Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Környezetvédelmi jog


Termék sorrend módosítás:

-20%
KÖRNYEZETVÉDELMI JOG ÉS IGAZGATÁS

Második kiadás

Szerző: Fodor László

DUPress, 2013

 

Jegyzetünk sajátos igényeket igyekszik kielégíteni. A jogászképzésben használt tananyaghoz képest nagyobb mértékben koncentrál a környezetvédelmi igazgatásra, terjedelme pedig egy szemeszterre méretezett. A könyv egyes fejezetei válogatás, a fontosabb kérdések kijelölése alapján álltak össze. Ennek a részlegességnek az oka az, hogy a környezetvédelmi szabályozás határai nehezen húzhatók meg, illetve hogy rendkívül terjedelmes és dinamikusan változó joganyagról van szó.

 
1 980 Ft
Akció: 1 585 Ft
Kezdete: 2017.01.28
A készlet erejéig!
JOG ÉS ERKÖLCS AZ ÁLLATOK VÉDELMÉBEN

Szöveggyűjtemény felsőoktatási intézmények számára a vadászati törvény megalkotásának 10. évfordulóján

Szerző: Czerny Róbert

Rejtjel Kiadó, 2006

 

Czerny Róbert arra vállalkozik, hogy szóvá tegye az állatok jogi védelme kapcsán felmerülő főbb problémákat a vadászati, a természetvédelmi és az állatvédelmi jog bonyolult összefüggésrendszerében. Rendszerezte a 2004 és 2006 között publikált írásait, amelyek főként vadászati folyóiratokban láttak napvilágot: ez teszi ki első állatvédelmi könyvének anyagát. A szerző állattartó és solymász is, ezért nemcsak a jogászok vagy a puskás vadászok, hanem az élet természeti alapjait féltőn gondolkodók, a téma iránt érdeklődők, az e téren erkölcsi útmutatásokat keresők is haszonnal forgathatják a kötetet.

 
1 500 Ft
-10%
  THE ENVIRONMENTAL JURISPRUDENCE OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE

The Development of the Instruments of Enviromental Law and the Judical Practice

Szerzők: Gyula, Bándi - Orsolya, Szabó - Luca Kovács-Végh - Bence, Stágel - Szilvia, Szilágyi

Szent István Társulat - PPKE JÁK, 2008

 

In our world environmental protection has an always growing importance, first of all through the social and market regulatory function of the state. A good sign of it is that environmental legislation comes to nearly one-seventh of the acquis communautaire of the European Community, thus it is extensive even on its own. Besides, the number of environmental cases of the European Court of Justice - more than one-fith of all cases - proves itself that the practical implementation of the states and other legal subjects is far from being satisfactory.

 
6 200 Ft
Akció: 5 580 Ft
Kezdete: 2016.09.05
A készlet erejéig!
-10%
KÖRNYEZETJOG

Szerző: Bándi Gyula

Szent István Társulat, 2014

 

A környezet megóvása az ártalmaktól az ember alapvető kötelezettsége a Teremtésből származó társörökösi mivoltából adódóan. E kiemelt felelősség teljesülése azonban ma még igényli a jog feltétel-meghatározó, kötelezettségeket rögzítő, esetenként szankcionáló kereteit. Ezért nélkülözhetetlen a vonatkozó jogi kérdések rendszerbe foglalása, komplex szemléletű megközelítése, kiváltképpen a felsőoktatásban, így a jogászképzésben is, emellett természetesen a gyakorlat sürgető igényeinek is megfelelve sem nélkülözhető, sőt időről időre újragondolást igényel. A rendszerszemlélet a tényleges elvektől, illetve az elvi kérdésektől (jogi elvek, környezethez való jog vagy szabályozási módszertan) kiindulva ad áttekintést ezen egyre inkább bonyolulttá váló jogterületen, kiemelt figyelmet fordítva az etikai szempontokra is.

 
4 900 Ft
Akció: 4 410 Ft
Kezdete: 2015.08.31
A készlet erejéig!
-20%
KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN I.

