Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Őstörténet, honfoglalás


Sorrend:

-15%
TURULOK ÉS ÁRPÁDOK

Nemzeti emlékezet és koratörténeti emlékek

Szerző: Langó Péter

Typotex Kiadó, 2017

 

Megfújhatta-e Lehel vezér a kürtjét? Milyen kard lógott a harcban Árpád oldalán? Lehet-e válaszolni ezekre a kérdésekre anélkül, hogy megtalálnánk Árpád vagy vezérei sírját? Ha nem, akkor Munkácsy Honfoglalásának szereplői vagy a milleniumi Árpád-szoborcsoport alakjai miért azt a ruhát és fegyverzetet viselik, amit a művészek megálmodtak? És egyáltalán, érdekes-e az évszázadokon át formálódó kollektív nemzeti emlékezet szempontjából, hogy mit hímeztek Árpád lovának fejdíszére? De ha ez nem fontos, akkor mi értelme régészeti kutatásokat végezni? A válaszokat keresve Langó Péter elvisz Munkácsy Mihály és Zala György műhelyébe, ismerteti a 19. századi vitákat hitelességről és nemzeti emlékezetről, bemutatja, hogyan birkózott egymással a Millennium eufóriájában vagy a Tanácsköztársaság nemzeti szimbolikát kiiktató diktatúrája idején az állam, a művészek, a történészek, a régészek, illetve az értő és a laikus közönség.

 
3 900 Ft
Akció: 3 315 Ft
Kezdete: 2017.06.07
A készlet erejéig!
-20%
BARÁTI TANÁCSOK AMATŐR ŐSTÖRTÉNÉSZEKNEK

Szerző: Szendrei László

Attraktor Könyvkiadó, 2017

 

... a magyar őstörténet - amin a magyarság Árpád-féle honfoglalás előtti történetét értjük - hálás téma. Emiatt sokan foglalkoznak vele, hivatásos történészek, amatőrök, dilettánsok egyaránt. Mivel korunkban mindenkinek joga van kiadni szinte bármit, illetve mindenkinek joga van ostobának lenni. Ha ez a két dolog szerencsétlen módon találkozik, összegabalyodik, az érthető módon nem annyira örvendetes. Még kevésbé az, ha harmadik elemként megjelenik a magyar őstörténet...

 
3 600 Ft
Akció: 2 880 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
HONFOGLALÁS ÉS MEGTELEPEDÉS - MAGYAR ŐSTÖRTÉNET 4.

Szerkesztő: Sudár Balázs

Helikon Kiadó, 2016

 

A magyarság őstörténetének szentelt sorozat 4. kötete, a Honfoglalás és megtelepedés, a korábbiakhoz hasonlóan, több tudományág legfrissebb kutatási eredményeit felhasználva foglalja össze a honfoglaló magyar törzseknek a Kárpát-medence megszerzéséért folytatott küzdelmét. A szerzők a korabeli magyar és külföldi írott források elemzése mellett elsősorban a régészeti feltárások és a nyelvészeti kutatások nyújtotta ismeretekre támaszkodva mutatják be a Kárpát-medence IX. századi etnikai, társadalmi és politikai viszonyait, illetve a magyarság megtelepedésének katonai és politikai vonatkozásait. Külön fejezet foglalkozik Anonymus Gestájával, a László Gyula nevéhez köthető kettős honfoglalás elméletével, illetve a székelység eredetének máig sem tisztázott kérdésével.

 
3 499 Ft
Akció: 2 975 Ft
Kezdete: 2017.11.11
A készlet erejéig!
-20%
IBN HAYYAN A KALANDOZÓ MAGYAROKRÓL

Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 24.

Szerző: Elter István

Szegedi Középkorász Műhely, 2009

 

Ibn Hayyan az egyetemes spanyol középkor legnagyobb arab történetírója. Al-Muqtabis című munkájában a kalandozáskori magyarságról az egyik legérdekesebb tudósítást őrizte meg. Jelen munka - az eddigi kutatásokat összegezve - a rabati Királyi Könyvtár unikum kéziratát teszi a korral foglalkozó szakemberek számára elérhetővé.

