Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Szent István Kiadó

Fő kategória >KIADÓ >S-T >Szent István Kiadó

Sorrend:

-10%
ISTEN ÉS A VILÁG

Szerző: Joseph Ratzinger

Szent István Kiadó, 2005

 

Sok egyéb mellett csak néhány téma, amelyekre Peter Seewald kérdései nyomán a bíboros válaszol: A hit válsága, A szabadság,Isten igen-Egyház nem, A keresztények egysége, Az Egyház küldetése,A jövő világegyháza... A könyv eddig számos országban egyfajta nyilatkozattá vált, amely új áttörést sürget: szembesüljünk korunk lehetőségeivel és veszélyeivel! Európa egysége és identitása nem épülhet a pillanatnyi érdekek, a globális szinkretizmus vagy a technikai tudás bázisára. Az Egyház nem egy múltbéli intézmény, hiszen Krisztus tanítása mind a társadalom, mind az egyén életének meghatározó eleme, gyökere és forrása-s ez korunkban fontosabb, mint valaha.

 
2 100 Ft
Akció: 1 890 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
  HITVALLÁSOK ÉS AZ EGYHÁZ TANÍTÓHIVATALÁNAK MEGNYILATKOZÁSAI

Szerzők: Heinrich Denzinger, Peter Hünermann

Szent István Kiadó, 2004

 

A kézikönyv anyaga az apostoli hitvallásoktól napjainkig terjed: az eddigi legteljesebb Denzinger-kiadás (szerk. Peter Hünermann, megjelent 1991) alapján készült, s tartalmaz számos később megjelent fontos dokumentumot is. Jól áttekinthető képet ad a teológia és a dogmák fejlődésének, a Tanítóhivatal működésének történelmi folyamatáról. Az Örökmécs Alapítvány és a Szent István Társulat gondozásában, javított és átdolgozott fordításokkal megjelenő új kiadás szerkesztői felhasználták az eredeti német kiadás tematikus és alfabetikus mutatóit, melyek segítségével a kötet témái több oldalról is megközelíthetők.

 
8 000 Ft
Akció: 7 200 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
ÜDVÖSSÉGKÖZVETÍTŐK AZ ÓSZÖVETSÉGBEN

Szerző: Rózsa Huba

Szent István Kiadó, 2005

 

Az Ószövetségi üdvösségvárás kiemelkedő alakja a Dávid fia királyi Messiás, aki a végidőben isteni uralom képviselője. Hagyománytörténetileg a dávidi királyi üdvösségközvetítő tradíciójához rendeződik és vele összefüggésben áll a JHWH szenvedő Szolgája és az Emberfia hagyománya is, noha mivoltában a három üdvösségközvetítő nem fedi egymást. A három üdvösségközvetítő az Újszövetség szempontjából rendkívül jelentős, mert az Egyház a Názáreti Jézusban látja beteljesedni őket, és a róluk szóló bibliai szövegek fényében magyarázzák Jézus kilétét és üdvözítő művét. Ennek alapján érthető, hogy ezek a szövegek kezdettől fogva a keresztény egzegézis előterében álltak.

 
2 300 Ft
Akció: 2 070 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
KRISZTUS FEGYVERZETÉBEN

Szerző: Rotterdami Erasmus

Szent István Kiadó, 2000

 

Rotterdami Erasmus tanítója volt egész Európának, Nyugatnak és Keletnek, Északnak és Délnek. A humanisták koronázatlan fejedelme volt, de hatása nem korlátozódott századára; a könyvtárnyi Erasmus-filológia kimutatta hatását Shakespeare-re ugyanúgy, mint Lessingre. Goethére vagy a nagy francia moralistákra, Cervantesre ugyanúgy, mint Pope-ra s a neveket sorolhatnánk még hosszan. Ma, az Európa gondolat újjászületésének korában az Európai Unió kulturális csereprogramját nem véletlenül nevezték el róla. A Krisztus fegyverzetében (Enchiridion militis christiani) tulajdonképpen alkalmi írás.

 
1 950 Ft
Akció: 1 755 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-11%
A KORHIÁNY AKADÁLYA

Szerző: Süllei László

Szent István Kiadó, 1999

           

Már a római jog is ismerte a házassági akadály fogalmát, ám ezek pontos fogalmát csak a kánoni jog alakította ki. A régi Kódex megkülönböztette az ún. tiltó akadályokat és az érvénytelenítő akadályokat. A hatályos jog csak olyan érvénytelenítő akadályokat ismer, amelyek nemcsak tiltják, hanem érvénytelenné is teszik a házasságot. Az érvénytelenítő akadály a személyt képtelenné teszi a házasság érvényes megkötésére (CIC 1073.k.). A latin egyház Kódexe (CIC) 12 akadályt ismer, míg a keleti egyház (CCEO) 13 akadályt sorol fel. Az Esztergom-Budapesti Érseki Bíróság azzal a szándékkal indítja útra ezt a kis sorozatot, - melynek első része ez a füzet, - hogy segítséget nyújtson a jegyesvizsgálattal foglalkozó lelkipásztorkodó papságnak és köteléki perekkel foglalkozó egyházi bíróságoknak. A sorozat füzetei egyenként tárgyalják a házassági akadályokat.

