Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Újkor


Sorrend:

12

-15%
A REJTÉLYES TISZAESZLÁRI PER

Szerző: Blutman László

Osiris Kiadó, 2017

 

Egy kis tiszaeszlári cselédlány, Solymosi Eszter eltűnése a 19. század végén egy felkavaró, ősi indulatokat és izzó konfliktusokat gerjesztő bűnperhez vezetett. Százharminc év sem volt elég, hogy az üggyel kapcsolatban kialakult szellemi és érzelmi görcsök oldódjanak. Sokan hinni vélik, hogy már minden tisztázódott, pedig a lány sorsa rejtély maradt, s ezt a rejtélyt további, máig megmagyarázatlan események övezik. Nehezen hihető, de két résztvevőt leszámítva, a leghíresebb magyar bűnpert részleteiben jogász eddig nem dolgozta fel a peranyagok alapján. Ezt most a könyv szerzője megtette. Ezután az ügyről már nem lehet úgy gondolkodni és beszélni, ahogy eddig lehetett.

 
4 280 Ft
Akció: 3 640 Ft
Kezdete: 2017.12.05
A készlet erejéig!
-15%
 TUDOMÁNY ÉS MŰVÉSZET A MAGYAR NEMZETÉPÍTÉS SZOLGÁLATÁBAN – SZÖVEGGYŰJTEMÉNY

Szerkesztette: Cieger András, Varga Bálint

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2017

 

Miként lehet a magát univerzálisnak tekintő tudományt egy konkrét közösség, a magyar nemzet szolgálatába állítani? Hogyan lehet tudományosan megalapozni a nemzetépítés programját? Van-e speciálisan magyar tudomány, és ha van, hol érintkezik az egyetemes tudományossággal? Ha szembe­kerül egymással a tudományos igazság és a nemzeti érdek, melyiket kell választani? Mitől lesz magyar a művészet, és hogyan lehet a művészet egyetemes nyelvén megjeleníteni a magyar nemzetépítés fontos témáit? Végül, miként teremt­hető meg a modernitásra nyitott, ám hagyományait is felku­tató és megőrző nemzeti kultúra?

 
3 590 Ft
Akció: 3 050 Ft
Kezdete: 2017.11.26
A készlet erejéig!
-15%
MAGYAROK A BÉCSI HIVATALNOKVILÁGBAN

A közös külügyminisztérium magyar tisztviselői 1867–1914

Szerző: Somogyi Éva

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2017

 

Somogyi Éva 1937-ben született Budapesten. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 1961-ben szerzett magyar–történelem szakos tanári diplomát. Azóta az MTA Történettudományi Intézetében (ma: MTA BTK Történettudományi Intézet) dolgozik.

Két évtizeden át vezette az intézet Újkori Osztályát, 2012-ben lett emeritus professzor. Munkásságáért 1985-ben az osztrák Forschungs-gemeinschaft Anton Gindely-díjban, a Soros Alapítvány 1992-ben Ránki György-díjban részesítette. 2000-ben az Osztrák Tudományos Akadémia levelező tagjává választotta. Kutatási területe a Habsburg Monarchia dualizmus kori története. Az osztrák-német liberálisoknak a magyar kiegyezéssel kapcsolatos álláspontja alakulását vizsgálta A birodalmi centralizációtól a dualizmusig című, első nagyobb monográfiájában, amely élénk nemzetközi érdeklődést váltott ki.

 
3 200 Ft
Akció: 2 720 Ft
Kezdete: 2017.11.25
A készlet erejéig!
-20%
AZ ELSÖPRŐ KISEBBSÉG

Szerző: Gerő András

Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalomkutatásért Közalapítvány, 2017

 

A könyv a Monarchia Magyarországának népképviseletét és a korszak választásait vizsgálja. Ez a népképviselet az idők során kiüresedett, mert csak és kizárólag a kiegyezéses politikai rendszer fenntartását szolgálta. A kiüresedés nem korlátozódott a választásokra és a parlamentre, hanem az embereken is nyomot hagyott: atmoszférát, közerkölcsöt, politikai magatartásformát teremtett, vagyis a modern magyar politikai kultúra egészére rányomta bélyegét.

 
3 500 Ft
Akció: 2 800 Ft
Kezdete: 2017.06.05
A készlet erejéig!
-15%
ÁRPÁD A VÁROS FÖLÖTT

Szerző: Varga Bálint

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2017

 

Jelen monográfia a millennium időszakát idézi fel: 1896-ban, a honfoglalás ezredik évfordulóján a magyar állam hét, nagyszabású emlékművet emelt a vidéki Magyarországon. Az emlékművek Dévénytől Brassóig, Munkácstól Pusztaszerig az egységes magyar állam eszméjét hirdették. A szobrok homogén üzenetével azonban élesen szemben állt társadalmi környezetük, amely a 19. század végi Magyarország felekezeti és nyelvi sokszínűségét tükrözte.

Ez a könyv arra keres magyarázatot, hogy mennyire tudott működni a homogenizáló központi állam akarata egy nyelvileg és felekezetileg is sokszínű országban.

 

 
2 790 Ft
Akció: 2 370 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
EMLÉKEIM - (SZÉLL KÁLMÁNNÉ VÖRÖSMARTY ILONA)

Szerző: Széll Kálmánné Vörösmarty Ilona

Athenaeum Kiadó, 2017

 

A magyar "first lady" emlékei, a századforduló nagyasszonyának vallomása.

"A költő látnok is, apám oly igaz költő volt. Mert borzasztó azt hinni, hogy annyi szenvedés után remény nélkül kelljen meghalnia. Deák eljött ismételve, de akkor már, midőn másodszor jött, nem ismert meg apám senkit, s mind aggasztóbb lett a baj. Elköltözött ama hazába, hol megszűnik a gond. Nagyon szerettem őt, és elszorult szívem elgondolva: hogy most fagyos hideg borult szerető szívére, mély álmaira."

