Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Filozófia, esztétika


Sorrend:

-20%
ŐSTÉNYEK ÉS VILÁGVÁZLATOK

Szerző: Tengelyi László

Atlantisz Kiadó, 2017

 

A mítosz és a vallás az átlátható környezeti világban rendezkedik be, miközben a filozófiai világvázlat a közvetlen környezeten túli világot mint olyant célozza meg. Egy filozófiai világvázlat végtelen eszme, amelyet véges sok - egymás közt egybehangzó - tapasztalat támaszt alá. Az általában vett emberi létezés történetiségének végső alapja nem más, mint a végesség és a végtelenség egybefonódása a világvázlatok paradox struktúrájában.

Mivel véges sok tapasztalat alapvetően különböző végtelen eszmékkel is összeegyeztethető lehet, ezért különböző világvázlatok lehetségesek. Összeütközéseik alkalmat adnak egyre újabb világvázlatok kialakulására. Elengedhetetlen ugyan a vetélkedő világvázlatok közti választás, de az is szükséges, hogy érintkezésbe lépjünk az ellenfél világvázlatával, ha távolságot tartva is, de állandó kapcsolatban maradjunk vele.

 
3 895 Ft
Akció: 3 115 Ft
Kezdete: 2017.11.25
A készlet erejéig!
-10%
BÖLCSELETTÖRTÉNET

Szerzők: Bolberitz Pál - Hosszú Lajos

Szent István Társulat, 2017

 

A bölcselettörténet feladata a bölcseleti tanok és rendszerek ismertetése és értékelése a filozófusok fennmaradt írásai vagy a tanításukat közlő egyéb források alapján. Az értékelés révén segítségünkre van, hogy az igazságot megismerjük, a tévedéseket elkerüljük, s így helyes választ adjunk a legalapvetőbb emberi problémákra. A kötet szerzői, a művelődéstörténet útját követve, először a keleti népek világmagyarázatával ismertetnek meg bölcseletileg legjelentősebb rendszereik révén, majd figyelmüket az európai filozófiára összpontosítják, melynek - eddigi ismereteink szerint - a Kelettel nem volt szorosabb kapcsolata. Miként általában a tudományos történetírás, a bölcselettörténet is megkívánja a kritikai szemléletet. Bolberitz Pál és Hosszú Lajos mind a belső, immanens, mind a külső, tárgyi kritikát alkalmazták könyvük megírása során.

 
2 600 Ft
Akció: 2 340 Ft
Kezdete: 2017.11.11
A készlet erejéig!
-20%
BIZALOM ÉS ERŐSZAK A MODERN TÁRSADALOMBAN

Szerző: Reemtsma, Jan Philipp

Atlantisz Kiadó, 2017

 

"Egy civilizációs formát az jellemez, ahogyan kijelöli azokat a területeket, ahol az erőszak tiltott, megengedett vagy kívánatos. A társadalmi bizalom kötődik e zónák stabilitásához.

A modernség evolúciós eszménye szerint a tiltott erőszak tartományának a megengedett és a kívánatos erőszak zónáinak rovására kell bővülnie.

Ma úgy véljük, hogy az öncélú erőszak irtóztató, legitimálhatatlan, és ha mégis találkozunk vele, annak mindig valamilyen egyéni patológia az oka. Ahol ez sem segít, ott rejtélynek nyilvánítjuk."

 
4 695 Ft
Akció: 3 755 Ft
Kezdete: 2017.11.11
A készlet erejéig!
-20%
PARMENIDÉSZ

Szerző: Platón

Atlantisz Kiadó, 2017

 

A Parmenidész a filozófia egyik legkülönösebb és legenigmatikusabb műve. Nemcsak dramaturgiája és filozófiai programja, hanem nyelve is dadaista.

Mintha ezzel is azt jelezné, hogy gondolkodni csak a nyelv határainak kitapogatásával, feszegetésével, felszámolásával és egy új, adekvát, ám végső soron megvalósíthatatlan nyelv megteremtésével érdemes.

 

A jegyzeteket és az utószót Bárány István írta.

 
2 695 Ft
Akció: 2 155 Ft
Kezdete: 2017.11.11
A készlet erejéig!
-20%
A SZELLEM VALÓSÁGA - TANULMÁNYOK HEGELRŐL

Szerző: Michael Quante

L'Harmattan Kiadó, 2017

 

Quante tökéletesen tudatában van Hegel legambiciózusabb filozófiai törekvései jelentőségének, és munkája az alapos kutatás mintaképe. Érzékenynek mutatkozott annak az igénynek eleget tenni, hogy Hegelt olyan módon interpretálja, amely a ma "cselekvéselméletként" ismert diszciplína központi kérdéseihez kapcsolódni képes; épp ennyire érzékeny arra a módra, miszerint Hegel álláspontja nem egyszerűen az újabb vitának egynémely dimenziójába kapcsolódik be és egyáltalán az azokon gyakorolt kritikaként lenne érvényesíthető. Az az érdeklődés, amely az anglofon filozófiában Hegel "philosophy of mind"-jának számít, ugyanúgy növekedett, mint a szabadságról, az akaratról, a természetről, a normativitás státuszáról, illetve a cselekvés logikai szerkezetéről kialakított hegeli álláspont iránti érdeklődés. Quante könyve ennek az új eszmecserének nagymértékben elismert és fontos részévé vált.

