Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Nyelvészet


Sorrend:


-20%
A MAGYAR FOSZTÓ- ÉS TAGADÓKÉPZŐ

Szerző: H. Varga Márta

Tinta Kiadó, 2006

 

A kötet műfaját tekintve képzőmonográfia: egyrészt a -tlAn fosztó- és tagadóképzővel, a vele megalkotott derivátumokkal (pl. sótlan, váratlan) kapcsolatos, a szakirodalomban meglehetősen elszórtan található, és a témát csak bizonyos vonatkozásokban tárgyaló kutatási eredmények összefoglalására, másrészt anyaggyűjtésen alapuló önálló elemzések eredményeinek a bemutatására vállalkozott. Az első hallásra (látásra) talán szűknek tűnő témakör a több szálon futó, komplex feldolgozás lehetőségét rejti magában, így a munka - a műfaji megnevezéshez viszonyítva - többet nyújt, a szerző ugyanis sok szempontból vizsgálja a fosztó- és tagadóképző alaki és funkcionális viselkedését; a vele megalkotott derivátumok alakjából (pl. sót(a)lan) és jelentéséből indul ki, és azok szinonimáinak (pl. nem sós, só nélküli, sómentes, sószegény, édes) és antonimáinak (pl. sós, megsózott, elsózott) morfológiai, szemantikai, logikai, nyelvhasználati stb. vizsgálatára is vállalkozik.

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
MATEMATIKA A TERMÉSZETES NYELVEK LEÍRÁSÁBAN

Szerző: Alberti Gábor

Tinta Kiadó, 2006

 

Ahogy a Nyelv kutatói haladnak előre elszántan a szerkezet és a jelentés titkainak feltárásában, bonyolult és szövevényes struktúrákba gabalyodnak minduntalan. E szövevényes struktúrák az értő szemek számára előbb-utóbb kitárulkoznak, mélyükön megcsillan az a szabályosság, melynek létében a kutatók eleve hittek. Ennek eléréséhez azonban a nyelvtudomány hagyományos eszköztára már nem elégséges, szükség van annak a tudománynak a segítségére, amely az elemek közötti lehetséges struktúrákat elvontan, a maguk belső szépségének feltárása céljából vizsgálja.  

Ez a tudomány a matematika; amely a nyugati gondolkodás számára nem egy a tudományok közül, hanem a tudományosság maga: az a „nyelv”, melyen meg tudjuk fogalmazni az elvont összefüggéseket, az a szilárd alap, melyre önálló életre kelő, termékeny tudományos elméleteket lehet felépíteni.  

 
2 800 Ft
Akció: 2 240 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A STILISZTIKAI ALAKZATOK RENDSZEREZÉSE

Szerző: Szathmári István

Tinta Kiadó, 2006

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Mai magyar nyelvészeti tanszéke mellett immár 35 éve működő és több mint 30 tagjával csaknem a teljes magyar felsőoktatást képviselő Stíluskutató csoport 2005. október 26-án konferenciát rendezett „Alakzatok – alakzatlexikon” címmel. Mint a cím is jelzi, a csoport célja egy teljes alakzatlexikon megjelentetése. A konferencia előadásai az ehhez vezető kutatásnak, illetve vitának a második állomását jelentik. Szó volt itt olyan elméleti kérdésekről, mint az alakzatok rendszerezése; az alakzatok egyetemessége és határesetei; az alakzatok és a norma; a szóképek helye; az alakzatok pragmatikai megközelítése; alakzattársulás; az alakzatok lefordítása.

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A MAGYAR NYELVTUDOMÁNY TÖRTÉNETÉBŐL

Szerző: Szathmári István

Tinta Kiadó, 2006

 

Szathmári István, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa, aki iskolát teremtett a stilisztikát illetően, és aki mintegy húsz könyvet jelentetett meg a stilisztika, a magyar irodalmi nyelv története, a nyelvtudomány-történet, a helyesírás, a leíró nyelvtan és a nyelvtörténet témaköréből, ezúttal a magyar nyelvtudomány évszázados alakulásával kapcsolatos tanulmányait állította meghatározott rendbe. Több mint fél évszázados eddigi pályáján ugyanis – éppen mestere, Bárczi Géza professzor hatására is – többször foglalkozott nyelvtudomány-történetünk általános kérdéseivel (korszakolás, szemlélet, módszer, külföldi hatások) egy-egy korszak, valamint nyelvészeti tudományág alakulásával, egy-egy nyelvtudós, továbbá intézmény munkásságával, kongresszusok és konferenciák mérlegre tételével és – hatéves finnországi vendégprofesszori tapasztalatait felhasználva – a hungarológia külföldi oktatásával.

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  FRENCH LINGUISTIC INFLUENCE IN THE COTTON VERSION OF MANDEVILLE'S TRAVELS

Szerző: Őrsi Tibor

Tinta Kiadó, 2006

 

Mandeville's Travels - a fictitious travel guide to the Holy Land and the Far East - was one of the most popular books in the Middle Ages. It was compiled in French around 1356 and translated into English and eight other languages shortly afterwards. Its unknown translator was thought to have written the book himself. He enjoyed great popularity and was considered as "the father of English prose". Due to its encyclopedic character, the Travels discusses a variety of topics, which makes it an ideal tool for vocabulary study.Relying on text editions, dictionaries and language histories, Őrsi subjects the Cotton Version in Middle English and the Insular Version in Anglo-French to rigorous scrutiny.

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
MAGYAR NYELVMESTER

A magyar mint idegen nyelv - hungarológiai alapismeretek

Szerkesztette: Hegedűs Rita, Nádor Orsolya

Tinta Kiadó, 2006

 

Az alkalmazott nyelvészet helye, súlya országonként és korszakonként változik. Sokan pusztán az elmélet gyakorlati célú alkalmazását látják benne, míg mások önálló tudományágnak tekintik. Ez az ellentmondásos megítélés rányomja a bélyegét a magyar mint idegen nyelv diszciplináris helyének meghatározására is. A kötet több szempontból elemzi a magyar mint idegen nyelv tanításának kérdéskörét. 

 

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
KB 120 - A TITKOS KÖTET

Nyelvészeti tanulmányok Bánréti Zoltán és Komlósy András tiszteletére

Szerkesztette: Kálmán László

Tinta Kiadó, 2006

 

Kötetünk Bánréti Zoltán és Komlósy András (vagy Komlósy András és Bánréti Zoltán) tiszteletére készült üdvözlőkötet. Az ő nevükhöz szorosan kötődik néhány olyan legenda, mint például a Fiatal Nyelvészek Munkaközössége (és az általuk készített iskolai tananyagok), az MTA Nyelvtudományi Intézetének 13. szobája, és főként az MTA-ELTE Elméleti nyelvészet szakos diákjainak több generációja, akik ma már az ország és a világ számos rangos egyetemén dolgoznak. 