 

 
3 200 Ft
Akció: 2 560 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A KÁRPÁT-MEDENCE ŐSI KINCSEI

A kőkortól a honfoglalásig

Szerző: Vágó Ádám

Kossuth Kiadó, 2015

 

Első ízben jelenik meg ilyen összefoglaló, tárgyakkal gazdagon reprezentált, művészeti megközelítésű, tudományos-ismeretterjesztő munka a Kárpát-medence Árpád-kor előtti műkincseiből. A bemutatott tárgyak egy része először jelenik meg nagyközönség előtt, így szenzációs újdonságnak számít.

 
13 900 Ft
Akció: 11 120 Ft
Kezdete: 2017.11.11
A készlet erejéig!
-15%
HONFOGLALÓK FEGYVERBEN - MAGYAR ŐSTÖRTÉNET 3.

Szerző: Petkes Zsolt

Helikon Kiadó, 2015

 

A had- és fegyvertörténeti kutatásokat mindig kiemelt figyelem övezte mind a kutatók, mind az érdeklődő nagyközönség részéről. Ez népünk korai, 9–10. századi történelmére is igaz, gondoljunk akár a vándorlásokat és a honfoglalást övező harcokra vagy az azokat követő "kalandozó" hadjáratokra. A „Magyar őstörténet” sorozat soron következő, harmadik kötetének célja, hogy a téma népszerűségét kihasználva eddig nem, vagy kevéssé ismert információkat nyújtson a téma szerelmesei és a korszak iránt érdeklődök számára.

 
3 490 Ft
Akció: 2 965 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
MAGYAROK A HONFOGLALÁS KORÁBAN – MAGYAR ŐSTÖRTÉNET 2.

Szerző: Sudár Balázs

Helikon Kiadó, 2015

 

A magyarság – mint bármely más nép – korai története homályba vész. Amióta hazánkban történelmet írnak, a múlt avatott és kevésbé avatott, tudományos felkészültségű vagy éppen művészi ihletésű búvárai számtalan eszközzel próbáltak már ezen időszak közelébe férkőzni. Kevés sikerrel – históriánk kezdeti szakasza makacsul ellenáll a megismerésnek. Olyan ez, mint a születés: újra és újra megünnepeljük a napját, gondosan számon tartjuk, mégsem emlékszünk rá. Talán mások – szüleink, idősebb ismerőseink – elbeszéléseiből tudunk róla egyet s mást, már ha van, aki meséljen. És amit mondanak: vagy elhisszük, vagy nem. A történetek másokról is elhangozhattak, ki is színezhették őket. Ki tudja.

 
3 490 Ft
Akció: 2 790 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A MAGYARSÁG KORAI TÖRTÉNETÉNEK SAROKPONTJAI

Elméletek az újabb irodalom tükrében

Szerző: Zimonyi István

Balassi Kiadó, 2014

 

A szerző a magyarság történetéről kialakított hagyományos elképzeléseket ütköztette a magyar nyelv török jövevényszavainak kutatásával, az írott források új eredményeivel és azokkal a történeti vizsgálódásokkal, amelyek a középkori eurázsiai steppe nomád népeivel foglalkoznak. A magyar nyelv a Volga és az Ob közötti régióban alakult ki a Kr. e. első évezred első felében, ugyanakkor a Volga-Káma-vidéken található keleti magyarokra csak a 10. század elejétől vannak adatok. A magyar nyelv kialakulása és a keleti magyarok megjelenése között minimum ezerötszáz éves az időbeli eltérés.

 
3 200 Ft
Akció: 2 880 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
A HONFOGLALÓK VISELETE - MAGYAR ŐSTÖRTÉNET 1.

Szerzők: Petkes Zsolt, Sudár Balázs

Helikon Kiadó, 2014

 

A magyarok bejövetele, a Kárpát-medence meghódítása mindig is foglalkoztatta a magyar közvéleményt, első ismert történeti munkánk, Anonymus Gestája is ennek históriáját meséli el. Elődeink megjelenítése szintén hosszú múltra tekint vissza: a vezérek szerepelnek a 14. századi Képes krónika miniatúráin, Thuróczy művének fametszetein és a 16–17. századi főúri képgalériák olajfestményein is. E művek persze elsősorban koruk ízlésvilága szerint jelenítették meg a honfoglalókat.  A múlt felé fordulás, a régiesnek tűnő viseletek ábrázolása a romantika idején kezdődött meg, de ez a múlt akkoriban még elsősorban a török időket jelentette. A reálisabb ábrázolásokra még várni kellett. Szükség volt ehhez a régészet fejlődésére, a keleti lovasnépek megismerésére vagy a magyar folklórkincs feldolgozására is.

