Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Judaizmus


Sorrend:

-20%
SZÉFER HASZIDIM – HASZIDOK KÖNYVE II.

Szerző: R. Jehuda he-Haszid

Fordította: Kzma Emese

L’Harmattan Kiadó, 2016

 

A Haszidok könyve magyar fordítása révén betekintést nyerhetünk a Haszidé Askenáz mindennapjaiba: kedvünkre szemezgethetünk a közösség életformáját meghatározó vallásjogi döntések és elbeszélések között, belefeledkezhetünk a haszidok életéről, tetteiről szóló beszámolókba, és magukkal sodorhatnak a tanulságos, gyakran humoros történetek, példázatok, folklorisztikus mesék. S tulajdonképpen mindegy is, hogy ezek a történetek valósak-e vagy pedig fiktívek. Mert a szöveg minden egyes során áthat az Örökkévaló és a másik ember iránti hűség és szeretet igénye, a jócselekedetek szépsége és fontossága. S ha netán e középkori haszid közösség életének fokozatos megismerése során bennünk is megszületik a vágy egy önzetlenebb és alázatosabb életre, akkor a Haszidok könyve majd’ ezer év után is aktuális, és éppúgy betölti a rendeltetését, mint hajdan, a Rajna mentén.

 
4 990 Ft
Akció: 3 990 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
SZÉFER HASZIDIM – HASZIDOK KÖNYVE I.

Szerző: R. Jehuda he-Haszid

Fordította: Kozma Emese

L’Harmattan Kiadó, 2016

 

A Haszidok könyve (eredeti héber címén: Széfer haszidim) jelenlegi ismereteink szerint egy középkori zsidó közösség alkotása, amely a 13. századtól Haszidé Askenáz néven vált ismertté. A közösség tagjai a Rajna mentén tevékenykedtek, értékrendjük középpontjában az alázat, az istenfélelem, a megtérés, a vezeklés és a kölcsönös segítségnyújtás állt, valamint sajátos misztikus tanítással is rendelkeztek. A közösség egyik kiemelkedő alakja R. Jehuda he-Haszid volt (meghalt 1217-ben), őt tekintjük a mű értelmi szerzőjének. A Haszidok könyve az eredeti nyelven kívül a jelen kiadás jóvoltából a világon elsőként magyarul szólalhat meg, ugyanis a teljes szöveget fordításban eddig még soha nem publikálták. A magyar nyelvű fordítás Dr. Kozma Emese hebraista, középkori zsidó kultúra-kutató munkája. A szöveggondozást Dr. Koltai Kornélia hebraista végezte.

 
3 990 Ft
Akció: 3 190 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
JÁKÓB CSILLAGA

Zsidóság – vallás, hagyomány, kultúra

Szerző: Szunyogh Szabolcs

Noran Libro Kiadó, 2015

 

A zsidókról eddig tankönyveink csak a holokauszt kapcsán írtak valamennyit. A magyar történelemben játszott szerepükről, kultúrájukról, vallásukról, etikájukról, humorukról semmit.

Másféleképpen felnövő új nemzedéket szeretnénk, amely reálisabban értékeli a világot? Amely nem esik téveszmék áldozatául? Amely élni tud az együttműködés és az egymástól való kölcsönös tanulás lehetőségével?

 

 
3 990 Ft
Akció: 3 190 Ft
Kezdete: 2018.01.28
A készlet erejéig!
-20%
ALEXANDRIAI PHILÓN: DE VITA CONTEMPLATIVA

Szerző: Adorjáni Zoltán

L'Harmattan Kiadó, 2008

 

A szerző "mostohagyermeket" vesz pártfogásába Alexandriai Philón: De vita contemplativa című munkájának fordításával és kommentálásával. Mert míg az elmúlt évtizedekben parttalanra duzzadt az esszénusok qumráni ágának irodalma, addig egyiptomi "rokonaik" kutatása csak szerény lépésekkel haladt előre. Magyar nyelvterületen pedig nem csak a therapeutáknak, hanem a korai zsidóság nagyhatású filozófusának, Philónnak kutatása is gyermekcipőben jár, munkái közül pedig csupán a Mózes élete jelent meg Bollók János fordításában.

