Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Átfogó művek


Sorrend:

12

-20%
MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE

Szerző: Romsics Ignác

Kossuth Kiadó, 2017

 

A rendszerváltozás óta, amely új korszakot nyitott a magyar történelemben, Romsics Ignác vállalkozott először arra, hogy Magyarország történetét a kezdetektől napjainkig, egy kötetben áttekintse. A több mint 600 oldalas nagy ívű munka öt fejezetben – közérthetően és olvasmányos stílusban – tárgyalja a magyar történetet. Az első fejezetben a magyar nép kialakulását és Kárpát-medencei megtelepedését, illetve az ezzel kapcsolatos teóriákat foglalja össze a szerző. A második tárgya a középkori magyar királyság története, majd a harmadik fejezetben a török invázióról, az ország három részre szakadásáról, és a három politikai egység eltérő fejlődéséről olvashatunk. A negyedik fejezet időhatárai a 18. század végétől 1918–19-ig tartanak, az utolsó, ötödik fejezetben a Horthy-korszakról, 20. századi két nagy traumánkról: Trianonról és a holokausztról olvashatunk, majd továbblépve az államszocializmusról, illetve a szovjet megszállás koráról és az elmúlt negyedszázadról esik szó.

 
6 990 Ft
Akció: 5 590 Ft
Kezdete: 2017.11.11
A készlet erejéig!
-15%
NIPPON-BABONA - A MAGYAR-JAPÁN KAPCSOLATOK TÖRTÉNETE

Szerző: Wintermantel Péter

Osiris Kiadó, 2017

 

A magyar-japán diplomáciai viszony historiográfiánk egy eddig még kevéssé feltárt területe. Mivel ez a kétoldalú kapcsolat nem számított egyik korban sem a magyar vagy a japán külpolitika különösebben hangsúlyos területének, eleddig nem is került sor még e reláció részletesebb feltárására: a magyar, illetve a japán külpolitika történetét feldolgozó munkák csak rövid említés szintjén foglalkoztak a távol-keleti szigetország és Magyarország közötti kapcsolatok kérdésével. Hasonlóképp, a korábbi kétoldalú kapcsolattörténeti kutatások - a két nemzet közötti kulturális érintkezés bemutatása mellett - kisebb mértékben az Osztrák-Magyar Monarchia és Japán kapcsolatára, nagyobbrészt pedig a két háború közötti, illetve a második világháború alatti magyar-japán érintkezés bemutatására koncentráltak, szinte teljesen figyelmen kívül hagyva az 1945 utáni időszakot.

 
2 980 Ft
Akció: 2 535 Ft
Kezdete: 2017.09.20
A készlet erejéig!
-15%
KOSSUTH LAJOS ÖRÖKSÉGE

Mondák a 18. és 19. századból

Szerző: Lengyel Dénes

Helikon Kiadó, 2017

 

A szatmári békétől az 1848-49-es szabadságharc leveréséig terjedő időszak mondáit tárja elénk Lengyel Dénes mondagyűjteményének harmadik kötete. A felvilágosodás korának történeteiben megelevenedik Mária Terézia és II. József németesítő törekvése, Wesselényi Miklós ellenállása vagy Fazekas Mihály vitézsége, míg a reformkor mondáiban történelmi nagyjaink: Széchenyi, Vörösmarty, Kőrösi Csoma Sándor lépnek a színre. A kötetet a szabadságharc legendás hőseiről - Kossuthról, Táncsicsról, Petőfiről és az aradi tizenhármakról - szóló mondák zárják, melyek állandó főszereplője a szabadságáért, igazságáért küzdő nép.

 
3 499 Ft
Akció: 2 975 Ft
Kezdete: 2017.09.13
A készlet erejéig!
-20%
CSALÁDBAN A NEMZET

A tapolylucskai és kükemezei Bánók nyolc évszázada

Szerző: Bánó Attila

Athenaeum Kiadó, 2017

 

Bánó Attila már több kötetben írt a magyar történelem érdekes, olykor elhallgatott eseményeiről. A szerző most saját családjának a történetét kutatta fel. A sárosvármegyei, tapolylucskai és kükemezei Bánók évszázadokon keresztül meghatározó szereplői voltak a magyar történelemnek. Voltak köztük utazók, politikusok, mérnökök, orvosok és katonák. Jelentős szerepet játszottak az 1848-49-es szabadságharcban, valamint a két világháborúban. A több évszázadon végigívelő történet sok izgalmas kérdésre ad választ.

 
3 999 Ft
Akció: 3 200 Ft
Kezdete: 2017.09.04
A készlet erejéig!
-15%
AZ INDIGENÁK

Szerző: Szijártó M. István

ELTE Eötvös Kiadó, 2017

 

Az indigenákról sokkal több mítosz kering a magyar történetírásban, mint ahány kutatás foglalkozott velük, sokkal több a kérdőjel, mint a tény. Szoktak úgy gondolni a honfiúsított idegenekre, mint Bécs trójai falovára, a Habsburg-politika engedelmes eszközeire az ellenzékiségre hajlamos született magyarokkal szemben. De egyáltalán megjelentek-e a diétákon, vagy küldtek-e legalább követeket maguk helyett? És ha igen, utasították-e őket a kormánypárti álláspontok támogatására, vagy ezek a követek éppen az ellenzéket erősítették? Vannak anekdotikus példáink a teljesen asszimilálódó indigenákra, akikből a magyar rendi-nemesi jogok harcos védelmezői lettek, de vajon általános jelenség volt a magyar rendiségbe való teljes strukturális és érzelmi integráció? Egyáltalán kik voltak az indigenák?

 
2 500 Ft
Akció: 2 125 Ft
Kezdete: 2017.09.04
A készlet erejéig!
-20%
REMÉNYEK ÉS CSALÓDÁSOK

Szerző: Ormos Mária

Kossuth Kiadó, 2017

 

Ormos Mária történész, a pécsi Janus Pannonius Egyetem volt rektora, emeritus professzor, az MTA tagja ebben a könyvében sorra veszi, hogyan alakult az élete a történelmi események sodrában.  Felidézi gyermekkorát, a második világháború megpróbáltatásait, egyetemi éveit, az ’56-os eseményeket, majd leírja, hogyan próbált talpra állni a megtorlások után, miként tört ki az értelmiségi robot szerepköréből és kezdett dolgozni a Történettudományi Intézetben. Életútja a Pécsi Tudományegyetemen folytatódott, ahol három cikluson keresztül töltötte be a rektori tisztséget. Részletesen szól e tevékenységéről, s mindeközben megidézi kollégáit, barátait és partnereit.

