Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Szent István Kiadó

 Fő kategória >KIADÓ >S-T >Szent István Kiadó

Sorrend:

FEJEZETEK AZ ALKOTMÁNYJOG KÖRÉBŐL - Elfogyott

Negyedik, átdolgozott, bővített kiadás

Szerkesztette: Hajas Barnabás, Kilényi Géza      

Szent István Kiadó, 2010

 

A magyar államszervezet – Egyetemi jegyzet

 
3 800 Ft
  IN LIMINE LITIS. POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI FELADATGYŰJTEMÉNY: ÁLTALÁNOS RÉSZ	- Elfogyott

Szerzők: Gláser Szilvia, Horváth E. Írisz

Szent István Kiadó, 2008

 

Példatárunkat elsősorban a jogi egyetemek hallgatóinak ajánljuk, de gyakorlatias szemlélete miatt hasznos és hatékony segédlet lehet mind a szakvizsgára készülők, mind pedig a gyakorló jogászok számára. Jelen kötet kizárólag a polgári perrendtartás Általános részén alapszik.

 
2 600 Ft
BÍRÓSÁGI GYAKORLAT - Átmenetileg nem vásárolható

Szerző: Hársfai Katalin

Szent István Kiadó, 2008

           

A kötet anyaga négy fejezetre oszlik: az első rész bemutatja az egyházi bíróságokat; a második összefoglalást ad a bíróságon végzett feladatokról; a harmadik és negyedik rész egy-egy peres eljárást ismertet (a házasság érvénytelenségének megállapítása iránti per; megkötött, de el nem hált házasság felbontására irányuló eljárás), valamint ezek iratmintáit adja közre. A könyvet haszonnal forgathatják az egyházi bíróságon dolgozó szakemberek, akik korábban nem végeztek hasonló stúdiumot, illetve ezeket az ismereteket nincs módjuk megszerezni gyakorlottabb kollégáiktól.

 
2 200 Ft
  SAJÁTJOGÚ EGYHÁZHATÓSÁG. NORMAFEJLŐDÉS ÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEK - Elfogyott

Szerző: Szlávik Antal          

Szent István Kiadó, 2006

 

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézetének kiadványa. Szlávik Antal atya jelen munkája a sajátjogú egyháztagság kérdéseit vizsgálja. Már a sajátjogú egyház fogalma is viszonylagos újdonság az egyházjogban. A rítus szerinti különbözőség, a sajátos teológiai és fegyelmi hagyomány alapján a keleti szertartású katolikusok különböző, nagy önállósággal rendelkező egyházi szervezeti egységekbe tömörülnek. Az ebből adódó jog kérdéseket Szlávik Antal atya nagy pontossággal, világos fogalmi megközelítéssel és a nemzetközi szakirodalom ismeretében elemzi. Munkája papoknak, hívőknek, jogászoknak és a Katolikus Egyház belső gazdagságát megismerni kívánó minden érdeklődőnek hasznos olvasmány lehet.

 

 
2 200 Ft
PÉNZÜGYI JOG I. - Elfogyott

Szerkesztette: Halustyik Anna

Szent István Kiadó, 2006

 

A Pénzügyi Jog I. kötet alapvető áttekintést nyújt az egyetemi oktatás első féléves anyagáról. A pénzügyi alkotmányosság kérdései első alkalommal kerülnek tárgyalásra és részben új megvilágításban helyezik a tárgyat. Az Alkotmánybíróság gyakorlatának bemutatása követi a téma szempontjából fontos tárgyfelosztást. Újdonsága a tankönyvnek a különböző pénzügyi jogi területek gyakorlatának bemutatása is, ami esetenként más és más megközelítést igényel. A bíróságok tevékenységének bemutatása továbbra is a jogszabályok melletti egyik legfontosabb, de már nem kizárólagos területe a gyakorlati problémák tisztázásának. Az adójogban a hatósági jogalkalmazás és jogértelmezés szövevényes területe már nagyobb, mint a polgári peres bírósági határozatok tömege. A vámjogi gyakorlat merőben más természetű - amely eltérés nem csak az uniós szabályozásból fakad. Az államháztartás szabályozásához kapcsolódó gyakorlat pedig túlnyomórészt nem a bíróságok tevékenységén alapszik. A magyar bírósági, hatósági és más típusú gyakorlat mellett jelentős az uniós bírósági gyakorlat bemutatása is - különösen az általános forgalmi adó területén, ahol a magyar szabályozást egyértelműen meghatározza az uniós jogalkotás. Dr. Halustyik Anna a PPKE Jog- és Államtudományi Karán a Pénzügyi Jogi Tanszéket vezeti annak megalakulása óta. A Pénzügyi Jog tárgyon túlmenően a Bank- és Tőzsdejog tárgyat is jellemzi. 1986 óta tanít a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodási Karának Gazdasági Jogi (ma: Üzleti Jogi) Tanszékén, amelyet 2003 óta vezet. Emellett a Nemzetközi Üzleti Főiskolán tart előadásokat és angol nyelvű kurzusokat.