 
3 600 Ft
Akció: 2 880 Ft
Kezdete: 2017.10.17
A készlet erejéig!
-15%
A PRÓFÉTÁLÁS ADOMÁNYA

Válogatott esszék

Szerző: Lev Sesztov

Typotex Kiadó, 2017

 

„Amikor beszélgetőtársunkat hallgatjuk vagy könyvet olvasunk, ne tulajdonítsunk nagy jelentőséget az egyes szavaknak, vagy akár egész mondatoknak sem. Felejtsük el az egyes gondolatokat, még a következetesen kifejtett eszmékkel se számoljunk. Emlékezzünk rá, hogy beszélgetőtársunk hiába akarná, nem fejezhetné ki magát máshogyan, csakis kész szófordulatok segítségével. Figyeljük arckifejezését, hangjának intonációját – ez majd segít a szavakon áthatolva eljutni a lelkéhez. Nemcsak az elmondott szavakból, de még a leírt könyvből is kihallhatjuk a szerző hangját, sőt, hangszínét, s észrevehetjük tekintetének és arckifejezésének a legkisebb árnyalatait is. Ne próbáljuk ellentmondásokon érni, ne vitatkozzunk, ne követeljünk bizonyítékokat: csak hallgassuk figyelmesen.”

 
2 900 Ft
Akció: 2 465 Ft
Kezdete: 2017.10.15
A készlet erejéig!
-20%
A TÖRVÉNYEK SZELLEMÉRŐL VÉDELME - GONDOLATAIM

Szerző: Charles-Louis de Secondat Montesquieu

L'Harmattan Kiadó, 2017

 

A kötetben Montesquieu A törvények szelleméről védelme című vitairatának fordítását közöljük, valamint a Gondolataim címet viselő, a szerző életében kéziratban maradt gyűjteményből adunk közre egy tematikus válogatást. Montesquieu műveit - bár neve széles körben ismert - ma már kevesen forgatják, leginkább jogtörténészek és a politikai filozófia kutatóinak érdeklődésére tarthat számot. A vitairat és a szerző kevéssé ismert oldalát felfedő Gondolataim azonban szélesebb olvasóközönség figyelmére is érdemesek. A keletkezés- és recepciótörténetet is érintő bevezetők és a fordítást kísérő jegyzetapparátus célja az olvasók orientálása Montesquieu magyar nyelvű újrafelfedezésében.

 
2 990 Ft
Akció: 2 390 Ft
Kezdete: 2017.09.20
A készlet erejéig!
-20%
A FILOZÓFIA NAGYKÖNYVE

Minden, amit tudni érdemes

HVG Kiadó, 2017

 

Hogyan keletkezett a világegyetem? Miért kell szenvednünk? Mi a boldog élet titka? Milyen a jó állam? Lemondhat-e az állampolgár valaha is a lelkiismeretéről a törvényhozó javára? A történelem során az emberiség efféle kérdéseket tett fel az élet és a létezés természetéről, a nagy gondolkodók pedig válaszokat kínáltak, amelyekkel maguk is formálták világunkat.

 

A filozófia nagykönyve rövid összefoglalókkal, szellemes idézetekkel, ötletes ábrákkal és illusztrációkkal teszi könnyen emészthetővé az elvont, tudományos gondolatokat Arisztotelésztől Žižekig.

Hasznos olvasmány a filozófia iránt érdeklődő laikusoknak, diákoknak és minden olyan embernek, akinek fontos önmaga és a világ megismerése.

 
4 500 Ft
Akció: 3 600 Ft
Kezdete: 2017.11.11
A készlet erejéig!
-20%
A MÍTOSZ FILOZÓFIÁJA

Szerző: Schreiner Dénes

L'Harmattan Könyvkiadó, 2017

 

A mítosz filozófiája az emberi kultúra egyik legzseniálisabb teljesítményén, a görög mitológián keresztül közelít normalitás és őrültség, szerelem és felejtés, emberi és nem-emberi, élet és halál határainak és ellentéteinek alapkérdéseihez - azzal a célkitűzéssel, hogy kitapogassa a határok létrejöttének, megképződésének forrását. Mi a normalitás, és mi az őrület? Beszélhetünk-e az őrület valóságáról, vagy inkább - az őrület illúziójáról?

 
2 400 Ft
Akció: 1 920 Ft
Kezdete: 2017.09.11
A készlet erejéig!
-20%
A TEORETIKA

Szerző: Török-Szabó Balázs

L'Harmattan Kiadó, 2017

 

Mi a valóság? Mi az ember?

Hogyan hat a valóság az emberre? És az ember a valóságra?

Mi az információ? Mi a figyelem? Mi az érzés? Mi a tudat? Mi az értelem?

És hogy lehet mindezt egy mindent magában foglaló rendszerben leírni?

 

Török-Szabó Balázs második könyve arra tesz kísérletet, hogy válaszokat találjon ezekre a kérdésekre. Olyan kérdésekre, melyek minden ember életében jelen vannak, mindenkit foglalkoztatnak - így a válaszok is mindenkiről és mindenkinek szólnak.

 
5 990 Ft
Akció: 4 790 Ft
Kezdete: 2017.09.04
A készlet erejéig!
-20%
 KULTÚRA, TUDOMÁNY, TÁRSADALOM - A KULTÚRA MODERN ESZMÉJE

Szerző: Márkus György

Atlantisz Kiadó, 2017

 

A kötet tanulmányai, esszéi közel 40 alatt születtek.

"Az teszi egységessé ezeket az írásokat, hogy alapvetően azonos a tárgyuk: a kultúra modern eszméje. Ez azonban így talán még túl tág megfogalmazás. A kultúrának az a felfogása, amely a XVIII. század második felében megjelenik, rendkívül összetett, egy sor szorosan összekapcsolódó, ám ugyanakkor eltérő fogalmat fed, ami különféle kétértelműségekhez és ellentmondásokhoz vezet. (...) Az esszék azonban alapvetően egy szűkebb témát tárgyalnak: a modern időkre jellemző magaskultúra sajátos fogalmát. (...) A magaskultúra élő, mert továbbra is aktív és kreatív; olyan új műveket hoz létre, amelyek aktuálisak, közvetlenül a mához szólnak, és ugyanakkor maradandók, egyetemes jelentőségűek."

