szeptember 16.

Novissima Kiadó, 2016

 

Egységes szerkezetben a lezáráskor ismert 2017. január 1-től hatályba
lépő módosításokkal.

 

2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről
2012. évi CCXXIII. törvény a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi
C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és
egyes törvények módosításáról (kivonat)

 

 
1 290 Ft
 A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE - kiegészítve az Mth. vonatkozó részeivel - Elfogyott

Hatályos: 2016. február 20. napjától

A szerkesztés lezárva: 2016. február 22.

Novissima Kiadó, 2016

 

2012. évi I. törvény A Munka Törvénykönyvéről
kiegészítve a 2012. évi LXXXVI. törvény (Mth.) vonatkozó részeivel
A Kormány 454/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról
A nemzetgazdasági miniszter 18/2015. (VI. 29.) NGM rendelete a 2016. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

 
890 Ft
INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS - Elfogyott

Hatályos: 2015. május 2.

Árboc Kft., 2015

 

A kötet hatályos szöveggel tartalmazza:

- Kivonat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényből

- az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény

- Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról rendelkező 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet

- A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

- Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény

- A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet

 
1 000 Ft
CÉGTÖRVÉNY - Novissima jogszabályok - Elfogyott

A szerkesztés lezárva: 2014. március 10

Hatályos: 2014. március 15-től

Novissima Kiadó, 2014

 

A gyűjtemény az alábbi jogszabályokat tartalmazza:

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényt;

a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvényt

 
890 Ft
CSŐD- ÉS FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS - Elfogyott

Hatályos: 2014. március 15-től
A szerkesztés lezárva: 2014. március 3.

Novissima Kiadó, 2014

 

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény.

Egységes szerkezetben a 2014. április 1. és május 1. napján hatálybalépő módosításokkal.

 
690 Ft
MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE - Elfogyott

A szerkesztés lezárva: 2016. február 9.

Hatályos: 2016. február 1-től

Novissima Kiadó, 2016

 

A korábbi kiadásokhoz (2014. október 1., 2015. április 17., 2015. október 16.) képest a jogszabályszöveg nem változott.

- Magyarország Alaptörvénye
- 2011. évi CCII. törvény Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről

 
590 Ft
BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÁS - Elfogyott

A szerkesztés lezárva: 2015. október 6.

Hatályos: 2015. október 1.

Novissima Kiadó, 2015

 

Az 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról.

Egységes szerkezetben a lezáráskor ismert 2016. január 1. napján
hatálybalépő módosításokkal.

 
990 Ft
 A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS ÉS SZOLGÁLTATÁS (Ket.) - Árboc Szürke Jogszabályok - Elfogyott

Hatályos: 2015. szeptember 1-jétől

Szerkesztette: dr. Bíró Endre

Jogismeret Alapítvány, 2015

 

A kötet tartalmazza a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt, valamint kivonatot az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról szóló 2005. évi XVII. törvényből.

 
1 000 Ft
HAGYATÉKI ELJÁRÁS - Elfogyott

A szerkesztés lezárva: 2011. július 18.

Hatályos: 2011. július 18-tól

 

Novissima Kiadó, 2011

2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról

 
490 Ft
MUNKAJOGI JOGSZABÁLYOK - Elfogyott

Szerző: Bankó Zoltán

Dialóg Campus Kiadó, 2005

 

A könyv azzal a céllal készült, hogy a munkajoggal foglalkozóknak, a tárgyat tanulóknak egy széleskörű, ugyanakkor jól áttekinthető, könnyen kezelhető jogszabálygyűjteményt nyújtson.
A kötet az ún. munka magánjogának, a privátszféra munkajogának jogszabályait foglalja össze, nem terjed ki jelen válogatás terjedelmi okokból a közalkalmazottak és köztisztviselők jogviszonyára vonatkozó szabályok ismertetésére. Ahogy a tartalomjegyzékből kitűnik, a Munka Törvénykönyve mellett a munkaviszonnyal kapcsolatba hozható törvények és rendeletek, a foglalkoztatással kapcsolatos törvények és rendeletek, valamint a Legfelsőbb Bíróság Munkaügyi Kollégiumának állásfoglalásai egyaránt megtalálhatóak a gyűjteményben.
A szerkesztőket az ösztönözte a kiadvány elkészítésére, hogy nagyon kevés az olyan tárgyban megjelent jogszabálygyűjtemény, mely jelen kötethez hasonló teljességgel tartalmazná a hatályos munkajogi szabályokat. Véleményünk az, hogy a számítógépes jogtárak korában sem csökkent az igény arra, hogy jól használható jogszabálygyűjtemények legyenek a mindennapi munka és tanulás során a jogalkalmazó, tanuló kezében.
Reményeink szerint a könyv haszonnal forgatható gyakorlati szakemberek által és az oktatásban, tanulásban, segítséget nyújt a munkajogi jogszabályok közti eligazodásban is.

