Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

LOGOD Bt.

 Fő kategória >KIADÓ >J-L >LOGOD Bt.

Sorrend:

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 2016/4

A Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának folyóirata

LOGOD Bt., 2016

 

A tartalomból:

Herger Csabáné: A hozomány szerepe a magyar házassági vagyonjog fejlődésében

Vincze Attila: Jogerő a közigazgatási jogban

Sándor Lénárd: Az emberi jogok és az üzlet világának nemzetközi jogi kérdései

Vincze Gabriella Anita: Az elektronikus kereskedelem jelenségei a megújulni készülő európai szerződési jog tükrében

Udvary Sándor: Az originalista hagyatéka

 
2 000 Ft
-5%
HITEL - mai magyar nyelven

Szerző: Gróf Széchenyi István

Logod Bt., 2016

 

A Hitel 1830-ban jelent meg, meglehetősen nehezen olvasható nyelvezettel. Ezért korunkban sok érdeklődő rövid idő alatt lemond a Hitel elolvasásáról.

2014-ben gróf Széchenyi István szellemi hagyatéka hungarikummá vált, de micsoda hungarikum az, amit az „olvashatatlansága” miatt nem lehet – mint kötelező olvasmányt – a gyermekeink kezébe adni?

A Hitel tartalma szerint a reformkori szemlélet programadó műve, a társadalmi változás technológiájának megvalósíthatósági tanulmánya.

A Tisztelt Olvasó tapasztalni fogja, hogy ez a mű a ma emberének is szól.

 
4 000 Ft
Akció: 3 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 2016/3

LOGOD Bt., 2016

 

A tartalomból:

Pribula László: A sérelemdíj, mint a nem vagyoni kártérítés „jogutódja”? – A jogintézmény bevezetésének eljárásjogi problémái

Sipos Attila: A légifuvarozó kárfelelőssége az utasok baleseteiért

Fázsi László – Toldiné Kulcsár Mónika: A középmérték értékének dilemmája

Dudás Endre: Népszavazás Horvátországban – mit kíván a horvát nemzet?

Hámori Antal: A fogasztóvédelem jelentősége és oktatása

 
1 850 Ft
JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 2016/2

LOGOD Bt., 2016

 

A tartalomból:

Pribula László: Szükséges-e a tárgyi keresethalmaz korlátozása?

Szilovics Csaba: Az adófizetés megtagadása, mint a polgári engedetlenség egyik eszköze

Rixer Ádám: A romák és a központi közigazgatás kapcsolata Magyarországon

Koós Gábor: Az uniós jogból eredő kötelezettségek megsértésének szankciói a nemzeti jogban

 
1 850 Ft
JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 2016/1

LOGOD Bt., 2016

 

A tartalomból:

Tóth J. Zoltán: A véleménynyilvánítási szabadság érvényesülése és érvényesítése a választási eljárásokban

Gajduschek György: Miért engedelmeskednek az emberek a dohányzást tiltó jognak?

Elek Balázs: Bizonyítási teher az eljárási funkciók megosztásának tükrében

Heltai Miklós – Antal Csanád: A belterületi vadkárok megítélésének jogi és biológiai ellentmondásai

Molnár Judit: „Érték – határ” – Kodifikáció a fizetési meghagyásos eljárás szempontjából

 
1 850 Ft
JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 2015/12

A Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának folyóirata

LOGOD Bt., 2015

 

A tartalomból:

Nagy Ferenc: Törvényességi, büntetőjogi normák Európa egyes alkotmányaiban

Finszter Géza-Korinek László: Maradhat-e az alkotmányos jogállam Magyarországon?

Koltay András: Visszatérés a blaszfémiához – a Charlie Hebdo-gyilkosságok után

Kreisz Brigitta: Mire inti Európát az OMT-határozatok ügye?

Gárdos István: A biztosítéki szerződések visszterhessége

Papp László: A Planum Tabulare és a táblai per előkészítő szakasza

 
1 850 Ft
JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 2015/11

A Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságnak Folyóirata

LOGOD Bt., 2015

 

A tartalomból:

Kónya István: Az új Btk., valamint a bíróságok jogalkalmazásának egysége

Cseporán Zsolt – Kocsis Miklós: A jog hatékonyságának alkotmányjogi dimenziói

Pfeffer Zsolt: A nullus tributum sine lege elv

Szilágyi Emese: Mennyit ér a közszolgáltatás? A szemétszállítási díjakkal szemben támasztható alkotmányos követelmények

Tilk Péter – Kovács Ildikó: Gondolatok a kellő felkészülési idő számításának kezdőpontjáról

 
1 850 Ft
JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 2015/9

A Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának folyóirata

LOGOD Bt., 2015

 

A tartalomból:

Szomora Zsolt: Új tényállásszerkezetek és dogmatikai kategóriák az új Btk. XVIII-XXI. fejezeteiben

Csaba László: Közgazdasági unortodoxia vagy heterodoxia?

