Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Alkotmányjog, állampolgári jogok

Fő kategória >Állam- és jogtudomány >Alkotmányjog, állampolgári jogok

Sorrend:

12

-10%
VÁLASZTÓJOGI ÉS NÉPSZAVAZÁSI KOMMENTÁROK

Szerzők: Cserny Ákos, Péteri Attila

Lektor: Pálffy Ilona

Wolters Kluwer Kiadó, 2017

 

A Választójogi és népszavazási kommentárok című kiadvány a tárgykör teljes hazai joganyagának kommentárjait tartalmazza. A mű az elmélet és a joggyakorlat eddigi eredményeit felhasználva értelmezi a választójogi és népszavazási szabályozást; kitér annak alkotmányos és gyakorlati vonatkozásaira. Hasznos segítséget nyújt a szakembereknek és a terület iránt érdeklődőknek egyaránt.

 
8 390 Ft
Akció: 7 550 Ft
Kezdete: 2017.12.27
A készlet erejéig!
-20%
BÉRC, AVAGY A JOGURALOM ÚTJAI

Szerző: Szentpéteri Nagy Richard

Noran Libro Kiadó, 2017

 

Ez a könyv a szerző 2005 és 2015 között írt politikaelemzéseit és alkotmánykommentárjait tartalmazza – száz fejezetben. A kötet által felölelt évtized Magyarország történetének ugyancsak ellentmondásos, kanyargós korszakát testesíti meg, méltón a vesztes magyar történelemhez. A korszak első felében a szabadság káosza, a másodikban az önkény rendje uralkodott, mialatt előbb a köztársaság kétes alkotmánya, majd később az „új állam” talmi alaptörvénye volt hatályban. Ebben a kötetben mindkét dokumentum megkapja a magáét.

 
3 990 Ft
Akció: 3 190 Ft
Kezdete: 2017.06.23
A készlet erejéig!
-10%
PARLAMENTI BESZÉDJOGOK

Nevesített képviselői felszólalási jogok a magyar parlament ellenőrzési rendszerében

Szerző: Dr. Szánthó Örsike

Rejtjel Kiadó, 2009

 

A szerző ülésnaponkénti rendszerességgel kutatja a parlamenti beszédformák tartalmi és formai jellegzetességeit. A 2 perces felszólalások első, részletes forrása.

 
3 000 Ft
Akció: 2 700 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
KORMÁNYZÁSTAN

Adalékok a viszonylag jó kormányzáshoz

Szerző: Sárközy Tamás

HVG-ORAC Kiadó, 2017

 

Az államtanból, a közjogból és a politikatudományból nőtt ki a polgári államokban az elmúlt fél évszázadban a kormányzástan (governológia), mint interdiszciplináris alkalmazott társadalomtudomány, némileg másként az Amerikai Egyesült Államokban és másként a kontinentális Európában, részben Franciaországban, részben Németországban. Ez a diszciplína az 1990-es évek végétől megjelent a magyar társadalomtudományokban is és lassan megindult – főleg speciális kurzusokon – a kormányzástan oktatása is, a magyar egyetemeken.

 
5 000 Ft
Akció: 4 500 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
MÉDIA ÉS DEMOKRÁCIA

Szerző: James Curran

Wolter Kluwer Kiadó, 2016

 

„Ez a könyv kísérletet tesz arra, hogy túllépjen a hagyományos alkotmányközpontú megközelítésen, amely szerint a demokratikus szabadságjogok (szavazójog, gyülekezési szabadság, törvény előtti egyenlőség, szólásszabadság) számára alkotmányos védelmet kell biztosítani – ez valóban rendkívül fontos, azonban egyáltalán nem elégséges. Számos önkényuralmi rendszer rendelkezik kiváló alkotmánnyal. […] A demokráciának emellett kiterjedt nyilvánosságra is szüksége van. Szükség van olyan helyekre, ahol az eltérő érdekeket és értékeket képviselő csoportok hatékonyan szerveződhetnek, és erőteljesen kifejezhetik álláspontjukat és javasolt megoldásaikat. Szükség van ugyanakkor olyan közös helyekre is, ahol a társadalom tagjai összegyűlhetnek és diszkurzív keretek között megvitathatják az alternatívákat.”

 
4 515 Ft
Akció: 4 065 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A MŰVÉSZET SZABADSÁGA

Esszék a jogi cenzúra és a kultúra kapcsolatáról

Szerző: Paul Kearns

Wolter Kluwer Kiadó, 2016

 

Paul Kearns könyve mindvégig viaskodik azzal a kérdéssel, hogy tekinthető-e önálló sajátosságokkal bíró jognak a művészet szabadsága, vagy „csak” a szólásszabadság egy speciális megnyilvánulási formáját tisztelhetjük a művészi kifejezésekben, amelyek azonban eltérő elbírálást, esetleg többletvédelmet nem élvezhetnek. A művészet (és az azonos elbírálást igénylő irodalom) védelme, mondanunk sem kell, rendkívüli súlyú érvekkel támasztható alá egy modern jogrendszerben; de ezzel együtt is, e védelem soha nem korlátlan. Az angol és az amerikai jogrendszer gazdag a művészet és az irodalom szabadságát érintő esetekben, ezeket a szerző nagy alapossággal dolgozza fel, hasonlóan a strasbourgi emberi jogi bíróság gyakorlatához és egyes kérdések tekintetében más európai országokéhoz; a kötet végére az olvasó megfogalmazhatja a maga válaszát a fent feltett kérdésre. (Koltay András)

 
4 515 Ft
Akció: 4 065 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 A GYŰLÖLET SZABADSÁGA – AMERIKAI ÉS EURÓPAI PERSPEKTÍVÁK

Szerző: Robert A. Kahn

Szerkesztette: Koltay András

Wolter Kluwer Kiadó, 2016

 

Kahn professzor szólásszabadsághoz kapcsolódó tudományos munkássága három, egymással szorosan összefüggő témával foglalkozik: a gyűlöletbeszéddel, a blaszfémiával és a népirtások tagadásának korlátozásával. E három, Európában és azon belül Magyarországon is gyakran tárgyalt téma vonatkozásában plasztikusan világít rá az amerikai szólásszabadság-jogi gondolkodás főbb vonásaira, de a legtöbb amerikai szerzőtől eltérően mély empátiával viseltetik az európai jogrendszerek iránt is, és igyekszik az európai és az amerikai jogrendszerek közötti – e tekintetben élesen kirajzolódó – különbségeket megismertetni olvasóival.

