Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Szent István Kiadó

Fő kategória >KIADÓ >S-T >Szent István Kiadó

Sorrend:

-10%
A RÓMAI MISEKÖNYV ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

Szent István Társulat, 2014

 

Kivonat a harmadik hivatalos kiadásból, amely az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció gondozásával és közreműködésével készült.

 
1 600 Ft
Akció: 1 440 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
MI A BIBLIA?

Bevezetés a Biblia ismeretébe

Szerző: Rózsa Huba

Szent István Társulat, 2014

 

A köznapi szóhasználatban a Biblia egyetlen könyv; legalábbis ilyen értelemben szoktunk róla beszélni vagy hivatkozni rá. A valóságban azonban a Biblia nem a szó mai értelmében vett könyv, hanem neve eredeti jelentésének megfelelően: könyvek - vagyis különböző korokban keletkezett és különböző szerzőktől származó írások összessége.

Az egyes könyvek összegyűjtése és válogatása az Ó- és Újszövetség egészét tekintve évszázadokon át tartó folyamat eredménye volt. Hosszabb időbe telt annak felismerése, hogy mely írások tanúsítják hitelesen Isten szavát, s azt is meg kellett határozni, milyen ismérvek alapján tartozhat egy-egy mű a Bibliához. Így tehát ezeket a könyveket azzal a meggyőződéssel gyűjtötték össze, hogy íróikat Isten inspirálta, s bennük saját magáról, az ember céljáról, életviteléről, a hit lényegéről akart valamit közölni az emberiséggel.

 
1 900 Ft
Akció: 1 710 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A SZENTEK KINCSESHÁZA

Szentek és Boldogok imái az év minden napjára

Szerkesztette: Kindelmann Győző

Szent István Társulat, 2014

 

Manapság sokan panaszkodnak, hogy nem tudnak imádkozni, mert nincs idejük az elmélyedésre, nem képesek elcsendesíteni benső világukat, vagy egyszerűen csak nem tudják szavakba önteni Isten előtt érzéseiket, gondolataikat.

Ez a könyv nekik készült.

Szélesre tárja a kétezer éves Egyház lelki-szellemi kincsesházának kapuját, hogy megossza az olvasóval a legnagyobb szentek, boldogok, szentéletű férfiak és nők imáit az őskeresztény kortól a harmadik évezredig.

 
1 700 Ft
Akció: 1 530 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A CSALÁD IMAKÖNYVE

Szerkesztette: Kindelmann Győző

Szent István Társulat, 2014

 

Könyvünk az egyéni, valamit a közös családi imádkozáshoz nyújt segítséget. Találhatunk benne imaórákat, családi körben végezhető áldásokat, életfelajánlásokat, könyörgéseket és hálaadásokat, melyekkel gyermekek, serdülő fiatalok, jegyespárok, édesapák, édesanyák és nagyszülők fordulhatnak Istenhez szinte minden élethelyzetben és életállapotban.

 
1 600 Ft
Akció: 1 440 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
SZENT ISTVÁN KIRÁLY INTELMEI ÉS TÖRVÉNYEI

Fordította: Bollók János, Kristó Gyula

Szent István Társulat, 2014

 

A kötet államalapító királyunknak fiához, Imre herceghez írott híres Intelmein kívül közli fennmaradt 56 törvényfejezetét is.

 
800 Ft
Akció: 720 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
HÍD AZ ÉGBE

A világ legszebb imái

Szerkesztette: Kindelmann Győző

Szent István Társulat, 2014

 

A világ teremtése óta egy híd köti össze a földet az éggel: az imádság. Képzeletbeli telefonvonal ez, mely csúcsidőben is ingyenes, sohasem jelez foglaltat, s nem kell üzenete hagynunk a hívott félnek: Valaki mindig fogadja a hívást a túlsó oldalon. Legyen e mű segítség az imádkozni nem tudóknak: merítsenek ihletet ezekből az imákból. Legyen példa a rohanóknak, akiknek nincs idejük imádkozni: merítsenek ötletet az itt található rövid fohászokból. Legyen buzdítás az imádkozni nem akaróknak: lássák hogyan fordultak Isten felé a világtörténelem általuk is tisztelt nagyjai. És legyen ez a kötet hű társa az imádságos lelkűeknek: fohászuk a szentek imáival együtt szálljon fel az égbe.

 
1 400 Ft
Akció: 1 260 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
GAIUS INSTITÚCIÓI

Négy kommentár

Szent István Társulat, 2014

 

Gaius hírnevét nem is annyira kiválóságának, mint - a többségi vélemény szerint - szerencséjének, a véletlennek köszönheti. Az általa írt és most magyarra lefordított tankönyv ugyanis az az egyetlen klasszikus mű, amely majdnem teljes egészében fennmaradt. Ma már többen vannak, akik e mű alapos és részletekbe menő tanulmányozása alapján arra következtetnek, hogy ez a munka még nem volt "nyomdakész", nem is kifejezetten "irodalmi" műként készült, hanem Gaius jegyzeteit, megjegyzéseit, kommentárjait tartalmazta - tanítás céljára, tanítás közben. Mégis az utókor igen nagyra becsüli e művet.

