Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Gazdaságföldrajz


Sorrend:

-20%
FŐUTCÁK, ÜZLETUTCÁK – MEGÚJULÁS ÉS FEJLESZTÉS

Szerkesztette: Kocsis János Balázs

L’Harmattan Kiadó, 2016

 

Nem volt, nincs, nem lesz falu, városrész, város főutca nélkül. Spontán vagy tervezett módon főutcává minősül egy-egy hosszabb vagy rövidebb útvonal, rátalálnak az üzletek, az intézmények, léte eggyé válik a várossal. Fizikai állapota, használata, hangulata azonban nem csak a hely, hanem a kor tükre is. A könyv az éppen megújulók közül ismertet néhányat, az átalakulási folyamat fizikai és társadalmi közegét, eredményeit. Többek között Budapesten, Madridban, Łódźban, New York-ban, Berlinben, Edinburgh-ben, Bécsben járunk… A főutcák, ahogy a különböző szakterületekről érkező szerzők (építész, szociológus, közgazdász, környezetpszichológus, geográfus, környezetmérnök, kommunikáció szakértő, stb.) írásai mutatják, újjáélednek, mindig és mindenhol újjáéledhetnek. (Benkő Melinda, építész-urbanista, tanszékvezető, BME Urbanisztika Tanszék)

 
2 700 Ft
Akció: 2 160 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
  SIKERES ÉS VERSENYKÉPES VÁROSOK - PIACKUTATÁS A MAGYAR TELEPÜLÉSEK KÖRÉBEN

Szerző: Koltai Zoltán

PTE-FEEK, 2014

 

London, New York, Budapest vagy Győr. Bármelyikről gondolhatjuk, hogy eltérő léptékben, de sikeres és versenyképes városok. De mi tesz valóban sikeressé egy települést, mi a kitűzött cél és melyek a sikerhez vezető eszközök? Lehet egyáltalán mérni a sikert?

Kinek-kinek mások a preferenciái, hiszen nemcsak magánszemélyként, de diákként, munkavállalóként, üzletemberként vagy éppen turistaként is mást várunk az egyes helyektől. Életünk során sok településen megfordulunk, de közülük csak néhányról mondhatjuk el, hogy valóban ismerjük, még kevesebbről, hogy valamiért sikeresnek gondoljuk. E könyv főként a magyar településekre vonatkozó kutatásokból válogat, felhasználva a szerző elmúlt évtizedben folytatott empirikus vizsgálati eredményeit.

 
2 400 Ft
Akció: 2 160 Ft
Kezdete: 2018.03.06
A készlet erejéig!
-10%
KÖZLEKEDÉSFÖLDRAJZ ÉS TURIZMUS MAGYARORSZÁGON

Szerzők: Reményik Bulcsú, Szabó Lajos, Tóth Géza

Dialóg Campus Kiadó, 2015

 

A közlekedés és a turizmus fejlődése összefonódik. A tömegturizmus elterjedése alapvetően a közlekedési eszközök és a közlekedési infrastruktúra megújulásával van összefüggésben, ugyanakkor a turizmus is visszahat a közlekedésre, hiszen a lakosság utazási vágyának fokozódása, az élményszerzés és kikapcsolódás igénye jelentős mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy a közlekedési szolgáltatások folyamatosan változzanak, korszerűsödjenek. A közlekedési módok (vasút, közút, légi közlekedés, tengeri, és belvízi hajózás, űrturizmus) bemutatása mellett a természeti turizmust és az aktív turizmust is tárgyalja a könyv.

 
2 480 Ft
Akció: 2 230 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
FÖLDRAJZI FELKÉSZÍTŐ FELADATGYŰJTEMÉNY II.