 
3 490 Ft
Akció: 2 790 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
A MAGYAR HÚN-HAGYOMÁNY ÉS HÚN-MONDA

Szerző: Hóman Bálint

Attraktor, 2010

 

Hóman Bálint alapművének új kiadása, mely krónikáinkon keresztül részletesen elemzi a magyar-hun eredetmítoszt és állást foglal a magyarság őstörténetének alapkérdéseiben.

 
2 400 Ft
Akció: 1 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
A MAGYAROK HONFOGLALÁSA ÉS ELHELYEZKEDÉSE

Szerző: Hóman Bálint

Attraktor, 2013

 

Ez a kötet a legnagyobb magyar középkortörténész máig meghatározó összefoglaló műve a honfoglaló magyar törzsekről, valamint azok elhelyezkedéséről és berendezkedéséről az új hazában. A kötetben ezen felül a honfoglalás történet irodalmának történeti feldolgozását is megtaláljuk.

 
2 200 Ft
Akció: 1 650 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
ŐSEMBEREK - ŐSMAGYAROK

Szerző: Hóman Bálint

Attraktor, 2013

 

Hóman Bálint utolsó, poszthumusz művének új, szöveghű kiadása, a szerző kézirata alapján. A mű összefoglalja korának tudását az emberré válás folyamatáról, a civilizáció kezdeteiről, majd részletesen szól a különféle európai népek kialakulásáról, s végül a magyarság őstörténetéről, vándorlásáról, ősi kultúrájáról.

Hóman ekként vall könyvéről: "Könyvem nem aprólékos részletkutatáson alapuló monográfia, hanem a tudomány eddigi eredményeinek rendszeres összefoglalása. Önálló forráskutatást az összes őstörténeti tudományok nagyon is szerteágazó tárgykörében természetesen nem is végezhettem, de az eredményeket, az egymásnak gyakorta ellentmondó feltevéseket és elméleteket egységes szempontból mérlegelve, ugyanabból a forrásanyagból és ugyanazokból a tudós megállapításokból sokszor az eddigi felfogástól merőben eltérő következtetésekhez jutottam. A magyar őstörténeti részben saját korábbi álláspontomat is kénytelen voltam több alapvető kérdésben lényegesen módosítani.

Az emberiség eredetéről, az emberfajtákról és vándorlásaikról, a magyar nép eleiről és ősi múltjáról, valamint az ősi műveltségről rajzolt kép – új maradványok felbukkanása s a régiek új vizsgálata alapján – részleteiben még sokat módosul-hat, kiegészülhet, tökéletesebbé válhat, de alap-szerkezetében és főbb vonásaiban mindenesetre mai tudományos ismereteinket tükrözi."

 
3 200 Ft
Akció: 2 400 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A HONFOGLALÓ MAGYAROK ITÁLIAI KALANDOZÁSA (898-904)

Szerző: Gombos Albin

Attraktor, 2011

 

A neves középkor-történész részletesen elemzi a honfoglalást követő itáliai kalandozó hadjáratokat, azok hadtörténeti, társadalom-történeti és kulturális vonatkozásait. A szerző feldolgozta a korabeli krónikákat, s egyéb írott forrásokat, máig legrészletesebb rajzát adva így a korai magyar hadtörténet ezen érdekes fejezetének.

 
1 900 Ft
Akció: 1 615 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
  AZ ŐSMAGYAR HADMÛVÉSZET FEJLŐDÉSE ÉS HATÁSA NYUGAT-EURÓPÁRA

Szerző: Darkó Jenő

Attraktor Kiadó Kft., 2013

 

A szerző a legkiválóbb, nemzetközi hírű magyar bizantinológus volt, aki korabeli arab, bizánci és nyugati források alapján dolgozta fel a honfoglaló magyarság hadművészetéről megtudható adatokat. Leírja a fegyverzeteket, a hadi taktikát, a honfoglalás és a kalandozó hadjáratok hadművészetét. Egy beszerezhetetlen alapmű 70 év óta első megjelenése.