 
2 490 Ft
Akció: 1 990 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
L’UN ET LE MULTIPLE

Szerkesztette: Zsuzsa Simonffy

Tinta Kiadó, 2006

 

Úgy tűnik, az egy és a sok fogalompár története kimeríthetetlen gazdagságra tett szert az évszázadok során. Jelen kötet ehhez a történethez kíván egy újabb színfolttal hozzájárulni azzal, hogy rámutat az én és a világ közé beiktatott különböző kitérők, irányváltozások vagy nézőpontok szerepére. Ezek előtérbe helyezésének közös alapja a nem lineáris megjelenési forma. 

 

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
SZÖVEG ÉS TÍPUS

Szövegtipológiai tanulmányok

Szerkesztette: Tolcsvai Nagy Gábor

Tinta Kiadó, 2006

 

A modern nyelvészet az 1970-es évektől kezdődően különös gondot fordít a szöveg vizsgálatára. A szövegtanon belül azonban a szövegtipológia mind a mai napig elhanyagolt területe a kutatásnak. A Szöveg és típus című kötet ezen a hiányon enyhít. A kötetben olvasható: 

– kutatási beszámoló a mai nemzetközi szövegtanról, 

– tudománytörténeti vizsgálódás, 

– elméleti írás, 

– egyes szövegtípusok leírása, 

– néhány nyelvi jelenség szövegtipológiai vonatkozásának bemutatása. 

A bemutatott kutatásoknak és ekképp a kötetnek is az a legfőbb célja, hogy a funkcionális és kognitív alapú szövegfelfogás szövegtipológiai vonatkozásait minél alaposabban kifejtve járja körül a szövegtipológia felsorolt kérdésköreit. A tanulmányok egyesítik az általános elméleti alapozást és bizonyos magyar nyelvű szövegtípusok specifikus leírását. 

A kötetet ajánljuk mindazoknak, akik érdeklődnek a nyelvészet újszerű ágának, a szövegtipológiának eredményei iránt.

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
NYELVI MOZAIK

Válogatás négy évtized nyelvművelő írásaiból

Szerző: Kemény Gábor

Tinta Kiadó, 2007

 

Kemény Gábor (1948) egyetemi tanár, az MTA doktora, az MTA Nyelvtudományi Intézetének tudományos tanácsadója több mint 35 éve publikál nyelvi ismeretterjesztő, nyelvművelő cikkeket. Ezeknek válogatott gyűjteményét adja most közre, bekapcsolódva ezzel a nyelvművelés létjogosultságáról évek óta folyó vitába. 

 
2 940 Ft
Akció: 2 350 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
EGY SAJÁTOS NYELVI JELENSÉG, A FOKOZÁS

Szerző: Székely Gábor

Tinta Kiadó, 2007

 

A melléknévfokozás nyelvi eszközrendszerének bemutatása „ősidők” óta részét képezi a leíró nyelvtanoknak, mégsem mondható el, hogy a fokozásnak tágabb értelemben mindeddig kellő figyelmet szenteltek volna a nyelvészek. A fokozás az idegen nyelveket tanulók, tanítók körében sem tartozik a különösképpen fontosnak tartott kérdések közé. Leírásakor – egy-két tiszteletre méltó kísérlettől eltekintve – a tankönyvírók, a különböző elméleti alapokon nyugvó nyelvtanok összeállítói általában a jól bevált módszert követik, vagyis megelégszenek azzal, hogy bemutatják a fokozás jelölésének legfontosabb formai elemeit, felhívják a figyelmet a kivételekre, de nem törekszenek a teljes rendszer leírására. 

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
MŰHELYTANULMÁNYOK A NYELVMŰVELÉSRŐL

Szerkesztette: Domonkosi Ágnes, Lanstyák István, Posgay Ildikó

Tinta Kiadó, 2007

 

Ez a kötet a nyelvművelésről szól, a nyelvművelésről idestova két évtizede folyó vitákhoz kíván új nézőpontokat is kijelölve kapcsolódni. Ám az ilyen témájú kiadványoktól feltűnően különbözik abban, hogy nem valamelyik „tábor” híveinek írásait tartalmazza, hanem olyan szerzők szerepelnek benne, akiket a közvélemény más-más irányzatok képviselőinek tart. Ennek ellenére a kötetben megszólaló szakemberek döntő többsége valójában ugyanahhoz a „tábor”-hoz tartozik: a beszélőknek a nyelvhasználat dolgaiban való segítését, a nyelvi ismeretterjesztést, sőt a nyelvi változásokba való beavatkozást is értelmes és szükséges tevékenységeknek tartók „táborába”. A szerzők többségének szilárd meggyőződése: a nyelvművelésnek éppúgy, mint a nyelvalakítás egyéb válfajainak az igazi ellenségei nem valamely irányzat képviselői, hanem a szakszerűtlenség, a felületesség, a felelőtlenség és az etikátlanság.  

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
MÁSSALHANGZÓ-KAPCSOLÓDÁSOK A MAGYAR BESZÉDBEN

Szerző: Olaszy Gábor

Tinta Kiadó, 2007

 

Az utóbbi évtizedekben egyre több munka jelenik meg a beszéd kutatásával kapcsolatban. Ez a hiánypótló kötet a magyar mássalhangzó-kapcsolódások szerkezetének összefoglaló és részletes vizsgálatával foglalkozik. Ilyen átfogó jellegű mű most jelenik meg először magyarul. 

A beszéd hangsorépítésében a magánhangzók (V) és mássalhangzók (C) egyfajta váltakozása teszi lehetővé, hogy a percepció számára változatos, egymástól megkülönböztethető hangsorokat ejtsünk. A hangsorok felépítése során (amikor beszélünk) alapvetően négyféle hangkapcsolódási forma jöhet létre: a leggyakoribbak a mássalhangzóból magánhangzóba (CV), illetve magánhangzóból mássalhangzóba (VC) való hangkapcsolódások, ritkábban fordulnak elő a magánhangzó-magánhangzó (VV), és a mássalhangzó-mássalhangzó (CC) kapcsolatok.  