 
1 900 Ft
Akció: 1 520 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A KÁLVÁRIÁTÓL A TRAGÉDIÁIG

Szerző: Lőwy Dániel

Koinónia Kiadó, 2005

 

A szerző terjedelmes kötetében a kolozsvári zsidó közösségek kialakulását, azok történetét kíséri nyomon a második világháborús deportálásig, a hitközségek háború utáni újraszervezését is dokumentálva. Hetvenhat kolozsvári zsidó holokauszt-túlélőt szólaltat meg a szerző, a történelmi események tényszerű bemutatását pedig a vizsgált időszak irodalmi tükrözésével támasztja alá.

 
5 500 Ft
Akció: 4 400 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
„URAM NYISD MEG AJKAMAT”

Válogatott tanulmányok és esszék

Mórija Könyvek 5.

Szerző: Schweitzer József

Universitas Kiadó, 2007

 

Schweitzer József tudományos munkássága számtalan területre kiterjed, ezeket egy kötetben összefoglalni szinte lehetetlen. Ez az ünnepi kötet, amely a szerző 85. születésnapjára jelent meg, keresztmetszetet ad a tudós írásaiból, végigköveti pályájának ívét pályakezdő rabbi korától egészen a professzori katedráig.

 
1 990 Ft
Akció: 1 590 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
„A TANÍTÁS AZ ÉLET KAPUJA”

Tanulmányok az Országos Rabbiképző Intézet fennállásának 120. évfordulója alkalmából

Mórija Könyvek 1.

Szerzők: Schweitzer József, Gábor György, Hajnal Piroska, Schweitzer Gábor

Universitas Kiadó, 1999

 

A könyv az Országos Rabbiképző Intézet történetének egyes fejezeteibe enged bepillantást, de más, a zsidóság művelődéstörténetéhez kapcsolódó tanulmányokat is közöl.

 
1 490 Ft
Akció: 1 190 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
HASZID TÖRTÉNETEK

Szerző: Buber, Martin

Fordító: Rácz Péter

Atlantisz Könyvkiadó, 2006

 

"A kobryni Móse rabbi tanította:

– Ha Istennek mondasz egy szót, igyekezzél minden porcikáddal abba a szóba belehatolni.

Egyik hallgatója megkérdezte:

– Hogyan lehetséges, hogy egy nagy ember olyan kis szóba belefér?

– Aki magát nagyobbnak képzeli, mint a szó, arról mi nem beszélünk – mondta a caddik."

 

A haszid mozgalom lényegéhez tartozik, hogy a hívek történeteket mesélnek egymásnak közösségük vezetőiről, a caddikokról. Nagy dolgok tanúi és résztvevői voltak, természetes hát, hogy beszámolnak a történtekről. Az elbeszélés több, mint a puszta beszéd, hiszen általa tényként adják tovább az eseményeket a következő nemzedéknek, sőt az elbeszélés maga is történés, és a szent cselekedet magasztosságával rendelkezik.

 
4 895 Ft
Akció: 3 915 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
IZRAEL - FÖLD ÉS SZENTSÉG

Szerző: Benbassa / Attias

Attraktor Kiadó Kft., 2008

 

A neves francia történész házaspár kötete bemutatja a zsidóság többezer éves történeti viszonyulását Izrael földjéhez: úgy az ókorban, mint a diaszpórában, majd a modern Izrael állam megalakulása óta. Páratlan szakmai apparátussal kísérhetjük végig egy nép hol mitikus, hol realisztikus kapcsolatát országához, hazája földjéhez.

 
3 400 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
SZÉTSZAKADT TÖRTÉNELEM

Zsidó vallási irányzatok Magyarországon 1868/1869-től 1950-ig.

