Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Matematika


Sorrend:


-15%
KALKULUS

Szerző: Járai Antal

ELTE Eötvös Kiadó, 2013

 

Oktatásunk az utóbbi időben egyre inkább az USA oktatásához kezd hasonlítani. Az informatikusok és a mérnökök oktatásában ez azt jelenti, hogy a hangsúly az alapos megértésről átkerült az alapfogalmak és eljárások gyors elsajátítására. Ellentmondásban ezzel, számos szakon elkerülhetetlenné vált a kvantummechanikához nélkülözhetetlen matematikai alapfogalmak - például az L2-tér - legalább vázlatos ismertetése. Az ellentmondó követelmények kielégítésére ma már megvan a lehetőség: az integrál tárgyalását a Kurzweil-integrálra kell alapozni. Ez az integrál általánosabb, mint a Lebesgue-integrál, de meglepő módon a legtöbb állítás bizonyítása nem nehezebb, mint Riemann-integrált használva, sőt, a legalapvetőbb állítások megfogalmazása még egyszerűbb lesz. Ez az első magyar nyelvű tankönyv, amely ezt a felépítést alkalmazza. A könyv mindenütt az egyszerűség elsődleges szempontjának a matematikai pontossággal és kellő általánossággal való ötvözésére törekszik. A legtöbb állítás bizonyítását is tartalmazza, és bár az egyetemi alapképzéshez készült, megfelelő alapokat ad az egyetemi mesterképzés hallgatóinak felsőbb analízis oktatásához is: ez volt az a hivatkozási alap, amelyre egy számos témakört (numerikus analízis, Fourier-transzformáció, waveletek, Hardy-terek, variációszámítás, Pontrjagin-féle maximumelv, differenciálható sokaságok) érintő előadást lehetett felépíteni.

 
4 000 Ft
Akció: 3 400 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
FEJEZETEK A LINEÁRIS ALGEBRÁBÓL (2013)

Változatlan utánnyomás

Szerző: Csörgő István

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2013

 
3 200 Ft
Akció: 2 720 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
STATISZTIKA

Szerzők: Petres Tibor, Tóth László

Központi Statisztikai Hivatal, 2004

 

Könyvünk elsődlegesen közgazdászoknak készült, és általános statisztikával foglalkozik.

 
1 200 Ft
-20%
  AZ ALGEBRA VÍVMÁNYAI AZ INDIAI MATEMATIKA KLASSZIKUS KORSZAKÁBAN. SZÁMRENDSZEREK ÉS ARITMETIKAI MEGOLDÁSOK

Szerző: Hegedüs Miklós

L’Harmattan Kiadó, 2012

 

Milyen kulcsfontosságú szerepe volt Indiának a napjainkban is használt tízes alapú helyiértékes számrendszer kifejlesztésében? Hogyan gondolkodtak az indek az ősi nulla matematikai koncepciójáról, miképp formalizálták idővel ennek összefüggéseit?

Milyen számábrázolási és rendszerezési elveket alkalmaztak az indiai szubkontinensen a reál tudományok fejlődésének fénykorában, milyen hatással voltak mindezek a nagyvilágra?

 
2 000 Ft
Akció: 1 600 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
BEVEZETÉS A TÍPUSRENDSZEREK ELMÉLETÉBE

Szerző: Csörnyei Zoltán

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2012

 

A típusrendszerek elmélete a számítástudomány jelenleg is intenzíven fejlődő területe. A típusrendszerek komoly szerepet játszanak a szoftverfejlesztésben, a programok írásában és fordításában, az utóbbi időben pedig rendkívül nagy szerepet kaptak a programnyelvek tervezésében és az elosztott, párhuzamos és sokmagos programozásban. Könyvünkkel elsősorban a programnyelvekkel foglalkozó egyetemi hallgatók és informatikus szakemberek munkáját szeretnénk segíteni. Csörnyei Zoltán egyetemi docens, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Karán a Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék tanára.