 
1 980 Ft
Akció: 1 780 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
IUS PRIVATUM

A római magánjog története

Szerző: Zlinszky János

Szent István Társulat, 2014

 

A magánjog az egyesek hasznát tartja szem előtt, szemben a közjoggal, amely a római közösség állapotát rendezi. Zlinszky János előző könyvében (Ius publicum) ez utóbbit tárgyalta, mostani kötete a római magánjog fejlődéstörténetét vázolja, mivel nélküle nem érthetők meg a mai jogi kultúránkhoz tartozó intézmények. A ius privatum fogalmi párja a mi magánjog fogalmunknak, és a magánemberek viszonyait rendező szabályok általában diszpozitív, a magánautonómia rendező elvét figyelembe vevő együttesét értjük rajta. A kötet részletesen taglalja a római magánjog történetének korszakait, és végigvezeti hatását, érvényesülését, módosulásait az első európai magánjogi kodifikációkon át egészen az emberi jogok megfogalmazásának igényéig, melyben újra érvényre jutott a ius privatum, az európai kultúra egyik pillére, az emberi jogok első megfogalmazása.

 
2 200 Ft
Akció: 1 980 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A TERMÉSZETJOGRÓL

Szerző: Horváth Sándor OP

Szent István Társulat, 2012

 

Kötetünk a szerzőnek természetjogi témakörökből magyar nyelven 1922 és 1949 között közzétett írásai -bibliográfiával, utószóval és mutatókkal kísért- gyűjteményét tartalmazza.

 
2 900 Ft
Akció: 2 610 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
SANCTISSIMA RELIGIO

Vallás- és irodalomtudományi tanulmányok

Szerző: Adamik Tamás

Szent István Társulat, 2012

 

A neves klasszika-filológus, irodalomtörténész könyvében olyan tanulmányok kaptak helyet, amelyekben a vallás és irodalom – az emberi életnek e két összetevője – egybefonódik, kéz a kézben jár. A különböző időkben és helyeken közzétett tanulmányok megmutatják milyen módon jelent meg és milyen hatással volt a vallás a pogány, az ókeresztény, a középkori és magyar irodalomra.

 
3 800 Ft
Akció: 3 420 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
ÚJSZÖVETSÉGI SZENTÍRÁS

Szent István Társulat, 2014

 

A Szent István Társulat Biblia-családjának legújabb kiadású Újszövetsége, varrott, bőrhatású kötésben. A lábjegyzetek és a függelékanyag nemcsak korszerűbb, de rövidebb és áttekinthetőbb is lett. A név- és tárgymutató azonban a legátfogóbb, amely az Újszövetségi Szentírás magyar kiadásához az utóbbi időben megjelent.„A mindennapi használat praktikus és tetszetős segédeszközeként vehetjük kezünkbe az Újszövetségnek ezt a kiadását. Őszintén reméljük, hogy különösen is kedvelt olvasmánya lesz az ifjúságnak és mindazoknak, akik az oktatásban teljesítenek szolgálatot. Segítse elő ez a könyv is, hogy az Isten szava mindinkább eljusson az emberek szívéhez.” Erdő Péter bíboros ajánlásából

 
2 100 Ft
Akció: 1 890 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
MISCELLANEA ECCLESIAE STRIGONIENSIS VI.

Szerkesztette: Beke Margit

Szent István Társulat, 2014

 
3 200 Ft
Akció: 2 880 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
FÖLJEGYZÉSEK A HEGYEN

Egy publicista mappájából

Szerző: Tóth Sándor

Szent István Társulat, 2014

 

Idő-boltozat alatt egyre gyűlnek az emlékek, mint szoborpark darabjai-átfűtve a személyesség melegével. Visszapillantásokból azok a tekintetek egyszerre vannak jelen: látó tekintetek emberekre, tárgyakra, eseményekre, művészetre, eszmei kérdésekre és válaszokra, melyeknek rögzítése írott és hangkommunikációs műfajokba sorolhatók. Ezek évek hosszú során gazdagodhatnak, csak a lényegre szorítkozhatnak.

 
2 500 Ft
Akció: 2 250 Ft
Kezdete: 2017.06.06
A készlet erejéig!
-10%
  A KATOLIKUS KATONAI ORDINARIÁTUS STRUKTÚRÁJA ÉS SZABÁLYOZÁSA

Szerző: Ujházi Lóránd

Szent István Társulat, 2014

 

A kötetben, amely a Magyar Katonai Ordinariátus mellett számos külföldi felelős lelkipásztori intézményt mutat be, választ kaphatunk a sajátos egyházi struktúra kialakításának történetére, a Katolikus Egyházon belül elfoglalt helyzetére, működésének egyházjogi keretére, vezetésére és azokra a nyitott kérdésekre, amelyek a hadsereg megváltozott feladatával és a szövetségi rendszerrel függnek össze. A munka a kánon-és a világi jogászokon kívül a hadtudományok művelőinek is értékes információkkal szolgál. (Bíró László püspök)

 
2 600 Ft
Akció: 2 340 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
BÚCSÚPILLANTÁS

A Magyar Királyság és kormányzója 1920-1944

Szerző: Nemeskürty István

Szent István Társulat, 2014

 

