Polgári eljárásjog I-VI. és kötetei

 

POLGÁRI JOG I-VI.
A Ptk. magyarázata.
ÚJ KIADÁS!

Az új Polgári Törvénykönyv kommentárja részletes magyarázatokkal segíti a kódex szabályai közötti eligazodást, az új jogintézmények és rendelkezések megértését. A Kúria bírái, kodifikátorok és jogtudósok mutatják be az újdonságokat, vázolják azok következményeit, a bírósági gyakorlatban várható változásokat. Szakszerű és ugyanakkor gyakorlatias elemzésük megkönnyíti az átállást az új törvénykönyv alkalmazására.

 

 

Amennyiben a hat kötetet egyben megrendeli  szállítási költség már nem terheli.

 

Ráadásként az alábbi könyvek közül választhat egy kötetet ajándékba.

 

Érdekel! Megnézem. Gomb.

Vissza a főoldalra

Ha részletesebben tájékozódna, kattintson a kiválasztott képre!

 

Eszter hagyatéka.

"Nem elég szeretni valakit. Bátran kell szeretni. Úgy kell szeretni, hogy tolvaj vagy szándék, vagy törvény, isteni vagy világi törvény ne tehessen e szerelem ellen semmit."

Átváltozások.

A Helikon Zsebkönyvek újabb kötetében Franz Kafka (1883-1924) két kiemelkedően fontos műve olvasható.

A Balaton partján.

A Švejk, a derék katona szerzőjének kisebb írásaiból: tárcáiból, karcolataiból, humoreszkjeiből válogattak egy kötetre valót.

Jane Austen:Catharine.

A regényeiről híressé vált Jane Austen korai novellái mulatságos, rövid írások, jókedvű, szemtelen és önmagukért rajongó szereplőkkel. 

Esti Kornél.

„Már túljártam életem felén, amikor egy szeles, tavaszi napon eszembe jutott Esti Kornél. Elhatároztam, hogy meglátogatom, s fölújítom vele régi barátságunkat."

 

 

Mrs. Dalloway

"A létezés költészetének általános érzése" - ez hatja át Virginia Woolf 1925-ben megjelent regényét, amelyet azóta szép lassan a huszadik századi világirodalom legnagyobb remekműveinek sorába emelt az idő .....

Nagy Sándor

A római császárkor elején, az 1‒2. század elején élt, műveit görögül író Plutarkhosz egyike a máig elevenen ható antik történetíróknak.

A kommentár kötetenként is megrendelhető, az egyes kötetek képére kattintva részletesen is tájékozódhat.

Polgári jog I/VI. – Bevezető és záró rendelkezések, Az ember mint jogalany, Öröklési jog

Polgári jog I/VI. – Bevezető és záró rendelkezések, Az ember mint jogalany, Öröklési jog

Polgári jog II/VI. – A jogi személy

Polgári jog II/VI. – A jogi személy

Polgári jog III/VI. – Családjog

Polgári jog III/VI. – Családjog

Polgári jog IV/VI. – Dologi jog

Polgári jog IV/VI. – Dologi jog

Polgári jog V/VI. – Kötelmi jog Első és Második Rész

Polgári jog V/VI. – Kötelmi jog Első és Második Rész

Polgári jog VI/VI. – Kötelmi jog Harmadik, Negyedik, Ötödik és Hatodik Rész

Polgári jog VI/VI. – Kötelmi jog Harmadik, Negyedik, Ötödik és Hatodik Rész

A RONNI Könyvkereskedés (RONNI Bt.) fenntartja magának a jogot, hogy a készlet kimerültével vagy más okok miatt, az akciót felfüggessze vagy befejezze.