(részlet a kötet Bevezetéséből)

 
4 995 Ft
Akció: 3 995 Ft
Kezdete: 2017.09.04
A készlet erejéig!
-20%
A KIFEJEZÉS

Szerző: Rónai András

L'Harmattan Kiadó, 2017

 

A könyv több irányban is gazdagítja-tágítja a filozófiai gondolkodás "interszubjektív terét": egy roppant eredeti, mintegy többszörösen is "saját magából" (saját filozofikus személyiségéből) kibontott, új filozófiai antropológia vázlatát olvashatjuk az egyik legfontosabb emberi adottságunk és képességünk, a kifejezés köré csoportosítva. Filozófiai antropológián itt azt értem, hogy valaki vette magának a bátorságot arról gondolkodni: mit jelent - a kifejezés szempontjából - embernek lenni.

Kállay Géza, egyetemi tanár, ELTE

 
2 500 Ft
Akció: 2 000 Ft
Kezdete: 2017.06.22
A készlet erejéig!
-20%
KONTEXTUS ÉS FENOMÉN

Igazság, evidencia és tapasztalat Edmund Husserl munkásságában

Szerkesztette: Marosán Bence Péter

L'Harmattan Kiadó, 2017

 

"A lappangó észt önnön lehetőségeinek megértésére ösztönözni, s ezáltal beláttatni vele, hogy a metafizika lehetősége az igazi lehetőség" - olvashatjuk Edmund Husserl program-meghatározásában. A munkásságát részben a klasszikus metafizika kritikájának szentelő filozófus végső célja ugyanis nem a metafizika mint olyan elvetése volt, hanem annak megreformálása, és biztos alapokra helyezése. Az, hogy választ adjon "a végső és legfőbb kérdésekre". Ebben a vállalkozásban az igazság fogalma kitüntetett szerepet játszott nála.

 
3 990 Ft
Akció: 3 190 Ft
Kezdete: 2017.06.22
A készlet erejéig!
-20%
 HATALOM ÉS FILOZÓFIA - HERMENEUTIKAI, FENOMENOLÓGIAI MEGKÖZELÍTÉSEK

Szerkesztő: Schwendtner Tibor

L'Harmattan Könyvkiadó, 2017

 

A politikum természete mindig is a filozófiai gondolkodás előterében állt. A fenomenológia és a filozófiai hermeneutika esetében azonban eleinte úgy tűnhetett, hogy meglehetősen apolitikus irányzatokról van szó, ám még az alapító Husserl és Heidegger esetében is - a hagyatékok feldolgozása után - markáns politikafilozófiai koncepciók rekonstruálhatók. A fenomenológiai-hermeneutikai tradícióhoz kapcsolódó további nemzedékek számára pedig már - a 20. század kataklizmáinak fényében - elkerülhetetlen volt, hogy viszonyuljanak a politikum és a hatalom kérdéseihez. E kötet írásai e rendkívül gazdag és ellentmondásos problematika néhány kulcsmozzanatát próbálják kifejteni és továbbgondolni. A tanulmányok egy része magát a politikum természetét próbálja feltárni.

 
2 400 Ft
Akció: 1 920 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
LIN-CSI APÁT MINDEN SZAVA

Szerző: Sári László

Európa, 2017

 

Lin-csi apát gondolatai azért váltak az utóbbi évtizedekben több nyelven is páratlanul népszerűvé, mert a 9. századi kínai bölcselő útmutatásai a mi 21. századi életünkben is kiválóan alkalmazhatók.

Ez a szokatlanul egyszerű nyelven fogalmazott, nagyon gyakorlatias filozófia mindig a lényegről szól: a létezés és a boldogulás legégetőbb kérdéseiről. Ritka alkalom, hogy efféléről könnyed, szellemes hangvételű írás kerüljön a kezünkbe, ami ugyanakkor felemelő vagy éppen megrendítő élménnyel is szolgál. Olykor a megszólalások humora, máskor líraisága vagy éppen drámai ereje ragadja magával az olvasót.

 
4 990 Ft
Akció: 3 990 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
HEIDEGGER ÉS A NEMZETISZOCIALIZMUS

Szerző: Schwendtner Tibor

L'Harmattan Kiadó, 2017

 

A jelen kötetbe válogatott írások nemcsak Heidegger politikai működésének olyan fontos aspektusait vizsgálják, mint a szerepvállalás politikai filozófiai háttere, a német egyetem megújításának filozófiai megalapozása, a 30-as évek második felében kifejtett nácizmuskritika, hanem megpróbálják a felmerülő módszertani kérdéseket is megválaszolni. A kötet tanulmányai összefüggő képet rajzolnak Heidegger és a nemzetiszocializmus kapcsolatának tényeiről, fázisairól, a politikai aktivizálódás filozófiai motívumairól és a kiábrándulás filozófiai konzekvenciáiról, továbbá kirajzolódnak azok a kritikai perspektívák is, ahonnan megfelelő távolságból tekinthetünk e rendkívül összetett viszonyrendszerre.

 
2 290 Ft
Akció: 1 830 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
HIÁNY ÉS LÉTTELJESSÉG

Fejezetek a magyar filozófia történetéből

Szerző: Veres Ildikó

L'Harmattan Könyvkiadó, 2017

 

A magyar filozófiatörténet tematikus vonulatában az emberi lét teljességére és az ezzel koherensen összefüggő hiány kérdésköreire vonatkozó kérdésfeltevéseket és a lehetséges válaszokat értelmezi a szerző különböző szövegek hermeneutikai elemzésével és összehasonlító analízisével. Az európai filozófiai tradícióban e problémakörök az egyes domináns filozófiákban tematizálódtak Arisztotelésztől Sartre-ig. A filozófiai diskurzusok univerzalitás-igényében jelenlévő két kulcsfogalom mintegy vezérfonalként vezetett egyrészt a filozófiai rendszerek konstruálásához, másrészt a nem rendszerben gondolkodó bölcselőknél, például az egzisztencia-filozófiákban is, jelentős pozíciót foglalt és foglal el ma is a magyar bölcselet jeles alakjainak koncepciójában.