 
3 100 Ft
Akció: 2 635 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
  KVANTITATÍV MÓDSZEREK II. – FEJEZETEK AZ OPERÁCIÓKUTATÁSBÓL

Szerzők: Bakos Viktor, Bánhalmi Árpád, Fejes Ferenc, Dr. Fenyves Ferenc, Horváth Gézáné dr., Pákolicz Orsolya

Perfekt Kiadó, 2011

 

A Kvantitatív módszerek II. című könyv kibővített és átdolgozott kiadása a 2005-ben megjelent tankönyvnek. Az új kiadás a bolognai képzés operációkutatás-tananyagát az eredetihez képest kibővítve tárgyalja. A szerzők, a BGF elismert oktatói a gazdasági felsőoktatás hallgatóit bevezetik a lineáris algebrai alapok után a lineáris programozásba, a hozzárendelési probléma modellezésébe, a szállítási probléma disztribúciós megoldásába, a hálótervezésbe és a Bayes-döntésanalízisbe. Minden fejezet végén feladatok és azokhoz kidolgozott részletes megoldások találhatók. Így az elméleti és gyakorlati felkészülést is biztosítja a tankönyv a BA képzések hallgatóinak a sikeres vizsgaeredményhez.

 
3 190 Ft
EGYSZERŰEN STATISZTIKA 2 – FELADATGYŰJTEMÉNY

Szerzők: Barna Katalin, Nagy Mónika Zita, dr. Molnár Tamás

Perfekt Kiadó, 2007

 

Az Egyszerűen statisztika feladatgyűjtemény második kötete az átlagbecslés témakörétől a hipotézisvizsgálatok bemutatásán át a korreláció- és regresszióanalízis módszeréig veszi sorra az egyes elemzési módszereket – könnyen tanulható, jól felépített szerkezetben, korszerű, gyakorlati szemlélettel. A szerzők – a Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Karának oktatói – valamennyi részletesen kidolgozott mintafeladatban, akárcsak a számos gyakorló feladat mindegyikében a fontosabb nemzetgazdasági ágazatok területéről származó legfrissebb statisztikai adatokra támaszkodnak, segítve ezzel a hallgatókat és az érdeklődő szakembereket a kutatásmódszertan mélyebb megértésében, az alapok magabiztos elsajátításában.

 
2 800 Ft
EGYSZERŰEN STATISZTIKA 1-2. KÉPLETGYŰJTEMÉNY

Szerző: Nagy Mónika Zita

Perfekt Kiadó, 2007

 

Kétkötetes statisztikai feladatgyűjteményünk gyakorlófeladatainak megoldását, az összefüggések alaposabb elsajátítását segíti a könyvek felépítéséhez igazodó képletgyűjtemény.

 

 
650 Ft
STATISZTIKA FELADATGYŰJTEMÉNY II.

Szerzők: Ilyésné Molnár Emese, Lovasné Avató Judit

Perfekt Kiadó, 2006

 

A kötet célja a felsőfokú közgazdasági képzés keretében oktatott statisztika második féléves tananyagának elsajátíttatása és begyakoroltatása. Az első kötethez hasonlóan az elméleti ismereteket is összefoglaló példatár a mintából való következtetés; a becslés és a hipotézisvizsgálat, a két- és többváltozós korreláció- és regressziószámítás, valamint az idősorelemzés témaköreit dolgozza fel. A változatos gyakorló feladatokhoz ezúttal is a valós élet statisztikai jelenségei és számai szolgáltatnak alapot, közel hozva ezzel a tárgyat az olvasóhoz, felhasználóhoz.

