Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Nemzetgazdaságtan


Sorrend:

-20%
  A MÚLTBÓL A JÖVŐBE – GAZDASÁGI-TÁRSADALMI DILEMMÁINK

Szerző: Csath Magdolna

Kairosz Kiadó, 2017

 

A neves közgazdász ebben a könyvében a múltból a jövőbe tekint: először megvizsgálta, hogy 2010-ben, a választások előtt mi foglalkoztatta a politikusokat és a Fidesz választási programjában ígértek 2010 és 2015 között mennyiben valósultak meg. 2016-17-et vizsgálva arra koncentrál, mit kellene tennie Magyarországnak azért, hogy a jövőben ne lemaradó ország, hanem képességeit kihasználva kreatív munkahelyeket és jó életminőséget kínáló ország legyen. A szerző rámutat, hogy egyes problémák mintha örökösek lennének: a kisvállalkozások helyzete, a tudás hasznosítása, az innováció támogatása és a versenyképesség. A célja az, hogy szigorúan szakmai alapon lehetséges megoldásokat javasoljon.

 
3 200 Ft
Akció: 2 560 Ft
Kezdete: 2017.06.22
A készlet erejéig!
-20%
  TÚLÉLÉSI STRATÉGIÁK A MAGYAR GAZDASÁGBAN – ESETTANULMÁNYOK A 2000-ES ÉVEK ELEJÉRŐL

Szerző: Dr. Balogh Eszter

L’Harmattan Kiadó, 2015

 

Ez a könyv a lehető legjobb történelmi pillanatban jelenik meg, ugyanis közismert, hogy a magyar vállalatok évtizedek óta különböző túlélési stratégiákat alkalmaznak. Miért nem tudnak fejlődni a kicsik, és miért növekszenek a különbségek a kisebb és a nagyobb vállalatok között?

 
1 990 Ft
Akció: 1 590 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
AZ INNOVÁCIÓS RENDSZER NÉHÁNY METSZETE

Szerző: Inzelt Annamária

JATEPress, 2015

 
5 040 Ft
Akció: 4 285 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
  A KÖZIGAZGATÁS GAZDASÁGTANA. A GAZDASÁGI KORMÁNYZÁS LEHETŐSÉGEI ÉS DILEMMÁI

Szerző: Bordás Mária

Dialóg Campus Kiadó, 2014

 

A globalizmus, de különösen a 2008-as világgazdasági pénzügyi válság, az elmúlt években egy erőteljesebb állami szerepvállalásra hívta fel a figyelmet, amelynek következtében a gazdasági kormányzás kérdése egyre hangsúlyosabbá vált. A gazdasági kormányzásnak kiemelt jelentősége van a mai Magyarországon, ahol a bürokratikus gazdaságirányítási rendszer felbomlása óta eltelt csaknem 25 év alatt sem sikerült tisztázni a gazdasági kormányzás intézményeinek szerepét. Az ország gazdasági teljesítménye ennek eredményeként az elmúlt másfél évtizedben messze alul maradt a várakozásoknak.

 
5 480 Ft
Akció: 4 930 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
  A MODERN MAGYAR GAZDASÁG TÖRTÉNETE SZÉCHENYITŐL A SZÉCHENYI-TERVIG

Szerkesztő: Gulyás László

JATE Press, 2011

 
2 835 Ft
Akció: 2 410 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
EREDETI VÁLSÁGFELHALMOZÁS

Összeomlás vagy átalakulás?

Új Reformkor

Szerző: Miszlivetz Ferenc

Savaria University Press, 2009

 

„2009 februárjában az MTA PTI Érték- és Kultúra Műhelye és az ISES Alapítvány konferen-ciát rendezett Világválság – magyar válság címmel a Tudományos Akadémián. A rendezvény végállomása volt egy 2007-ben Szombathelyen elindított a Hogyan jutottunk idáig és merre tovább? címmel elindított tudományos és közéleti fórumsorozatnak, amelyen az üzleti élet, a civil társadalom és a politika helyi képviselői is részt vettek. A rendezők feltett szándéka volt, hogy megkíséreljék összekapcsolni, egymásra vetíteni a terebélyesedő globális válság és az egyre mélyülő és több dimenziót felmutató magyar válság kérdéseinek elemzését.