 
2 500 Ft
Akció: 2 000 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
MÁS ELMÉK

Szerkesztette: Molnár Gábor, Márton Miklós, Tőzsér János

L'Harmattan Könyvkiadó, 2017

 

A "más elmék" néven ismert filozófiai probléma régóta - legalábbis Descartes óta - a filozófia egyik állandó, újból és újból visszatérő témája. Mint minden átfogó filozófiai probléma esetében, a más elmékkel kapcsolatban is számos különböző aspektusból megfogalmazott kérdés vethető föl. Kötetünk ennek megfelelően tartalmaz mind történeti, mind tematikus tanulmányokat. Ez utóbbiak között olvashatók elmefilozófiai és ismeretelméleti írások; az utolsó négy tanulmány pedig a kortárs pszichológia eredményei felől vizsgálja a más elmék problematikát.

 
2 990 Ft
Akció: 2 390 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
ISTENFOGYATKOZÁS

Szerző: Martin Buber

Typotex Kiadó, 2017

 

Martin Buber egyik legfontosabb vallásfilozófiai munkájában ahhoz az égi és földi jelenséghez írt széljegyzetet, amely a jelenkori istenfelfogások megértéséhez is elengedhetetlen. Miképpen takarta el az évszázadok során a filozófia Istent az ember számára? Akár a Hold a Napot.

 

Unalomig ismételt kérdés a nyugati kultúrában vallás és filozófia kapcsolatának tanulmányozása. 1953-ban erre Buber vállalkozott, s benne ha nem is kell vakon hinni, de bízni mindenképp érdemes. A bizalom pedig a kritikus olvasó érdeme.

 
2 600 Ft
Akció: 2 210 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
IDŐ

Amit velünk tesz és amivé mi tesszük

Szerző: Rüdiger Safranski

Typotex Kiadó, 2017

 

Ha az idő csupán az volna, amit az órák mérnek, akkor hamar megvolnánk az időre vonatkozó kérdésre adott válasszal. Semmivel nem jelentene többet, mint az események mérhető tartamát. Mégis az a benyomásunk, hogy ezzel még csak nem is érintettük az idő sajátlagos jelentőségét. Ezért ez a könyv más utat választ. Az időhöz hatásai nyomát követve közelít, tehát azt írja le, hogy mit tesz velünk, és hogy mi mivé teszünk azt.

 
2 900 Ft
Akció: 2 465 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
AZ UGYANAZ ÉS A MÁS

Szerző: Descombes Vincent

L’Harmattan Kiadó, 2017

 

Lehet, hogy a 20. századi francia gondolkodók bizonyos értelemben a német filozófia tanítványai (de hát ki nem az, Kant, Hegel, Marx óta?), mégsem egészen úgy áll a dolog, hogy csupán egyszerű befogadók (pláne utánzók) lennének. Éppen ellenkezőleg. A német problematikát a legjobb francia hagyományokkal, mindenekelőtt a pro- és kontra ‒ főként az utóbbi időben ‒ egyaránt gyakran vitatott descartes-i perspektivizmussal szembesítve („az igazság forrása az ember”), e gondolkodók (Sartre, Merleau-Ponty, Foucault, Althusser, Deleuze, Derrida, Lyotard, stb.) a francia filozófiát a 20. század második felében olyannyira gazdaggá és sokszínűvé tették, hogy mára már mindenütt a világon a filozófiai gondolkodás egyik meghatározó irányzatává vált.

 
2 490 Ft
Akció: 1 990 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
JEGYZETEK A KÉSEI HAGYATÉKBÓL IV.

Szerző: Friedrich Wilhelm Nietzsche

Attraktor Könyvkiadó, 2017

 

Az Attraktor kiadó Nietzsche-sorozatának újabb kötete. A szerző kéziratos hagyatékában amely Nietzsche elméjének elborulása előtti jegyzeteit is taqrtalmazza rengeteg fontos szöveg maradt meg, melyeket már nem volt ideje kötetbe rendezni. Később több mint utólag kiderült: torzított, manipulált szövegű kiadás készült ezekből a töredékekből, ám néhány éve hozzáférhető a jegyzetek betűhív, kronologikus, változatlan szövege. Ezekből válogattuk ki a legfontosabbakat, mégpedig tematikus csoportosításban. A harmadik kötet a hatalom akarásával és az örök visszatérés motívumával kapcsolatos töredékeket tartalmazza.

 
2 200 Ft
Akció: 1 760 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 FELBOMLÁS ÉS DROMOKRÁCIA - TÁRSADALMI GYORSULÁS A MODERNITÁSBAN ÉS A POSZTMODERNITÁSBAN

Szerzők: Horváth Márk, Lovász Ádám

Dialóg Campus Kiadó, 2016

 

A társadalmi gyorsulás korunk egy olyan meghatározó jelensége, mely meghúzódik a felszín alatt. A Felbomlás és dromokrácia című könyv magyar nyelven elsőként vállalkozik arra, hogy feltárja a társadalmi gyorsulásnak az élet megannyi területén kifejtett hatását és számos esetben káros következményeit.

