Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Szűrés
Szerző(k) 
Sorozatcím 
Ár
205 Ft - 35 100 Ft
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Büntetőjog


Termék sorrend módosítás:

12

-15%
 „NINCS FÜST, AHOL NINCSEN TŰZ”. AZ ÁRTATLANSÁG VÉLELMÉNEK ÉRVÉNYESÜLÉSE A MAGYAR BÜNTETŐBÍRÓSÁGOK GYAKORLATÁBAN

Szerző: Bencze Mátyás

Gondolat Kiadó, 2016

 

Mindenki hallott már olyan esetekről, amikor a bíróságok bűnösnek vélt személyeket „hagytak futni”, vagy ellenkezőleg: később ártatlannak bizonyult vádlottakat ítéltek el. Az ilyen történések a világon mindenhol az igazságszolgáltatás velejárói, azonban mindez nem jelenti azt, hogy ne kellene feltárni és elemezni a háttérben meghúzódó tényezőket. A jogi szabályozás vizsgálata önmagában ehhez nem elegendő. Bírósági tárgyalásokra járó jogászok nap mint nap szembesülhetnek azzal a tapasztalattal, hogy az írott jog nem ad pontos eligazítást arra nézve, egy-egy konkrét ügyben milyen szempontok, megfontolások alapján születik meg az ítélkező fórum döntése. A nemzetközi szakirodalom több megközelítésből, alaposan feldolgozta már, hogy melyek azok a jogon kívüli faktorok, amelyek hatással vannak a bírói döntéshozatalra és amelyek ismeretében jobban megérthető annak belső mechanizmusa.

 
2 950 Ft
Akció: 2 510 Ft
Kezdete: 2016.12.11
A készlet erejéig!
 A BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYVRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI C. TÖRVÉNY NAGYKOMMENTÁRJA

A kézirat lezárva: 2015. december

Főszerkesztő: dr. Polt Péter

Szerkesztők: dr. Gasz péter, dr. Miskolczi Barna, dr. Török Tímea

Opten Kft., 2016

 

A kötet a 2012. évi C. törvény december 1. napján hatályos szövege alapján készült.

 

A könyv több mint 1500 oldalon magyarázza az új Btk. szövegét. Szerzői nagyrészt a Btk. kodifikációjában részt vevő ügyészek és bírák. A könyv részletesen kitér a régi Btk-ból még használható és átemelt bírói gyakorlatra, és az új Btk. formálódó gyakorlatára is.

 
17 000 Ft
-10%
 AZ ÚJ BTK. ÉS A KAPCSOLÓDÓ JOGFORRÁSOK, BÍRÓSÁGI IRÁNYMUTATÁSOK

Második, aktualizált kiadás

A kézirat lezárva: 2016. május 1.

Szerkesztette: Czine Ágnes

Lektor: Kónya István

HVG-ORAC Kiadó, 2016

 

A Büntető Törvénykönyv hatálybalépésével kezdődő új jogállapot áttekintéséhez nyújt segítséget ez a forrásgyűjtemény. Arra szolgál, hogy a bírák, az ügyészek, az ügyvédek, a nyomozó hatóság, valamint a büntetőjog iránt érdeklődők a tárgyalótermekben és azon kívül is gyors eligazodást nyerjenek a különböző jogforrásokról. A kötet a 2013. július 1-jén hatályba lépett Btk. értelmezéséhez, napi alkalmazásához nyújt elengedhetetlen segítséget.

 
6 990 Ft
Akció: 6 290 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
 BÜNTETŐJOG II. - KÜLÖNÖS RÉSZ – Jogi szakvizsga felkészítő kötet.

A kézirat lezárva: 2016. május 2.

Szerkesztették: Dr. Deres Petronella - Dr. Harangozó Attila

Szerzők: Dr. Belegi József, Dr. Czine Ágnes, Dr. Deres Petronella, Prof. Dr. Domokos Andrea, Dr. Gelányi Anikó, Dr. Győri György, Dr. Harangozó Attila, Dr. Kovács István

Patrocinium Kiadó, 2016

 

A szerzők a kötetet az Igazságügyi Minisztérium által kiadott hivatalos tételsor mentén írták meg, tematikusan rendezve az egyes témakörökhöz tartozó joganyagot és bírósági gyakorlatot. A kötet célja egyrészt az, hogy átfogó ismereteket biztosítson minden témakörben, másrészt pedig rávilágítson az egyes kérdésekkel kapcsolatban jelentkező jogértelmezési és joggyakorlatban felmerülő problémákra is.

 
5 200 Ft
-10%
NEMZETEK FELETTI BÜNTETŐJOG AZ EURÓPAI UNIÓBAN

Szerző: Békés Ádám

Lektor: Belovics Ervin

HVG-ORAC Kiadó, 2016

 

A témában megjelent monográfiák, illetőleg mélyreható tanulmányok javarészt a Lisszaboni Szerződést megelőző esztendőkben íródtak, így a szerző abban a kivételes helyzetben volt, hogy a Lisszaboni Szerződést követően szólalhatott meg. A szerző feltárja az Európai Unió sajátos felépítéséből és működési rendszeréből eredő jellegzetességeket, bemutatva a közösségi jog szerves fejlődésének büntetőjogra gyakorolt hatását, továbbá az Emberi Jogok Európai Bírósága gyakorlatának egyes aspektusait. Ennek eredményeként mindinkább igazzá válik, hogy a jogfejlődés a nemzetek feletti büntetőhatalom irányába halad és az uniós jog ismerete nélkül nem lehet biztonsággal egy ügyben sem tanácsot adni, sem pedig dönteni, mert a már megszerzett rutin értéke az uniós jog előretörésével exponenciálisan erodálódik.