 
4 700 Ft
  JOGFILOZÓFIAI ELŐADÁSOK VÁZLATA - Átmenetileg nem vásárolható

Szerző: Losonczy István

Szent István Kiadó, 2002

 

Losonczy István jogbölcseleti tanulmányai. A könyv főbb fejezetei: Jogbölcseleti előadások vázlata (1948), Jogtudománytan, A jogfilozófia történetének kiemelkedő alakjai (A görög bölcselet kezdetétől Hegelig), A jog filozófiai vizsgálata, A jog értékelméleti vizsgálata, Egy realista jogfilozófia alapvonalai (1948).

 

 
2 800 Ft
A JOG, MINT FOLYAMAT - Átmenetileg nem vásárolható

Szerző: Varga Csaba

Szent István Kiadó, 2005

 

A Quis custodiet ipsos custodes? (Ki őrzi az őrzőket?) kérdésére a jog nem ad választ. Egyetlen lehetősége, hogy a nyelv segítségével mintákat rögzítsen, a nyelvi jelentést viszont már nyelven s jogon kívüli közeg uralja. A befogadó közeg terméke ez éppen úgy, mint a jogkövetés vagy a jogsértés csupasz tényei. A jogi cselekvést a hétköznapi ember is ellenőrzi. Az alkalmazott logika torzulásai nem maradnak a szakma zárt körén belül. Hosszabb távon a jog mögött álló politikai szándék egyértelműen lelepleződik.

 
3 200 Ft
A HÁZASSÁG FELBONTÁSA A HIT JAVÁRA - Elfogyott

Szerző: Janusz Kowal SJ

Szent István Kiadó, 2004

  

„Többen tévesen vélekednek, vagy netán tévedésben vannak a házasság sajátos természetét illetően, s ez bizonyos zavart okozhat a katolikusok körében is. E téma egyre nagyobb aktualitású az európai civilizáció népei körében, ugyanis az újabb generáció tagjait egyre ritkábban kereszteltetik meg szüleik, és nem keresztény népek is nagy számban vándorolnak be kontinensünkre és kapnak letelepedési engedélyt, vagy esetleg állampolgárságot. Továbbá a megkereszteltek is több felekezethez tartoznak, ugyanakkor növekedik a különböző népcsoportok, társadalmi osztályok és rétegek közti keveredés, konkrétabban egyre gyakoribb köztük a házasságkötés. Ha tudjuk, mikor bomlik fel, illetve bontható fel egy egyébként érvényes kötelék, akkor hatékonyabban tudjuk szolgálni híveink lelki gondozását, ezért hasznos és nélkülözhetetlen, hogy világos fogalmai és ismeretei legyenek ebben a szektorban nemcsak a kánonjogásznak, hanem a lelkipásztornak is." (Kuminetz Géza)

 
1 500 Ft
BEVEZETÉS A POLITIKAI ÉS TÁRSADALOMETIKÁBA - Elfogyott

Szerző: Hársfai Katalin

Szent István Kiadó, 2009

 

E könyv elsősorban tankönyv a jogászhallgatók egyetemi oktatásában, de a mindennapi politikai és társadalmi élet iránt érdeklődők számára is ajánljuk olvasásra. A témakörök nagyban támaszkodnak a lengyel szerző, Jacek Holówka kézikönyvére, amely sok politikai és társadalmi kérdésben megfogalmazott, keresztény szellemű állásfoglalásával irányt mutatott a könyv készítése során. E könyv megjelentetésével abban szeretnénk segíteni, hogy életünk ne csak sikeres, hanem keresztény értékekben gazdag legyen.