 
2 680 Ft
Akció: 2 410 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A FEJEDELMEK KORMÁNYZÁSÁRÓL

Szerző: Aquinói Szent Tamás

Attraktor Könyvkiadó, 2016

 

A középkor legnagyobb keresztény filozófusának államelméleti írása. Első magyar fordítás.

 
3 800 Ft
Akció: 3 040 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 A FORRADALOM VÉGTELENSÉGE. LUKÁCS GYÖRGY POLITIKA- ÉS TÁRSADALOMELMÉLETE

Szerkesztette: Böcskei Balázs

L’Harmattan Kiadó, 2017

 

A fiatal Lukács György 1918-ban „Kiknek nem kell és miért a Balázs Béla költészete” címmel jelentetett meg írást, amely nem csak a barátja melletti szövetség jele volt, hanem a szövegben a filozófus az élet, a mélység és a szociális világ szemléletének megújítását is szorgalmazza. A forradalom végtelensége kötet szerzői kellő szerénységgel, de ugyanezt gondolkodják a késő modern politikai kapitalizmus korában, és ennek megfelelően üzennek is: „Lukács György kell”.

 
2 900 Ft
Akció: 2 320 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
TÖRVÉNYERŐ – „A TEKINTÉLY MISZTIKUS ALAPJA”

Szerző: Jacques Derrida

L’Harmattan Kiadó, 2016

 

„Márpedig a jog megalapításának, felavatásának, igazolásának művelete, a törvénykezés is egy puccsszerű, erőszakos fordulat, azaz performatív, tehát szükségképpen interpretatív erőszak formájában zajlik le, mely erőszak önmagában se nem igazságos, se nem igazságtalan, mivel semmiféle igazságosság, semmilyen előzetes és korábbi alapító jog, semmilyen előzetesen létező alapítás, per definitionem, nem tud sem kezeskedni érte, sem ellentmondani neki, és érvénytelenné tenni sem tudja.

 
1 990 Ft
Akció: 1 590 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 KRITIKA ÉS VÁLSÁG - TANULMÁNY A POLGÁRI VILÁG PATOGENEZISÉRŐL

Szerző: Koselleck, Reinhart

Atlantisz Kiadó, 2016

 

Reinhart Koselleck (1923-2006) számos nyelven olvasható korai remekműve először válik elérhetővé a magyar olvasók számára.

A könyv a modern társadalomelemzés kiemelkedő alkotása, tudományos szemléletet és közgondolkodást is sok tekintetben újraformáló, mára megkerülhetetlen alkotás.

Koselleck 1954-ben írta "a század legnagyobb visszhangú disszertációját" (Ch. Meier), mely egy paradox folyamat mesteri bemutatása: az abszolút monarchia, a modern állam első változata a vallási polgárháborúk utáni túlélést biztosító kompromisszumként jött létre, leválasztva a centralizált és racionalizált politikai hatalmat a vallási és morális kérdésekről, melyeket a polgári magánélet körébe utalt. Ezzel előbb morális ellenhatalommá, majd saját sírásójává emelte kezdeti szövetségesét, a felvilágosult polgárságot.

 
3 495 Ft
Akció: 2 795 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
TANULMÁNYOK IMMANUEL KANT AKTUALITÁSÁRÓL

Szerkesztette: Tánczos Péter–Varga Rita

L’Harmattan Kiadó, 2016

 

„Fájdalom, különösen a múlttal kapcsolatos fájdalom miatt szomorkodni dőreség és puhány lélekre vall; míg az elmúlás miatt fájdalmat érezni tisztességes és becsületre méltó dolog. Ezért ez utóbbi illik hozzánk mint személyekhez, tehát annyiban, amennyiben szellemi lények vagyunk.” Az Immanuel Kant munkásságával foglalkozó kötetünk címét a fentiekben idézett, Hátrahagyott metafizikai észrevételek címen közreadott munkából vettük, feltételezve azt, hogy ez a jellegzetes kanti kikötés híven reprezentálja a königsbergi filozófus gondolkodói beállítottságát.

 
2 990 Ft
Akció: 2 390 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
TÚL A DISZHARMÓNIÁN

Az esztétikai létmód problémája Péterfy, Asbóth, Justh és Gozsdu esszéisztikus írásaiban

Szerző: Mórocz Gábor

L’Harmattan Kiadó, 2016

 

Az értekezés Péterfy Jenő, Asbóth János, Justh Zsigmond és Gozsdu Elek esszé- és prózaírói munkásságán keresztül azt vizsgálja: hogyan jelenik meg az esztétikai létmód problémája a XIX. század végi magyar eszmetörténetben. A szerzők és – sok tekintetben alteregó – hőseik magas szintű önismeretre képes, érzékeny, érzelmekben gazdag alkotó személyiségek, akik hívőként fordulnak a művészet világához, és a kisszerű valóság és létük börtönéből kiutat keresve az esztétikumban találnak menedéket. Erről az esztétikai létmódról azt feltételezik, hogy az nem életidegen, mert olyan örök, érvényességüket soha el nem veszítő értékeket hordoz, amelyekbe bármikor belekapaszkodhat a szenvedő, a szorongó, a világ és önmaga elől menekülő ember. A megidézett írók a XX. század első felében több művésznemzedék gondolkodására jelentékeny hatást gyakoroltak.

 
2 290 Ft
Akció: 1 830 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
ROLAND BARTHES ROLAND BARTHES-RÓL

Szerző: Roland Barthes

Typotex Kiadó, 2016

 

Barthes formabontó könyvére tekinthetünk úgy, mint egy szokatlan szerkezetű családi fotóalbumra, vagy mint egyfajta kutatásra – Barthes legnagyobb irodalmi példaképét, tervezett regényének mintáját idézve – az eltűnt idő nyomában. Töredékekben íródik, akár az emlékek, amelyek szétfoszlott szövetét a képek hivatottak befoltozni: főként régi fotók, de a kötetben kéziratok, kották, karikatúrák, rajzok is megtalálhatók.