 
6 000 Ft
Akció: 5 400 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
-15%
BÜNTETŐJOG ÁLTALÁNOS RÉSZ

Szerkesztette: Filó Mihály

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2015

 

A 2012. évi C. törvény kihirdetésével történetileg a negyedik hazai büntetőkódex született meg. Az új Büntető Törvénykönyv hatálybalépésével egyidejűleg szükségesség vált az igazságügyi ügyintéző alapszak hallgatói részére készült tananyag felülvizsgálata. Igazodva a szak sajátos képzési igényeihez, a Büntetőjog Általános Rész a felelősségtan és a büntetéstan alapvető problémáira fókuszál, a nemzetközi büntetőjog kérdéseinél pedig elsősorban a magyar vonatkozásokat emeltük ki. A szerzői közösség abban a reményben bocsátja útjára a jegyzetet, hogy ezzel is hozzájárulhat a hallgatók eredményes felkészüléséhez.

 
4 125 Ft
Akció: 3 510 Ft
Kezdete: 2015.10.14
A készlet erejéig!
-10%
 A MAGYAR FIU ÉS A PÉNZMOSÁS ELLENI INTÉZMÉNYRENDSZER A NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS TÜKRÉBEN

Szerző: dr. Simonka Gábor

Saldo Kiadó, 2015

 

Napjainkban a nemzetközi együttműködés szükségszerű és egyben elengedhetetlen részét képezi a bűnüldözésnek. Ez különösen igaz a pénzmosás elleni intézményrendszerre.

 

Jelen írásban a pénzmosás elleni intézményrendszer egyik központi szereplőjét, a Pénzmosás Elleni Információs Irodát, valamint a nemzetközi szinten megvalósuló együttműködést, információcserét mutatom be a Pénzmosás Elleni Információs Irodának szemszögéből.

 
2 500 Ft
Akció: 2 250 Ft
Kezdete: 2016.05.01
A készlet erejéig!
-10%
VADÁSZOK, HALÁSZOK A BÜNTETŐJOG HÁLÓJÁBAN

Szerző: Elek Balázs

HVG-ORAC Kiadó, 2015

 

Igazi halásszá, horgásszá az válhat, aki betartja az írott és íratlan szabályokat, állapítja meg Elek Balázs bíró úr legújabb könyvében. A szerző a szenvedélyes, a természetet szerető, a halállományt tiszteletben tartó halászathoz, horgászathoz is segítséget nyújt a tudományos igénnyel elemzett jogeseteken keresztül, a jogi környezet bemutatásával. A művet minden érdeklődőnek, valamennyi horgásztársunknak szeretettel ajánlom.

 

Balla Lajos, a Debreceni Ítélőtábla elnöke

 
4 500 Ft
Akció: 4 050 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
-10%
BÜNTETŐJOGI KODIFIKÁCIÓK ALKONYÁN ÉS HAJNALÁN

Szerző: Mészáros Ádám

Virágmandula Kft., 2012

 

A kutatás azt a feladatot tűzte maga elé, hogy segítséget nyújtson az új Btk. alkotóinak abban, hogy dogmatikailag koherens normaszöveget alkossanak, legalább a büntetőjogi felelősség alapkategóriáit illetően. Ennek a feladatnak kétfajta eszközzel tud eleget tenni. Egyrészt, ha bemutatja és értékeli azokat a megoldási javaslatokat, amelyek az elmúlt 10 évben születtek. Ennek során alapvetően az igazságügyi tárca hivatalos tervezeteit, azoknak is a büntetőjogi felelősséget érintő rendelkezéseit (alapelvek, a bűncselekmény fogalma, stádiumok, szándékosság / gondatlanság, elkövetők, felelősségi akadályrendszer) tekintem át.

 
3 800 Ft
Akció: 3 420 Ft
Kezdete: 2015.03.02
A készlet erejéig!
-10%
 A SZEMÉLYISÉG ÉS A MÉDIA A POLGÁRI ÉS A BÜNTETŐJOGBAN

Complex Kiadó, 2014

 

A kötet célja, hogy a személyiség védelme és a média szövevényes kapcsolatrendszerében egyfajta Ariadné-fonálként megpróbáljon utat mutatni egy-egy fontosabb kérdésben. A fonál első állomása, a kiindulópont, amely a jog számára egy megragadhatatlan érték: a személyiség.

Innen indulva számos izgalmas, elgondolkodtató, különböző nézőpontot felvillantó tanulmány szerepel a kötetben, és tekintettel arra, hogy a szólás szabadságáról van szó, az olvasó által akár vitatható álláspontok segítenek eloszlatni azt az illúziót, hogy a személyiségnek és a személyiségi jogoknak létezik egysíkú dimenziója. A kötet a személyiségvédelem körében egységes koncepció alapján felöleli a téma polgári jogi és büntetőjogi vonatkozásait, bemutatva a régi és az új Polgári Törvénykönyv, valamint az új Büntető Törvénykönyv dogmatikai alapvetéseit és az ide vágó hazai bírói gyakorlatot.

 
3 150 Ft
Akció: 2 835 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
-10%
KORRUPCIÓS BŰNCSELEKMÉNYEK AZ ÚJ BÜNTETŐKÓDEXBEN

Szerző: Hollán Miklós

HVG-ORAC Kiadó, 2014

 

A korrupció legveszélyesebb (vagy legalábbis hivatalosan annak nyilvánított) szegmense a korrupciós bűnözés, azaz a korrupciós bűncselekmények összessége. A könyv célja a kapcsolódó hazai büntetőtörvények, egyéb jogszabályok, joggyakorlat és jogirodalom részletes feldolgozása. Elemzésének fókuszában azon újdonságok állnak, amelyek az új büntetőkódex (2012. évi C. törvény) rendelkezéseit a korábbi tényállásokhoz képest jellemzik. Megvizsgálja azt is, hogy a korábbi felsőbírósági iránymutatások, eseti döntések és jogirodalmi álláspontok mennyiben tarthatók fenn az új kódex alkalmazása esetén. Abban a kérdésben is segítséget nyújt a jogalkalmazóknak, hogy a 2013. július 1. napját megelőzően elkövetett cselekmények esetén a régi vagy az új szabályozás tekinthető-e enyhébbnek.