 
280 Ft
Akció: 250 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
AQUINÓI SZENT TAMÁS ÉS A TEOLÓGIA

Szerző: Marie-Dominique Chenu

Szent István Kiadó, 1999

 

Aquinói Szent Tamás (1224-1274) a középkor máig legnagyobb hatású teológusa Roccaseccában született, előkelő család gyermekeként. 1244-ben belép a dominikánus rendbe. Tettét családja kalandregénybe illő módon próbálja megakadályozni, s miután visszatérhet a szerzetbe, Kölnben Nagy Szent Albert tanítványaként, majd a korszak szellemi központjában, a párizsi egyetemen teológiát és filozófiát tanul. A fiatal Tamást IV. Sándor pápa kérésére már 1256-ban professzorrá nevezik ki. Az egyetemi oktatás során ébred rá arra, hogy kora tudományosságából egy lényeges elem hiányzik: a rendszerezett tudás.

 
1 350 Ft
Akció: 1 215 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
BEVEZETÉS AZ EGYHÁZ TEOLÓGIÁJÁBA

Szerző: Kereszty Rókus

Szent István Kiadó, 1998

 

Az utóbbi években több könyv jelent meg magyar nyelven, mely az Egyházat mint szervezetet veszi nagyító alá. E kiadványok többsége negatívan elfogult, számos csúsztatással és tévedéssel. Igen időszerű tehát egy olyan mű megjelenése, mely "belülről", katolikus szemszögből tárja a nagyközönség elé az Egyház teológiáját. Az egyháztant az évszázadok során sok-sok krízis és megújulás formálta, alakította. Kereszty Rókus, Dallasban élő ciszterci teológus ezt a fejlődési folyamatot kíséri végig az ószövetségi gyökerektől a II. Vatikáni Zsinat utáni időkig. Könyvét eredetileg teológiai hallgatóknak szánta, de aktualitása és olvasmányos fogalmazásmódja miatt mindenkinek ajánljuk, akik többet szeretnének tudni Krisztus Titokzatos Testéről: az Egyházról.

 
1 200 Ft
Akció: 1 080 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
KERESZTÉNY TÁRSADALOMETIKA

Szerző: Arno Anzenbacher

Szent István Kiadó, 2001

 

Az ember csak úgy tud erkölcsileg helyes döntéseket hozni, ha az egyéni jóra való irányultsága mellett törekszik fölismerni és orvosolni a társadalmi igazságtalanságokat. A helyes döntésekben a társadalometika tudománya lehet a segítségére, mely a perszonális etikával szemben nem a társadalomban élő ember magatartását vizsgálja, hanem magát a társadalmi rendszert. Jelen könyv a keresztény szemléletű társadalometika átfogó képét nyújtja.

 
1 800 Ft
Akció: 1 620 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
AZ IMPOTENCIA AKADÁLYA

Szerző: Csordás Eörs          

Szent István Kiadó, 2000

 

Jézus az Ószövetségi Szentírásnak a házasságról szóló tanítását magyarázva emlékeztet arra, ami kezdetben Isten terve volt: "már nem ketten vannak, hanem egy test" (Mt 19,6). A szeretetnek ezt a jelét "Isten megáldotta és arra rendelte, hogy termékeny legyen..." (KEK 1604). Az Egyház Tanítóhivatala többször kifejtette, hogy a házastársi nemi aktus egyesülés és termékenységet adó jelentése között Istentől alapított felbonthatatlan kapcsolat van, amit az ember saját kezdeményezésével nem törhet meg.

 
550 Ft
Akció: 495 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
ISTENT KERESŐ FILOZÓFUSOK

Szerző: Turay Alfréd

Szent István Kiadó, 2002

           

A teodicea kifejezés G. W. Leibniz nevéhez fűződik, a filozófiai istentant jelöli. A skolasztikus filozófiának ez az ága az ész természetes fényében vizsgálja az Isten létének és mibenlétének kérdését, tehát nem azonos a teológiával, mely a hit által megvilágított ész fényében teszi ugyanezt. Turay Alfréd kötete évek óta több helyütt használt felsőoktatási tankönyv.

 
1 900 Ft
Akció: 1 710 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
NEWMAN-BREVIÁRIUM

Szent István Kiadó, 2002

 

John Henry Newman (1801-1890) a XIX. század egyik legnagyobb hatású vallásos gondolkodója, az angol katolikus megújulás vezéralakja, s kora prózairodalmának mítikus személyisége. Anglikán lelkészként 1845-ben kéri felvételét a Katolikus Egyházba, két év múlva pappá szentelik, később bíboros lesz. Érdeklődési köre kiterjed a teológia és a humán tudományok számos ágazatára: foglalkozik filozófiával, patrisztikával, dogmatikával, erkölcstannal, exegézissel, pedagógiával és történelemmel. A jelen kötet válogatás Newman bíboros negyvenhárom kötetnyi irodalmi munkásságából: találhatunk benne Szentírás-magyarázatot, apologetikai és filozófiai írásokat éppúgy, mint lelkiségi műveket és

dogmatikát.

 
1 980 Ft
Akció: 1 780 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
AZ ÉLET JÁTÉKA

Szerző: Porter, Eleanor H.