Amikor a Bécstől függetlenné vált, megcsonkított magyar állam talpra állt, a puszta létét is el kellett fogadtatnia a nagyvilággal. Hiszen 1918 őszéig magyar külügyminisztérium se létezett, külképviseleteink sem voltak. A két háború közötti negyedszázad kényszerpályákon vergődő Magyarországáról alig tud valamit az 1945 után született olvasó. Elcsépelt közhelyek bukkannak fel időnként fasizmusról, fehérterrorról, hárommillió koldusról, „úri bitangok” országáról…

 

 
2 950 Ft
Akció: 2 655 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
XXIII. JÁNOS PÁPA VIRÁGOSKERTJE

XXIII. János szellemes mondásai és a személyéről szóló anekdoták gyűjteménye

Szerző: Fesquet, Henri

Szent István Társulat, 2014

 

Az április 27-én szentté avatott nagy és szeretetreméltó pápa történeteit és mondásait a Le Monde francia napilap munkatársa, zsinati tudósítója gyűjtötte csokorba. A humoros, ám elgondolkodtató mondások és történetek a pápa mély lelkiségét, derűs egyéniségét és humanizmusát tükrözik.

 
1 400 Ft
Akció: 1 260 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
VÉG NÉLKÜL

Szentavatás régen és ma

Szerző: Kovács Gergely

Szent István Társulat, 2014

 

Igazi ritkaság jelent meg ezzel a kötettel, mely a Katolikus Egyház egyik természetes, vagy éppenséggel természetfeletti életmegnyilvánulásával, a boldogokkal és szentekkel, nyilvános tiszteletükkel, vagyis a szenttéavatási eljárás bemutatásával foglalkozik. A könyv szerzője szakavatottan vezeti végig az olvasót a szentté avatások történetén, választékos és közérthető stílusban magyarázza e fontos életjelenség fejlődésének állomásait, míg eljut a jelenhez, és végül kitekintést ad a jövőre. Ez a könyv kitűnő segítséget nyújthat mindazoknak, akik meg akarják érteni a Katolikus Egyház egyik legrégibb hagyományát.

 
2 700 Ft
Akció: 2 430 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
SENKI SEM MAGÁNYOS SZIGET

Hogyan találjunk magunknak életre szóló társat?

Szerző: Kugler, Gudrun

Szent István Társulat, 2014

 

„Honnan tudjuk, hogy ki az igazi?” – ez a mindenki által feltett klasszikus kérdés. Néhányan arra a partnerre gondolnak, akivel épp együtt vannak. Mások maguktól kérdezik, miközben jövendő társukról álmodoznak. Sokan akkor kérdezik ezt, amikor egy elmúlt szerelemre gondolnak: Vajon miért ment tönkre a reményteljes kapcsolat? A háromgyermekes édesanya könyvében a kis életszabályok, a való életből származó élmények, a szerelmi boldogság és bánat tapasztalatainak ismertetésével, számos javaslattal, s tájékozódást segítő gyakorlati tanáccsal lát el minden társkeresőt. A statisztikák szerint a legtöbb olvasó előbb-utóbb oltár elé áll a párjával, mert senki sem magányos sziget…

 
1 800 Ft
Akció: 1 620 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
INDULJATOK ÁLDÁSOMMAL!

Útravaló fiataloknak

Szerkesztette: Kívés Zoltán

Szent István Társulat, 2014

 

Az első kérdés, amit szeretnétek föltenni nekem, valószínűleg ez: Szerinted és az evangélium szerint, amit hirdetsz: ki vagyok én? Mi az én életem értelme? Mi az én rendeltetésem? A válaszom, kedves fiatalok, egyszerű, de rendkívüli jelentőségű: Íme, te Isten gondolata vagy, Isten szívének egy dobbanása vagy. Ha ezt állítom, ez azt jelenti, hogy bizonyos értelemben te végtelen érték vagy, Isten számára megismételhetetlen egyed vagy. (II. János Pál pápa)

 
1 500 Ft
Akció: 1 350 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
BUDAPEST IGAZAI

A Soá és a vatikáni diplomaták

Szerző: Napolitano, Luigi Matteo

Szent István Társulat, 2014

 

A kötet fontos, eddig még ismeretlen történelmi tényeket tár fel Gennaro Verolino érsek hagyatékából, aki Angelo Rotta nunciussal magyar zsidók ezreit mentette meg az elhurcolástól, akár a megtévesztés lehetőségeivel is élve. A napjainkban nyilvánosságra került „Verolino archívum” iratai betekintést engednek a kulisszák mögé. Ha ezeket az iratokat egybevetjük a vatikáni és más dokumentumokkal, joggal feltételezzük egy valódi, tevékeny diplomáciai háló létezését, amely a náci és fasiszta tömeggyilkosoktól védte, mentette a zsidókat. A kötet új megvilágításba helyezi vészkorszak budapesti eseményeit.