Szerző: Frojimovics Kinga

Balassi Kiadó, 2008

 

 A francia forradalom nyomán megalakuló modern nemzetállamok születése megosztotta a diaszpórában élő zsidóságot. Az egyes nemzetállamokon belül egyedi sajátosságokkal rendelkező zsidó közösségek, nemzeti zsidóság jött létre. Magyarországon sajátos helyzet alakult ki, amely arra is példa, hogy egy nemzetállamon belül több nemzeti zsidóság létezhet. Frojmovics Kinga történész és levéltáros munkájának központi témája a magyarországi zsidó vallási irányzatok modern kori története az irányzatok szétválásától, az 1868–1869-es kongresszustól a II. világháborút követő 1950. évi egyesülésig. A sokrétű történeti forrásokra támaszkodó, adatokban gazdag elemzés ebben az időkeretben vizsgálja a közösségek fejlődésének és a vallási irányzatok alakulásának belső logikáját egymáshoz való viszonyuk szerint.

 
3 800 Ft
Akció: 3 420 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
  VISSZATÉRŐK A TRADÍCIÓHOZ. ELSZAKADÁS A ZSIDÓ HAGYOMÁNYTÓL ÉS A /BÁÁL TSUVÁ/ JELENSÉG KÉRDÉSEI A RENDSZERVÁLTÁS UTÁNI BUDAPESTEN

Szerző: Vincze Kata Zsófia

L’Harmattan Kiadó, 2009

 

Vincze Kata Zsófia doktori disszertációjából készült kötete érzékeny keresztmetszetét adja a rendszerváltás utáni budapesti zsidó vallási közösségeknek. A Holokauszt, a kommunizmus és a vallásos zsidóság elvándorlása szinte teljesen megsemmisítette a magyarországi ortodoxiát, a vallásos zsidóságot. A kommunizmus alatt sokan elhallgatni kényszerültek zsidó származásukat, elfordulva a hagyományoktól, elfeledtetni igyekezték a következő nemzedékkel kulturális és vallási örökségüket. A Holokauszt utáni harmadik generáció azonban újraértékelni, újratanulni látszik az elhallgatott hagyományt.

 
2 600 Ft
Akció: 2 080 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  MORZSÁK DÁNIELTŐL BÁRUKIG - ÚJABB TANULMÁNYOK A KORAI ZSIDÓSÁG IRODALMÁRÓL

Szerző: Xeravits Géza

L’Harmattan Kiadó, 2009

 

A Krisztus születése körüli időszak zsidóságának gazdag irodalmi öröksége — legyen az a mi szempontunkból „kanonikus” vagy „biblián-kívüli” — kiemelkedő fontosságú adatokkal szolgál a zsidó-keresztény kultúrkör szellemi formálódásáról az ókorban. E kötet néhány kisebb írást gyűjt egybe, amelyek azt tűzték ki célul, hogy a korai zsidóság irodalmának művészi vagy teológiai jellegzetességeit tárgyalják.

 
2 000 Ft
Akció: 1 600 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
TANULMÁNYOK AZ ÓKORI IZRAEL KULTUSZÁRÓL

Szerző: Xeravits Géza

L’Harmattan Kiadó, 2008

 

Kötetünk nem a hagyományos értelemben vett kultusztörténet, jóllehet vizsgálódásaink során általában történeti perspektívába helyezzük a kérdéseket. Igyekeztünk egyes problémáknak az izraelita gondolkodásban tetten érhető legkorábbi felmerüléséig visszanyúlni; de nem felejtkeztünk meg arról sem, hogy néhány helyen egészen a korai zsidóság irodalmáig futtassuk ki anyagfeldolgozásunkat — az ókori Izrael ezen általában kevéssé ismert korszaka ugyanis sok meglepetéssel tud szolgálni az érdeklődőnek. Tárgyalásunk alapvetően szöveg-központú, hiszen az ószövetségi zsidóságot nem annyira tárgyszerű emlékek tanulmányozásával, mint inkább sajátos intenciójú irodalmának vizsgálatával ismerhetjük meg.

 

 
1 700 Ft
Akció: 1 360 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
A QUMRÁNI SZÖVEGEK MAGYARUL - Elfogyott

Studia Orientalia 1.

Szerző: Fröhlich Ida

Universitas Kiadó, 1998

 

Az olvasó a Hirbet Qumránban felfedezett tekercsek, az összes jelentős nem-bibliai szöveg és töredék eddigi legteljesebb magyar fordítását találja a kötetben.