 
2 900 Ft
Akció: 2 465 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A BALGASÁG DÍCSÉRETE

Szerző: Rotterdami Erasmus

Helikon Kiadó, 2016

 

A híres reneszánsz humanista, Erasmus 1509-ben írta ezt a szatirikus filozófiai művet. Főszereplője, a Balgaság, mint egy udvari bolond, kimond és megbírál mindent, amit visszásnak talál. Mindenki megkapja a magáét ebben a kacagtatóan bölcs műben, a királytól a papokon és szerzeteseken át a tudósokig, az angoloktól a germánokig.

 

„Tudom én azt nagyon jól, hogy milyen rossz híre van a Balgaságnak, még a legbalgább emberek szemében is. Pedig hát beszélhetnek, amit akarnak, mégiscsak én, igenis, az én hatalmam deríti fel az isteneket és embereket!"

 
999 Ft
Akció: 850 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 NIHILIZMUSTÓL A KRIZEOLÓGIÁIG – VÁLSÁGÉRTELMEZÉSEK A XX. SZÁZADI MAGYAR FILOZÓFIÁBAN

Szerző: Farkas Szilárd

L’Harmattan Kiadó, 2016

 

A XX. század elején a válság kiemelt témája az európai gondolkodásnak. Jelen tanulmány a magyar kríziskánon megalkotásához számos szerző és mű bemutatásával járul hozzá, valamint igyekszik megteremteni a további kutatás feltételeit. A Kierkegaard, Nietzsche és Spengler hazai befogadásának tematikus vizsgálata során alkalmazott szempontrendszer megkönnyítheti a válságkoncepciókat tartalmazó munkák körének további bővítését. A dolgozat második felében két válságelmélet vizsgálatára kerül sor. Tavaszy Sándor a magyar viszonyokra alkalmazza Spengler téziseit, és sajátos kisebbségfilozófiát alkot. Hamvas Béla egy tematikus bibliográfia összeállítása és a megoldást kereső esszéi alapján tekinthető a hazai krizeológia megalkotójának.

 
1 990 Ft
Akció: 1 590 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
HÁROM FILOZÓFIAI KÉRDÉS AZ EMBERRŐL

Szerző: Barcsi Tamás

Attraktor Könyvkiadó, 2016

 
3 200 Ft
Akció: 2 560 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
AZ ANTIKRISZTUS

Szerző: Friedrich Nietzsche

Helikon Kiadó, 2016

 

Az Istenek számára valójában nincs más alternatíva: vagy a hatalom akarásának istenei - s eközben népistenek lesznek -, vagy pedig a hatalom tehetetlenségéi- s ekkor lesznek szükségképpen jók...

 
999 Ft
Akció: 850 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
HANS-GEORG GADAMER MŰVÉSZET- ÉS KÖLTÉSZETFELFOGÁSA

Szerző: Görföl Balázs

Balassi Kiadó, 2016

 

A könyv a XX. századi filozófia és esztétika klasszikusának, Hans-Georg Gadamernek a művészetelméletével foglalkozik, különös tekintettel a szerző költészettel kapcsolatos meglátásaira. A hermeneutikai gondolkodás sajátszerűségei mellett a hermeneutikával szemben kritikus vagy egyenesen elutasító álláspontokat is mérlegre tesz. A szöveg az irodalomtudomány, az esztétika, a filozófia, a nyelvészet, a germanisztika kutatói mellett esszéisztikus nyelvezete miatt az egyetemi hallgatók érdeklődésére is számot tarthat. A témáról magyar nyelven eddig nem született hasonló terjedelmű és a szélesebb összefüggéseket szem előtt tartó munka.

 
2 500 Ft
Akció: 2 250 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
 MARCUS AURELIUS ELMÉLKEDÉSEI - CASSIUS DIO COCCEINAS MARCUS-ÉLETRAJZÁVAL

Szerző: Marcus Aurelius

Fordító: Steiger Kornél

Atlantisz Kiadó, 2016

 

Az Elmélkedések e fordítása a sztoikus hagyományba ágyazott filozófiaként mutatja be Marcus Aurelius császár klasszikus művét.

 

"A legjobb módja a védekezésnek, ha nem leszünk hozzájuk hasonlók.

 

Légy, mint a szirtfok, melyet a hullámok szüntelenül ostromolnak - ő viszont rendületlenül áll, és körülötte elcsendesül a habzó forgatag."

 
3 395 Ft
Akció: 2 715 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 ELIDEGENEDÉS ÉS EMANCIPÁCIÓ – KARL MARX ÉS A GAZDASÁGI-FILOZÓFIAI KÉZIRATOK

Szerkesztette: Marosán Bence Péter

L’Harmattan Kiadó, 2016

 

2014 novemberében a Társadalomelméleti Kollégium tagjai konferenciát szerveztek a Budapesti Corvinus Egyetemen Karl Marx 170 éve íródott műve, a Gazdasági-filozófiai kéziratok kapcsán. Az előadások egy része – a konferencia irányadó témájához szorosan kapcsolódva – a Kéziratok közeli értelmezését, kritikáját és kiegészítését kínálták, míg más előadók a tágabb kontextus, a távolabbi összefüggések rekonstrukciójával és elemzésével is foglalkoztak.

