Új jelszó Kérése
Új jelszó Kérése
Szűrés
Kiadó
Ár
205 Ft - 19 950 Ft
KÍNÁLATUNKBÓL
Várható megjelenések

Várható megjelenések - Előrendelhető

 

kártérítési jog

Kártérítési jog

9 000 Ft

lehetetlen szerződések

Lehetetlen szerződések

5 000 Ft

vér a havon

Vér a havon

2 980 Ft helyett

2 385 Ft

Beowulf

Beowulf - Fordítás és kommentár

3 490 Ft helyett

2 790 Ft

Jogszabályok, jogszabály gyüjtemények

 Fő kategória >Állam- és jogtudomány >Jogszabályok, jogszabály gyüjtemények

Termék sorrend módosítás:


ZSEBTÖRVÉNYTÁR 2011

Hatodik kiadás

A kézirat lezárva: 2011. február 15.

Szerkesztette: Varga Katalin, Dr. Egri Erika, Oszlányi Kitti, Somogyi Zoltán

OPTEN Kiadó, 2011

 

A Zsebtörvénytár a 45 leggyakrabban használt magyar jogszabály gyűjteménye nyomtatott formában.

A bibliapapírra nyomott, elegáns – mélykék műbőrkötéses – kivitelű, könnyen kezelhető kiskönyv (11,5 x 16,5 cm) a leggyakrabban használt 45 magyar jogszabály teljes 2011. január 15-én hatályos szövege mellett tartalmazza a kapcsolódó BH-k számát, részletes tartalomjegyzékkel és tárgymutatóval.

A kötet exkluzív kivitelben, aranyozott gerinccel és élmetszéssel jelenik meg.

 
10 395 Ft
  2013. ÉVI V. TÖRVÉNY A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL - Indoklással! - Nem vásárolható

Magyar Közlöny Lap-és Könyvkiadó, 2013

 

A kötet tartalmazza az új Ptk. hatályos szövegét és a törvény idokolását.

 
3 490 Ft
  A KET.-HEZ SZOROSAN KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK - Tárgymutatóval - Elfogyott

A könyv összeállítói: Dr. Kilényi Géza, Dr. Bende-Szabó Gábor

 

HVG-ORAC Kiadó, 2010

 

A HVG-ORAC Kiadó a közigazgatási hatósági eljárás érintettei, így különösen a köztisztviselők munkájának megkönnyítése céljából 2009-ben kiadta a Ket. normaszövegét a 2009. évi módosításokat szemléltető két időállapotban, valamint az egyes szakaszokra utaló tárgymutatóját („A módosult Ket.”).

 

Új, „A Ket.-hez szorosan kapcsolódó jogszabályok” című könyvünk egy másik szempontból kívánja segíteni a jogalkalmazói munkát. E területen az elmúlt évben számos jogszabály jelent meg: ezek egyik része végrehajtási jellegű, a másik része a Ket.-hez olyannyira kapcsolódik, hogy alkalmazásához nélkülözhetetlen. A kiadványban szerepelnek még olyan jogszabályok is, amelyeknek csupán egy- egy fejezete kapcsolódik a Ket.-hez. Ezúttal is található tárgymutató a kötet végén.

 
3 500 Ft
A KORMÁNYTISZTVISELŐK JOGÁLLÁSA - Elfogyott

Jogszabálygyűjtemény

Szerkesztette: Zanathy János dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2010

 

2010. július 6-án hatályba lépett a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény, melynek következtében a korábban a köztisztviselői karhoz tartozó, a központi igazgatásban és a központi igazgatás területi szerveinél dolgozó köztisztviselők jogállása a törvény erejénél fogva átalakult kormánytisztviselői jogviszonnyá.

 

A kormánytisztviselők jogi helyzetét a rájuk vonatkozó speciális törvényi rendelkezések mellett a Ktv. (köztisztviselők jogállásáról szóló törvény) minden olyan rendelkezése is szabályozza, amely nem áll ellentétben a kormánytisztviselőkről szóló törvénnyel.

