Új jelszó Kérése
Új jelszó Kérése
Szűrés
Kiadó
Ár
205 Ft - 19 950 Ft
KÍNÁLATUNKBÓL
Várható megjelenések

Várható megjelenések - Előrendelhető

kártérítési jog

Kártérítési jog

9 000 Ft

az alkotmányjognak asztalánál

Az alkotmányjognak asztalánál

5 000 Ft

Adózás/Számvitel

Adózás / Számvitel 2015

10 290 Ft helyett

6 300 Ft

adó-kódex

Adó-Kódex Számvitel 2015

1 990 Ft

áfa-ellenőrzés

Áfa-ellenőrzés 2015

8 820 Ft helyett

5 250 Ft

Jogszabályok, jogszabály gyüjtemények

 Fő kategória >Állam- és jogtudomány >Jogszabályok, jogszabály gyüjtemények

Termék sorrend módosítás:


  A KET.-HEZ SZOROSAN KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK - Tárgymutatóval - Elfogyott

A könyv összeállítói: Dr. Kilényi Géza, Dr. Bende-Szabó Gábor

 

HVG-ORAC Kiadó, 2010

 

A HVG-ORAC Kiadó a közigazgatási hatósági eljárás érintettei, így különösen a köztisztviselők munkájának megkönnyítése céljából 2009-ben kiadta a Ket. normaszövegét a 2009. évi módosításokat szemléltető két időállapotban, valamint az egyes szakaszokra utaló tárgymutatóját („A módosult Ket.”).

 

Új, „A Ket.-hez szorosan kapcsolódó jogszabályok” című könyvünk egy másik szempontból kívánja segíteni a jogalkalmazói munkát. E területen az elmúlt évben számos jogszabály jelent meg: ezek egyik része végrehajtási jellegű, a másik része a Ket.-hez olyannyira kapcsolódik, hogy alkalmazásához nélkülözhetetlen. A kiadványban szerepelnek még olyan jogszabályok is, amelyeknek csupán egy- egy fejezete kapcsolódik a Ket.-hez. Ezúttal is található tárgymutató a kötet végén.

 
3 500 Ft
A KORMÁNYTISZTVISELŐK JOGÁLLÁSA - Elfogyott

Jogszabálygyűjtemény

Szerkesztette: Zanathy János dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2010

 

2010. július 6-án hatályba lépett a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény, melynek következtében a korábban a köztisztviselői karhoz tartozó, a központi igazgatásban és a központi igazgatás területi szerveinél dolgozó köztisztviselők jogállása a törvény erejénél fogva átalakult kormánytisztviselői jogviszonnyá.

 

A kormánytisztviselők jogi helyzetét a rájuk vonatkozó speciális törvényi rendelkezések mellett a Ktv. (köztisztviselők jogállásáról szóló törvény) minden olyan rendelkezése is szabályozza, amely nem áll ellentétben a kormánytisztviselőkről szóló törvénnyel.

 

A jogalkalmazók és a jogkeresők helyzetét tovább nehezíti, hogy a Ktv-ben tételesen felsorolt esetekben a köztisztviselők tekintetében is alkalmazandók a Munka Törvénykönyvének rendelkezései. Így a kormánytisztviselők jogállását három egymásra épülő és együtt alkalmazandó joganyag írja le.

 

A kiadó és a szerkesztő a jogkereső közönség helyzetét kívánta megkönnyíteni azzal, hogy a három törvény rendelkezéseit logikai és jogtechnikai eszközökkel egymásba fűzte, a szorosan egymáshoz kapcsolódó jogintézményeknél a három törvény szabályozása együtt kerül bemutatásra.

 

Felhívjuk a „Magyar munkajog I-IV. – Kommentár a gyakorlat számára“ című kapcsos kiadvány előfizetőinek szíves figyelmét, hogy a jelen jogszabálygyűjtemény tartalma a Kommentár 2010. júliusi pótlapcsomagban megküldött, új „B/2“ részében is megtalálható.

