Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Győri Egyházmegyei Levéltár

Fő kategória >KIADÓ >G-I >Győri Egyházmegyei Levéltár

Sorrend:

-20%
MAGYARORSZÁG KÉSŐ KÖZÉPKORI FŐPAPI ARCHONTOLÓGIÁJA

Érsekek, püspökök, illetve segédpüspökeik, vikáriusaik és jövedelemkezelőik az 1440-es évektől 1526-ig

A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai 27

Szerző: C. Tóth Norbert     

Győri Egyházmegyei Levéltár, 2017

 

A kötet az 1440-es évektől a mohácsi csatával bezárólag püspöki kinevezést nyert, illetve főpapi címet viselt személyek neveit és méltóságviselésük idejét tartalmazza. Néhány főpap esetében a kezdőidőpont tekintetében a szerző kivételt tett, míg a korszak végén azoknál, akik túlélték a mohácsi csatát, természetesen haláluk adta a záró időpontot. A segédpüspökök, vikáriusok és jövedelemkormányzóknál egy-két esettől eltekintve 1526. augusztus 29-én húzódik feltárás időhatára. Az archontológiában azok az egyházmegyés főpapok szerepelnek, akik a királyi privilégiumok méltóságsoraiban megtalálhatók, illetve a forrásokban időről-időre előfordulnak (esztergomi és kalocsa-bácsi érsekek, boszniai, csanádi, egri, erdélyi, győri, knini, korbáviai/modrusi, nyitrai, pécsi, scardonai, szerémi, traui, váci, váradi, veszprémi, zágrábi, zenggi püspökök).

 
2 900 Ft
Akció: 2 320 Ft
Kezdete: 2017.09.13
A készlet erejéig!
-20%
MAYRHOFER JÓZSEF. GYŐR ELSŐ FÉNYKÉPÉSZE

A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások 26.

Szerző: Perger Gyula

Győri Egyházmegyei Levéltár, 2017 

 

Mayrhofer József győri kanonok fényképei Magyarország egyik legjelentősebb, szinte teljesen ismeretlen régi fotógyűjteménye. Értéke több szempontból is felbecsülhetetlen: több száz olyan, 150-160 évvel ezelőtt élt és működött pap, szerzetes, városi polgár és katonatiszt, sőt püspöki és káptalani uradalmi alkalmazott arcképét ismerjük meg, akiknek talán már csak kézírását ismerjük. Mayrhofer városképein (Győr, Sopron, Lajtaszentgyörgy, Oka, Krakkó) ma már elpusztult épületek, utcák, részletek láthatók. Emiatt helytörténészek, művészettörténészek, néprajzosok és antropológus kiemelt érdeklődésére számíthat e kötet. A fotótörténet és -technika kutatói és szerelmeseinek érdeklődését pedig alighanem minden régisége miatt ritkaságszámba menő fénykép felkelti.

 
7 500 Ft
Akció: 6 000 Ft
Kezdete: 2017.09.13
A készlet erejéig!
-20%
APOR VILMOS GYULAI BESZÉDEI

Szerkesztő: Lukácsi Zoltán

Győri Egyházmegyei Levéltár, 2015

 

Apor Vilmos pappá szentelésének 100., vértanúságának 70. évfordulója alkalmából bocsátjuk közre prédikációinak újabb kötetét. A válogatás több mint 200 beszédét tartalmazza a gyulai évek csaknem negyed évszázadából. Válogatásunk fő szempontja az volt, hogy lehetőleg minden évből, minden beszédtípusból kerüljön szöveg a kötetbe. Apor Vilmos gyulai lelkipásztori évei a magyar történelem tragikus és változatozásokkal teli idejére estek.

 
3 600 Ft
Akció: 2 880 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  BREVIA CLEMENTINA - VII. KELEMEN PÁPA MAGYAR VONATKOZÁSÚ BRÉVÉI

COLLECTANEA VATICANA HUNGARIAE, Classis I, Vol. 12. / PUBLICATIONES ARCHIVI DIOECESANI IAURIENSIS, Fontes, studia 23

Feltárta és közreadja: Nemes Gábor

Győri Egyházmegyei Levéltár, 2015

 

VII. Kelemen pápának a kötetben kiadott, 1523 és 1526 között kelt 150 levele a magyar történelem egyik legizgalmasabb korszakába ad betekintést. Megismerkedhetünk a szentszéki és a magyar diplomácia működésével, azzal, hogy hogyan próbált a pápa segíteni a végveszélybe sodródott Magyarországon.