 
3 200 Ft
-15%
EVOLÚCIÓS ALGORITMUSOK

Szerző: Borgulya István

Dialóg Campus Kiadó, 2004

 

A kötet előszavából

 

Az utóbbi tíz évben egyre szélesebb körben, számos gyakorlati és kutatási problémánál alkalmazzák az evolúciós algoritmusok módszerét. Az alkalmazások igen változatosak, pl. az ipari robotok tanítása mellett, az adatbányászat, az optimalizálás, a kép- és zenealkotás egyaránt sikeres

Az evolúciós algoritmus (vagy az amerikai szóhasználatban genetikus algoritmus) a mesterséges intelligencia egyik metaheurisztikája. Egy általános problémamegoldó séma, melynek kialakítását a biológiai evolúció motiválta. E módszerről, alkalmazási lehetőségeiről több könyvet írtak, és napjainkban számos nemzetközi konferencia témái közt szerepel. Könyvem az egyre kiforrottabb technikáiba és alkalmazásaiba kíván betekintést nyújtani.

Könyvem megírását a hasonló című egyetemi tárgyam motiválta, melyet közgazdász hallgatóknak, a gazdasági informatika választható tárgyai közt kínálok ...

 
3 980 Ft
Akció: 3 385 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
  BEVEZETÉS A MATEMATIKÁBA - INFORMATIKAI ALKALMAZÁSOKKAL - Új kiadás!

Negyedik, javított és bővített kiadás

Szerző: Járai Antal

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2012

 

Ez a tankönyv az ELTE programtervező informatikus hallgatói számára készült, a matematika ,,diszkrét" - azaz a folytonossághoz nem kapcsolódó - témaköreinek ismereteit tartalmazza. A halmazelmélet, relációk, függvények, természetes számok és egyéb számkörök tárgyalásánál rámutatunk az alkalmazásokra is: szó esik a lekérdező nyelvekről, a relációs adtabázis-kezelőkről, logikai függvényekről és elektronikai megvalósításukról, továbbá a számábrázolásokról. A véges halmazok, a kombinatorika és a végtelen halmazok ismertetését az elemi számelmélet tárgyalása követi, amely tartalmazza az RSA kódolást, a digitális aláírást és kulcs-csere módszerét is.

 
4 800 Ft
Akció: 4 080 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A MATEMATIKAI ISMERETSZERZÉSI FOLYAMATRÓL

Változatlan utánnyomás

Szerző: Peller József

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2011

 

Ez a mű olyan tankönyv, amely közvetlenül a tanítóképzős hallgatóknak szól, mindkét témakört, a matematikát és a tantárgy-pedagógiát magában foglalja. A legegyszerűbb tanulói teljesítmény kialakulásának elemző felderítésével indul, s eljut a főiskolai ismeretszerzésig. Teszi ezt olyan módon, hogy a hallgató, az olvasó ezt az ívet mint egységes folyamatot átélheti. Közben feltárul a jelenlegi oktatás fejlesztésének szükségessége és számos lehetősége is. Mivel a könyv a matematikai ismeretszerzést tágan írja le, ajánlható szakkönyvként a főiskolai és az egyetemi szaktanárképzésben is.

 
3 500 Ft
Akció: 2 975 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A MATEMATIKAI ISMERETSZERZÉS GYÖKEREI

Szerző: Peller József

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2003

 

Ez a könyv "A matematikai ismeretszerzési folyamatról" című kötettel együtt képez egy teljes egészet, annak alkalmazásáról szól. A témák a geometria, a törtek, a függvények tanításának problémaköréből alakultak ki. Ezek módszertani feldolgozását részletes óravázlatok láncolatával adja meg, amely az alsó tagozatos oktatás egészére kiterjed. Az eleven órák leírása lehetőséget nyújt arra, hogy az Olvasó a fogalmak, az ismeretek kialakításának módját minden mozzanatában átélhesse. Ennek alapján - módosítással, fejlesztéssel - a tanulók tevékenységét hatékonyan irányíthatja.