 
3 490 Ft
Akció: 2 790 Ft
Kezdete: 2017.06.23
A készlet erejéig!
-20%
JAPÁN VONZÁSÁBAN

Szerző: Kiss Sándor

Holnap Kiadó, 2017

 

Huszonöt éves kutatómunka eredményét tartja kezében az Olvasó. A könyv Japán magyar vonatkozásait 1608-tól kezdve ismerteti, majd részletesen tárgyalja az 1869 és 1959 között Japánban élt magyar üzletemberek összefonódó életét. Nem disszertáció, hanem személyes történeteikkel átszőtt leírás, amely politikai és kulturális hátteret is ad. A könyv szerzője kereskedelmi diplomata, aki 11 évet szolgált Japánban. A magyar-japán kapcsolatok ápolásáért és kutatásáért Akihito császár 2014-ben a Felkelő Nap Rendjével tüntette ki.

 
4 900 Ft
Akció: 3 920 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
  KIDOLGOZOTT EMELT SZINTŰ TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI TÉTELEK 2017

Szerzők: Vági Attila - Nagy Vilmos Márton - Király Péter

Műszaki Könyvkiadó, 2017

 

Nincs könnyű helyzetben az egyetemre vagy főiskolára készülő diák, mivel a felsőoktatásba való bekerüléshez az elmúlt évek tendenciáinak megfelelően egyre kiemelkedőbb teljesítményt kell nyújtani. Kötetünkkel az emelt szintű történelem érettségi előtt állókon szeretnénk segíteni. A történész-politológus szerzők az általános céllal írt felkészítő kiadványoktól eltérően kifejezetten a 2017-es tavaszi és őszi vizsgaidőszakra meghirdetett 30 emelt szintű történelem szóbeli témakör feldolgozását tűzték ki célul. Az ismeretek rendszerezését és elmélyítését témakörönkénti lexikai áttekintés, lényegkiemelés, kidolgozott tételek és nagyszámú eredeti forrás segíti, jól felépített didaktikai rendszerben. A könyv ismeretanyagában mindenben megfelel az emelt szintű érettségi követelményeinek, helyenként azon is túlmutat, mivel valljuk, hogy a sikeres szóbeli szerepléshez a magabiztos fellépés mellett „kell egy kis plusz”, valamivel ki kell tűnnünk a vizsgázók közül.

 
2 190 Ft
Akció: 1 970 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
MAGYAR BUKAREST

Szerző: Hencz Hilda

Magyar Napló, 2017

 

"Románia nem kizárólag a román etnikumúak alkotása. A történelem során élt mellettük számos idegen és kisebbségi. A két világháború közti Nagy-Románia, bár egységes nemzetállamnak nevezi önmagát, egyike Európa legváltozatosabb etnikai palettájú országának. Kiváltképpen a városi kör volt kozmopolita, a burzsoázia pedig nagy mértékben nem román eredetű. Mélyreható kutatások szükségesek ezen etnikumok történelméről. Hencz Hilda jó példával jár elől ilyen szempontból a bukaresti magyarokról szóló könyvével. Románia fővárosa valóban magyar város volt, ahogy voltak időszakok, amikor görög, zsidó vagy éppen német volt. 1930-ban körülbelül 640 ezer lakosából 24 ezer volt magyar nemzetiségű, minden társadalmi és szakmai réteget képviselt. Alapos dokumentálással, figyelemreméltó alapossággal és szakmai szigorral rekonstruálja a szerző lépésről lépésre a bukaresti magyar közösség alakulását. Vitathatatlan történetírási siker. LUCIAN BOIA történész, akadémikus, a Bukaresti Egyetem tanára"

 
2 990 Ft
Akció: 2 390 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
44 MEGHÖKKENTŐ ESET A MAGYAR TÖRTÉNELEMBŐL

Szerző: Bánó Attila

Athenaeum Kiadó, 2016

 

Bánó Attila számtalan érdekes, talán kevésbé ismert rejtélyes történettel szórakoztatta eddig olvasóit. Ebben a kötetben a szerző 44 történeten keresztül a becsület különböző aspektusait mutatja be egy hatévszázados időutazáson keresztül. Nyomozhatunk egy kicsit Anjou Mária titokzatos halála kapcsán. Vajon a rejtélyes lovas baleset valóban baleset volt? Hogy viszonyultak a paráznasághoz a korabeli uralkodók? Igaz, hogy Hunyadi egy dublőr segítségével menekült meg? Mátyás király miért törte össze a velencei üvegből kapott ajándékait? Miért harcoltak a patikusok az orvosok ellen az 1600-as években? Vajon mi járt annak a könyvnyomtatónak, aki kijavította a Biblia hibáit? Hogy halt ki a Zrínyi család? Vajon jól ítéljük meg az iszlám hatásait? Mit súg erről nekünk a történelem? Mi lehetett az Ady Endre és Tisza István közötti ellentét valódi oka? Az érdekes kérdésekre sokszor meghökkentő vagy épp megdöbbentő válaszokat kaphatunk.

 
3 990 Ft
Akció: 3 190 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
  KIDOLGOZOTT EMELT SZINTŰ TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI TÉTELEK 2016

Szerzők: Vági Attila - Nagy Vilmos Márton

Műszaki Könyvkiadó, 2016

 

Nincs könnyű helyzetben az egyetemre vagy főiskolára készülő diák, mivel a felsőoktatásba való bekerüléshez az elmúlt évek tendenciáinak megfelelően egyre kiemelkedőbb teljesítményt kell nyújtani. Kötetünkkel az emelt szintű történelem érettségi előtt állókon szeretnénk segíteni. A történész-politológus szerzőpáros az általános céllal írt felkészítő kiadványoktól eltérően kifejezetten a 2016-os tavaszi és őszi vizsgaidőszakra meghirdetett 30 emelt szintű történelem szóbeli témakör feldolgozását tűzte ki célul.