 
2 400 Ft
Akció: 2 160 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
SOAH

Emlékeim a vészkorszak idejéből

Szerző: Dávid Katalin

Szent István Társulat, 2014

 

A kötet a magyarországi holokauszt 70. évfordulójára jelent meg és Dávid Katalin művészettörténész készülő emlékiratainak a soá idejéről szóló anyagát tartalmazza. Az emlékirat, amelyet első alkalommal most vehet kézbe az olvasó, fontos adatokkal gazdagítja a katolikus egyháztörténelmet, és mintát ad a holokausztról való keresztény gondolkodáshoz, kijelölve ezzel a követendő magatartást.

 
1 600 Ft
Akció: 1 440 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
PÁPA, SZENTSZÉK, VATIKÁN

Szerző: Érszegi Márk Aurél

Szent István Társulat, 2014

 

A címben vázolt három nagy témakört követve a könyv öt nagy fejezetre bontva mutatja be a római pápa hivatalának eredetét és jellegét, közvetlen segítőit, köztük kiemelten a Római Kúria intézményrendszerét, bepillantást nyújt a Pápai Ház tisztségviselőinek, szokásainak és hétköznapjainak világába, továbbá a Vatikánvárosi Állam működésébe.

 
2 600 Ft
Akció: 2 340 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A RABBI, A PÁPA ÉS A SÁTÁN

Dráma két felvonásban

Szerző: Sárosi István

Szent István Társulat, 2014

 

A rabbi, a pápa és a sátán - szokatlan, megdöbbentő társítás. Márpedig ezt maga a történelem, az emberiség történetének legsötétebb korszaka nyújtotta az elmúlt században, a mélyen elkötelezett, hívő és tudós római főrabbi, Israel Zolli, a lelkiismeretének minden időben és helyzetben bátran és következetesen engedelmeskedő "angyali" pápa, XII. Piusz - sötét ellenpontként pedig a sok millió áldozatot követelő, megannyi embert megnyomorító sátáni nemzetiszocializmus népirtó főszereplői. A történelmi dráma idősíkja 1886-tól 2008-ig ível. Párhuzamos életrajzként követi Zoller és Pacelli sorsát, találkozásaikat, sajátos kapcsolatukat a fasizmus tragikus évtizedeiben és azt követően is. A sátán azonban soha nem pihen. Más köntösben, más módszerrel újra támad: ha valakit nem sikerült mélybe rántania életében, mindent elkövet, hogy halála után legalább a nevét és emlékét bemocskolja. Ma már bizonyított tény, hogy a KGB a román titkosszolgálat segítségével látta el információkkal Rolf Hochhut német írót, aki ezekre támaszkodva írta meg botrányos, "feketítő" művét, A helytartót. A dráma, melyet az olvasó most a kezében tart, Hochhut művének ellenpólusa: nagy volumenű, izgalmas, feszültséggel teli alkotás. Minden szavában igaz, s történelmileg hitelesen tárja a való igazságot az olvasó elé.

 
2 200 Ft
Akció: 1 980 Ft
Kezdete: 2017.06.06
A készlet erejéig!
-10%
BIBLIA ÉS DRÁMAIRODALOM

Szerző: Bodnár Dániel

Szent István Társulat, 2014

 

A tanulmánykötet szerzője 20 író – köztük George Byron, John Milton, Jean Racine, J.W. Goethe, Paul Claudel, Samuel Beckett, Madách Imre, Pap Károly, Németh László, Sütő András, Jókai Anna – bibliai témájú drámáit elemzi. Azt vizsgálja, miként értelmezik a szerzők a különböző bibliai eseményeket, hogyan jelennek meg bennük az ismert szereplők, Ádám, Éva, Káin, Mózes, Dávid, Eszter, Keresztelő János, Péter, János, Júdás és mindenekelőtt Jézus Krisztus, aki a művek jelentős részében abszolút főalak, a cselekmény központi eleme a Hozzá való viszonyulás.

 
1 980 Ft
Akció: 1 780 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
NŐS PAPOK?

Harminc égető kérdés a cölibátusról

Szerző: Cattaneo, Arturo

Szent István Társulat, 2014

 

Szinte az egész keresztény Nyugaton jelen lévő növekvő paphiány, a papságot elhagyó, házasságot kötő papok és a szexuális visszaélések által kirobbant botrányok ismét aktuálissá tették a kérdést, nem kellene-e az Egyháznak feladnia a papjai számára kötelező cölibátust. A kötet válaszol a cölibátussal szembeni leggyakoribb és legkritikusabb ellenvetésekre, különféle szempontok szerint csoportosítva őket. Az olvasás megkönnyítése érdekében a válaszokat szándékosan összefoglalva adja meg. Ezenkívül, a kötet végén idézeteket találhatunk a Tanítóhivatal fontosabb dokumentumaiból, valamint irodalomjegyzéket is közöl a téma esetleges további elmélyítése érdekében.