 
2 900 Ft
A MAGYAR JOGTÖRTÉNET FORRÁSAI - Elfogyott

Szemelvénygyűjtemény

Szerkesztette: Mezey Barna

Osiris Kiadó, 2006

 

 
5 500 Ft
  A SZÁMVITELI TÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL ÉS PÉLDÁKKAL 2013 - Elfogyott

Szerzők: Balás Dénes, Kriszt Tamás, Lázár Olivér Péter, Pulai Melinda, Szénásy Márta Krisztina, Umenhoffer Ferenc, Zólyominé Karmazsin Judit

Saldo Kiadó, 2013

 

A könyv a számviteli törvényt a 2013. augusztusig bekövetkezett változásokkal együttesen ismerteti.

Jelentős újdonság a 2013-tól a sajátos egyszerűsített éves beszámoló helyébe lépő mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló, ezért az erről szóló kormányrendeletet függelékként található meg a kiadványban.

A könyv kitér a törvény és a számvitellel legszorosabb kapcsolatban lévő adók viszonyára.

Reméljük, ez a kiadvány hozzájárul ahhoz, hogy az érdeklődők alaposabban megismerkedjenek a számviteli törvénnyel, annak szemléletével, módszertanával a törvény szövegét kiegészítő magyarázatok, példák, gyakorlati esetek pedig segítik annak megértését.

 
4 200 Ft
  A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2014 - Elfogyott

Szerzők: Kopányiné Mészáros Edda, Dr. Székely Zsuzsanna, Szűcs Józsefné, Dr. Rosenfeld Anita, Dr. Pickarczyk Zoltán

Saldo Kiadó, 2014

 

 „A személyi jövedelemadóról szóló törvény, egységes szerkezetben, magyarázatokkal” című kiadvány a törvény menetét követve teljes körűen bemutatja a jogszabályt. A kötet szerzői az egyes rendelkezésekhez fűzött magyarázatokkal, konkrét kérdések megválaszolásával, példák bemutatásával segítik a személyi jövedelemadó törvény értelmezését és a szabályok gyakorlati alkalmazását.

 

Az egyes rendelkezések után a Nemzeti Adó – és Vámhivatal szakértő munkatársainak a szakmai tapasztalatára és gyakorlatára alapozott kommentárjai olvashatók.

 

A törvényszöveg és a magyarázat a 2014. májusában kihirdetett törvénymódosításokat is tartalmazza.

 
4 500 Ft
  A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOGSZABÁLYOK EGYSÉGES SZERKEZETBEN MAGYARÁZATOKKAL 2014 - Elfogyott

Szerzők: Matlné Kisari Erika, Széll Zoltánné

Saldo Kiadó, 2014

 

A járulékszabályozásban a családi járulékkedvezmény 2014. évi bevezetése a legjelentősebb változás. Emellett több pontosító, jogalkalmazást segítő módosításra is sor került és hatályba lépett több olyan nemzetközi egyezmény is, amelyeket a biztosítási kötelezettség elbírálása során alkalmazni kell.

A szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezmények rendszere ugyancsak átalakult.

Egyes kedvezmények, amelyek betöltötték szerepüket és funkciójukat vesztve kivezetésre kerülnek a rendszerből, ugyanakkor a kisgyermekes szülők számára a munkaerő-piacra való visszatérés feltételeinek javítása érdekében, illetve a kutatás-fejlesztés területén bővül a foglalkoztatáshoz kapcsolódóan igénybe vehető kedvezmények köre.

 
3 500 Ft
ADÓ-KÓDEX - SZÁMVITEL 2015   [Előrendelés]
ADÓ-KÓDEX - SZÁMVITEL 2015

Várható megjelenés: 2015. február

Complex Kiadó, 2014

 

ELŐRENDELEM!

 

A kiadvány tartalmazza:

Az egységes szerkezetű számviteli törvényt a 2014-es évközi és a 2015-ös módosítások kiemelésével, továbbá a változások gyakorlatias, példákkal illusztrált magyarázatával.

 
1 990 Ft
ALKOTMÁNYJOGI JOGSZABÁLYOK I-II. - Elfogyott

A kézirat lezárásának időpontja: 2003. február 1.

