Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Néprajz, kulturális antropológia

Fő kategória >Társadalom- és humántudományok >Néprajz, kulturális antropológia

Sorrend:


-10%
A GYIMESI LAKODALMAK

Közös kultúra és különböző identitások?

Szerző: Balatonyi Judit

Balassi Kiadó, 2017

 

A szerző a gyimesi román és magyar lakodalmak néprajzi, kulturális antropológiai vizsgálatára vállalkozik. Bemutatja az egyes csoportok konkrét lakodalmait és a gyerek- vagy felnőtt szereplőkkel előadott gyermeklakodalmakat és „felnőtt”-lakodalmasokat. A könyv célja továbbá, hogy a lakodalmasok és lakodalmak elemzésével hozzászóljon ahhoz a rendkívül aktuális és interdiszciplináris érdeklődésre is számot tartó európai diskurzushoz, amely a multietnikus közösségek múltjának, jelenének és lehetséges jövőjének kérdései körül zajlik. A példák alapján nyomon követhetjük, hogy a gyimesiek esetében az együttélés azonosságokhoz, különbségekhez vagy inkább kevert, a közös kultúrák és eltérő identitások, értelmezések kialakulásához vezetett-e.

 
3 000 Ft
Akció: 2 700 Ft
Kezdete: 2017.09.30
A készlet erejéig!
-20%
AZ ERDÉLYI MINTAKINCS ALAPFORMÁI

Szerző: Tóth István

Cser Kiadó, 2017

 

A kötet Tóth István: A magyar díszítés alapformái. Kolozsvár (1943) című könyvének átdolgozott kiadása.

Tóth István kolozsvári grafikus, festő, rajztanár "A magyar díszítés alapformái" című könyvének anyagát az erdélyi népi iparművészet - faragás, hímzés, szövés - gazdag formakincséből gyűjtötte.

Az egyszerű formákból kiindulva építi fel az egyre gazdagabb díszítéseket, amelyeket csak rövid magyarázatok kísérnek, hiszen a hangsúly a képi bemutatáson van.

 
3 495 Ft
Akció: 2 795 Ft
Kezdete: 2017.09.11
A készlet erejéig!
-10%
MÁTYÁS KIRÁLY NARRATÍV HAGYOMÁNYKÖRE

Típus- és motívumindex

Szerző: Magyar Zoltán

Balassi Kiadó, 2017

 

A Mátyás királyról szóló hagyománykör egyike kulturális örökségünk legimpozánsabb folklórtradícióinak. A magyar folklórban általánosan elterjedt, abba mélyen beágyazódott epikus hagyományanyag, amely szinte egyedüliként nemzetközi is, hiszen a szomszédos népek kulturális emlékezetének szintén része. A magyar reneszánsz uralkodó alakját mesék, mondák, anekdoták, példázatok, szólások, dalok, balladák örökítik meg, minden más történeti hőst felülmúló adatgazdagságban és tematikai változatosságban.

 

 
3 000 Ft
Akció: 2 700 Ft
Kezdete: 2017.08.30
A készlet erejéig!
-10%
  FALVAK AZ URADALMAK HELYÉN - A MEGSZŰNT NAGYBIRTOK TELEPES KÖZSÉGEINEK ÉPÍTÉSZETE 1945 UTÁN

Szerző: Tamáska Máté

Martin Opitz Kiadó, 2013

 

Magyarország meghatározó történeti településformája volt a nagybirtok termelési viszonyaihoz igazodó uradalmi falu. A pusztai szórványok alkotta településkép szerves egységet alkotott a környező kultúrtájjal. A könyv első része ennek a kevesek által kutatott településformának a kialakulásával és sajátos esztétikai értékeivel foglalkozik. Még kevésbé ismertek azok az új községek, amelyeket az 1945-ös földosztás részeként alapítottak az uradalmi falvak helyén. Holott ezek a falvak a vidéki modernizáció történetének rendkívül érdekes epizódját jelenítik meg. A korabeli építésztársadalmat megmozgató feladat eredménye egy jellegzetes formanyelv kibontakozása, amely a hagyományos falukép értékeit a modern építészet alapelveivel ötvözte.

 
1 500 Ft
Akció: 1 350 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
KULTURÁLIS HAGYOMÁNY A MODERN KELET-ÁZSIAI ÁLLAMBAN

Szerkesztette: Salát Gergely, Szilágyi Zsolt

L'Harmattan Kiadó, 2017

 

A világ egyik új erőközpontjának számító Távol-Kelet országai a közelmúltban különböző fejlődési utakat jártak be. Közös pont azonban, hogy a gyors modernizációval egy időben a hatalmas régió minden országában igen jelentős szerepe van a nemzeti hagyományok megőrzésének és gyakran újrafogalmazásának. Ázsiában a múlt, jelen és jövő különösen szoros együttélésének lehetünk tanúi, ami számos kérdést felvet. Milyen szerepe van a nemzeti kultúrának az egyes távol-keleti államok társadalmi, politikai és gazdasági életében? Hogyan játszik ez szerepet az identitás megteremtésében és alakításában?