 
7 245 Ft
Akció: 6 520 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
NEMZETI ALKOTMÁNYOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN

Complex Kiadó, 2016

 

A kötetben az Európai Unió minden tagállamának alkotmánya jelenik meg magyar nyelven, feltüntetve a fordítás alapjául szolgáló angol nyelvű internetes forrásokat is. A magyar Alaptörvény 2016-os hatodik módosítása is átvezetésre került a szövegen, ám a többi tagállam alkotmányának tekintetében a szöveg a 2015. július 1-jei állapotot tükrözi.

 

Mivel a kilépésről szóló népszavazás ennél későbbi, a tagállamok között szerepel még az Egyesült Királyság, amelynél a történeti alkotmányba sorolt legfontosabb dokumentumok lettek felsorolva.

 
8 990 Ft
Akció: 8 090 Ft
Kezdete: 2017.10.22
A készlet erejéig!
-10%
A FOGYASZTÓVÉDELEM KÖZJOGI KERETEI

Szerző: Bencsik András

Dialóg Campus Kiadó, 2016

 

A fogyasztóvédelmi joggal – távolabbról a fogyasztóvédelemmel – kapcsolatos tudományos igényű újabb és újabb vizsgálódásokat alapvetően három tényező teszi aktuálissá: a jogállamiság elve, a piacgazdaság ­(ki)alakulása, és a – legáltalánosabb értelemben felfogott – biztonság fontosságának egyre hangsúlyosabb megjelenése. A jogterület kialakulása és fejlődése szoros kapcsolatban áll a gazdasági viszonyokkal is, mivel a piaci viszonyok közepette – a fogyasztók hátrányára – képes megbomlani a gazdasági élet szereplői közötti egyensúly. Megállapítható az is, miszerint a fogyasztóvédelmi jog „örök mozgásban van”, így a hazai rendszer összefüggéseinek és (ki)alakulásának tárgyalásánál elengedhetetlen az európai dimenzióik érintése.

 
3 480 Ft
Akció: 3 130 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A MI ALKOTMÁNYUNK

Szerző: Egyed István

Dialóg Campus Kiadó, 2016

 

Elveszett, elvett évtizedeket, elvett vagy megtört életeket nem adhat vissza egy újra kiadott könyv, de mutathatja a szellem, a hagyomány, a tudás és a tudomány erejét az elnyomás és az idő felett. A magyar tudomány művelőinek rendkívüli teljesítménye előtt tisztelgünk azzal, hogy újra az olvasó kezébe adjuk Egyed István A mi alkotmányunk című, 1943-ban megjelent művét, reprint változatban. A mű kiadásával Államtudományi Klasszikusok címmel sorozatot indítunk, amelynek tehát első darabját tartja kezében a Tisztelt Olvasó. (Részlet Patyi András előszavából)

 
3 200 Ft
Akció: 2 880 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
ADATVÉDELMI JOG

Magyar és európai szabályozás

Szerzők: Jóri András; Soós Andrea Klára

HVG-ORAC Kiadó, 2016

 

2016 májusában kihirdették az EU új adatvédelmi rendeletét, amely 2018-tól az európai adatvédelmi jog alapja lesz. A Rendelet sok új intézményt vezet be, és jelentősen (akár 20 millió euróra vagy a világpiaci forgalom 4%-ára) növeli az adatvédelmi jogsértések esetén kiszabható bírság összegét. A szerzők célja e könyvvel az, hogy felkészítsék az érdeklődő közönséget a két év múlva várható változásokra.

 
6 000 Ft
Akció: 5 400 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
SZEMÉLY ÉS SZEMÉLYISÉG A JOGBAN

Szerzők: Benke Gábor, Filó Mihály, Görög Márta, Hegyi Szabolcs, Koltay András, Menyhárd Attila, Nótári Tamás, Sárközy Tamás, Szalai Ákos, Szomora Zsolt, Tattay Szilárd, Zakariás Kinga

Szerkesztette: Menyhárd Attila, Gárdos-Orosz Fruzsina

Complex Kiadó, 2016

 

A kötet kiindulópontja annak a kérdésnek a vizsgálata, hogy mit jelent Magyarországon a személyiség védelme a magánjogban, a büntetőjogban, az alkotmányjogban, a médiajogban vagy az orvosi jogban: a személyiségvédelem hogyan jelenik meg a szabályozásban és a dogmatikában. Milyen emberfelfogásra, személyképre építenek és milyen jogilag definiált személyiségfogalmakkal operálnak a különböző jogterületek? Hogyan valósul meg a személyiség védelme? Ha „párhuzamos valóságokat” látunk a különböző jogágakban, akkor ezek a különböző valóságok hogyan képződnek le az adott jogági szabályozás szintjén?

 
3 045 Ft
Akció: 2 740 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS – KÖZVETÍTÉS – ÁLDOZATPOLITIKA

Szerző: Szekeres Diána

Lektor: Sárközy Tamás

HVG-ORAC Kiadó, 2016

 

Az értekezés témája a joghoz jutás egyes alternatíváinak alapjogi, valamint jogszociológiai szempontú vizsgálata, közelebbről az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés és az alternatív vitarendezési mechanizmusok intézményi aspektusainak, illetve empirikus megközelítésének feltárása Magyarországon és Hollandiában. A szerző törekedett a hatékonyság, a gyorsaság és az olcsóbb jogérvényesítés megvalósítását felvázoló ingyenes, megelőlegező jellegű vagy piaci mechanizmussal működő, jogvédelmet széles körben biztosító jogintézmények szolgáltatásainak feltárására.

