EGYHÁZTÖRTÉNELEM - Elfogyott

EGYHÁZTÖRTÉNELEM - Elfogyott

Szerző: Szántó Konrád

JEL Könyvkiadó, 2014

 

 

1 800 Ft
Kedvencekhez
Ajánlom
Nyomtat
Összehasonlítás
Részletek
Ajánlatunk Önnek!
Adatok
Vélemények
Részletek

Szántó Konrád az egyház születésétől II. János Pál pápaságáig vezeti végig Olvasóját a katolikus egyház történelmének legfontosabb eseményein. A könyv segít elhelyezni az egyháztörténelmet a profán történelemben, továbbá kitekintést ad az egyház és a társadalom viszonyára, annak alakulására az egyes korszakokban, de felvázolja az egyház belső folyamatait is. A szerző a világtörténelmi adatokat a magyar egyháztörténelem jelentősebb fordulópontjaival is kiegészítve nyújt átfogó képet az egyháztörténelem iránt érdeklődő Olvasók számára.

 

A kötet adatai:
Formátum: 148x207x13 mm
Kötés: Puhakötés
Megjelenés éve: 2014
Terjedelem: 256 oldal

Tartalomjegyzék:
Bevezetés

I. A keresztény ókor (30–692). Az egyház kialakulásának és főleg a hellenisztikus-római világban történő kibontakozásának a kora
1. fejezet:
A születő kereszténység történelmi környezete és háttere: a zsidóság, a hellén világ és a római birodalom Krisztus korában
2. fejezet:
Az egyház alapítása. A jeruzsálemi ősegyház
3. fejezet:
Az egyház földrajzi elterjedése s a missziós sikerek okai
4. fejezet:
A kereszténység összeütközése a római államhatalommal, ennek indítékai és következményei
5. fejezet:
A keresztényüldözések rövid története
6. fejezet:
Az egyház küzdelme az első századok eretnekségei és a pogány írók támadásai ellen
7. fejezet:
A liturgikus élet az első századokban
8. fejezet:
Az egyházi szervezet fejlődése
9. fejezet:
Az üldözések megszűnése és a „konstantini fordulat”
10. fejezet:
Szentháromságtani hitviták és zsinatok
11. fejezet:
Ókeresztény teológiai iskolák és a IV–V. század jelentősebb hittudósai
12. fejezet:
Krisztológiai hitviták és egyetemes zsinatok
13. fejezet:
A donatizmus mint vallási-társadalmi mozgalom és egyházszakadás
14. fejezet:
Az emberi természettel, az emberiség üdvözítésével és a kegyelemmel kapcsolatos hitviták
15. fejezet:
Az egyház istentiszteleti élete és bűnbánati fegyelme a IV–VII. században
16. fejezet:
Az egyházszervezet fejlődése a keresztény ókor második szakaszában
17. fejezet:
A szerzetesi élet kezdete és kibontakozása
18. fejezet:
Az egyház missziós tevékenysége a népvándorlás korában és az iszlám

II. A keresztény középkor (692–1517). A nyugati keresztény népközösség vallási egységének a kora
1. fejezet:
A kereszténység elterjedése egész Európában, a nyugati keresztény népközösség alkotó elemeinek létrejötte
2. fejezet:
A Pápai Állam és a Nyugat-római Császárság megalakulása
3. fejezet:
A magyarok megtérítése
4. fejezet:
A nyugati egyház művelődéstörténete, az egyházi tudományok fejlődése a korai középkorban
5. fejezet:
A görög egyház a képrombolás korában (726–843)
6. fejezet:
A görög és a latin egyház szétválása (1054
7. fejezet:
Az egyházi élet hanyatlása, majd megújulásának kezdete a IX–XI. században
8. fejezet:
A Gergely-féle reformmozgalom és következményei
9. fejezet:
III. Ince és VIII. Bonifác pápasága (A pápai hatalom fénykora és hanyatlása)
10. fejezet:
Az egyházkormányzat fejlődése a középkorban
11. fejezet:
A középkori szerzetesség története
12. fejezet:
A virágzó középkor egyházi tudománya
13. fejezet:
Az egyház megszentelő tevékenysége a virágzó középkorban
14. fejezet:
A keresztes hadjáratok
15. fejezet:
A katolikus egyház története hazánkban az Árpád-házi királyok idején
16. fejezet:
A virágzó és hanyatló középkor főbb eretnekségei
17. fejezet:
Az egyházi inkvizíció és a spanyol inkvizíció
18. fejezet:
A pápák avignoni fogsága és a nagy nyugati egyházszakadás
19. fejezet:
A magyar egyház története a vegyes házbeli királyok idején
20. fejezet:
A humanizmus és a reneszánsz és a reneszánsz pápák uralkodása