 
3 200 Ft
Akció: 2 560 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
CSÁNGÓMAGYAR LEGENDÁK

Moldvai magyar mondák és történetek

Összeállította: Iancu Laura

Babér Kiadó, 2015

 

Úgy tudjuk az öregektű, hogy a magyarok jöttek napjövetről, s mentek napszentületre, s jöttek átul a Szereten, s mük azok vagyunk, melyikek elmaradtunk a szekértől, nem birtunk menni. Mük onnat tőllik vagyunk elmaradva, s ott kaptunk helyet, s azokból húzódunk, úgy tudjuk. (Trunk)

 

 

 
2 500 Ft
Akció: 2 000 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A ZOMBORI ÖRDÖGŰZŐ

Egy 18. századi ferences mentalitása

Szerző: Bárth Dániel

Balassi Kiadó, 2016

 

A szerző egy horvát származású ferences szerzetes, Rochus Szmendrovich (1727–1782) élettörténetén és az általa írott leveleken keresztül közelít a 18. század vallási életének különböző vonatkozásaihoz, kiváltképp a démoni megszállottság és az ördögűzés témaköréhez. Egy páratlanul jól dokumentált botrány nyomán emeli ki Rochus atyát ebből a névtelenségből: ő volt ugyanis a főszereplője annak az ördögűzési skandalumnak, amely lokális szinten nagy port vert fel a bácskai Zombor városában 1766–1769 között. Mi történt a ferencesek által ellátott plébániatemplomban? Milyen szándékok és törekvések mentén szolgálta ki a helyi és környékbeli hívek igényeit az a ferences, aki nem sokkal érkezése után harcba szállt a démoni megszállottságban szenvedők meggyógyítása érdekében? Milyen szerepet játszott a katolikus és ortodox lakosságú város belső politikai életében? Mi állhatott az őt övező rajongás hátterében?

 
3 200 Ft
Akció: 2 880 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
SÁMÁNOK - RÉGEN ÉS MA

Szerző: Hoppál Mihály

Szenzár, 2016

 

A sámánok rejtett és misztikus világába kalauzol Hoppál Mihály néprajztudós könyve, melybe több mint negyven év kutatását sűrítette. A szerző által készített, páratlan képek segítségével bepillantást nyerhetünk a sámánok mágikus szertartásaiba, gyógyító rítusaiba, de megismerkedhetünk a révülést elősegítő, szimbólumokkal gazdagon díszített dobjaikkal és hagyományos viseletükkel is. Hitelesen tárul fel előttünk az eurázsiai népek természetközeli világképe, melyben a sámánok alkotják az élő hidat földi valóságunk és a szellemek láthatatlan birodalma között, ahová csak a kiválasztottak léphetnek.

 
3 999 Ft
Akció: 3 400 Ft
Kezdete: 2017.11.11
A készlet erejéig!
-20%
  FELVILÁGOSODÁS ÉS BABONASÁG – ERDÉLYI NÉPHIDELEM-GYŰJTÉS 1789–90-BEN

Szerkesztette: Miskolczy Ambrus

L’Harmattan Kiadó, 2016

 

1789-ben Brukenthal Mihály, a fogarasi kerület biztosa körlevelet intézett mintegy húsz lelkészhez és ebben választ kért arra, hogy milyen hiedelmek, babonás szokások, rítusok élnek a nép körében. Három szász evangélikus, három magyar református, egy unitárius magyar és egy görög katolikus román lelkész számolt be tapasztalatairól. A kötet a 18. század végi népi mentalitás egyik eddig legizgalmasabb dokumentuma.

 
2 990 Ft
Akció: 2 390 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
SZEGEDI BOSZORKÁNYPEREK, 1726—1744

Balassi Kiadó, 2016

 

A maga korában európai hírű botrány volt a szegedi boszorkányperek lefolytatása, a több ember halálát, köztük a Rósa Dániel egykori városbírót elmarasztaló súlyos ítéletek és a nyilvánosság előtt zajló tömeges kivégzések végrehajtása. A kötetben előforduló vádlók, vádlottak vagy tanúk többsége a városfalak belső peremén és a belvárosban élő módosabb, esetenként gazdag polgárok soraiból került ki. Mivel a szegedi perek nagy részét Reizner János 1900-ban már közölte, célszerű volt a levéltári állományt újra átvizsgálni. Az újonnan feltárt dokumentumok immár teljes terjedelemben most kerülnek elsőként kiadásra. Ezek átírási munkálatait Brandl Gergely végezte el. Kötetünk újraközli Reizner János, Oltvay Ferenc feltárásait, de minden esetben pótolja az általuk nem közölt szövegrészeket, hiányokat is. Munkacsoportunk újabb perfeltárásának eredményeként a korábbi 12 helyett immár 17 esetet teszünk közzé a boszorkányságkutatás hasznosítására.

 
3 600 Ft
Akció: 3 240 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
ORVOSISTENEKTŐL A HORTIKULTURÁLIS UTÓPIÁIG

Tanulmányok a Kárpát-medence vonzáskörzetéből

Szerkesztette: Hesz Ágnes és Pócs Éva

Balassi Kiadó, 2016

 

A kötet tanulmányai a tágan értelmezett, a hivatalos vallástól a mágiáig terjedő vallás határain belül sokféle módszerrel, változatos témákat elemeznek.