 
4 200 Ft
Akció: 3 780 Ft
Kezdete: 2017.10.22
A készlet erejéig!
-20%
A VALLÁSOK, AZ ÁLLAM ÉS A SZÓLÁS SZABADSÁGA

Szerző: Koltay András

Századvég Kiadó, 2016

 

A vallás ma is világot formáló, alakító erő, ezért a vallás mint jelenség a világi állam jogrendszerét szüntelenül régi és új kihívások elé állítja. A valláshoz, vallási alapon meghatározott kulturális identitáshoz való viszony minden állam alkotmányos identitásának kulcskérdése. Koltay András megalapozott tekintéllyel bír a szólásszabadság és a médiajog kérdéseiben. Jelen kötete a szólásszabadság kitüntetett, érzékeny és aktuális kérdéseiről írt tanulmányok csokra, melyek a vallás- és a szólásszabadság határkérdéseit elemzik. Teszik ezt az alapjogi dogmatika és a jogászi érvelés teljes eszköztárával, az európai jogi környezet átfogó elemzésével. Meggyőződésem, hogy a jelen kötet nemcsak az alapjogi konfliktusok iránt érdeklődő szakmai közönség számára lesz megkerülhetetlen, hanem a vallási kérdések megértésére törekvő olvasó figyelmére is számot tarthat. (Schanda Balázs)

 
3 500 Ft
Akció: 2 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
ALAPJOGOK MÉRLEGEN

Az általános alapjogi tesztek dogmatikája

Szerző: Pozsár-Szentmiklósy Zoltán

HVG-ORAC Kiadó, 2016

 

Az alapjogi konfliktusokat hordozó jogviták életbevágóan fontos kérdésekről szólnak, feloldásuk azonban a legritkább esetben magától értetődő. Nagy a helyes döntés tétje: ha az alkotmánybíróság vagy más bírói fórum nem a megfelelő következtetésre jut, mindenképpen valamilyen alapjog elfogadhatatlan mértékű korlátozását kockáztatja. A döntés azért sem könnyű, mert sok esetben nem egyértelmű, hogy milyen módszerrel tárható fel egy alapjog védett és még korlátozható jogi tartalma.

 
5 000 Ft
Akció: 4 500 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 FEJEZETEK A VÁLASZTÁSOK ADATKEZELÉSI KÉRDÉSEINEK KÖRÉBŐL

Szerző: Nagy Klára

Dialóg Campus Kiadó, 2015

 

A kötet a 2014. évi választások tapasztalatait összegzi a választási eljárás egyes szakaszain végighaladva, valamint ismerteti a főbb, adatvédelmi kérdést felvető problémákat és jogintézményeket. Bemutatja a központi névjegyzékben és a szavazóköri névjegyzékben szereplő személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályozást.

 

Emellett a közérdekű adatok nyilvánosságához való jogról, a választási iratok megsemmisítéséről is szót ejt. A jogalkotó és jogalkalmazó számára is új perspektívát kíván mutatni.

 
1 980 Ft
Akció: 1 780 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 TÖRTÉNETI ALKOTMÁNYUNK VÍVMÁNYAI ÉS A 2011. ÉVI ALAPTÖRVÉNY

Szerző: Zétényi Zsolt

Kairosz, 2015

 

Jelen vizsgálódásunkban gondolatkísérletet végzünk arról, milyen esélyei vannak a történeti alkotmánynak a jelen jogalkalmazója, elsőrendűen Alkotmánybírósága, a Kúria, s az alapjogokkal foglalkozó bíróságok számára. A történeti magyar alkotmány olyan élő, organikus joganyag, amely Magyarországnak a Szent Korona-tanban gyökerező, több évszázados törvényhozási folyamatban létrejött sarkalatos és alaptörvényeit továbbá szokásjogának lényeges elemeit öleli fel, ám mibenlétére mai válasz szükségeltetik erényeként hangoztatott rugalmasságára is tekintettel. Természetesen nem mellőzhető, fontos szempont, kérdés az sem, hogy a ma élő magyar ember, nemzettag mennyire érezheti magát egy történeti alkotmányos folyamat részesének.

 
2 600 Ft
Akció: 2 080 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 JOG ÉS POLITIKA HATÁRÁN. ALKOTMÁNYBÍRÁSKODÁS MAGYARORSZÁGON 2010 UTÁN

A kézirat lezárva: 2015. november 30.

Szerzők: Balázs Zoltán; Drinóczi Tímea; Erdős Csaba; Gárdos-Orosz Fruzsina; Halmai Gábor; Kovács Ágnes; Naszladi Georgina; Pócza Kálmán; Szente Zoltán; Tilk Péter; Varga Csaba; Vissy Beatrix

Szerkesztette: Gárdos-Orosz Fruzsina; Szente Zoltán

HVG-ORAC Kiadó, 2015

 

E kötet írásai elsősorban azt a kérdést járják körül, hogy a rendszerváltás utáni magyar politikai rendszer meghatározó jelentőségű intézményét, az Alkotmánybíróságot 2010-től kezdődően érintő közjogi változások milyen következményekkel jártak e szerv tevékenységére nézve.

 
4 800 Ft
Akció: 4 320 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
SAJTÓSZABADSÁG ÉS MÉDIAJOG A 21. SZÁZAD ELEJÉN 2.

Szerkesztette: Koltay András, Török Bernát

Complex Kiadó, 2015

 

Jelen kötet tehát folytatása hasonló címmel megjelent 2014-es elődjének, ahhoz hasonlóan terjedelmét tekintve is vaskos, szerzőgárdájában sokszínű, tematikájában szerteágazó. A szerkesztők szándéka ezúttal is az volt, hogy a tanulmányok e gyűjteménye ezzel a sokféleséggel járuljon hozzá közös európai vitáinkhoz, amelyeket a médiaszabályozás és a szólásszabadság kérdései felől folytatunk. A tanulmányok egy-egy probléma pillanatképét rögzítik, amely talán néhány év múlva, a szabályozás és a gyakorlat folyamatos formálódása miatt már nem lesz egészen éles, de a cikkekben szereplő fontos elméleti alapvetések és mélyreható elemzések meggyőződésünk szerint hosszabb távon is útmutatóul szolgálhatnak egy-egy kérdésben.