 
1 500 Ft
Akció: 1 275 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
SZÁMELMÉLET: PÉLDÁK ÉS FELADATOK

Szerző: Láng Csabáné

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2005

 

Ez a könyv elsősorban az ELTE Informatikai Kar informatikus, programtervező matematikus, programozó és informatika tanár szakos hallgatók számára készült, de ajánlom azoknak is, akik a számelmélet alapjaiban jártasságot szeretnének szerezni. A könyv három nagy részre tagolódik: (1) Elméleti összefoglalók, példák; (2) Feladatok; (3) Megoldások.

 
2 100 Ft
Akció: 1 785 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
KOMPLEX SZÁMOK. PÉLDÁK ÉS FELADATOK I.

Szerző: Láng Csabáné

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2003

 
1 277 Ft
Akció: 1 085 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
STATISZTIKAI ISMERETEK - Elfogyott

Szerző: Győrfyné Kukoda Andrea

NKE Szolgáltató Kft., 2014

 

A társadalmi-gazdasági folyamatoknak a számok oldaláról történő megfigyeléséhez, az adatok megértéséhez, a mögöttük lévő tartalom felismeréséhez és a közgazdaságilag is szakszerű elemzéséhez feltétlenül szükséges a statisztikai eszköztár legalább elemi szinten történő megismerése.

Ez a jegyzet eredetileg az NKE Közigazgatás-tudományi Kar hallgatói számára készült. Az egyes témaköröket nem teljes mélységükben fejti ki, ezek inkább csak bevezetnek a statisztika alapjaiba, megismertetik a hallgatót a statisztika alapfogalmaival, és a mindennapi életben, valamint a szakmai területeken is gyakran használt statisztikai módszerek alapszinten történő bemutatásával segítik a hallgatókat szakmai feladataik megoldásában.

 
1 900 Ft
Nincs raktáron!
SEJTÉS ÉS BIZONYÍTÁS - Elfogyott

Elméleti matematika sorozat

Második kiadás

Szerző: Laczkovich Miklós

Typotex Kiadó, 2010

 

Ez a könyv a külföldi egyetemi hallgatók részére tartott Budapest Semesters in Mathematics előadásainak szerkesztett változata. A programot Erdős Pál, Lovász László, T. Sós Vera és Babai László állították össze és indították el azzal a szándékkal, hogy egyetemi kurzuson közvetítsék a magyar matematika hagyományait. A könyv miniatűr bevezetés a matematika legkülönbözőbb területeibe, valamint jelentősebb és érdekesebb, de egyúttal könnyen hozzáférhető eredményeibe és módszereibe, ami azonban nem jelent elemit is - a könyv valódi, mély tételeket kínál teljes bizonyításokkal. Jóllehet a könyv a számelmélet, az algebra és a geometria legkülönbözőbb területeinek kérdéseit tárgyalja, a középpontjában a valós számrendszerek és a mérték problémája áll.

 
3 400 Ft
MODERN ALKALMAZOTT ANALÍZIS - Elfogyott

Elméleti matematika sorozat

Szerző: Járai Antal

Typotex Kiadó, 2007

 

A Modern alkalmazott analízis tartalmazza mindazokat az ismereteket, amelyre egy fizikusnak, programtervező matematikusnak, matematikusnak, villamosmérnöknek a differenciál- és integrálszámításon túl szüksége lehet tanulmányai vagy munkája során.

 

A könyv fejezetei: Mértékelmélet, Funkcionálanalízis, Vektoranalízis, Komplex függvénytan, Fourier-elmélet, Variációszámítás, Közönséges differenciálegyenletek, Parciális differenciálegyenletek. A könyv strukturált felépítésű, az elméleti ismereteket is törzsanyagra és kiegészítő anyagra osztotta a szerző, de a gyakorló feladatok mellett vannak olyan feladatok is, amelyek megoldása és a megoldás megértése nélkül nem lehet továbblépni.