Földrajzi Felkészítő Feladatgyűjtemény

Szerző: Dr. Károssy Csaba Ákos

OSKAR Kiadó, 1991

 

A világgazdaság földrajza; általános gazdaságföldrajz

 
1 000 Ft
Akció: 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A HAZAI IPARI PARKOK KÜLÖNBÖZŐ DIMENZIÓBAN

Szerző: Kiss Éva

Dialóg Campus Kiadó, 2013

 

"Hazai ipari parkjaink tértudományi/gazdaságtani megközelítésű, illetve szemléletű vizsgálata több évtizedes múltra tekint vissza. Elsődleges tapasztalati adat-/ismeretállományra alapozva írta meg a 12 szerző e kötethez az önmagukban is értékes szellemi terméket képviselő résztanulmányokat.

 

Ezen grandiózus munka értékét:

• egyfelől a tartalmi, tematikai sokszínűség, a téma szinte minden elképzelhető szempontból egzakt vizsgálata, az alkalmazott vizsgálati módszerek korszerűsége és pontossága húzza alá,

• másfelől az ipari park témában ez a legjelentősebb, különös figyelmet és egyben elismerést érdemlő kutatási teljesítményt tükröző, könyv formában magyar nyelven megjelenő munka."

 

Dr. Erdősi Ferenc Professzor emeritus

 
3 480 Ft
Akció: 2 960 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
AFRIKA KÖZLEKEDÉSE

Szerző: Erdősi Ferenc

Publikon Kiadó, 2011

 

Az Afrika közlekedése című kötet összefüggéseiben és az egyes országokra lebontva vizsgálja a kontinens közlekedési rendszereit, járműparkját, szállítási potenciálját. Az elképesztő mennyiségű adatot közlő mű évtizedekre meghatározhatja a szakemberek és kutatók afrikai közlekedési infrastruktúráról és fejlesztési lehetőségekről meglévő tudását és olyan, még nem létrejött, vagy kialakulófélben lévő kapcsolatokat indíthat be és segíthet, melyek gazdasági és politikai téren egyaránt hasznosak lehetnek Magyarország számára.

 

 
5 990 Ft
Akció: 5 090 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
KÖRNYEZETFEJLESZTÉS A KISTÉRSÉGEKBEN

A környezettudatos kistérségfejlesztés kézikönyve

Szerző: Gálosi-Kovács Bernadett

Publikon Kiadó, 2010

 

A kistérségek környezetvédelmi tevékenysége, a környezettudatos kistérségfejlesztés, a természetes és épített környezetének védelmét, a lakosság életminőségének, ellátási és környezeti viszonyainak javítását szolgálják.

 
2 490 Ft
Akció: 2 115 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
MAGYARORSZÁG A BALKÁN ÉS A MEDITERRÁNEUM VONZÁSÁBAN

Magyarország dél-európai kapcsolatainak politikai- és gazdaságföldrajzi értékelése

Szerző: Pap Norbert

Publikon Kiadó, 2010

 

Magyarország történelmében mindig kiemelt szerep jutott a dél-európai kapcsolat-rendszernek. Az itt található államok, közvetítő szerepű városok, térségek és kiemelt jelentőségű útvonalak a kezdetektől nagy jelentőséggel bírnak hazánk számára. A honfoglaló magyarság, miután megtelepedett a Kárpát-medencében, szoros, de változó intenzitású kapcsolatot alakított ki mind a Balkán térségével, mind pedig Itáliával.

 
3 290 Ft
Akció: 2 795 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
FEJEZETEK IPAR- ÉS KÖZLEKEDÉSFÖLDRAJZBÓL

Szerkesztette: Vidéki Imre

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2008

 
3 600 Ft
Akció: 3 060 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
ŐRSÉG - VENDVIDÉK - FELSŐ-RÁBA-VÖLGY

Szerző: Beluszky Pál

Dialóg Campus Kiadó, 2005

 

A magyar geográfiai irodalomban alig akad olyan munka, amely az ország egyes tájairól általános földrajzi leírást adna. Jobbára megyeleírások születtek, de ezek szerkezete az ágazati elemzéseken nyugszik, s így nehezen áll össze az olvasóban egy-egy sajátos "táj" földrajzi képe. A Tájak-Települések-Polgárok sorozat célja egy alapvetően földrajzi szemléletû leírás készítése hazánk területéről, mely leírás természetes területi egységenként tekinti át az ország területét, e természetes egységekről lehetőleg komplex társadalom-földrajzi leírást-értékelést adva. A szerző által kialakított koncepció a markáns, közismert tájakat - mint a Hajdúság, a Hegyalja, a Fertő-mellék, a Bácska stb. - adja meg tájbeosztásként. Eme elképzelések jegyében fogant első munka az Őrség- Vendvidék-Felső-Rába-völgy földrajza.