 
2 990 Ft
Akció: 2 540 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 NEMZET, FAJ, KULTÚRA A HOSSZÚ 19. SZÁZADBAN MAGYARORSZÁGON ÉS EURÓPÁBAN

Szerkesztette: Hörcher Ferenc, Lajtai Mátyás, Mester Béla

MTA BTK TTI, 2016

 

2013 őszén azzal a céllal alakult a Gyáni Gábor és Dávidházi Péter vezetésével huszonöt főt összefogó OTKA-kutatócsoport, hogy rendszerezze a különböző művészetek és tudományterületek szerepét a nemzetté válás összetett folyamatában a 19. századi Magyarországon. A kutatások eredményeinek közzétételére indított könyvsorozat jelen kötete tizennégy tanulmányt tartalmaz, amelyek az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának Filozófiai Intézete által 2015. december 8-án rendezett konferencia előadásain alapulnak. Arra kerestük a választ, hogyan és milyen módon jelenik meg a nép, a nemzet és a faj fogalma a kor politikai, filozófiai és tudományos, irodalmi, valamint hétköznapi nyelvi regisztereiben; hogyan reflektál a kultúra a történelmi-politikai helyzetre, s hogyan használják a politikai-társadalmi viták során a kultúra és a tudomány diskurzusait.

 
3 000 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
FERENC JÓZSEF ÉS A MAGYAROK

Szerző: Gerő András

Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalomkutatásért Közalapítvány, 2016

 

A könyv egy viszonyról szól. Arról a kapcsolatról, amely a magyar történelemben ténylegesen a leghosszabb ideig uralkodó ember, Ferenc József és a magyarok között létezett.

Minden ilyen hosszú ideig tartó viszony változik. Az uralkodás előtti bimbódzó szimpátia idegenséggé változott, majd egyrészt leigázási szándék, másrészt gyűlölet lett belőle. Előbb-utóbb mindkét fél belátta, hogy ahogy ő képzeli a kapcsolatot, az úgy nem működik. Kölcsönös engedmények árán törvényesítették a viszonyt. Ekkor se jött létre a szerelem, de egy olyan házasságot láthattunk, ahol mindkét fél tudta, hogy hol a másik tűréshatára, s milyen szabályokat kell betartani ahhoz, hogy a kapcsolat kiszámíthatóan működjék. Ahogy teltek-múltak az évek egyre inkább megszokták egymást a felek, s válásra valójában komolyan már senki se gondolt.

 
3 200 Ft
Akció: 2 560 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-5%
HITEL - mai magyar nyelven

Szerző: Gróf Széchenyi István

Logod Bt., 2016

 

A Hitel 1830-ban jelent meg, meglehetősen nehezen olvasható nyelvezettel. Ezért korunkban sok érdeklődő rövid idő alatt lemond a Hitel elolvasásáról.

2014-ben gróf Széchenyi István szellemi hagyatéka hungarikummá vált, de micsoda hungarikum az, amit az „olvashatatlansága” miatt nem lehet – mint kötelező olvasmányt – a gyermekeink kezébe adni?

A Hitel tartalma szerint a reformkori szemlélet programadó műve, a társadalmi változás technológiájának megvalósíthatósági tanulmánya.

A Tisztelt Olvasó tapasztalni fogja, hogy ez a mű a ma emberének is szól.

 
4 000 Ft
Akció: 3 800 Ft
Kezdete: 2017.11.11
A készlet erejéig!
-20%
NÉGY FELVIDÉKI VÁROS

Szerző: Koudela Pál

L’Harmattan Kiadó, 2016

 

A könyvben négy család történetén keresztül megismerhetők a polgári életforma különböző modelljei. Az egyes életpályák ugyanakkor önmagukban is figyelemreméltó művelődéstörténeti ismereteket hordoznak, ilyen például a szabadságharcban is fontos szerepet vállaló Rombauer Tivadaré, vagy a mikológia történetében jelentős Hazslinszky Frigyesé. A könyv a selmecbányai Kachelmann-család, a késmárki Hazslinszky-család, a lőcsei Romauer-család, valamint a kassai Sziklay-család életén keresztül mutatja be a XIX–XX. századi felvidéki magyar polgári világ átalakulásait és hányatott történelmét a reformkortól Trianonig.

 
3 500 Ft
Akció: 2 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 AZ 1848/1849-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC EMLÉKHELYEI II.

II. A száműzöttek nyomában

Szerző: Katona Tamás, Ráday Mihály

Corvina, 2016

 

"Esik eső karikára, Kossuth Lajos kalapjára..." - énekeljük az egyik legismertebb Kossuthnótát (legalább) március 15-én. Sohasem lesz olyan kalapom, amire "annyi áldás szálljon", mint az övére, de legyen egy olyan legalább, amit az ő utolsó lakhelye közelében kapni lehet. Vettem hát egy kalapot Torinóban, amit aztán Kossuth angliai partraszállásának helyszínén, Southamptonban, míg a kamerát tartottam erősen, lekapott a fejemről a szél, s gondolom, messze sodorta a tenger ha nem is Amerikáig. Mi azonban a kormányzót oda, az új világba is elkísértük utólag, hogy útjáról beszámolhassunk a televízióban, s itt, háromrészesre tervezett sorozatunk második kötetében is.

 
4 990 Ft
Akció: 4 240 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 TÓTH ÁGOSTON HONVÉD EZREDES, A KATONA ÉS A TÉRKÉPÉSZ 1812 - 1889

Szerzők: Ács Tibor, Hermann Róbert, Jankó Annamária, Kedves Gyula, Klinghammer István, Németh György, Süli Attila, Tóth László, Tóth Orsolya, Vajda László

Zrínyi Kiadó, 2015

 

2012-ben az MH Geoinformációs Szolgálat és a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum kiállítást és konferenciát szervezett a 19. századi katonai térképészet és a hadászat tudósa, illetve az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc jeles ezredese, Tóth Ágoston születésének 200. évfordulóját ünnepelve – A polihisztor térképész címmel. Jelen kötet gazdagon illusztrálva fűzi össze a konferencia előadásait, Tóth Ágoston 1848–1849-es leveleit és jelentéseit, illetve a kiállítási katalógust, bemutatva a tudós sokszínű életművét.