 
2 800 Ft
Akció: 2 240 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
  VÁLTOZÁS ÉS ÖRÖKSÉG. A KINCSTÁRI GAZDASÁG CSAPDÁJÁBAN

Szerző: Morita Tsuneo

Balassi Kiadó, 2014

 

„Igaz, Morita Tsuneónak japán arca van, de a szíve és az agya csak félig japán. Félig már hozzánk tartozik. Nem csak azért, mert évtizedeket töltött Magyarországon és megtanulta nehéz nyelvünket. Azért is, mert sok szempontból belülről éli át azt, ami ebben az országban és határainkon túl, a posztszocialista régióban történik. Egyszerre néz ránk életünk résztvevőjeként, azonosul problémáinkkal – ugyanakkor megőrzi a külső elemző tárgyilagosságát, és a japán fejlődés alapos ismerete, a nemzetközi összehasonlítás tovább növeli fejtegetéseinek meggyőző erejét. Sok állítását, köztük nem is egy kritikai észrevételét meggyőzőnek és tanulságosnak tartom, bár vannak olyan gondolatai is, amelyekkel nem tudok egyetérteni. Nyugodt szívvel ajánlom a könyv olvasását. Morita minden írása érdekes, tartalmas, gondolatébresztő.”  (Kornai János)

 
2 800 Ft
Akció: 2 520 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
AZ ÖNKORMÁNYZATOK SPORTFINANSZÍROZÁSA MAGYARORSZÁGON

Szerző: Gyömörei Tamás

Publikon Kiadó, 2014

 

"Sport és állam: vagy sport és gazdaság? Hazánkban a rendszerváltozás után gyakran került felszínre a sport finanszírozási kérdéskörében, hogy milyen mértékben és mely részében kapcsolódjon a sport az állami befolyásolás kényelmesebb rendszeréhez - akár közvetlenül, vagy közvetve az önkormányzatokon keresztül -, vagy törekedjen független, mondhatni szabadabb pályán fejlődésre. Az ágazatban, de széles társadalmi közösségben is éles viták alakulnak ki kapcsolatok minőségének és erősségének meghatározásában. A két szélső póluson "A Sport tartsa el önmagát", illetve "A Sport nemzeti ügy" kijelentésekkel találkozhatunk. Monográfiámmal éppen e rendkívül széles mezőn való eligazodáshoz kívántam hozzájárulni." (Gyömörei Tamás)

 
2 400 Ft
Akció: 2 040 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A MÉRHETETLEN ÖNKORMÁNYZATI VAGYON

Szerző: Szabó István

Publikon Kiadó, 2014

 

"A helyi önkormányzatok költségvetési szektoron kívüli szervezetek útján történő feladatellátása akkor is fontos marad, ha a túlzott decentralizáció ingája a túlzott központosítás felé tart éppen. A kismonográfia célja, hogy ráirányítsa a figyelmet az önkormányzati gazdálkodás költségvetésen kívüli szegmensére, ezen belül is az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működési jellemzőire.

Társadalmi és gazdasági jelentősége abban rejlik, hogy rávilágítson azon megoldásra váró problémákra, amelyek szerint a jelenlegi államháztartási információs rendszer alkalmatlan a közpolitikai döntések pénzügyi hatásainak reprezentálására, az államháztartási vagyon helyzetének bemutatásra. Ajánlom e könyvet az önkormányzati szektor döntéshozói részére, ugyanis e vállalati kör alkalmas arra, hogy képviselőtestület politikai felügyelete alól számos forrás és fontos döntés kikerüljön." (Szabó István)

 
2 400 Ft
Akció: 2 040 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
DINAMIKUS MAKROMODELLEK A MAGYAR GAZDASÁGRA

Szerző: Mellár Tamás

Központi Statisztikai Hivatal, 2003

 
2 890 Ft
-10%
AKTÍV SZABÁLYOZÁS VAGY GAZDASÁGPOLITIKAI NIHILIZMUS?