 
4 500 Ft
Akció: 4 050 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
-10%
BÜNTETŐJOG II. KÜLÖNÖS RÉSZ

Harmadik, jelentősen átdolgozott kiadás

A kézirat lezárva: 2014. március 15.

Szerző: Balogh Ágnes

Dialóg Campus Kiadó, 2014            

 

A Jogi Szakvizsga Segédkönyvek összefoglalják az adott tárgyhoz kapcsolódó legszükségesebb ismereteket, tartalmazzák a témához kapcsolódó joggyakorlatot, iratmintákat. A kötetek tartalma szorosan kötődik az IRM Jogi Szakvizsga Bizottsága által megállapított követelményekhez.

 
6 480 Ft
Akció: 5 830 Ft
Kezdete: 2016.11.09
A készlet erejéig!
A CSALÁS

Bírói gyakorlat füzetek 9.

Szerző: Madai Sándor

Opten Kft., 2014

 

Bár a csalás ősi bűncselekmény, napjainkban is számos értelmezési problémát vet fel a gyakorlatban. Az alaptényállás évtizedek óta változatlan, kiállta az idők próbáját, s a jogalkotási forgószelek viharát, így a korábbi döntések elvi jelentőségű megállapításai irányadóak lehetnek, lesznek az új Btk. hatályba lépését követően is. A döntések között elsősorban bírósági határozatok, ítélőtáblai határozatok találhatóak meg, de szerepelnek közöttük az előbbiekben közzé nem tett döntések is.

 
4 935 Ft
-10%
IGAZSÁGÜGYI GYERMEKPSZICHIÁTRIA

Szerzők: Dr. Sófi Gyula, Dr. Fodor Miklós

Oriold és Társai, 2014

 

A bűncselekmények, különösen a fiatalkorúak által vagy ellenük elkövetett bűncselekmények a társadalmi érdeklődés középpontjában állnak. A büntető- és családjogi perekben fontos szerep jut az igazságügyi gyermekpszichiáter szakértelmének, ám munkájának pontos mibenlétét sokszor homály fedi. Talán nem véletlenül. Az igazságügyi gyermekpszichiátria rendkívül összetett, három területet magában foglaló tudomány: a gyermekgyógyászat, a pszichiátria és a jogtudomány területén egyaránt jártasságot kíván meg művelőjétől. Jelen könyv alaposan körbejárja mindhárom területet, és magyar esetek bemutatásán keresztül illusztrálja az igazságügyi gyermekpszichiáter munkáját az elméletben és a gyakorlatban egyaránt.

 
3 900 Ft
Akció: 3 510 Ft
Kezdete: 2015.08.04
A készlet erejéig!
-10%
A GYŰLÖLETBESZÉD KORLÁTOZÁSA MAGYARORSZÁGON

Alkotmányos és jogalkalmazói megközelítések, európai kitekintéssel

Szerkesztette: Koltay András

Complex Kiadó, 2013

 

A gyűlöletbeszéd korlátozásának mindig aktuális kérdése a szólásszabadság terjedelme körüli viták egyik alapvető eleme. A gyűlöletbeszéddel kapcsolatos jogi szabályozás és jogalkalmazás ismeretében – nem utolsósorban – a demokratikus nyilvánosság működéséről is tisztább képet alkothatunk. Kötetünk igyekszik a vizsgált téma valamennyi fontos és jogi szempontból értékelhető aspektusát körüljárni. Két átfogó tanulmány szintetizálja a gyűlöletbeszéd korlátozásával kapcsolatban hazánkban több mint két évtizede folyó alkotmányos vitákat, jogalkotási kezdeményezéseket és eredményeket. Könyvünkben az Olvasó megtalálja a releváns magyar büntetőjogi és médiaszabályozási joggyakorlat, valamint az Emberi Jogok Európai Bírósága kapcsolódó esetjogának összefoglalását. A jogalkalmazói tevékenység bemutatásán túl a kötet a médiahatóság e tárgyban indított kutatásainak eredményeit, következtetéseit is tartalmazza.

 
3 780 Ft
Akció: 3 400 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
-15%
CENZÚRÁZVA

Szerző: Paul B. Coleman

Kairosz Kiadó, 2013

 

A szerző a Szabadságot Védők Szövetségének jogtanácsosa Bécsben, szakterülete az európai jog. Kötete több mint érdekes! A gyűlöletbeszéd témájával, annak az állam által kikényszerített cenzúrájával foglalkozik. E rövid könyv ezzel szemben jelent kihívást. A szerző ugyanis összegyűjtött számos gyűlöletbeszéd-ügyet és azokat a törvényeket, amelyek révén ezeket bíróságokon tárgyalták. Reflektorfénybe kívánja állítani azt a „világos és azonnali” veszélyt, amelyet Európa gyűlöletbeszéd-törvényei jelentenek. Egyben kifejezi reményét arra nézve, hogy Európa el fog távolodni e folyamattól és az egyik legalapvetőbb szabadság, a szólásszabadság tisztelete felé fordul.

 
3 200 Ft
Akció: 2 720 Ft
Kezdete: 2014.11.21
A készlet erejéig!
-10%
MAGYAR BÜNTETŐJOG - KÜLÖNÖS RÉSZ

A szerkesztés lezárva: 2013. augusztus 31.

Szerzők: dr. Görgényi Ilona, dr. Gula József, dr. Horváth Tibor, dr. Jacsó Judit, dr. Lévay Miklós, dr. Sántha Ferenc, dr. Váradi Erika

Szerkesztette: Dr. Horváth Tibor, dr. Lévay Miklós

Complex Kiadó, 2013

 

A Miskolci Egyetem Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszékének munkatársai által írt tankönyv legújabb kiadása látott napvilágot.

 

A kötet a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény Különös Részének fejezeteit tartalmazza, kivéve a honvédelmi kötelezettség elleni bűncselekményeket és a katonai bűncselekményeket.