 

 
5 500 Ft
Akció: 4 675 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A SZABADSÁGHARC HADMŰVÉSZETE 1848-1849

Szerző: Csikány Tamás

Zrínyi Kiadó, 2015

 

A szerző bemutatja a katonai vezetés különböző szintjeit és módjait, így a hadászati és a harcászati szintű vezetést, a várharcok vezetését és a "kisháborús" műveletek irányítását. A szabadságharc egyes eseményeit, illetve időszakát kiragadva kívánjuk bemutatni a katonai vezetést elsősorban a magyar, de kikerülhetetlenül az osztrák oldalon is.

 

 
6 200 Ft
Akció: 5 270 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A MAGYAROK VÁROSA I-II.

Magyarország és intézményei 1839-1840-ben

Szerző: Julia Pardoe

Attraktor Könyvkiadó, 2015

 

Julia Pardoe, angol írónő 1839-40-ben több hónapot töltött Magyarországon: időzött Pozsonyban a diéta alatt, körutazást tett a felvidéki bányavárosokban, majd hosszú heteken át Pest-Budán lakott a nemrég megnyílt Angol Királynő szállodában, ez idő alatt bejárva és megfigyelve a város minden zegét-zugát, találkozva az ország arisztokráciájával éppúgy, mint a polgársággal és a pórnéppel. Hazatérve megjelentette a The City of the Magyar című munkáját, mely az egyik legjobb és leginkább érdekfeszítő könyv a reformkori Magyarországról s amely most, 175 év elteltével immár magyarul is olvasható.

 
5 900 Ft
Akció: 4 720 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
AZ ALKOTMÁNYOZÁS POLITIKAI NYELVE 1848–49-BEN

Szerző: Miru György

L’Harmattan Kiadó, 2015

 

Újkori történelmünk egyik legjelentősebb fordulata 1848-ban következett be. Az akkori törvényhozók nagy lépést tettek a modern Magyarország megteremtésére, lendületet adtak a rendiség helyébe lépő polgári társadalom képződésének és kialakítottak egy korszerű, parlamentáris politikai intézményrendszert. A fordulat további alkotó munkát igényelt, amelyet az első népképviseleti országgyűlés és a neki felelős kormány vállalt magára.

 
2 700 Ft
Akció: 2 160 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
SISSI

Szerző: Allison Pataki

Helikon Kiadó, 2015

 

1853-at írunk, a Habsburgok Európa leghatalmasabb uralkodó családja. Ferenc József birodalma Ausztriától Oroszországig és Németországtól Olaszországig terjed – a császár pedig fiatal, gazdag, és házasodni kész.

A tizenöt éves Erzsébet – Sissi – bajor hercegnő a Habsburg-udvarba utazik nővérével, aki a császár kiszemelt menyasszonya. De megérkezése után hamarosan váratlan dilemmában találja magát: végzetesen és ellenállhatatlanul beleszeret a nővére vőlegényébe, aki viszonozza érzelmeit. Ferenc József, akit elbűvöl Sissi nyitott természete, bájos, energikus szelleme, és persze lenyűgöző szépsége, megszegi adott szavát, és kinyilvánítja szándékát: Sissit akarja feleségül venni.

 
3 490 Ft
Akció: 2 790 Ft
Kezdete: 2017.06.06
A készlet erejéig!
-20%
 BOSZNIA-HERCEGOVINA KÖZJOGI VISZONYA AUSZTRIÁHOZ ÉS MAGYARORSZÁGHOZ 1878 ÉS 1918 KÖZÖTT

Szerző: Szabó Szilárd

DUPRESS, 2011

 

Ausztria és Magyarország a Berlini Szerződés 25. cikkelyének értelmében megszállhatta Bosznia- Hercegovinát és átvehette a tartományok közigazgatását. Ettől kezdve Bosznia-Hercegovina negyven évig, azaz a dualista Osztrák–Magyar Monarchia felbomlásáig közjogi viszonyban állt Ausztriával és Magyarországgal. Önmagában véve már ez is indokolttá teszi a téma beható vizsgálatát. Ha ehhez még azt is hozzávesszük, hogy közös pénzügyminiszterként Bosznia-Hercegovina közigazgatásának legfelsőbb szintű irányítását több mint harminckét éven keresztül folyamatosan magyar politikusok látták el, akkor még inkább fontosnak tűnik a téma alapos alkotmánytörténeti feldolgozása.

 
2 990 Ft
Akció: 2 390 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
HEGYMEGI KISS ÁRON TISZÁNTÚL MILLENNIUM KORI PÜSPÖKE

Szerző: Baráth Béla Levente

Helikon Kiadó, 2012

 

Hegymegi Kiss Áron gondolatvilágának megértéséhez szükséges tudatában lennünk ennek a kettősségnek, mely olyannyira áthatotta családja eszmeiségét. Nagyapja, apja és nagybátyja is református lelkészek voltak, tehát életpályája szinte elő volt írva. Ugyanakkor, mikor felharsantak a trombiták, elsők között csatlakozott a szabadságharc seregéhez mint tábori pap. A szabadságharc leverése után hosszú ideig bujdosnia kellett, mert halálos ítélet volt ellene érvényben. Később is megmaradt Kossuth Lajos hűségén. A kiegyezés után azonban úgy látta, hogy az ország történelmének új fejezetéhez érkezett, és felemelkedésének záloga a Monarchia fennmaradása és a belső béke.