 
2 400 Ft
Akció: 1 920 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
NYELVELMÉLET – NYELVHASZNÁLAT

Szerkesztette: Gecső Tamás, Sárdi Csilla

Tinta Kiadó, 2007

 

A TINTA Könyvkiadó a „Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához” sorozat 74. kötetében az ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke és a Kodolányi János Főiskola által 2006 októberében Budapesten közösen rendezett tudományos nyelvészeti konferencia előadásait adja közre. 

Ajánljuk mindazoknak, akik érdeklődnek aziránt, hogy napjainkban a nyelvészet hagyományosabb területei mellett milyen kérdések foglalkoztatják a nyelvészeket. 

A korábbi évek tanácskozásait a következő kötetek tartalmazzák: 

A szinonimitásról, 1997; Poliszémia, homonímia, 1998; Lexikális jelentés, aktuális jelentés, 1999; Kontrasztív szemantikai kutatások, 2001; Variabilitás és nyelvhasználat, 2004; Nyelvi kompetencia - kommunikatív kompetencia, 2006. 

 
2 940 Ft
Akció: 2 350 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A MELLÉRENDELÉS ÉS AZ ELLIPSZIS NYELVTANA A MAGYARBAN

Szerző: Bánréti Zoltán

Tinta Kiadó, 2007

 

Ez a könyv azt mutatja be, hogy a mellérendelés szerkezete és kötőszói sokkal színesebb, érdekesebb képet mutatnak, mint amit eddig a magyarban leírtak róluk. Az egyes mellérendelő kötőszók egymástól eltérően szelektálják a bővítményeiket, vagyis az általuk mellérendelhető tagok kategóriáját és az így keletkező szerkezetek architektúrája is lényegesen különbözik. Vannak kötőszók, melyek a mellérendelt tagok nyelvtani jegyeinek összeegyeztetéséért felelősek és vannak kötőszók, melyek maguk rónak ki nyelvtani jegyeket a koordinált összetevőkre. Ez a különbség összefügg a kötőszók lexikai jelentésével és a pragmatikai elvekkel alkotott relációjával. A mellérendelő szerkezet érdekes sajátossága az ellipszis, azaz valamilyen szerkezet hangalakjának elhagyása, miközben ennek a szerkezetnek a jelentése és nyelvtani szerepe a hangalak nélkül is megmarad.

 
1 100 Ft
Akció: 880 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
PRODUKTIVITÁS ÉS ANALÓGIA A SZÓKÉPZÉSBEN

Elvek és esetek

Szerző: Ladányi Mária

Tinta Kiadó, 2007

 

Az új szavak létrehozásának egyik módja a szóképzés. Ez a szóalkotási mód napjainkban is eleven a magyarban, elég, ha csak olyan új szavakra gondolunk, mint a hélárium, a faloda, a parlamentesdi vagy a csokista. Ezek között a képzett szavak között vannak egyedi szóalkotások, amelyek analógiás úton jöttek létre, és olyanok is, amelyek szabályos mintázatokat, azaz produktív szóképzési szabályokat követnek. Ez a könyv a produktív szabályok és az analógia kérdését nemcsak elvi szempontból tekinti át (elsősorban a természetes morfológia keretében), hanem számos konkrét példán keresztül is vizsgálja őket - az esettanulmányok a szóképzési rendszer egyes részeivel, ill. a nyelvhasználattal is foglalkoznak (a beszélt nyelvtől egészen a költői nyelvig).

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
KÉZIKÖNYV A MAGYAR MÉDIAMONDATRÓL

Anyanyelvű kommunikációnk hitele

Szerző: Ágoston Mihály

Tinta Kiadó, 2008

 

A nagy folyamok, ha megérzik is, csakhamar elfelejtik az akkora szennyeződést, amekkorától a Bodrog halállománya évtizedekre kipusztulna. Kohéziójukat és életerejüket tudatosan óvni és ápolni a kis nyelvközösségeknek is általában nyomós okuk van, sőt jóval több is, mint azon nagy közösségeknek, melyek anyanyelvét még kívülről is állandó éltető hatás éri: az övékkel azonos nyelvű közösségeké. 

Az elemzéshez nem a jelenséget, hanem az egész mondatot szemeltem ki. Főtémám a nyelv mibenléte és működtetése. Ezek fölött áll a kommunikáló ember. A kommunikálás élettere és éltetője pedig az anyanyelvi közösség. 

Anyanyelvünk a nyelvközösség tagjainak anyanyelvi készségében él. Ez a közösség hozta létre, ez fejlesztette és fejlesztheti tovább, ez tarthatja fönn. Más szóval: 

NYELVÉBEN ÉL A NEMZET – a mi esetünkben (és még sokakéban) ez a megállapítás és figyelmeztetés ma változatlanul igaz s időszerű, de emígy sem kevésbé az: NEMZETBEN ÉL AZ ANYANYELV.

 
2 940 Ft
Akció: 2 350 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
JEL ÉS JELENTÉS

Szerkesztette: Gecső Tamás, Sárdi Csilla

Tinta Kiadó, 2008

 

A TINTA Könyvkiadó a „Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához” sorozat 83. kötetében az ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke és a Kodolányi János Főiskola által 2007 októberében Budapesten közösen rendezett tudományos nyelvészeti konferencia előadásait adja közre. 

Ajánljuk mindazoknak, akik érdeklődnek aziránt, hogy napjainkban a nyelvészet hagyományosabb területei mellett milyen kérdések foglalkoztatják a nyelvészeket. 

A korábbi évek tanácskozásait a következő kötetek tartalmazzák: 

A szinonimitásról, 1997; Poliszémia, homonímia, 1998; Lexikális jelentés, aktuális jelentés, 1999; Kontrasztív szemantikai kutatások, 2001; Variabilitás és nyelvhasználat, 2004; Nyelvi kompetencia – kommunikatív kompetencia, 2006; Nyelvelmélet – nyelvhasználat, 2007.

 
2 940 Ft
Akció: 2 350 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
PAPERS FROM THE MÓKUS CONFERENCE

Szerkesztette: László Kálmán

Tinta Kiadó, 2008

 

This volume presents papers from the Mókus Conference organized by the Department of Theoretical Linguistics, ELTE University, Budapest between 21-23 September 2007. The conference was the outcome of a three-year project (supported by OTKA, the National Scientific Research Fund) whose aim was to explore the possibility of approaching phonological and morpho-phonological phenomena from an analogist perspective. Most of the talks were given by members of the project, and almost all participants of the conference were directly or indirectly linked to the Department of Theoretical Linguistics. The papers in the volume are grouped thematically. The first thematic block contains four papers with a phonetic centre of gravity; then four more theoretically-minded phonology papers follow, and the last two papers focus on morphological paradigms. The authors of the volume are András Márton Baló, Zsuzsanna Bárkányi, László Fejes, Zsófia Gyarmathy, László Kálmán, Zsuzsa Kertész, Zoltán Kiss, Ágnes Lukács, Dániel Szeredi, Péter Rácz, Péter Rebrus, Gábor Recski, András Rung and Miklós Törkenczy.