 
4 000 Ft
Akció: 3 200 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A KERESZT ERŐSÍTI A GYENGÉT

Boldog Apor Vilmos tevékenysége az üldözöttek védelmében

A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások 21.

Szerző: Soós Viktor Attila

Szerkesztő: Csillag Dóra - Nemes Gábor

Győri Egyházmegyei Levéltár, 2015

 

A 2015-16-os Apor emlékév alkalmából, valamint a magyar holokauszt 70 éves évfordulójára jelentkezik az Egyházmegyei Levéltár az üldözések elleni egyik emblematikus felszólaló, Apor Vilmos győri püspök embermentő tevékenységét bemutató és feldolgozó kötettel.

 
2 900 Ft
Akció: 2 320 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A BOLDOG KÖLTŐ

Harsányi Lajos Önarcképe és válogatott versei

Szerkesztő: Bors Anikó

Győri Egyházmegyei Levéltár, 2015

 

Harsányi Lajos (1883–1959) a katolikus irodalom századfordulós megújulásának úttörője, költői indulása idején együtt emlegették a fiatal nyugatosokkal. Korának ünnepelt költője volt, azonban 1945 után háttérbe szorult. Bár halála után nem szerepelt irodalmi lexikonokban, Kunszery Gyula, Rónay György és napjainkban Cs. Varga István méltatták líráját. A kötetben Harsányi Lajos válogatott versei mellett – kuriózumként – máig kiadatlan irodalmi önéletírása olvasható, amelyet a Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár őrzött meg az utókornak. Széles körképet ad benne – mint írja: „az elmúlt ötven év katolikus reneszánszának történetéről” –, a kor kulturális életéről, irodalmi és egyházi kapcsolatairól.

 
4 600 Ft
Akció: 3 910 Ft
Kezdete: 2017.06.06
A készlet erejéig!
-15%
SZÓSZÉK ÉS VILÁGOSSÁG

A magyar katolikus prédikáció a felvilágosodás korában

A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai

Szerző: Lukácsi Zoltán

Győri Egyházmegyei Levéltár, 2013         

 

A 18-19. század fordulójának magyar vallásos irodalma meglehetősen feltáratlan, pedig nélküle nem rajzolhatunk teljes képet sem a kor literatúrájáról, sem a felvilágosodás magyarországi megjelenéséről és recepciójáról. Ez a könyv azzal a műfajjal – a prédikációval – foglalkozik, amely még a vallásos irodalmon belül is mostohagyermeknek számít. A prédikáció pontosan ebben a korban kezdett kikopni a kanonizált irodalom világából.

 
3 500 Ft
Akció: 2 975 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
MOSONMAGYARÓVÁR 1956.

A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai - Források, feldolgozások 4

Szerkesztő: Lukácsi Zoltán, Vajk Ádám

Győri Egyházmegyei Levéltár, 2006

 

1956 tavaszán Simon Józsefet, a fiatal teológiai tanárt, “politikai megbízhatatlansága” miatt eltávolították a Győri Hittudományi Főiskoláról. Mosonmagyaróvárra került káplánnak, és nem is sejtette, hogy történelmi események tanúja lesz a városban. Itt élte át ősszel a forradalom és szabadságharc eseményeit, jelen volt a tüntetésen, a sebesültek között a kórházban, és az áldozatok temetésén. Jelen volt, és fényképezett. Megörökítette a szabadság mámorító pillanatait, a borzalom és a tragédia elmondhatatlan szörnyűségét. Fényképeit évtizedeken át őrizte, rejtegette titokban.