Jakab Nóra: Munkavégzők a munkavégzési viszonyok rendszerében

Pintér P. Zoltán: A beavatkozó jogi érdeke

 
1 850 Ft
JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 2015/7-8

A Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának folyóirata

LOGOD Bt., 2015

 

A tartalomból:

Gál István László: Új magyar büntetőjog a XXI. században: szemelvények az új Btk. Különös részének újdonságaiból

Deli Gergely-Kukorelli István: Az emberi méltóság alapjoga Magyarországon

N. Szabó József: A jogtudományi elit és a politika (1945-1946)

Drinóczi Tímea: Újra az alkotmányozó, az alkotmánymódosító hatalomról és az alkotmányellenes alkotmánymódosításról – az Alaptörvény alapján

Gyirán Zoltán: A hitelezők szerepe és jogállása az önkormányzati adósságrendezési eljárásban

 
1 850 Ft
JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 2015/6

A Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának folyóirata

Felelős szerkesztő: Dr. Vörös Imre

LOGOD Bt., 2015

 

A tartalomból:

Miskolczi Barna: Kodifikátori gondolatok az új Btk. Különös Részéről de lege lata és de lege ferenda

Vékás Lajos: Egy új nemzetközi magánjogi törvény megalkotásának néhány elvi kérdéséről

Szuromi Szabolcs: A felekezeti diszkrimináció alkotmányos tilalma – komparatív megjegyzések az egyházak államilag elismert státuszához

Kupeczki Nóra: A személyi szabadság védelme az Európai Unióban

 
1 850 Ft
JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 2015/5

A Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának folyóirata

Felelős szerkesztő: Dr. Vörös Imre

LOGOD Bt., 2015

 

A tartalomból:

Drinóczi Tímea: A racionális vagy tényeken alapuló jogalkotás és az Alkotmánybíróság

Prugberger Tamás-Zaccaria Márton Leó: A versenytilalmi megállapodás elméleti és gyakorlati problémái a megváltozott munkajogi környezetben

Ficsor Krisztina: A bírói formalizmus a jogelmélet nézőpontjából

Zséger Barbara: Milyen további kötelezettségeket ró a magyar államra az Európai Unió áldozatok támogatását szabályozó új irányelve?

 
1 850 Ft
JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 2015/4

A Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának folyóirata

Felelős szerkesztő: Dr. Vörös Imre

Logod Bt., 2015

 

A Tartalomból:

Vaskuti András: Az életkor és a fiatalkorúakra vonatkozó rendelkezések az Btk.-ban

Szalma József: Felelősség a szerződésszegésért

Gárdos István: Jog, jogértelmezés. Gondolatok a devizahiteles törvények kapcsán

Szmodis Jenő: A jogelvek néhány jogelméleti kérdéséről

Háger Tamás: A bizonyítási kísérlet kriminál-taktikájának hatása a bírói döntésre az élet elleni bűnügyekben

 
1 850 Ft
JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 2015/3

A Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának folyóirata

LOGOD BT., 2015

 

A tartalomból:

Vokó György: A mentesítés, a Btk. és az új Bv.tv. összefüggései

Tóth Tihamér: A versenyjogi csoportos perek amerikai tapasztalatai – javaslatok a magyar jogalkotó számára

Téglási András: Az alapjogok hatása a magánjogi viszonyokban az Alkotmánybíróság gyakorlatában az Alaptörvény hatálybalépését követő három évben – különös tekintettel a tulajdonhoz való jog alkotmányos védelmére

 

Szentgáli-Tóth Boldizsár: Honnan, hová? Út a magyar Országgyűlés mai bizottsági rendszeréhez

 
1 850 Ft
JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 2015/2

Az MTA Állam- és Jogtudományi Bizottságának folyóirata

Logod Bt., 2015

 

A tartalomból:

Gellér Balázs: Büntetéskiszabás Magyarország negyedik Büntető Törvénykönyvében

Antal Tamás: Az angliai esküdtszéki rendszer kritikája és reformja a 19. század elején

Hajdu Magdolna: Gondolatok az ügyész diszkrecionális jogköréről, munkaterhéről és a vádalkuról

Miczán Péter: A bizalmi vagyonkezelés a kötelmi jogi dogmatika térképén

 
1 850 Ft
JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 2015/1

Logod Bt., 2015

 

A tartalomból:

Nagy Ferenc: A szankciórendszer

Harsági Viktória: Sokalanyú eljárások az angol jogban – képviseleti eljárások és csoportos perlés

Forgács Imre: Kiút a káoszból? A pénzügyi piacok jogának dilemmái

Czugler P. Áron: Hitelválságok kezelése egykor és most – a bethleni konszolidáció magánjogi válságjogának tanulságai a jelenkor számára

 
1 850 Ft
JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 2014/12

2014. december

LOGOD Bt., 2014

 

A tartalomból:

Belovics Ervin: A büntethetőségi akadályok

Herger Csabáné: A közszerzemény intézménye a 19-21. századi magyar házassági vagyonjogban

Forgács Anna: Az ügynökségek jogalkotási hatásköre az Amerikai Egyesült Államokban

Miczán Péter: A bizalmi vagyonkezelés egyes kötelmi jogi jellemzői

Cséffai Attila Csaba: A szakvélemény evolúciója a Pp.-ben

 
1 800 Ft
JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 2014/11

Logod Bt., 2014

 

A tartalomból:

Busch Béla: Az új Btk. általános részének alapfogalmai (hatály, a bűncselekmény, a tettesek és részesek, a társadalomra veszélyesség)

Gárdos Péter: A kölcsönszerződés érvénytelenségének jogkövetkezménye

Pribula László: Kivételes-e a jogalkalmazó kártérítési felelőssége?