 
6 500 Ft
DIFFERENCIÁLEGYENLETEK - Elfogyott

Bevezetés az elméletbe és az alkalmazásokba

Elméleti matematika sorozat

Második kiadás

Szerzők: Simon L. Péter, Tóth János

Typotex Kiadó, 2009

 

A könyv legfőbb jellegzetességei:

 

Fogalmazásmód - Igyekeztünk minden előkerülő matematikai objektumról megmondani, hogy micsoda (milyen halmaz, vagy milyen halmaznak az eleme). Arra törekedtünk, hogy azonos dolgokat azonos módon, különbözőket pedig különbözőképpen jelöljünk. Különös hangsúlyt fektettünk a függvény és a függvényérték közötti különbségtételre.

 

 
4 100 Ft
CSODÁLATOS GEOMETRIA - Elfogyott

avagy a kapcsolatteremtés tudománya

Szerző: G. Horváth Ákos

Typotex Kiadó, 2013

 

„A geometria a kapcsolatteremtés legtermészetesebb módszere, kapcsolatot

 

hoz létre a matematika különböző ágai között a szemléltető gondolkozás útján: matematika, elméleti fizika és kísérleti fizika hármasában a modellalkotás segítségével – matematika és mérnöktudományok között a tér szerkezetének leírása és ábrázolása útján – matematika és művészet között a logikai és esztétikai szépség együttes megjelenésének tárgyaként.”

 
5 000 Ft
A VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁS ALAPFOGALMAI - Elfogyott

Reprint kiadás

Szerző: Andrej Nyikolajevics Kolmogorov

Fordította: Zibolen Endre

Typotex Kiadó, 2010

 

Kolmogorov könyve először 1933-ban német nyelven, majd 1936-ban orosz nyelven jelent meg. Ezt a mű­vét azóta is mint a valószínűség­számítás modern matematikai meg­alapozóját tartják számon. Bár tartalmának egy része megtalálható a tankönyvekben, változatlanul érde­kes a valószínűségszámítással alaposabban foglalkozóknak, mert a valószínűségszámítás matematikai alapjait igen tömören és viszonylag kevés matematikai alapismeretet kí­vánóan foglalja össze. Megjelenése óta számos nyelvre lefordították, és a valószínűségszámítási szakemberek­nek ma is ez a bibliája.

 
4 100 Ft
A MATEMATIKAI ANALÍZIS ALAPJAI - Elfogyott

Reprint kiadás

Szerző: Rudin, Walter

Fordította: Antos Péter, Somogyi Péter, Szabados Tamás

Typotex Kiadó, 2010

 

Ezt a könyvet úgy tartják számon, mint a matematikai analízis világirodalmában az első igazán modern szemléletű bevezetést, amely figyelembe veszi a halmazelmélet, a modern algebra és a funkcionálanalízis eredményeit. Ezek felhasználásával tömören, világosan, jól érthetően foglalja össze az egy- és a többváltozós függvények analízisét és a valós függvénytan alapfogalmait. Évtizedeken keresztül az Egyesült Államok egyetemein a bevezető analízis oktatásának tankönyve volt.

 
5 200 Ft
  A FÜGGVÉNYELMÉLET ÉS A FUNKCIONÁLANALÍZIS ELEMEI - Elfogyott

Reprint kiadás

Szerzők: Andrej Nyikolajevics Kolmogorov, Fomin, Sz. V.

Fordította: Szigeti Ferenc

Typotex Kiadó, 2010

 

Kolmogorov az 1940-es években a Lomonoszov Egyetemen tartott előadásai alapján tanítványával, Sz. Fominnal közösen írta meg A függvényelmélet és a funkcionálanalízis elemei c. kötetét. Egyedülállónak tekinthető, hogy a mai napig a legmegbecsültebb felsőfokú tankönyvként tartják számon világszerte.