 
4 200 Ft
Akció: 3 780 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A MÉLYSÉG TORNÁCÁN

A szólásszabadság és a liberális hagyomány

Szerző: John Durham Peters

Complex Kiadó, 2015

 

Peters professzor, az iowai egyetem tanárának könyve a szólásszabadság filozófiai alapvetéseire tanít minket, és ez két okból is üdvös cselekedet tőle: egyfelől a kötetben alaposan mérlegre tett eszmék korántsem gyökereznek kellő mélységben jelenlegi jogrendszerünkben és különböző közösségeink saját kultúrájában, másfelől pedig a kötet olyan kérdéseket feszeget, amelyekben jellegüknél fogva sehol, még a szólásszabadság alapozásával nálunknál jóval többet időző államokban sem lehet teljes egyetértés.

 
4 305 Ft
Akció: 3 875 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
ALKOTMÁNYJOG - Szakvizsga felkészítő kötet

Második, átdolgozott kiadás

A kézirat lezárva: 2016 . szeptember 1.

Szerzők: Jakó Nóra, Mikes Lili, Szabó Zsolt

Szakmai lektor: Sulyok Tamás

Patrocinium Kiadó, 2016

 

A szerzők a kötetet az Igazságügyi Minisztérium által kiadott hivatalos tételsor mentén írták meg, tematikusan rendezve az egyes témakörökhöz tartozó joganyagot és alkotmánybírósági gyakorlatot. A kötet célja egyrészt az, hogy átfogó ismereteket biztosítson minden témakörben, másrészt pedig rávilágítson az egyes kérdésekkel kapcsolatban jelentkező jogértelmezési és joggyakorlatban felmerülő problémákra is.

 
4 200 Ft
-10%
AZ ALKOTMÁNYJOGI PANASZ KÉZIKÖNYVE

A kézirat lezárva: 2014. december

Szerzők: Bitskey Botond; Bodnár Eszter; Csink Lóránt; Fröhlich Johanna; Köblös Adél; Marosi Ildikó; Gárdos-Orosz Fruzsina; Rajos Krisztina; Sonnevend Pál; Török Bernát

Szerkesztette: Bitskey Botond; Török Bernát

HVG-ORAC Kiadó, 2015

 

Jelen kötet ahhoz kíván hozzájárulni, hogy a 2012-ben az alapjogvédelem egyik legfontosabb hazai eszközévé vált jogintézmény valóban betölthesse rendeltetését. Ennek érdekében segít eligazodni az alkotmányjogi panasz eljárási szabályai, valamint az indítványok formai és tartalmi követelményei között. Ezek ismerete ugyanis nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az indítványozók jogsérelmük orvoslására sikeresen ki tudják használni az alkotmányjogi panaszban rejlő lehetőségeket. A kézikönyv az Alkotmánybíróság elmúlt három évének vonatkozó esetjogát feldolgozva nyújt segítséget olyan alkotmányjogi panaszok elkészítéséhez és benyújtásához, amelyek az Alkotmánybíróság érdemi alapjogi döntésére vezethetnek.

 
5 000 Ft
Akció: 4 500 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
VÁLASZTÁSI RÉSZVÉTEL ÉS ALKOTMÁNYJOG

A szavazási módok

Szerző: Hallók Tamás

HVG-ORAC Kiadó, 2015

 

A választásokon minden állampolgárnak alanyi joga van befolyásolni azt, hogy kikből álljanak a népképviseleti szervek. Ezért szükséges arra törekedni, hogy növekedjen a részvétel.

 

Ez a könyv a különböző szavazási módokat a részvétel növelésének szemszögéből vizsgálja, s a következő kérdésekre keresi a választ:

- Megfelelően garantálják-e a választások tisztaságát azok a szavazási      módok, amelyekkel a szavazás napján lakóhelyüktől távol levők élhetnek?

- Kedvezőek-e, kényelmessé teszik-e a választópolgárnak a szavazást?

- Alkalmasak-e a választási részvétel növelésére?

 
5 000 Ft
Akció: 4 500 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
GONDOLATOK NÉVJOGRÓL, SZÓLÁSSZABADSÁGRÓL

Szerző: Navratyil Zoltán

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2015

 

„A szerző - mint az amerikai telepesek - a hazai szűzföldek feltörésével és külhoni maggal való beültetésével folytatta a kutatást, amelynek ebbéli eredetisége és újdonsága mellett talán még szembetűnőbb a kutatás, az elemzés komplexitása. […] Az összefüggések egyedülálló gazdagságából elemzi a szerző a privát szférához való személyiségi jog - és ezen belül a névjog - magánjogi, valamint a szólásszabadsághoz való jog alkotmányos dogmatikáját a különböző jogrendszerekben - a legmagasabb szintű összehasonlító jogi módszerrel -, a jogalkalmazási gyakorlatban manifesztálódó prioritásokat, a közszereplők jogállását és gyengébb jogvédelmét, a személyek életképének a jog általi oltalmazását, a személyiségi jogok és az alkotói szabadság kollízióját.” (Részlet Lábady Tamás előszavából)

 
3 000 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 CHALLENGES AND PITFALLS IN THE RECENT HUNGARIAN CONSTITUTIONAL DEVELOPMENT DISCUSSING THE NEW FUNDAMENTAL LAW OF HUNGARY

Szerkesztette: Zoltán Szente – Fanni Mandák – Zsuzsanna Fejes

L’Harmattan Kiadó, 2015

 

The new Hungarian Fundamental Law of 2011 has become a prominent topic of the present-day European constitutional and political discourse. European institutions, human rights organisations, even foreign government officials of some EU states have expressed their concerns not only about the new constitutional rules but also the recent development and the situation of the rule of law. The need for scientific discourse ont he recent constitutional development encouraged leading Italian and Hungarian scholars to cooperate and address the most important problems of contemporary constitutionalism in Hungary. This book contains the results of this dialogue.

 
6 500 Ft
Akció: 5 200 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
SZIMBOLIKA ÉS KÖZJOG

Szerzők: Halász Iván - Schweitzer Gábor

Pesti Kalligram, 2010

 

A kötet a hatályos magyar közjog alapján bemutatja az állami és nemzeti jelképek szabályozását. Foglalkozik az állami és nemzeti szimbolika kialakulásának folyamataival, valamint elemzi a közelmúltban jelképekkel összefüggő elvi jelentőségű vitákat és dilemmákat is. Az áttekintés érinti az Európai Unió hazai jogrendbe beépülő szimbólumait, valamint a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek jelképhasználatát is.