Bérces Viktor: A védői szerepkör értelmezése a külön eljárásokban

 
1 800 Ft
JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 2014/10

A Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának folyóirata

Felelős szerkesztő: Dr. Vörös Imre

LOGOD Bt., 2014

 

Tóth Mihály: Magyarország negyedik Büntető Törvénykönyve

Szalma József: A polgári és kereskedelmi jog kapcsolata az új Ptk. fényében

Szomora Zsolt: Az alkotmányos követelmények hivatkozási tipológiája becsületsértési és rágalmazási ügyekben hozott büntetőítéletekben

Jakab Nóra-Prugberger Tamás: Ellentétek és kapcsolatok a magyar munkajogi-, és polgári jogi szabályozás között

 
1 800 Ft
JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNYV 2014/7-8

A Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának folyóirata

LOGOD Bt., 2014

 

A tartalomból:

Tajti Tibor: A bizalmi vagyonkezelés és a zálogjog viszonyáról az új Polgári Törvénykönyvben összehasonlító jogi szemmel

Nagy Csongor István: Büntető kártérítés és közrend: az USA-ban megítélt büntető kártérítés elismerése és végrehajtása a kontinentális Európában

Búza Gábor Attila: Büntetés és kriminálpolitika

Cseporán Zsolt: A művészet szabadsága a képzőművészetben

 
1 800 Ft
SZÉCHENYI MINT MAGÁNEMBER

Szerkesztette: Pelyach István

Logod Bt., 2011

 

A kötetben jeles kutatók kilenc tanulmánya tárja elénk Széchenyit, bemutatva őt azokban a helyzetekben, amikor nem felajánl, épít, teremt, alkot, tesz; hanem egyszerű ember: utazik, sportol, ír vagy olvas, megismerhetjük őt a szerelmes férfi, a gyermekeit nevelő apa, a barát szerepében is.

Pelyach István történész, a kötet szerkesztője így vall: "Szükség van arra, hogy a köz előtt egy kicsit leszállítsuk arról a magaslatról, amelyre kortársai, a romantikus történetírás vagy olykor a politikai akarat emelte. Ez nem azt jelenti, hogy kétségbe vonnánk kivételes alkotói tehetségét, politikusi kvalitásait, sokkal inkább azt, hogy emberi, olykor gyarló emberi mivoltát is meg kell ismerni és ismertetni. Az "ember" mindig jobban érdekli az utókort, mint az utánozhatatlan "hős". Az "embert" meg lehet érinteni, meg lehet érteni, azonosulni lehet vele vagy el lehet utasítani, hiszen hozzánk hasonlóan a földön jár, érzelmei vannak, s olykor még téved is."

 
2 800 Ft
-33%
A POLGÁRI PERES ELJÁRÁS ÖNELLENTMONDÁSAI

Különös tekintettel az „orvosi műhiba” perekre

Szerző: Ádám György

LOGOD Bt., 2002

 

A szerző harmincöt éve foglalkozik orvos-egészségügyi joggal (több évtizeden keresztül az Orvostudományi Egyetem jogász tanára volt). Jelenleg az ELTE Jogtudományi Kar tiszteletbeli professzora, az MTA doktora, ny. egyetemi tanár és ügyvéd. Ez utóbbi ténykedése során elsősorban "orvosi műhiba" perekben képvisel a bíróságok előtt ügyfeleket. Ezen tevékenysége kapcsán észlelt a hatályos perjogban olyan anomáliákat, amelyeket a jelen könyv hat tanulmányában leír.

 

 
1 200 Ft
Akció: 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
FEGYVERT, S VITÉZT ÉNEKLEK - Elfogyott

Katonanaplók a háborúkból

Szerző: Csernavölgyi Antal

Logod Bt., 1997

 

Amint a címből is kitűnik, háborúkban és háborúk utáni fogságról és bujdosásról szóló emlékezések és naplók gyűjteményét tartjuk a kezünkbe.

 

Valóban források, nemcsak a hadtörténész számára, hanem azoknak is, akik megkísérlik leírni, jellemezni, felmutatni, hogy az adott "nagypolitikai", "hadtörténeti esemény" mögött mi volt az azt végrehajtó, elszenvedő, túlélő ember élménye, véleménye, emléke. Mit jelentett a háború az egyes ember életében. Nem egy fejezete első közlés, eddig a történetírásban fel nem használt, ismeretlen részleteket megvilágító dokumentum és ezen túl képet ad arról is, hogy az akkori embereknek mi volt a "hangulata" közérzete és ezt miképpen tudta megfogalmazni, miképpen megfogalmazva akarta továbbadni az utána jövő nemzedékeknek.

 
1 000 Ft

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.