 
6 090 Ft
Akció: 5 480 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
-10%
BÜNTETŐJOG II. - KÜLÖNÖS RÉSZ (2016)

Ötödik, hatályosított kiadás

A kézirat lezárva: 2016. november 1.

Szerzők: Belovics Ervin; Molnár Gábor Miklós; Sinku Pál

Szerkesztő-lektor: Busch Béla

HVG-ORAC Kiadó, 2016

 

Rendelhető az első kötettel együtt is, kedvezményes áron!

A 2012. évi C. törvény, tehát a Büntető Törvénykönyv elfogadását követően immár ötödik alkalommal jelenik meg a Különös Rész tényállásait átfogóan elemző szakkönyv. Az aktualizált kiadás - 2016. november 1-jei lezárással - átvezeti a Btk. és a kerettényállásokat kitöltő más jogszabályok módosításait, elemzi a kódexbe bekerült új tényállásokat, valamint feldolgozza az ítélkezési gyakorlat legújabb fejleményeit. A Btk. módosult rendelkezései körében az új kiadás így többek között már a bennfentes kereskedelem módosult tényállásának, valamint a bennfentes információ jogosulatlan közzététele és a - tőkebefektetési csalás helyébe lépő - tiltott piacbefolyásolás új tényállásának szövegét és magyarázatát is tartalmazza.

 
12 000 Ft
Akció: 10 800 Ft
Kezdete: 2017.02.02
A készlet erejéig!
-15%
 RÉGI ÉS ÚJ TENDENCIÁK A BÜNTETŐJOGBAN ÉS A BÜNTETŐJOG-TUDOMÁNYBAN

Szerző: Nagy Ferenc

Akadémiai Kiadó, 2013

 

A büntetőjog és a büntetőjog tudománya korábbi és újabb tendenciáinak, fejlődési irányainak, tudományos irányzatainak bemutatása a bűnügyi jogterület alapvető, központi problémája. A kötet egyik célja e tendenciák, irányzatok alapos, a történelmi/szellemi gyökereket, filozófiai forrásokat érintő elemzése.

A szerző a büntetőjog feladatát, a szabadság és/vagy biztonság (jog)filozófiai hátterét megvilágítva jut el a jelenkor alkotmányossági és büntetőelvi kérdéseihez. A dogmatikára vonatkozó ismeretek és nézetek áttekintése után tárgyalja a büntetendőség kiterjesztését és előbbre hozatalát, a rizikó-büntetőjogot, a szimbolikus büntetőjogot.

 
3 400 Ft
Akció: 2 890 Ft
Kezdete: 2015.08.09
A készlet erejéig!
-10%
BTK. FORDÍTÓKULCS

Oda-vissza

Szerkesztette: Czine Ágnes dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2013

 

Ez a kiadvány a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (’78-as Btk.) és a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (új Btk.) összehasonlítását tűzi ki céljául, annak érdekében, hogy az Olvasó számára könnyebbé tegye az új Btk. rendelkezéseinek megismerését és az alkalmazásukra történő felkészülést.

 
6 990 Ft
Akció: 6 290 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
KÖZLEKEDÉSI BŰNCSELEKMÉNYEK

Bírói gyakorlat füzetek 4.

Szerző: Karsai Krisztina

Opten Kft., 2013

 

A közlekedési bűncselekmények csoportja jól körülhatárolható terület a büntetendő cselekmények nagy halmazában, a csak rájuk jellemző sajátosságaik szorosan összekötik e bűncselekményeket és részben speciálissá is teszik vizsgálatukat a többi bűncselekményhez képest. A közlekedési bűncselekmények fejezete nem változott jelentősen a Btk.-ban annak megszületése óta és az új törvény, a 2012. évi C. törvény sem hoz óriási változásokat ebben a témakörben.

A Füzetbe válogatott jogesetek döntő többsége az utóbbi évek joggyakorlatát mutatja.

 
4 935 Ft
-10%
KOMMENTÁR AZ ÚJ BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYVHÖZ

Szerzők: dr. Karsai Krisztina, dr. Katona Tibor, dr. Szomora Zsolt, dr. Törő Sándor, Visnyeiné dr. Juhász Zsuzsanna

Complex Kiadó, 2013

 

2013. július 1-jén lép hatályba a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény.

Az új Btk. kommentárja teljes körűen és mélyrehatóan elemzi a hatályos törvényszöveget, külön is törekedve az új tényállási elemek értelmének kifejtésére, az új elhatárolási, halmazati kérdések lehetséges megoldására, valamint a korábbi joghelyzettel való azonosságok és különbségek feltárására.
Ebben a körben külön hangsúlyt helyeztek a szerzők az új törvény esetleges visszaható hatályú alkalmazásának esetköreire, ezeknek a folyamatban levő büntetőeljárásokban is alapvető és döntő jelentősége lehet.

 
17 325 Ft
Akció: 15 590 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
-10%
A BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYV 1978-2012 - JOGSZABÁLYTÜKÖR

Szerző: dr. Vaskuti András

Complex Kiadó, 2013

 

A 2013. július 1-jével hatályba lépő új büntető kódex szabályainak tükrös szerkezetben való összehasonlítása segít eligazodni az 1978. évi IV. törvény és a 2012. évi C. törvény között.

 

A szakaszonként, releváns helyeken bekezdésenként történő összehasonlítás tartalmaz magyarázatot is, ha az egyes jogintézmények közötti különbségek, vagy éppen azok újdonság volta ezt igazolja.

 

A kiadványt mindazoknak ajánljuk, akik a jelenleg hatályos szabályozás ismeretében szeretnék megismerni a kapcsolatokat, az eltéréseket a régi és az új Btk. között.