 
1 680 Ft
Akció: 1 345 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ISMERETLEN ISMERŐS - ISMERŐS ISMERETLEN

Az alkalmazott nyelvészet dimenziói

Szerkesztette: Gecső Tamás, Kiss Zoltán

Tinta Kiadó, 2008

 

A TINTA Könyvkiadó a Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 85. számában az ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészet Szakos Hallgatói Érdekképviselete által 2008 áprilisában rendezett tudományos hallgatói konferencia előadásait adja közre. 

 
1 980 Ft
Akció: 1 585 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
MAGYAR ASSZOCIÁCIÓS NORMÁK ENCIKLOPÉDIÁJA I.

Szerző: Lengyel Zsolt

Tinta Kiadó, 2008

 

Az emberi agy anatómiai, fiziológiai szempontból egységes, ami nyelvi univerzálékban, a nyelvek strukturális azonosságában manifesztálódik, de nyelvtipológiai szempontok differenciálják ezt az egységességet. A mentális lexikon is egyszerre rendelkezik univerzális és nyelvtipológiai sajátosságokkal. Könyvünk egyszerre kívánja előmozdítani e két szempont jobb megismerését. 

Munkánk alapkutatás: további kutatási lehetőségeket biztosítva az elméleti nyelvészet, az általános és fejlődési pszicholingvisztika, a szociolingvisztika, a nyelvtörténet, a pedagógiai lingvisztika, az afáziológia és az igazságügyi nyelvészet számára. 

Az egyválaszos szóasszociációs technika a mentális lexikon (agyi szótár) kutatásának régóta használt eszköze, ám az utóbbi évtizedekben radikális változásokon ment keresztül, mert a mentális lexikon koncipiálásában egyre meghatározóbb a többdimenzionális hálószemlélet és a kisvilágok elmélete. 

 

 
2 990 Ft
Akció: 2 390 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
DISKURZUS A GRAMMATIKÁBAN – GRAMMATIKA A DISKURZUSBAN

Szerkesztette: Keszler Borbála, Tátrai Szilárd

Tinta Kiadó, 2009

 

A Diskurzus a grammatikában – grammatika a diskurzusban című tanulmánykötet az azonos címmel 2008 novemberében megrendezett konferencia előadásainak kibővített, részletesebben kidolgozott változatait tartalmazza. Bár tematikus hangsúlyai mások, jelen kötet a Szöveg, szövegtípus, nyelvtan (Tinta Könyvkiadó, 2008) című kötetben megkezdett szakmai diskurzust kívánja folytatni. 

A funkcionális és kognitív nyelvészeti irányzatok kidolgozásával, továbbá a diskurzus közegének és a korpuszadatoknak a bevonásával a grammatika különböző területei a beszélt nyelvi jellemzőknek egyre nagyobb szerepet tulajdonítanak. A kötet célja, hogy ezzel összefüggésben bemutassa az elméleti és módszertani kihívások eddigi eredményeit, az új típusú korpusz- és diskurzusadatokkal tovább árnyalja a grammatika kategóriáit, és termékeny vitára késztessen.  

 
2 940 Ft
Akció: 2 350 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
TANULMÁNYOK A KÖZÉPMAGYAR KOR MONDATTANA KÖRÉBŐL

Szerkesztette: Haader Lea, Horváth László

Tinta Kiadó, 2008

 

A középmagyar kor megnevezés a nyelvészeti korszakolásban a mohácsi vésztől a felvilágosodás kezdetéig tartó időszakot jelenti (1526-1772). Ez a korszak a nyelvi változásokat befolyásoló tényezők és hatásaik tekintetében meglehetősen különbözik a megelőző, ómagyar kortól. A XVI. században Magyarországra is elért két olyan szellemi áramlat – a humanizmus és a reformáció –, amely az anyanyelvi kultúra kibontakozását és a nyelvi egységesülés folyamatát nagy mértékben befolyásolta, és ugyanígy hatott a könyvnyomtatás megjelenése és térhódítása, valamint az iskoláztatás jelentékeny terjedése is.

 
1 990 Ft
Akció: 1 590 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
QUO VADIS PHILOLOGIA TEMPORUM NOSTRORUM?

Korunk civilizációjának nyelvi képe

Szerkesztette: Bárdosi Vilmos

Tinta Kiadó, 2009

 

A kötet az MTA Modern Filológiai Társasága által Quo vadis philologia temporum nostrorum? – Korunk civilizációjának nyelvi képe címmel Budapesten 2008 júniusában megrendezett tudományos konferenciája előadásainak szerkesztett változatát tartalmazza. A konferencián neves hazai és külföldi előadók 30 előadása hangzott el választ keresve arra, hogy a globalizálódó XXI. század elején mi a filológia feladata és a felvetett kérdésekre milyen feleletek adhatók. 

 
2 990 Ft
Akció: 2 390 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  DAS ZWEISPRACHIGE TRANSLATIONSWÖRTERBUCH FÜR FACHSPRACHEN IN DER WISSENSCHAFTLICHEN THEORIE UND PRAXIS

A kétnyelvű fordítói szakszótár a tudományos elméletben és gyakorlatban

Szerző: Ildikó Fata

Tinta Kiadó, 2009

 

Die vorliegende Arbeit mit dem Titel „Das zweisprachige Translationswörterbuch für Fachsprachen in der wissenschaftlichen Theorie und Praxis” entstand mit einer zweifachen Zielsetzung: Einerseits wurde versucht, Forschungsergebnisse als relevant erscheinender wissenschaftlicher Disziplinen am Beispiel der Konzipierung eines zweisprachigen Translationswörterbuches in die fachlexikographische Praxis umzusetzen. Andererseits wurden praktische Überlegungen und Entscheidungen bei einer Fachwörterbuchkonzipierung mit theoretischen Erkenntnissen und Anforderungen der Wissenschaftsdisziplinen konfrontiert, wobei diese vielleicht doch nicht standhielten und einer Modifizierung unterzogen werden mussten. 