Szerző: Galbács Péter

Akadémiai Kiadó, 2012

 

Ez a könyv egy igazságkereső mű. Elolvasását javasolom mindazoknak, akik a közgazdaságtan versengő elméleteinek felszínes ismerete alapján arra a következtetésre jutottak, hogy e tudományterületen relatív minden állítás. E könyv nemcsak elmélyítheti tudásukat, de kiváló módszertanú, logikusan érvelő kritikai elemzéssel rávilágít arra is, hogy melyik irányzat milyen módon és mértékben segítette megismerni - vagy éppen félreismerni - a makrogazdaság működését, s ezáltal hogyan járult hozzá a monetáris és a fiskális politika megalapozásához, illetve lehetett okozója téves gazdaságpolitikai döntéseknek. A könyv olykor „csak” fontos kérdések megfogalmazásáig jut el, megadva a továbbgondolás esélyét az igazság kereséséhez csatlakozó, elmélyült olvasójának.

 

Dr. Pulay Gyula,

az Állami Számvevőszék Kutató Intézetének főigazgatója,

a Károli Gáspár Református Egyetem tanszékvezető egyetemi docense

 
4 600 Ft
Akció: 4 140 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
GLOBÁLIS VÁLSÁG – MAGYAR VÁLSÁG – ALTERNATÍVÁK

Szerző: Szalai Erzsébet

L’Harmattan Kiadó, 2012

 

Szalai Erzsébet legújabb könyvében korunk legalapvetőbb kérdéseit járja körül: Melyek jelenünk globális válságának hosszabb távon ható, mélyebb okai, ezzel összefüggésben elegendő-e – amint azt a hazai szerzők többsége teszi – csupán a válság pénzügyi oldalával foglalkozni? A globális válság miért és mennyiben rendszerválság is, vagyis a kapitalista társadalmi berendezkedés válsága?

 

Hogyan, milyen mechanizmusokon keresztül hatott és hat a globális válság a magyar társadalomra és gazdaságra? A külső válság és az elmúlt húszegynehány év hazai társadalomtörténeti folyamatai hogyan ágyazhattak meg egy mára kiépülő jobboldali politikai diktatúrának, mely már csak külsőségeiben őrzi egy liberális demokrácia jegyeit?

 

Milyen belső feszültségeik és jövőbeni lehetőségeik vannak a globális civil mozgalmaknak és a rendszerkritikai baloldalnak? Az időben előretekintve milyen pesszimista és optimista

szcenáriók fogalmazhatóak meg, úgy globális, mint hazai szinten?

 
2 600 Ft
Akció: 2 080 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
  A MAGYAR VILLAMOSENERGIA-SZEKTOR MŰKÖDÉSE ÉS SZABÁLYOZÁSA I.

Szerkesztette: Fazekas Orsolya

Complex Kiadó, 2010

 

A villamosenergia iparág szabályozásáról és működéséről szóló ilyen átfogó, sokoldalú mű most először kerül forgalomba.

 
9 975 Ft
-20%
  EGY VALUTA TÖRTÉNETE. A FORINT FORGALMA A STABILIZÁCIÓTÓL AZ EURÓ ELŐSZOBÁJÁIG

Szerző: Dr. Huszti Ernő

L’Harmattan Kiadó, 2011

 

A szerző áttekintést ad a forintvaluta életpályájáról a stabilizációtól (1946. augusztus 1.) napjainkig, s előrevetíti az euró bevezetéséig várható főbb fejleményeket.

Bemutatja a pénzzel kapcsolatos legfontosabb elméleti összefüggéseket, szerepét a gazdasági folyamatokban, valamint a pénzteremtés és -kivonás módozatait. Áttekintést nyújt a készpénz, a bankszámlapénz, valamint a készpénzkímélő és -helyettesítő módok hazai forgalmáról, az ezeket lebonyolító fejlett fizetési rendszerekről. A szerző újszerűen mutatja be a pénz forgási sebességének kiemelt szerepét és hatását a hazai pénzmennyiségre. Ezt követően újszerűen elemzi a forint vásárlóerejének és külső értékének alakulását, valamint annak főbb szakaszait. Ezt azon fontosabb következtetések és várakozások bemutatásával folytatja, amelyek a legutóbbi világválság pénzforgalomra és -állományra gyakorolt hatását és következményeit tükrözik, ütköztetve a szakértőknek az euró bevezetéséhez kapcsolódó, de eltérő nézeteit.