 
2 500 Ft
Akció: 2 250 Ft
Kezdete: 2017.11.01
A készlet erejéig!
-10%
CÍMSZAVAK ALKOTMÁNYJOGI KISLEXIKONHOZ

Szerző: Rózsa Gábor

Magánkiadás, 2010

 

A könyvben olyan jogi fogalmak meghatározása szerepel, melyeket manapság sűrűn használunk a közéletben az alkotmányozással, a törvényalkotással, az állami és önkormányzati működéssel, az igazságszolgáltatással kapcsolatban. Sokszor helytelenül, félreérthetően. Ezért igyekszik a szerző, Dr. Tóth Károly, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának egyetemi tanára közérthető, de szakmailag és nyelvileg pontos meghatározásokat adni e fogalmakra. Emellett a függelékben igen sok közérdeklődésre számot tartó történelmi adatsort, jogszabályi hivatkozást és felsorolást közöl, melyek segítenek eligazodni mai jogállami vitáinkban (pl.: Államfők Magyarországon; Miniszterelnökök Magyarországon; Parlamentek létszáma és szerkezete; Néhány fontosabb alkotmányjogi törvény; Latin szavak és kifejezések; stb).

 
3 500 Ft
Akció: 3 150 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
AZ ALKOTMÁNYJOGNAK ASZTALÁNÁL

Az Alkotmánybíróság belülnézetben…

Szerző: Holló András

HVG-ORAC Kiadó, 2015

 

Holló András könyve műfajt teremt. Egyszerre személyes és epikus. Bepillantást enged egy kevéssé ismert, nagytekintélyű intézmény mindennapjaiba, végigvezet a magyar alkotmánybíráskodás létrejötte első évtizedeinek izgalmas történésein. A szakmai memoárhoz áll legközelebb, de feltűnő vonása, hogy félútról pillant vissza. Részint, mert ő maga még szellemi alkotóereje teljében van, részint pedig azért, mert a honi alkotmánybíráskodás mibenléte még jócskán formálódik a jelenben is, tehát csupán kezdeti szakasza zárult le. Ennek az első korszaknak egyedi módon és egyéni szemszögből megírt, az élőbeszéd elevenségét is hordozó látlelete a kezünkben tartott könyv.

 
5 000 Ft
Akció: 4 500 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 AZ EURÓPAI UNIÓ KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ BŰNMEGELŐZÉSI CÉLÚ ADATKEZELÉSEK

A rendőrségi együttműködés adatvédelmi összefüggései

Szerző: Nagy Klára

Dialóg Campus, 2014

 

Az államok közötti, bűnügyi területen megvalósuló rendőrségi együttműködés és adatcsere az Európai Unióban olyan mértékű, amely már az együttműködések rendszerszintű áttekintését igényli, és amely a személyes adatok védelméhez való jog és egyéb alapjogok veszélyeztetésének és sérelmének globalizálódását hozza. A nemzetközi bűnügyi együttműködés területén a szorosabb és hatékonyabb bűnmegelőzés érdekében egyre nagyobb az igény a személyes adatok kezelésére, újfajta, átfogó adatbázisok létrehozatalára, az adatcserék folyamatának egyszerűsítésére, az adathozzáférések szélesebb körű biztosítására és kevésbé megbízható forrásból (pl. magánszemélytől, magánszervezettől) származó vagy nyílt forrású adat „hasznosítására”. A személyes adatok védelméhez való jog tehát több szempontból is veszélybe kerül, jóllehet az az egyének részéről felmerülő igény, amely szorosan hozzátartozik az emberi mivoltukhoz.

 
3 480 Ft
Akció: 3 130 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 A TOLERÁNS TÁRSADALOM - KORLÁTLAN, ERŐTELJES ÉS SZÉLESRE NYITOTT

Szerző: Lee C. Bollinger

Complex Kiadó, 2014

 

Lee C. Bollinger két könyve, A toleráns társadalom és a Korlátlan, erőteljes és szélesre nyitott közel negyedszázados különbséggel látott napvilágot. Utóbbi alig néhány éve jelent meg, de időbeli különbségük alig érzékelhető mindkét kötet rendkívül aktuális problémákat boncolgat. A szerző az amerikai szólásszabadság kutatója, a tengerentúli jogtudományi „establishment” elismert és gyakran hivatkozott alakja. Írásai hamisítatlanul amerikaiak, ám Bollinger felfogásának számos eleme igencsak európai, mint a sajtószabadság önálló jogként való elismerése vagy a hozzáférési jogok melletti kiállás.

 
4 305 Ft
Akció: 3 875 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A DEMOKRÁCIA ÉS A SZÓLÁSSZABADSÁG HATÁRAI

Válogatott tanulmányok

Szerző: Frederick Schauer

Szerkesztette: Koltay András

Complex Kiadó, 2014

 

A demokrácia és a szólásszabadság határai című, Frederick Schauer tanulmányait tartalmazó kötet egészen friss mű, noha régebbi szövegeket is tartalmaz. Eredeti, angol nyelvű változata ebben a formában nincsen; a Koltay András szerkesztő által a szerzővel együttműködve kiválasztott 26 szöveg elsősorban amerikai jogi folyóiratokban, illetve tanulmánykötetekben jelent meg, és mindegyikük a mai napig friss, élő, a mai kutatásokban használható, illetve az érdeklődők kíváncsiságát kielégítő tanulmány.