Az Őrség-Vendvidék-Felső-Rába-völgy nem egyveretû, egységes táj, sem természeti földrajzi, sem történeti-etnikai-néprajzi szempontból. Együttes bemutatásukat két méltánylandó tény indokolja:az országhatár zugába szorult vidéket szinte egységbe préseli az azt három oldalról övező határ, másrészt a kistérség tradicionális kisvárosi központjának, Szentgotthárdnak a vonzása mindegyikre egyaránt kiterjed, és (laza) egységbe fogja a környék 33 községét. E mikrótáj mindössze 491 km2, tehát kisebb, mint Budapest közigazgatási területe (525 km2).

 
4 980 Ft
Akció: 4 235 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
MAGYARORSZÁG KÖZLEKEDÉSI ÉS TÁVKÖZLÉSI FÖLDRAJZA

Szerző: Erdősi Ferenc

Dialóg Campus Kiadó, 2005

 

Egykori szolgáló szerepéből kinőve a távközlés a közlekedéssel együtt a gazdaságot és társadalmat formáló, a tér-idő dimenziót viszonylagossá tevő integrált kommunikációs rendszert alkot, mely egyre erősebben befolyásolja a területi folyamatokat. Hogyan, milyen arányok szerint fejlődtek az egyes kommunikációs alágazatok a rendszerváltás óta? Melyek ma a közlekedés területfejlesztési és környezetvédelmi szempontból legfontosabb kérdések? Hogyan tagolják a teret a kommunikációs infrastruktúrák és szolgáltatások Magyarországon? E kérdésekkel foglalkozik e szak- és kézikönyv.

 
6 480 Ft
Akció: 5 510 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
KELET-EURÓPA KÖZLEKEDÉSE

Szerző: Erdősi Ferenc

Dialóg Campus Kiadó, 2009

 

E könyv bemutatja a kelet-európai közlekedés közelmúltját, általános helyzetét, jellemzőit, majd ezekben az országokban a közlekedés szerkezetében, infrastruktúrájában és forgalmi teljesítményében a politikai-társadalmi rendszerváltás nyomán bekövetkezett változások irányzatait, méretét és okait. Alágazatonként (vasúti, közúti, belvízi, tengervízi és légi közlekedés) részletesen tárgyalja témáját, különös súlyt helyezve az egyes országcsoportok/országok összehasonlításával nyert következtetésekre, a kelet-európai közlekedés mai helyzetére, fejlődésének lehetséges irányaira.

 
5 980 Ft
Akció: 5 085 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
EURÓPA KÖZLEKEDÉSE ÉS A REGIONÁLIS FEJLŐDÉS

Szerző: Erdősi Ferenc

Dialóg Campus Kiadó, 2004

 

Magyarország az Európai Unióhoz történő csatlakozása során egy közösen megtervezett és kivitelezett közlekedési rendszerhez kapcsolódott. Ennek a rendszernek a megismertetésére vállalkozott a szerző, alapvető szakmai bevezetést adva az európai közlekedési rendszerek történetébe, szervezetébe, hatásmechanizmusaiba, regionális jellemzőibe. Öszszefoglalást alkot ágazati és térségi szempontú elemzésben az EU közlekedéspolitikájáról, a kiépülő transz- és páneurópai hálózatokról, azok magyarországi hatásairól, kapcsolódási pontjairól. A gazdaságföldrajz és a közgazdaságtan határterületeit érintő munka ilyen mértékű komplexitással nóvum a hazai (ágazati és regionális tudományi) körökben.