 
2 700 Ft
Akció: 2 160 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
BACK TO A MARKET ECONOMY

Szerzők: Temesi József, Zalai Ernő

Akadémiai Kiadó, 1999

 

The title suggests that in the past Hungary belonged to the family of European countries having the same traditions, the same economic development and the same political structure. The forty-year gap from 1948 to 1989 proved to be a very painful and unsuccessful historical detour that the Hungarian people never really accepted. In this volume the Hungarian and foreign authors - analyse the way Hungary has covered in the last decade. Their answers to the sophisticated conceptual questions of the Hungarian transformation procedure present a far from simplified view of the recent situation. Instead, the various studies reflect the achievements and failures, hopes and disappointments, economic results and social problems that have characterised the last ten years.

 
7 630 Ft
Akció: 6 865 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
ASSESSING INTERGENERATIONAL EQUITY

Szerzők: Gál Iván Róbert, Iwasaki Ichiro, Széman Zsuzsa

Akadémiai Kiadó, 2008

 

The Project on Intergenerational Equity (PIE) is a top-priority research project sponsored by the Ministry of Education and Science of Japan. The project was launched in 2001 by the Institute of Economic Research, Hitotsubashi University (Tokyo, Japan) and carried forward by the Center for Intergenerational Studies, newly established in 2007 within the Institute. The PIE is designated to study intergenerational issues in Japan and the World with the participation of a wide range of international reserarchers. This volume contains the research results of the project concerning Hungary.

 

http://ageingpension.net/

 
4 950 Ft
Akció: 4 455 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A REGIONÁLIS TUDOMÁNY KÉT ÉVTIZEDE MAGYARORSZÁGON

Szerzők: Lengyel Imre, Rechnitzer János

Akadémiai Kiadó, 2009

 

A hazai regionális tudomány az elmúlt két évtizedben nagy utat járt be, s napjainkra a társadalomtudomány egyik elfogadott, új szakterületének számít. Ebben a folyamatban a Regionális Tudományos Bizottság kiemelkedő szerepet töltött be két évtizedes munkálkodása során, mint az MTA IX. Osztálya egyik hatékonyan dolgozó bizottsága. Jelen kötet színvonalas tanulmányai áttekintést nyújtanak a regionális tudomány magyarországi eredményeiről, amelyek megismerését ajánlom a társadalmi-gazdasági átalakulás elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozó társadalomtudósoknak és az érdeklődő közönségnek egyaránt.

 

Török Ádám, az MTA rendes tagja, az MTA IX. osztályának elnöke

 
5 450 Ft
Akció: 4 905 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
FECSEG A FELSZÍN ÉS HALLGAT A MÉLY

Tudatok és tudatalattik a gazdaságpolitikában

Szerzők: Antal László, Bokros Lajos, Csaba László, Győrffy Dóra, Muraközy László, Török Ádám

Akadémiai Kiadó, 2007

 

E kötetben hat nagyon különböző szerző (Antal László, Bokros Lajos, Csaba László, Győrffy Dóra, Muraközy László, Török Ádám) keres választ ugyanarra a kérdésre. Miért és hogyan siklott ki a magyar rendszerváltás sokat ígérő folyamata - eltérően térségünk több országától - az ezredforduló utáni években? A szerzők különböző oldalról közelítő tanulmányai éppen a sokszínűségükkel villantanak fel nagyon sok elemet Magyarország és a térség hosszú távú fejlődésének irányáról, jellemzőiről, lehetőségeiről. Közös bennük, hogy „sorsunkba merülve" mindegyik a felszín mögé igyekszik tekinteni, s a magyarországi fejlődést nem a szavak, ígéretek, álmok vagy gazdaságpolitikai kinyilatkoztatások szerint, hanem a tények és következmények, a gazdasági, társadalmi, politikai összefüggések és elméletek alapján elemzik. A Debrecen 2007 konferencia résztvevői által írt tanulmányok valójában túllépnek a gazdaságpolitikai közelítéseken, a mögöttes mélyebb elméleti, társadalmi és történelmi összefüggésekre koncentrálnak. Azt is mondhatjuk, több értelemben is, hogy ez a kötet ott kezdődik, ahol a magyar gazdaságpolitika általában végződik.