Szent István Társulat, 2013

 

Régi sérelmektől megkeményedve és a boldogság gondolatát is elfelejtve éli puritánul egyszerű és hasznos életét Polly kisasszony, a Harrington kastély jómódú úrnője. Napjai átgondolt tevékenységek sorával telnek, magányát csak Nancyvel, a mindenessel és Tommal, az öreg kertésszel osztja meg. Egy júniusi napon azonban megérkezik a kastélyba a kisasszony elárvult unokahúga, Pollyanna, aki jelenlétével felforgatja nemcsak Polly kisasszony, de az egész, szigorú szabályok szerint szervezett kisváros életét is. A Harrington ház úrnője hiába írja elő Pollyannának a hasznos élet szabályait, hiába bünteti meg heveskedéseiért és a szabályok áthágása miatt, a kislány alaptermészetét nem tudja megváltoztatni. Pollyanna ugyanis egy szokatlan - meghalt édesapjától tanult - játékot alkalmaz a nehézségek leküzdésére: megtalálni minden bajban és történésben azt a valamit, aminek örülni lehet. Ez az élet játéka, amely a mindent legyőző szeretetről, az élet feltétlen szeretetéről szól, amelynek játékszabályait valamennyiünknek tanulni és gyakorolni kéne.

 
1 400 Ft
Akció: 1 260 Ft
Kezdete: 2017.06.06
A készlet erejéig!
-10%
A ZSIDÓ NÉP ÉS SZENT IRATAI A KERESZTÉNY BIBLIÁBAN

Szerkesztette: Pápai Biblikus Bizottság, Németh László Imre

Szent István Társulat, 2013

 

A kereszténység és a zsidóság egymáshoz való viszonya nagyon összetett; míg egyes pontokban teljes egyetértésről, addig másutt nagy feszültségről árulkodik. Jelen dokumentum ezen problémát elemzi remélve, hogy elő tudja mozdítani a párbeszédet keresztények és zsidók között kölcsönös megértésben, tiszteletben és szeretetben.

 
1 900 Ft
Akció: 1 710 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A MEGSZABADÍTOTT JERUZSÁLEM

Szerző: Tasso, Torquato

Szent István Társulat, 2013

 

Torquato Tasso (1544–1595) nemcsak az olasz, hanem a világkultúrának is kiemelkedő alakja, aki az irodalom szinte valamennyi akkor létező illusztris, tudós műfajának kiváló művelője volt, de tartós, máig élő hírnevét elsősorban eposzának, A megszabadított Jeruzsálemnek köszönheti, melyet 1575-ben fejezett be. A történet a keresztes háborúk korában játszódik, amikor az egész keresztény világ összefog, hogy a Szent Sírt visszaszerezzék a muzulmánoktól. Bár a háború már hat éve zajlik, a keresztes hadak még nem jutottak el Jeruzsálemhez. Isten akkor elküldi Gábriel arkangyalt a frank vezérhez, hogy vezetésével kezdjék meg a város ostromát. Ezzel az eseménnyel veszi kezdetét az eposz, melyben keresztények és pogányok állnak egymással szemben, tragikus és megható szerelmek szövődnek, s véletlenek és csodás események sora követi egymást. A megszabadított Jeruzsálem századok óta töretlen népszerűsége és hatása nem véletlen – ezért is adja a Szent István Társulat ismét az olvasó kezébe Tasso remekművét Hárs Ernő fordításában, mely a szerzőhöz méltó, magas költőiségű, s formájában és szellemiségében egyaránt hű az eredeti alkotáshoz. (Prof. Király Erzsébet tanulmányával és jegyzeteivel)

 
3 800 Ft
Akció: 3 420 Ft
Kezdete: 2017.06.06
A készlet erejéig!
-10%
MAGYAR KATOLIKUS LEXIKON XVI. - Pótkötet A - Zs

Szerkesztette: Diós István, Viczián János

Szent István Társulat, 2013

 
5 900 Ft
Akció: 5 310 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
SZENT ISTVÁN KIRÁLY

Szerző: Szabó Judit

Agapé Kiadó, 2013

 

"Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak" (Mt 22,14). Ennek a szállóigévé vált bibliai mondatnak az igazát nekünk magyaroknak leghívebben az Árpád-házi uralkodócsalád tanúsítja, amelyből kiváló egyéniségek, példamutató szentek emelkedtek a meghívottak tömege fölé.

 
550 Ft
Akció: 495 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
ÁRPÁDHÁZI SZENT MARGIT

Szerző: Takács Ilona

Agapé Kiadó, 2013

 

"Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak" (Mt 22,14). Ennek a szállóigévé vált bibliai mondatnak az igazát nekünk magyaroknak leghívebben az Árpád-házi uralkodócsalád tanúsítja, amelyből kiváló egyéniségek, példamutató szentek emelkedtek a meghívottak tömege fölé.

 
550 Ft
Akció: 495 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY

Szerző: Csíkos Mihály

Agapé Kiadó, 2013

 

"Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak" (Mt 22,14). Ennek a szállóigévé vált bibliai mondatnak az igazát nekünk magyaroknak leghívebben az Árpád-házi uralkodócsalád tanúsítja, amelyből kiváló egyéniségek, példamutató szentek emelkedtek a meghívottak tömege fölé.

 
550 Ft
Akció: 495 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
ÁRPÁDHÁZI SZENT IMRE

Szerző: Árpás Károly

Agapé Kiadó, 2013

 

"Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak" (Mt 22,14). Ennek a szállóigévé vált bibliai mondatnak az igazát nekünk magyaroknak leghívebben az Árpád-házi uralkodócsalád tanúsítja, amelyből kiváló egyéniségek, példamutató szentek emelkedtek a meghívottak tömege fölé.