A modern vallási jelenségek gyökereinek feltárásával két tanulmány foglalkozik. Tóth Anna Judit a római Kalendae Ianuariae ünnepének kora császárkori forrásai alapján fejti fel az újév és a farsang modern kori ünnepléséhez vezető szálakat. Csepregi Ildikó a kegyhelyek álomban gyógyító szentjeit, az inkubáció latin és bizánci formáinak közös késő antik, kora keresztény gyökereit vizsgálja. Vidacs Bea kutatása szintén a kegyhelyek és a hozzájuk kapcsolódó kultuszok vizsgálatára irányul: egy magyarországi látóasszony tevékenységét egy libanoni látóasszonyéval összevetve mutatja be.

 
4 000 Ft
Akció: 3 600 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
  TÁRSADALOM ÉS GAZDASÁG – VÁLOGATOTT SZOCIÁLANTROPOLÓGIAI ÍRÁSOK

Szerző: Sárkány Mihály

Összeállította: Vargyas Gábor

L’Harmattan Kiadó, 2016

 

A magyar néprajztudományban egyre nagyobb teret nyer napjainkban az a felfogás, amely a „néprajzot” és a „szociokulturális antropológiát” egységben látja, s a kettőt elválaszthatatlan egységnek tekintve együtt műveli. E felfogás talán legfajsúlyosabb képviselője – immár fél évszázada – Sárkány Mihály. Munkásságának épp az a tény kölcsönöz kiemelt jelentőséget, hogy néprajzban és antropológiában, Európában és Európán kívüli témákban egyaránt otthonosan mozog, kölcsönös megtermékenyítő hatást váltva ki, közvetítő szerepet töltve be a magyar társadalomtudományokban.

 
4 900 Ft
Akció: 3 920 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ELINDULA BOLDOGSÁGOS SZÉP SZŰZ MÁRIA

Ráolvasók a régi Csíkszékről

Szerkesztő: Takács György

L'Harmattan Könyvkiadó, 2016

 

Takács György kötetében mintegy négyszáz ráolvasást közöl, amelyeket 1995 februárja és 2008 novembere között gyűjtött a csíki, gyergyói és kászoni székelyek, valamint a gyimesi, hárompataki és Úz menti csángók körében, jórészt tehát a hajdani Csíkszék, a későbbi Csík vármegye területén. A modern gyűjtési technikákkal rögzített hanganyag a nyelvjárási sajátságokat tükröző lejegyzésben, a szövegek elhangzásának körülményeivel, a kísérő gesztusok, cselekmények pontos leírásával kerül bemutatásra. A könyvben olvashatók az adatközlők beszámolói is a ráolvasás körülményeiről, céljáról, a szövegek átörökítéséről, tanulásáról, írott forrásairól.

 
5 990 Ft
Akció: 4 790 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
HIEDELEMSZÖVEGEK SZÉKELYFÖLDRŐL

Szerkesztő: Gagyi József

L'Harmattan Könyvkiadó, 2016

 

A kötet hiedelemszövegeit Gagyi József gyűjtötte mintegy tíz év leforgása alatt, a volt Udvarhely megye és Csík megye községeiben. A gyűjtő a hiedelemlények világképben, vallásban, mentalitásban betöltött szerepét, valamint a különböző tudósok, javasok, jósok és boszorkányok tevékenységének társadalmi funkcióját igyekezett feltárni, s különös figyelmet szentelt az 1949-ben és az azt követő években működő jósoknak (Úz Bence, Horokály Józsi, Suttog Pál, Demény Domokos) és apokaliptikus jóslataiknak, továbbá a másvilággal, halottakkal révülésben érintkező szentasszonyoknak. A jelenkori Erdélyben intenzíven kutatott téma a román papok tevékenysége és szerepe a magyar közösségekben: a kalugerpapok alakjáról is egyedülállóan gazdag dokumentációt tartalmaz a kötet.

 
5 990 Ft
Akció: 4 790 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
FOLYOSÓRÓL FOLYOSÓRA - A VARIÁNSOK ÚTVESZTŐI KÖZÖTT

Szerző: Rudasné Bajcsay Márta

L’Harmattan Kiadó, 2016

 

A könyv tárgya elsősorban a variálódás természetének vizsgálata, egy bizonyos népzenei típus dallamaira énekelt ballada változatain. A dallamtípus 75 „Fehér László”- balladája szövegelemzése során, a gazdag szempontrendszerű összehasonlítás révén kirajzolódnak a változatok egyéni és általános jegyei. Követhetővé válik, mennyiben lehet a ’mindig más’ egyszersmind ’ugyanaz’, vagyis hogyan marad a szóbeliségben élő, folyton változó szöveg mindvégig „a Fehér László-ballada”.

 
4 990 Ft
Akció: 3 990 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  A GRIMM-MESÉKTŐL A MODERN MONDÁKIG - FOLKLORISZTIKAI TANULMÁNYOK

Szerző: Nagy Ilona

L’Harmattan Kiadó, 2016

 

Hogyan jött létre a legnagyobb hatású európai mesegyűjtemény, a Grimm testvérek gondozta Gyermek- és házi mesék? Kik voltak a mesemondók, hogyan gyűjtötték össze a fivérek a szövegeket és miként alakították azokat íróasztaluknál? Hogyan jut el a népmese az élőszótól a nyomtatásig, hogyan formálja a gyűjtő, a szerkesztő, a kiadó a meseszöveget? Mi előzi meg a mesemondást, hogyan kezd bele a mesemondó meséjébe, miként reagálnak arra hallgatói, s egyáltalán: hogyan épül fel a történetmondás folyamata? Miben különböznek a női és a férfi mesemondók elbeszélései?