 
6 980 Ft
Akció: 5 935 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A TURIZMUS NEMZETKÖZI FÖLDRAJZA

Szerző: Gyuricza László

Dialóg Campus Kiadó, 2008

 

A turizmus térhódításával egyidejűleg számos új tankönyv jelent meg a közelmúltban, de ebből arányaiban kevés foglalkozik a turizmus nemzetközi földrajzával. A megjelent művek többnyire leíró jellegűek, vagy csak általános folyamatokra koncentrálnak, regionális komplexitás nélkül. Jelen könyv e hiányt igyekszik pótolni, a fent leírt kettősséget ötvözni. Egyrészt vizsgálja a turizmusban végbemenő nemzetközi folyamatokat, elemzi a regionális összefüggéseket, másrészt – a terjedelem adta lehetőségeken belül – komplexen mutatja be az adott országok turizmusának mai helyzetét és a lehetséges fejlődési irányát. A tankönyv elsősorban a felsőoktatásban turizmussal foglalkozó hallgatóknak készült, de remélhetőleg hasznossá válik az utazási irodák dolgozói, valamint az általános és középiskolákban oktató tanárok számára is. S ajánlható azok részére is, akik „csak” turistaként vesznek részt a turizmusban. Orientálhatja őket e könyv az utazási döntésük előkészítésében, a desztinációk kiválasztásában, hiszen egyre többen vannak, akik kedvtelésből utaznak, s földrajzi műveltségüket bővítve – többek között – az adott célország, régió idegenforgalmi folyamatai, összefüggései, ismeretei iránt is érdeklődnek.

 
5 680 Ft
Akció: 4 830 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
FÖLDHASZNÁLAT

Szerző: Dömsödi János

Dialóg Campus Kiadó, 2006

 

Magyarországon elsőként jelenik meg olyan kötet, amely a földhasználattal kapcsolatos kérdések széles spektrumát átfogóan dolgozza fel. Ízelítő a témakörökből: európai birtokszerkezet kialakulása, mezőgazdasági, erdészeti és természetvédelmi földhasználat, birtokrendezés, földminősítés, földminőség-romlás és javítás, földvédelem, földnyilvántartás.

 

A szerző személyes ajánlója:

A földkárpótlás után bekövetkező feszültségek, a földkérdés mai sajátosságai: a tulajdon és a használat elkülönítése, a hatalmas osztatlan közös tulajdon, a jogcím nélkül használt földek rendezése, a Nemzeti Földalap racionális hasznosítása, a gazdálkodást segítő üzemméretek kialakítása, a vidék fenntartása, mindezek - a természetvédelemmel és a földek más célú hasznosításával együtt - a birtokrendezés és a racionális földhasználat sürgősen megoldandó feladatait képezik. A gazdálkodást elősegítő birtokpolitikai (és műszaki, jogi, földhasználati) szempontok tették, ill. teszik szükségessé a FÖLDHASZNÁLAT című könyvem tankönyvként, tervezési segédletként való alkalmazását.

 

Dömsödi János

 
6 880 Ft
Akció: 5 850 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
TERÜLETI SZERKEZETVÁLTÁS A MAGYAR IPARBAN 1989 UTÁN

Szerző: Kiss Éva

Dialóg Campus Kiadó, 2010

 

A magyar ipar történetének talán legmozgalmasabb periódusa kezdődött 1989 után. Nemcsak az iparban, hanem az ipari térszerkezetben és az ipari területeken is hatalmas változások mentek végbe. Ez a széleskörű tudományos kutatásokon alapuló könyv elsőként vállalkozik az elmúlt húsz esztendőben az ipar területi struktúrájában bekövetkezett változások és okaik (külföldi tőkebefektetések, relokáció, ipari parkok, klaszterek, telephely-választási szempontok átértékelődése, ágazati területi szerkezet stb.) átfogó elemzésére. Új, dinamikusan fejlődő ipari terek jöttek létre országos szinten, miközben lokális szinten a tradicionális nagyvárosi ipari területek is átalakultak, funkciót váltottak. A szerző elsőként vizsgálta a hagyományos ipari átalakulás területi konzekvenciáit Budapest példáján néhány más fővárossal és vidéki nagyvárossal összevetve. A könyv megbízható támpontként szolgál mindazok számára, akik érdeklődnek az ipar területi folyamatai iránt.