 
1 350 Ft
Akció: 1 150 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
IN LABORE FRUCTUS

Jubileumi tanulmányok Győregyházmegye történetéből

A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai - Források, feldolgozások 13

Szerkesztő: Nemes Gábor, Vajk Ádám

Győri Egyházmegyei Levéltár, 2011       

 

A Győri Egyházmegyei Levéltár 10 éves újjáalakulásának alkalmából a levéltár iratanyagát kutató történészek, levéltárosok, néprajzkutatók, művészet- és helytörténészek kutatási eredményeiből merít kötetünk. A tanulmányok színes csokra az egyházmegye ezer éves történetét öleli fel, püspököktől plébánosokon át a hívek seregéig.

 
3 600 Ft
Akció: 3 060 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
HADIFOGOLYNAPLÓ

A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai - Források, feldolgozások 11

Szerző: Nádasdi Alfonz OSB

Győri Egyházmegyei Levéltár, 2010

 

Nádasi Alfonz 2009-ben kiadott Hadinaplójának nagy sikere indokolttá tette, hogy új kiadásban napvilágot láthasson a könyv szerves folytatása, a Hadifogolynapló is. Jelen könyv ugyanis 2004-ben a XX. Századi Intézet támogatásával már megjelent. Míg a Hadinapló Alfonz atya tábori lelkészi szolgálatát tárja elénk fogságba esése napjáig (1945. február 12.), addig a Hadifogolynaplóból azt a két és fél évet ismerhetjük meg, amelyet a szerző különböző szovjet fogolytáborokban töltött. Aki elolvassa Nádasi Alfonz naplóit, egy XX. századi eposzi hőst ismerhet meg személyében.

 
2 300 Ft
Akció: 1 955 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
GYŐR VÉRTANÚ PÜSPÖKE - APOR VILMOS

A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai - Források, feldolgozások 16

Szerző: Nagy István

Győri Egyházmegyei Levéltár, 2012

 

Az Egyházmegyei Levéltár kiadványsorozatában Báró Apor Vilmos győri püspökkel kapcsolatban eddig két forráskiadvány látott napvilágot: az egyik ifjúkori naplóit tárta az olvasók elé, a másikban körlevelei és egyházkormányzati iratai jelentek meg. Ez a kötet elsősorban a helyi sajtó alapján próbálja feltárni a vértanú püspök főpásztori ténykedését, de bőséggel használ levéltári forrásokat és szemtanúk visszaemlékezéseit is. Családi hátterének, gyulai plébánosi működésének és püspökké szentelésének bemutatása után Apor püspöki működését tematikus csomópontok mentén rendezve vázolja fel a szerző.

 
4 300 Ft
Akció: 3 655 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
GYŐR MEGYE HATÓSÁGÁNAK OKLEVELEI (1318-1525).

Győri Egyházmegyei Levéltár, 2005

 

A kötet Győr megye középkori hatóságának teljes, eddig zömében kiadatlan iratanyagát teszi közzé teljes szövegében. A bevezető tanulmány feltárja a megye működését, és a mindenkori tisztikar személyi összetételét is feltárja a források lehetőleg teljes felgyűjtésével.

 
1 500 Ft
Akció: 1 275 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
GYIRMÓT TÖRTÉNETE

A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai - Források, feldolgozások 15

Szerző: Bedy Vince

Győri Egyházmegyei Levéltár, 2013

 

Bedy Vince (1866–1938) a győri és a győregyházmegyei történetírás egyik legnagyobb alakja. A Győri Szemlében – melynek maga is alapítója volt – megjelent cikkei és a Győregyházmegye múltjából című sorozatban napvilágot látott kötetei mai napig hiánypótlónak számítanak; eredményei a szerző által feltárt jelentős forrásanyagnak köszönhetően napjainkban is helytállóak. Szülőfalujáról, Gyirmótról írott munkája azonban eddig kéziratban volt, melynek jelen kiadásával a győri helytörténetírás jelentősen gazdagodhat.