 
4 990 Ft
Akció: 3 990 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
WEKERLE SÁNDOR

Szerzők: Dr. Patay Géza, Görög Staub Károly

Helikon Kiadó, 2011

 

A dualizmus korának háromszoros miniszterelnökéről, a szétzilált magyar gazdaság felvirágoztatójáról, a nagy építőről egykori tanítványa, Görög Staub Károly írt izgalmas monográfiát. A számos korabeli fotóval illusztrált kötet híven követi Wekerle Sándor rendkívüli pályáját.

 
4 990 Ft
Akció: 3 990 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
ZSANDÁROS ÉS POLICZÁJOS IDŐK

Államrendőrség Magyarországon 1849-1867

Szerző: Deák Ágnes

Osiris Kiadó, 2015

 

Az 1849 nyarát követő csaknem két évtizedben, a bécsi birodalmi kormányzat politikai offenzívája idején a kor embere úgy érezte Magyarországon, az államhatalom árgus szemekkel figyeli és figyelteti állampolgárait, s a magán- és köztereket rendőrhivatalnokok és titkos „bizalmiak” serege lepte el. A meggyőződés, hogy a politikai hatalom titkolt ágensei útján a mindennapjaiban, magánéletének legmeghittebb perceiben is szemmel tarthatja és ellenőrizheti a lakosságot, a társadalom széles rétegeiben gyökeret vert.

 
3 980 Ft
Akció: 3 385 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-20%
HOL SÍRJAINK DOMBORULNAK

Szerzők: Kovács László, Görföl Jenő

Nap Kiadó, 2014

 

A Hol sírjaink domborulnak címmű frissen megjelent, átdolgozott, bővített kiadású kötetben a Görföl JenőKovács László szerzőpáros a Szlovákiában még fellelhető 1848-as honvédsírokat és emlékhelyeket dokumentálta és szedte csokorba. Ebben a könyvben a mai Szlovákia területén található emlékek összegyűjtésére és bemutatására vállalkoztak a szerzők. A pozsonyi törvényes forradalom helyszíneit, szereplőinek emlékeit a politikai események, személyek, a nagy csaták emlékműveit, valamint az ország temetőiben szétszórva található honvédsírókat ismerhetik meg a könyv lapjairól, fényképeiről.

 
3 500 Ft
Akció: 2 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE A 19. SZÁZADBAN

Szerkesztette: Gergely András

Osiris Kiadó, 2014

 

A ,,hosszú,, 19. század magyar történelmét bemutató egyetemi tankönyv- amely az első kiadás bővített,javított változata-korszerű,új kutatásokon alapul. Megjelenése nem csupán a felsőoktatás, hanem az egész közoktatás,a szakközönség és az érdeklődők számára is rendkívül fontos, hiszen igen sok romantikus elképzelés, hivatkozás és vita kötődik a korhoz. A hiteles, összefoglaló ismereteket nyújtó szakkönyv a történelemtanárok továbbképzéséhez is nélkülözhetetlen. A kötet szerzői elismert magyar történészek: Csorba László, Dobszay Tamás, Fónagy Zoltán, Gergely András, Kövér György, Pajkossy Gábor, Pölöskey Ferenc, Tóth Zoltán. A tankönyvben megtalálhatók a szöveggyűjteményre vonatkozó kereszthivatkozások is. 2005-ös kiadás változatlan utánnyomása.

 
3 980 Ft
Akció: 3 385 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
 „EZT KÖZTÜNK! ISTEN ÁLDJA!” SZÉCHENYI ISTVÁN VÁLOGATOTT LEVELEI

Szerkesztők: Kovács Henriett, Körmendy Kinga, Mázi Béla, Oplatka András

MTA BTK Történettudományi Intézet, 2014

 

Egy rendkívüli élet levelekben

 

Széchenyi István, amikor a katonaságot elhagyta és közéleti pályára lépett, egyetlen életcélt tűzött maga elé: Magyarországot a többi európai nemzettel azonos szellemi és gazdasági színvonalra emelni. Ezért ajánlja fel birtokainak egyévi jövedelmét a Magyar Tudományos Akadémia megalapítására. A lótenyésztés érdekében támogatja a lóversenyeket, a polgári gondolkodás széles körű meghonosítása céljából társas egyesületek, kaszinók létrehozását kezdeményezi. A mezőgazdaság fejlesztésére gazdasági egyesületet hoz létre, hengermalmot alapít, folyószabályozásokat kezdeményez. A Dunában nemcsak úszik, hanem felismeri a vízi út nagy jelentőségét a kereskedelem számára. Elvállalja az Al-Duna szabályozásának diplomáciai és szervezési feladatát. A Lánchíd építésével állandó összeköttetést teremt Pest és Buda, de nagyobb léptékben az ország két része között.

 
4 990 Ft
Akció: 4 240 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
TURULMADÁR FENN AZ ÉGEN

Nemzeti legendárium 1849–1914

Szerző: Lipp Tamás

Noran Libro Kiadó, 2014

 

„Regényes és színpadias, petárdáktól hangos kor, amely a forradalom és a szabadságharc után következett, s jórészt a bukott forradalom nimbuszára alapozódott; őszies pompájú, melankolikus századvég, a boldog békeidők végjátékával. Vagy inkább tavasziasan pezsgő, szikrázó századelő? A korabeli sajtót lapozgatva valami különös zamat érződik: valami enyhén sós, jódos mellékíz. (…) Mi ez: önbecsülés, biztonságérzet, harsányság, honszeretet vagy túlfejlett nemzeti érzület? Vajon a kor igazi lelke hol lakik? Az épülő európai nagyváros tágasságában, a király lelkiismeretes gondoskodásában vagy inkább a monarchiabeli hétköznapok közjogi taposómalmában, az adott szó becsületében, a liberális eszmékben, netán az eszlári zsidók ellen indított középkorias, balkáni ízű perben?”

 
1 800 Ft
Akció: 1 440 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 LE RÉCIT DE VOYAGE EN FRANCE ET LES VOYAGES EN HONGRIE (XVIII-XIX SIÉCLES)

Szerző: Szász Géza

JATE Press, 2006

 
2 835 Ft
Akció: 2 410 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
BATTHYÁNY LAJOS EMLÉKEZETE

gróf Batthyány Lajosné Zichy Antónia visszaemlékezései férje fogságáról és haláláról

JEL Könyvkiadó, 2008

 

Gr. Batthyány Lajosné Zichy Antónia gyermekei számára írta meg férje fogságának és kivégzésének hiteles történetét. Magyarország első miniszterelnökét gr. Batthyány Lajost koholt vádak alapján 1849 januárjának első napjaiban tartóztatják le, és október 6-án végzik ki Pesten. Az elfogatás és kivégzés között eltelt események, kétségek és remények, küzdelmek és kétségbeesett várakozás hű, s máig legrészletesebb lírai krónikája Zichy Antónia visszaemlékezése. A kötet mellékleteként kiadni tervezett CD melléklet a beleérzést,értelmezést hivatott segíteni. A dokumentum hangjáték alapja a szerkesztett szövegváltozat, de a dramaturgia eszközeivel élve az elfogatás és kivégzés körülményeire utaló levelek, parancsok, és Batthyány Lajos búcsúlevele is fontos része a kiadványnak ill. hangfelvételnek. Batthyány Lajosné Zichy Antónia alakját Kubik Anna, Batthyány Lajosét Selmeczi Roland formálja meg.

 
3 400 Ft
Akció: 2 720 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
EMLÉKIRATAIM

Szerző: Fest Imre

Universitas Kiadó, 1999

 

Fest Imre (1817-1883) német anyanyelvű felvidéki polgár emlékiratának magyar fordítása talható a könyvben, s egyéni sorsán keresztül megismerhetjük a könyvből a 19. század fontos eseményeit az egyén szemszögéből nézve.

 

 
616 Ft
Akció: 495 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
DIE REVOLUTION UND DIE JUDEN IN UNGARN

Europica Varietas

Szerző: Einhorn, Ignaz

Universitas Kiadó, 2001

 

Az eredeti mű csupán egy alkalommal jelent meg Lipcsében, németül, tárgya az 1848-49-es szabadságharchoz kapcsolódik.

 
800 Ft
Akció: 640 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ADÓK, KATONÁK, ORSZÁGGYŰLÉSEK 1796-1811/12

Szerző: Poór János

Universitas Kiadó, 2003

 

A könyv a nemesség adózási és honvédelmi kötelezettségének rendi értelmezését adja, illetve betekintést nyújt a rendiség és a bécsi udvar ezzel kapcsolatos vitáiba.

 
1 120 Ft
Akció: 895 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
SZÉTSZAKÍTOTT MÚLT

Szétszakított múlt

Szerző: Gerő András

Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalomkutatásért Közalapítvány, 2012

 
3 990 Ft
Akció: 3 190 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 GABONAKERESKEDELEM MAGYARORSZÁGON A 19. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN

Szerző: Glósz József

L’Harmattan Kiadó, 2014

 

A 19. század második fele látványos magyarországi modernizációja archimédeszi pontjának a század első felében kiépülő üzemszerű mezőgazdaság és a rá épülő terménykereskedelem bizonyult. Ezen belül is kiemelkedő szerepet játszott a gabona, amely az agrárium legfontosabb produktuma volt. Jelentőségével történészek generációi is tisztában voltak, mint azt az exportjáról és az árak alakulásáról szóló munkák is tanúsítják. Adósok maradtak azonban a belső piac felmérésével és azoknak a csatornáknak számbavételével, amelyen keresztül a termény eljutott a termelőtől a fogyasztóig. Tisztázatlan maradt a főként exportra dolgozó nagykereskedelem és a belső szükségleteket kielégítő piac közötti kapcsolat is. A történetírás e sötét foltjai azonban nem annyira az elődök mulasztásának, hanem az adekvát források hiányának tudható be.

 
3 200 Ft
Akció: 2 560 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 ÉLETEMNEK LEGEMLÉKEZETESEBB ÉVE. ALEXY LAJOS NAPLÓJA 1848-BAN

Szerző: Helle Mária

Balassi Kiadó, 2014

 

„Sokat lehetne itt a múlt évről szóllanom, hiszen eddig életemnek legemlékezetesebb éve volt az! Jelenleg azonban 1849-ki április 10-én azt sem hely, sem idő nem engedi. Mindamellett ennyit. Sokat tapasztalék; sok szép, de sok bús pillanatim is valának. Az önuralkodásbani rendíthetlen önállóságot azonban, kútfejét a valódi emberi életnek, s ezért legfőbb célját földi létemnek még nem tudám magamévá tenni. Áll e kötet: a 31-dik füzettől a 60-ig füzetig beszámítólag 246 írott lapból.” A napló egy antikváriumból került az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményébe. A huszonkét éves fiatalember feljegyzéseiből a nevezetes esztendő hétköznapjait is megismerhetjük. A könyvet a helyszínek, az események és Alexy Lajos életének dokumentumai illusztrálják.

 

 
2 500 Ft
Akció: 2 250 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
BUDAPEST, 1900

A város és kultúrája

Szerző: John Lukacs

Európa Könyvkiadó, 2014

 

John Lukacs, az Egyesült Államokban élő kiváló magyar történész ezzel a könyvével elsősorban a külföldiek érdeklődését akarta felébreszteni szülővárosa, Budapest iránt, de olyan nagyszerű várostörténetet írt, amely a magyar olvasóknak is maradandó élményt nyújt.

 

"A város és kultúrája" - jelzi a könyv alcíme, hogy ez a Budapest-portré a várost benépesítő sok, különféle rendű és rangú ember életét is bemutatja. Mégpedig a századfordulón, 1900-ban, amikor Budapest fejlődésének csúcspontjára és fordulópontjára jutott: Berlin mellett Európa szellemi központjává vált. Itt volt a világ legnagyobb parlamentje, Európa első földalatti vasútja; sorra épültek a pompás, eklektikus épületek; a polgárság prosperált; és színre lépett egy nemzedék, amely az irodalomban, képzőművészetben, zenében hirtelen az európai élre ugrott.

 
3 690 Ft
Akció: 2 950 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 AZ 1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC EMLÉKHELYEI - I. Események és helyszínek

Szerzők: Katona Tamás, Ráday Mihály

Corvina Kiadó, 2013

 

Merre néz Jellačić Zágráb főterén, miért dobta a hóba a keresztet Imre atya Branyiszkónál, hol sebesült meg Görgey Artúr, mi történt Nagyenyednél, hogyan kerültek elő a vízaknai csata holt honvédei a sóbányából? Megannyi érdekes ember és történet! Tizennégy éven át jelentkezett a Magyar Televízió képernyőjén "Ráday Mihály és Katona Tamás műsora" hogy megismertesse és megszerettesse 1848/49 történetét, hőseit, s arra buzdítson, hogy minél többen érezzék fontosnak a meglévő emlékhelyek, sírok jókarbantartását, gondozását határainkon innen és túl, beleértve olyan helyeket is, mint Szicília, Törökország, Anglia, vagy éppen az Egyesült Államok. A több könyvre tervezett mű - részben követve az egykor volt televíziós műsort, részben, amikor kell, eltérve attól - bemutatja az emlékhelyek sokaságát, továbbá a 48-as nemzedék katonai és diplomáciai tevékenységével, majd az emigrációval kapcsolatos helyszíneket is, a legnagyobbak élettörténetét, munkásságát is sorban, történetről történetre, szóról szóra, képről képre, kötetről kötetre. Íme az első...

Ráday Mihály

 
3 990 Ft
Akció: 3 190 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 "EGY A LENGYEL A MAGYARRAL". A SZABADSÁGHARC ISMERETLEN LENGYEL HŐSEI

Történelmi esszék

Szerző: Kovács István

Magyar Napló, 2013

 

Kovács István (1945) – költő, történész, diplomata. Mint költő a Kilencek tagjaként az Elérhetetlen föld című antológiában mutatkozott be 1969-ben. Kutatási területe a XIX. század első felének magyar–lengyel kapcsolatai, különös tekintettel a szabadságharc lengyel résztvevőire. E témakörben több könyve – „Mindvégig veletek voltunk”. Lengyelek a magyar szabadságharcban – 1848–1849; A lengyel légió lexikona – 1848–1849; Csoda a Visztulánál és a Balti-tengernél – jelent meg. A gyermekkor tündöklete című regényéből 2006-ban Budakeszi srácok címmel 1956 emlékezetének szentelt játékfilm készült.

 

    Ebben a kötetében, amelynek jelenleg bővített és javított változatát adjuk közre, ismeretlen lengyel hősöket kelt életre a szabadságharc idejéből. Közlegények, altisztek, főtisztek állnak elénk, s máris velük masírozunk történelmünk közismert színhelyein, s követjük őket túl a határon is „a nagyvilág magyar vándoraiként”.

 
3 000 Ft
Akció: 2 700 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
AZ ELSŐ ROZSNYÓI KÖZJEGYZŐ

Dr. Markó Sándor élete és munkássága

Szerző: Rokolya Gábor

Magyar Országos Közjegyzői Kamara, 2011

 

Dr. Markó Sándor emlékezete egy tipikus dualizmus kori közjegyzői életpályára irányítja a figyelmet, egy olyan tervekkel és álmokkal rendelkező emberre, kollégára, akiből később – közjegyzőként a pesti tapasztalatokat is kincsként szűkebb hazájába, Gömörbe elvíve – a Kassai Királyi Közjegyzői Kamara, Rozsnyó város és a magyar közjegyzőség példamutató alakja lett.

 
7 500 Ft
-20%
 A TÖRTÉNELEM PEREMÉN. ADALÉKOK MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETÉHEZ

Szerzők: Csepregi Klára, Csepregi Oszkár, Fülöp Áron, Illik Péter, Nánay Mihály, Weiszhár Attila

L’Harmattan Kiadó, 2013

 

Jelen kötet tanulmányai egy olyan kísérlet részei, amelynek célja, hogy új formában ugyan, de mégis visszanyúljon a magyar történetírás 19. századi gyökereihez, amikor az nem pusztán szakma vagy tudomány, hanem – a maga formálódó módszereivel és technikáival együtt – kedvtelés is volt.

 
3 100 Ft
Akció: 2 480 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 MERT AZ ÖRDÖG VELEM VOLT. ÉLET ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK A 19. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN

Szerző: Bató Szilvia

L’Harmattan Kiadó, 2012

 

A kötet az élet és testi épség elleni cselekmények differenciálódási folyamatait mutatja be a büntető törvénykönyvet még nélkülöző, jogtörténeti szempontból értett reformkor (1790–1848) időszakában. A korszak, a 18–19. század büntetőjogi gondolkodását a modern dogmatikai kategóriák kialakulása és erre épülve az egyes modern tényállások megjelenése jellemzi. Ebbe a folyamatba illeszkedik a kora újkori gyilkosságfogalom önálló bűncselekményekre bomlása, valamint az állam büntető hatalmának addig nem érintett területekre való kiterjedése.