 
5 040 Ft
Akció: 4 535 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
-15%
 LEGALITÁS A VÁDPADON - AZ ANYAGI BÜNTETŐNORMÁK LEGALITÁSÁNAK ELMÉLETI ELEMZÉSE

Szerző: Gellér Balázs József

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2013

 

George Fletcher professzor Rethinking of Criminal Law című műve nagy hatással volt rám. Ennek eredményeképpen érdeklődésemet a büntetőjog alapelveinek általános újraértékelése felé fordítottam, különös tekintettel az 1990-es években e jogterületen végbement drámai változásokra. Nyilvánvalóvá vált számomra, hogy az alkotmányos alapelvek ugyanúgy döntő hatással vannak az anyagi büntetőjogra, mint ahogyan a büntetőeljárás szabályait is megújították. E könyv először a (de)kriminalizáció kettősségét vizsgálja: a büntetőjog annak meghatározásával, hogy mely magatartások büntetendőek, korlátozza és egyben ki is terjeszti az emberek cselekvési szabadságát.

 
4 500 Ft
Akció: 3 825 Ft
Kezdete: 2014.11.17
A készlet erejéig!
-10%
HALÁLBÜNTETÉS PRÓ ÉS KONTRA

Szerző: Tóth J. Zoltán

HVG-ORAC Kiadó, 2012

 

A mű szerzője 2003 óta kutatja a halálbüntetés kérdéskörét, mellyel kapcsolatban a legfontosabb probléma az, hogy megalapozható-e akár filozófiai, akár empirikus-pragmatikus érvekkel e büntetési nem létjogosultsága. Az e témában eddig megjelent munkák elsősorban csak az egyik vagy csak a másik markáns álláspont melletti érvek bemutatására vállalkoztak, az olvasó meggyőzésére törekedve. A Halálbüntetés pró és kontra című könyv viszont igyekszik a teljesség igényével, elfogulatlanul és pártatlanul, objektív módon bemutatni mindazokat az érveket, melyekkel egyrészről a halálbüntetés-pártiak, másrészről a halálbüntetés ellenzői, az abolicionisták védik saját álláspontjukat, anélkül, hogy állást foglalna ezek helyességét illetően: azt a két oldal érveinek ismeretében meg kívánja hagyni az Olvasónak.

 
3 900 Ft
Akció: 3 510 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
-10%
BÜNTETŐJOG I. - ÁLTALÁNOS RÉSZ (2015)

Harmadik, hatályosított kiadás

Szerzők: Belovics Ervin; Nagy Ferenc; Tóth Mihály

Lektor: Busch Béla

HVG-ORAC Kiadó, 2015

 

A második kötettel együtt is megrendelhető kedvezményes áron!

A nagysikerű kiadvány harmadik kiadása az eddig megszokott alapossággal mutatja be az új Btk. Általános Részének anyagát: az egyes témakörök esetében ismerteti a jogirodalmi álláspontokat és a történeti előzményeket, felvázolja a vonatkozó nemzetközi szabályozást, elemzi a tételes jogi rendelkezéseket, utóbbi hiányában tartalmazza a téma elméleti kidolgozását és végül összefoglalja az irányadó joggyakorlatot. Az új kiadás átvezeti a Btk. időközben bekövetkezett módosításait, valamint feldolgozza az ítélkezési gyakorlat legújabb fejleményeit.

 
12 000 Ft
Akció: 10 800 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
ORVVADÁSZOK NYOMÁBAN

Elemzések és történetek a tárgyalóteremből

A kézirat lezárva: 2009. május 30.

Szerző: Elek Balázs

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 2009

 

Jelen munkájában a szerző az orvvadászokra és az orvvadászatra mint jelenségre koncentrál. Egy nagydoktori disszertáció alaposságával dolgozza fel a témát. Ismerteti az orvvadászat magyarországi történetét, az orvvadászat elkövetési magatartásait, valamint ezen jogellenes cselekedeteknek a szinte felmérhetetlenül káros hatásait.

A könyvet minden vadászattal, vadgazdálkodással és természetvédelemmel foglalkozó szakember, de a kívülállók is haszonnal forgathatják.

 
3 980 Ft
-10%
 A PÉNZMOSÁSSAL ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSÁVAL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK MAGYARÁZATA

Szerző: Gál István László

HVG-ORAC Kiadó, 2012

 

Az elmúlt fél évtizedben a pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos jogi szabályozás jelentős mértékben átalakult. A pénzmosás megelőzéséről szóló korábbi törvényt, a 2003. évi XV. törvényt felváltotta egy új jogszabály, a 2007. évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról. Többször megváltozott a pénzmosás büntetőjogi törvényi tényállása is, ráadásul 2013. július 1-jén hatályba lép Magyarország új Büntető Törvénykönyve, a 2012. évi C. törvény (melynek megalkotásában a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által felkért szakértőként egyébként e könyv szerzője is részt vett).

 
7 990 Ft
Akció: 7 190 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYV - Novissima jogszabályok

Hatályos: 2017. január 16-tól.
A szerkesztés lezárva: 2017. január 16.

Novissima Kiadó, 2017

 

Egységes szerkezetben a lezáráskor ismert 2017. április 1. napján hatályba lépő módosításokkal.

 

2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről
2012. évi CCXXIII. törvény a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról (kivonat)

 
1 390 Ft
-15%
 BÜNTETŐJOG I-II. ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS RÉSZ - PÓTFÜZET AZ ELSŐ KIADÁSHOZ

A kézirat lezárva: 2012. július 12.

Szerkesztette: Dr. Vaskuti András

Novissima Kiadó, 2012

 

A pótfüzet az eredeti kiadvány megjelenésétől 2012. július 13. napjáig kihirdetett módosításokat tartalmazza, ezáltal hatályosítva a Büntetőjog I. - Általános rész és Büntetőjog II. - Különös rész kiadványokat.

 
240 Ft
Akció: 205 Ft
Kezdete: 2015.10.01
A készlet erejéig!
-10%
Büntetőjog I-II. Általános és különös rész. HVG-ORAC Kiadó.