 
7 245 Ft
Akció: 6 520 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 MAGYARORSZÁGOT SAJÁT ALKOTMÁNYA NÉLKÜL KORMÁNYOZNI NEM LEHET

A közgazdász almanachja

Szerző: Kukorelli István

Méry-Ratio, 2014

 

A műfaját tekintve tanulmánygyűjtemény és közjogi almanach egyes darabjai a 2011-es új Alaptörvényt közvetlenül megelőző és azt követő években születtek. Az írások egy része könyvekben, kiadványokban, szaklapokban megjelent, másik része még nem publikált. A könyv a Magyarországot saját alkotmánya nélkül kormányozni nem lehet címet viseli, de lehetne más is, például közjogi korkép, tájkép az elmúlt, sokszor értelmes párbeszéd nélküli évekről. A cím utalni kíván az Alaptörvényben is szereplő magyar történelmi alkotmányra, pontosabban az alkotmányos identitástudat történetiségére, amelybe az Alaptörvény előtti 22 év is beletartozik ellentmondásaival együtt.

 
4 400 Ft
Akció: 3 520 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A POLITIKAI DISKURZUSOK ALKOTMÁNYJOGI SZERKEZETE

A demokratikus közvélemény kialakulásának alkotmányos garanciái - európai standardok és közép-európai kihívások

Szerző: Smuk Péter

MTA BTK, 2014

 

A demokratikus közvélemény kialakulása érdekében az államnak nemcsak elviselnie kell a véleménynyilvánítás szabadságát, hanem szerveznie és támogatnia is kell a politikai diskurzusok sokszínűségét. Ez a kötet tisztázza az állam erre irányuló intézményvédelmi kötelezettségének elméleti alapjait, valamint áttekinti az európai standardokat és a sajátos történelmi hátterű közép-európai államok kapcsolódó jogintézményeit és alkotmányos gyakorlatát a médiajog, a kampányszabályozás és a parlamenti jog területén.

 
3 000 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
ERŐS ÁLLAM - ALKOTMÁNYOS KORLÁTOK

Szerző: Stumpf István

Századvég, 2014

 

Kukorelli István, egyetemi tanár, az MTA doktora, az Alkotmánybíróság volt tagja:

Stumpf István tanulmánykötete a sein és a sollen, a diagnózis és a terápiakészítés szellemében íródott, kritikai értékelő alapon: egyrészt az elmúlt negyedszázad államrendjéről, másrészt a jövő alkotmányos államáról. Főbb hívószavai: a demokrácia, a jogállamiság, az alkotmányosság és a hatalommegosztásra épülő jó kormányzás.

 
4 500 Ft
Akció: 3 825 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 A MAGYAR BÍRÓSÁGI GYAKORLAT AZ ELŐZETES DÖNTÉSHOZATALI ELJÁRÁSOK KEZDEMÉNYEZÉSÉNEK TÜKRÉBEN 2004-2014

Szerzők: Blutman László, Czine Ágnes, Heinemann Csilla, Magyarfalvi Katalin, Metzinger Péter, Molnár Gábor, Osztovits András, Simonné Gombos Katalin, Somssich Réka, Várnay Ernő

Szerkesztő: Osztovits András

HVG-ORAC Kiadó, 2014

 

A Bibliotheca Curiae második kötete először teszi közzé a könyvsorozat történetében a Kúria egyik joggyakorlat-elemző csoportjának az elkészült kutatási eredményeit. „Az Európai Unió jogának alkalmazása: az előzetes döntéshozatali eljárások kezdeményezésének tapasztalatai” megnevezésű vizsgálat két fő kérdésre összpontosított. Először arra, hogy 2004 óta a magyar bíróságok összesen hány és milyen típusú ügyekben kezdeményeztek előzetes döntéshozatali eljárásokat, ezekben az ügyekben – az EU Bíróság határozatát követően – milyen érdemi döntést hoztak, és az a magyar jogalkotásra, illetve bírói gyakorlatra milyen hatással volt. A vizsgálat másik része arra irányult, hogy milyen ügyekben nem került sor előzetes döntéshozatali eljárásra annak ellenére, hogy a peres felek azt indítványozták.

 
5 000 Ft
Akció: 4 500 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
ALKOTMÁNY BOULEVARD - Alkotmány Blvd.

A megmagyarázott politika

Szerző: dr. Kiss Dániel Bálint

Novissima Kiadó, 2014

 

A rendszerváltás óta már huszonöt év telt el. Kormányok jöttek és mentek, miniszterelnökök tűntek el a süllyesztőben. Nagy pártok, államfők, főbírák és alkotmánybírók léptek le a színről, átadva helyüket az újabb próbálkozóknak. S mi mindebből alig értettünk valamit.

Így aztán nem csoda, ha a fejünk fölött történnek a dolgok. Az átlagember mit sem ért a kormányzás mélyebb összefüggéseiből. Beéri azzal, ahogy a számára szimpatikus politikus lefordítja a valóságot. Megelégszik egy sok esetben primitív ösztönökre játszó, lebutított világmagyarázattal. Így születnek meg aztán a politika városi legendái elárult rendszerváltásról, puskázó Alkotmánybíróságról vagy Gyurcsány Ferenc miniszterelnök lemondásáról. Aki – a közhiedelemmel ellentétben – nem mondott le.

 
2 990 Ft
Akció: 2 540 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
AZ ALKOTMÁNYOZÁS DILEMMÁI

Alkotmányos identitás és európai integráció

Szerző: Trócsányi László

HVG-ORAC Kiadó, 2014

 

Az Alaptörvény számos új kérdésre hívja fel a figyelmet. A hagyományos alkotmányjogi fogalmak a XXI. században tartalmi változásokon mennek keresztül, a korábban általánosan igaznak vélt doktrínák újragondolása szükséges. Az egyesülő Európában a nemzeti szuverenitás kifejezés mellett egyre jobban előtérbe kerül a tagállamok alkotmányos identitása, amelynek tartalmi elemeiről ma még nehéz kiforrott álláspontot kialakítani. Az Európai Unió ezzel szemben a nemzeti identitás kereteit kutatja joggyakorlatában. Magyarország Alaptörvénye egyedi hangvétele miatt az „európai közjogi laboratóriumok” vizsgálatának tárgya lett.