Szerkesztette és válogatta: Dr. Chronowski Nóra, Dr. Drinóczi Tímea

Dialóg Campus Kiadó, 2003

 

Az Alkotmányjogi jogszabályok gyűjteménye a legfontosabb
- a jogászi gyakorlatban, valamint kollokviumon, záróvizsgán és szakvizsgán egyaránt használható - törvényeket, rendeleteket és határozatokat tartalmazza. A jogszabályok mellékleteinek közlését terjedelmi okokból mellőztük. Egyes jogszabályok esetében - szintén terjedelmi okokból - csak az alkotmányjog tárgyhoz közvetlenül kapcsolódó részeit közöltük.

 
2 380 Ft
  AZ ADÓELJÁRÁSI TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL I-II-III. 2014. - Elfogyott

Szerzők: NAV szakértők

Saldo Kiadó, 2014

 

A kiadvány alapját az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény képezi. Az első kötet az adóeljárási törvény alapelvein és alapvető szabályain, alapfogalmain túl – a törvény szerkezetét követve – a gyakorlat szemszögéből mutatja be az adózás folyamatát, az adóeljárás szabályrendszerét.

 

Az adóellenőrzésre és a hatósági eljárásra vonatkozó második kötet mélyebb bepillantást nyújt – többek között – az ellenőrzés hátterét jelentő kockázatkezelés és kiválasztás folyamatába, konkrét jogesetek bemutatásával az egyes ellenőrzési típusok sajátosságaival, a bizonyítási eljárás és bizonyítási módszerek (pl. a becslés) részleteibe. Részletesen megismerhető a könyvből az adóhatóság által lefolytatható különböző típusú (az utólagos, a soron kívüli, a feltételes adómegállapításra, illetve fizetési kedvezményre irányuló stb.) hatósági eljárások, az alkalmazható jogkövetkezmények, valamint az eljárásban igénybe vehető rendes és rendkívüli jogorvoslati eszközökkel.

 
7 800 Ft
  AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2014 - Elfogyott

Áfa törvény magyarázatokkal, 2014. évi áfa változások

Szerzők: Csikász Éva, Dr. Boda Péter, Dr. Kovács-Kozma Zsuzsanna, Dr. Lőrincz Zsuzsanna, Dr. Szathmáry Sándor, Gayerhoszné Hajós Zsófia, Száraz Tünde

Saldo Kiadó, 2014

 

A kiadványban az általános forgalmi adóról szóló törvény magyarázatai, állásfoglalásait olvashatják. A törvény rendelkezéseivel kapcsolatban számos adózói és adóhatósági értelmezési kérdés felmerült, melyekre vonatkozó NAV hivatali álláspontokat tükrözik a szerzők magyarázatai. A kéziratot a NAV szerzői július közepén zárták le.

 
4 500 Ft
  AZ ILLETÉKTÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2014 - Elfogyott

Illetéktörvény magyarázatokkal, változások kiemelésével, adóhatósági és a bírósági joggyakorlattal

Szerzők: Dr. H. Nagy Dániel, Gellértné Zombori Krisztina, Dr. Tóth György

Saldo Kiadó, 2014

 

Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CC. törvény 2014. január 1-jétől számos ponton hozott változást az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény szabályaiban is.

A módosítás 2014-től hatályon kívül helyezte a házastársi vagyonközösség megszüntetésére vonatkozó részletszabályokat, ezzel egyidejűleg több illetékmentességet vezetett be a házastársak közötti vagyonmozgások körében.

 
4 200 Ft
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS - Elfogyott

Hatályos: 2010. május 1-től

A szerkesztés lezárva: 2010. április 13.

Novissima Kiadó, 2010

 

A gyűjtemény az alábbi jogszabályokat tartalmazza:

 

1979. évi 11. törvényerejű rendelet a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról

1995. évi CVII. törvény a büntetés-végrehajtási szervezetről

21/1994. (XII. 30.) IM rendelet a büntetés-végrehajtási intézetek kijelöléséről

19/1995. (XII. 13.) BM rendelet a rendőrségi fogdák rendjéről

6/1996. (VII. 12.) IM rendelet a szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól

7/2000. (III. 29.) IM-BM együttes rendelet az elzárás, illetőleg a pénzbírságot helyettesítő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól

17/1997. (V. 9.) IM rendelet a szabadságvesztés kezdő és utolsó napjának megállapításáról

36/2003. (X. 3.) IM rendelet a kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásáról, valamint az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet feladatairól, működéséről

30/1997. (X. 11.) NM rendelet a javítóintézetek rendtartásáról

5/1998. (III. 6.) IM rendelet a fogvatartottak egészségügyi ellátásáról

11/1996. (X. 15.) IM rendelet a büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak fegyelmi felelősségéről

13/1996. (XII. 23.) IM rendelet a fogvatartottakkal kapcsolatos kártérítési eljárás szabályairól

1/1990. Legfőbb Ügyészi utasítás a büntetés-végrehajtás törvényességének ügyészi felügyeletéről

 

 

 
1 090 Ft
BÜNTETŐ JOGSZABÁLYOK - Nem kapható!

Szerkesztette: Dr. Herke Csongor

Dialóg Campus Kiadó, 2003

 

A Büntetőjogi jogszabályok gyűjteménye a legfontosabb - a jogászi gyakorlatban, a kollokviumon, záróvizsgán és szakvizsgán egyaránt használható - törvényeket, rendeleteket és határozatokat tartalmazza.

 
1 280 Ft
  BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYV - A "régi" Btk. - Elfogyott

Hatályos: 2013. január 1.

A szerkesztés lezárva: 2013. január 16.

Novissima Kiadó, 2013

 

Egységes szerkezetben a 2013. február 1. napján hatálybalépő módosításokkal.

 

A gyűjtemény az alábbi jogszabályokat tartalmazza:

 

    az 1978. évi IV. törvényt, kiegészítve a vonatkozó kollégiumi állásfoglalásokkal és jogegységi határozatokkal,

    az 1979. évi 5. törvényerejű rendeletet a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról, valamint

    a 2001. évi CIV. törvényt a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről

 

 
1 090 Ft
CÉGJOG - Nem vásárolható!

A szerkesztés lezárva: 2011 szeptember 22.

Hatályos: 2011. szeptember 22-től

Novissima Kiadó, 2011

 

A gyűjtemény az alábbi jogszabályokat tartalmazza:

 

-a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényt;

- a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvényt

- és a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényt.

 
990 Ft
CSALÁDJOG - Elfogyott

Hatályos: 2013. február 1-jétől

A szerkesztés lezárva: 2013. február 11.

Novissima Kiadó, 2013

 

Az 1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról, egységes szerkezetben a hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1952. évi 23. törvényerejű rendelettel, valamint a végrehajtásáról szóló 7/1974. (VI. 21.) IM rendelettel és a 4/1987. (VI. 14.) IM rendelettel (kiegészítve a vonatkozó kollégiumi állásfoglalásokkal és jogegységi határozatokkal).

 
590 Ft
CSALÁDJOGI ÉS GYERMEKJOGI JOGSZABÁLYOK - Elfogyott

Szerző: Somfai Balázs

Dialóg Campus Kiadó, 2005

 

Előszó
A családi kapcsolatok és a gyermeki jogok védelme az utóbbi évtizedekben világszerte az érdeklődés középpontjába kerültek.
A család jogi védelme szempontjából nem csak a családjogi szabályozás kap szerepet, ugyanis nagy számban található más jogághoz tartozó joganyag is közöttük. Jelentős a családi magatartások büntetőjogi védelme, a családoknak nyújtott támogatások pedig számos közigazgatási szabályon át valósulnak meg. A családvédelem polgári eljárásjogi eszköztára egyre jobban előmozdítja a konfliktusok békés rendezésének a lehetőségét is.
A családjog hagyományosan mind az európai, mind a magyar jogban a magánjoggal szoros kapcsolatban áll, ugyanakkor a magyar családjog számos közhatósági aktust ír elő, így a közhatósági jelleget mutató örökbefogadási, gyámsági szabályoknál is, amelyek, a gyermek-szülő kapcsolat mintájára épülnek fel.