 
2 980 Ft
Akció: 2 535 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
  AZ EURÓPAI UNIÓBA ÚJONNAN BELÉPETT ÉS JELÖLT ORSZÁGOK GAZDASÁGA

Szerző: Burgerné Gimes Anna

Dialóg Campus Kiadó, 2010

 

A könyv az EU-hoz 10 újonnan csatlakozott ország – Bulgária, Csehország, Észtország, Lettország, Lengyelország, Litvánia, Magyarország, Románia, Szlovákia és Szlovénia, továbbá a jelölt országok közül Albánia, Horvátország és Szerbia gazdasági fejlődéséről szól. Azt az utat vizsgálja, amely a legtöbb ország 2000-es évekbeli szárnyaló növekedését eredményezte az 1990-es évek eleji visszaesésük, majd meg-meginduló növekedésük után. A kiemelkedő fejlődés a 10 ország EU-csatlakozásának, illetőleg a három potenciális EU-tagország társulásának időszaka volt. Az 1990-es évek végétől és a 2000-es évektől kezdve 2008 elejéig a legtöbb vizsgált országban a nemzeti termék és jövedelem gyors növekedése, az egy főre jutó GDP jelentős emelkedése, új, korszerű vállalatok és iparágak megjelenése és gyors elterjedése, a pénzügyi és kereskedelmi szolgáltatások modernizálódása és kiterjedése, a munkanélküliség csökkenése, a külkereskedelem élénkülése jellemezte a fejlődést. Az infláció lelassult, a valuták megszilárdultak, két ország, Szlovénia és Szlovákia tagja lett az euróövezetnek.

 
5 480 Ft
Akció: 4 660 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
  TRÓPUSI-SZUBTRÓPUSI GYÜMÖLCS- ÉS ÉLVEZETI NÖVÉNYEK FÖLDRAJZA

Szerző: Szabó Lajos

Dialóg Campus Kiadó, 2007

 

Melegégövi területekről érkező gyümölcsök ma már az év minden hónapjában kaphatók, ennek ellenére az érdeklődő szakember, olvasó még nem tudott a kezébe venni olyan könyvet, amely a trópusi—szubtrópusi zóna fontosabb gyümölcseiről és élvezeti növényeiről adott volna összefoglaló (ökológiai, gazdaságföldrajzi és gasztronómiai) ismeretanyagot. Ezt a hiányt igyekszik e mű pótolni.

A könyv tankönyvként szerepel az ország adott felsőfokú tanintézményeinek képzési programjában (BSc, MSc,PhD képzés), és igen jól hasznosíthatják a kereskedelem területén dolgozó szakemberek is.

 
4 000 Ft
Akció: 3 400 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
RECENT INNOVATIONS IN OIL AND GAS RECOVERY - Elfogyott

Szerző: Lakatos István

Akadémiai Kiadó, 2009

 

In pioneering age of oil and gas production science had little effect on progress. The situation in the 20th and particularly in the 21st century radically changed: science is the driving force of all progress and there is no advance in innovation without extensive fundamental and applied research. It is not an exaggeration that, similarly to military and space technology, the oil and gas industry is the most knowledge-dependent productive segment of the society. The facts, that countries consuming major fraction of hydrocarbons globally produced are usually oil and gas depleted areas, put up the value of genuineness, skill, competence, and experience in R&D activity. However, we should never forget that our targets are non-renewable natural resources. Therefore, our responsibility for the future generation must be a part of our philosophy not only in recovery of oil and gas, but also in their utilization. Consequently, energy efficiency, as a term, is general and global; and it must be omnipresent through the whole spectrum of the innovation chain.

 

 
11 200 Ft

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint.