Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Középkor


Sorrend:

12

-10%
  A HUNOK ÉS AZ AVAROK FEGYVERZETE, HARCMODORA AZ ÍROTT FORRÁSOK ALAPJÁN

Szerző: Pintér-Nagy Katalin

Balassi Kiadó, 2017

 

A nomád népek harcmodora kapcsán az írott források többsége elsősorban a könnyűfegyverzetű lovasság jelentőségét emeli ki. A korabeli szerzők által sokszor használt toposzokat a modern kutatás is sokáig elfogadta. Az írott és régészeti források, valamint képi ábrázolások tüzetesebb vizsgálata során megállapítható, hogy e népek hadi repertoárja sokkal változatosabb volt, a könnyűfegyverzetű lovasság mellett rendelkeztek nehézfegyverzetű lovassággal, gyalogsággal és ostromtechnikával is.

 
3 000 Ft
Akció: 2 700 Ft
Kezdete: 2018.02.06
A készlet erejéig!
-20%
A FEJEDELMEK KORMÁNYZÁSÁRÓL

Szerző: Aquinói Szent Tamás

Attraktor Könyvkiadó, 2016

 

A középkor legnagyobb keresztény filozófusának államelméleti írása. Első magyar fordítás.

 
3 800 Ft
Akció: 3 040 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A SALZBURGI HISTORIOGRÁFIA KEZDETEI

Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 23.

Szerző: Nótári Tamás

Szegedi Középkorász Műhely, 2007

 

A kötet a Salzburgban keletkezett kora középkori, VIII. és IX. századi írott forrásokat vizsgálja, historiográfiai aspektusból tekinti át, illetve teszi számos ponton behatóbb elemzés tárgyává ezen időszak dokumentumait: hogyan tükröződik bennük a kor nagy- illetve helyi politikája, jogrendszere, kulturális tendenciái.

 
4 000 Ft
Akció: 3 200 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A BIZANTINIZMUS ÉS A SZLÁVSÁG

Szerző: Konsztantyin Nyikolajevics Leontyev

Attraktor Könyvkiadó, 2016

 
3 200 Ft
Akció: 2 560 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
HORN KIRÁLY GESZTÁJA

Attraktor Könyvkiadó, 2016

 
2 200 Ft
Akció: 1 760 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
OKTATÁS ÉS MŰVELŐDÉS A BARBÁR NYUGATON

6-8. század

Szerző: Riché, Pierre

Szent István Társulat, 2016

 

Igazi klasszikus művet tart kezében az olvasó, olyan időtállót, amely párját ritkítja a modern történetírásban. Átértékelésére, meghaladására fél évszázada nem vállalkozott senki, holott a történelmi kérdéseket, átfogó elméleteket, a politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális folyamatokat szinte évente revideálják a kutatók. Pierre Riché műve is inspirálta a késő antikvitás újrafelfedezését, melynek köszönhetően ez a történelmi korszak lett a teológia- és irodalomtörténet, a nyelvészet, a kommunikáció, a szemiotika, a régészet és a történelem leginkább kutatott periódusa, a humaniórák húzóágazata: nem "sötét középkor" többé, hanem alkotóerőtől duzzadó, aranymozaikokkal csillogó posztklasszikus időszak.

 
5 400 Ft
Akció: 4 860 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
NAGY CIVILIZÁCIÓK SOROZAT - 16. FRANK BIRODALOM

Kossuth Kiadó

 

NAGY CIVILIZÁCIÓK

A 16 kötetes sorozat átfogó képet ad a Földünkön hajdan virágzó, letűnt civilizációk misztikus világáról. A legfrissebb kutatási eredményeken alapuló érdekes leírások és lebilincselő színes illusztrációk segítségével feltárul Ön előtt, hogyan éltek a mai ember ősei a Föld különböző pontjain. Fedezze fel az inkák és egyiptomiak titkait, Mezopotámia rejtett kincseit, ismerje meg a varázslatos görög és kínai kultúra értékeit, az ősi Perzsia lenyűgöző világát!

A könyvek lapjain az emberiség történelmének ősi civilizációi elevenednek meg.

 
1 800 Ft
Akció: 1 440 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
NAGY CIVILIZÁCIÓK SOROZAT - 15. BIZÁNC

Kossuth Kiadó

 

NAGY CIVILIZÁCIÓK

A 16 kötetes sorozat átfogó képet ad a Földünkön hajdan virágzó, letűnt civilizációk misztikus világáról. A legfrissebb kutatási eredményeken alapuló érdekes leírások és lebilincselő színes illusztrációk segítségével feltárul Ön előtt, hogyan éltek a mai ember ősei a Föld különböző pontjain. Fedezze fel az inkák és egyiptomiak titkait, Mezopotámia rejtett kincseit, ismerje meg a varázslatos görög és kínai kultúra értékeit, az ősi Perzsia lenyűgöző világát!

A könyvek lapjain az emberiség történelmének ősi civilizációi elevenednek meg.

 
1 800 Ft
Akció: 1 440 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
SZENT LAJOS ÉLETE ÉS BÖLCS MONDÁSAI

Szerző: Jean de Joinville

Balassi Kiadó, 2016

 

Jean de Joinville Szent Lajos életéről írott műve a középkori francia irodalom és történetírás egyik legkiemelkedőbb és legeredetibb alkotása.

 

Emlékirat, sajátos hagiográfiai munka, memoár, geszta, történeti mű, krónika, anekdotagyűjtemény egyszerre. Összefoglalja egy korszak lényegét és szemléletét, ugyanakkor szakít a korábbi történetírás és irodalom számos kliséjével. Az első olyan alkotás a francia középkorban, melynek szerzője nem rejtőzik el, hanem épp ellenkezőleg, a történet egyik főszereplőjévé válik. Műve így nemcsak a 800 éve született szent király alakjának és az egyiptomi keresztes hadjáratnak, hanem IX. Lajos és Jean de Joinville barátságának is emléket állít.

 
3 500 Ft
Akció: 3 150 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
   „ISTEN NEVÉBEN UTAZUNK”. ZARÁNDOKOK, BÚCSÚJÁRÁS, KEGYHELYEK A KÖZÉPKORBAN

Szerző: Fedeles Tamás

Kronosz Kiadó, 2015

 

A keresztény zarándoklatok az utóbbi évtizedekben ismét virágkorukat élik, különösen az El Camino, a Santiago de Compostelába vezető út áll a figyelem középpontjában. Népszerűségüket jelzi, hogy számos írót – többek között a világszerte ismert Paulo Coelhot – és filmrendezőt ihletett meg a több hetes utazás varázsa. Útikönyvek, prospektusok, valamint a világháló felületei is részletes és szakszerű tanácsokkal segítik a jövőbeli zarándokokat, praktikus tanácsokkal szolgálnak nemcsak a kegyhelyekkel, hanem az előkészületekkel és a különböző útvonalakkal kapcsolatban is.

 
3 800 Ft
Akció: 3 040 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
I. MIKLÓS PÁPA VÁLASZAI A BOLGÁROK KÉRDÉSEIRE

Fordította: Nótári Tamás

Lectum Kiadó, 2015

 

A középkorban egy nép számára a kereszténység felvétele többek között az európai népek közé történő betagozódás lehetőségét hordozó történelmi lépést jelentett. E lépés az illető nép számára nem csupán hitvilágának, hanem életmódja számtalan hétköznapi elemének változását is magával hozta. Az I. Miklós pápa válaszai a bolgárok kérdéseire (Responsa Nicolai papae I. ad consulta Bulgarorum) című, 866-ból származó forrás azon tekintetben páratlan jelentőségű, hogy az egyetlen szöveg, amely egy nép kereszténnyé válásának „pillanatfelvételét” rögzítette, s ily módon nem csupán az egyháztörténet és a szlavisztika, hanem az életmód-, a vallás-, a jog- és a kultúrtörténet szemszögéből is kiemelkedő fontosságú dokumentum.

 
1 950 Ft
Akció: 1 660 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
AZ ANJOUK KRAKKÓBAN

Nagy Lajos lengyelországi uralmának belpolitikai kérdései

Szerző: Bagi Dániel

Kronosz Kiadó, 2014

 

Nagy Lajos 1370–1382 között kormányozta Lengyelországot, és tizenkét éves uralma nem hagyott jó emléket a lengyel nemzeti emlékezetben.

A legtöbb vád azért érte és éri a mai napig, hogy csak másodrangúnak tekintette lengyel koronáját, valamint hogy lányai trónöröklése érdekében „aláásta” a 14. században jól működő lengyel állam gazdasági alapjait, s így akaratlanul is a Lengyel Királyság koraújkori hanyatlásának előidézőjévé vált. Jelen könyv a korszak forrásait elemezve mutatja be az uralkodó belpolitikai intézkedéseit Krakkóban, így a trónöröklést, az adókérdést és a király viszonyát a lengyel elitekhez.

 
1 950 Ft
Akció: 1 560 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
EURÓPA TÖRTÉNETE A KÖZÉPKORBAN

Szerző: Katus László

Kronosz Kiadó, 2014

 

A kötet a 3. század közepétől, a Római Birodalom válságától a 15. század végéig tárgyalja a középkor történetét. Azét a korét, amelyben a sajátos európai civilizáció megszületett és felnövekedett. Ekkor ment végbe az a sokoldalú fejlődés a társadalmi élet minden területén – a technikában, a gazdaságban, a társadalomszerveződésben, a politikai intézményekben és a tudományban –, amelynek eredményeképpen az újkorban Európa lett a világ vezető civilizációja. A kötet nem pusztán hagyományos eseménytörténeti összefoglaló, hanem egyrészt a különböző országok párhuzamos fejlődéstörténetét nyújtja, másrészt a politikatörténet mellett az európai gazdaság- és társadalomtörténetet, valamint a kultúra változásait állítja középpontba, s részletesen foglalkozik az egyháznak a korszakban betöltött, kiemelkedő szerepével is.

 
4 500 Ft
Akció: 3 600 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
  RÉGMÚLT IDŐK ELBESZÉLÉSE. A KIJEVI RUSZ ELSŐ KRÓNIKÁJA

Szerkesztette: Kovács Szilvia, Balogh László

Balassi Kiadó, 2015

 

Kötetünk a Kijevi Rusz történetét elbeszélő legkorábbi óorosz nyelvű krónikának, a Régmúlt idők elbeszélésének (Poveszty vremennih let) első teljes magyar fordítását adja közre. Ez a több mint egy évszázadon át különböző szerzők által írt, más forrásokkal is összeszerkesztett és több szövegváltozatban fennmaradt mű összefoglalja mindazt, amit a kortársak tudtak a Kijevi Rusz történetéről a 11. században és a 12. század elején. Az elbeszélés a vízözönnél kezdődik, az ismert világ népeinek letelepedésével folytatódik, majd rátér a szlávok őstörténetére, és 852-től „sorba rakva az éveket” számol be Kijev és a környékén lévő fejedelemségekben uralkodó család, a Rurikidák történetéről az 1117. évig.

 
3 600 Ft
Akció: 3 240 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
A NÉMET LOVAGREND POROSZORSZÁGBAN

Szerző: Pósán László

Attraktor Könyvkiadó, 2015

 

A szerző végigkíséri monográfiájában a Német Lovagrend poroszországi letelepedését, harcait a politikai berendezkedés közben, viszonyát a porosz őslakókkal majd végigkísér a lovagrend több évszázados uralmán, mindeközben elsődlegesen fókuszálva a terület népesedési és települési viszonyaira. A kötetet részletes jegyzetapparátus kíséri, valamint többnyelvű helynévmutató segíti az eligazodást. "... egy többnyelvű, többetnikumú, többféle jogállású állam jött létre, ahol a nagyarányú betelepítés ellenére nem alakult ki komolyabb feszültség az eredeti népesség és a betelepülők között.

 
3 600 Ft
Akció: 2 880 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
TIZENNYOLC JERUZSÁLEM

Szerző: Jirí Sotola

Kalligram, 2005

 

A cseh író a középkor egyik legellentmondásosabb eseményének, a gyermekek keresztes hadjáratának történetét interpretálja. A középpontban egy kis francia település, Florenne gyerekei állnak, akik közül tizennyolcan Jeruzsálem felszabadítására indulnak.

 
1 900 Ft
Akció: 1 520 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A SZÁSZ TÖRTÉNET HÁROM KÖNYVE

Szerző: Widukindus Corbeius

Eötvös József Könyvkiadó, 2009

 

A 10. században élt Widukindus Corbeius (németes nevén Widukind von Corvey) bencés szerzetes volt. Egyetlen ránk maradt műve A szász történet három könyve. Bár Widukindus krónikájában ír a szászok eredetéről, korai történetéről is, művének legnagyobb része azonban I. (Madarász) Henrik német király és I. (Nagy) Ottó német-római császár uralkodásának eseményeit örökíti meg. A magyar olvasók számára azért is érdekes Widukind krónikája, mert elég részletesen tudósít a magyarok 10. századi kalandozásairól. A hunokat és az avarokat ő is a magyarok őseinek tartja, őstörténetüket (amazon- és csodaszarvas monda) Jordanes Getica című krónikájából veszi át. A középkori latin nyelvű krónika teljes szövege (Magyar László András fordításában) most olvasható először magyarul.

 
1 720 Ft
Akció: 1 460 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A KUNOK TÖRTÉNETE A MONGOL HÓDÍTÁSIG

Szerző: Kovács Szilvia

Balassi Kiadó, 2014

 

A kötet a kunok történetét foglalja össze a forrásokban való felbukkanásuktól (1054–1055) az 1230-as évekig, a mongolok nagy nyugati hadjáratáig. A kun törzsek közel kétszáz évig meghatározó szerepet játszottak szomszédaik, a Rusz, a Bizánci Birodalom, a II. Bolgár Cárság, a Latin Császárság és a Magyar Királyság történetében, annak ellenére, hogy nem rendelkeztek hasonló központosított államszervezettel. Könyvünk a nomád kunok történetét e kapcsolatrendszer keretében mutatja be. Kovács Szilvia a Magyar Tudományos Akadémia–Szegedi Tudományegyetem Turkológiai Kutatócsoportjának tudományos munkatársa, kutatási területe a kelet-európai nomád népek története a 11–14. században.

 
3 300 Ft
Akció: 2 970 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
  A NEMZETEK MÍTOSZA - EURÓPA NÉPEINEK SZÜLETÉSE A KÖZÉPKORBAN

Szerző: Geary, Patrick J.

Fordító: Duró Gábor

Atlantisz Könyvkiadó, 2014

 

Európa a harmadik évezred hajnalán még mindig a népvándorlás korának következményeivel él együtt, s közben egy újabbtól retteg.

 

A kora középkorral foglalkozó történészek, akik nem szoktak hozzá, hogy politikai viták középpontjában legyenek, hirtelen azt veszik észre, hogy vizsgált korszakuk a múltért való versengés sarkalatos pontja lett, saját érveiket pedig arra használják fel mások, hogy a jelenre és a jövőre is igényt formáljanak.

 
3 295 Ft
Akció: 2 635 Ft
Kezdete: 2017.11.11
A készlet erejéig!
-15%
KÖZÉPKORI EGYETEMES TÖRTÉNELEM

(Térképvázlatok gyűjteménye)

Szerkesztő: Szántó Richárd

JATE Press, 2007

 
3 780 Ft
Akció: 3 215 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
  DERBY GRÓFSÁG TELEPÜLÉSEI, BIRTOKRENDSZERE ÉS TÁRSADALMA (14-15. SZ.)

Szerző: Szántó Richárd

JATE Press, 2005

 
2 205 Ft
Akció: 1 875 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
ANGLIA TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI STRUKTÚRÁI

(11-15. század)

Szerző: Szántó Richárd

JATE Press, 2004

 
2 205 Ft
Akció: 1 875 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A KÖZÉPKORI INDIA TÖRTÉNETE

Szerző: Wojtilla Gyula

JATE Press, 1999

 
630 Ft
Akció: 535 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
  150 TÉRKÉPVÁZLAT A KÖZÉPKORI EGYETEMES TÖRTÉNELEM TANULMÁNYOZÁSÁHOZ

Szerkesztő: Szántó Richárd

JATE Press, 2014

 
5 040 Ft
Akció: 4 285 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A GÓTOK, VANDÁLOK ÉS SZVÉVEK TÖRTÉNETE

Historia Gothorum, Vandalorum et Suevorum

Szerző: Sevillai Izidor

Szerkesztő: Székely Melinda

Fordító: Székely Melinda

JATE Press, 2008

 
2 520 Ft
Akció: 2 140 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
CHARLES THE BOLD (1433-1477). SPLENDOUR OF BURGUNDY

Edited by Susan Marti, Till-Holger Borchert, Gabriele Keck

Berne-Bruges-Vienna, 2009

 

Charles the Bold (1433–1477) was ambitious, well educated, and tireless in his pursuit of power and recognition. At the close of the Middle Ages, in the fourth generation of his dynasty, he made the duchy of Burgundy into a significant European power. The house of Burgundy celebrated its rise by establishing a glittering court life, in which objects of exquisite taste were constantly sought after. The essays in Splendour of the Burgundian Court—biographies of rulers, political history, and analyses of court art—form a comprehensive portrait of the Burgundian court. Its splendid full-color illustrations vividly bring to life both the brilliance and the drama of the epoch.

 
36 000 Ft
SIR JOHN HAWKWOOD

Chivalry and the Art of War

Szerző: Stephen Cooper

Pen&Sword, 2008

 

In Florence cathedral hangs a remarkable portrait by Uccello of Sir John Hawkwood, the English soldier of fortune who commanded the Florentine army at the age of 70 and earned a formidable reputation as one of the foremost mercenaries of the late middle ages. His life is an amazing story. He rose from modest beginnings in an Essex village, fought through the French campaigns of Edward III, went to Italy when he was 40 and played a leading role in ceaseless strife of the city-states that dominated that country. His success over so many years in such a brutal and uncertain age was founded on his exceptional skill as a soldier and commander, and it is this side of his career that Stephen Cooper explores in this perceptive and highly readable study.

 
8 000 Ft
DIE RITTER

Geschichte – Kultur – Alltagsleben

Szerzők: Andreas Schluk, Robert Giersch

Theiss, 2009

 

Impozáns, mégis lényegre törő összefoglaló a középkori lovagokról. Laikusnak, kutatónak egyaránt ajánlott. Illusztrációs anyaga is kiváló, még hozzáértőknek is okozhat meglepetést.

 
6 000 Ft
-25%
ALFRED ANGOLSZÁSZ KIRÁLY ÉLETE

Szerző: Asser

Attraktor Könyvkiadó, 2014

 

A kötet a korai angol történelem egyik legfontosabb forrásának, Asser szerzetesnek, a későbbi sherborne-i püspöknek a rövid életrajza korának legkiemelkedőbb uralkodójáról, a normann hódítás, tehát 1066 előtt regnáló angolszász királyról, Alfredről. A fordítást részletes jegyzetapparátus és magyarázó utószó kíséri.

 
2 400 Ft
Akció: 1 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
EURÓPA SZÜLETÉSE A KÖZÉPKORBAN

Szerző: Le Goff, Jacques

Atlantisz Könyvkiadó, 2008

 

Európa épül. E nagy kihívásnak - önmagának - csak úgy felelhet meg, ha számot vet történetével, mely nélkül elárvult és boldogtalan volna. Mert bár a ma a tegnap szülötte, a holnap pedig az elmúlt időé, nem kell a múlt fogságába esniük, ha a megtörténtek megértése az előrehaladás segítőjévé válik. A jövő arra az antikvitás óta - vagy talán már a „történelem előtti időktől" - az egységet és a sokféleséget ötvöző, roppant gazdag és kreatív kulturális örökségre épülhet, melyet ez az Atlanti-óceán, Ázsia es Afrika ölelésébe zárt, földrajza mintázta, történelme formálta, görögök elnevezte öreg kontinens őriz.

 
3 595 Ft
Akció: 2 875 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
KONSTANTINÁPOLY HÓDOLTATÁSA

Szerző: Robert de Clari

Balassi Kiadó, 2013

 

A 13. századi európai historiográfia egyik legérdekesebb és legfontosabb művét, egyben a  francia nyelvű történetírás egyik legelső alkotását tartja kezében az olvasó. A IV. keresztes hadjáratban és Konstantinápoly elfoglalásában részt vevő Robert de Clari lovag műve a francia történelem rendkívül eredeti nézőpontú és értékes forrása, de emellett fontos információkkal szolgál a korabeli európai hatalmi viszonyok, a pápaság és a császárság, a Bizánci Birodalom, a közép-európai és a balkáni, valamint a Kelet-Mediterráneumban élő népek történetének és gondolatvilágának tanulmányozásához is. Napjainkban, amikor egyre fontosabbá válnak a különböző kultúrák számos konfliktussal terhelt találkozásai és egymás mellett élésének kérdései, a Bizánc hódoltatását és a Keleti Latin Császárság létrehozását elbeszélő kötet hozzájárul e bonyolult kapcsolatrendszer történeti alkotóelemeinek megismeréséhez. Clari krónikáját Gérard Jacquin (Université d’Angers), Farkas Csaba (Csongrád Megyei Levéltár) és Csernus Sándor (Szegedi Tudományegyetem) tanulmányai kísérik. A korszakban való eligazodást bőséges jegyzetanyag, térképek és többfajta segédlet szolgálják.

 
3 000 Ft
Akció: 2 700 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-25%
OROSZLÁNSZÍVŰ RICHARD KERESZTES HADJÁRATA

Attraktor, 2013

 

A krónika általános mondanivalója, hogy a keresztes hadjárat résztvevői számára közöl intelmeket, bemutatva azt, hogy milyen hibákat nem szabad elkövetni egy keresztes seregnek: a csapatok vezetőinek nem szabad rivalizálni, kifelé és befelé egyaránt egységet kell mutatni, a közösen meghozott döntéseknek engedelmeskedni, és a józan észre mindig hallgatni kell!...

 
3 200 Ft
Akció: 2 400 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
  A NORMANN HÓDÍTÁSTÓL A MAGNA CARTÁIG - ANGLIA A NORMANNOK ÉS PLANTAGENETEK KORÁBAN (1066–1216)

Szerző: Bárány Attila

Attraktor, 2011

 

A fiatal magyar történészgeneráció egyik legígéretesebb tagjának összefoglaló műve a Brit szigetek középkori történetének kiemelkedően érdekes másfél évszázadáról. Politika- és gazdaságtörténet, kultúrhistória és eszmetörténet csakúgy helyet kap a kötetben, mint a legújabb kutatások ismertetése. Az olvasó tájékozódását a korabeli uralkodó dinasztiák leszármazási táblái, térképek és bőséges magyar, illetve nemzetközi szakirodalom segíti.

 

 
3 200 Ft
Akció: 2 720 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
A PÁPASÁG ÉS A NORMANNOK

Szerző: Deér József

Attraktor, 2010

 

A XX. századi magyar történettudomány meghatározó munkáit bemutató sorozat legújabb kötete a svájci emigrációban elhunyt kiváló középkorkutató kötete az egyházi állam és a normann hódítók kapcsolatrendszerét elemzi teljes körűen - beillesztve a kor Európájának szellemi áramlataiba és politikai mozgásaiba.

 

"... mindenekelőtt azt a kérdést kellett megválaszolni, hogy miként egyeztethető össze a normann vezérek önként vállalt pápai hűbére azzal a kezdettől megmutatkozó törekvésükkel, hogy uralmukat közvetlenül Istentől származtassák és függetlennek tekintsék."

 
3 400 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
LOVAGOK. A LOVAGI KULTÚRA ARANYKORA

KÉPES ENCIKLOPÉDIA sorozat

Szerző: Charles Phillips

Kossuth Kiadó, 2010

 

A kötet a feudális Európában élő lovagok szerepkörének minden részletére kitérő ismertető: nemesség, társadalmi státus, szigorú kiképzés, a lovaglás művészete, harctéri események, felelősség és kiváltságok, romantikus kalandok, kóborlás és keresztes hadjáratok. A lovagi eszmény idealizálásának bemutatása, a lovagság gyökereinek feltárása az ókori mitológiákban, a különös középkori művészetek és irodalom virágzásának története. Valóságos és idealizált szereplők és események összevetése. A korszak legünnepeltebb lovagjainak szentelt fejezetekben megismerhetjük Nagy Károlyt, Oroszlánszívű Richárdot, a Fekete Herceget és William Wallace-t csakúgy, mint Arthur király legendás lovagjainak körét, akik a még ma is virágzó irodalmi hagyományt elindították.

 
3 990 Ft
Akció: 3 190 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A KÖZÉPKOR NAGY CSATÁI, 1000-1500

HASTINGSTŐL KONSTANTINÁPOLYIG

Ventus Libro Kiadó, 2007

 

A gazdagon illusztrált, bőséges tényanyagot tartalmazó kötet a középkor húsz híres európai és közel-keleti csatamezejére kalauzolja el az olvasót. Olyan harcterekre, mint Hastings, Crécy, Agincourt, Tannenberg, Konstantinápoly, Bannockburn vagy éppen Hattín szarvai, ahol az európai történelem későbbi alakulása szempontjából sorsdöntő ütközeteket vívtak. A felek harcrendjét és a csata közbeni hadmozdulataikat több mint 200 színes és fekete-fehér kép, különlegesen illusztrált színes taktikai áttekintő térkép mutatja be, megismertetve az olvasót a csataterekkel, a főszereplőkkel, a korabeli harctéri taktikákkal és fegyvernemekkel.

 
6 500 Ft
Akció: 5 200 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A KERESZTESEK HADJÁRATAI ÉS A LOVAGI ÉLET

KÉPES ENCIKLOPÉDIA sorozat

Szerzők: Charles Phillips, Dr. Craig Taylor

Kossuth Kiadó, 2011

 

Az aprólékos kutatásokon alapuló kötet eleven beszámolót nyújt az 1096 és 1272 közti kilenc keresztes hadjáratról, valamint az ibériai muszlimok, a balti „pogányok”, a francia és cseh keresztény eretnekek ellen, illetve a pápaság ellenfeleivel szemben Itáliában indított számos kisebb hadjáratról. A több mint 400 képpel illusztrált kiadvány egy rendkívüli történelmi korszak lenyűgöző krónikája.

 
3 990 Ft
Akció: 3 190 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
MÁGIA A KÖZÉPKORBAN

Szokatlan szempontok sorozat

Második kiadás

Szerző: Láng Benedek

Typotex Kiadó, 2010

 

Hogyan lehet méhekből tehenet gyártani, mágikus eszközökkel várakat elfoglalni, kristálygömbbel angyalokat idézni, talizmánnal szerelmeseket szétválasztani? Hogyan tudjuk imák segítségével az egyetemi tantárgyak anyagát néhány hét alatt elsajátítani, és miért érdemes egészségünk megőrzése érdekében kígyókat és békákat fogyasztanunk? Miért olvastak középkori értelmiségiek, egyetemi professzorok, szerzetesek és udvaroncok ilyen különös témákról, és hogyan tudták az olvasottakat komolyan venni? Bennük volt a hiba, vagy nekünk kellene komolyabb erőfeszítést tenni, hogy megértsük őket?

 
2 300 Ft
Akció: 1 955 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
  AZ ELSŐ ÉS A MÁSODIK KERESZTES HÁBORÚ KORÁNAK FORRÁSAI (GESTA FRANCORUM, KERESZTESEK LEVELEZÉSE, CLAIRVAUX-I SZENT BERNÁT: AZ ÚJ LOVAGSÁG DICSÉRETE)

Szent István Kiadó, 1999

 

A kötet magyar fordításban tartalmazza az első keresztes háború egykorú krónikás leírását, az úgynevezett Névtelen Krónikás Frankok tettei című munkáját. Ezt követik az első keresztes hadjárat résztvevői és kortársai által írott egykorú levelek fordításai, amelyek éppen feltétlen hitelük és szubjektivitásuk révén árnyalják és értelmezik a Névtelen krónikájának állításait és szemléletét. A kötetet Szent Bernát Új lovagság című értekezése zárja, amely az első hadjárat után három évtizeddel a Templomos lovagrendnek ajánlva az egész középkor számára kijelölte a keresztény szellemű lovagság követendő ideáljait és céljait.

 
1 120 Ft
Akció: 1 010 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A LELKI MENYEGZŐ

Szerző: Jan van Ruusbroec

Szent István Kiadó, 1999

 

A flamand misztika kiemelkedő alakjának, Jan van Ruusbroecnak (1293-1381) kötetünkben közölt három írása most jelenik meg először magyarul... Johan Huizinga könyvéből, A középkor alkonyából vált ismertté Ruusbroec a magyar olvasó előtt. Személyét már életében kivételes tisztelet övezte: összekötő kapocs volt a régi és az új között. Munkáiban egyrészt tovább élt a XIII. századi szerzők misztikája, másrészt Ruusbroecot gyakran meglátogatta a groenendaali kolostorban Geert Groote, a késő középkor legnépszerűbb kegyességi mozgalmának, a devotio modernának az elindítója. Ruusbroec misztikája a korabeli nagyvárosban, Brüsszelben nyerte el formáját, itt írta a kötetben olvasható főművét, A Lelki menyegzőt is, míg a két kisebb traktátus groenendaali magányában keletkezett. A sorozatban megjelent: Az első és második keresztes háború korának forrásai, Magyarország virága

 
1 620 Ft
Akció: 1 460 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
BEATRIJS. EGY APÁCA TÖRTÉNETE

Fordította: Rakovszky Zsuzsa, Daróczi Anikó

L’Harmattan Kiadó, 2012

 

Egy fiatal apáca szerelmes lesz, elhagyja kolostorát, mély bűnbe esik. Amikor évek múlva visszatér, megérti, hogy távollétében csoda történt – ez a Mária-legenda a középkor óta Európa-szerte ismert. A tizennegyedik századi flamand Beatrijs-be beleépültek az udvari szerelem elemei, a forrásokból az ismeretlen szerző mesterien kidolgozott, lélektanilag is hiteles történetet formált.

 

Az olla vogala / minden madár sorozat a régi németalföldi irodalom értékes darabjaiból szemelget. A cím az egyik első fennmaradt holland nyelvű írásos emlékből származik, amelyben mintha egyik népdalunkat hallanánk: „Hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hic enda thu wat unbidan we nu” – „Minden madár fészket rak már, csak te és én nem, hát mire várunk?”

 

A kiválasztott művek a magyar fordításokban remélhetőleg méltó társaikra találnak.

 
2 500 Ft
Akció: 2 000 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A KORA KÖZÉPKOR. A NYUGATI KERESZTÉNYSÉG 400-TÓL 900-IG

Szerző: Arnold Angenendt

Szent István Kiadó, 2008

  

A kora középkor az egyháztörténet legnagyobb átalakulásának korszaka. Ennek az átalakulásnak a különböző szakaszait tárja elénk a szerző. A késő ókortól elindulva a középkor sajátosságainak körültekintő bemutatása mentén pillanthat be az olvasó a keresztény Európa létrejöttének bonyolult és összetett folyamatába. A történelmi események mellett az egyházszervezet kialakulása, a művelődés szerepe, a szerzetesség elterjedése vagy a művészetek helyzete azok a témák, amelyekről szakavatott értékelést olvashatunk. A népvándorlás kora, a mediterrán világ át-alakulása, majd Bizánc szerepének érintése és az iszlám megjelenését követően a Karoling birodalom változatos világának az elemzése képezi a mű gerincét.

 
4 600 Ft
Akció: 4 140 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
AZ ARTHUR KIRÁLY MONDAKÖR

Szerző: Kiss Sándor

Attraktor, 2012

 

A mindenki által jól ismert Arthur király mondakör kialakulását ismerteti a szerző, a fiatal történészgeneráció egyik legígéretesebb tagja. Az Arthur legenda legelső, 12. századi irodalmi feldolgozásától kezdve az érett középkor kifejlett mondavilágáig elemzi a különféle műfajú műveket, részletesen bemutatva az egyes irodalmi alkotásokat.

 
2 800 Ft
Akció: 2 100 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
JOG ÉS TÁRSADALOM A LEX BAIUVARIORUMBAN

Szerző: Nótári Tamás

Lectum Kiadó, 2012

 

A Lex Baiuvariorum a kora középkori Bajorország jogtörténetileg legfontosabb és legkorábbi forrása. E törvénykönyv latin szövegét és magyarázatokkal ellátott fordítását egy éve tettük közzé: Lex Baiuvariorum - A bajorok törvénye (fordította, jegyzetekkel ellátta, az előszót és a kísérő tanulmányt írta Nótári Tamás, Szeged, Lectum Kiadó, 2011). E monográfiában a Lex Baiuvariorum bizonyos jog- és társadalomtörténeti aspektusait kívánjuk behatóbban vizsgálni, teret szentelve ugyanakkor - lévén hogy ezt a téma elengedhetetlenül szükségessé teszi - a középlatin filológiai elemzésnek is.