 
2 800 Ft
Akció: 2 100 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
MAGYAR ŐSHAZÁK ÉS MAGYAR ŐSTÖRTÉNÉSZEK

Szerző: Vásáry István

Balassi Kiadó, 2008

 

A turkológus professzor a magyar őstörténettel kapcsolatos több évtizedes kutatásainak legjavát gyűjtötte kötetbe. A cikkek többsége megjelent magyarul, nemegyszer ma már hozzáférhetetlen folyóiratokban és kötetekben, néhány viszont itt lát először napvilágot. A kötet témái három kérdés köré csoportosíthatók: a keleten maradt szórványmagyarság kérdése, a magyar őshazák és őshazaelméletek problémaköre, végül a magyar őstörténet historiográfiája, különös tekintettel az eszmetörténeti vonatkozásokra. A kötet talán legfontosabb tanulmányai a Julianus-úttal és a volgai magyarsággal, valamint e magyar szórványok mongol kor utáni sorsával, a baskír–magyar kapcsolatok lehetőségével, valamint Szkítiával, Magna Hungariával és Jugriával mint magyar őshazafogalommal foglalkoznak. A magyar őstörténet kutatóinak sorából Cseles Márton, PrayGyörgy, Ó-Gyallai Besse János, Jankovich Miklós és Vámbéry Ármin személye és munkássága kerül górcső alá.

 
2 500 Ft
Akció: 2 250 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
  MOHAMEDÁN ÍRÓK A STEPPE NÉPEIRŐL. FÖLDRAJZI IRODALOM I/3.

Szerző: Kmoskó Mihály

Sajtó alá rendezte és közreadja: Zimonyi István

Balassi Kiadó, 2007

 

A szerző az 1920-as években összeállított nagy terjedelmű szöveggyűjteményének utolsó részét publikáljuk. A nemzetközi összehasonlításban is jelentős munka a honfoglalás előtti magyar történet és az ehhez szervesen kapcsolódó középkori eurázsiai steppetörténet muszlim és szír forrásait dolgozta fel. Noha azóta őstörténészek új generációi nőttek fel, Kmoskó munkája napjainkig iránymutató a korszak kutatói és a magyarság múltja iránt érdeklődő közönség számára. A földrajzi irodalom záró kötete a kései muszlim földrajzírók műveit tartalmazza. Ya - qu-t földrajzi szótárának, al-Qazwini, ad-Dimišqi és Abu - -l-Fida - ’ műveiből a steppei népekre vonatkozó részeik magyar fordítását és a hozzájuk fűzött kommentárokat adjuk közre újabb kötetünkben. 

 
2 200 Ft
Akció: 1 980 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
  KIS MAGYAR ŐSTÖRTÉNET. A MAGYAROK ŐSTÖRTÉNETE ÉS KORAI TÖRTÉNETE AZ ÁLLAMALAPÍTÁSIG

Szerző: Róna-Tas András

Balassi Kiadó, 2007

 

„Minden embernek és minden közösségnek joga, hogy ismerje saját múltját… A nagyobb közösség történetét azonban mindig az írástudók vették számba… A múlt teljességét természetesen nem lehet ismerni… Az elfogulatlan, a harag és részrehajlás nélküli történész ritka… Sokszor összekeverik a történelmet a legendákkal…” A magyarság történetének talán legvitatottabb része a magyarság korai története. A szerző éppen ezért arra törekszik a széles olvasóközönségnek szánt kötetében, hogy megvilágítsa az alapfogalmakat, tájékoztasson a történészek egymásnak gyakran ellentmondó nézeteiről, hozzásegítse olvasóit a legfrissebb kutatási eredmények megismeréséhez. Könyvét nem csupán képekkel, de a korai magyar történelem írott forrásainak válogatott gyűjteményével is illusztrálja.