 
2 250 Ft
Akció: 2 025 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  PÉCS TÖRTÉNETE II. A PÜSPÖKSÉG ALAPÍTÁSÁTÓL A TÖRÖK HÓDÍTÁSIG

Szerkesztette: Font Márta

Pécs Története Alapítvány - Kronosz Kiadó, 2015

 

A Pécs története II. A püspökség alapításától a török hódításig című kötet szerzői Font Márta szerkesztő és Vonyó József főszerkesztő irányításával arra vállalkoztak, hogy bemutassák Pécs és a város mai határain belül létezett, akkor még önálló települések középkori történetét. Az időhatárok jelzik, hogy a város és térsége történetének sarkpontjai eltérnek az ország egésze tekintetében elfogadott korszakhatároktól. Pécs históriája esetében az államalapítás folyamatában a püspökség alapítása (1009) jelentette a fordulópontot, s a korszakot a város törökök által történő elfoglalása zárta le 1543-ban. A monográfia első kötetében tárgyaltakhoz képest elhelyezkedésében, nevében és kapcsolatrendszerében is új város áll előttünk, amelynek a latin Quinqueecclesiae, a német Fünfkirchen és a magyar Pécs neve egyaránt ebben az időszakban alakult ki.

 
9 900 Ft
Akció: 7 920 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  PÉCS TÖRTÉNETE I. AZ ŐSKORTÓL A PÜSPÖKSÉG ALAPÍTÁSÁIG

Szerkesztette: Visy Zsolt

Pécs Története Alapítvány - Kronosz Kiadó, 2013

 

A kötet, melyet a Tisztelt Olvasó kezében tart, egy két évtizede indult program végeredményének első darabja. 1992 áprilisában határozott Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a Pécs Története Alapítvány létesítéséről, amelynek fő feladatává tette a város történetét tudományos alapossággal, de közérthetően és reprezentatív formában bemutató nagymonográfia elkészítését. A szerkesztő bizottság irányításával 1993 óta folyó kutatómunka eredményeiről eddig 26 konferencia, a Tanulmányok Pécs történetéből c. sorozat húsz, és a Források Pécs történetéből négy kötete, továbbá más periodikákban megjelent tanulmányok, valamint egy sok ezer tételt tartalmazó bibliográfia révén tájékozódhattak az érdeklődők.

 
9 900 Ft
Akció: 7 920 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
HÍRES NŐK A MAGYAR TÖRTÉNELEMBEN

Szerzők: Estók János, Szerencsés Károly

Kossuth Kiadó, 2015

 

Az olvasó nem egy új magyar történeti áttekintést, összefoglalót, hanem női sorsok köré font történetek füzérét kapja kézhez. Királynők, királynék, fejedelemasszonyok, politikusok feleségei, színésznők, írók, költők szerepelnek a kötetben. Olyanok, akik életútja a magyar vagy a szomszéd népek történetével érintkezett vagy forrt össze. Olyanok is, akik ki akartak törni saját koruk által „előírt” női szerepből, mást, általuk fontosnak tartott célt akartak megvalósítani. A szereplők tevékenységének bemutatása során mindvégig arra törekedtünk, hogy mind a leírtak, mind a gazdag képanyag hozza közelebb az olvasóhoz e nők érdekes személyiségét.

 
5 990 Ft
Akció: 4 790 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A HŐSÖK TERE - THE HEROES' SQUARE

A nemzeti kegyelet megszentelt tere - A sacred place of national tribute

Szerzők: Helgert Imre, Négyesi Lajos, Panajotu Kosztasz

Zrínyi Kiadó - HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft., 2015

 

A kötet – számos korabeli képpel illusztrálva – bemutatja a magyarság nemzeti emlékhelyévé vált Hősök terének épületeit és emlékműveit, miközben történelmi időutazásra is invitál, megidézve azokat az eseményeket, amelyeknek a tér adott helyet az elmúlt mintegy száz évben.

 
5 400 Ft
Akció: 4 590 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
EJTŐERNYŐSÖK

Leventék, sorkötelesek és sportolók, A polgári ejtőernyőzés története Magyarországon

Szerzők: dr. Boda József, dr. Bánki Imre

Zrínyi Kiadó - HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft., 2015

 

Ez a könyv emléket állít a „bátrak sportját” művelő civil ejtőernyősöknek, akik átélték a merészség örömét és megteremtették ezt a sportágat hazánkban. Másrészt az a célja a kötetnek, hogy ösztönözze az extrém sportok iránt érdeklődő fiatalokat, vigyék tovább az ejtőernyőzés hagyományait.

A könyv sajátossága és egyben érdekessége, hogy a meglévő forrásanyagok ismertetése mellett nagy hangsúlyt fektet a személyes visszaemlékezésekre, ezáltal a baráti körben elhangzott történetek szélesebb közönséghez is eljuthatnak és fennmaradnak a következő generációk számára is.

 
5 500 Ft
Akció: 4 675 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A MÚLT ARCAI

Történelem, emlékezet, politika

Szerző: Romsics Ignác

Osiris Kiadó, 2015

 

A múlt egyetlen eseményének és szereplőjének sincs örök időkre és mindenki által egyformán elfogadott olvasata. Bár a szakszerű történetírás elősegíti a biztosra vehető ismeretek folyamatos bővülését, a múlt totalitásának rekonstruálhatatlansága és a mindenkori társadalmak különböző szociokulturális csoportjainak eltérő értékszempontjai, valamint múlttal szembeni elvárásai elkerülhetetlenné teszik az interpretációk sokféleségét. Ez különösen az egyes közösségek sorsának alakulását alapvetően befolyásoló momentumok esetében van így. Ez a kötet a magyar történelem 9 folyamatosan vitatott eseménye és személye körül konstruált, és többnyire még napjainkban is konstruálódó diskurzusát mutatja be.