 

A jogalkalmazók és a jogkeresők helyzetét tovább nehezíti, hogy a Ktv-ben tételesen felsorolt esetekben a köztisztviselők tekintetében is alkalmazandók a Munka Törvénykönyvének rendelkezései. Így a kormánytisztviselők jogállását három egymásra épülő és együtt alkalmazandó joganyag írja le.

 

A kiadó és a szerkesztő a jogkereső közönség helyzetét kívánta megkönnyíteni azzal, hogy a három törvény rendelkezéseit logikai és jogtechnikai eszközökkel egymásba fűzte, a szorosan egymáshoz kapcsolódó jogintézményeknél a három törvény szabályozása együtt kerül bemutatásra.

 

Felhívjuk a „Magyar munkajog I-IV. – Kommentár a gyakorlat számára“ című kapcsos kiadvány előfizetőinek szíves figyelmét, hogy a jelen jogszabálygyűjtemény tartalma a Kommentár 2010. júliusi pótlapcsomagban megküldött, új „B/2“ részében is megtalálható.

 
2 900 Ft
A MAGYAR JOGTÖRTÉNET FORRÁSAI - Elfogyott

Szemelvénygyűjtemény

Szerkesztette: Mezey Barna

Osiris Kiadó, 2006

 

 
5 500 Ft
  A SZÁMVITELI TÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL ÉS PÉLDÁKKAL 2013 - Elfogyott

Szerzők: Balás Dénes, Kriszt Tamás, Lázár Olivér Péter, Pulai Melinda, Szénásy Márta Krisztina, Umenhoffer Ferenc, Zólyominé Karmazsin Judit

Saldo Kiadó, 2013

 

A könyv a számviteli törvényt a 2013. augusztusig bekövetkezett változásokkal együttesen ismerteti.

Jelentős újdonság a 2013-tól a sajátos egyszerűsített éves beszámoló helyébe lépő mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló, ezért az erről szóló kormányrendeletet függelékként található meg a kiadványban.

A könyv kitér a törvény és a számvitellel legszorosabb kapcsolatban lévő adók viszonyára.

Reméljük, ez a kiadvány hozzájárul ahhoz, hogy az érdeklődők alaposabban megismerkedjenek a számviteli törvénnyel, annak szemléletével, módszertanával a törvény szövegét kiegészítő magyarázatok, példák, gyakorlati esetek pedig segítik annak megértését.

 
4 200 Ft
ALKOTMÁNYJOGI JOGSZABÁLYOK I-II. - Elfogyott

A kézirat lezárásának időpontja: 2003. február 1.

Szerkesztette és válogatta: Dr. Chronowski Nóra, Dr. Drinóczi Tímea

Dialóg Campus Kiadó, 2003

 

Az Alkotmányjogi jogszabályok gyűjteménye a legfontosabb
- a jogászi gyakorlatban, valamint kollokviumon, záróvizsgán és szakvizsgán egyaránt használható - törvényeket, rendeleteket és határozatokat tartalmazza. A jogszabályok mellékleteinek közlését terjedelmi okokból mellőztük. Egyes jogszabályok esetében - szintén terjedelmi okokból - csak az alkotmányjog tárgyhoz közvetlenül kapcsolódó részeit közöltük.

 
2 380 Ft
  AZ ADÓELJÁRÁSI TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL I-II-III. 2014. - Elfogyott

Szerzők: NAV szakértők

Saldo Kiadó, 2014

 

A kiadvány alapját az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény képezi. Az első kötet az adóeljárási törvény alapelvein és alapvető szabályain, alapfogalmain túl – a törvény szerkezetét követve – a gyakorlat szemszögéből mutatja be az adózás folyamatát, az adóeljárás szabályrendszerét.

 

Az adóellenőrzésre és a hatósági eljárásra vonatkozó második kötet mélyebb bepillantást nyújt – többek között – az ellenőrzés hátterét jelentő kockázatkezelés és kiválasztás folyamatába, konkrét jogesetek bemutatásával az egyes ellenőrzési típusok sajátosságaival, a bizonyítási eljárás és bizonyítási módszerek (pl. a becslés) részleteibe. Részletesen megismerhető a könyvből az adóhatóság által lefolytatható különböző típusú (az utólagos, a soron kívüli, a feltételes adómegállapításra, illetve fizetési kedvezményre irányuló stb.) hatósági eljárások, az alkalmazható jogkövetkezmények, valamint az eljárásban igénybe vehető rendes és rendkívüli jogorvoslati eszközökkel.