 
2 500 Ft
Akció: 2 250 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-25%
MAGYAR ŐSTÖRTÉNET

Szerző: gróf Zichy István

Attraktor Kiadó Kft., 2009

 

A szerző az 1930-as években a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója volt, s korának egyik legkiemelkedőbb őstörténésze. Műve rövid összefoglalója a magyarság kialakulásáról, vándorlásáról, kultúrájáról hozzáférhető ismereteinknek. Érdekessége, hogy ismerteti a különféle iskolák elméleteit a magyarság eredetéről.

 
1 900 Ft
Akció: 1 425 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
POGÁNY MAGYARSÁG - KERESZTÉNY MAGYARSÁG

Szerző: Deér József

Attraktor Kiadó Kft., 2007

 

A világhírű magyar emigráns középkortörténész alapműve a magyar honfoglalás és az azt követő időszak magyar politikai és művelődéstörténetéről.

 
2 400 Ft
Akció: 1 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
  A MAGYARSÁG ŐSTÖRTÉNETE ÉS MŰVELTSÉGE A HONFOGLALÁSIG

Szerző: gróf Zichy István

Attraktor Kiadó, 2005

 

Sorozatunkban a magyar polgári történetírás legjelesebb - új kiadásban nem hozzáférhető - munkáit kívánjuk ismételt megjelentetéssel a szélesebb közönség számára megismerhetővé tenni. Azokat a munkákat, amelyeket a második világháború után nem az adott tudományterület változásának önmozgása, hanem a direkt politikai akarat iktatott ki a tudományos közgondolkodásból, az egyetemi tananyagokból és az érdeklődő nagyközönség látóköréből. Tudjuk, hogy a megjelentetendő írások témakörében a legtöbb esetben születtek újabb feldolgozások, de hiszünk abban, hogy a történettudományban is vannak állandó, „örök” értékű művek, melyek időszerűségét nem érinti egy-egy részletük (netán egész témakörük) későbbi, mégoly „korszerű” feldolgozásának megjelenése. A kiadó úgy gondolja, hogy a magyar történetírás utóbbi évtizedeiben túl sokáig volt hegemón helyzetben egyetlen ideológia ahhoz, hogy lemondhassunk a XIX. század utolsó és a XX. század első évtizedeinek gondolati sokszínűségét tükröző munkákról.

 
1 900 Ft
Akció: 1 425 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  A MAGYAR TÖRZSSZÖVETSÉG ÉS PATRIMONIÁLIS KIRÁLYSÁG KÜLPOLITIKÁJA

Szerző: Deér József

Attraktor Kiadó, 2015

 

A XX. századi magyar történettudomány elfeledett munkáit bemutató sorozat kötete a svájci emigrációban elhunyt kiváló középkorkutató első összefoglaló munkáját tartalmazza, mely eredetileg 1928-ban jelent meg, s gyakorlatilag hozzáférhetetlen. A kötet részletesen elemzi a honfoglaló, majd megtelepülő magyar törzsek külpolitikai aktivitását, majd pedig a megszülető és megerősödő magyar állam nemzetközi kapcsolatait.

 

 
2 800 Ft
Akció: 2 240 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
A MAGYAR HONFOGLALÁS MÍTOSZAI

Szerző: Ferdinandy Mihály

Attraktor Kiadó, 2009

 

Sorozatunkban a magyar polgári történetírás legjelesebb - új kiadásban nem hozzáférhető - munkáit kívánjuk ismételt megjelentetéssel a szélesebb közönség számára megismerhetővé tenni. Azokat a munkákat, amelyeket a második világháború után nem az adott tudományterület változásának önmozgása, hanem a direkt politikai akarat iktatott ki a tudományos közgondolkodásból, az egyetemi tananyagokból és az érdeklődő nagyközönség látóköréből. Tudjuk, hogy a megjelentetendő írások témakörében a legtöbb esetben születtek újabb feldolgozások, de hiszünk abban, hogy a történettudományban is vannak állandó, „örök” értékű művek, melyek időszerűségét nem érinti egy-egy részletük (netán egész témakörük) későbbi, mégoly „korszerű” feldolgozásának megjelenése. A kiadó úgy gondolja, hogy a magyar történetírás utóbbi évtizedeiben túl sokáig volt hegemón helyzetben egyetlen ideológia ahhoz, hogy lemondhassunk a XIX. század utolsó és a XX. század első évtizedeinek gondolati sokszínűségét tükröző munkákról.