 
1 600 Ft
-10%
  MAGYAR POLGÁRI JOG – ÁLTALÁNOS RÉSZ - Jelenleg nem vásárolható

Szerző: Jobbágyi Gábor

Szent István Kiadó, 2010

 

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar tanszékvezető professzorának legújabb kötete részben tartalmazza a polgári jog (magánjog) és polgári jog tudományának rövid áttekintését, valamint tisztázni igyekszik olyan alapfogalmakat, melyek nagy fontosságúak és többször előfordulnak.

 
2 000 Ft
Akció: 1 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
  IUS UNUM, LEX MULTIPLEX - LIBER AMICORUM STUDIA Z. PÉTERI DEDICATA - Elfogyott

Szent István Kiadó, 2005

 

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának oktatói tiszteletére megjelent kötetek

 
10 000 Ft
THEATRUM LEGALE MUNDI - SYMBOLA CS. VARGA OBLATA - Elfogyott

Szent István Kiadó, 2007

 

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának oktatói tiszteletére megjelent kötetek

 
12 000 Ft
PÉNZÜGYI JOG II. - Elfogyott

Szerkesztette: Halustyik Anna

Szent István Kiadó, 2006

 

A Pénzügyi jog II. kötete tartalmazza a jövedelemadók közül a személyi jövedelemadó és a társasági adó szabályozását, valamint a pénzpiacra és a tőkepiacra vonatkozó alapvető szervezeti szabályokat. Az adószabályozások bemutatásában újdonság a nagyszámú hazai – bírósági, adóhatósági – és az európai uniós eset bemutatása; külön hangsúlyozva és összefoglalva az Alkotmánybíróság jövedelem-típusú adókkal kapcsolatos fontos döntéseit.

 
3 500 Ft
KLASSZIKUS TERMÉSZETJOG ÉS JOGFILOZÓFIA - Elfogyott

Szerző: Frivaldszky János

Szent István Kiadó, 2007

 

A kötet, amit kezében tart a Tisztelt olvasó a jogi és a filozófiai gondolkodás legszebb hagyományába nyújt bepillantást. Ez a klasszikus természetjogi gondolkodás, amely a görög, római kori és a középkor gazdag jogbölcseleti örökségét öleli fel. Ez azonban nem jelenti azt, hogy pusztán történelmi fogalom lenne a természetjogi irányzat „klasszikus” vonulata, hiszen mind a mai napig nagyon népszerű megközelítésmódja a jogi és a politikai filozófiai problémáknak. Sőt, ezen gondolkodásmód igazi reneszánszát éli még olyan országokban is, ahol eddig nem igazán volt népszerű a jogról való bölcseleti gondolkodás ezen irányzata.

 
4 400 Ft
TERMÉSZETJOG. SZÖVEGGYŰJTEMÉNY - Elfogyott

Szerző: Frivaldszky János

Szent István Kiadó, 2004

 

A kötet hiánypótlónak számító válogatás a természetjogi gondolkodás legnagyobbjainak írásaiból. A kötet a 20. század és korunk olyan jeles nagyságaitól tartalmaz tanulmányokat, értekezéseket, amelyek együttesen jól bizonyítják és egyben reprezentálják a mind a mai napig tartó természetjogi gondolkodásmód megszakíthatatlan továbbélését. Sőt, többről van szó, manapság a természetjogi megközelítésmód valódi reneszánszáról kell szólnunk meghatározott iskolák és műhelyközpontok esetében. Az Utószó egy ma vállalható természetjogi elmélet körvonalait vázolja fel.