 
1 980 Ft
KORMÁNYTISZTVISELŐK JOGVISZONYA - Elfogyott

Szerkesztett jogszabálygyűjtemény

Szerkesztette: dr. Horváth István

Complex Kiadó, 2010

 

A kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény a korábbi egységes közszolgálati jogviszonyt megszüntette, s a közigazgatásban foglalkoztatottakat élesen megkülönböztette aszerint, hogy a köztisztviselő milyen intézményi struktúrában kerül alkalmazásra.

 

Az új törvény szabályozási filozófiája szerint a kormánytisztviselőkre tartalmaz rendelkezéseket, egyebekben pedig a köztisztviselői törvényt rendeli alkalmazni, s ezáltal természetesen a Munka Törvénykönyve közszférára is kiterjedő szabályait.

 
2 625 Ft
MUNKAJOGI JOGSZABÁLYOK - Elfogyott

Szerző: Bankó Zoltán

Dialóg Campus Kiadó, 2005

 

A könyv azzal a céllal készült, hogy a munkajoggal foglalkozóknak, a tárgyat tanulóknak egy széleskörű, ugyanakkor jól áttekinthető, könnyen kezelhető jogszabálygyűjteményt nyújtson.
A kötet az ún. munka magánjogának, a privátszféra munkajogának jogszabályait foglalja össze, nem terjed ki jelen válogatás terjedelmi okokból a közalkalmazottak és köztisztviselők jogviszonyára vonatkozó szabályok ismertetésére. Ahogy a tartalomjegyzékből kitűnik, a Munka Törvénykönyve mellett a munkaviszonnyal kapcsolatba hozható törvények és rendeletek, a foglalkoztatással kapcsolatos törvények és rendeletek, valamint a Legfelsőbb Bíróság Munkaügyi Kollégiumának állásfoglalásai egyaránt megtalálhatóak a gyűjteményben.
A szerkesztőket az ösztönözte a kiadvány elkészítésére, hogy nagyon kevés az olyan tárgyban megjelent jogszabálygyűjtemény, mely jelen kötethez hasonló teljességgel tartalmazná a hatályos munkajogi szabályokat. Véleményünk az, hogy a számítógépes jogtárak korában sem csökkent az igény arra, hogy jól használható jogszabálygyűjtemények legyenek a mindennapi munka és tanulás során a jogalkalmazó, tanuló kezében.
Reményeink szerint a könyv haszonnal forgatható gyakorlati szakemberek által és az oktatásban, tanulásban, segítséget nyújt a munkajogi jogszabályok közti eligazodásban is.

 
1 680 Ft
POLGÁRI PERRENDTARTÁS - Elfogyott

Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől
A szerkesztés lezárva: 2014. szeptember 8.

Novissima Kiadó, 2014

 

Az 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról
(kiegészítve a vonatkozó kollégiumi állásfoglalásokkal és jogegységi határozatokkal)

 
1 100 Ft
POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV - Jelenleg nem vásárolható

Hatályos: 2015. január 1. napjától.
A szerkesztés lezárva: 2015. január 5.

Novissima Kiadó, 2015

 

A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről. 2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről.

 

A 2013. évi V. törvényt tartalmazó újabb kiadványt tartja a kezében, melynek már –- mivel a korábbi Ptk. nem hatályos -– a Polgári Törvénykönyv címet adtuk. Az Új Polgári Törvénykönyv második kiadásához képest a tartalmi változás elenyésző, azt pótlapként továbbra is letöltheti honlapunkról. A mostani, főleg diákoknak szánt, kiadáson kívül tervezünk egy egyéb jogszabályokkal és címmutatóval kibővített kiadást is.
Sokkal fontosabbak a formai változások. A betűtípus, a betűméret és a papír megváltoztatásával sikerült jelentősen csökkentenünk a könyv árát.

 
1 600 Ft
SZABÁLYSÉRTÉSI JOG - Elfogyott

A szerkesztés lezárva: 2014. április 9.

Hatályos: 2014. április 1-jétől

Novissima kiadó, 2014

 

Egységes szerkezetben a 2014. július 1. napján hatálybalépő módosításokkal.

 

- 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

- A belügyminiszter 22/2012. (IV. 13.) BM rendelete a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról

 
890 Ft


Termék sorrend módosítás:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.