Szerző: Belovics Ervin dr., Gellér Balázs dr., Nagy Ferenc dr., Tóth Mihály dr.

Lektor: Busch Béla dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2015-2016

 

Az I. kötet (Általános rész) és a II. kötet (Különös rész) együtt kedvezménnyel rendelhető!

 
20 000 Ft
Akció: 18 000 Ft
Kezdete: 2017.02.02
A készlet erejéig!
-10%
BÜNTETŐJOGI FOGALOMTÁR

A kézirat lezárva: 2012. március 31.

Complex Kiadó, 2012

 

A könyv az abszorpció-tól a zavar és nyugtalanság keltésére alkalmasság-ig, az abszolút eljárási szabálysértés-től a zárt tárgyalás-ig ABC-sorrendben dolgozza a büntető anyagi jog és a büntetőeljárási jog kulcsszavait és azok fogalommagyarázatait. A Büntető Törvénykönyvre és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény címszavaira épülő tartalom elsősorban e két jogterületen tevékenykedőket segíti a fogalmak egységes értelmezésében és használatában. A kötet hasznos lehet a joghallgatók számára is, elősegítve a vizsgákra való felkészülését, a jogági vagy azokhoz elválaszthatatlanul kapcsolódó alapfogalmak jobb megértését.

 
9 030 Ft
Akció: 8 125 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
-15%
BÜNTETŐJOG II. - AZ ANYAGI BÜNTETŐJOG KÜLÖNÖS RÉSZE

Szerzők: Kis Norbert, Hollán Miklós

Dialóg Campus Kiadó, 2012

 

A 2011-ben útjára indult tankönyvsorozat második kötete az anyagi büntetőjog különös részének anyagát a közszolgálati szakemberképzés igényei szerint válogatva és rendszerezve magyarázza. A tankönyv elsősorban a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Karának jelenlegi, illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem jövendő hallgatói számára készült. A szerzők iránymutatást adnak a büntetőtörvény számos értelmezést igénylő kérdésében, így remélik, hogy tankönyvüket haszonnal forgathatják a jogi karok, illetve a jogi asszisztens képzések hallgatói, valamint az felkelti az elméleti szakemberek, illetve a jogalkalmazók érdeklődését is.

 
4 980 Ft
Akció: 4 235 Ft
Kezdete: 2015.08.08
A készlet erejéig!
-15%
BÜNTETŐJOG I. - ÁLTALÁNOS RÉSZ

Alapismeretek a közigazgatási szakemberképzés számára

Második, átdolgozott kiadás

Szerzők: Kis Norbert, Hollán Miklós

Dialóg Campus Kiadó, 2013

 

Korszerű és egyben időtálló büntetőjogi ismeretekre a közigazgatásban dolgozóknak is szüksége van. Tankönyvünk ennek megszerzéséhez kíván segítséget nyújtani, amikor a büntetőjog anyagát a közigazgatási szakemberképzés igényei szerint válogatva és rendszerezve magyarázza. Az új kiadás megjelentetését az új büntetőkódex (2012. évi C. törvény) megalkotása tette megkerülhetetlenné. A tankönyv elsősorban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Karának hallgatói számára készült, de újszerű megközelítése reméljük felkelti a gyakorlati jogalkalmazók, illetve a büntetőjogot tudományos igénnyel művelők érdeklődését is.

 
5 480 Ft
Akció: 4 660 Ft
Kezdete: 2014.11.17
A készlet erejéig!
-15%
GAZDASÁGI BÜNTETŐJOG KÖZGAZDÁSZOKNAK

Szerző: Gál István László

Akadémiai Kiadó, 2007

 

Úttörő vállalkozás ez a könyv, amelynek jogász-közgazdász szerzője következetesen ötvözi a jogi ismereteket a közgazdasági szemlélettel, s így a hallgatókon kívül egyaránt sokat tanulhatnak belőle a gazdasági bűnözéssel is naponta találkozó közgazdászok és a gazdasági bűnüldözés eredményességét szívükön viselő jogászok.

 

Prof. dr. Tóth Mihály büntetőjogász

 
4 550 Ft
Akció: 3 870 Ft
Kezdete: 2015.08.09
A készlet erejéig!
-10%
FOGYASZTÓVÉDELEM ÉS BÜNTETŐJOG

Szerző: Karsai Krisztina dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2011

 

A fogyasztóvédelem legáltalánosabb megközelítésben a kereskedők (termelők) visszaélése elleni küzdelmet jelenti, s mint ilyen, az árutermelés és kereskedelem kialakulásával együtt jelent meg;a tisztességtelen kereskedelem is egyidős az emberiséggel. A fogyasztóvédelem mint komplex szempontrendszer, amely a gazdasági élet szinte minden területén kifejti hatását, a jogrendszerben a gazdaságot szabályozó jogágakban mindenhol szükségképpen meg kell jelennie. A büntetőjogi szabályozásnak az is feladata, hogy a gazdasági élet legsúlyosabb jogsértéseit – így a fogyasztók sérelmére elkövetett jogsértéseket is – a maga eszközeivel szankcionálja. A fogyasztóvédelmi büntetőjog kategóriája tehát ezen tárgyú jogsértésekre adott büntetőjogi fellépés megnevezése.

 
4 500 Ft
Akció: 4 050 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
-10%
EMBERKERESKEDELEM

A kizsákmányolás büntetendő esetei és a büntetőjogi szabályozás határai

Szerző: Hollán Miklós dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2012

 

A harmadik évezred hajnalán az egyik súlyos társadalmi, morális és emberi jogi probléma az emberkereskedelem, amely különböző vonatkozásokban, de egyaránt érinti az eltérő fejlettségű államokat (területeket). A modern emberkereskedelem mozgatórugója ugyanis egyik oldalról a szegénység, alulképzettség, illetve az ebből eredő elvándorlás, a másik oldalról pedig húzó faktorként jelentkezik az olcsó munkaerőre, szexuális szolgáltatásokra, illetve egészséges szervekre való igény. Magyarország – közepes fejlettségű államként és földrajzi elhelyezkedésére tekintettel – az emberkereskedelem térképén egyszerre van jelen származási államként, tranzitterületként, illetve célországként.