 
3 280 Ft
Akció: 2 790 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-20%
ERDÉLY

Szerző: Kós Károly

Helikon Kiadó, 2015

 

Kós Károly 1929-ben írt ismeretterjesztő munkája valódi kuriózum: Kós mintegy 60 litográfia és grafika kíséretében megírta Erdély történetét a honfoglalástól a 20. századig. Mert: „A história bizonyítása szerint Erdély azoké a népeké volt, akik ezt a földet, ezt a sorsot és ezt a pszichét vállalták, és azoké lesz a jövőben, akik azt a jövőben vállalni fogják. Erdély sorsa akkor volt a legboldogabb, kultúrája akkor virágzott ki leggazdagabban és legteljesebben, amikor népei egyakarással vállalták a külön erdélyi sorsot és építették azt külön erdélyi eszükkel.

 
2 990 Ft
Akció: 2 390 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A KÁRPÁT-MEDENCE EGYSÉGE

Miért szűnt meg? Helyreáll-e újra?

Szerzők: dr. Banai Miklós, Dr. Lukács Béla

Helikon Kiadó, 2011

 

A könyv a Kárpát-medence igazgatási egységét vizsgálja a nyugati civilizáció keleti–délkeleti, az iszlám és ortodox–pravoszláv civilizációkkal határos, peremterületébe ágyazva. Közép-Kelet-Európát a magyar–horvát és lengyel–litván királyságok csatolták a nyugati civilizációhoz. A keleti civilizációkkal vívott küzdelmek vezettek e régió egységes igazgatásainak megtöréséhez és a 20. században a nyugati civilizációból történt kiszakításához. A könyv az egység helyráállásának feltételét a történelmi egyházak képviselte értékrend megerősödésében, annak mentén a Kárpát-medence és a bővebb régió lakóinak érdekeit képviselő elit kiemelkedésében látja, a konföderatív Európai Unió keretében.

 
5 990 Ft
Akció: 4 790 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A SZENT KORONA SOPRONBAN

Nemzeti kincsünk soproni emlékhelyei

Szerző: Pálffy Géza

MTA BTK Történettudományi Intézet - MNL Soproni Levéltár, 2014

 

A Magyar Tudományos Akadémia „Lendület" Szent Korona Kutatócsoportjának vezetője a magyar korona ez ideig szinte ismeretlen kalandjaiba kalauzolja el olvasóit. Államiságunk és történelmünk legkiemelkedőbb szimbólumának soproni tartózkodásait az elmúlt évszázadokban mind a nagyközönség, mind Sopron polgárai csaknem teljesen elfeledték. Pedig nemzeti ereklyénk történelme során négy alkalommal összesen közel két hónapot töltött Sopronban, ráadásul mindegyik esetben különleges körülmények között és egészen kiemelkedő szerepkörben. A mintegy 120 színes illusztrációval díszített kötetben a szerző olvasmányos stílusban ezeket a kalandos eseményeket mutatja be a 15. századtól a 20. század közepéig.

 
1 800 Ft
Akció: 1 530 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
TÖRTÉNELEM ÉS EMLÉKEZET

History könyvek sorozat

Kossuth Kiadó, 2014

 

Az MTA Filozófiai és Történettudományok Osztálya 2014. májusában tudományos ülést tartott „Történelmi emlékezet és a történettudomány” címmel, amelyen  kilenc akadémikus és egy külföldi szaktekintély vállalt tartott előadást. Jóllehet az ülés kimondottan nem kapcsolódott a Szabadság téri – akkor még csak tervezett – emlékműhöz, az előadások nagyobbik része vagy kifejezetten foglalkozott vele vagy utalt rá. Minthogy ilyen súlyú és rangú megnyilvánulások a szobor kapcsolatban sem addig, sem azóta nem  voltak, a konferencia szokatlanul nagy médiaérdeklődést váltott ki. A rendezvény előkészületeit is már élénk közfigyelem kísérte, az érintett tudományos közösségek, érdeklődő laikusok, civil szervezetek, sőt még külképviseletek is kifejezték iránta való érdeklődésüket.

 
2 990 Ft
Akció: 2 390 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
MAGYAROK A FÖLD KÖRÜL

Felfedezők, utazók, tudós kalandozók

DVD melléklettel

Szerző: Kubassek János

Kossuth Kiadó, 2014

 

A földrajzi felfedezések több évszázados, lélegzetelállító történetében kiemelkedő szerepet játszottak a nagy magyar utazók. Így Kőrösi Csoma Sándor, aki a tibeti nyelvet és kultúrát ismertette meg a Nyugattal; Stein Aurél, aki a Selyemutat végigjárva titkos kínai barlangok leleteit tárta föl; Bíró Lajos, aki a pápuákról hozott hírt. Almásy Lászlótól tudta meg a világ, hogy a Szaharában valaha hullámzott a víz, Teleki Sámuelről vulkánt neveztek el Kenyában, Germanus Gyula nélkül alig ismernénk az iszlám szent helyeit… A névsort hosszan folytathatnánk. A Kossuth Kiadó bookazine-kiadványában Kubassek János - napjaink nagy utazója - kíséri a legendás magyarokat távoli kontinensek természeti csodái és ősi civilizációk rejtelmei közt, különleges képanyaggal fogadva a vándorútra társuló olvasót.

 
1 990 Ft
Akció: 1 590 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
MAGYAR MÁSIK

Szerző: Gerő András

Közép- és K-Eur. Tört. és Társ.kut. Köz., 2014

 

A kötetben a modern magyar história és a zsidók viszonyáé a főszerep. Gerő András megkísérli röviden áttekinteni a tipikusnak tekinthető értelmezéseket, és természetesen törekszik saját interpretáció kialakítására is. A szerző megállapítja: úgy tűnik, mintha lenne egységes nemzeti történelmi látószög; s így lenne egységes nemzeti történelem, azaz lehetne egyneműsíteni a jó néhány esetben egymás ellenére érvényesülő történeteket. Gerő András számára ez az egyneműsítés nem magától értetődő. Éppen a zsidóság sorsa mutatja meg, hogy egy-egy egységesnek tételezett nemzeti közösségen belül nagyon is eltérő tapasztalatok halmozódhatnak fel – különösen igaz ez akkor, amikor a magyar állam származási alapon megkülönböztette a magukat nemzeti értelemben magyarnak vallók egy meghatározott csoportját, nevezetesen éppen a zsidókat.