 
550 Ft
Akció: 495 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
BOLDOG GIZELLA ÉLETE

Szerző: Szántó Konrád

Agapé Kiadó, 2013

 

"Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak" (Mt 22,14). Ennek a szállóigévé vált bibliai mondatnak az igazát nekünk magyaroknak leghívebben az Árpád-házi uralkodócsalád tanúsítja, amelyből kiváló egyéniségek, példamutató szentek emelkedtek a meghívottak tömege fölé.

 
550 Ft
Akció: 495 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET

Szerző: Smidt Valéria

Agapé Kiadó, 2013

 

"Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak" (Mt 22,14). Ennek a szállóigévé vált bibliai mondatnak az igazát nekünk magyaroknak leghívebben az Árpád-házi uralkodócsalád tanúsítja, amelyből kiváló egyéniségek, példamutató szentek emelkedtek a meghívottak tömege fölé.

 
550 Ft
Akció: 495 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
LÁMPÁS A TITKOK TENGERÉN

A hit válaszai

Szerző: Ravasi, Gianfranco

Szent István Társulat, 2013

 

A Kultúra Pápai Tanácsának elnöke egy képzeletbeli hajóútra hív minket könyvében, hogy átkeljünk a történelem viharos óceánján. A hajón keresztény zászló lobog, iránytűje a Biblia, de a hosszú úton találkozhatunk az emberi lét titkainak tudóival is: írókkal, filozófusokkal, festőkkel, valamint különböző korok neves személyiségeivel, akik hozzászóltak életünk alapvető sorskérdéseihez. A Szent István Könyvhéten Stephanus-díjban részesülő teológus elmélyült intellektualizmussal, mindenkor dialógusra törekedve próbál megvilágítani olyan időszerű problémákat, mint amilyen az egyház és az állam, vagy a tudomány és a vallás közötti látszólagos ellentmondás. Olyan utat mutat, amelyen hívők és nemhívők – egyazon vágytól vezérelve – feltehetik kérdéseiket, hiszen mindkét fél értelmet és reményt keres napjaink zűrzavarában.

 
2 100 Ft
Akció: 1 890 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A SZENT GRÁL FELFEDEZÉSE

Egy kutatás vége

Szerző: Hesemann, Michael

Szent István Társulat, 2013

 

A keresztényeket évszázadok óta foglalkoztatja a kérdés, hogy vajon ránk maradt-e a Szent Grál, vagyis az a kehely, amelyben Jézus az utolsó vacsorán vérévé változtatta a bort? Jámbor legendák, ősi hagyományok, világszerte ismert irodalmi alkotások, és - az utóbbi évtizedekben - történelmi kutatások próbálják meghatározni, hogy a több, szentnek tartott kehely közül melyik lehet a valódi Grál. Michael Hesemann- a hazánkban is népszerű történész és oknyomozó író - egy kétezer esztendőt átívelő történelmi utazásra hív bennünket.

 
2 980 Ft
Akció: 2 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
  DÉVELOPPEMENT DE LA SIGNIFICATION THÉOLOGICO-CANONIQUE DU CANON 605 Á L

Dissertatio ad laurem in facultate iuris canonici apud pontificiam Universitatem S. Thomae in Urbe

Szerző: Márta Balog CB.

Szent István Társulat, 2013

 
2 400 Ft
Akció: 2 160 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A MAGÁNJOG ÁLTALÁNOS TANA

Harmadik kiadás (változatlan utányomás)

Szerző: Lábady Tamás

Szent István Társulat, 2016

 

Lábady Tamás műve ablakot nyit a magánjog végtelensége felé és megmutatja, hogy az ember által adott szabályoknak vannak emberen és az emberi együttélésen túli dimenziói is, és ez alapján ismerhetők meg a magánjog szépségei és határai, végtelen gazdagsága és gondolatvilágának mélységei. A szerző könyvének minden egyes sora és gondolata hiteles és igaz, és nem csak a jog absztrakt világában, tantermekben és tudósvitákban bír értékkel, hanem megélt bölcsességből és praktikus válaszokból táplálkozik, és ezen túl életünk esetlegességét tükrözi, sőt, bíróként meghozott ítéletekben valóságunk szerves részévé, történelemmé változhat. A mű minőségében, igényességében, tudományos alaposságában és egyediségében Szladits Károly nevével jelzett polgári iskola hagyományát viszi tovább a 21. század magánjog tudományában. A munka felépítése, szerkezete, a magánjog értelmezése és magyarázata Lábady Tamásnál olyan intellektuális eleganciában és kulturális összefüggésekben kerül előadásra, amely olvasmány nem csak a magánjog, hanem az európai kultúra további értékeivel is megismertet bennünket. (Csehi Zoltán)

 
3 900 Ft
Akció: 3 510 Ft
Kezdete: 2017.09.14
A készlet erejéig!
-10%
FEHÉR SZAVAK

Kisregények a pálos rend történetéből

Szerző: Elmer István

Szent István Társulat, 2013

 

Az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrend, a Pálos Rend múltja még mindig ismeretlen sok honfitársunk előtt. Szervesen következik ez abból, hogy rendünk több alkalommal is kénytelen volt beszüntetni működését, hogy több alkalommal is kényszerítették kolostoraink lakóit, hogy végleg elhagyják azt a helyet, amelyet isteni meghívásra egész életükre szólónak gondolták. Az egykori pálosok emléke már-már örökre eltűnni látszott nemzetünk emlékezetéből.

 
1 900 Ft
Akció: 1 710 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
A MIATYÁNK ÉS KINCSEI

Szerző: Unger Zsuzsa

Szent István Társulat, 2013

 

Könyvünk elvezet a legismertebb imádság bibliai gyökereihez, amikor a Miatyánk egyes kéréseihez több más bibliai szakaszt társít. Isten igéje megszólít minket a hétköznapi élet eseménydús vagy unalmasan szürke, netán fájdalmasan felkorbácsoló sűrűjében. Megszólít, kiszólít, választ vár. Egyházunk nagyjai - szentek, tanítók, lelki írók - e könyv lapjain is felelnek. Tanulságos a tőlük származó szemelvények alapján velük együtt átelmélkedni, eddig nem ismert szemszögből látni az Úr imáját. Jó szívvel ajánljuk Olvasóinknak e kitekintést, mely hasonlatos a bibliai családapa kínálatához, aki kincseiből újat és régit hoz elő.

 
1 800 Ft
Akció: 1 620 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
AVATÁSI ÉS SZENTELÉSI SZERTARTÁSOK

Lektorok és akolitusok avatása; az ordinációk szertartása - magyarázattal

Szerző: Dolhai Lajos

Szent István Társulat, 2013

 

A II. Vatikáni Zsinat liturgikus konstitúciójának szellemében az Egyház a zsinatot követő időszakban sorra megújította a szentségkiszolgálás addigi formáit. VI. Pál Sacram liturgiam kezdetű, a liturgia megújítására vonatkozó zsinati határozatok érvénybelépéséről szóló rendelkezése után 1990-ig kellett várni az ordinációk végleges szertartáskönyvére. a könyv tartalmazza a lektori és akolitus szolgálatokra való felavatás szertartását is, továbbá az egyházi rend felvételére jelöltek befogadását. Kiadását II. János Pál pápa rendelte el Ritus ordinationum kezdetű dekrétumával.

 
2 200 Ft
Akció: 1 980 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A HIT KAPUJÁBAN ÉS AZON TÚL

Kanter Károly gondolatai kezdő és gyakorló katolikusoknak

Szerző: Kanter Károly

Szent István Társulat, 2013

 

Kanter Károly, akit halála után „Budapest apostolaként” emlegettek, a magyar katolikus megújulás egyik elindítója volt. Prohászka Ottokárral együtt sokat tett a vallási nevelés megreformálásáért, hitbuzgalmi egyesületek alapításáért, az egyház és a társadalom katolikus szellemben történő megújulásáért. Ezt bizonyítja a budapesti Örökimádás-templomban 2007-ben előkerült, több mint félezer kéziratos szentbeszéde is. Az ezekből kiválasztott idézetek száz év távlatából ugyanúgy érvényesek és elmélkedésre indítják az olvasót. Kanter Károly atya egyik szentbeszédében azt mondta, hogy „a hit szent merészség, szent titok”. De ha már beléptünk a hit kapuján, akkor olyanok leszünk, „mint a madár, aki a ringó, törékeny ágakon is dalra gyúl és nem fél, mert tudja, hogy vannak szárnyai”. A hit kapuján belépni, ebbe a szent titokba behatolni és utána boldogan szárnyalni: ehhez próbál segítséget és támaszt nyújtani ez a könyv.

 
1 400 Ft
Akció: 1 260 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
VIRRASSZATOK

Vasár - és ünnepnapi szentbeszédek az "A" liturgikus év szerint

Szerző: Bolberitz Pál

Szent István Társulat, 2013

 

Bolberitz Pál szentbeszédei az "A" liturgikus év vasár - és ünnepnapi perikópái szerint adnak lelki táplálékot mindazoknak, akik szeretnék elmélyíteni hitüket a Szentírás alapján. A szerző igehirdetései ezért örvendenek évtizedek óta nagy népszerűségnek, mert a teológiai megalapozottságot nagyszerűen ötvözi a mindennapok során felmerülő élethelyzetekkel. Kimunkált, időnként aforizma tömörségű megállapításai megragadnak a hallgatóban, hogy később vezérfonálként szolgáljanak az evangéliumi igazságok tettekre váltásában. Ez a kötet a már korábban megjelent "B" (Tanúim lesztek) és "C" (Igazság vagy szeretet?) liturgikus év folytatása és a ciklus lezárása. Ezzel a három kötettel a három liturgikus év teljes szentbeszédsorozatát adjuk át az Olvasónak.

 
2 500 Ft
Akció: 2 125 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
RÉVFALU ÁLOM

Szerző: Czigány György

Szent István Társulat, 2013

 

Czigány György (József Attila-, Stephanus-, Prima Primissima-, Magyar Örökség Díjas) költő prózakötetének címét Győr, a gyermekkor, a falusias-kertes városrész: Révfalu ihlette. Novelláinak álomszerű képei, történetei a film világával rokoníthatóak, sodrásuk hevét, iramát e prózai írások is a költészet erőinek köszönhetik. A szépirodalmi formába zárt beszélgetések pedig rádiós-televíziós évtizedek szerkesztő-riporterének élményeit emelik olvasmánnyá, aki gyakran találkozhatott elmúlt évtizedek nagyjaival. Köztük említjük Vas István, Weöres Sándor költő, Szántó Piroska festőművész, Mándy Iván író, Alfred Cortot zongoraművész, Farkas Ferenc zeneszerző, Székely Mihály operaénekes nevét. Történelmi tragédiák és a személyes sors drámai epizódjai közt is, minden megtörettetéssel, gyásszal összeölelkezve, végül mégiscsak az öröm, az ámuló lélek, a lét tisztelete élteti e történeteket, a szeretet és hála fényeiben.