 

 
1 990 Ft
Akció: 1 590 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ANGLISZTIKA ÉS AMERIKANISZTIKA

Magyar kutatások az ezredfordulón

Szerkesztette: Frank Tibor, Károly Krisztina

Tinta Kiadó, 2009

 

A hazai anglisztika-amerikanisztika az elmúlt két évtizedben robbanásszerűen fejlődött. Ez a hatalmas szakterület, amelyre egy évszázadon át az „angol nyelv és irodalom” megjelöléssel hivatkoztunk, mára számos új diszciplína mentén, egyre szakszerűbben tagolódott, új részterületek alakultak ki, más hangsúlyokkal és más arányokkal. A hazai kutatás számos területen sikerrel tart lépést a nemzetközi tudományossággal. 

 
2 990 Ft
Akció: 2 390 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
KLASSZIKUS SZÓCSALÁDFÁK

Nyelvünk görög és latin eredetű szavai

Szerző: Tótfalusi István

Tinta Kiadó, 2009

 

Tudta-e Ön, hogy uniformis, transzformátor, református, informatikus szavainkban egyaránt a latin forma szó rejtőzik? 

Ehhez hasonló érdekességeket fedezhet fel a Klasszikus szócsaládfák című könyvben. Tótfalusi István 125 görög és latin alapszó kultúrtörténeti és művelődéstörténeti útját követi nyomon. Bemutatja, hogy a görög és a latin nyelvből kiindulva, az olasz, a francia, a német, az angol és esetenként más nyelvek közvetítésével milyen lépésekben, milyen hangalaki változásokkal, milyen jelentésmódosulásokkal alakult ki a magyar szó. 

A kötet érdeme, hogy nemcsak a magyar, hanem a nemzetközi szakirodalomban is először, grafikus módon, ágrajzok segítségével ábrázolja a szóalakok létrejöttét, egymáshoz való kapcsolódását. 

 
2 990 Ft
Akció: 2 390 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
BEÁS NYELVTAN

Szerzők: Orsós Anna, Kálmán László

Tinta Kiadó, 2009

 

Ez a könyv a beás nyelvről szól. A beás nyelv a Magyarországon élő cigányok legkisebb csoportjának anyanyelve. 

Ez a nyelv a román nyelv közeli rokona, annak egyik változata, amelyre nem voltak hatással a román nyelvi és helyesírási reformok. 

A beás nyelv az 1980-as évekig csak szóbeli változatban élt, írásbeliségének valódi kezdete az 1990-es évek elejére tehető. 

Kötetünket elsősorban azzal a céllal készítettük, hogy a beás nyelv rendszerét megismertessük azokkal, akik erről keveset tudnak, de kíváncsiak rá. A beás nyelvet ismerőknek vagy tanulóknak pedig további lehetőséget kínálunk e nyelv rendszerének alaposabb megismerésére. 

Könyvünk nem tudományos leíró nyelvtan, és nem is a beás nyelv nyelvtani rendszerének valamelyik nyelvészeti elméletbe illeszkedő "magyarázata", hanem tömör és közérthetőnek szánt összefoglalása annak, amit a beás nyelv rendszeréből sikerült felderítenünk. 

 
1 990 Ft
Akció: 1 590 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
BEVEZETÉS A GENDERNYELVÉSZETBE

Miben különbözik és miben egyezik a férfiak és a nők nyelvhasználata és kommunikációja?

Szerző: Huszár Ágnes

Tinta Kiadó, 2009

 

Az olvasó az első magyar nyelvű áttekintő gendernyelvészeti művet tartja kezében. A gendernyelvészet az alkalmazott nyelvészetnek az a résztudománya, amely a férfiak és a nők eltérő nyelvhasználatával, egymástól különböző kommunikációjával foglalkozik. 

 

 
1 990 Ft
Akció: 1 590 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A KOMMUNIKÁCIÓ NYELVÉSZETI ASPEKTUSAI

Szerzők: Gecső Tamás, Sárdi Csilla

Tinta Kiadó, 2009

 

A TINTA Könyvkiadó a „Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához” sorozat 99. kötetében az ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke és a Kodolányi János Főiskola által 2008 októberében Budapesten közösen rendezett tudományos nyelvészeti konferencia előadásait adja közre. 

Ajánljuk mindazoknak, akik érdeklődnek aziránt, hogy napjainkban a nyelvészet hagyományosabb területei mellett milyen kérdések foglalkoztatják a nyelvészeket. 

A korábbi évek tanácskozásait a következő kötetek tartalmazzák: 

A szinonimitásról, 1997; Poliszémia, homonímia, 1998; Lexikális jelentés, aktuális jelentés, 1999; Kontrasztív szemantikai kutatások, 2001; Variabilitás és nyelvhasználat, 2004; Nyelvi kompetencia – kommunikatív kompetencia, 2006; Nyelvelmélet – nyelvhasználat, 2007; Jel és jelentés, 2008.

 
2 940 Ft
Akció: 2 350 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A NYELVTŐL A STÍLUSIG

Válogatott tanulmányok, cikkek

Szerző: Kemény Gábor

Tinta Kiadó, 2010

 

Kemény Gábor (1948) egyetemi tanár, az MTA doktora, a mai magyar nyelvhasználat és a modern magyar szépirodalmi stílus ismert kutatója ebben a kötetben nyelvészeti és stilisztikai tárgyú írásaiból ad válogatást. A tanulmánykötet egy közel négy évtizedes kutatói pálya eredményeinek keresztmetszetét nyújtja az olvasónak. 

A gyűjtemény a tanulmányokat két ciklusra osztva közli: előbb a köz- és szaknyelvi tárgyú írások, utánuk a 20. századi magyar szépirodalom stílusának fejlődését bemutató tanulmányok következnek.

 
2 940 Ft
Akció: 2 350 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
NYELVIDEOLÓGIÁK, ATTITŰDÖK ÉS SZTEREOTÍPIÁK

15. Élőnyelvi Konferencia

Szerkesztette: Borbély Anna, Vančoné Kremmer Ildikó, Hattyár Helga

Tinta Kiadó, 2009

 

A 15. Élőnyelvi Konferencia Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák címmel 2008. szeptember 4-6-án került meg-rendezésre a szlovákiai Párkányban. A konferenciát az MTA Nyelvtudományi Intézet Élőnyelvi Kutatócsoportja (Budapest), a Gramma Nyelvi Iroda (Dunaszerdahely, Szlovákia) és a Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara (Nyitra, Szlovákia) szervezte. Ez a kötet a 15. Élőnyelvi Konferencián elhangzott és bemutatott előadások, poszterek és műhelyek szerkesztett és lektorált változatait tartalmazza.