 
2 200 Ft
Akció: 1 980 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
AZ EGYHÁZ MISZTÉRIUMA

A megváltottak közössége Jézus Krisztusban - Összegyűjtött írások

Szerző: Casel OSB, Odo

Szent István Társulat, 2014

 

Odo Casel OSB (1886-1948) 1905-től Maria Laach bencés közösségének szerzetese, az apátság liturgikus intézetének vezetője, a németországi liturgikus megújulás egyik fő személyisége, számos lelkiségi mű szerzője. Az örök Isten menyegzőt készített Fiának, és abba mindnyájunkat meghívott menyasszonynak. Erről szól Odo Casel legismertebb könyve; de nem rendszerező előadásban, nem is elvont fogalmú beszédben, hanem olyan szabályosan visszatérő módon és képes beszédformában, mely a Szentírásnak, a liturgiának és az egyházatyáknak a sajátossága. A misztérium szó valósága egy ünnepi misében ragadta meg a szerzőt, amikor fiatal szerzetesként Maria Laachban tartózkodott. Egyik levelében így írt erről: "Még csak egyet kell hozzátennem...azt, hogy a misztériumtan első intuícióját egy ünnepi mise liturgiájában éltem át. Élet csak életből származhat. Persze megerősödött ez a felismerés Szent Jusztinosz vértanú tanulmányozásakor." Casel attól az áldozatünnepléstől kezdve nem hagyta el a misztérium szót, mert e kifejezés valósága soha többé nem szakadt el tőle.

 
3 600 Ft
Akció: 3 240 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
MAGYAR POLGÁRI JOG I.

Általános rész, emberi személy, családjog, szellemi alkotások joga

Szerző: Jobbágyi Gábor

Szent István Társulat, 2013

 

Új típusú és szemléletű polgári jog könyvet kívántam készíteni az új Ptk. alapján. Ez a következőket jelenti:

Visszatérve a magánjog hagyományaihoz, egy kötetbe foglaltam a hajdani "Személyek" jogát, kiegészítve az általános résszel. Ezzel hangsúlyozni szeretném, hogy a vagyonjog mellett a polgári jognak ez a meghatározó része, ahol az emberi személy jogain van a főhangsúly. Hiányzik ugyanakkor a jogi személy rész, mivel a Ptk.-ba való beolvadásával a jogalkotó úgy kibővítette ezt a részt, hogy az új könyvet igényel.

 

 
4 200 Ft
-10%
TOMORI. DRÁMA ÖT FELVONÁSBAN

Szerző: Szentmihályi Szabó Péter

Szent István Társulat, 2014

 

Szentmihályi Szabó Péter történelmi regényeit sokan olvasták, akár kiadónknál megjelent keresztény lelkiségi írásainak köteteit. A Tomori Pál életéről szóló dráma a mohácsi csata előestéjén játszódik, a kalocsai érsek, a magyar hadak vezére életgyónásban idézi fordulatos életének főbb állomásait. A mohácsi tragédiáról már sok történelmi elemzés született, és mindig felmerült a kérdés, meg lehetett volna-e állítani a török sereget, és miért maradt keresztény, európai támogatás nélkül Magyarország.

 
1 500 Ft
Akció: 1 350 Ft
Kezdete: 2017.06.06
A készlet erejéig!
-20%
SZONETTEK ORFEUSZHOZ

Szerző: Maria Rilke, Rainer

Farkasfalvy Dénes műfordítása bevezetéssel és jegyzetekkel

Szent István Társulat, 2014

 

Rilke Szonettek Orfeuszhoz című versgyűjteménye sok szempontból egyedülálló. Az eredeti szonett kevesebb mint három hét alatt készült el 1922 februárjában, és már 1923-ban könyv alakban meg is jelent. Ezek a szonettek tehát Rilke utolsó korszakához tartoznak, négy évvel halála előtt írta őket. Az első világháború után a költő lelki zavarokkal és gátlásokkal küzdve több évig semmiféle teljes mű megírására nem volt képes. Belső világán valami lelki bénultság uralkodott el. Ebből a siralmas helyzetből viharosan rázúduló megrázkódtatásként mozdította ki Wera Ouckama Knoop halálának híre.

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.06
A készlet erejéig!
-10%
II. JÁNOS PÁL

Örökség és karizma

Szerzők: Hesemann, Michael - Mari, Arturo

Szent István Társulat, 2014

 

II. János Pál pápa a világtörténelem egyik óriása volt. Élete és műve mindannyiunkat megváltoztatott, Isten tevékenysége nyilvánvalóvá lett általa. Az Egyházat bevezette a harmadik évezredbe, visszahozta a fiatalságot, diktatúrákat győzött le, majdnem félmilliárd embert szabadított fel, s egyesített egy kontinenst anélkül, hogy egyetlen lövés eldördült volna. Az egész Egyház, sőt az egész világ hálás lehet neki.

 
2 600 Ft
Akció: 2 340 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
ÍGY ÉLNI JÓ

Elmélkedések az élet művészetéről - mai keresztényeknek

Szerző: Quoist, Michel

Szent István Társulat, 2014

 

Michel Quoist fiataloknak írt könyvében a sikerre vágyó embert az élet valódi és teljes sikeréhez szeretné segíteni. Ez a fajta siker emberi szempontból néha vereségnek látszik. Néha. Az embert naponta ostromló ajánlatok zűrzavara közepette változatlanul érvényes Jézus Krisztus ajánlata: "Azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen."

 

Lelkesítő ez a mai világ!