 
1 800 Ft
Akció: 1 620 Ft
Kezdete: 2017.06.06
A készlet erejéig!
-10%
MERRE VEZET AZ ÚT?

Elmer István beszélgetése Orosz Atanáz görögkatolikus püspökkel

Szent István Társulat, 2013

 

Katolikus kereszténynek lenni - könnyű vagy nehéz? Hogyan válaszolhatunk erre az olykor még a vallást is materializáló korunkban? A kereszténységet és az életet - a mai korszellemtől indíttatva - hajlamos különválasztani az európai gondolkodás. Mintha a keresztény az életnek valamiféle részleges, jelzős változata lenne. A reneszánszig nyúlik vissza az a szellemi áramlat, amely később a felvilágosodásban fogalmazta meg azt az alapvető szemléletbeli váltást, amelynek társadalmi, gazdasági, erkölcsi következményeivel napjainkban nézünk szembe. Orosz Atanáz, görögkatolikus püspök élettörténetéből, vallomásaiból megnyerő módon bontakozik ki előttünk: kereszténynek lenni természetes állapot. Ez a természetesség természetes módon kapcsolódik össze a természetfölöttivel - így nyilatkozik meg az ember létezésének szépsége és teljessége, ami olykor könnyűnek tűnik, máskor meg nehéznek.

 
3 000 Ft
Akció: 2 700 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
ZAKEUS A FÜGEFÁN

Elbeszélések

Szerző: Rónay György

Szent István Kiadó, 2013

 

A Rónay György életműsorozat jelen kötete, melyet az író születésének századik évfordulóján adunk az olvasók kezébe, irodalmilag nehezen meghatározható műfajt képvisel: egyszerre novella, esszé, szentírási elmélkedés és egyéni invenciók sora Jézus életének eseményeiről; a betlehemi pásztorok látogatásától az álmélkodó tanítványokig, akik Mesterüket az ég felhői fölött eltűnni látják.

 
1 650 Ft
Akció: 1 485 Ft
Kezdete: 2017.06.06
A készlet erejéig!
-10%
  BEVEZETÉS AZ ÚJSZÖVETSÉG KORTÖRTÉNETÉBE ÉS IRODALMÁBA I.

Második kiadás

Szerző: Kocsis Imre

Szent István Kiadó, 2013

 

Kocsis Imre újszövetségi introdukciójában kettős célt tart szem előtt. Egyfelől bemutatja azt a sokrétű környezetet, amelyben az újszövetségi könyvek keletkeztek, s amely a könyvek szerzőire biztosan hatást gyakorolt; másfelől átfogó tájékoztatást ad az iratok keletkezéséről, valamint irodalmi és teológiai sajátosságairól. Ezen belül három témakört tárgyal. Az elsőben kortörténeti áttekintést ad a zsidóság és a pogányság társadalmi, kulturális és vallási adottságairól; a másodikban az újszövetségi kánon kialakulását, valamint a görög szöveg áthagyományozásának folyamatát ismerteti; a harmadikban az Újszövetség elbeszélő műveit, az evangéliumokat és az Apostolok Cselekedeteit elemzi.

 
2 800 Ft
Akció: 2 520 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A MEGOSZTOTT LOGOSZ

Posztmodern gondolkodás és a kereszténység újrafogalmazásának kísérletei a teológiában

Szerző: Válóczy József

Szent István Társulat, 2013

 

A katolikus teológia kezdettől fogva szembenézett a vele vonatkozásba került szellemi áramlatokkal, és vállalta a velük való küzdelmet, a nézetek tisztázását. Ami elfogadható volt, azt megtisztítva beépítette gondolatrendszerébe. A szerző a posztmodern gondolkodás bemutatása után a képviselőinek kifejezett vagy rejtett teológiai szempontjait törekszik felvázolni, ami mát fölvezeti a kereszténység újrafogalmazásának néhány kísérletét.

 
1 200 Ft
Akció: 1 080 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
FULGUR

Ifjúsági regény

A kötet a Zászlónk kiadásában 1944-ben megjelent mű reprint kiadása.

Szerző: Koszter atya

Szent István Kiadó, 2013

 

Koszterszitz József (1898-1970) a Trianon utáni nemzedék egyik legismertebb ifjúsági írója volt. A Regnum Marianum és a magyarországi cserkészmozgalom kiemelkedő vezetőjeként kiválóan ismerte a fiatalok problémáit, emiatt könyvei több felnövekvő generációnak jelentettek iránymutatást. Egyik legnépszerűbb regénye, az 1944-ben megjelent Fulgur tulajdonképpen a magyar sci-fi irodalom első alkotása. Egy zseniális magyar feltaláló rájön, hogyan tud villámmal lesújtani tetszés szerinti célpontokra; innen kapja a latin villám szóból a Fulgur nevet.

 
1 600 Ft
Akció: 1 440 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A BIBLIA LELKIPÁSZTORI KONKORDANCIÁJA

Szent István Kiadó, 2013

 

A Biblia lelkipásztori szempontból fontos szavainak és fogalmainak elemző és összehasonlító szótára, amely az ismert francia és olasz nyelvű konkordancia magyar kiadása. A Keresztes Szilárd püspök úr által készített kiadás mégsem egyszerű szószedet, hanem a bibliai fogalmak és témák elemző összehasonlító rendszere. A konkordancia lelkipásztori segítséget nyújt a Biblia mélyebb megértéséhez és magyarázatához. A Konkordancia célja, hogy a Bibliában járatos olvasó az itt közölt szövegtöredékből felismerje a szentírási mondatot. Nem pontos idézetek ezek, hanem rövidítések, megcsonkított szavak, néha átalakított mondatszerkezetben. Ennek alapján lehet a Bibliában keresni és pontosan idézni azokat a szövegeket, amelyekre az olvasónak szüksége van.