 
7 800 Ft
  AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2014 - Elfogyott

Áfa törvény magyarázatokkal, 2014. évi áfa változások

Szerzők: Csikász Éva, Dr. Boda Péter, Dr. Kovács-Kozma Zsuzsanna, Dr. Lőrincz Zsuzsanna, Dr. Szathmáry Sándor, Gayerhoszné Hajós Zsófia, Száraz Tünde

Saldo Kiadó, 2014

 

A kiadványban az általános forgalmi adóról szóló törvény magyarázatai, állásfoglalásait olvashatják. A törvény rendelkezéseivel kapcsolatban számos adózói és adóhatósági értelmezési kérdés felmerült, melyekre vonatkozó NAV hivatali álláspontokat tükrözik a szerzők magyarázatai. A kéziratot a NAV szerzői július közepén zárták le.

 
4 500 Ft
  AZ ILLETÉKTÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2014 - Elfogyott

Illetéktörvény magyarázatokkal, változások kiemelésével, adóhatósági és a bírósági joggyakorlattal

Szerzők: Dr. H. Nagy Dániel, Gellértné Zombori Krisztina, Dr. Tóth György

Saldo Kiadó, 2014

 

Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CC. törvény 2014. január 1-jétől számos ponton hozott változást az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény szabályaiban is.

A módosítás 2014-től hatályon kívül helyezte a házastársi vagyonközösség megszüntetésére vonatkozó részletszabályokat, ezzel egyidejűleg több illetékmentességet vezetett be a házastársak közötti vagyonmozgások körében.

 
4 200 Ft
  BÜNTETÉS VÉGREHAJTÁSI JOGSZABÁLYOK - kiegészítve jogegységi határozatokkal és a bírói gyakorlattal +Hatályosító füzet - Elfogyott

Összeállította: dr. Kadlót Erzsébet, dr. Mohácsi Barbara
A szerkesztés lezárva: 2011. június 8.

Novissima Kiadó, 2011

+ Hatályosító pótfüzet

Összeállította: dr. Kadlót Erzsébetdr. Mohácsi Barbara

Szerkesztés lezárva: 2012. január 24-én. 

A pótfüzet az eredeti kiadvány megjelenésétől a 2012. január 1. napjáig elfogadott módosításokat tartalmazza, ezáltal hatályosítva az eredeti kiadványt.

 

Aki ma meg akarja ismerni a büntetés-végrehajtás rendelkezése alá kerülő terhelt valódi helyzetét, jogait és kötelezettségeit, netalán a büntetés-végrehajtási intézet, illetve más, az egyes anyagi jogi szankciók végrehajtásában közreműködő szervezetek, intézmények és alkalmazottaik feladatát, felelősségük szabályait - nincs könnyű helyzetben. Ezért a kötet szerzői elsősorban arra törekedtek, hogy a sokszor időrabló kutatást mindenki számára megkönnyítsék. A terjedelmi korlátokra is figyelemmel - igyekeztek összefoglalni az "egybe tartozó", különböző szintű jogszabályokat, melléjük téve a bírói gyakorlat megismerésének alapjául szolgáló döntéseket is. [...] Végül - a jogalkalmazóknak, a hallgatóknak, a szakvizsgára készülőknek, és más érdeklődőknek - a büntetés-végrehajtással kapcsolatos jogszabályok gyűjteményével, az EJEB döntéseinek közzétételével és változásmutatóval igyekeztünk munkájukat és tanulmányaikat megkönnyíteni.

 

Mintaoldalak: (pdf formátumban): 14-15. oldal

Tartalom

 
1 000 Ft
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS - Elfogyott

Hatályos: 2010. május 1-től

A szerkesztés lezárva: 2010. április 13.