 
2 990 Ft
Akció: 2 390 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
TI ÉS MI

Alkalmazott nyelvészet és interdiszciplinaritás

Szerkesztette: Gecső Tamás, Kiss Zoltán, Tóth Szergej

Tinta Kiadó, 2010

 

A TINTA Könyvkiadó a „Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához” sorozat 102. számában az ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke és az Alkalmazott Nyelvészet Szakos Hallgatói Érdekképviselete, valamint a Szegedi Tudományegyetem JGYPK Alkalmazott Humántudományi Intézete, illetve Tanító- és Óvónőképző Intézete által 2009 áprilisában rendezett közös tudományos hallgatói-oktatói konferencia előadásait adja közre. 

 

 
1 980 Ft
Akció: 1 585 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A NYELVROKONSÁGRÓL

Az török, sumer és egyéb áfium ellen való orvosság

Főszerkesztő: Honti László

Tinta Kiadó, 2010

 

„Régóta nem esett annyi szó a magyar őstörténetről, mint az utóbbi években. A forrásoktól, de még a legelemibb alapismeretektől is magukat gondosan távoltartó lelkes őstörténeti művekkel árasztják el a könyvpiacot, a társadalmi folyóiratok vitáznak, tudománytól távol álló napilapok ankétoznak a magyar előidők alapvető kérdéseiről. A művelt magyar nagyközönség pedig tétován botladozik a délibábkergetőknek, a megszállott sámánkodóknak, a napi politika Sancho Pansáinak egyéni gusztusához, világnézetéhez szabott, egymással homlokegyenest ellenkező elméletei közt, és reménytelenül keresi továbbra is a feleletet a nagy kérdésre: kik is vagyunk, honnan is jöttünk?” – írta Ligeti Lajos 1943-ban. Szinte hihetetlen, hogy közel hetven évvel ezelőtt is (majdnem) ugyanolyan mértékben dúlt a vad dilettantizmus, mint manapság, azóta legfeljebb a színtér gazdagodott: ma már az elektronikus médiumok is ontják a maszlagot anyanyelvünk eredetével és rokonságával kapcsolatban. E kötet szerzői a tudomány nevében és érveivel immáron sokadszor megpróbálják legalább csökkenteni a képtelenségek áradatának mérgező hatását. 

 
2 940 Ft
Akció: 2 350 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
VILÁGKÉP A NYELVBEN ÉS A NYELVHASZNÁLATBAN

Szerkesztette: Bárdosi Vilmos

Tinta Kiadó, 2010

 

A kötet az MTA Modern Filológiai Társasága által Világkép a nyelvben és a nyelvhasználatban címmel Budapesten 2009 júniusában megrendezett tudományos konferencia előadásainak szerkesztett változatát tartalmazza. A konferencián neves hazai és külföldi előadók 29 előadása hangzott el.

 
2 990 Ft
Akció: 2 390 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
NYELV, BESZÉD, ÍRÁS

Pszicholingvisztikai tanulmányok I.

Szerkesztette: Navracsics Judit

Tinta Kiadó, 2010

 

A pszicholingvisztika interdiszciplináris tudomány. Számos területén éppen napjainkban jönnek létre a fontos kutatási eredmények, amelyek a továbbfejlődés alapját biztosítják.  

Jelen tanulmánygyűjtemény egy sorozat első kötete. Olyan tanulmányokat gyűjtöttünk össze, amelyek empirikus kutatások eredményeivel járulnak hozzá a beszédtevékenység jobb megismeréséhez. A tanulmányok szerzőinek többsége a pszicholingvisztika vizsgálati területeinek aktív kutatója. Aktuális kutatásuk ismertetése révén az olvasó képet kap a beszédprodukció és a beszédpercepció folyamatairól. Olvashatunk a beszédviselkedésről egy- és kétnyelvűekkel folytatott kísérletek eredményei nyomán, valamint egyes tanulmányok rávilágítanak a második nyelvelsajátítás és az írott nyelv kérdéseire. 

Bízunk abban, hogy a fejezetek témái érdeklődésre tartanak számot, és hasznosnak bizonyulnak mindazok számára, akiket a beszédtevékenység mentális folyamatai kutatóként, oktatóként, hallgatóként további gondolkodásra ösztökélnek. 

 
2 400 Ft
Akció: 1 920 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
SZÓTÁRAK, SZÓLÁSOK, NEVEK VONZÁSÁBAN

Köszöntő könyv Fábián Zsuzsanna tiszteletére

Szerkesztette: Bárdosi Vilmos, Kiss Gábor

Tinta Kiadó, 2010

 

A kötetet Fábián Zsuzsanna nyelvész barátai, kollegái, tisztelői állították össze, hogy ezzel köszöntsék az ünnepeltet születésnapján. A tanulmányok a lexikológia, lexikográfia, frazeológia és névtan tudományterületek körébe sorolhatók. A könyv végén olvasható Fábián Zsuzsanna publikációs jegyzéke önálló kötetek, szerkesztések és cikkek mentén csoportosítva.

 
2 400 Ft
Akció: 1 920 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
AZ ALKALMAZOTT NYELVÉSZET INTEGRITÁSÁNAK KÉRDÉSEI

Szerkesztette: Gecső Tamás, Kiss Zoltán

Tinta Kiadó, 2011

 

A TINTA Könyvkiadó a „Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához” sorozat 112. számában az ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke és az Alkalmazott Nyelvészet Szakos Hallgatói Érdekképviselete által 2009. november 26. és 27. között megrendezett Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek Első Országos Találkozója elnevezésű tudományos hallgatói-oktatói konferencia válogatott előadásait adja közre. 

 

 
2 490 Ft
Akció: 1 990 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
UTAZÁS A MAGYAR NYELV KÖRÜL

Írások Kontra Miklós tiszteletére

Szerzők: Csernicskó István, Fedinec Csilla, Tarnóczy Mariann, Vančoné Kremmer Ildikó

Tinta Kiadó, 2011

 

A tanuláshoz nem kell mindig tanár, elég a könyv, az írás, bensőséges társ, ha olyasvalakitől származik, akinek dolgai érdekelnek. Kontra Miklós a szegedi egyetem folyosóján egy futó beszélgetésben is annyi mindent el tudott mondani az amerikai magyarok különböző nemzedékeinek a nyelvéről, hogy azon csak csodálkoztam. Ez volt az egyik tanítása. 