 
2 500 Ft
Akció: 2 125 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
BATTHYÁNY ÁDÁM

Egy magyar főúr és udvara a XVII. század közepén

A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai - Források, feldolgozások 14

Szerző: Koltai András

Győri Egyházmegyei Levéltár, 2012

 

„Országunk egy erős oszlopja” – írta Zrínyi Miklós, a költő barátjáról, gróf Batthyány Ádámról (1610–1659), a Dunántúl és a Kanizsával szembeni végek főkapitányáról, Németújvár, Rohonc, Szalónak, Körmend és más várak birtokosáról, aki korának egyik meghatározó egyénisége volt. Pázmány Péter hatására tért fiatalon katolikus hitre, II. Ferdinánd császár kamarása lett Bécsben, majd egész életében igyekezett megfelelni az ott látott eszményeknek és kulcsfontosságú katonai feladatának. E könyv kísérlet egy tipikus Nyugat-magyarországi főnemes műveltségének, hitének, életmódjának és társadalmi kapcsolatainak rekonstruálására.

 
3 900 Ft
Akció: 3 315 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
APOR VILMOS PÜSPÖKI IRATAI

A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai - Források, feldolgozások 7

Szerkesztő: Soós Viktor Attila

Győri Egyházmegyei Levéltár, 2009

 

A Győri Egyházmegyei Levéltár kiadványsorozatán belül az Apor Vilmos győri püspök életét feltáró forráskiadványsorozat második kötetét tartja kezében az olvasó. A Breyer István halálával megüresedett a győri püspöki székbe Apor Vilmos gyulai plébánost nevezte ki győri megyéspüspökké XII. Piusz pápa. Püspökké szentelésére 1941. február 24-én került sor, amelyet Serédi Jusztinián bíboros hercegprímás, Glattfelder Gyula csanádi és Czapik Gyula veszprémi püspök végzett. Főpásztori székét március 2-án foglalta el. Jelen forráskötetünkben Apor Vilmos püspöki körleveleiből és egyházkormányzati irataiból készített válogatást adunk közre.

 
1 350 Ft
Akció: 1 145 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
APOR VILMOS PÜSPÖK BESZÉDEI

A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai - Források, feldolgozások 17

Szerkesztő: Lukácsi Zoltán

Győri Egyházmegyei Levéltár, 2012

 

Kincset tart a kezében az olvasó: Boldog Apor Vilmos (1892–1945) prédikációit, lelkigyakorlatait, egyéb beszédeit, néhány más írását, amelyek győri megyéspüspökként végzett főpásztori szolgálatának idejéből (1941–1945) származnak. A Győri Egyházmegyei Levéltár Apor-hagyatékában fellelhető kéziratok több év munkáját követően tárulhatnak az olvasóközönség elé. A kötetben található mintegy 200 szöveg segítségével nyomon követhetjük a szent életű püspök igehirdetését, győri székfoglalásától csaknem vértanúságáig. Megcsodálhatjuk egyszerű, tiszta nyelvhasználatát; sallangoktól mentes, a mély gondolatokat is közérthetően megfogalmazó közvetlen stílusát; következetes, határozott értékrendjét. Különösen érdekesek a szövegek azért is, mert a magyar történelem talán legvészterhesebb éveiben, a II. világháború idején keletkeztek.

 
3 400 Ft
Akció: 2 890 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
APOR VILMOS NAPLÓI I.

A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai - Források, feldolgozások 2

Szerző: Soós Viktor Attila

Győri Egyházmegyei Levéltár, 2005

 

A Győri Egyházmegyei Levéltár sorozatán belül Apor Vilmos (1892–1945) győri püspök életét feltáró forráskiadvány-sorozat első kötetét tartja kezében az olvasó. A korban közkedvelt naplóírásnak köszönhetően személyes, belső gondolataiba, lelki világába tekinthetünk bele. Apor Vilmos naplóinak első kötete az 1910-es évekbe kalauzol el bennünket. Családjáról, tanulmányairól, gyulai kápláni éveiről, valamint kórházvonaton eltöltött időszakáról szólnak naplói. Széles körű társadalmi kapcsolatai révén az erdélyi nemesi családok életébe, mindennapjaiba nyerhetünk betekintést. Szemünk elé tárul naplóiból egy fiatal, jezsuita neveltetésben részesülő, az egyház törvényeihez ragaszkodó, a társadalmi, szociális kérdés felé nyitott és fogékony fiatal pap gondolatvilága.