 
4 500 Ft
Akció: 4 050 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
-15%
 BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYV - Kiegészítve jogegységi határozatokkal és a bírói gyakorlattal (2. kiadás)

A szerkesztés lezárva: 2012. január 21.

Összeállította: dr. Kadlót Erzsébet, dr. Gaál József Krisztián

Novissima Kiadó, 2012

 

Minta a kötetből.

Tartalom.

 

1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről, 2012. február 1-es állapot.

 

 
800 Ft
Akció: 680 Ft
Kezdete: 2015.10.01
A készlet erejéig!
-15%
 BÜNTETŐJOG II. - KÜLÖNÖS RÉSZ. - Novissima szakvizsga kézikönyvek.

A kézirat lezárva: 2011. március 13.

Szerzők: Dr. Bodor Tibor, Dr. Diós Erzsébet, Dr. Vaskuti András

Szerkesztő: Dr. Vaskuti András

Lektor: Dr. Margitán Éva

Novissima Kiadó, 2011

 

Tartalomjegyzék

 

Mintatétel

 
1 500 Ft
Akció: 1 275 Ft
Kezdete: 2015.10.01
A készlet erejéig!
-15%
 BÜNTETŐJOG I. - ÁLTALÁNOS RÉSZ. - Novissima szakvizsga könyvek.

A kézirat lezárva: 2011. január 31.

Szerzők: Dr. Diós Erzsébet, Dr. Vaskuti András

Lektor: Dr. Margitán Éva
Novissima Kiadó, 2011

 

 

Minta a könyvből a Kiadó engedélyével

 

Mintatétel a Kiadó engedélyével

 

Tartalom

 
1 500 Ft
Akció: 1 275 Ft
Kezdete: 2015.10.01
A készlet erejéig!
-10%
A CSALÁS BÜNTETŐJOGI ÉRTÉKELÉSE

Kézirat lezárva: 2010. augusztus 31.

Szerző: Madai Sándor dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2011

 

A csalás tekintetében hatalmas adóssága volt a hazai büntetőjog-tudománynak. Angyal Pál 1939-ben megjelent munkája óta nem készült átfogó, elemző monográfia e bűncselekményről, pedig az azóta eltelt hetven esztendő több szempontból is alapvető szemléletváltást hozott a magyar büntetőjogban.

A csalás hosszú évszázadokon keresztül küzdött önálló, a hamisítástól független létéért. Évszázadok kellettek ahhoz, hogy igazságsértő mivoltát levetkőzve, tisztán vagyonelleni köntösbe öltözve jelenjen meg az európai büntető törvénykönyvekben, ahol talán valamennyi csalárd, idegen vagyonból részesedni kívánó büntetendő magatartás kiindulópontjaként állja a jogalkotási forgószelek viharát.

 
4 900 Ft
Akció: 4 410 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
-10%
BÜNTETŐJOG I.

Hetedik, hatályosított kiadás

A kézirat lezárva: 2016. január 1.

Szerző: Balogh Ágnes

Dialóg Campus Kiadó, 2016

 

A Jogi Szakvizsga Segédkönyvek összefoglalják az adott tárgyhoz kapcsolódó legszükségesebb ismereteket, tartalmazzák a témához kapcsolódó joggyakorlatot, iratmintákat. A kötetek tartalma szorosan kötődik az IRM Jogi Szakvizsga Bizottsága által megállapított követelményekhez.

 
4 980 Ft
Akció: 4 480 Ft
Kezdete: 2016.10.14
A készlet erejéig!
-15%
SZEMBESÍTÉS (SZEMTŐL SZEMBE A BŰNÜGYEKBEN)

Szerző: Fenyvesi Csaba

Dialóg Campus Kiadó, 2008

 

A szembesítésről, mint a büntetőügyekben alkalmazott, szavahihetőséget ellenőrző, igazságkereső bizonyítási eljárási cselekményről nem született még áttekintő, koncentrált monográfia hazánkban. A kötet bemutatja, részletesen elemzi és széleskörűen vizsgálja e komplex intézményt, amelynek van jogtörténeti, nemzetközi, empírikus, pszichológiai, kriminalisztikai és büntető eljárásjogi aspektusa. Az olvasmányos stílusban megírt, irodalmi példákkal is illusztrált, gazdag hazai és külföldi irodalmat feldolgozó mű segítheti az elméleti kutatók, a jogalkotók, a gyakorlati jogalkalmazó szakemberek munkáját, egyúttal a laikus olvasóközönség számára is ajánlható.

 
4 680 Ft
Akció: 3 980 Ft
Kezdete: 2015.08.09
A készlet erejéig!
-15%
A KÖZSZEREPLŐK SZEMÉLYISÉGI JOGAI

Szerző: Tattay Levente

Dialóg Campus Kiadó, 2006

 

A könyv az első munka Magyarországon, amely átfogó képet ad a közszereplők magánjogi, közigazgatási jogi és büntetőjogi védelméről. A műben mintegy 300 bírósági ítélet került feldolgozásra szakszerű csoportosításban (pl. polgári névvédelem, becsületvédelem, a képmás védelme) az elmúlt 16 év szakmailag legérdekesebb ügyeinek ismertetésével.