 
2 990 Ft
Akció: 2 390 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  TANULMÁNYOK VARGYAS LAJOS SZÜLETÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJÁRA

Szerkesztette: Vargyas Gábor

L’Harmattan Kiadó, 2016

 

Egy új sorozat első kötetét tartja kezében az olvasó. A Summa Ethnographicát a szükség szülte. Az utóbbi években, évtizedekben robbanásszerűen felgyorsult a tudományos és tudománypolitikai élet. Csak a tágabb értelemben vett néprajztudományban (történeti etnográfia, folklorisztika, társadalomnéprajz, szociokulturális antropológia stb.) tucatnyi tematikus konferencia, kerekasztal, megemlékezés, vitaülés megrendezésére kerül sor évente, amelyek publikálása szétfeszítené a szaktudományos folyóiratok rendelkezésre álló kereteit. Anyagaik – jó esetben – hiányosan, sok éves késés után látnak napvilágot itt-ott, a lehetőségek függvényében.

 
3 200 Ft
Akció: 2 560 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  AZ ISMERETLEN ISMERŐS – TANULMÁNYOK A BASKORTOSZTÁNI UDMURTOK VALLÁSÁRÓL

Szerző: Tatyjana Minnijahmetova

L’Harmattan Kiadó, 2016

 

Tatyjana Minnijahmetova könyve egyedülálló a magyar könyvkiadásban. A szerző ugyanis maga is udmurt, a keresztény térítés elől a Kámától kelet-re menekült ősök leszármazottja. Tanulmányai rítustanulmányok, vagyis Minnijahmetova a naptári szokásokhoz, az emberélet fordulóihoz kapcsolódó szokásokkal, a szent helyekkel, a gyógyítással kapcsolatos rítusokkal foglalkozik, illetve a háznak és részeinek (például a kút és a fürdőház) rituális, szakrális aspektusait mutatja be.

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A MAGYAR NÉPMŰVÉSZET 1000 CSODÁJA

Szerző: Kaiser Ottó

Alexandra, 2015

 

A könyvhöz az egész Kárpát-medencéből gyűjtöttük az anyagot, gyakran átlépve a jelenlegi országhatárainkat, hogy egy-egy néprajzi tájegységet a lehető legteljesebben mutassunk be. A sok évszázados gyökerű népművészet ugyanis nem volt tekintettel a kényszerű történelmi változásokra: nem követte a politikai-földrajzi határokat. Hat ország több száz településén jártunk. Évekig voltunk úton, bekopogtunk házakhoz, bejártuk a skanzeneket, bekéredzkedtünk udvarokba, megpihentünk csűrökben, önfeledten doboltuk a ritmust a táncházakban és szégyenlősen táncra perdültünk magunk is, ha éppen nem figyelt senki ránk egy-egy esti mulatságon.

 
9 999 Ft
Akció: 8 500 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
TÁNC ÉS KÖZÖSSÉG

Szerző: Kavecsánszki Máté

DUPress, 2015

 

A Debreceni Egyetem néprajzi műhelyében folyó tudományos munka hat évtizedét a tereporientált kutatások nemes hagyománya fémjelzi. A tanszék az oktatók, a graduális és a posztgraduális hallgatók részvételével a rendszeres, egymást követő feszes terepmunkákkal mindig arra törekedett, hogy egy-egy tájegység, kulturális régió életmódbeli sokszínűségét, szellemi hagyományait változatos társadalmi metszetekben, illetve több tudományra kiterjedő szempontból feltárja, majd a tereperedményeket elméleti rendszerek segítségével értelmezze, önálló monográfiák, tanulmánykötetek formájában megjelentesse.

 
3 210 Ft
Akció: 2 570 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
TEST, LÉLEK, SZELLEMEK ÉS TERMÉSZETFELETTI KOMMUNIKÁCIÓ

Szerkesztette: Pócs Éva

Balassi Kiadó, 2015

 

Vallásetnológiai sorozatunk nyolcadik kötete az eddigiekhez hasonlóan egy nagy sikerű nemzetközi konferencia előadásain alapszik, amelyet a pécsi egyetem Néprajz–Kulturális Antropológia Tanszéke, illetve az ott létesült „Kelet-Nyugat” Vallásetnológiai Kutatóközpont rendezett 2014 decemberében. Ezúttal az International Society for Folk Narrative Research (ISFNR) nemzetközi folklór-szervezetének Belief Narrative munkacsoportja vállalta a konferencia társrendezői szerepét. Az ő fő célkitűzésük a hiedelmek és hiedelemelbeszélések nemzetközi kutatásának összehangolása; segítségükkel bővült a konferencia résztvevőinek sora a halálról, halottakról szóló folklórelbeszélések kutatóival.

 
4 300 Ft
Akció: 3 870 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
A MAGYAR PARASZTI JÁRMŰKULTÚRA

Szerző: Kemecsi Lajos

L’Harmattan Kiadó, 2015

 

A szállítás és a közlekedés területe a népi kultúra egyik legösszetettebb egysége. Kemecsi Lajos könyvében a magyar paraszti szárazföldi járműkultúra szerteágazó tematikájának egyes elemzési lehetőségeire kívánja felhívni a figyelmet.