Jelen kötet egy több évtizedes hiányt pótol a magyar katolikus könyvkiadás területén.

 
9 600 Ft
Akció: 8 640 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
FEJEZETEK AZ EGYHÁZI JOGALKOTÁS TÖRTÉNETÉBŐL

Szerző: Szuromi Szabolcs Anzelm

Szent István Kiadó, 2011     

 

A Katolikus Egyház kezdettől fogva rendelkezett jogi jellegű szabályokkal. Ezek a szabályok nem pusztán a Krisztus nevére megkeresztelkedettek közötti viszonyokat rendezték, hanem elszakíthatatlanok voltak Jézusnak az Isten Országára vonatkozó tanításától, cselekedeteitől és az általa alapított szentségek kiszolgáltatásától, különös tekintettel az Oltáriszentség megünneplésére. Ezt kezdetben főképp szokásjogi normák, később a zsinati és pápai, illetve püspöki jogalkotás követte, amelyet alapvetően befolyásolt az izraelita szakrális jog, majd a római jog erőteljes hatása.

 
1 600 Ft
Akció: 1 440 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
SZERETTE AZ EGYHÁZAT

Szent István Kiadó, 2009     

 

Julia Verhaeghe (1910-1997) 1969 őszén járt Magyarországon, akkori utazásának célja Regőczi István atya, az „Isten Vándorá”-nak meglátogatása volt. A könyv a „Krisztus Ügye” lelki család (Familia Spiritualis Opus, FSO) karizmájának kialakulását írja le Júlia alapító anya életén keresztül. A könyvben bepillantást nyerhetünk az 1938-ban alapított közösség kezdeteibe.

 
2 600 Ft
Akció: 2 340 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
  A PÁPA ÉS AZ ÖRDÖG. A VATIKÁNI LEVÉLTÁRAK ÉS A HARMADIK BIRODALOM

Szerző: Hubert Wolf           

Szent István Kiadó, 2010

 

A szerző azt a képet igyekszik megrajzolni, ahogyan 1917 és 1939 között látták Rómából Németországot. A pápa és munkatársai úgy érezték: harcot vívnak a modern világ egyre veszélyesebb hatalmaival, az egyházellenes liberalizmussal, a kommunizmussal és a nemzetiszocializmussal. Bár részletes elemzéseket olvashatunk; a 2006 szeptemberétől hozzáférhető Vatikáni Titkos Levéltár dokumentumai alapján sem tudnak a történészek teljes képet adni e korról, a kor pápáiról és magas rangú főpásztorairól.

 

 
2 800 Ft
Akció: 2 520 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A PIARISTA REND MAGYARORSZÁGON

Szerkesztette: Forgó András          

Szent István Kiadó, 2010

 

A kötet a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán 2007. november 6-án és 7-én rendezett tudományos konferencia tanulmányait tartalmazza. A konferencia az egyetem Művelődéstörténeti Műhelye által 2002-ben elindított rendtörténeti konferenciák sorozatába illeszkedik, de ugyanakkor az is alkalmat adott rá, hogy abban az évben emlékeztünk meg Kalazanci Szent József, a rendalapító születésének 450. évfordulójáról. A rend múltját bemutatva az előadók segítettek abban a törekvésben, hogy a rend ne súlyos tehernek érezze a múlt örökségét, hanem -- tanulva a nehézségekből --, a jelen kihívásaihoz igazítsa tevékenységét.

 
3 800 Ft
Akció: 3 420 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
AZ EGYHÁZ KÜLDÖTT

Szent István Kiadó, 2009

 

VI. Pál pápa (1963-1978), tizenöt éven át vezette az egyházat. Pápaságának évei társadalmi és egyházi viták kereszttüzébe helyezték. Történészek és teológusok mutatják be Montini pápa életét és tanítását, aki nagyfokú emberi érzékenységgel rendelkezett a világ és a modern társadalom sorskérdéseivel szemben. A könyvben helyet kapott VI. Pál pápa híres Credója, "Isten népének hitvallása", és az első, Ecclesiam suam címmel, magyar nyelven eddig még nem publikált körlevele is, mely 1964-ben jelent meg az Egyház feladatáról és küldetéséről.

 
1 800 Ft
Akció: 1 620 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
BOLDOG MESZLÉNYI ZOLTÁN LAJOS

Szerző: Beke Margit

Szent István Kiadó, 2009

 

Lehet szentnek lenni olyan életkörülmények között is, mint amilyenek közt mi élünk. De milyen egy mai szent? Min múlik, hogy ő - éppen ő - szent, mások pedig esetleg nem állják ki a próbatételt? Meszlényi Zoltán életének és halálának az apró részletekből összeálló története, melyet Beke Margit fáradtságot nem kímélő munkával megírt kötete tár az olvasó elé, választ kínál ezekre a kérdésekre.

 
3 200 Ft
Akció: 2 880 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
  EZERÉVES MÚLTUNK. TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI EGYHÁZMEGYE TÖRTÉNETÉBŐL

Szent István Kiadó, 2009

 

Tanulmányok az erdélyi egyházmegye történelméről. A Verbum és a Szent István Társulat közös kiadványa a gyulafehérvári teológiai napok során elhangzott, az eltelt ezer év egyháztörténetét taglaló előadások anyagát tartalmazza.