 

 
5 000 Ft
Akció: 4 500 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
  ARTHUR KIRÁLY HISTÓRIÁJA – GEOFFREY OF MONMOUTH: BRITANNIA KIRÁLYAINAK TÖRTÉNETE CÍMŰ KRÓNIKÁJÁBÓL

Szerző: Kiss Sándor

Attraktor Kiadó, 2012

 

A mindenki által jól ismert Arthur mondakör legelső irodalmi feldolgozása a 12. századból - itt jelenik meg a britek legendás királya, valamint Merlin, a varázsló, s innen eredeztethető a kerekasztal lovagjainak későbbi burjánzó mesevilága.

 
2 400 Ft
Akció: 1 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
ELFELEDETT ÉVSZÁZADOK

Az angolszász Anglia története

Szerző: Kiss Sándor

Attraktor Kiadó, 2010

 

„A hatodik század derekára már megjelent az összes angolszász királyság, melyek a későbbiekben megerősödnek, vagy eltűnnek, vagy az egymás ellen, vagy a vikingekkel folytatott harcban, míg végül kialakul az egységes Anglia.”

 
2 800 Ft
Akció: 2 100 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
FORRÁSOK SALZBURG KORA KÖZÉPKORI TÖRTÉNETÉBŐL

Fordította, jegyzetekkel ellátta, az előszót és a bevezető tanulmányt írta: Nótári Tamás

Lectum Kiadó, 2005

 

A VIII. és IX. században Salzburgban született öt, latin nyelvű szöveg magyarázatokkal és bevezető tanulmánnyal ellátott fordítását nyújtja e kötet – a dokumentumok közül a legtöbb most lát először magyar nyelven is napvilágot. A források mind keletkezésük idejét, mind pedig műfajukat tekintve széles spektrumot fognak át, egyazon kötetbe történő felvételüket egyfelől az azonos keletkezési hely, másfelől a salzburgi kereszténység és egyházszervezet helyzetét – koruknak és műfaji sajátosságaiknak megfelelően – feltáró tematika indokolta. Két dokumentum nem csupán kora középkori politika- és egyháztörténeti forrás, hanem a kárpát-medencei avarságra és a honfoglaló magyarságra vonatkozó ismereteinket is számos értékes momentummal gazdagítja.

 
2 400 Ft
Akció: 2 160 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
BRITEK, ANGOLSZÁSZOK, VIKINGEK

Szerző: Bárány Attila

Attraktor Kiadó Kft., 2008

 

Munkámban azokat a csomópontokat akarom körüljárni, amelyeket döntő fontosságúnak ítélek, amelyek vitatottak az angol történetírásban és megítélésük ma is rendkívül szerte ágazó, s a bennük való eligazodáshoz a szélesebb olvasóközönség számára szükség van részletesebb, nem a szigorúan vett szakmai publikumnak írott magyarázatra is. Ilyen nagy jelentőségű csomópontok például: Arthur király történeti realitásának kérdésköre, az angol feudalizmus sajátosságainak megítélése, vagy is hogy az angol feudalizmus Angliában született-e, az angolszász társadalmi rendszer már magában hordta-e a gyökereit.

(a Szerző előszavából)

 
2 400 Ft
Akció: 1 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
  PRÉDIKÁCIÓK AGGEUS PRÓFÉTÁRÓL - ÉRTEKEZÉS FIRENZE VÁROS RENDJÉRŐL ÉS KORMÁNYZATÁRÓL

Szerző: Savonarola

Attraktor Kiadó Kft., 2002

 

"Mintegy harminc prédikáció-ciklus kötidik Savonarola nevéhez, több mint 450 prédikációját ismerjük. E tekintélyes számú prédikáció között kivételes jelentiségű az a firenzei dómban elmondott huszonhárom, amelyek az 1494. adventi prédikáció-ciklust alkotják, és amelyeket egységesen Aggeus próféta nevéhez kötnek. A prédikációk fontosságát az adja, hogy ebben az idiszakban több igen fontos esemény történt Firenzében: VIII. Károly francia király hadjárata, a Medici-család elűzése, Pisa felkelése, és nem utolsó sorban, az államreform. A firenzei politikai átalakulás gyümölcse Savonarola államtudományi értekezése is, amely szoros kapcsolatban áll a nevezett prédikáció-ciklussal..."

 
3 400 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A KÖZÉPKORI KERESKEDŐHÁZ

Szerző: Renzo Rossi

Balassi Kiadó, 2004

 

A középkori kereskedő új értékek hordozója, s minden tekintetben a modern polgár előfutára. Házában eleven, de nem hivalkodó élet zajlik, amelyben az üzleti számítás, okosság és kockázat újfajta társadalmi öntudattal ötvöződik.

 

A sorozat köteteit– amelyek gazdagon illusztrálva varázsolják elénk a középkori emberek mindennapi életét – elsősorban általános iskolák felső tagozatos diákjainak ajánljuk.

 
2 500 Ft
Akció: 2 250 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!

12

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.