 

 
1 600 Ft
Akció: 1 440 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
EVANGELII GAUDIUM - AZ EVANGÉLIUM ÖRÖME

Az evangélium hirdetéséről a mai világban

Szerző: Ferenc pápa

Szent István Társulat, 2014

 

Ferenc pápa első, önállóan írt apostoli buzdításának megjelenését világszerte nagy érdeklődés előzte meg, hiszen a vatikáni reformok, valamint az emberek számára is oly lelkesítő, szívhez szóló nyilatkozatai és cselekedetei sokak érdeklődését felkeltették.

 

 
1 600 Ft
Akció: 1 440 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
  A XII TÁBLÁTÓL A 12 PONTON ÁT A MAGÁNJOG ÚJ TÖRVÉNYKÖNYVÉIG

Válogatott tanulmányok

Szerző: Zlinszky János

Szent István Társulat, 2013

 

A 21. század új, feltörekvő embere már elvesztette a hitét azon alapvető értékek létezésében, amelyek a szerzőnek, illetve korosztályának még magától értetődőnek számítottak. A jogászi hivatás ma nem büszkélkedhet azzal a fennköltséggel, amely korábban kiemelte képviselőit társadalomból: az ethosz jórészt odalett.

 
3 900 Ft
Akció: 3 510 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A TUDOMÁNYOS MÓDSZER

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem I. Dies Academicus-ának tanulmányai

Szerkesztette: Szuromi Szabolcs Anzelm O.Praem.

Szent István Társulat, 2013

 

A tudományos tevékenység, azaz a kutatás, a feltárt eredmények bizonyítása és leírása, valamint az így megismert igazságnak adekvát közlése. Ez feltételezi, hogy a rögzített, kiszámítható, egységes, következetes és érthető folyamat alapján történjen, amelynek a tudománya megfelelő módszertant kíván meg. Nyilvánvaló, hogy mind a humán-, mind a reáltudományok részleteikben másmilyen tudományos metódust kell, hogy kövessenek, amelynek elemei a tudomány eszköztárának bővülésével bizonyosan újabb és újabb kisegítő elemekkel egészültek - és egészülnek - ki a tudománytörténet folyamán.

 
850 Ft
Akció: 765 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A JOGFILOZÓFIA ALAPVETŐ KÉRDÉSEI ÉS ELEMEI

Javított és bővített kiadás

Szerző: Frivaldszky János

Szent István Társulat, 2013

 

A kötet arra vállalkozik, hogy a jogfilozófia alapvető elemeit és kérdéseit egységes koncepcióban tárgyalja. Mindenekelőtt a jog mibenléte és az igazságossághoz való viszonya, a jogi érvényesség, a kötelező erő, a kényszerítő erő és az erőszak különbsége, a jog és erkölcs kapcsolata és különbségei kerülnek kifejtésre benne. Az alapvető emberi jogok és természetjogi intézmények megalapozására nagy hangsúlyt fektet a kötet.

 
2 980 Ft
Akció: 2 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
  A KRISZTUSHÍVŐK EGYENLŐSÉGE ÉS EGYENLŐTLENSÉGE FILOZÓFIAI ÉS JOGTEOLÓGIAI SZEMPONTBÓL

Szerző: Juhász Gábor Tamás

Szent István Társulat, 2014

 

Az ekkleziológia fontossága a huszadik században különös hangsúlyt kapott és nagyon sok új szemponttal gazdagodott legfőképpen a II. Vatikáni Zsinat alatt és után. Ez azonban igen sok félreértésre és félreértelmezésre adott lehetőséget a Zsinatot követő évtizedekben, amelyek sajnos a teológiai oktatásban is megjelentek igen messzire mutató jelentőséggel. A torz értelmezések széles körben megváltoztatták mind a hívek, mind a papság Egyház és önértelmezését, és ez az ontológiai torzulás nagyon sok kárt tett az Egyház hagyományos szolgálatában. Ki az Egyház tagja és egyáltalán hányféleképpen lehet valaki az Egyház tagja? A tagok miért és miben egyenlők és miben nem?

 
1 800 Ft
Akció: 1 620 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
IUSTITIA MESÉL

Tanulmányok a "jog és irodalom" köréből

Szerkesztette: Fekete Balázs, H. Szilágyi István, Nagy Tamás

Szent István Társulat, 2013

 
2 800 Ft
Akció: 2 520 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
  A II. VATIKÁNI ZSINAT: ISTEN AJÁNDÉKA AZ EGYHÁZ ÉS A VILÁG SZÁMÁRA

Szerkesztette: Puskás Attila, Perendy László

Szent István Társulat, 2013

 

XVI. Benedek pápa a 2011. október 11-én kelt Porta fidei motu proprio kiadott apostoli levelében meghirdette az Egyház számára a Hit évét, s elrendelte, hogy ennek kezdete 2012. október 11-e legyen, napra pontosan a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója. A Hit évében számot vetni a zsinati tanítás súlypontjával és majd' fél évszázados recepciójának néhány kérdésével - ez volt a PPKE Hittudományi Kara által rendezett 2013-as Teológiai Tanári Konferencia célkitűzése, melynek gyümölcsét e könyv formájában veheti kezébe a kedves olvasó. A Hit évét követően a szerkesztők azzal a reménnyel adják a kedves olvasó kezébe ezt a konferenciakötetet, hogy belőle a II. Vatikáni Zsinat tanítását mélyebben megismerheti, ösztönzést nyerhet katolikus hitünk tudatosabb elsajátításához és gyümölcsözőbb megéléséhez, a Szentlélek megújító indításainak tanulékonyabb észleléséhez. Így serkentheti a zsinati tanítás befogadása a pünkösdi lélekújulást, melyet XXIII. János és VI. Pál az egész Egyház számára annyira óhajtott.