 
3 200 Ft
Akció: 2 560 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A CSEH ELEM A MAGYAR POLGÁROSODÁSBAN

Szerző: Mészáros Andor

Szent István Kiadó, 2011

           

A 18. század végén az alapokból kiinduló, elementáris jellegű cseh nemzeti ébredés, összekapcsolódva a 19. századi polgárosodással és a cseh tartományok ipari forradalmával, a legsikeresebbek egyike volt Közép-Európában. E nemzeti és gazdasági fejlődés sajátosan expanzív jellegű volt. A cseh tartományok területén kívül, a cseh expanzió mindenekelőtt a Habsburg Monarchia ausztriai, Lajtán túli tartományait, a Balkánt és Oroszországot érintette, de a párhuzamosan jelentkező kivándorlási hullám következtében jelen volt Nyugat-Európában és Amerikában is. A cseh hatás, sokkal kisebb mértékben ugyan, de Magyarországon is érvényesült, amiről magyar vonatkozású feldolgozás még nem született. Elsősorban a bécsi, illetve az alsó-ausztriai cseh közösség történetét, a szlovének által lakott tartományokban érvényesülő cseh hatást dolgozták fel, illetve a horvát és a szlovák kapcsolatokat. E munka a 19. századi cseh fejlődés sokrétű magyarországi hatását elemzi, ami az ország egész területén megjelent, központja mégis kétségkívül a főváros, valamint az ország északnyugati vármegyéi, a szlovák etnikai régió, a Bánát és Erdély volt. 

 
3 400 Ft
Akció: 3 060 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 MAGYAR LÁSZLÓ UTAZÁSA DÉL-AFRIKA BELSEJÉBEN AZ 1849-1857-ES ÉVEKBEN

Közreadja: Sebestyén Éva

Balassi Kiadó, 2012

 

Magyar László egyik legrejtélyesebb Afrika-kutatónk, akinek életpályáját egymást kiegészítő és sokszor egymásnak ellentmondó mozaikdarabokból lehet összerakni. Sebestyén Éva két korábbi könyvében1 már felvázolta sorsát, most, a kézirat közreadásakor az afrikai társadalomtudományi munkásságát mutatja be. A Magyar Lászlóval csak most ismerkedő olvasó kedvéért, az Afrika-kutató kézirata megértése érdekében, fontos nyomon követni afrikai pályafutását, az Angolában készült mű nemzetközi, angolai, magyarországi háttértörténetét, illetve a könyv hazai fogadtatását.

 
3 500 Ft
Akció: 3 150 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE 1849–1914

Szerző: Estók János

Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004

 
3 990 Ft
Akció: 3 590 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
GÖRGEY ARTHUR

Szerző: Pethő Sándor

Attraktor Kiadó Kft., 2006

 

Görgey Arthur történelmünk számos vitát kiváltó alakjainak sorába tartozik.

Bár az őt árulónak bélyegző hangok napjainkra már elcsitulni látszanak, és a szobra ismét a budai vár egyik prominens helyét díszíti, a neve máig a világosi fegyverletétellel összeforrva él a köztudatban.

A múlt század első felében (Budapest, Genius, 1930.) napvilágot látott kötet új kiadásában a korszak neves publicistája és történésze mutatja be Görgey életét. Megismerhetjük a családját, a gyermekkorát, de leginkább talán az fog sokakat meglepni, hogy az ifjú Görgey eredetileg kémikusnak készült, tanár szeretett volna lenni, de édesapja katonatiszti pályára kényszerítette.

 
3 600 Ft
Akció: 2 700 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
 TÖRTÉNELMI ADALÉKOK AZ 1848-49-ES MAGYARORSZÁGI FÜGGETLENSÉGI HÁBORÚRÓL

Szerző: Gustavo Massoneri

Attraktor Kiadó Kft., 2006

 

Ez a könyv kifejezetten azért íródott, hogy a többi hasonló témájú könyvvel együtt hozzájáruljon ahhoz, hogy azok az események, melyeket a magyar történetírás feledésre ítélt, méltó helyükre kerüljenek. Az író elsődleges szándéka mindig az marad, hogy ezt a mulasztást jóvátegye. Ezért egy nehéz és fáradságos munkára vállalkozott, amely bár nem íródott fennkölt stílusban, nem mindennapi érdeme azonban, hogy a valós tényeken alapul. A háború folyamán történt események hiteles leírásának legfőbb biztosítéka, hogy olyasvalaki meséli el azokat, aki maga is jelen volt és tevékenyen részt vett bennük.

 
3 600 Ft
Akció: 2 700 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
MAGYARORSZÁG 1851-BEN

Személyes beszámolóval az osztrák rendőrségről

Szerző: Brace, Charles Loring

Attraktor Kiadó Kft., 2005

 

A 48/49-es szabadságharc leverése utáni első személyes beszámoló Magyarországról, egy amerikai fiatalember tollából. Megismerjük egy vérbeli demokrata szemszögéből az osztrák önkény alatt sínylődő ország életét, s mivel az osztrák rendőrség a szerzőt letartóztatta és több hónapig fogva tartotta, a korabeli börtönviszonyokról is képet nyerhetünk. Első magyar megjelenés.

 
3 600 Ft
Akció: 2 700 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 A DRÁVÁTÓL A LAJTÁIG. TANULMÁNYOK AZ 1848 NYÁRI ÉS ŐSZI DUNÁNTÚLI HADIESEMÉNYEK TÖRTÉNETÉHEZ

Szerző: Hermann Róbert

Balassi Kiadó, 2008

 

A kötet tanulmányai a forráskiadványok, a szakirodalom s a szerző által feltárt hazai és bécsi levéltári anyag alapján adnak képet arról a folyamatról, ahogy a Batthyány-kormány által átvett, illetve megszervezett fegyveres erő képessé vált az ország védelmére, s a magyar önállósági törekvéseket létében fenyegető, Jellaèiæhorvát bán hadserege által végrehajtott támadás elhárítására. Az első tanulmány a drávai védelmi vonal megteremtését, a második az 1848. szeptemberi horvát invázió elhárítását tárgyalja, a harmadik a pákozdi csatával kapcsolatos vitás kérdésekről ad tájékoztatást. Külön tanulmány foglalkozik Nagykanizsa és a Dél-Dunántúl felszabadításával, Jellaèiæmellékoszlopának Moson, Sopron és Vas megyei üldözésével, Perczel Mór 1848. októberi fegyverszüneti tárgyalásaival, valamint a bécsi forradalom felmentésére indított, a schwechati csatával végződő magyar támadási kísérlettel. A korábbi összefoglalókhoz képest újdonságot jelent a bécsi Hadilevéltár anyagának felhasználása, illetve az 1998 óta megjelent szakirodalom és forráskiadványok hasznosítása. Az egyes tanulmányokat létszámkimutatások, illetve okmányok közlése egészíti ki.