 
2 900 Ft
Akció: 2 320 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A MAGYAR ÁLLAM TÖRTÉNETE 1711-2006

Szerkesztő: Szabó Pál Csaba

JATE Press, 2010

 
4 725 Ft
Akció: 4 015 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
NEMESKERESZTÚR ÉVSZÁZADAI

Szerző: Herczeg László

Martinus Kiadó, 2010

 

Herczeg László ősei és szülőfaluja iránti szeretetből ragadott tollat, s kezdett hosszú kutatómunkába. Tette mindezt azzal a céllal, hogy megismertesse és a következő nemzedék számára megőrizze Nemeskeresztúr történetét. A kitartó kutatás eredményeként a Martinus Kiadó gondozásában megjelent a szerző munkája Nemeskeresztúr évszázadai címmel. A könyv Nemeskeresztúr és az ott élő közösség sorsát, a történelem viharaiban való helytállását tárja az olvasók elé. A szerző a község életét nem elszigetelten, hanem az országos és regionális történelem eseményeibe ágyazva mutatja be. A szakirodalomra, okleveles és régészeti forrásokra támaszkodó munkát gazdag képanyag teszi még színesebbé. Herczeg László több helyütt közli helyi lakosok szóbeli közléseit és visszaemlékezéseit. Elbeszéléseik hitelességét több esetben levéltári dokumentumok is igazolták.

 
1 400 Ft
Akció: 1 190 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
CHERNELHÁZADAMONYA  A TÖRTÉNELEM SZÉLÁRNYÉKÁBAN

Szerző: Horváth Antal

Martinus Kiadó, 2014

 

Ez a könyv a teljes és feltétlen azonosulás lenyomata. Ennél is több. Annak a bizonyítéka, hogy szerzője most már örökre bennmarad szülőföldje vonzásában. Chernelházadamonya büszke lehet magára, mert ez az elszakíthatatlan kapcsolat páratlan emlékezetet szült. A kőszegi matematikatanár évtizedek óta készült erre. Akkor is, amikor középiskolát igazgatott, de akkor is, amikor kétismeretlenes egyenletekre okította tanítványait. Valahogy úgy volt ezzel, mint az orvos Németh László, aki Vásárhelyen tanított, s mégis mindig írni akart. Úgy, mint Illyés Gyula, aki Rácegrespuszta nélkül soha nem tudta volna megírni az utolérhetetlen Puszták népét. Végül úgy, mint a matematikatanár Kacsóh Pongrác, akiben Petőfi János vitéze vált zenei ihletté.

 
3 500 Ft
Akció: 2 975 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
VÁLTOZÓ ERŐVONALAK NYUGAT-PANNÓNIÁBAN

Történelmi és földrajzi esszé

Szerzők: Jankó Ferenc, Tóth Imre

Savaria University Press, 2008

 

A pannon térség nyugati peremterületein sohasem jelentett áthághatatlan akadályt a határ. A korai időkben a határok, azaz a zónaszerű frontierek az eltérő anyagi kultúrájú közösségek letelepedésének természetes vonalát követték. A későbbiekben – mint másutt – itt is megjelentek a politikai határok. Ezek mellett katonai, kulturális és lélektani vá-lasztóvonalak húzódtak a vidéken. A környék lakossága századokon át etnikai, nyelvi, konfesszionális sokszínűségben élte mindennapjait. Közös történelmüknek azonban véget vetettek a 20. század háborúi és békéi, melyek vámsorom-pót, vámőrséget, határátlépési igazolványt, útlevelet és vízumot, mindennek tetejébe pedig gyanakvást, félelmet, néha gyűlölködést hoztak magukkal.

 
2 500 Ft
Akció: 2 000 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
GYIRMÓT TÖRTÉNETE

A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai - Források, feldolgozások 15

Szerző: Bedy Vince

Győri Egyházmegyei Levéltár, 2013

 

Bedy Vince (1866–1938) a győri és a győregyházmegyei történetírás egyik legnagyobb alakja. A Győri Szemlében – melynek maga is alapítója volt – megjelent cikkei és a Győregyházmegye múltjából című sorozatban napvilágot látott kötetei mai napig hiánypótlónak számítanak; eredményei a szerző által feltárt jelentős forrásanyagnak köszönhetően napjainkban is helytállóak. Szülőfalujáról, Gyirmótról írott munkája azonban eddig kéziratban volt, melynek jelen kiadásával a győri helytörténetírás jelentősen gazdagodhat.

 
2 500 Ft
Akció: 2 125 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
KETTÉSZAKADT MAGYARORSZÁG

Szerző: Börcsök Mária

Kossuth Kiadó, 2012

 

Minél kevésbé ismerünk egy kort, annál könnyebb „aranykort” csinálni belőle. Minél kevésbé ismerünk egy embert, annál könnyebb idealizálni az alakját. A történelemtanítás szeret idealizálni. Pedig nem azzal segíti a hazafias nevelést, ha mennybe viszi a múlt hőseit, hanem avval, ha azt bizonyítja: történelem sohasem volt. Mindig csak jelen van, és a jelen mindig züllöttnek, romlottnak tűnik az előző korokhoz képest, a legnagyobb költők versei bizonyítják. Következésképp a mi züllött, romlott korunk is történelem lesz egyszer. És lehet, kortársaink közül épp azokból válnak „tiszták, hősök, szentek”, akikről legkevésbé tudjuk elképzelni.

 
2 400 Ft
Akció: 1 920 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
MÚLT A JELENBEN

Szerző: Ormos Mária

Kossuth Kiadó, 2013

 

Lehet-e magyar történelmet írni egyetemes történelem nélkül? Meg lehet-e érteni a Magyarországon és a Magyarországgal történteket a nemzetközi környezet számbavétele nélkül? Hol van Magyarország helye Közép-Európában, Európában és a világban? – ezeket a kérdéseket feszegeti új esszékötetében Ormos Mária. A válaszkeresés közben taglalja a nyugati világban folyó politikaelméleti vitákat, értekezik a politikai

sikerről, a demokráciáról, a liberális eszmerendszerről, a szocialista alapelvekről, a mai baloldali politikáról, a rendszerváltásról és hátteréről, a  szélsőségekről, a huszadik századi hadviselésről, az európai szellemirtásról, a bűnbakkeresésről és a szerecsenmosdatásról, valamint a szuverenitásról, különös tekintettel a 16–21. század magyar történelmére.