 
2 400 Ft
Akció: 2 160 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
  A SZENT TUDOMÁNYOK OKTATÁSÁRA ÉS KUTATÁSÁRA SZOLGÁLÓ INTÉZMÉNYTÍPUSOK, VALAMINT AZ AZOKAT SZABÁLYOZÓ HATÁLYOS KÁNONI NORMÁK FEJLŐDÉSE

Szerző: Frankó Tamás

Szent István Társulat, 2013

 
2 200 Ft
Akció: 1 980 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A SUMMA THEOLOGIAE KÉRDÉSEI A JOGRÓL

Szerző: Aquinói Szent Tamás

Szent István Kiadó, 2011

  

„Tamás a tudósnak és a szentnek csodálatosan összehangzó tökéletessége. Mélységes hit és alázatosság, imádság, munka, a kereszt tövében való eszmélődés, a lélek benső békéje, egyensúlya teszik személyét és munkáját naggyá. Mint bölcselő és hittudós az igazságot keresi egyedül; a bölcseletben a tekintély nála nem föltétlen, az igazságot önmagáért keresi. A hit a kiindulópontja, a hit és tudás harmóniájára törekszik és ezt halhatatlan műveiben el is éri. A középkornak ő a legvilágosabb, legegységesebb elméje; rendszerében benne él a gyökeres átgondoltság, a módszer alaki tökéletessége, az összes problémákat átfogó egyetemesség. Alig van modern társadalmi, bölcseleti kérdés, melyre ő már választ nem adott volna ezelőtt hétszáz évvel. Nem a részletkutatásban nagy, hanem az összefoglaló rendszer az ő érdeme, melyet találóan hasonlítanak a gótikus dómokhoz.” Szabó Szádok

 
2 900 Ft
Akció: 2 610 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
BEVEZETÉS A LOGIKÁBA

Szerző: Bolberitz Pál

Szent István Kiadó, 2010

 

A logika az a klasszikus filozófiai tudomány, mely a gondolkodás, mint emberi tevékenység helyességéről tárgyal, illetve azok törvényeivel foglalkozik. Teszi ezt azért, hogy a törvények ismeretében képes legyen megállapítani: vajon az értelem helyesen működik-e, vagy sem, amikor a valóságot megismeri? Bolberitz Pál professzor úr könyve nélkülözhetetlen segítséget nyújt minden bölcseletet kedvelő ember számára.

 

 
1 600 Ft
Akció: 1 440 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
  A KLERIKUSI ÉLETSZENTSÉG BÖLCSELETI, TEOLÓGIAI ALAPJAI ÉS KÁNONJOGI GARANCIÁI

Szerző: Kuminetz Géza

Szent István Kiadó, 2010

 

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara évtizedek óta megrendezi a főleg teológiai tanárok, vagyis a hazai legszűkebb szakma számára háromnapos tudományos konferenciáját. Az érdeklődésre való tekintettel a Hittudományi Kar a jövőben a konferenciák előadásait írott formában is megjelenteti a Szent István Társulat kiadásában, Varia Theologica sorozatcímmel. 2009- ben - mintegy a papság évére való ráhangolódásképpen - a klerikusi életszentség témájának körüljárását tűztük ki. Biblikusaink az igaz emberről, filozófusaink az erényről, teológusaink az életszentségről és elérésének eszközeiről, a szenttéavatásról, végül kanonistáink a klerikusi engedelmességről tartottak előadásokat. Sorozatunkat abban a reményben indítjuk útjára, hogy az, mint az Ige hirdetésének sajátos fóruma, nemcsak jelzi tudományos tevékenyésgünk minőségét, de gazdagítani is fogja a jelen és a jövő teológus nemzedékek szellemi horizontját. Kuminetz Géza

 
1 500 Ft
Akció: 1 350 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A GENESIS KÖNYVE II.

Szerző: Rózsa Huba

Szent István Kiadó, 2009

 

A pátriárkák, Izrael ősatyáinak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, s benne Józsefnek a története a Biblia legjelentősebb elbeszéléseihez tartoznak. A pátriárkák három nemzedékéből (Ábrahám, Izsák, Jákob) kiemelkedik Ábrahám alakja. A kommentár második része az Ábrahám-elbeszéléskör (Gen 12-25) irodalomkritikai elemzésére tér rá. Az elemzés foglalkozik a szövegek irodalomkritikai, reakció- és hagyománytörténeti kérdéseivel, de a hangsúly a szöveg kánoni formájának elemzésére és jelentésére kerül.

 
2 800 Ft
Akció: 2 520 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A KIENGESZTELŐDÉS SZENTSÉGEI

Szerző: Kuminetz Géza

Szent István Kiadó, 2008

 

A Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae sorozat Manualia alsorozatának 3. kötete a kiengesztelődés szentségeit (bűnbocsánat, betegek kenete) dolgozza fel Dr. Kuminetz Géza, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézet tanszékvezető tanára és ugyanezen egyetem Hittudományi Karának dékánja tolmácsolásában. Az Egyház bűnbánati fegyelme az egyháztörténelem minden egyes időszakának homlokterében helyezkedett el, hiszen sajátosan is kötődik Krisztus megváltó tettéhez.