 
2 800 Ft
Akció: 2 520 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
 KULTURÁLIS VÁLTOZÁSOK SODRÁBAN. MAGYARORSZÁG 1711 ÉS 1848 KÖZÖTT

Szerző: Vermes Gábor

Balassi Kiadó, 2011

 

A magyar történelem egy kritikus korszakának  ábrázolására és elemzésére vállalkozik az Amerikában él ő történész. Nyomon követi a korszak értékvilágának maradandóságát, illetve változását, azt, hogy a társadalom miként értékeli a világot különféle  szempontokból. A fogalom eléggé tágas ahhoz, hogy felölelje a politikát és a gazdasági élet változásait is. Ilyen értelemben a kultúra nemcsak a változás kontextusa, hanem maga a kontextus; a német szociológus, Jorn Rusent idézve „a legjava, a lényege az emberiségnek.”  Az első rész leíró jellegű Magyarország államáról és társadalmáról, majd rátér az „állandóság érzetére”, amely az ország viharos történelmi viszontagságai és társadalmi változások ellenszereként bízott a meglev ő állapotok és értékek állandóságában. Ezt segítette el ő a klasszicizmus széles körű ismerete és gyakorlata, annak és a keresztényi szeretet tanának a harmóniára épített kulturális értékvilága. A harmadik rész tárgyalja a felvilágosodás és tradicionalizmus egymással ütköző értékvilágát, majd tisztázza a biedermeier és a kulturális nacionalizmus fogalmait, illetve a romantikát és a liberalizmust. Ez a két fogalom kifejtése uralja a kötet utolsó két részét, a velük karöltve jelentkező és egyre jobban kiteljesedő a politikai nacionalizmussal együtt. 

 
3 200 Ft
Akció: 2 880 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
VILÁGOSTÓL APPOMATOXIG

Magyarok az amerikai polgárháborúban

Szerző: Vida István Kornél

Akadémiai Kiadó, 2011

 

Az 1848-49-es szabadságharc bukását követően a magyar katonai és politikai vezetés színe-java követte Kossuth Lajost a száműzetésbe, és sokan közülük - bár Kossuth maga nem - az Egyesült Államokba emigráltak. A szakirodalomban eddig szinte semmilyen figyelmet nem szenteltek az Amerikába irányuló kivándorlás ezen első hullámának. Könyvünk azt vizsgálja, miért választotta több mint kétezer magyar politikai menekült éppen az Egyesült Államokat második otthonának, továbbá az első tengerentúli magyar diaszpóra tagjainak életkörülményeit, integrációs lehetőségeit tanulmányozva arra keresi a választ, miért döntött úgy mintegy száz magyar katona, hogy fegyvert ragad Észak és Dél véres polgárháborújában.

 
3 600 Ft
Akció: 3 060 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 A DEMOKRÁCIA KATONÁI - A MAGYARORSZÁGI POLGÁRI-ALKOTMÁNYOS ÁTALAKULÁS ÉS SZABADSÁGHARC BELGA MEGÍTÉLÉSE 1848-1849-BEN

Szerző: Erdődy Gábor

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2010

 

A monográfia a belgiumi politikai közvélemény, valamint a bécsi belga rendkívüli követ meghatalmazott miniszter, Alphonse O'Sullivan de Grass de Seovaud gróf 1848-49-ben kialakított Magyarországképének rekonstruálására vállalkozik. A könyv megírásához a vezető diplomatának a brüsszeli külügyminisztériumi levéltárban őrzött mintegy 500 követi jelentése szolgáltatta a forrásbázist. A belga politikai közvélemény Magyarország-képének rekonstrukciójához az 1848-49-ben megjelent belgiumi sajtó hatalmas forrásanyagot biztosít. Közülük a négy domináns politikai (konzervatív, liberális, liberális-katolikus, radikális) irányzatot megjelenítő 25 napilap, hetilap és folyóirat anyagának feldolgozására került sor.

 
3 800 Ft
Akció: 3 230 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
KALAND ÉS KUTATÁS AFRIKÁBAN. MAGYAR LÁSZLÓ ÉLETRAJZA

Szerző: Sebestyén Éva

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2008

 
2 560 Ft
Akció: 2 175 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
SZÉKÁCS JÓZSEF PÜSPÖK VISSZAEMLÉKEZÉSEI

Szerző: Kertész Botond

Akadémiai Kiadó, 2008

 

Székács József (1809-1876) evangélikus püspök, pesti lelkész egyszerű orosházi tímármester gyermekéből lett az "ország papja", akadémikus, képviselő, lapszerkesztő, műfordító, politikusok tanácsadója. E nem mindennapi karrier legfontosabb állomásait idézi fel élete alkonyán a nyugalomba vonult püspök. A mezőberényi, soproni és berlini diákéveket, a házitanítói élet szépségeit és árnyoldalait, az írói és lelkészi élet mindennapjait, a politika és egyházpolitika szövevényeit írja le. Az emlékirat ma, keletkezése után 140 évvel is tanít és szórakoztat. Írója vérbeli pedagógus, műve egyes részleteiben pedig a hitsorsos Mikszáth Kálmán világlátását, stílusát idézi fel.

 

Az MTA Könyvtárának Kézirattárában őrzött visszaemlékezések először jelennek meg nyomtatásban.

 
4 200 Ft
Akció: 3 570 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!

12

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.