 

 
2 990 Ft
Akció: 2 390 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ÚJ MÓDSZEREK AZ ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KUTATÁSBAN

Szerkesztette: Gecső Tamás, Sárdi Csilla

Tinta Kiadó, 2011

 

A TINTA Könyvkiadó a Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 114. kötetében az ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke és a Kodolányi János Főiskola által 2009 októberében Budapesten közösen ren­dezett tudományos nyelvészeti konferencia előadásait adja közre. 

Ajánljuk mindazoknak, akik érdeklődnek aziránt, hogy napjainkban a nyel­vészet hagyományosabb területei mellett milyen kérdések foglalkoztatják a nyelvészeket. 

A korábbi évek tanácskozásait a következő kötetek tartalmazzák: 

A szinonimitásról, 1997; Poliszémia, homonímia, 1998; Lexikális jelentés, aktuális jelentés, 1999; Kontrasztív szemantikai kutatások, 2001; Variabilitás és nyelvhasználat, 2004; Nyelvi kompetencia – kommunikatív kompetencia, 2006; Nyelvelmélet – nyelvhasználat, 2007; Jel és jelentés, 2008; A kom­munikáció nyelvészeti aspektusai, 2009. 

 
2 940 Ft
Akció: 2 350 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
SZÖVEG, KOHERENCIA, KOHÉZIÓ

Szövegtipológiai és retorikai tanulmányok

Szerző: Károly Krisztina

Tinta Kiadó, 2011

 

A kötet tárgya a kommunikatív kompetencia összetevői közül a diskurzus-, más néven szövegkompetencia. A tanulmányok magyar anyanyelvű angol nyelvtanulók – a két nyelv és kultúra különbségeiből fakadó – sajátos szövegalkotási stratégiáit, a nyelvtanulói diskurzus szövegszintű jelenségeit mutatják be. Szövegszintűek azok a globális, a szöveg felszíni és mély szerkezetében megvalósuló kapcsolódásokat és függőségi viszonyokat létrehozó jelenségek, amelyek folytonosságot teremtenek a szöveg különböző részei között, és ezáltal közvetlenül hozzájárulnak a komplex szövegszerkezet és a globális szövegértelem kialakításához (pl. kohézió, tematikus struktúra, retorikai szerkezet).

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
VÁLTOZÓ SZÓKINCSÜNK

A neologizmusok több szempontú vizsgálata

Szerző: Minya Károly

Tinta Kiadó, 2012

 

Minya Károly a mai magyar nyelvújítás, neologizmusok elkötelezett dokumentálója és kutatója. A témában két könyve jelent meg eddig a Tinta Könyvkiadónál (a Mai magyar nyelvújítás 2003-ban, az Új szavak I. 2007-ben). 

Ez a kötet elméletileg jelent újat: a stilisztikában, szókészlettanban régóta tárgyalt neologizmusok új megközelítését adja. Ilyen új szempontú osztályozás a szándékoltság, a gyakoriság, a kommunikációs forma, a fogalmi tartalom (tematika), a kialakulás, a szófaj, valamint – nyilvánvalóan a másodlagos írás­beliség hatására – a helyesírás szerinti csoportosítás. Azonosulva a funkcionális-kognitív stilisztika elképzeléseivel, a neologizmust mint viszonyfogalmat tekinti (viszonykategóriák felállításával). Mivel – értelemszerűen – a neologizmus csak egy adott szinkrón pillanatban tekinthető neologizmusnak, a megközelítés helyes. 

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A MAGYAR MONDAT

Szerző: Brassai Sámuel

Tinta Kiadó, 2011

 

Brassai Sámuel (?1797–1897) a magyar nyelvtudomány nagy újítói közé tartozott, sőt közülük talán a legnagyobb. Kötetünk Brassai Sámuel legfontosabb mondattani tanulmányait tartalmazza. 

A három részben megjelent (1860, 1863, 1884) „A magyar mondat” c. munka Brassainak legfontosabb és legtöbbet idézett műve. Itt fejti ki, hogy a nyelvtudomány induktív tudomány és szembeállítja az induktív módszert a spekulatív grammatikával. Az 'induktív' jelző nála 'empirikust' jelent és nem ellentéte a dedukciónak. A beszéd alapegysége a mondat, amelynek tartóoszlopa az ige. Brassai támadja azokat a nézeteket, amelyek a mondatot lényegében a nyelv területén kívül esőnek tartják. A többi mondatrész az ige 'határozói', az igéhez való viszonyukat az esetragok és viszonyszók jelzik. A magyar mondat szerkezetének alappillére nem a nominativusi alany és az állítmány kettősége, hanem az ismert és új információ megkülönböztetésén alapuló 'inchoativum' és 'mondatzöm'. Brassai lényeges meglátása, hogy a mondat vizsgálatában mindig az élő beszédből kell kiindulni. Vonatkozik ez mindenekelőtt a szórendre, mivel a szóló mindig tekintettel van a hallóra mondanivalójának megfogalmazásában.  

 
4 500 Ft
Akció: 3 600 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
LEXIKAI FOLYAMATOK EGY- ÉS KÉTNYELVŰ KÖZEGBEN

Pszicholingvisztikai tanulmányok II.

Szerkesztette: Navracsics Judit, Lengyel Zsolt

Tinta Kiadó, 2011

 

A Pszicholingvisztikai tanulmányok II. kötetének írásai megőrzik a korábbi kötet tematikus, szerkezeti elmeit: az I. fejezet az egynyelvű magyar beszéd létrehozásának, értésének kérdéseivel, a II. fejezet a kétnyelvűséggel, a III. fejezet a második nyelv tanulásával/elsajátításával foglalkozó tanulmányoknak ad helyet. A IV. (záró) fejezet az írott nyelvet – mind az anyanyelv, mind a második/idegen nyelv tekintetében – górcső alá vevő tanulmányoké. A te­matikus és szerkezeti egység nem pusztán a folytonosságot kívánja demonstrálni. A kötetben helyet kapó, jobbára alap- és alkalmazott kuta­tásokat összegző tanulmányok a mai magyar társadalom számára sürgető megválaszolást igénylő nyelvi, nyelvészeti kérdések, témák elemzését vállalják fel hol közvetlen, hol közvetett módon. 

 
2 400 Ft
Akció: 1 920 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
DINAMIKUS CSOPORT, DINAMIKUS TANULÁS

A csoportdinamika szerepe a nyelvtanulásban

Szerkesztette: Csizér Kata, Holló Dorottya, Károly Krisztina

Tinta Kiadó, 2011

 

A csoportdinamika a tanulói csoport vizsgálatának terepe. A Dinamikus csoport, dinamikus tanulás című kötet tanulmányai azzal a kérdéssel foglalkoznak: milyen tanulói közösségekre van szükség ahhoz, hogy osztálytermi környezetben sikeres nyelvtanulók dolgozhassanak. 