 
2 900 Ft
Akció: 2 610 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A TEREMTÉS JÖVŐJE ISTENBEN - ESZKATOLÓGIA

Szerzők: Leo Scheffczyk, Anton Ziegenaus

Szent István Kiadó, 2008

 

Az eszkatológiai kérdéseknek nem csupán a teológián belül, hanem az egyes ember életében is nagy a jelentőségük. A halál, akárcsak a születés az élet alapeseménye, a-mely ösztönző hatással lehet az egzisztenciára, felrázhatja a mindennapi élet monotoni-tásába süllyedő embert. A kinyilatkoztatás azonban a véget nem a tények és esemé-nyek megszűnésének tekinti, hanem beteljesedésnek, mely felé irányul és igyekszik minden. A kötet a dogmatika professzorának, az egyén és az emberiség életének „végső” dolgaival foglalkozó értekezéseit teszi közzé.

 
3 800 Ft
Akció: 3 420 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A KÖZÉP ÚJRAFELFEDEZÉSE

Szerző: Joseph Ratzinger

Szent István Kiadó, 2008

 

A pápa legújabb könyve négy évtized szellemi alkotásainak gyűjteménye. Három nagy fejezetcím fogja egybe Joseph Ratzinger meglátásait, melyeket tanulmányokban, cikkekben és előadásokban fejtett ki. Az első a keresztény hit sajátos megjelenésével kapcsolatos írásokat tartalmazza, a második az egyház életére és ökumenikus dimenziójára világít rá, míg a harmadik az egyház és politika kényes területét vizsgálja. A kötetet a teológus pápa bibliográfiája zárja, mely az egyéni tájékozódáshoz és kutatáshoz ad további szempontokat.

 
2 400 Ft
Akció: 2 160 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
STUDENTES EXTRA REGNUM 1183-1543

Szerző: Körmendy Kinga

Szent István Kiadó, 2007

 

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézetének Studia sorozatában megjelenő kötet az Esztergomi Székeskáptalan tagjainak műveltségét mutatja be az 1183 és 1543 közötti időszakban.

 

 
1 800 Ft
Akció: 1 620 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
AZ ÚJSZÖVETSÉG TEOLÓGIÁJA

Szerző: Joachim Gnilka

Szent István Kiadó, 2007

 

Az Újszövetség teológiája – gondolati tartalmát tekintve – nem függ semmilyen meg-előző filozófiától; tárgyát általánosan úgy lehetne meghatározni, mint Isten Jézus Krisz-tusban való megmentő cselekvésének leírását, amit azt maga az Újszövetség, vagy az egyes hozzátartozó iratok tanúsítják. Joachim Gnilka műve felépítésében elsősorban az időrendi és tárgyi szempontokat veszi figyelembe. Szembesít a különböző teológiai el-gondolásokkal, megvizsgálja a kérdésekre adott válaszokat, utal a szövegelőzményekre, feltárja az egyes írások egymáshoz való kapcsolatát, s azt, hogy ezek az írások és el-gondolások hogyan illeszthetők be a folyamatosság és a hagyomány áramlatába.

 
3 800 Ft
Akció: 3 420 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A TEREMTÉS TEOLÓGIÁJA

Szerző: Puskás Attila

Szent István Kiadó, 2010

 

Az isteni teremtés nem csupán az ember eredetének titkát tárja föl, hanem utat is nyit neki a beteljesedéshez – írja a szerző, aki e könyvében a teremtéstan biblikus alapjait, dogmatörténetét foglalja össze, majd részletesen ismerteti annak a teológiában betöltött szerepét és kifejtését, s tárgyalja a teremtéstan viszonyát a keresztény antropológiához, valamint a természettudományos gondolkodáshoz és a környezetvédelemhez.

 
2 600 Ft
Akció: 2 340 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
  SZENTSÉGI LELKIPÁSZTORKODÁS ÉS AZ "ÚJ EVANGELIZÁCIÓ"

Szerző: Tomka Ferenc

Szent István Kiadó, 2008

 

A szentségekkel minden keresztény "találkozik". A hívő keresztények átélik a szentségek mélységes titkát saját életükben, családjuk, plébániájuk életében; átélik a Megváltó Krisztus ajándékozó szeretetét ezekben az élő, életet adó jelekben. Könyvünk, miközben sajátosan a szentségi lelkipásztorkodásról szól, betekintést nyújt a szentségeknek, illetve Jézus Krisztus misztériumainak egy olyan szemléletébe, amely nagyon sok hívő és pap számára új szépséget és fényt tartalmaz. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy Egyházunk jelen lelkipásztori és teológiai útmutatásai, amelyeket e kötetben megismerünk, olyan szentségi szemléletre és lelkipásztorkodásra hívnak, amely napjaink sok létező kérdésére, megoldatlanságára választ ad.

 
1 600 Ft
Akció: 1 440 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.