 
3 450 Ft
Akció: 3 105 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
  A BALATON-RÉGIÓ FEJLESZTÉSE / DEVELOPMENT ISSUES OF THE BALATON REGION

Szerző: Buday-Sántha Attila

Saldo Kiadó, 2007

 

A könyv szerzője több évtizedes kutatásai alapján a Balatonnal kapcsolatos gondok természeti és gazdasági okaira keresi a választ. A minden részletre kiterjedő, a különböző ágazatok hatását és azok kölcsönhatását egyaránt értékelő, komplex, térségi szemléletű vizsgálatok hozzásegítenek ahhoz, hogy a Balaton és régiója állapotának, fejlődésének alakulását jobban megismerjük és lehetőségeink szerint azon változtatni tudjunk. Ezért a könyv nemcsak a szakemberek, de minden a Balaton sorsáért aggódó ember számára is hasznos, információgazdag olvasmányt jelent.

 
3 500 Ft
Akció: 3 150 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A FÖLDRAJZI TÉNYEZŐK SZEREPE A TELEPÜLÉS-FEJLŐDÉSBEN

Szerző: Elekes Tibor

Dialóg Campus Kiadó, 2008

 

A szerző a településfejlődést befolyásoló földrajzi tényezőket a Fehér-Nyikó vízgyűjtője, a Székely-Sóvidék valamint e két területhez kapcsolódó Görgényi-Hargita vulkáni peremfennsík viszonylatában ismerteti.

Egyéni kutatások, mérések, megfigyelések, valamint a hozzáférhető adatok fölhasználásával értékelte a három székelyföldi kistáj természeti adottságait, bemutatta a társadalmi, gazdasági tényezők tér és időbeli változásainak számos sajátosságát, összegezte a települések, a településhálózat kialakulásában, fejlődésében, valamint a közigazgatás változásaiban játszott szerepüket.

2005. augusztus 23-án 2-3 m-es árvíz söpört végig a Nyikó-mentén és térségében. Jelen munka segítséget nyújt e rendkívüli esemény megértéséhez, a jellegzetes természeti, társadalmi folyamatok értékeléséhez, valamint a jövőbeli település- és területfejlesztési elképzelések kidolgozásához.

 
3 980 Ft
Akció: 3 580 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A GONDOLAT EREJÉVEL

Rendhagyó önéletrajz

Szerző: Kornai János

Osiris Kiadó, 2005

 

Kornai Jánost, a világszerte ismert és elismert közgazdász kutatót, leginkább "A hiány" és a "Indulatos röpirat" szerzőjeként ismerik. Önéletrajza nem csupán a közgazdászok, hanem szélesebb olvasóközönség számára íródott. Beszámol arról a nagy szellemi utazásról, amelyen ifjúságának eszméitől, tévutakon át, eljutott későbbi gondolatrendszeréhez, a szocialista rendszer átfogó bírálatához és a posztszocialista fejlődés problémáinak elemzéséhez. A könyv sok érdekes epizódot ír le: hogyan választották akadémikussá Magyarországon és hogyan történik egy professzor kiválasztása a Harvard egyetemen, mit jelentettek róla a titkosrendőrség besúgói stb. Az alcím jelzi, hogy "rendhagyó" önéletrajzzal van dolgunk, mivel az írás egyéni módon ötvözi a memoár és az esszé műfaját. A szerző élete egy-egy eseményének leírásához hozzáfűzi mai gondolatait: leírja művei keletkezésének történetét és akkori visszhangját, s ehhez hozzáteszi, milyennek látja munkáit mai szemmel.

 
3 980 Ft
Akció: 3 385 Ft
Kezdete: 2017.09.14
A készlet erejéig!
-10%
A TERÜLETI STRATÉGIÁKTÓL A MONITORINGIG

Szerzők: Rechnitzer János, Lados Mihály

Dialóg Campus Kiadó, 2004

 

A területi tervezés hazai irodalma nem bővelkedik jelentősebb művekben. Pedig a területi tervezés reneszánszát éli, hiszen az Európai Uniós csatlakozás a regionális politikában új elvárásokat fogalmaz meg. Ezek között szerepel, hogy a régióknak, a kistérségeknek, de a számottevő településeknek is szükséges fejlesztési terveket készíteni, amik alapján aztán kidolgozzák a fejlesztési programjaikat. Ezek a programok jelentik majd az alapját a támogatásoknak, az azok iránti pályázatoknak. Ajánljuk a területfejlesztési tanácsok munkatársainak, a kistérségi társulásoknak és nagyobb önkormányzatoknak, a különböző területi elemző, tanácsadó kutatóintézeteknek, gazdasági szervezeteknek, tervezési, fejlesztési feladatokban érdekelt vállalkozásoknak.