 
1 680 Ft
CSALÁDJOGI ÉS GYERMEKJOGI JOGSZABÁLYOK - Elfogyott

Szerző: Somfai Balázs

Dialóg Campus Kiadó, 2005

 

Előszó
A családi kapcsolatok és a gyermeki jogok védelme az utóbbi évtizedekben világszerte az érdeklődés középpontjába kerültek.
A család jogi védelme szempontjából nem csak a családjogi szabályozás kap szerepet, ugyanis nagy számban található más jogághoz tartozó joganyag is közöttük. Jelentős a családi magatartások büntetőjogi védelme, a családoknak nyújtott támogatások pedig számos közigazgatási szabályon át valósulnak meg. A családvédelem polgári eljárásjogi eszköztára egyre jobban előmozdítja a konfliktusok békés rendezésének a lehetőségét is.
A családjog hagyományosan mind az európai, mind a magyar jogban a magánjoggal szoros kapcsolatban áll, ugyanakkor a magyar családjog számos közhatósági aktust ír elő, így a közhatósági jelleget mutató örökbefogadási, gyámsági szabályoknál is, amelyek, a gyermek-szülő kapcsolat mintájára épülnek fel.

 
1 980 Ft
BÜNTETŐ JOGSZABÁLYOK - Nem kapható!

Szerkesztette: Dr. Herke Csongor

Dialóg Campus Kiadó, 2003

 

A Büntetőjogi jogszabályok gyűjteménye a legfontosabb - a jogászi gyakorlatban, a kollokviumon, záróvizsgán és szakvizsgán egyaránt használható - törvényeket, rendeleteket és határozatokat tartalmazza.

 
1 280 Ft
CSALÁDJOGI TÖRVÉNY - Elfogyott

Hatályos: 2013. szeptember 1.

A kézirat lezárva: 2013. szeptember 1.

ÁRBOC Szolgáltató Kft., 2013

 

A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény, valamint a 12/1995. (VI. 22.) IM rendelet a házasságról, a családokról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény módosításáról rendelkező 1995. évi XXXI. törvény végrehajtásáról (kivonatos közlés).

 
600 Ft
ELJÁRÁSI TÖRVÉNYEK 2015 - Elfogyott

Hatályos: 2015. január 1.

A szerkesztés lezárva: 2015. január 5.

Szerkesztette: dr. Bíró Endre

ÁRBOC Kft., 2015

 

Az ÁRBOC Kft már tizenhetedik (!) alkalommal jelenteti meg elsősorban gyakorló jogászok mindennapi tájékoztatására szánt eljárási jogszabálygyűjteményét. A kötet népszerűsége azt mutatja, hogy az elektronikus CD jogi adatbázisok korában is szükség van olyan jogi segédeszközre, amely hordozható kivitele, könnyen áttekinthető, hagyományos szerkezete miatt helyszínen, tárgyaláson vagy akár útközben is használni lehet.

 

 
6 900 Ft
BÜNTETŐELJÁRÁSI TÖRVÉNY - Elfogyott

Hatályos: 2015. április 15-től

ÁRBOC Kft., 2015

 

A kiadvány tartalmazza a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény hatályos szövegét, valamint betűrendes címmutatót.

 

 
1 700 Ft
MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE - Elfogyott

Hatályos: 2015. január 1.

ÁRBOC Kft., 2015

 

A kötet az Alaptörvény hatályos szövegét tartalmazza.

 
600 Ft
VÁLLALKOZÓI TÖRVÉNY - Elfogyott

Hatályos: 2010. január 1-től

A jogszabály Magyar Közlönyben megjelent állapota.

A szerkesztés lezárva: 2009. november 18.

Novissima Kiadó, 2009

 

2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről.

 

 

 
390 Ft
SZABÁLYSÉRTÉSI JOG

A szerkesztés lezárva: 2015. április 8.

Hatályos: 2015. április 1-jétől

Novissima kiadó, 2015

 

- 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
- A belügyminiszter 22/2012. (IV. 13.) BM rendelete a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról

 

 
890 Ft
RENDŐRSÉGI TÖRVÉNY - Elfogyott

Hatályos: 2012. április 15-től

A szerkesztés lezárva: 2012. április 26.

Novissima Kiadó, 2012

 

1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről.

 
590 Ft
POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV (A régi Ptk.) - Elfogyott

A szerkesztés lezárva: 2013. augusztus 5.

Hatályos: 2013. szeptember 1-jétől

Novissima Kiadó, 2013

 

Az 1959. évi IV. törvény a polgári törvénykönyvről, kiegészítve a vonatkozó kollégiumi állásfoglalásokkal és jogegységi határozatokkal.