A komplex megközelítés igénye évtizedes, vonatkozó kutatási tapasztalataira épül. Az általános összefoglaló rész segítségével mutatja be a magyar hagyományos közlekedés- és járműkultúra meghatározó jellemzőit. A kocsi készítésének önálló fejezetben tárgyalt folyamata a meghatározó alkatrészek szempontjából vizsgálva segíti a táji jellemzők meghatározását. A kötetben olvasható kerekes járművek kutatástörténete alkalmas arra, hogy érzékeltesse a szaktudományi érdeklődés, illetve a kutatási irányvonalak jellemzőit a vonatkozó összefoglalások megvalósulásáig.

 
2 990 Ft
Akció: 2 390 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
VIDÉKI MAGYARORSZÁG 1945–1970

Dokumentumok földről, hatalomról, emberi sorsokról

Szerző: Ö. Kovács József

Balassi Kiadó, 2015

 

Az egyéni földtulajdonon alapuló parasztgazdaságok erőszakos felszámolása, a szovjet mintájú program részeként végrehajtott kollektivizálás az érintettek számára megrázó, egész további életüket meghatározó kormányzati döntés volt, amely kollektív és struktúraváltoztató társadalom-történeti eseménnyé vált. Az itt közölt korabeli források ennek a konfliktussorozatnak az előzményeit, rövid és hosszú távú hatásait, többek között a sérelmeket, a traumákat, a tabusításokat, a viselkedést szabályozó alkalmazkodási formákat dokumentálják. A szerző a központi (párt, minisztériumi, állambiztonsági) gyűjtemények mellett minden megyei levéltárban is folytatott kutatást.

 
4 900 Ft
Akció: 4 410 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
ALFÖLDI GYŰJTÉS

Szerző: Kálmány Lajos

Sajtó alá rendezte: Forrai Ibolya és Raffai Judit

Balassi Kiadó, 2015

 

A tudós pap, Kálmány Lajos (1852–1919) hosszú időre feledésbe merült népköltési hagyatéka, amelynek megmentését Móra Ferencnek és Sebestyén Gyulának köszönhetjük, a Néprajzi Múzeum Kézirattárának egyik legértékesebb és legkeresettebb forráscsoportja. Az Alföldi gyüjtés című, jelentős terjedelmű kézirat gazdag népköltési gyűjtemény Arad, Bács-Bodrog, Békés, Csanád, Csongrád és Torontál megyék területéről, az 1872–1914 közötti évekből, amelynek megjelentetése immár száz éve a magyar folklorisztika nagy adóssága. A szövegeket Kálmány Lajos eredeti beosztása szerint, a gyűjtő jegyzeteivel együtt közöljük; ugyanakkor a sajtó alá rendezés modern elvei alapján a szerkesztői jegyzeteket irodalomjegyzék és helynévmutató kíséri.

 
3 500 Ft
Akció: 3 150 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
AZ ANTROPOLÓGIA NEM EXTRÉM SPORT

Szerző: Nigel Barley

Typotex Kiadó, 2015

 

„Az antropológia nem extrém sport.” Mindig is gyanítottam, de jó érzés volt, amikor ezt egy jó hírű biztosítótársaság is leírta feketén-fehéren. Elvégre, ők már csak tudják. Két hónapos terepmunka idejére kötöttem egészségbiztosítást, és elég meggondolatlan voltam ahhoz, hogy az apró betűs részt is elolvassam. Az 1980-as évek lévén, amikor mint tudjuk, a világ olyan volt, amilyen, sem atomtámadás ellen nem voltam biztosítva, sem egy idegen kormány államosítási kísérlete ellen. Még rémisztőbb volt azonban az, hogy tizenkét hónapig biztosítva voltam arra az esetre, ha elrabolnának. A szabadeséses ejtőernyős ugrás kifejezetten tilos volt „az összes egyéb extrém sporttal együtt”. De most már hivatalosan is megállapítást nyert: „Az antropológia nem extrém sport.”

 
2 900 Ft
Akció: 2 465 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A KÖZÉP-KELET EURÓPAI FALUKÖZÖSSÉG GENEZISE

Szerző: Tagányi Zoltán

L’Harmattan Kiadó, 2015

 

A falu- és a földközösség történetével a történetíráson túl a néprajz és a szociológia is foglalkozott. A kötet is e tudományágak integrált nézőpontjából vizsgálja ennek genezisét. A téma iránti érdeklődés a 19. és 20. század elején volt befolyással a szocialista tanokra. Ekkor az orosz területeken megfigyelhető „obscsinákat” ősi képződménynek tartották, amelyek a nyugati tudomány fókuszába is bekerültek, úgy kezelve ezeket, mint a letűnt „agrárkommunizmus” maradványai. Ezen a nyomon haladva a kor Európájában a történetírás művelői mindenütt ősközösségi faluképződményeket kerestek (pl. a germán Mark) a letűnt történeti időkben. A szélesebb körű kutatások azonban pont a várakozások ellenkezőjét bizonyították.

 
3 900 Ft
Akció: 3 120 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A MEZŐSÉGTŐL MOLDVÁIG – KALLÓS ZOLTÁN ÚTJAI

Szerző: Ablonczy Bálint, Korniss Péter

Helikon Kiadó, 2013

 

A közismert televíziós újságíró Ablonczy Bálint képes életinterjú kötete a Kossuth-díjas néprajztudós Kallós Zoltánnal.