 
1 500 Ft
Akció: 1 275 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A REFORM ÚTJÁN

A katolikus megújulás Nyugat-Magyarországon

A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások 20.

Szerző: Fazekas István

Győri Egyházmegyei Levéltár, 2014

 

Fazekas István több mint két évtizede kutatja a XVI-XVII. századi Győregyházmegye történetét, e témában megjelent írásai eddig folyóiratokban és többnyire nehezen hozzáférhető tanulmánykötetekben jelentek meg. A szerző tanulmányainak monografikus igényű egyesítésével hosszú ideje várt hiánypótló munka született, melyből az olvasó betekintést nyerhet Nyugat-Magyarország egyház-, társadalom-, művelődés- és mentalitástörténetébe.

 
3 500 Ft
Akció: 2 975 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
  A PANNONHALMI KONVENT HITELESHELYI MŰKÖDÉSÉNEK OKLEVLÉTÁRA IV. (1500-1526)

A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai - Források, feldolgozások 19

Szerző: Dreska Gábor

Győri Egyházmegyei Levéltár, 2014

 
3 600 Ft
Akció: 3 060 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
  A PANNONHALMI KONVENT HITELESHELYI MŰKÖDÉSÉNEK OKLEVLÉTÁRA III. (1439-1499)

A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai - Források, feldolgozások 10

Szerző: Dreska Gábor

Győri Egyházmegyei Levéltár, 2010

 

A pannonhalmi konvent közhitelű működésének dokumentumait összegyűjtött okmánytár újabb része a XV. század második felének okleveleit közli. A kötet az előző részekkel azonos szerkesztési elveket követve törekszik a vizsgált hiteleshellyel kapcsolatba hozható valamennyi forrást teljes szövegében publikálni, a közhitelű intézmény működését annak kiadványain keresztül bemutatni. Az oklevelek, részben tartalmuk, részben pedig hátlapi feljegyzéseik egyre gyarapodó volta okán, az idő előrehaladtával nem csak a hiteleshelyi munka mindennapjaiba engednek mind több alkalommal közvetlen bepillantást, hanem rajtuk keresztül a központi hatalom XV. századi Magyarországon történt változása is nyomon követhető.

 
3 200 Ft
Akció: 2 720 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
  A PANNONHALMI KONVENT HITELESHELYI MŰKÖDÉSÉNEK OKLEVLÉTÁRA II. (1399-1438)

A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai - Források, feldolgozások 8

Szerző: Dreska Gábor

Győri Egyházmegyei Levéltár, 2008

 

A pannonhalmi bencés konvent hiteleshelyének kiadványait tartalmazó okmánytár második kötetét tartja kezében az érdeklődő. A sorozat a már megkezdett módon igyekszik a közhitelű intézmény működésének fennmaradt dokumentumait teljes szövegükben publikálni, elsőként kísérelve meg egy középkori hiteleshely tevékenységét annak kiadott oklevélszövegein keresztül bemutatni. A Győr, illetve részben Komárom, Veszprém, Vas, Sopron és Pozsony megye területét érintő források egyik fele a konventhez forduló magánszemélyek közvetlen kérésére született: adásvétel, birtokcsere, elzálogosítás, illetve az irat kiállítását kérő személy egyéb, jogi természetű felvallását tartalmazzák.

 
3 000 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
  A PANNONHALMI KONVENT HITELESHELYI MŰKÖDÉSÉNEK OKLEVÉLTÁRA I. (1244-1398)

A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai - Források, feldolgozások 6

Szerző: Dreska Gábor

Győri Egyházmegyei Levéltár, 2007

 

A pannonhalmi bencés konvent hiteleshelyének kiadványait tartalmazó okmánytár első kötetét tartja kezében az érdeklődő. A vállalkozás a közhitelű intézmény működéséhez köthető valamennyi dokumentumot igyekszik eredeti szövegében publikálni, bemutatva a vidéki írásbeliség egyik szereplőjének feladatait, és a központi bíróságok által is igénybe vett egyházi testület tevékenységét. A közölt oklevelek felét a hozzá forduló magánszemélyek közvetlen kérésére adta ki a konvent. Ezek ingatlanok adásvételét, zálogba adását és cseréjét, illetve az irat kiállítását kérő személy egyéb, birtok- vagy magánjoggal kapcsolatos felvallását tartalmazzák.