 
6 200 Ft
CSAK LOGIQSAN! - Elfogyott

A logika világa sorozat

Szerző: Károlyi Zsuzsa

Typotex Kiadó, 2010

 

A logikai rejtvényújságok elsősorban olyan típusú rejtvényeket tartalmaznak, amelyek ábráit ki kell tölteni, vagyis amelyek  megfejtéséhez ceruza szükséges. Az ebben a könyvben előforduló feladványok nem igényelnek semmiféle eszközt, pusztán logikus gondolkozást: a megoldás rendszerint egy-egy szó, betű vagy szám. A feladványokat minden esetben ábra kíséri.

 
1 950 Ft
LINEÁRIS ALGEBRA ÉS ALKALMAZÁSAI - Elfogyott

Szerző: Lax, Peter D.

Akadémiai Kiadó, 2008

 

A Budapesten született és a magyar matematikusokkal ma is kiváló kapcsolatokat ápoló, Wolf- és Abel-díjas Lax Péter (Peter D. Lax ) Lineáris algebrája a szerző szándéka szerint egyetemi jegyzetnek készült. A könyv a jelölések és bizonyítások egyszerűsége miatt a terület igazi mélységeiben kevésbé járatos közönség számára is érthető, ugyanakkor szinte észrevétlenül alapozza meg a végtelen dimenziós terek elméletét. A bonyolultabb tételeket is röviden, átláthatóan, ugyanakkor precízen tekinti át, ezért olvasmányos, s nem hiányoznak belőle az alkalmazások sem.

Az eredeti mű az első megjelenés óta két kiadást ért meg. A magyar fordítást a lineáris algebra alapjaival és legérdekesebb eredményeivel megismerkedni kívánó matematikus-, fizikus- és mérnökhallgatóknak ajánljuk, továbbá mindazoknak, akik szívesen követik a modern matematika egyik nagyjának kiérlelt tárgyalásmódját és egyéni megközelítéseit.

 
4 990 Ft
LINEÁRIS ALGEBRA - Elfogyott

Hatodik, javított kiadás

Szerző: Freud Róbert

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2006

 

A lineáris algebra szó hallatán sokakban unalmas és hatalmas mátrixszorzások (rém)képe merül fel, mások pedig valamilyen iszonyúan elvont és emészthetetlen elméletre gondolnak. A könyvben megpróbáljuk ezeket a tévhiteket eloszlatni azáltal, hogy a konkrétból kiindulva fokozatosan haladunk az általános felé, és már minimális tudással felvértezve is valódi és szórakoztató alkalmazásokat tárgyalunk. Ily módon jutunk el a determinánsok, mátrixok, lineáris egyenletrendszerek klasszikus fejezeteitől a vektorterek, lineáris leképezések, euklideszi terek általános felépítésén keresztül a modern kombinatorikai és kódelméleti vonatkozások bemutatásáig. Az elmélet feldolgozását minden egyes pont végén, ahhoz szorosan kapcsolódva, bőséges és változatos feladatanyag segíti elő. A feladatokhoz eredményt, illetve útmutatást, egyes esetekben pedig részletes megoldást is adunk. A könyvet matematika tanárszakos, matematikus, alkalmazott matematikus, programozó matematikus és informatika szakos hallgatóknak ajánljuk, valamint mindazoknak, akik a lineáris algebrát felhasználják, érdeklődnek iránta, illetve önállóan akarnak megismerkedni vele.

 
4 167 Ft
BAYES-STATISZTIKA - Elfogyott

Szerző: Dicter Wickmann

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 1999

 

A klasszikus statisztikával szinte párhuzamosan fejlődött ki egy alternatív szemléletmód, nevezetesen a Bayes-féle elmélet (röviden Bayes-statisztika), amelyet Thomas Bayes (1763) tétele nyomán neveztek el. A Bayes-tétel modern köntösben világosabbnak, átfogóbbnak, rugalmasabbnak, jobban alkalmazhatónak, az alkalmazásokban racionálisabbnak tűnik a klasszikusnál. A könyv matematikadidaktikával foglalkozó tanároknak, tanárjelölteknek és gyakorló tanároknak szól.

 

 
3 500 Ft


Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.