 
2 600 Ft
Akció: 2 080 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A HISTORY OF HUNGARY

Második kiadás

Szerző: Kontler László

Atlantisz Könyvkiadó, 2009

 

A History of Hungary provides a comprehensive yet approachable survey in which politics and culture, economic, social and intellectual developments, and the wider European context are integrated in a single narrative.

László Kontler sets the stage through a discussion of conditions in the Carpathian Basin, the main theatre of Hungarian history, in prehistoric and ancient times. He then adeptly steers the reader through the complex process of migration and conquest at the end of which the scions of the last nomads who settled on the European landmass created a Christian monarchy. Amidst ups and downs, the emerging Kingdom of Hungary still became a force to reckon with in the region wedged between the Baltic and the Balkans, and the Germanic and Russian lands for half a millennium.

 
3 995 Ft
Akció: 3 195 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
MAGYAROK

A kezdetektől napjainkig

Bővített kiadás

Szerző: Paul Lendvai

Kossuth Kiadó, 2017

 

Ez a kötet átdolgozása és kiegészítése annak a könyvemnek, mely négy német nyelvű eredeti kiadás után az elmúlt években megjelent magyarul, angolul, csehül, románul, franciául, japánul és nemrégiben szlovákul is. Ami hiányzott a könyvből, az a rendszerváltás, illetve az azóta eltelt évek elemzése volt. A két évtized eseményei és főként tanulságai hozzátartoznak a magyar történelem fővonalához. Ezért ezt a kiadást a magyar olvasók számára kiegészítettem két magyarul írt zárófejezettel az 1989-2012-es évek történetéről. Viszonylag kimerítően foglalkozom az elmúlt húsz év eseményeivel s a történelmi sorsforduló után felbukkant személyiségek szerepével.

 
3 990 Ft
Akció: 3 190 Ft
Kezdete: 2017.11.11
A készlet erejéig!
-20%
PANNONHALMA

Szerzők: Hapák József, Sólymos Szilveszter

Kossuth Kiadó, 2008

 

A Győr melletti Szent Márton-hegyet koronázó bencés monostor több mint ezer évre visszatekintő történetét, látnivalóit, kincseit Sólymos Szilveszter bencés tanár mutatja be Hapák József több száz művészi felvételének segítségével.

 
3 990 Ft
Akció: 3 190 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
1100 ÉV - KÉPES MAGYAR TÖRTÉNELEM

Kossuth Kiadó, 2013

 

Ezeregyszáz év magyar története színes, érdekes leírásokkal, a történelmi kutatások legújabb eredményeivel, amelyet számos, kevéssé ismert illusztráció kísér. A korszakzáró fejezetek végén az adott kor művészetének és kultúrájának képes és szöveges bemutatása található.

 
6 990 Ft
Akció: 5 940 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
PILLANTÁS MAGYARORSZÁGRA

Szerkesztette: Illés Andrea, Pók Attila

Scolar Kiadó, 2013

 

Történészek, művelődéstörténeti szakírók, zsurnaliszták és szépírók fogtak össze, hogy egy olyan könyvet alkossanak meg, mely színes, mégis átfogó képet fest a magyarságról, e Közép-Európa kultúráját egybeforrasztó nemzetről. A történelmi ismeretektől a kulturális örökségig, a művészeti, a tudományos és a sportélet kiemelkedő pillanataitól a zenekultúráig át a mindent átfog e gazdag kötet. A több mint 1000 képpel illusztrált sokszínű útmutatóban minden főbb érdekesség megtalálható rólunk: a természeti és az épített környezet „hungarikumjai”, a hagyományok, a csak ránk jellemző kulturális jegyek. A könyv kitér azokra az eredményekre, amelyekre büszkék lehetünk, s amelyek egyben felkeltik Magyarország iránt az érdeklődést. Nem útikönyv – mégis nélkülözhetetlen az országjáráskor.

 
4 995 Ft
Akció: 4 245 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ÚJABB 33 MEGHÖKKENTŐ ESET A MAGYAR TÖRTÉNELEMBŐL

Szerző: Bánó Attila

Athenaeum Kiadó, 2013

 

A nagysikerű barangolás a tények és tévhitek birodalmába folytatódik.

Ez a kötet mintegy folytatása az 55 meghökkentő eset a magyar történelemből című korábbi munkának. Az itt közreadott történetek jó része sokak számára valóban meghökkentő lehet, hiszen a szerző új kutatási eredmények felhasználásával bővíti történelmi ismereteinket, miközben a legnemesebb értelemben szórakoztatva tanít.

A tüzes trón meséje és más Dózsa-mítoszok erős érveket szolgáltat ahhoz, hogy belássuk: a parasztháborút kirobbantó Dózsa a magyar történelem egyik legkártékonyabb figurája volt, így ellentétben az iskolában tanultakkal, Dózsa nem sorolható nemzeti hőseink közé.

A Gróf Károlyi Mihály szerepe a Tisza-gyilkosságban c. fejezet egy lépéssel közelebb visz bennünket ahhoz, hogy a Károlyiról felrajzolt korábbi, rá nézve meglehetősen hízelgő történelmi képet letöröljük a történelemoktatás és az ismeretterjesztés táblájáról.

 
4 490 Ft
Akció: 3 590 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
ZSIDÓK KÁRPÁTALJÁN

Szerkesztette: Bányai Viktória, Fedinec Csilla, Komoróczy Szonja Ráhel

Aposztróf Kiadó, 2013

 

A magyar közbeszédben, valamint társadalomtudományi szakirodalomban általános értelemben Kárpátalja néven ismert térség az első világháború végén szerveződött csak politikai, közigazgatási és történeti régióvá. Ezt megelőzően a történeti Magyarország része volt, még csak nem is képezett önálló politikai–közigazgatási egységet. Zsidó történelmi és kultúrtörténeti szempontból azonban az Északkeleti-Kárpátok vagy Északkeleti-Felvidék egységes, és sok szempontból egyedi – a kezdetektől fogva. Jelen kötet erről a zsidó történelemről és kulturális örökségről kíván összefoglalót adni, a 19. század közepétől napjainkig.