 
5 000 Ft
Akció: 4 500 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 ALKOTMÁNYBÍRÁSKODÁS - SZOCIOLÓGIAI, POLITOLÓGIAI ÉS JOGELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSEKBEN

Szerző: Pokol Béla

Kairosz Kiadó, 2014

 

Hivatalban lévő alkotmánybíróként és kutatóként írta meg a Szerző a könyvben található elemzéseket. Az Alaptörvény hatályba lépése óta már ezer felett jár a döntések száma, melyekben értelmezték az absztrakt alaptörvényi rendelkezéseket. Az ezekben rejlő értelmezési formulák, illetve az eközben lezajlott viták összegző jellegű felmutatása élőbbé teheti a szélesebb jogászság és a szellemi körök felé is az Alaptörvény jogrendszerben betöltött szerepét. Belülről szemlélve az alkotmánybíráskodás folyamatát, ennek strukturális problémái is jobban felbukkannak, és ezek nyilvánosság előtti elemzése az alkotmánybírói döntés szociológiáját is a tudományos vizsgálódások és viták tárgyává teheti a jövőben.

 
3 200 Ft
Akció: 2 560 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A VÁLASZTÓJOG ALAPJOGI TARTALMA ÉS KORLÁTAI

Szerző: Bodnár Eszter

HVG-ORAC Kiadó, 2014

 

Amikor a választópolgár a választás napján leadja a szavazatát, nemcsak a közhatalom demokratikus gyakorlásában vesz részt, hanem egyben a legfontosabb politikai részvételi jogát is gyakorolja.

Ez a könyv a választójogot tudatosan alapjogi megközelítésből vizsgálja: arra keresi a választ, hogy mi a választójog alapjogi tartalma, melyek alapjogi sajátosságai, hol vannak a határai, és mi következik ebből a választójog védelmére nézve. Ehhez az alapjogi dogmatikai keretrendszer felhasználása mellett a hazai és nemzetközi alapjogvédelmi fórumok gyakorlatának elemzésére, a történeti és jogösszehasonlító módszer eredményeire épít, egyben olyan aktuális választójogi kérdéseket is feszeget, mint a külföldön élők, a bűncselekmény miatt elítéltek, a gondnokság alatt állók vagy a gyermekek választójoga.

A könyvet haszonnal forgathatják a tudomány művelői, a gyakorló jogászok, a választási szervek tagjai, az egyetemi hallgatók és a választójog lényegének megértésére törekvő választópolgárok is.

 
4 000 Ft
Akció: 3 600 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
VÁLASZTÓJOGI KOMMENTÁROK

A kéziratok lezárásának ideje: 2014. január 15.

Szerzők: Berta Zsolt, Cserny Ákos, Péteri Attila, Sári Miklós, Szablics János

Szerkesztette: Cserny Ákos

Lektorálta: Pálffy Ilona

Complex Kiadó, 2014

 

A Választójogi kommentárok című kiadvány a teljes magyar választójogi joganyag kommentárjait illetve magyarázatát tartalmazza. A mű a jogelmélet és a joggyakorlat eddigi eredményeit felhasználva értelmezi az új választójogi szabályozást; kitér annak alkotmányos és gyakorlati vonatkozásaira egyaránt.

 

A kiadvány hasznos segítséget nyújt a szakembereknek és a terület iránt érdeklődőknek egyaránt.

 

 
6 930 Ft
Akció: 6 235 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
ÁLLAMPOLGÁRSÁG ÉS ÁLLAMUTÓDLÁS

Szerző: Ganczer Mónika

Dialóg Campus Kiadó, 2014

 

Noha az állandóság képzetét keltik, az államok is sajátos életet élnek: megszületnek és megszűnnek. Létezésük olyan meghatározó eseményei, mint az egyesülés, a szétválás, az elszakadás vagy a terület egy részének átadása szükségképpen kihatással vannak az egyén életére is. Többnyire az állampolgárok kiszolgáltatott szemlélői az államutódlással járó radikális változásoknak: ideális esetben maguk és családtagjaik megszerzik az új állam polgárságát, ám olykor hontalanság vagy akár kiutasítás vár rájuk. Hatékony védelmet elsősorban a nemzetközi jogtól remélhetnek. A kötet eme problémakör átfogó vizsgálatára vállalkozik, az állampolgárság általános kérdéseitől haladva az államutódlás speciális esete felé.

 
4 980 Ft
Akció: 4 235 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
BEVEZETÉS A PARLAMENTI JOGBA

Bővített, új kiadás

Szerző: Szente Zoltán

Atlantisz Könyvkiadó, 2010

 

A kötet a parlamenti jog első magyar nyelvű átfogó és rendszeres bemutatása. Az 1998-as első változat átdolgozott, bővített, aktuálizált kiadása.

 

Az országgyűlés működési elveit és szabályait, a parlamenti jog dilemmáit nemzetközi összehasonlításban elemző könyv tárgyalja a különböző modellek, alternatívák jellegzetességeit és következményeit.

Alapvető mű mindazok számára, akik érteni szeretnék a parlamentek és a magyar Országgyűlés működését.

 

Szente Zoltán a téma avatott szakértője, hosszú évek komoly kutatási eredményeit tolmácsolja mindenki számára érthetőn és szakszerűen.

 
5 000 Ft
Akció: 4 000 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A NEMZETKÖZI JOG HATÁSA A MAGYAR JOGGYAKORLATRA

Szerzők: Blutman László, Csatlós Erzsébet, Schiffner Imola

HVG-ORAC Kiadó, 2014

 

Hány alkalommal idézte az Alkotmánybíróság az Emberi Jogok Európai Egyezményét? Milyen gyakran utalt a Kúria (Legfelsőbb Bíróság) a nemzetközi jogra, és mely nemzetközi szerződések szerepeltek leggyakrabban a határozataiban? Mérhető-e a nemzetközi jogon alapuló érvek súlya az egyes döntésekben, és erre miképpen utalhatnak a határozatokban szereplő nyelvi kifejezések? Miért téves a nemzetközi szerződések „kihirdetéséről” beszélni? Milyen nemzetközi szokásjogi normákat ismert el eddig a Nemzetközi Bíróság, és mi az akadálya ezek alkalmazásának a magyar joggyakorlatban?

 
5 800 Ft
Akció: 5 220 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
KI ŐRZI AZ ŐRZŐKET?