 
3 500 Ft
Akció: 2 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
DE PACE FIDEI – A VALLÁSBÉKÉRŐL

Szerző: Nicolaus Cusanus

L’Harmattan Kiadó, 2016

 

Történelmi visszapillantásokban a „vallásbéke” téma sokkal kevesebb figyelmet kap, mint a „vallásháború”. Némi bizakodást jelenthet, hogy a különböző vallásos világnézetek között az utóbbi évtizedekben talán lazultak a feszültségek. Már nem csupán üldözésekről, egymás ellen irányuló kritikákról szólnak a hírek, hanem tudósok megbeszéléseiről, sőt a különböző vallások híveinek egyszerű találkozóiról is. Remélnünk lehet, hogy a jövőben erre az útra egyre többen fognak rátérni. A kölcsönös megértésre törekvő és a közeledést sugalló irodalom is állandóan bővül.

 
1 990 Ft
Akció: 1 590 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
AZ IGAZSÁGALKOTÁS METAFIZIKÁJA

Szerző: Kocsis László

L’Harmattan Kiadó, 2016

 

A legalapvetőbb meggyőződéseink közé tartozik, hogy minden igaz kijelentést igazzá tesz valami. Egy kijelentés igazsága nem a levegőben lóg: lennie kell valaminek a világban, ami igazzá teszi azt. Ezt nevezik a kortárs metafizikában igazságalkotó-elvnek.

 

Az igazságalkotó-elv triviálisnak tűnik, mégsem az. Három elemi metafizikai kérdés is felmerül vele kapcsolatban. (1) Milyen viszony van a kijelentések igazsága és azok igazságalkotója (igazzá-tevője) között? (2) Milyen típusú entitások teszik igazzá az igaz kijelentéseket? (3) Minden igaz kijelentés esetében el kell-e kötelezni magunkat az igazságalkotó elv mellett? A kedves olvasó vajon meg tudja mondani, hogy mi teszi igazzá azt az igaz kijelentést, hogy „nem léteznek kentaurok”? Vagy azt, hogy „nem léteznek boszorkák”?

 
2 290 Ft
Akció: 1 830 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 ISTENNEL, VAGY NÉLKÜLE - GONDOLATOK A REFLEKTÍV EVOLÚCIÓRÓL

Szerző: Csaplár Vilmos

Pesti Kalligram, 2016

 

Az érvelés szála hol eltűnik, hol előbukkan, de soha nem tolakodó. Ebből következően, noha alapvetően diszkurzív gondolatokból áll, az egésznek mégis van egy költői-szépirodalmi jellege. A történelem és a civilizáció úgy jelenik meg benne, mint egy tengerből kiemelkedő mészkőhegy. És ahogyan ez lassan elkopik, az individuumra épülő civilizáció is egyszer majd befejeződik s helyette valami más veszi kezdetét. Civilizációnk labirintusában ennek a folyamatnak a tüneteit és előjeleit követi nyomon Csaplár Vilmos. (Földényi F. László)

 
2 800 Ft
Akció: 2 240 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A FILOZÓFIA TANKÖNYVE

Szerző: Frenyó Zoltán

Szent István Társulat, 2016

 

A kötet a filozófia legfontosabb tanaival, fogalmaival, gondolkodóival, korszakaival és irányzataival ismerteti meg olvasóját. Anyagát a szerző alapvetően történeti rendben tárgyalja, s ennek mentén tér ki a filozófia rendszerének és a filozófia egyes ágazatainak problémáira. Az olvasó nyomon követheti a filozófiai gondolkodás alakulását az ókori keleti kezdetektől az antik görög és római filozófián, valamint a középkori keresztény filozófián keresztül az újkori európai filozófia kibontakozásáig és mai helyzetéig. A könyv végül a magyar filozófia történetéről ad áttekintést. A kibontakozó és egymást követő eszméket egyes korábbi beállításoktól eltérően a szerző igyekezett valódi és maradandó értékeiknek megfelelően elhelyezni a filozófia történetében.

 
3 900 Ft
Akció: 3 510 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
MIÉRT NEM VAGYOK KERESZTÉNY?

Beszámoló és érvelés

Szerző: Kurt Flasch

Typotex Kiadó, 2016

 

Kurt Flasch 1930-ban született, filozófiatörténész, aki eminens értelemben megtestesíti a „német középkorkutató” prototípusát. E tény mintha szöges ellentétben állna a mű címe által sugallt tartalommal: első pillantásra liberális vagy baloldali intellektuális álláspontot várnánk a műtől, Bertrand Russell azonos című 1957-es esszéjéhez hasonlóan. Flasch ezen időskori művének kimagasló jelentősége azonban épp abban áll, hogy olyan gondolkodó fejti ki kereszténységkritikáját, aki Szent Ágostonról, Eckhart mesterről, Nicolaus Cusanusról és a filozófia más nagy alakjairól nyújtott mértékadó értelmezéseket.

 
4 200 Ft
Akció: 3 570 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
JEGYZETEK A KÉSEI HAGYATÉKBÓL III.

A hatalom akarásáról és az örök visszatérésről

Szerző: Friedrich Wilhelm Nietzsche

Attraktor Könyvkiadó, 2016

 

Az Attraktor kiadó Nietzsche-sorozatának újabb kötete. A szerző kéziratos hagyatékában amely Nietzsche elméjének elborulása előtti jegyzeteit is tartalmazza rengeteg fontos szöveg maradt meg, melyeket már nem volt ideje kötetbe rendezni. Később több mint utólag kiderült: torzított, manipulált szövegű kiadás készült ezekből a töredékekből, ám néhány éve hozzáférhető a jegyzetek betűhív, kronologikus, változatlan szövege. Ezekből válogattuk ki a legfontosabbakat, mégpedig tematikus csoportosításban. A harmadik kötet a hatalom akarásával és az örök visszatérés motívumával kapcsolatos töredékeket tartalmazza.