 

 
4 800 Ft
Akció: 4 320 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
ZSIDÓK AZ ÉSZAKKELET-KÁRPÁTOKBAN

Kárpátalja – A 16. századtól a 19 század közepéig

Szerző: Komoróczy Géza

Aposztróf Kiadó, 2013

 

Komoróczy Géza könyve egy ismeretlen világot mutat meg az olvasónak. Nem mintha Munkács és Huszt, Verecke és Kőrösmező, a Fekete-Tisza és a Latorca ismeretlen volna, s jól tudott az is, hogy a 19–20. században voltak nagy zsidó városok ezen a tájon. De a zsidók legrégibb történetéről az Északkeleti-Kárpátokban eddig alig esett szó, alig lehetett tudni valamit. A könyv a térség zsidó történelmének legkorábbi évszázadairól szól, a 16. századtól a 19. század közepéig, benne a mai Kárpátaljával, amelyet csak a 20. század eseményei hoztak létre, s vármegyéi, Ung, Bereg, Ugocsa, Máramaros, az ott élő zsidók szoros kapcsolatban álltak a szomszédos területek, Sáros, Zemplén, Szatmár, a határ mentén pedig Kis-Lengyelország, Halics–Galicia, Podólia, Bukovina zsidó lakosságával. Megjelennek a könyvben korcsmáltatási szerződéseikkel Thököly, Zrínyi Ilona, II. Rákóczi Ferenc zsidó bérlői, a zsidó kereskedők országos vásárokon és kis hegyi falvak mindennapjaiban, a nagy uradalmakban dolgozó zsidó mesteremberek, kaftános földművesek, marhakereskedők, feltűnnek a tiszai zsidó tutajosok, köztük, pontos illetőségükkel, a leghíresebbek, akiket a tiszaeszlári perben hamis váddal bíróság elé állítottak. A könyv egy ismeretlen zsidó történelem színes lapjait és színes alakjait mutatja meg az olvasónak. Folytatása a Zsidók Kárpátalján. Történelem és örökség, a dualizmus korától napjainkig című kötetben.

 
1 890 Ft
Akció: 1 700 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-35%
A ZSIDÓK TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON I-II.

Szerző: Komoróczy Géza

Kalligram Könyvkiadó, 2012

 

A két kötet a zsidók magyarországi történelmének közel ezer évét próbálja áttekinteni. A magyar társadalomban, a polgári nemzetben sok száz éve van félreismerhetetlen zsidó komponens. Komoróczy Géza több évtizedes kutatásainak impozáns eredménye e páratlan könyv - a hazai zsidóságról eddig nem készült hasonló színvonalú, teljességre törekvő történelmi munka. Illusztrációkkal, fotókkal.

 
14 000 Ft
Akció: 9 100 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
KIRÁLYNÉK KÖNYVE

Magyarország királynői, királynéi, kormányzónéi és fejedelemasszonyai

Szerző: Estók János

Helikon Kiadó, 2005

 
5 995 Ft
Akció: 4 795 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
A HORTOBÁGY KRÓNIKÁJA

Szerző: Komjáthy István

Attraktor Kiadó Kft., 2007

 

A „Mondák könyve” népszerű szerzőjének eddig kéziratban heverő könyve: személyes hangvételű beszámoló a régi, még háborítatlan Hortobágyról, ahol az író hosszú hónapokat töltött, elkészítendő néprajzi-irodalmi-szociológiai leírását. Első megjelenés.

 
2 400 Ft
Akció: 1 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
MI, MAGYAROK

Történelmünk ezerszáz éve

Ötödik, javított kiadás

Szerző: Nemeskürty István

Akadémiai Kiadó, 2006

 

Ez a mű nem száraz történettudományi értekezés, hanem - mint ahogy azt már Nemeskürty Istvántól megszoktuk - lebilincselően izgalmas, nagyszerű olvasmány, mely hozzásegíthet ahhoz, hogy múltunkat végigkísérve jobban megérthessük jelenünket.

A szerző Magyarország történetét dolgozza fel, időrendben haladva a honfoglalástól egészen 1947-ig, a párizsi békéig. Így olvashatunk az államalapító Szent Istvánról és a többi Árpád-házi király uralkodásáról, az Anjouk koráról, a Hunyadiak dicsőségéről, a török megszállásról és a három részre szakadt ország keserveiről. A szerző elénk tárja a kuruc világot, részletesen bemutatja a Habsburg Birodalmat, ír a jakobinus mozgalomról, a napóleoni háborúkról, a reformkorról, valamint a 48-as polgári forradalomról és szabadságharcról, majd az ezt követő kiegyezésről. Külön fejezet szól az első világháború tragédiájáról, majd pedig a trianoni békétől a párizsi békéig terjedő történelmi időszakról.

 
2 980 Ft
Akció: 2 535 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE

Főszerkesztő: Romsics Ignác

Akadémiai Kiadó, 2007

 

A Magyarország történetének első fejezete a magyarság eredetével és a honfoglalással foglalkozik. A második és a harmadik tárgya a középkori Magyar Királyság története, amelyen belül az Árpád-ház 1301-es kihalása számít választóvonalnak. A negyedik az Oszmán és a Habsburg Birodalom közé szorult és ezért három részre szakadt Magyarország történetét mutatja be 1526-tól 1711-ig. Az ötödik fejezet címe: Magyarország a Habsburg Monarchiában. A kötetet záró utolsó nagy egység 1918 őszétől a XXI. évszázad küszöbéig követi nyomon az ország történetét. A kötet nemcsak történészi értelmezéseket, hanem forrásszövegeket, térképeket és táblázatokat, valamint részletes kronológiát és didaktikusan tagolt bőséges irodalomjegyzékeket is tartalmaz.

 
7 250 Ft
Akció: 6 165 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
VIRÁGKOR ÉS PUSZTULÁS

A kezdetektől 1606-ig

Magyarország története térképeken elbeszélve 1-4.

Összeállította és szerkesztette: Glatz Ferenc

A szövegeket írta: Engel Pál, Szakály Ferenc

História - MTA Történettudományi Intézete, 1996

 

„Magyar történelem térképeken elbeszélve - nem más ez, mint térben és időben újragondolt magyar történelem. És újragondolt történeti program. Magunk és szakmánk számára.”