 
5 980 Ft
Akció: 5 085 Ft
Kezdete: 2015.08.08
A készlet erejéig!
-10%
 KONTROLL VAGY TÁMOGATÁS: AZ ALTERNATÍV SZANKCIÓK DILEMMÁJA

Szerző: Kerezsi Klára

Complex Kiadó, 2006

 

A büntetésről és a büntető igazságszolgáltatásról zajló viták átpolitizálódása, a börtönnépesség megnövekedése, a sértett szerepének megerősödése és a helyreállító igazságszolgáltatási eszközök terjedésének egy időben zajló folyamatai azt jelzik, hogy változik a bűnözésre adott állami és társadalmi reakció, bár e változás iránya és tartalma nem feltétlenül azonos az egyes országokban. A kötet arra a kérdésre keres választ, hogy az alternatív szankciók 20. és 21. századbeli változása milyen összefüggést mutat a büntetőpolitikák alakulásával, és a tudományok által elért eredményekkel. A szerző bemutatja, hogy merre vezetnek járható utak az európai országok büntetőpolitikái számára, és melyek azok a speciális körülmények, amelyek az alternatív szankciók "helyiértékét" erősítik, illetve gyengítik a bűnözéskontroll eszközrendszerében.

 
3 780 Ft
Akció: 3 400 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
-10%
A BÜNTETŐJOG NAGY KÉZIKÖNYVE

A kézirat lezárva: 2007. szeptember 30.

Szerzők: dr. Bodor Tibor, dr. Csák Zsolt, dr. Lassó Gábor, dr. Szepesi Erzsébet, dr. Somogyi Gábor, dr. Szebeni László, dr. Székely Ákos, dr. Varga Zoltán

Szerkesztette: dr. Varga Zoltán

Complex Kiadó, 2007

 

A könyv egy kötetben, három részben, egységes szerkezetben, a kereszthivatkozások felhasználásával dolgozza fel a büntetőjog, a büntető eljárásjog és a büntetés-végrehajtási jog szabályrendszerét.

A kapcsolódó, mögöttes szabályokat tartalmazó jogi normák feldolgozása, a részletes és alapos fogalom-magyarázatok, a szakaszcímekre bontott paragrafus-értelmezések mind a gyors eligazodást és a jogintézmények magabiztos megértését segítik.

 
20 895 Ft
Akció: 18 805 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
-10%
A BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYV MAGYARÁZATA 1-2.

A kézirat lezárva: 2009. szeptember 14.

Szerzők: dr. Huba Olívia, dr. Lassó Gábor, dr. Somogyi Gábor, dr. Szepesi Erzsébet, dr. Szokolai Gábor, dr. Varga Zoltán, dr. Vaskuti András

Szerkesztette: Varga Zoltán

Complex Kiadó, 2009

 

Öt évvel az előző Btk. Kommentár után, 2009 októberében jelenik meg újra A Büntető Törvénykönyv magyarázata című kötetünk, mely már az idén nyáron hatályba lépő módosításokat is figyelembe véve készült. A Fővárosi Bíróság, a Fővárosi Ítélőtábla és a Legfelsőbb Bíróság büntetőbírái ítélkezési tapasztalataikra építve - elsősorban, de nem kizárólag - a gyakorló jogászok számára írták a törvénymagyarázatot.

 
15 225 Ft
Akció: 13 700 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
-15%
AZ EUTANÁZIA A BÜNTETŐJOGI GONDOLKODÁSBAN

Szerző: Filó Mihály

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2009

 

Az eutanázia vizsgálata különös élességgel mutat rá a jog teljesítőképességének határaira, vagyis arra, hogy a törvénykönyvek csak a mindennapok banális történéseit szabályozzák megnyugtatóan. Nagy biztonsággal nyilatkozhatunk arról, hogy mit kell tennünk, ha tulajdonunkat másra kívánjuk átruházni, vagy milyen jogkövetkezményekkel kell számolnia annak, aki más testi épségét sérti. De ahogy létezésünk egyre lényegesebb kérdéseire keressük a jogszabályokban a választ, úgy tapasztaljuk, hogy a törvény szövete - ha nem is feslik, de - kétségbeejtően elvékonyodik. Evidencia, hogy megunt tárgyainkat akár el is dobhatjuk, jogi státusokról az állam rendjének tiszteletben tartása mellett szabadon döntünk. Jogunkban áll- e saját halálunkról rendelkezni. Elvethetjük-e  magunktól az életet - legsajátabb javunkat - ha terhét már nem bírjuk tovább hordani Erre a talányra keres megoldást ez a könyv.

 
5 200 Ft
Akció: 4 420 Ft
Kezdete: 2015.10.19
A készlet erejéig!
-10%
MAGYAR BÜNTETŐJOG I-III.

Kommentár a gyakorlat számára

Harmadik kiadás

Szerzők:
Szerkesztette:

HVG-ORAC Kiadó

 

Az Országgyűlés a 2012. évi C. törvénnyel megalkotta az új Büntető Törvénykönyvet, amely 2013. július 1-jén hatályba lépett. Az új Btk. úgy hozott létre lényegi változtatásokat a büntető anyagi jogban, hogy nem jelent teljes szakítást azokkal az értékekkel, amelyek a korábbi szabályozásban az állampolgárok hatékony jogvédelmét biztosították. Megújította – más jogterületeken kipróbált szankciók (sportrendezvények látogatásától eltiltás, elzárás) átemelésével új büntetési nemekkel bővítette – a büntetési rendszert. Sok esetben törvényi szintre emelte a büntető ítélkezésben évtizedek alatt kikristályosodott joggyakorlatot.

 
39 000 Ft
Akció: 35 100 Ft
Kezdete: 2017.03.25
A készlet erejéig!
-10%
A JOGI SZEMÉLYEK BÜNTETŐJOGI FELELŐSSÉGE

A kézirat lezárva: 2008. április 30.

Szerző: Fantoly Zsanett

HVG-ORAC Kiadó, 2008

 

Tekintettel arra, hogy az Európai Unión belül – a tőke szabad mozgása miatt – a gazdaságnak nincsenek határai, aktuálissá vált a társaságok szankcionálási lehetőségeinek széleskörű európai kitekintéssel történő elemzése. A könyv a jogi személyek, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok büntetőjogi felelősségét, büntetőeljárás keretében történő szankcionálhatóságát vizsgálja.

 
6 500 Ft
Akció: 5 850 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!

12

Termék sorrend módosítás:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.