 
2 200 Ft
Akció: 1 760 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
APORIÁK PRÓBATÉTELE

Szerző: Kicsák Lóránt

L’Harmattan Kiadó, 2016

 

Az Aporiák próbatétele tizenkét tanulmánya a jelenkori filozófiai viták tizenkét alapproblémáját mutatja be: a filozófia mint teória és mint performativitás kérdésétől ember és természet viszonyának kérdésén át a társadalmi tervezés és a totális állam aporiáin keresztül egészen a tolerancia és másság elvi és gyakorlati határainak kitapogatásáig

 
3 200 Ft
Akció: 2 560 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 POLITIKA ÉS DISKURZUS. SZABÓ MÁRTON POLITIKAFILOZÓFIAI INVENCIÓJA

Szerző: Kiss Lajos András

L’Harmattan Kiadó, 2016

 

A rendszerváltozás éveitől kezdődően Magyarországon nemzetközi összehasonlításban is figyelemreméltóan eredeti társadalomtudományi törekvés kibontakozásának lehetünk a tanúi: ez a politika elméletileg megalapozott, jelentés- és beszédközpontú vizsgálata. Az újító törekvés elindítója, létrehozója és kiteljesítője Szabó Márton (1942), aki tanítványaival együtt mindmáig a legszakavatottabb hazai képviselője a nyelviségre orientált diszciplínának, a diszkurzív politikatudománynak (Political Discourse Studie), amely a hagyományos paradigmákon túllépve a politikai valóság új szempontú értelmezésének kísérlete. A könyv az ő munkásságának vizsgálata, az általa kidolgozott elmélet kritikai elemzése.

 
2 200 Ft
Akció: 1 760 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
EXPLICATIONES EXPLICATIONUM

Filozófia, irodalom és egzegetika Enyedi György életművében

Szerző: Simon József

Typotex Kiadó, 2015

 

Jelen kötet a kora újkori Erdély intellektuális világába invitálja az olvasót Enyedi György 1590-es években keletkezett műveit elemezve. Az Erdélyi Unitárius Egyház püspöki tisztét betöltő Enyedi írásai arról tanúskodnak, hogy szerzőjük milyen innovatív módon kezelte a felekezeti beágyazottsággal kapcsolatos elméleti problémákat. A radikális protestantizmus szellemében fogant életmű három tudományterületet érint: a Szentírás briliáns egzegetikai vizsgálata a filozófia és a klasszika filológia segédtanaira támaszkodik. Héliodórosz és Plutarkhosz, Aiszkhülosz és Szophoklész bizánci kommentárirodalma, a filozófus Zabarella és Cesalpino vagy a humanista Szentírás értelmezés jelölik ki azokat a szellemi vonatkoztatási pontokat, melyek mentén Enyedi számára az egységes kulturális öndefiníció lehetségessé vált.

 
4 200 Ft
Akció: 3 570 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
PÁRBESZÉDEK

Szerzők: Gilles Deleuze–Claire Parnet

L’Harmattan Kiadó, 2016

 

Deleuze könyvei közül ez a legszemélyesebb és a legkönnyebben emészthető. A Claire Parnet-vel folytatott beszélgetéseinek során keresztül Deleuze az életművének – és a szerzőtársával, Félix Guattarival közösen írt könyveinek, elsősorban a Kapitalizmus és skizofréniának – legfontosabb témáit járja körül. A kulcsmozzanat mindvégig a világról alkotott modelljeink megváltoztatásának, újrateremtésének kérdése.

 
1 990 Ft
Akció: 1 590 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 IGAZ SZÓ IGAZ ÉLET – A KÉSEI FOUCAULT ÉS AZ IGAZSÁG TÖRTÉNETE

Szerző: Cseke Ákos

L’Harmattan Kiadó, 2016

 

Képesek vagyunk-e kimondani önmagunkról akár másoknak, akár magunknak az igazságot? Honnan származik az erre vonatkozó, talán lehetetlen, de feltétlenül létező igény az emberben? Valóban mi akarjuk megvallani magunkról az igazságot, vagy csupán olyan kulturális előírásoknak engedelmeskedünk tétován, amelyeknek sem eredetét, sem szándékát nem ismerjük igazán? Milyen kapcsolatban áll a kimondott igaz szó az életünkkel, amelyet igaznak tartunk vagy szeretnénk igaznak tartani, és a szűkebb vagy tágabb értelemben vett közösséggel, amelynek tagjai vagyunk?

 
2 990 Ft
Akció: 2 390 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
KORFORDULÓN. FILOZÓFIAI TANULMÁNYOK

Szerző: Frenyó Zoltán

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézet, 2016

 
2 800 Ft
Akció: 2 380 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
NYELV ÉS MISZTIKUM

Közelítések a fiatal Wittgenstein filozófiájához

Szerző: Kelemen István

DUPress, 2015

 

Nagyon is el tudom képzelni, hogy mit ért Heidegger Léten és szorongáson. Arra hajtja valami az embert, hogy nekirohanjon a nyelv határainak Gondoljanak például az azon való csodálkozásra, hogy valami létezik. A csodálkozást nem lehet kérdés formájában kifejezni és nincs rá semmilyen válasz sem. Minden, amit mondani szeretnénk, a priori csak értelmetlenség lehet. Ennek ellenére nekirohanunk a nyelv határainak. Kierkegaard is látta ezt és egészen hasonlóképpen (mint nekirohanás a pradoxonnak) fejezte ki. Ez a nekirohanás nyelvünk határainak az etika. Fontosnak tartom, hogy véget vessünk az etikáról történő fecsegésnek – hogy létezik-e tudás, vannak- e értékek, meghatározható-e a jó stb. Az etikában mindig olyasmit próbálunk meg mondani, ami nem érinti a dolog lényegét és soha nem is érintheti. […] Azonban a törekvés, a nekirohanás utal valamire.

 
1 500 Ft
Akció: 1 200 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.