 
2 500 Ft
Akció: 2 125 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
MAGYARSÁG, ZSIDÓSÁG

Szerző: Fejtő Ferenc

Közreműködött és fordította: Zeke Gyula

História – MTA Történettudományi Intézete, 2000

 

A magyarországi zsidók története egyedülálló az európai diaszpórában megtelepedett zsidóság, de a kontinens államainak történelmében is: Fejtő Ferenc – eredetileg franciául megjelent – nagy ívű összefoglalása magyarok és zsidók együttélésének ezt a sajátosságát tárja fel, lényegében a 10. század végétől (a magyar államalapítástól), egészen napjainkig.

 
2 480 Ft
Akció: 2 110 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE KÉPEKBEN I-III.

Szerző: Gyurgyák János

Osiris Kiadó, 2008

 

A szerző az elmúlt évben végigkutatta a Kárpát-medencei múzeumok (Kassa, Marosvásárhely, Kolozsvár, Pozsony, Debrecen, Keszthely, Budapest kisebb és nagyobb múzeumai stb.) anyagát (fényképek, plakátok, karikatúrák, képeslapok, térképek és egyéb kisnyomtatványok). A képeskönyv újdonsága - a történeti feltárás mélysége mellett -, hogy a hagyományos politikai eseménytörténet mellett hangsúlyos szerepet kapott a magyar társadalomtörténet képi bemutatása. A díszdobozban megjelenő könyv három önálló kötetet tartalmaz: A dualizmus kora; Magyarország a két világháború között; Szocializmus és rendszerváltás Magyarországon. A három kötet mintegy 2500 képi dokumentumot közöl igényes kidolgozásban, azaz a képek alkalmasak arra, hogy történeti forrásokként használjuk őket. A képi dokumentumokat korabeli szövegek egészítik ki.

 
19 800 Ft
Akció: 16 830 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
MILLENNIUMI MAGYAR TÖRTÉNET

Szerző: Tóth István György

Osiris Kiadó, 2005

 

A kötet a honfoglalástól 2000-ig tárgyalja Magyarország történetét. Nem egyszerűen a korábbi hasonló munkák tömör összefoglalása, hanem a régi források újszerű elemzésével, illetve a Rákosi-korszak esetében eddig hozzáférhetetlen források megszólaltatásával új eredményeket közöl. A politikai és hadtörténelem gazdag bemutatása mellett a társadalom- és művelődéstörténet is nagy teret kap a könyvben, a középkori emberek hiedelemvilágától a 20. század mindennapjaiig. A tankönyvként, kézikönyvként is jól forgatható, gazdag térképanyagú, szépen illusztrált kötet lebilincselő olvasmány a magyar nép történetének 11 évszázadáról. Nem kerüli meg a kényes kérdéseket sem, gyakran vitába száll az elfogadott, de meghaladt nézetekkel.

 
7 980 Ft
Akció: 6 785 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
A ZSIDÓKÉRDÉS MAGYARORSZÁGON

Szerző: Gyurgyák János

Osiris Kiadó, 2001

 

"Lehet-e ideológiáról ideológiamentesen írni? Mivel nem hiszek az ún. objektív történetírásban, azt gondolom, hogy semleges kívülállás nem létezik. Bár a különböző ideológusokat - még a számomra legelfogadhatatlanabbakat is - megkíséreltem a maguk belső logikájában, valamint történetiségében szemlélni, interpretálni, aligha tudtam a magam liberális konzervatív szemléletét mintegy zárójelbe tenni. Egyrészt a polgári jogegyenlőség ideáját sérthetetlennek tartom, ezt a Rubicont ugyanis nem lehet büntetlenül átlépni. Másrészt a zsidóság múlt századi tömeges asszimilációjának történeti toposzát sokak által osztott illúziónak vélem..."

 
4 200 Ft
Akció: 3 570 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-20%
AUTONÓMIÁK MAGYARORSZÁGON I-III.

Szerkesztette: Gergely Jenő

L’Harmattan Kiadó, 2005

 

Az Autonómiák Magyarországon 1848-2000 című háromkötetes munka a polgári forradalom (1848) korától egészen a XXI. század kapujáig kíséri nyomon a magyar civil szerveződések fejlődését. Ezek között megtaláljuk az autonómiák azon formáit, melyek a közigazgatásban, a kamarákban, az egyházaknál, a társadalombiztosításban, az egyetemeken és a Magyar Tudományos Akadémia önigazgatásában jöttek létre. A háromkötetes munka elsősorban forrásgyűjtemény, mely a felsorolt önigazgatási formák irattári anyagait gyűjti össze és dolgozza föl. Az egyes tematikus alfejezetekben külön elemző írások segítik a tájékozódást.

Az első kötetet egy összefoglaló tanulmány vezeti be, mely nemcsak az autonómiák történetét tekinti át, de a forrásmunkák áttekintéséhez is iránymutatást nyújt. Az ELTE Történettudományok Doktori Iskolájával közösen létrehozott kötetet Gergely Jenő professzor szerkesztette, munkálataiban részt vett Cieger András, Ignácz Károly, Kardos József, Rácz Kálmán, Réfi Attila, Strusz Péter és Zachar Péter Krisztián.

 
12 000 Ft
Akció: 9 600 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
AUTONOMIEN IN UNGARN 1848-2000

Szerkesztette: Gergely Jenő

L’Harmattan Kiadó, 2006

 

Der vorliegende Studienband „Autonomien in Ungarn 1848–2000”, der im Rahmen des Ph.D.-Programms für Neue und Gegenwärtige Ungarische Geschichte des Geschichtswissenschaftlichen Doktorandenkollegs an der Philosophischen Fakultät der Eötvös Loránd Universität Budapest entstand, hat das Ziel durch die geschichtliche Fundierung und Dokumentation zum volleren Ausbau und zum effektiveren Funktionieren der Autonomien, die als Teil der Entfaltung der bürgerlichen Demokratie gesehen werden können, beizutragen.

 

 
2 700 Ft
Akció: 2 160 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!

12

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.