A környezetvédelem jogi alapjai

Szerző: Dr. Dely Ferenc

OSKAR Kiadó, 2007

 
1 600 Ft
Akció: 1 280 Ft
Kezdete: 2014.11.23
A készlet erejéig!
ORVVADÁSZOK NYOMÁBAN

Elemzések és történetek a tárgyalóteremből

A kézirat lezárva: 2009. május 30.

Szerző: Elek Balázs

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 2009

 

Jelen munkájában a szerző az orvvadászokra és az orvvadászatra mint jelenségre koncentrál. Egy nagydoktori disszertáció alaposságával dolgozza fel a témát. Ismerteti az orvvadászat magyarországi történetét, az orvvadászat elkövetési magatartásait, valamint ezen jogellenes cselekedeteknek a szinte felmérhetetlenül káros hatásait.

A könyvet minden vadászattal, vadgazdálkodással és természetvédelemmel foglalkozó szakember, de a kívülállók is haszonnal forgathatják.

 
3 980 Ft
-15%
A KÖRNYEZET NEMZETKÖZI JOGI VÉDELME

Szerző: Majtényi Balázs

ELTE Eötvös Kiadó, 2012

 

A jegyzet a globális környezeti válság bekövetkeztétől való félelem által életre hívott jogterülettel, a nemzetközi környezetvédelmi joggal és sajátos intézményeivel foglalkozik. A tudósok által megjósolt világméretű környezeti katasztrófa kirobbanása ma mind közelebbinek tűnik. Sőt,a szakemberek gyakran már nem is arról vitatkoznak, hogy a katasztrófa bekövetkezhet-e, hanem inkább arról, hogy annak ,,csak" a küszöbén állunk, vagy pedig már megkezdődtek a válsághoz vezető vissza fordíthatatlannak tartott folyamatok. Igaz az is, hogy a jövőre való utalások esetén - legyenek azok akár egy bölcs jövendőmondó jóslatai, akár tudományosan megalapozott ,,futurológiai" következtetések - mindig számolhatunk némi bizonytalansági tényezővel. Emlékezhetünk például arra, hogy egykor tudósok pontos számítások alapján megállapították, hogy egy európai nagyváros utcáit és házait maga alá temeti majd a macskaköveken egyre magasabb halmokban tornyosuló lótrágya.

 
1 500 Ft
Akció: 1 275 Ft
Kezdete: 2015.08.12
A készlet erejéig!
-15%
AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETI JOGA

Szerző: Krämer, Ludwig

Dialóg Campus Kiadó, 2012            

 

A kötet az EU környezeti politikája és joga kialakulásának és fejlődésének, nemzetközi szerepének, a tagállamok politikájára és jogára gyakorolt hatásának egyedülálló elemzését nyújtja. Elemzi a Lisszaboni Szerződéssel módosított EU szerződések környezeti rendelkezéseit, bemutatja – mások mellett – az EU intézményeinek szerepét a környezeti jogalkotásban, az Unió és a tagállamok környezeti hatáskörének viszonyát, a tagállamok végrehajtással kapcsolatos feladatait. Az ágazati kérdések között foglalkozik a természetvédelemmel, a biológiai sokféleség, a klíma védelemével, a víz- és levegővédelemmel, a hulladékgazdálkodással. Kifejti a fenntartható fejlődés koncepcióját, és áttekinti az energiapolitika, a termékpolitika, és más fontos ágazati politikák kérdéseit is.