 
1 090 Ft
KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁS - Elfogyott

A szerkesztés lezárva: 2016. január 26.

Hatályos: 2016. január 20.

Novissima Kiadó, 2016

 

A 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól.

 
890 Ft
GAZDASÁGI JOG - Novissima jogszabályok - Elfogyott

Hatályos: 2013. szeptember 1-jétől

A szerkesztés lezárva: 2013. augusztus 22.

Novissima Kiadó, 2013

 

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény.

 
790 Ft
CSALÁDJOG - Elfogyott

Hatályos: 2013. február 1-jétől

A szerkesztés lezárva: 2013. február 11.

Novissima Kiadó, 2013

 

Az 1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról, egységes szerkezetben a hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1952. évi 23. törvényerejű rendelettel, valamint a végrehajtásáról szóló 7/1974. (VI. 21.) IM rendelettel és a 4/1987. (VI. 14.) IM rendelettel (kiegészítve a vonatkozó kollégiumi állásfoglalásokkal és jogegységi határozatokkal).

 
590 Ft
CÉGJOG - Nem vásárolható!

A szerkesztés lezárva: 2011 szeptember 22.

Hatályos: 2011. szeptember 22-től

Novissima Kiadó, 2011

 

A gyűjtemény az alábbi jogszabályokat tartalmazza:

 

-a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényt;

- a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvényt

- és a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényt.

 
990 Ft
 BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYV - A "régi" Btk. - Elfogyott

Hatályos: 2013. január 1.

A szerkesztés lezárva: 2013. január 16.

Novissima Kiadó, 2013

 

Egységes szerkezetben a 2013. február 1. napján hatálybalépő módosításokkal.

 

A gyűjtemény az alábbi jogszabályokat tartalmazza:

 

    az 1978. évi IV. törvényt, kiegészítve a vonatkozó kollégiumi állásfoglalásokkal és jogegységi határozatokkal,

    az 1979. évi 5. törvényerejű rendeletet a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról, valamint

    a 2001. évi CIV. törvényt a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről

 

 
1 090 Ft
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS - Elfogyott

Hatályos: 2010. május 1-től

A szerkesztés lezárva: 2010. április 13.

Novissima Kiadó, 2010

 

A gyűjtemény az alábbi jogszabályokat tartalmazza:

 

1979. évi 11. törvényerejű rendelet a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról

1995. évi CVII. törvény a büntetés-végrehajtási szervezetről

21/1994. (XII. 30.) IM rendelet a büntetés-végrehajtási intézetek kijelöléséről

19/1995. (XII. 13.) BM rendelet a rendőrségi fogdák rendjéről

6/1996. (VII. 12.) IM rendelet a szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól

7/2000. (III. 29.) IM-BM együttes rendelet az elzárás, illetőleg a pénzbírságot helyettesítő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól

17/1997. (V. 9.) IM rendelet a szabadságvesztés kezdő és utolsó napjának megállapításáról

36/2003. (X. 3.) IM rendelet a kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásáról, valamint az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet feladatairól, működéséről

30/1997. (X. 11.) NM rendelet a javítóintézetek rendtartásáról

5/1998. (III. 6.) IM rendelet a fogvatartottak egészségügyi ellátásáról

11/1996. (X. 15.) IM rendelet a büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak fegyelmi felelősségéről

13/1996. (XII. 23.) IM rendelet a fogvatartottakkal kapcsolatos kártérítési eljárás szabályairól

1/1990. Legfőbb Ügyészi utasítás a büntetés-végrehajtás törvényességének ügyészi felügyeletéről

 

 

 
1 090 Ft
 A KET.-HEZ SZOROSAN KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK - Tárgymutatóval - Elfogyott

A könyv összeállítói: Dr. Kilényi Géza, Dr. Bende-Szabó Gábor

HVG-ORAC Kiadó, 2010

 

A HVG-ORAC Kiadó a közigazgatási hatósági eljárás érintettei, így különösen a köztisztviselők munkájának megkönnyítése céljából 2009-ben kiadta a Ket. normaszövegét a 2009. évi módosításokat szemléltető két időállapotban, valamint az egyes szakaszokra utaló tárgymutatóját („A módosult Ket.”).

 

Új, „A Ket.-hez szorosan kapcsolódó jogszabályok” című könyvünk egy másik szempontból kívánja segíteni a jogalkalmazói munkát. E területen az elmúlt évben számos jogszabály jelent meg: ezek egyik része végrehajtási jellegű, a másik része a Ket.-hez olyannyira kapcsolódik, hogy alkalmazásához nélkülözhetetlen. A kiadványban szerepelnek még olyan jogszabályok is, amelyeknek csupán egy- egy fejezete kapcsolódik a Ket.-hez. Ezúttal is található tárgymutató a kötet végén.

 
3 500 Ft

12

Termék sorrend módosítás:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.