 
2 800 Ft
Akció: 2 380 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A KORLÁTKÖVIEK

Egy előkelő család története és politikai szereplése a 15-16. században

A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai - Források, feldolgozások 5

Szerző: Neumann Tibor

Győri Egyházmegyei Levéltár, 2007

 

Jelen kötetben az érdeklődő egy középkori, 1546-ban kihalt várbirtokos nemesi család történetét olvashatja, amely nevét a Kis-Kárpátokban emelkedő és általuk 1446-ban megszerzett Korlátkő váráról kapta. A könyv a családdal kapcsolatos történeti eseményeket a családfők életrajzán keresztül mutatja be, akik között Újlaki Miklós szolgálatában tevékenykedő vezető főúri familiárist, komáromi ispánt és diplomatát, királyi kamarásokat, végül a Mohácsnál elesett Péter királyi udvarmester személyében egy nagyhatalmú bárót is találunk.

 
2 000 Ft
Akció: 1 700 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
  A GYŐRI KÁPTALANI MAGÁNLEVÉLTÁR TÖRZSANYAGÁNAK REGESZTÁI (1527-1600)

A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai - Segédletek 5

Szerző: Nemes Gábor

Győri Egyházmegyei Levéltár, 2011

 

A kötet a győri káptalan jogbiztosító iratait őrző ún. Törzsanyag jelenlegi és történeti elenchusa. A Törzsanyagon belüli Cimeliotheca et theca sorozat 1527 és 1600 közötti részét is közli kivonatokban, 570, a korabeli Észak-Dunántúl történetéhez nélkülözhetetlen forrást téve ezzel közzé.

 
1 300 Ft
Akció: 1 105 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
"OLTALMAD ALÁ FUTUNK"

Mária-enciklopédia 1950.

A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai - Források, feldolgozások 12

Szerkesztő: Perger Gyula

Győri Egyházmegyei Levéltár, 2010

 

A győri Könnyező Szűzanya 1947-es, jubileumi búcsúján még a teljes magyar püspöki kar részt vett, s Gyümölcsoltó Boldogasszony napján a zarándokokkal zsúfolásig megtelt Széchenyi téren Mindszenty József bíboros, hercegprímás történelmi jelentőségű beszédet intézhetett a hívekhez. A következő év végére azonban szinte minden megváltozott. A remélt lelki megújulás helyett a katolikus egyház elleni frontális támadás következett. Az 1948. június 16-án elfogadott XXXIII. törvénycikk – melynek értelmében minden felekezeti iskolát államosítottak – az egyház közéleti jelenlétének felszámolását alapozta meg. A hercegprímást 1948. december 26-án letartóztatták, a Mária-kultusz ápolásában is nagy szerepet játszó szerzetes-rendeket pedig a szeptember 7-én kihirdetett rendelet értelmében feloszlatták. A győri egy-házmegye számos papját megzsarolták, többen börtönbe kerültek. Ilyen körülmények között, 1950-ben, a római Centro Mariano Internazionale felhívására kezdődött meg egy nemzetközi Mária Enciklopédia összeállítása.

 
1 400 Ft
Akció: 1 190 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
"...FÉLELEMMEL ÉS AGGODALOMMAL..."

Plébániák jelentései a háborús károkról a Győri Egyházmegyéből 1945.

A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai - Források, feldolgozások 3

Szerző: Perger Gyula

Győri Egyházmegyei Levéltár, 2006

 

A kötet az 1945 tavaszán lezajlott frontátvonulásról a plébániákról a Győri Egyházmegye központjába beküldött kárjelentéseket közli, összesen 88 településről Győr-Moson-Sopron, illetve részben Komárom-Esztergom és Vas megyék területéről.

 
850 Ft
Akció: 725 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.