Egyéb információ:

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK és a Szent István Társulat kiadása az Universitas Kiadó terjesztésében. 2., bővített kiadás

 
3 800 Ft
ZSIDÓ SZAKADÁS - Elfogyott

Hamburgtól Nagymihályig

Szerző: Köves Slomó

Noran Libro Kiadó, 2009

 

A Nagymihály-i ortodox rabbikongresszus a különválást szorgalmazó ortodoxia egyik fő harcosának, Lichtenstein Hilélnek a kezdeményezésére gyűlt össze 1865 novemberében. Ezen a tanácskozáson a magyar ortodox rabbik aláírtak egy kilenc pontból álló szabályzatgyűjteményt, amelynek célja az volt, hogy a reformpártiak különböző törekvésit elítélje. Ez a kilenc pontból álló „hittétel” három év múlva teljes mértékben körülbástyázta az ortodox tábor álláspontját, tehát végső soron magában hordozta a bekövetkezett szakadás csiráit. E deklarációk kizártak minden kompromisszumot, vagy közeledést a két tábor – az ortodox és a neológ - között.

Miért kizárólag a magyar zsidóság történetében következett, következhetett be a szakadás? Köves Slomó könyve erre is magyarázatot keres.

„Magyarázatot adok arra a megosztottságra, amely az ortodox táborban alakult ki a döntvények kapcsán, és megpróbálom a neológ ideológia csiráit, illetve annak hiányát felfedezni a nagymihályi rendeletek után megmutatkozó reakciókban.” - írja

Nem tudunk arról, hogy született volna olyan történelmi munka, amely mélyrehatóan bemutatta volna a nagymihályi eseményeket, illetve annak ortodox vonatkozásait és résztvevőit. A hamburgi eseményeknek, a nagymihályi döntvényekkel való összehasonlítása sem történt meg eddig.

 
1 990 Ft
  ÁTALAKULÓ HAGYOMÁNYOK - TANULMÁNYOK QUMRÁNI KÖZÖSSÉG, A KORAI ZSIDÓSÁG ÉS A SZÜLETŐ KERESZTÉNYSÉG IRODALMÁBÓL - Elfogyott

Szerző: Xeravits Géza

L’Harmattan Kiadó, 2003

 

A könyv tizennégy tanulmányt tartalmaz a korai zsidóság és a születő kereszténység irodalmi hagyományának tárgyköréből. A kor, amellyel foglalkozik, a Kr. e. második és Kr. u. első évszázad fontos szerepet töltött be mind a zsidóság, mind a kialakuló kereszténység eszmetörténeti fejlődésében. Ennek a fejlődésnek néhány érdekes állomását és eredményét kutatja kötetünk. A tanulmányokban kiemelt helyet kap a qumrâni közösség irodalmi hagyatéka, amely a legépebben megmaradt tanúja egy korai zsidó közösség irodalmának és teológiai nézeteinek. Másfelől a korai kereszténységre is kiemelt hangsúly kerül: ennek a csoportnak az Újszövetségben megőrzött irodalmából azoknak a részleteknek tulajdonít kötetünk jelentőséget, amelyekben egy palesztinai, sémi háttér a korai zsidóság gondolkodásával kimutatható párhuzam erőteljesen érvényesül. A kötetet egyes fontosabb szakkifejezések rövid magyarázata zárja, ami segíti a nem-szakember eligazodását is a tanulmányok anyagában.

 
1 850 Ft
HEBRAISZTIKAI TANULMÁNYOK - Elfogyott

Szerző: Schweitzer József, Zsengellér József

L’Harmattan Kiadó, 2009

 

A Magyar Hebraisztikai Társaság 2002-ben alakult azzal a céllal, hogy segítse a hazai héber nyelvvel, irodalommal és a zsidóság ókori történelmével foglalkozók közös munkáját. A Studia Hebraica Hungarica sorozatban egyrészt a társaság ülésein elhangzott előadásokat adjuk közre, másrészt a társaság tagjai által írt köteteket publikáljuk. Az első kötet a 2002 és 2006 között elhangzott előadásokból válogat.

 
1 600 Ft

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.