 

 
2 400 Ft
Akció: 1 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
  MAGYAR ŐSTÖRTÉNET. TUDOMÁNY ÉS HAGYOMÁNYŐRZÉS - Elfogyott

Szerkesztette: Sudár Balázs, Szentpéteri József, Petkes Zsolt, Lezsák Gabriella és Zsidai Zsuzsanna

MTA BTK TTI, 2014

 

„Mi a célja most ennek az őstörténeti seregszemlének, melyen a magyar tudományosság színe-java megjelenik, minden tudományág képviseletében? Így a régészet, embertan, genetika, az írott forrásokon alapuló történelem, a nyelvtörténet, a néprajz, a művelődés- és tudománytörténet egyaránt jelen lesz. A kérdésre a válasz röviden: a számadás; annak felvázolása, hogy meddig jutottunk, hol tartunk, és milyen feladataink vannak a jövőre nézve. Egy ilyen számvetést minden nemzedéknek el kell végeznie (tehát 20–30 évenként), hogy minden nemzedék megfrissült ismeretekkel és szemlélettel vehesse újból birtokba az emberi tudás épületének rá eső részét. Nos, ismét eltelt bizonyos idő, és sokan szükségét láttuk egy új számadás elkészítésének. Reményeink szerint az előadások felvázolják egy-egy téma kutatásának jelenlegi állását, világosan utalva az eddig elért biztos eredményekre, és a kutatás irányait is kijelölik.” Vásáry István akadémikus

 
6 200 Ft
KÖZÉPKORI NOMÁDOK – KORAI MAGYAROK - Elfogyott

Szerző: Zimonyi István

Balassi Kiadó, 2013

 

A Szegedi Tudományegyetem oktatója és a Magyar Őstörténeti Könyvtár sorozatszerkesztője az eurázsiai steppe nomádjaival és a korai magyar történelemmel kapcsolatos több évtizedes munkásságából válogatta össze e kötet anyagát.

 

Ez a válogatás a különböző folyóiratokban, emlékkönyvekben kiadott és konferenciákon bemutatott tanulmányokat tartalmazza, valamint az idegen nyelven megjelent cikkek magyar eredetijét. A tanulmányok négy témával foglalkoznak: a középkori eurázsiai steppe történetének átfogó kérdései; a volgai bulgárok történetének különböző aspektusai; a kelet-európai mongol hódítás és a korai magyar történet vitás kérdései. A cikkek a korai magyar történet kutatásának olyan irányát jelölik ki, amely a magyarság kialakulását egy általánosabb, kelet-európai steppetörténeti keretben helyezi el.

 
2 900 Ft
SZÍR ÍRÓK A STEPPE NÉPEIRŐL - Elfogyott

Szerző: Kmoskó Mihály

Szerkesztette: Felföldi Szabolcs

Balassi Kiadó, 2004

 

A szerző a húszas években – nemzetközi összehasonlításban is máig egyedülálló – nagy terjedelmű szöveggyűjteményben dolgozta fel a honfoglalás előtti magyar történet és az ehhez szervesen kapcsolódó eurázsiai steppetörténet mohamedán és szír forrásait. Noha azóta az őstörténészek új generációi nőttek fel, Kmoskó Mihály munkája napjainkig alapvető forrás a korszak kutatói és a magyarság múltja iránt érdeklődő közönség számára.

 

Jelen kötet a 6–13. századi szír források részleteinek fordítását tartalmazza egy hosszú bevezetővel, amely a szír írás átírásának legfőbb szabályai mellett kitér a legfontosabb szakirodalomra, valamint behatóan foglalkozik az egyes szír szerzőkkel és műveikkel. Kmoskó a kivonatolt művek magyar fordítását lábjegyzetbe rendezett kommentárokkal látta el, amelyeket a szerkesztők kiegészítettek a legalapvetőbb szakirodalommal. 

 
2 400 Ft

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.