 

Áll egy tölgyfa a válaszúti Kallós-kúria mellett, néhány méternyire a most néprajzi gyűjteménynek otthont adó épülettől. A nagy koronát látjuk, a kiterjedt gyökérzetet csak sejtjük: a fa erősen kapaszkodik a mezőségi földbe. Túlélt az öreg tölgy háborút, rendszerváltásokat, hatalmas viharokat, a mellette álló egykori tiszttartói lak pusztulását és feltámadását.

 
2 990 Ft
Akció: 2 390 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
KYRGYZ FOLKSONGS

Szerző: János Sipos

L’Harmattan Kiadó, 2014

 

Research into the musics of eastern ethnicities authenticated by on location collecting work has great traditions in Hungary (suffice it to mention the name of Béla Bartók, László Vikár and János Sipos). At the beginning, this work concentrated on the exploration of the eastern elements in Hungarian folk music but it soon became areal through the study of the folk music of the multi-ethnic Volga-Kama region. Before long, Janos Sipos’s researches got enlarged into a comparative ethnomusicological analysis of a vast Turkic-speaking territory.

 
6 200 Ft
Akció: 4 960 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
AMIKOR A LÁB ELNEHEZÜL

Szerző: Ruttkay-Miklián Eszter

L’Harmattan Kiadó, 2014

 

A hanti kultúrában számtalanszor találkozhatunk tömör, velős megfogalmazással, például hogy sötétedés után nem szabad hangoskodni, nem szabad a tűzbe szemetet dobni, a nők nem mehetnek a padlásra stb. Pusztán e szabályok ismerete azonban nem mindig elegendő ahhoz, hogy megfelelő döntéseket hozhassunk, mit szabad és mit nem. A szabályok mögött van egy olyan tudás, amely az adott helyzethez igazítva mindig segít eldönteni, melyik szabályt és hogyan kell alkalmazni. E nélkül a magabiztos tudás nélkül a szabályok ahelyett, hogy segítenének az eligazodásban, inkább gátolnak, bénítanak a cselekvésben.

 
3 900 Ft
Akció: 3 120 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
RÁOLVASÁSOK

Balassi Kiadó, 2014

 

Gyűjtemény a legújabb korból (1851–2012) A kötet (Pócs Éva)

Gyűjtemény a történeti forrásokból (1488–1850) B kötet (Ilyefalvi Emese)

 

A magyar ráolvasások most megjelenő két kötete (A és B) jelentősen kibővített új kiadása az 1985–1986-ban az MTA Könyvtárának kiadásában megjelent, ma már szinte hozzáférhetetlen szöveggyűjteménynek. Az anyag gyarapodása elsősorban az elmúlt két évtizedben a határainkon innen és túl egyaránt intenzívebbé vált gyűjtőmunkának köszönhető: különösen a székelyföldi és moldvai anyag gazdagodott jelentősen, de a magyar ráolvasások térképének némely fehér foltját kárpátaljai, bácskai gyűjtések is segítettek eltüntetni.

 
5 880 Ft
Akció: 5 290 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
VOLT EGYSZER EGY KIS ZSIDÓ

(CD-MELLÉKLETTEL)

Szerző: Kányádi Sándor

Koinónia Kiadó, 2010

 

Kányádi Sándor hangján, Jánosi Andrea rajzaival kerül közelebb a mai olvasóhoz a múlt század viharaiban eltűnt erdélyi jiddis népköltészet néha csipkelődő, ravasz, játékos, máskor szerelmes vagy szívszorongató világa. CD melléklet: A könyv melléklete a már több kiadást megélt, klasszikusnak számító Volt egyszer volt egy kis zsidó lemez, melyen a Gryllus testvérek és Szalóki Ági muzsikája teszi feledhetetlen élménnyé az erdélyi jiddis népköltészet remekeit.

 
4 900 Ft
Akció: 3 920 Ft
Kezdete: 2017.06.06
A készlet erejéig!
-20%
VOLT EGYSZER EGY KIS ZSIDÓ

(CD-MELLÉKLET NÉLKÜL)

Szerző: Kányádi Sándor

Koinónia Kiadó, 2010

 

Kányádi Sándor hangján, Jánosi Andrea rajzaival kerül közelebb a mai olvasóhoz a múlt század viharaiban eltűnt erdélyi jiddis népköltészet néha csipkelődő, ravasz, játékos, máskor szerelmes vagy szívszorongató világa. CD melléklet: A könyv melléklete a már több kiadást megélt, klasszikusnak számító Volt egyszer volt egy kis zsidó lemez, melyen a Gryllus testvérek és Szalóki Ági muzsikája teszi feledhetetlen élménnyé az erdélyi jiddis népköltészet remekeit.

 
2 700 Ft
Akció: 2 160 Ft
Kezdete: 2017.06.06
A készlet erejéig!
-20%
MIESNAPOK KÉPEI

Szerző: Zakariás Erzsébet

Koinónia Kiadó, 2006

 

A Miesnapok képei című, három nyelvű (Magyar-Román-Angol) kötet valójában egy fotókra alapozó kiadvány, melyek a magyar kultúra talán legrégibb hagyományrétegét őrző népcsoport mindennapjainak megfigyelésekor készültek. A kötet törzsanyagát 400 fekete-fehér fénykép képezi. A képek értését és értelmezését megnevező-magyarázó szövegegységek segítik, végül pedig helységnévtár és szómagyarázat teszi lehetővé az olvasó számára a problémátlan eligazodást.