 

 
3 000 Ft
  FORMATORI IURIS PUBLICI. STUDIA IN HONOREM GEISAE KILÉNYI SEPTUAGENARII - Elfogyott

Szerkesztette: Hajas Barnabás, Schanda Balázs 

Szent István Kiadó, 2006

           

Kilényi Géza alapvetően közjogász, a szó klasszikus értelmében, hiszen korántsem szűkíti le gondolkodását egy-két területre. Kodifikátori, tudományos és tudomány-szervezői, oktatói, szakmai közéleti tevékenységét, mindennek elismerését tükrözi jelen kötet, az abban felvonuló szerzők sora és a közzétett művek színvonalassága. Szebben és jobban aligha lehetne megemlékezni egy kerek – hetvenedik – év-fordulóról.

 
3 750 Ft
EGYHÁZI ELJÁRÁSJOG - Elfogyott

Szerző: Hársfai Katalin

Szent István Kiadó, 2006

           

Már az Újszövetség is több helyen utal arra, hogy a keresztények egymás közötti vitáikban ne a világi bíróság előtt keressenek megoldást, hanem saját maguk bírálják el azokat. Az egyházi bíróságok illetékességi köre a középkortól a XII. századig egyre nagyobb tért nyert, ami azonban a XV. századra jelentősen lecsökkent. A XIX. századra elenyészik az egyházi bíróságok előtt folyó perek polgári jogi relevanciája, de a Katolikus Egyház tagjai tekintetében, a jogok védelmére és érvényesítésére mind a mai napig önálló eljárásjoggal rendelkezik, saját szakrális jogrendjén belül.

 
3 800 Ft
  ÁLLAMTAN. ÍRÁSOK A XX. SZÁZADI ÁLTALÁNOS ÁLLAMTUDOMÁNY KÖRÉBŐL - Elfogyott

Szerkesztette: Takács Péter

Szent István Kiadó, 2003

 

Egy évszázad általános államtudományának panorámája, ezt kívánja nyújtani a kötet. Bemutatja az államtan immár klasszikus szerzőinek alapeszméit s bepillantást enged egyes kortárs külföldi művelőinek munkásságába is.

 
4 980 Ft
  TÍZÉVES A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KARA - Átmenetileg nem vásárolható

Szent István Kiadó, 2005

           

Ez a könyv nem csupán mementó, nosztalgikus visszaemlékezés kíván lenni, hanem céljaink szerint olyan általános érvényű igazságokat, célkitűzéseket gyűjt össze és tesz közzé, amelyek a katolikus egyetem, illetve jogi kara számára - ne féljünk a szótól - örökérvényű , elvi megalapozást is adhatnak." A kötetben olvashatunk az Egyetem történelméről, interjúkat a kar tanáraival, és megtaláljuk a kar oktatóinak, illetve hallgatóinak listáját 1995-től 2005-ig.

 
2 490 Ft
KÖTELMI JOG - Elfogyott

Szerző: Jobbágyi Gábor, Fazekas Judit

Szent István Kiadó, 2010

           

A Kötelmi jog szerzői új tematikát alkottak azáltal, hogy az eddigi gyakorlattól eltérően egy műbe foglalták össze a kötelmi jog általános részét és az egyes szerződések jogát. Ezek tankönyvvé érett s összetartozásuk okán egy kötetbe szerkesztett változata a jelen kiadás.

I. rész : Kötelmi jog,szerződések joga - általános rész, felelősségtan. Szerző: Jobbágyi Gábor II. rész : Egyes szerződések. Szerző: Fazekas Judit

 
3 800 Ft
GYERMEKJOG  - Átmenetileg nem vásárolható

Szerző: Tarr György          

Szent István Kiadó, 2001

 

Ez a kötet egy viszonylag új és jelentősen fejlődő jogterülettel foglalkozik. A gyermekjogok nemzetközi szinten 1989-ben váltak igazán jelentőssé, amikor az Egyesült Nemzetek Szervezetének közgyűlése elfogadta a gyermekek jogairól szóló egyezményt, melyet hazánk is aláírt. A jelenlegi hazai jogi szabályozást tekintve, Polgári törvénykönyvünk a gyermeket személyiségnek minősíti azzal a rendelkezésével, mely szerint minden ember jogképes, azaz jogok és kötelezettségek alanya lehet. Kimondja továbbá, hogy a jogképesség az életkorra való tekintet nélkül egyenlő, sőt, a jogképes embert - ha élve születik - fogamzásának időpontjától kezdve megilleti. Tarr György, a Pázmány Páter Katolikus Egyetem jogtanára, könyvében először bemutatja a gyermeket mint biológiai, majd mint társadalmi lényt. Ismerteti a gyermeknek a katolikus egyházjogban betöltött szerepét, majd a gyermekvédelem különböző formáinak és a gyermekjogok érvényesülésének történetét. Részletesen foglalkozik a gyermekjogokra vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, majd a hazai jogi szabályozással, különös tekintettel a hatályos gyermekvédelmi törvényre.