Novissima Kiadó, 2010

 

A gyűjtemény az alábbi jogszabályokat tartalmazza:

 

1979. évi 11. törvényerejű rendelet a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról

1995. évi CVII. törvény a büntetés-végrehajtási szervezetről

21/1994. (XII. 30.) IM rendelet a büntetés-végrehajtási intézetek kijelöléséről

19/1995. (XII. 13.) BM rendelet a rendőrségi fogdák rendjéről

6/1996. (VII. 12.) IM rendelet a szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól

7/2000. (III. 29.) IM-BM együttes rendelet az elzárás, illetőleg a pénzbírságot helyettesítő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól

17/1997. (V. 9.) IM rendelet a szabadságvesztés kezdő és utolsó napjának megállapításáról

36/2003. (X. 3.) IM rendelet a kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásáról, valamint az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet feladatairól, működéséről

30/1997. (X. 11.) NM rendelet a javítóintézetek rendtartásáról

5/1998. (III. 6.) IM rendelet a fogvatartottak egészségügyi ellátásáról

11/1996. (X. 15.) IM rendelet a büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak fegyelmi felelősségéről

13/1996. (XII. 23.) IM rendelet a fogvatartottakkal kapcsolatos kártérítési eljárás szabályairól

1/1990. Legfőbb Ügyészi utasítás a büntetés-végrehajtás törvényességének ügyészi felügyeletéről

 

 

 
1 090 Ft
BÜNTETŐ JOGSZABÁLYOK - Nem kapható!

Szerkesztette: Dr. Herke Csongor

Dialóg Campus Kiadó, 2003

 

A Büntetőjogi jogszabályok gyűjteménye a legfontosabb - a jogászi gyakorlatban, a kollokviumon, záróvizsgán és szakvizsgán egyaránt használható - törvényeket, rendeleteket és határozatokat tartalmazza.

 
1 280 Ft
  BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYV - A "régi" Btk. - Elfogyott

Hatályos: 2013. január 1.

A szerkesztés lezárva: 2013. január 16.

Novissima Kiadó, 2013

 

Egységes szerkezetben a 2013. február 1. napján hatálybalépő módosításokkal.

 

A gyűjtemény az alábbi jogszabályokat tartalmazza:

 

    az 1978. évi IV. törvényt, kiegészítve a vonatkozó kollégiumi állásfoglalásokkal és jogegységi határozatokkal,

    az 1979. évi 5. törvényerejű rendeletet a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról, valamint

    a 2001. évi CIV. törvényt a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről

 

 
1 090 Ft
CÉGJOG - Nem vásárolható!

A szerkesztés lezárva: 2011 szeptember 22.

Hatályos: 2011. szeptember 22-től

Novissima Kiadó, 2011

 

A gyűjtemény az alábbi jogszabályokat tartalmazza:

 

-a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényt;

- a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvényt

- és a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényt.

 
990 Ft
CSALÁDJOG - Elfogyott

Hatályos: 2013. február 1-jétől

A szerkesztés lezárva: 2013. február 11.

Novissima Kiadó, 2013

 

Az 1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról, egységes szerkezetben a hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1952. évi 23. törvényerejű rendelettel, valamint a végrehajtásáról szóló 7/1974. (VI. 21.) IM rendelettel és a 4/1987. (VI. 14.) IM rendelettel (kiegészítve a vonatkozó kollégiumi állásfoglalásokkal és jogegységi határozatokkal).

 
590 Ft
CSALÁDJOGI ÉS GYERMEKJOGI JOGSZABÁLYOK - Elfogyott

Szerző: Somfai Balázs

Dialóg Campus Kiadó, 2005

 

Előszó
A családi kapcsolatok és a gyermeki jogok védelme az utóbbi évtizedekben világszerte az érdeklődés középpontjába kerültek.
A család jogi védelme szempontjából nem csak a családjogi szabályozás kap szerepet, ugyanis nagy számban található más jogághoz tartozó joganyag is közöttük. Jelentős a családi magatartások büntetőjogi védelme, a családoknak nyújtott támogatások pedig számos közigazgatási szabályon át valósulnak meg. A családvédelem polgári eljárásjogi eszköztára egyre jobban előmozdítja a konfliktusok békés rendezésének a lehetőségét is.
A családjog hagyományosan mind az európai, mind a magyar jogban a magánjoggal szoros kapcsolatban áll, ugyanakkor a magyar családjog számos közhatósági aktust ír elő, így a közhatósági jelleget mutató örökbefogadási, gyámsági szabályoknál is, amelyek, a gyermek-szülő kapcsolat mintájára épülnek fel.