 
3 500 Ft
Akció: 3 150 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
  VATIKÁNI MEGBÍZOTTAK A KÜLFÖLDI MAGYAR LELKIPÁSZTORI SZOLGÁLATBAN 1945-2006

Szerző: Cserháti Ferenc

Szent István Kiadó, 2009

 

Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök több évtizedes kutatómunka gyümölcseként adja közre ezt a a maga nemében páratlan dokumentumgyűjteményt, az emigráns magyar lelkipásztori szolgálat egykori irányítóinak Vatikánhoz fűződő kapcsolatáról. Az anyaországi kommunista rendszer idején a külföldön szolgáló magyar lelkipásztorok is számos nehézséggel küzdöttek. Bár XII. Piusz pápa, majd utódai többször szabályozták a migránsok pasztorációját, a "keleti tömb" országaiból származó nemzetek külföldi lelkipásztori szolgálatára és irányítására vonatkozóan az Apostoli Szentszék különleges intézkedéseket is alkalmazott. Ezek több tekintetben is eltértek a szabályos rendtől. Magyar vonatkozásban erre azért volt szükség, mert külföldön élő papjaink 1989-ig alig érintkezhettek szabadon az anyaországi egyházzal, s fennállt annak a veszélye, hogy a migrációra vonatkozó irányelvek következetes végrehajtása miatt a kommunista befolyás a külföldi magyarok között is éreztetné hatását.

 
2 600 Ft
Akció: 2 340 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A MAGYAR KATOLIKUSOK LELKI GONDOZÁSA NAGY-BRITANNIÁBAN

Szerző: Borovi József

Szent István Kiadó, 2004

 

Ez a könyv - ebben a témakörben - már a nyolcadik. Külsőleg hasonló a többihez, témája is ugyanaz: egy országon - Anglián - belüli magyar római katolikus közösség története, és mégis más, mint az eddig megjelentek. Hasonlít a Skandináv Államokban élő magyar katolikusok történetéhez, mert az angliaiak is protestáns államvallású közösségben élnek. Az eddig tárgyalt országok jogrendszere, alkotmánya a római, európai jogszemléletre épült, amely több mint kétezer éves alapokkal rendelkezik.

 
2 200 Ft
Akció: 1 980 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
MAGYAR ZARÁNDOKOK ÉS EMLÉKEK A SZENTFÖLDÖN

Szerző: Gyürki László OESSH

Szent István Kiadó, 2008

 

A keresztények, köztük a magyarok is, minden időben kezükbe vették a zarándok­botot és elindultak, hogy felkeressék a Szentföldet, a bibliai események színterét, végigjárva azokat a helyeket, ahol a Megváltó született, élt, meghalt és feltámadott. Néhányan közülük írásban is rögzítették zarándoklatuk élményeit, melyek közül a legismertebbeket gyűjti egybe ez a kötet, hírt adva küzdelmes útjukról, a Szentföld akkori helyzetéről. A színes képekkel gazdagon illusztrált kötet részletesen bemu­tatja a magyar vonatkozású emlékeket.

 
1 980 Ft
Akció: 1 780 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
SACRAE DISCIPLINAE LEGES

Szerkesztette: Szuromi Szabolcs Anzelm

Szent István Kiadó, 2008

 

A hatályos Egyházi Törvénykönyv kihirdetésének 25. évfordulójára jelentette meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézete ezt a kötetet. A „Sacrae disciplinae leges – Commemorazione del 25° anniversario della promulgazione del nuovo Codice di Diritto Canonico" címet viselő idegen nyelvű kötetben Erdő Péter bíboros, Zakar Ferenc Polikárp OCist, Szuromi Szabolcs Anzelm OPraem, Kuminetz Géza, Hársfai Katalin, Schanda Balázs, Szabó Péter és Lefkánits György tanulmányai olvashatók.

 
1 400 Ft
Akció: 1 260 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
PROHÁSZKA ÉS A RÓMAI INDEX

Szerző: Adriányi Gábor

Szent István Kiadó, 2002

           

Prohászka Ottokár Pázmány Péter után a magyar egyháztörténelem egyik legjelentősebb személyisége. 1911-ben a római Index Kongregáció a tiltott könyvek listájára tette könyveit, melyet értetlenül fogadott a katolikusok többsége. Az 1917-ben megszűnt szankció után Prohászka életműve végre méltó helyére került, de az eset körülményei máig foglalkoztatják az egyháztörténészeket. Adriányi Gábor kutatómunkájának eredménye ez a kötet, mely rávilágít az indexre tétel okaira, körülményeire, s közel százoldalnyi olyan dokumentumot tartalmaz, mely most kerülhet először a nyilvánosság elé.

 
1 600 Ft
Akció: 1 440 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
PRÍMÁS-ÉRSEKI BEIKTATÁS

Szerkesztette: Török József

Szent István Kiadó, 2003

 

Az egész oldalas fényképekkel illusztrált kötetben megismerhetjük Erdő Péter bíboros élettörténetét, valamint a beiktatási ünnepségek alkalmából elhangzott köszöntéseket, beszédeket olvashatjuk. A Biográfia és az Összefoglalás olasz, francia, angol és német nyelven olvasható.

 
3 990 Ft
Akció: 3 590 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.