III. A keresztény újkor (1517–1914). A hitegység felbomlásának, az egyház megújulásának, majd viszonylagos elszigetelődésének a kora
1. fejezet:
A Luther-féle reformáció története Luther fellépésétől a német parasztháború végéig
2. fejezet:
A Lutheri reformáció története az 1530-as augsburgi gyűléstől az 1555-ös augsburgi vallásbékéig
3. fejezet:
Reformáció Svájcban: Zwingli és Kálvin vallásújítása
4. fejezet:
A reformáció elterjedése Európa egyéb államaiban
5. fejezet:
A reformáció elterjedése Magyarországon
6. fejezet:
A Trienti Egyetemes Zsinat: Előzményei, története
7. fejezet:
A Trienti Zsinat eredményei, a zsinat utáni rendszer
8. fejezet:
Az újkori szerzetesség a katolikus megújulás szolgálatában
9. fejezet:
Az egyház belső életének megújulása a Trienti Zsinat után
10. fejezet:
A hitterjesztés története az újkorban
11. fejezet:
Katolikus megújulás Magyarországon
12. fejezet:
A katolicizmus megújulása Németországban és Ausztriában és következménye: a harmincéves háború
13. fejezet:
A pápaság helyzete az állami mindenhatóság, a feudális abszolutizmus korában
14. fejezet:
Törekvések a pápai hatalom korlátozására az Osztrák és a Német birodalomban
15. fejezet:
A magyar katolicizmus története 1711–1790 között
16. fejezet:
A felvilágosodás
17. fejezet:
Az 1789-es francia forradalom és az egyház
18. fejezet:
Az újabb forradalmak korának pápái
19. fejezet:
Az I. Vatikáni Zsinat
20. fejezet:
Az egyház sorsa a XIX. században Németországban és Franciaországban, valamint XIII. Leó (1878–1903) pápasága
21. fejezet:
A katolikus egyház története a XIX. században Európa többi államában
22. fejezet:
Az egyház megszentelő tevékenysége a XIX. században és a XX. század elején, valamint X. Pius (1903–1914) pápasága
23. fejezet:
A teológia helyzete, fejlődése a XIX. században és a XX. század elején, különös tekintettel a modernizmusra
24. fejezet:
Az egyház helyzete Amerikában és a missziókban
25. fejezet:
A magyar katolicizmus története 1790–1914 közt

IV. A keresztény legújabb kor (1914-tôl napjainkig). Az elszigeteltségből való kilépésnek és a modern egyház megerősödésének a kora
1. fejezet:
A két világháború korának pápái
2. fejezet:
A II. Vatikáni Zsinat
3. fejezet:
VI. Pál és II. János Pál pápaságának rövid jellemzése
Befejezés
Irodalom

Ajánlatunk Önnek!
Adatok
ISBN
978-615-5147-418
Kiadó
JEL Kiadó
VTSZ
4 901
Vélemények
shopmania.hu aprohirdetesingyen.hu arumagazin.hu vatera.hu simplepay_hu