 

 
6 980 Ft
Akció: 5 935 Ft
Kezdete: 2014.11.17
A készlet erejéig!
-15%
TERMÉSZETVÉDELMI JOGI ÉS IGAZGATÁSI ISMERETEK

Szerző: Temesi Géza

Dialóg Campus Kiadó, 2012            

 

A kötet a kézirat lezárásakor hatályos vonatkozó jogszabályok, meghatározóan törvények alapján dolgozza fel a természetvédelem, és azzal összefüggésben a legfontosabb természethasznosító ágazatok (erdészet, vadászat, halászat) alapvető szabályozásait és igazgatási rendszerét. Tartalmával így tágabb értelemben vett természetvédelmi jogi alapozó ismereteket nyújt felsőfokú tanulmányokhoz, valamint az ökológiával vagy természetvédelemmel foglalkozó, vagy azokhoz kapcsolódó munkakörök feladatainak végzéséhez. Anyagának elsajátítása emeli a szakirányban elhelyezkedni kívánók munkaerő-piaci esélyeit, segíti különösen a pályakezdők feladatellátását. Ajánlható a szakkönyv állami szerveknek, természetvédelmi civil szervezeteknek, polgári természetőröknek, természetbarát és természetjáró olvasóknak is.

 
2 480 Ft
Akció: 2 110 Ft
Kezdete: 2015.08.08
A készlet erejéig!
-10%
  A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJRÓL, A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI TERMÉKADÓRÓL, AZ ENERGIAADÓRÓL ÉS A REGISZTRÁCIÓS ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2012

Szerző: Csikász Éva, Oláh Imre, dr. Szalkai Ágnes, Veres Gábor       

Saldo Kiadó, 2012

 

A kötet tartalma:

- A környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény és végrehajtási rendelete kommentárral

- A népegészségügyi termékadóról szóló törvény kommentárral

- Az energiaadóról szóló törvény kommentárral

- A regisztrációs adóról szóló törvény kommentárral

 
3 600 Ft
Akció: 3 240 Ft
Kezdete: 2016.05.01
A készlet erejéig!
KÉZIKÖNYV A VESZÉLYES HULLADÉKOKRÓL

Környezetvédelmi kiskönyvtár 3.

Szerkesztette: Bese Erzsébet, dr. Biacs Tamásné, Dorkó Zsuzsanna, Markó Csaba, dr. Szterjopulosz Krisztoforosz

Lektorálta: Szántó Péter

KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 2001

 

A magyarországi szabályozás korszerűsítése, a nemzetközi jogi normákhoz igazítása céljából a Kormány közzétette a Bázeli Egyezmény kihirdetéséről szóló 101/1996. (VII. 12.) rendeletét, valamint megalkotta a veszélyes hulladékokról szóló 102/1996. (VII. 12) rendeletet, amelyben jelentős módosítások, szigorítások találhatóak a korábbi szabályozáshoz képest.

A kézikönyv a joganyagon túl tartalmazza a jogszabályok magyarázatát, a rendeletek előírásainak megfelelő nyomtatványmintákat és kitöltési útmutatójukat, valamint azokat a kódjegyzékeket, amelyek alkalmazása elengedhetetlen az e területen tevékenykedők munkája során.

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény hatálybalépése - mivel a végrehajtási rendeletei még nem kerültek kihirdetésre - a kötetben foglaltakat egyelőre nem érinti, az adatszolgáltatás a 2001. évben is ezek az előírások alapján teljesítendő.

 

 

 
4 368 Ft
-10%
  VÁLOGATOTT ÍTÉLETEK AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG ESETJOGÁBÓL III.

Szerkesztette: Király Miklós, Tóth Tihamér

Complex Kiadó, 2004

 

Az európai uniós csatlakozáshoz való felkészülés jegyében indította útjára Kiadónk sorozatát, mely a Luxemburgi Bíróság esetjogának legjelentősebb ítéleteit tartalmazza magyar nyelven. A harmadik kötet környezetvédelmi jogeseteket ismertet.

 
2 625 Ft
Akció: 2 365 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
-10%
AZ ENGEDÉLY SZEREPE A KÖRNYEZETVÉDELEMBEN

Szerző: Gellérthegyi István dr.

Lektor: Takács Margit dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2009

 

A gazdaság minden szereplője számára alapvető jelentőségű annak ismerete, hogy a folytatni kívánt tevékenység milyen engedély birtokában végezhető. Annak a gazdálkodó szervezetnek ugyanis, amely a környezet valamely elemével (föld, víz, levegő, élővilág, épített környezet) kapcsolatba kerül, és működése egyben környezethasználatot is eredményez, be kell szereznie a tevékenység formájának megfelelő engedélyt az illetékes környezetvédelmi hatóságoktól.