 
3 800 Ft
Akció: 3 040 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
MÍTOSZ ÉS EMLÉKEZET

Szerző: Hoppál Mihály

L’Harmattan Kiadó, 2014

 

Hoppál Mihály: Mítosz és emlékezet című kötete megjelent a Vallástudományi Könyvtár sorozatban.

 
2 900 Ft
Akció: 2 320 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
TELEPÜLÉSFORMÁK, NÉPI ÉPÍTÉSZET, FÖLDMŰVELÉS

Néprajzi szöveggyűjtemény

Szerkesztő: Juhász Antal

JATE Press, 2001

 
1 260 Ft
Akció: 1 070 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
CSILLAGÚT

Szokások, kifejezések, hagyományok és keresztény jelképek, Advent, Karácsony és Vízkereszt időszakában

Szerzők: Hari, Albert; Singer, Charles

JEL Könyvkiadó, 2013

 

A kis könyv a karácsonyi ünnepkör fontosabb eseményeit és a hozzájuk kapcsolódó keresztény szokásokat, hagyományokat, jelképeket foglalja össze rendkívüli lényeglátással. Amikor ünnepeinket ellepi a felszínes csillogás, és a megannyi díszlet mögött elveszni látszik maga az ember, és a szeretetteljes odaadás, akkor különösen fontos üzenete van Jézus születéstörténetének. 
A szerzők elsősorban az ifjúság számára kívántak tömör, érthető formában megjelenő összefoglalót nyújtani Advent, Karácsony és Vízkereszt időszakáról, amelyet a magyar kiadásban itáliai és szentföldi templomok színes mozaikjai tesznek még gazdagabbá.

 
980 Ft
Akció: 785 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
MIR-SUSNE-HUM I-II.

Tanulmánykötet Hoppál Mihály tiszteletére

Szerkesztette: Csonka-Takács Eszter, Czövek Judit, Takács András

Akadémiai Kiadó, 2002

 
7 500 Ft
-20%
A VALLÁSI ÉLMÉNY TÖRTÉNETE

Bevezetés a vallástudományba

Szerző: Voigt Vilmos

Timp, 2004

 
2 800 Ft
Akció: 2 240 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
HAGYOMÁNYOS FALAK

Szerzők: Sabján Tibor, Buzás Miklós

Terc Kiadó, 2003

 
2 800 Ft
Akció: 2 240 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ABÓK

Ausztrál bennszülöttek

Szerző: M. Clark Ashton

Trajan, 2007

 
1 890 Ft
Akció: 1 510 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
IDŐJÓS KALENDÁRIUM

Dozmati csízió 2003

Szerző: Dr. Károssy Csaba Ákos

OSKAR Kiadó, 2002

 

A népi időjós regulák a jeles névnapokhoz kötődően meghatározott időjárás változást kapcsolnak. Ezek beválása a tudományos kutatások szerint a véletlenszerű bekövetkezéseknél nagyobb valószínűségű. Könyvünk a Kárpát-medencére érvényes időjós regulákat mutatja be a naptárban egymás után következő jeles napok szerint. Felsorolja az ezekhez kötődő babonákat és álomfejtéseket. Bemutatja az egyes nevek székely rovásírásban használt jeleit, magyarázza azok keresztény kultúra előtti időkből származó bizonyított vagy feltételezett eredetét.

 
1 300 Ft
Akció: 1 040 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
VILÁGNAK KEZDETÉTŐL FOGVA

Történeti folklorisztikai tanulmányok

Szerző: Voigt Vilmos

Universitas Kiadó, 2000

 

A történeti folklorisztikai tanulmányok a folklór és az irodalom összefüggéseit vizsgálja a sámánizmustól a 17. századig.

 
1 680 Ft
Akció: 1 345 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
MAGYAR, MAGYARORSZÁGI ÉS NEMZETKÖZI

Történeti folklorisztikai tanulmányok (II.)

Szerző: Voigt Vilmos

Universitas Kiadó, 2004

 

A magyar és nemzetközi összehasonlító foklorisztikai tanulmányok számos területen vizsgálják a folklór és irodalom valamint a nemzetközi folklór összefüggéseit.

 
2 940 Ft
Akció: 2 350 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
FOLKLORE IN 2000

Voces amicorum Guilhelmo Voigt sexagenario

Szerzők: Ilona Nagy, Kincső Verebélyi

Universitas Kiadó, 2000

 

A Voigt Vilmos folklorista 60. születésnapjára készült kötet tanulmányai - magyar és külföldi szerzők tollából - a folkorisztika legülönbözőbbb területeiről tartalmaznak írásokat a több nyelvű tanulmánykötetben.