 
820 Ft
MUNKAJOG  - Elfogyott

Nyolcadik kiadás

Szerző: Radnay József

Szent István Kiadó, 2009

 

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának Könyvei a Kar műhelyeiben született, s általános jog- és államtudományi érdeklődésre számot tartó tankönyvek, monográfiák, emlékkönyvek, kongresszusi- és tanulmány-gyűjtemények, dokumentum-kötetek sorozata. A munkajogot, amely a munkáltató és a neki alárendelt - ennélfogva különös védelemre szoruló - munkavállaló közötti kapcsolat szabályozására szolgál, hazánkban önálló jogának tekintik. Magában foglalja mindazokat a jogszabályokat, amelyek a munkaszerződés alapján létrejövő munkaviszonyt és azzal közvetlenül összefüggő életviszonyokat rendezik, valamint a munkaviszonyra vonatkozó egyéb szabályokat. Az immár második, javított és bővített kiadásban megjelenő Munkajog című tankönyv az 1992-ben hatályba lépett törvények földolgozására épülve naprakész a 2000. július 1-jei módosításokig. A szerző, miután felvázolta a munkajog kialakulásának történetét és meghatározta alapfogalmait, jogforrásait és rendszerét, részletesen ismerteti a hazai munkajog szabályozását, összehasonlító kitekintéssel bemutatva az egyes témakörökre vonatkozó korábbi szabályozásokat és a jelentősebb külföldi megoldásokat, rendszereket is. Radnay József a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának dékánja. A Kar Gazdasági Szakjogok Intézetének alapító vezetője volt 1995-től, s jelenleg is a Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszék vezetője. Az állam- és jogtudományok kandidátusa (1988). 1927-ben született. Pályáját nagyvállalati és minisztériumi szolgálat után az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal munkajogi főosztályának élén folytatta, majd 1988-tól a Legfelsőbb Bíróság bírája, tanácselnöke 1992-98 között Munkaügyi Kollégiumának vezetője volt. 1997 óta a Munkaügyi Bírák Országos Egyesületének elnöke. Fontosabb munkái: Magyar bányajog (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1964); A Munka Törvénykönyve kommentárja I-II. (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1978); Munkajogi Kézikönyv (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1987); Magyar munkajog I-II. (HVG-ORAC, Budapest 1992/2000); Polgári eljárásjog (HVG-ORAC, Budapest 1994/2000); Praxis des ungarischen Arbeitsrechts (Bielefeld, Bertelsmann 1995; 2. kiadás 1999); Magyar gazdasági jog (Aula, Budapest 1996); Kézikönyv menedzsereknek (Budapest 1996); Munkajogi elvi határozatok 1970-1994 (HVG-ORAC, Budapest 1995); Munkajog elvi határozatok 1995-1998 (uott 1999)

 
3 200 Ft
SZEMÉLYI ÉS CSALÁDI JOG - Átmenetileg nem vásárolható

Tizedik kiadás           

Szerző: Jobbágyi Gábor

Szent István Kiadó, 2012

                       

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának Könyvei a Kar műhelyeiben született, általános érdeklődésre számot tartó tankönyvek, monográfiák, emlékkönyvek, kongresszusi és tanulmánygyűjtemények, dokumentumkötetek sorozata. A Személyi és családi jog szerzője a rendszerváltás után elsőként írt új személyi jogi, majd családi jogi jegyzetet. Ezek tankönyvvé érett összetartozásuk okán egy kötetbe szerkesztett változata a jelen kiadás. A könyv új szemléletet tükröz a polgári jogi oktatásban évtizedek óta megszokotthoz képest - ám összhangban van az új PTK előkészítését végző Kodifikációs Főbizottság szándékaival.

 
4 200 Ft

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.