 
5 800 Ft
Akció: 5 220 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
-10%
KÖRNYEZETJOG - Elfogyott

Szerkesztette: Bándi Gyula

Szent István Kiadó, 2011

           

A kötet áttekintést ad a környezetjogi szabályozási területek alapvető intézményeiről, meghatározó eszközeiről, anélkül, hogy a számos változót tartalmazó részkérdésekben elmerülne.

 
3 900 Ft
Akció: 3 510 Ft
Kezdete: 2014.11.18
A készlet erejéig!
  AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG KÖRNYEZETJOGI ÍTÉLKEZÉSI GYAKORLATA - Átmenetileg nem vásárolható

Szerkesztette: Bándi Gyula

Szent István Kiadó, 2008      

 

Mai világunkban a környezetvédelem egyre fokozódó jelentőségre tesz szert, mégpedig elsősorban az állam piaci és társadalmi szabályozó szerepén keresztül. Ennek jele, hogy a környezetjogi szabályozás az Európai Közösség joganyagának közel hetedét teszi ki, tehát önmagában is terjedelmes. Emellett az Európai Bíróság előtt megjelenő ügyek száma – az összes jogeset több mint ötöde – maga is jelzi, hogy a gyakorlati jogérvényesítésben sem az államok, sem a jogalanyok nem jeleskednek. Az ügyszám tehát a jogalkalmazás hiányosságaira utal és kiemeli a jogértelmezés, különösen a bírói jogértelmezés szerepét. Ennek jelentőségét alátámasztja, hogy az ítélkezési gyakorlat éppúgy része a közösségi jognak, mint a jogszabályok, sőt éppen e gyakorlati jogértelmezés révén válik jobban érthetővé a jogszabály generális feltételeinek sora.

 
4 200 Ft
IPARI BIZTONSÁGI KÉZIKÖNYV - Elfogyott

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés szabályozásának alkalmazásához

Környezetvédelmi kiskönyvtár 12.

Szerzők: Cseh Gábor, Deák György, Kátai-Urbán Lajos, Kozma Sándor, Popelyák Pál, Sándor Annamária, Szakál Béla, Vass Gyula

Szerkesztette: Kátai-Urbán Lajos

Lektorálta: Tatár attila

KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. 2003

 

A gazdaságban jelen lévő veszélyes anyagok tárolása, feldolgozása, felhasználása magában hordja a súlyos ipari balesetek kialakulásának kockázatát. A balesetek akár katasztrofális hatással lehetnek a tevékenység környezetére és az ott élő állampolgárokra.

A súlyos ipari balesetek elleni védekezés összetett tevékenység, magában foglalja a megelőzés műszaki-technikai feladatait, a balesetek károsító hatásainak csökkentését, illetőleg a lakosság védelmét szolgáló intézkedéseket.

A kézikönyv útmutatót ad a baleseti veszélyt jelentő veszélyes tevékenységek meghatározására, a veszélyes létesítmények üzemeltetőinek, a kormányzatnak és az önkormányzatoknak a súlyos ipari balesetek megelőzésével, az azokra való felkészüléssel és azok elhárításával kapcsolatos feladataira, meghatározza a közvélemény tájékoztatásával kapcsolatos kötelezettségeket.

A kézikönyv vázolja a biztonsági jelentés, a belső és külső védelmi tervek készítésének és vizsgálatának szabályait és műszaki tartalmát, foglalkozik a veszélyes üzemek telepítéséhez kapcsolódó településrendezési eljárással. Kiemelten kezeli a kézikönyv az ipari balesetek országhatáron túli hatásait, a szabályozás alapjául szolgáló európai uniós irányelv folyamatban lévő módosítását és az ipari biztonságban alkalmazható térinformatikai megoldásokat.

 

 

 
4 816 Ft

Termék sorrend módosítás:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.