 
4 000 Ft
Akció: 3 200 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
SÁMÁN SÁMÁN HÁTÁN

A kortárs pogányság multidiszciplináris vizsgálata

Szerkesztette: Povedák István, Szilárdi Réka

SZTE BTK, 2014

 

E könyv legnagyobb erénye a különböző diszciplínák (néprajz, antropológia, vallástudomány) és kutatási területek határán elhelyezkedő, társadalmi szempontból ugyancsak releváns témák szakmailag magas szintű elemzése. Ilyen a vallásosság és a hétköznapi élet, a pogányság és kereszténység szinkretizmusa, a vallásos és szekuláris mítoszok, a nemzeti és az ökológiai spiritualitás, „természetvallás” és „nemzetvallás” együttes és egymás tükrében való vuizsgálata. A kötetben megjelenő tanulmányok ugyan szaktudományos munkaként íródtak, de tágabb közönség érdeklődésére is számot tarthatnak. (Feischmidt Margit)

 
2 500 Ft
Akció: 2 250 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  TUDÓSOK, KUTATÓK, GYŰJTŐK – NÉHÁNY FEJEZET A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY ÉS MUZEOLÓGIA TÖRTÉNETÉBŐL

Szerző: Hála József

L’Harmattan Kiadó, 2014

 

Hála József gyűjteményes kötete a magyar etnográfia és folklorisztika (ennek részeként a néprajzi muzeológia) kutatástörténetének az eddigieknél alaposabb, pontosabb, hitelesebb bemutatására vállalkozik. Hisz a szerző nem csupán a magyar néprajz klasszikusaiként tisztelt „főműveket” olvasta újra, hanem minden olyan forrást felkutatott mely kapcsolatba hozható a több máig inspiráló hatású tudóssal (többek között Ipolyi Arnold, Herman Ottó, Jankó János, Katona Lajos, Herrmann Antal) és művével. Vizsgálata körébe az életrajzi tényeket rejtő anyakönyveket, a gyűjtési-kutatási körülmények megannyi nehézségéről, a kutatótársakkal és/vagy riválisokkal kapcsolatos ellenszenv kialakulásának okairól beszámoló magánleveleket és az egykorú sajtó-tudósításokat is bevonta.

 
4 900 Ft
Akció: 3 920 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
KALOCSA KINCSE

Treasures of Kalocsa (kétnyelvű kiadás)

Szerző: Fejér Kati

Kossuth Kiadó, 2012

 

Ez a könyv mindazokhoz szól, akik kíváncsiak a kalocsai népművészet szülőföldjére, az ott élő népművészekre, mintakincsükre. Azokhoz, akik szívesen megismerkednének a hímzés, riselinezés, pingálás történetével, kialakulásával, technikájával. Ha pedig kedvet éreznének, hogy maguk is elkészítsenek egy-egy terítőt, segítségükre lesznek a szakmai leírások mind a kézi hímzéshez, mind a varrógéppel történő riselinezéshez.

 

This book is for all those interested in Kalocsa’s folk art, the artists living there, and their treasure trove of motifs. It is for everyone interested in the history, development, and technique of embroidery, “riselin” ornamentation, and decorative painting. Perhaps after reading the descriptions and looking at the pictures you might get the inclination to do some embroidery yourself. The detailed descriptions will help you create your own hand-made embroidery and machine-made riselin pieces.

 
7 500 Ft
Akció: 6 000 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
HÚSVÉT

MAGYAR HAGYOMÁNYOK

Szerző: Tészabó Júlia

Kossuth Kiadó, 2011

 

A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, amely az istenné vált ember, a feltámadás és a megváltás tanításához kapcsolódik. Tészabó Júlia művészettörténész tanulmányában végigvezeti az olvasót az ünnep kialakulásának folyamatán, bemutatja ősi kulturális gyökereit, szimbólumait és szokásrendjét. A képzőművészeti ábrázolások mellett megismerhetjük napjaink húsvétját is. A kötetet kísérő illusztrációk magángyűjtők és múzeumok anyagából kerültek ki.

 

 
3 990 Ft
Akció: 3 190 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
KARÁCSONY

MAGYAR HAGYOMÁNYOK

Szerző: Tészabó Júlia

Kossuth Kiadó, 2007

 

Tészabó Júlia művészettörténész az ünnep múltját és jelenét egyaránt feldolgozta a kötetben. A rendkívül gazdag illusztrációs anyagot múzeumok és magángyűjtők legszebb tárgyaiból válogattuk: régi és mai képzőművészeti ábrázolásokat, fotókat, képeslapokat, hirdetéseket, karácsonyi tárgyakat, díszeket. Az album a legjellegzetesebb karácsonyi étkek képeit és receptjeit is tartalmazza.

 
6 490 Ft
Akció: 5 190 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
REGULY ANTAL „HANGJEGYRE SZEDETT” FINNUGOR DALLAMAI

Szerkesztette: Lázár Katalin, Szíj Enikő

Tinta Kiadó, 2000

 

Reguly Antalról nem köztudott, hogy széleskörű műveltséggel, zenei érdeklődéssel és zenei ismeretekkel rendelkezett, szívesen énekelt magyar és más népdalokat vagy tanult meg más népek hangszerén, például a finnek kanteléjén játszani, s tudta, hogy a tánc mind a korabeli társasági életnek, mind a népéletnek nélkülözhetetlen velejárója. Zenei műveltsége megkönnyítette Regulynak a beilleszkedést abba az úri társaságba, amely ajánlóleveleivel elősegítette, nem ritkán lehetővé tette, hogy az általa nagyrabecsült egyszerű nép körében elvégezhesse tervezett kutatásait. 

Kevéssé ismert, hogy tudott kottát írni és elsőként kottázott le finnugor dallamokat. Igaz, hogy ezek nem nagy terjedelmű kották, de az elsők és még hosszú évtizedeken át az egyetlenek a maguk nemében, tehát korukat és jelentőségüket tekintve értékük felbecsülhetetlen. 

 
840 Ft
Akció: 670 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!


Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.