 
5 980 Ft
Akció: 5 380 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A HATÁRMENTISÉG DIMENZIÓI MAGYARORSZÁGON

Új, átdolgozott kiadás

Szerző: Baranyi Béla

Dialóg Campus Kiadó, 2007

 

A könyv a határmentiség és a határon átnyúló kapcsolatok kérdéskörének vizsgálatára vállalkozik, tekintettel az államhatárok szerepére, elválasztó vagy összekapcsoló jellegére, a schengeni határok funkcióira. Az uniós csatlakozás miatt ugyanis olyan kettős perifériahelyzetbe szorult kiterjedt határmenti területek kerülnek az EU külső határára, mint például a magyar-ukrán határszakasz.

 

 

 

 
5 980 Ft
Akció: 5 380 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
TERÜLETI SZERKEZETVÁLTÁS A MAGYAR IPARBAN 1989 UTÁN

Szerző: Kiss Éva

Dialóg Campus Kiadó, 2010

 

A magyar ipar történetének talán legmozgalmasabb periódusa kezdődött 1989 után. Nemcsak az iparban, hanem az ipari térszerkezetben és az ipari területeken is hatalmas változások mentek végbe. Ez a széleskörű tudományos kutatásokon alapuló könyv elsőként vállalkozik az elmúlt húsz esztendőben az ipar területi struktúrájában bekövetkezett változások és okaik (külföldi tőkebefektetések, relokáció, ipari parkok, klaszterek, telephely-választási szempontok átértékelődése, ágazati területi szerkezet stb.) átfogó elemzésére. Új, dinamikusan fejlődő ipari terek jöttek létre országos szinten, miközben lokális szinten a tradicionális nagyvárosi ipari területek is átalakultak, funkciót váltottak. A szerző elsőként vizsgálta a hagyományos ipari átalakulás területi konzekvenciáit Budapest példáján néhány más fővárossal és vidéki nagyvárossal összevetve. A könyv megbízható támpontként szolgál mindazok számára, akik érdeklődnek az ipar területi folyamatai iránt.

 
2 980 Ft
Akció: 2 535 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
  AZ EURÓPAI UNIÓBA ÚJONNAN BELÉPETT ÉS JELÖLT ORSZÁGOK GAZDASÁGA

Szerző: Burgerné Gimes Anna

Dialóg Campus Kiadó, 2010

 

A könyv az EU-hoz 10 újonnan csatlakozott ország – Bulgária, Csehország, Észtország, Lettország, Lengyelország, Litvánia, Magyarország, Románia, Szlovákia és Szlovénia, továbbá a jelölt országok közül Albánia, Horvátország és Szerbia gazdasági fejlődéséről szól. Azt az utat vizsgálja, amely a legtöbb ország 2000-es évekbeli szárnyaló növekedését eredményezte az 1990-es évek eleji visszaesésük, majd meg-meginduló növekedésük után. A kiemelkedő fejlődés a 10 ország EU-csatlakozásának, illetőleg a három potenciális EU-tagország társulásának időszaka volt. Az 1990-es évek végétől és a 2000-es évektől kezdve 2008 elejéig a legtöbb vizsgált országban a nemzeti termék és jövedelem gyors növekedése, az egy főre jutó GDP jelentős emelkedése, új, korszerű vállalatok és iparágak megjelenése és gyors elterjedése, a pénzügyi és kereskedelmi szolgáltatások modernizálódása és kiterjedése, a munkanélküliség csökkenése, a külkereskedelem élénkülése jellemezte a fejlődést. Az infláció lelassult, a valuták megszilárdultak, két ország, Szlovénia és Szlovákia tagja lett az euróövezetnek.

 
5 480 Ft
Akció: 4 660 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.