 
1 980 Ft
CSALÁDJOGI TÖRVÉNY - Elfogyott

Hatályos: 2013. szeptember 1.

A kézirat lezárva: 2013. szeptember 1.

ÁRBOC Szolgáltató Kft., 2013

 

A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény, valamint a 12/1995. (VI. 22.) IM rendelet a házasságról, a családokról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény módosításáról rendelkező 1995. évi XXXI. törvény végrehajtásáról (kivonatos közlés).

 
600 Ft
KORMÁNYTISZTVISELŐK JOGVISZONYA - Elfogyott

Szerkesztett jogszabálygyűjtemény

Szerkesztette: dr. Horváth István

Complex Kiadó, 2010

 

A kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény a korábbi egységes közszolgálati jogviszonyt megszüntette, s a közigazgatásban foglalkoztatottakat élesen megkülönböztette aszerint, hogy a köztisztviselő milyen intézményi struktúrában kerül alkalmazásra.

 

Az új törvény szabályozási filozófiája szerint a kormánytisztviselőkre tartalmaz rendelkezéseket, egyebekben pedig a köztisztviselői törvényt rendeli alkalmazni, s ezáltal természetesen a Munka Törvénykönyve közszférára is kiterjedő szabályait.

 
2 625 Ft
MUNKAJOGI JOGSZABÁLYOK - Elfogyott

Szerző: Bankó Zoltán

Dialóg Campus Kiadó, 2005

 

A könyv azzal a céllal készült, hogy a munkajoggal foglalkozóknak, a tárgyat tanulóknak egy széleskörű, ugyanakkor jól áttekinthető, könnyen kezelhető jogszabálygyűjteményt nyújtson.
A kötet az ún. munka magánjogának, a privátszféra munkajogának jogszabályait foglalja össze, nem terjed ki jelen válogatás terjedelmi okokból a közalkalmazottak és köztisztviselők jogviszonyára vonatkozó szabályok ismertetésére. Ahogy a tartalomjegyzékből kitűnik, a Munka Törvénykönyve mellett a munkaviszonnyal kapcsolatba hozható törvények és rendeletek, a foglalkoztatással kapcsolatos törvények és rendeletek, valamint a Legfelsőbb Bíróság Munkaügyi Kollégiumának állásfoglalásai egyaránt megtalálhatóak a gyűjteményben.
A szerkesztőket az ösztönözte a kiadvány elkészítésére, hogy nagyon kevés az olyan tárgyban megjelent jogszabálygyűjtemény, mely jelen kötethez hasonló teljességgel tartalmazná a hatályos munkajogi szabályokat. Véleményünk az, hogy a számítógépes jogtárak korában sem csökkent az igény arra, hogy jól használható jogszabálygyűjtemények legyenek a mindennapi munka és tanulás során a jogalkalmazó, tanuló kezében.
Reményeink szerint a könyv haszonnal forgatható gyakorlati szakemberek által és az oktatásban, tanulásban, segítséget nyújt a munkajogi jogszabályok közti eligazodásban is.

 
1 680 Ft
  SEGÉDLET A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉHEZ – 2014 - Jelenleg nem vásárolható

Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2014

 

A Segédlet zsebkönyv formátumban az Mt. hatályos törvényszövegét és a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza egybeszerkesztve, magyarázatok nélkül. A második rész a részletes tartalomjegyzék.

 
1 200 Ft
SZABÁLYSÉRTÉSI JOG - Elfogyott

A szerkesztés lezárva: 2014. április 9.

Hatályos: 2014. április 1-jétől

Novissima kiadó, 2014

 

Egységes szerkezetben a 2014. július 1. napján hatálybalépő módosításokkal.

 

- 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

- A belügyminiszter 22/2012. (IV. 13.) BM rendelete a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról

 
890 Ft


Termék sorrend módosítás:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.