Az Ombudsmani jogvédelem

Szerző: Szabó Máté

Kairosz Kiadó, 2010

 

Egy könyv az állampolgár és a közhivatalok közötti lehetséges harmónia megteremtéséről, kísérlet a mediációra.

 
3 990 Ft
-10%
A GYŰLÖLETBESZÉD KORLÁTOZÁSA MAGYARORSZÁGON

Alkotmányos és jogalkalmazói megközelítések, európai kitekintéssel

Szerkesztette: Koltay András

Complex Kiadó, 2013

 

A gyűlöletbeszéd korlátozásának mindig aktuális kérdése a szólásszabadság terjedelme körüli viták egyik alapvető eleme. A gyűlöletbeszéddel kapcsolatos jogi szabályozás és jogalkalmazás ismeretében – nem utolsósorban – a demokratikus nyilvánosság működéséről is tisztább képet alkothatunk. Kötetünk igyekszik a vizsgált téma valamennyi fontos és jogi szempontból értékelhető aspektusát körüljárni. Két átfogó tanulmány szintetizálja a gyűlöletbeszéd korlátozásával kapcsolatban hazánkban több mint két évtizede folyó alkotmányos vitákat, jogalkotási kezdeményezéseket és eredményeket. Könyvünkben az Olvasó megtalálja a releváns magyar büntetőjogi és médiaszabályozási joggyakorlat, valamint az Emberi Jogok Európai Bírósága kapcsolódó esetjogának összefoglalását. A jogalkalmazói tevékenység bemutatásán túl a kötet a médiahatóság e tárgyban indított kutatásainak eredményeit, következtetéseit is tartalmazza.

 
3 780 Ft
Akció: 3 400 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
CENZÚRÁZVA

Szerző: Paul B. Coleman

Kairosz Kiadó, 2013

 

A szerző a Szabadságot Védők Szövetségének jogtanácsosa Bécsben, szakterülete az európai jog. Kötete több mint érdekes! A gyűlöletbeszéd témájával, annak az állam által kikényszerített cenzúrájával foglalkozik. E rövid könyv ezzel szemben jelent kihívást. A szerző ugyanis összegyűjtött számos gyűlöletbeszéd-ügyet és azokat a törvényeket, amelyek révén ezeket bíróságokon tárgyalták. Reflektorfénybe kívánja állítani azt a „világos és azonnali” veszélyt, amelyet Európa gyűlöletbeszéd-törvényei jelentenek. Egyben kifejezi reményét arra nézve, hogy Európa el fog távolodni e folyamattól és az egyik legalapvetőbb szabadság, a szólásszabadság tisztelete felé fordul.

 
3 200 Ft
Akció: 2 720 Ft
Kezdete: 2017.11.01
A készlet erejéig!
-10%
AZ ALAPJOGI BÍRÁSKODÁS KÉZIKÖNYVE

Szerző: Somody Bernadette, Szabó Máté Dániel, Vissy Beatrix

HVG-ORAC Kiadó, 2013

 

Az ítélkezés bármely ügyszakában felmerülhet, hogy egy jogvita helyes eldöntéséhez figyelembe kell venni az érintettek alapjogait. Nemcsak a kifejezetten alapjogi igényérvényesítésre irányuló eljárásokban, hanem polgári, büntető- vagy közigazgatási ügyekben is adódhatnak olyan jogértelmezési kérdések, amelyek alapjogok alkalmazását teszik szükségessé. Az alkotmányjogi panasz bevezetése nyilvánvalóvá tette ezt, hiszen 2012 óta bármely rendesbírósági ítélet megtámadható az Alkotmánybíróság előtt, ha az az ügyben érintettek számára alapjogsérelmet okozott.

 
4 000 Ft
Akció: 3 600 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
MÉRLEGEN AZ ALAPTÖRVÉNY

Interjúkötet hazánk új alkotmányáról

Szerkesztette:

HVG-ORAC Kiadó, 2013

 

 

„A mindenkori alkotmányról, így most az Alaptörvényről is, beszélnünk kell, értékeiről és hibáiról egyaránt. A kötet nagyon jó érzékkel tesz hozzá ehhez a diskurzushoz, hisz a hozzáértő interjúalanyok lényegi kérdésekre mély és őszinte válaszokat adnak. Ezeket a válaszokat pedig nem lehet félresöpörni – akkor sem, ha valaki nem ért egyet velük.”

(részlet Paczolay Péter előszavából)

 

 
4 000 Ft
Akció: 3 600 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
TRANSFORMATION OF THE HUNGARIAN LEGAL SYSTEM 2010-2013

Szerkesztette: Péter Smuk

Complex Kiadó, 2013

 

This book is intended to provide a comprehensive overview, both for theoreticians and for practitioners, of the transformation of the Hungarian legal system which has been carried out since 2010. Our legal scholar authors analyse the new Fundamental Law, the reforms of the most important codes and significant legal institutions of the main branches of law.

 

The scope of these studies is astoundingly large. Starting with the new constitution, and continuing through the transformation of the system of administration, Parliament has also adopted legislation on a wide range of fundamental rights, along with the legal status and competence rules of most of the state organs; affecting the complex relationship of international law, the law of the European Union and domestic law as well. Hungary has a new constitution; new electoral system; new Civil, Criminal and Labour Codes.

 
3 675 Ft
Akció: 3 310 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
BEVEZETÉS AZ ALKOTMÁNYJOGBA (2016)

Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei

Ötödik, átdolgozott kiadás

Szerzők: Balogh Zsolt, Csink Lóránt, Jakab András, Kiss Barnabás, Klicsu László, Lichtenstein József, Schanda Balázs, Till Szabolcs, Tóth Károly, Trócsányi László, Varga Zs. András

Szerkesztő: Schanda Balázs, Trócsányi László dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2016

 

A jelen alkotmányjogi tankönyv a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara, valamint a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának összefogásából született meg. A két kar Alkotmányjogi Tanszékei azért fogtak össze, hogy alkotmányjogi jegyzetet bocsássanak a joghallgatók, igazgatási szakos hallgatók, valamint az alkotmányjog iránt érdeklődő szélesebb közönség elé.

 
3 900 Ft
Akció: 3 510 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!

12

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.