Az áttekinthetőség érdekében a könyv négy nagyobb fejezetből áll. Az első rész elméleti összefoglalást nyújt a csoportdinamika és a nyelvtanulás kapcsolatáról. A második fejezetben található tanulmányok azt vizsgálják, hogy a csoportdinamikai folyamatok milyen szerepet játszanak a diákok motivációjának és teljesítményének alakításában. A harmadik rész olyan kutatásokat tartalmaz, amelyek a tanulói csoport működését írják le különböző oktatási helyzetekben. A kötet záró fejezete a kutatási eredmények osztálytermi vonatkozásainak összefoglalása. Olyan technikákat és praktikákat sorakoztat fel, amelyeket a szerzők kipróbálásra ajánlanak nyelvszakos tanároknak. 

 
2 940 Ft
Akció: 2 350 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
REKURZIÓ A NYELVBEN I.

Prozódiai megközelítés

Szerkesztő: Hunyadi László

Tinta Kiadó, 2011

 

A rekurzió egy olyan ismétlést jelent, ami egy eljárás végrehajtását jelenti ugyanazon eljárás eredményén. Az alapvetően matematikai és számítástudományi használatán túlmenően kitüntetett helye van az elméleti nyelvészetben, ahol a nyelv, ezen belül a lehetséges mondatok számának végtelenségére a grammatikai eljárások rekurzív alkalmazásával adnak magyarázatot. A rekurzió fogalma kitüntetett szerepet kap a generatív grammatikában, aminek egy nagy hatású elmélete szerint a velünk született nyelvképesség valójában nem más, mint a rekurzió műveletének a képessége. Mivel a nyelvképesség mibenlétének a vizsgálata több tudományterület számára is fontossággal bír, a rekurzió vizsgálatára 2008-ban interdiszciplináris kutatások indultak szintakták-fonológusok, afáziakutatók és kognitív pszichológusok bevonásával. E kutatók ilyen vonatkozású eredményeiről számol be egy három kötetből álló sorozat, melynek első, a rekurzió prozódiai szempontjait a középpontba helyező kötetét tartja kezében az olvasó.

 
1 990 Ft
Akció: 1 590 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
REKURZIÓ A NYELVBEN II.

Neurolingvisztikai megközelítés

Szerkesztette: Bánréti Zoltán

Tinta Kiadó, 2011

 

A rekurzió emberi képesség,amely lehetővé teszi például, hogy egy mondat saját összetevőjeként tartalmazzon egy másik tagmondatot, és ez ismétlődhessen, vagy éppen egy szót komponenseként tartalmazzon egy összetett szó. A rekurzió révén potenciálisan végtelen számú, különböző mondatot hozhatunk létre. A matematikai rekurzióval tetszőleges nagyságú számot tudunk előállítani úgy, hogy valamely számhoz 1-et adva egy másik számot hozunk létre. A képek is lehetnek rekurzívok, például a „kép a képben” jelenség. A 'tudatelméleti' képesség, amivel mások mentális állapotaira következtetünk, egy hiedelemnek egy másikba történő, rekurzív beágyazásán alapul: 'mi úgy gondoljuk, hogy egy második személy úgy gondolja, hogy egy harmadik személy azt gondolja...' 

 

 
1 990 Ft
Akció: 1 590 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
REKURZIÓ A NYELVBEN III.

Pszichológiai és idegtudományi megközelítés

Szerkesztette: Csépe Valéria, Honbolygó Ferenc

Tinta Kiadó, 2011

 

A beszédértés olyan párhuzamos, egymásra épülő és részben hierarchiába szerveződő folyamatok idői összehangolását kívánja meg, amelyek során a különböző fonológiai, szemantikai, szintaktikai, prozódiai és pragmatikai információkra kell a befogadónak támaszkodnia. A nyelvi értéssel foglalkozó pszichológiai és idegtudományi vizsgálatok eddig jórészt a szintaktikai és szemantikai információk interakcióinak megismerésére irányultak, s hoztak egyre több új eredményt, s a mondatértést magyarázni hivatott neurokognitív modellt. E vizsgálatok nagy száma miatt is meglepőnek tűnhet, hogy a prozódiának a nyelvi értésben betöltött szerepével viszonylag kevesen foglalkoznak, a neurális háttér pedig a mai napig alig kutatott.  

 
1 990 Ft
Akció: 1 590 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A FOLYTON MEGÚJULÓ NYELVÉSZET

Szépe György nyelvészeti írásaiból tanárok és diákok részére

Szerkesztette: Terts István

Tinta Kiadó, 2011

 

A nyelvtudomány és a társadalom több szinten és sokféle formában kapcsolódik, ezek közül némelyik ismertebb, például az alaptudomány (intézeti kutatás, egyetemi oktatás), vagy a szélesebb közönség előtt folyó ismeretterjesztés és nyelvművelés; de némelyik eddig nem kapott elegendő figyelmet. Persze már régóta meghatározta például a szótárszerkesztés, az idegennyelv-oktatás vagy az anyanyelvi nevelés gyakorlatát az az elméletileg megalapozott kép, amelyet e területek szakemberei általában a nyelvről kialakítottak magukban, de csak a XX. század második felére vált a világban és nálunk is intézményes tevékenységgé az „alkalmazott nyelvészet”, a nyelvtudomány rendszeres és módszeres alkalmazása a legkülönfélébb társadalmi feladatok megoldására. Konferenciák, szakmai szervezetek, folyóiratok, egyetemi szakok és doktori iskolák szerveződtek a „közvetlenül hasznos nyelvészet” köré. 

 
2 990 Ft
Akció: 2 390 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
TEGNAPI FILOLÓGIÁNK MAI SZEMMEL

Szerkesztette: Bárdosi Vilmos

Tinta Kiadó, 2011

 

A kötet az MTA Modern Filológiai Társasága által Tegnapi filológiánk mai szemmel címen Budapesten 2010 októberében megrendezett tudományos konferenciája előadásainak szerkesztett változatát tartalmazza. A konferencián neves hazai és külföldi előadók 19 előadása hangzott el. A kötet tanulmányai – címszerűen – az alábbi témakörök köré szerveződnek: 

 

 
2 990 Ft
Akció: 2 390 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!


Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.