Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Kora újkor


Sorrend:


-10%
EGYHÁZ, RENDISÉG, POLITIKAI KULTÚRA

Papok és szerzetesek a 18. század országgyűlésein

Szerző: Forgó András

Szent István Társulat, 2017

 

A kötet az országos politikában részt vevő papok és szerzetesek tanulmányozásával egy olyan politikai csoport tevékenységére szeretné felhívni a figyelmet, amelyet eddig szinte teljesen mellőzött a magyar parlamentarizmus történetének kutatása. A helyszín az országgyűlés, a főszereplő pedig az ún. alsótáblai klérus, vagyis a diéta alsótábláján, a vármegyei és a városi követek, valamint a távollévő főrendek követei mellett helyet foglaló kanonokok és szerzetesek. Politikai tevékenységük vizsgálata során eddig jószerével ismeretlen látószögből nyerhetünk betekintést az országgyűlés 18. századi működésébe.

 
2 800 Ft
Akció: 2 520 Ft
Kezdete: 2017.09.13
A készlet erejéig!
-15%
 NOTITIA HUNGARIAE NOVAE HISTORICO GEOGRAPHICA… COMITATUM INEDITORUM TOMUS QUARTUS, IN QUO CONTINENTUR

(Fejér, Tolna, Somogy és Baranya)

Szerző: Matthias Bel (Bél Mátyás)

Szerkesztő: Tóth Gergely

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2017

 

A Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének kutatói tíz kötetesre tervezett szövegkiadás-sorozatukban arra vállalkoztak, hogy kritikai kiadásban, részletes előszók és tartalmi ismertetők kíséretében publikálják Bél Mátyás (1684–1749) országleírásának kéziratban maradt vármegyeleírásait. Jelen kötetben – amely immár a negyedik –  Fejér, Tolna, Somogy és Baranya vármegyék ismertetése található, amelyek most először jelennek meg eredeti nyelven, megbízható szöveggel. Fejér és Tolna leírását korábban kiadták fordításban, de kihagyásokkal, illetve rossz kézirat alapján; Somogy leírásából csak néhány kis részlet jelent, míg Baranya ismertetéséről még ez sem mondható el.

 
2 990 Ft
Akció: 2 540 Ft
Kezdete: 2017.09.13
A készlet erejéig!
-15%
 PAPOK, POLGÁROK, KONVERTITÁK. KATOLIKUS MEGÚJULÁS AZ EGRI EGYHÁZMEGYÉBEN (1670–1699)

Szerző: Mihalik Béla Vilmos

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudomány Intézet, 2017

 

Mihalik Béla Vilmos 1984-ben született Budapesten. 2003-ban érettségizett a budapesti Eötvös József Gimnáziumban, majd felsőfokú tanulmányait 2003 és 2009 között az ELTE Bölcsészettudományi Karán végezte történelem és levéltár szakon. 2008-tól az ELTE Kora újkori magyar történelem doktori programjának hallgatója, fokozatát 2014-ben szerezte meg. 2011-től a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya Levéltárának igazgatója, 2012-től az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének munkatársa. Kutatási területe a 17–18. századi magyarországi és erdélyi katolikus megújulás, illetve egyházpolitika. Emellett a Szentszék és a bécsi Habsburg-udvar 17. század végi kapcsolataival is foglalkozik. Az egri egyházmegye kora újkori történetét még az egyetem idején kezdte el kutatni. A felekezeti konfliktusok és a felekezeti arányok regionális változásának okait vizsgálva fordult figyelme az egyházmegye török kor utáni újjászerveződése felé.

 
3 200 Ft
Akció: 2 720 Ft
Kezdete: 2017.09.13
A készlet erejéig!
-15%
ÉRCBÁNYÁSZAT A BÁTHORYAK KORÁBAN

A szatmári és az erdélyi bányavidék arany-, ezüst- és higanybányászata (1571–1613)

Magyar Történelmi Emlékek – Értekezések

Szerző: Mátyás-Rausch Petra

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2017

 

Az erdélyi és a szatmári nemesércbányászat komoly múltra tekint vissza. Az itt fekvő bányavárosokban és bányásztelepüléseken folyó érckitermelésből származó haszon fontos részét képezte a Magyar Királyság és az Erdélyi Fejedelemség bevételeinek, így a bányavidékek részletes bemutatása még közelebb vihet a korabeli, három részre szakadt Magyar Királyság történetének „teljes körű” megismeréséhez. A kötet középpontjában a Nagybánya központú szatmári, illetve a több központi településsel bíró (pl. Abrudbánya) erdélyi bányavidék komplex vizsgálata áll. Az újonnan feltárt levéltári forrásoknak köszönhetően egy igen színes világ képe bontakozik ki az olvasó szeme előtt, hiszen a bányászat termelési, technikai keretein túl bemutatásra kerül a korabeli bányásztársadalom, a termelésben résztvevő családok története, valamint a bányaigazgatás rendszere. Az átfogó vizsgálat révén megismerhetjük a korabeli nemesércbányászat kontinentális kapcsolatrendszerét, többek között a termelés finanszírozásába bekapcsolódó európai nagyvárosokat.

 
3 290 Ft
Akció: 2 795 Ft
Kezdete: 2017.09.04
A készlet erejéig!
-15%
A KIRÁLYI MAGYARORSZÁG PÉNZTÖRTÉNETE (1527-1608)

Szerző: Gyöngyössy Márton

Martin Opitz Kiadó, 2010

 

A kutatás tárgyának térbeli keretei megegyeznek a királyi Magyarország, azaz a török hódoltságtól északra fekvő, egyre szűkülő országrész határaival. Míg azonban 1527 és 1541 között az egész magyar királyság területén előkerült összes éremleletet forrásnak tekintettem, az írott források és a pénzveretek esetében csak a Habsburg-uralom alatt keletkezetteket, illetve kibocsátottakat vettem figyelembe. Szapolyai János (1526-1540) pénzverését ugyanis a magyar numizmatika hagyományosan a középkori magyar pénztörténet részeként tárgyalja. A terület elhatárolásában külön nehézséget jelentett a Tiszántúl és a Partium térsége, ezért az itt előkerült leletek tekintetében cezúrát kellett húznom a hódításokra és a területi hovatartozások változásaira figyelemmel.

 
2 000 Ft
Akció: 1 700 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
ZRÍNYI-ALBUM

Szerzők: Bene Sándor, G. Etényi Nóra, Hausner Gábor, Kelenik József, R. Várkonyi Ágnes

Zrínyi Kiadó, 2016

 

A költő, hadvezér és államférfi Zrínyi Miklós (1620 - 1664) munkásságát az elmúlt évtizedek kutatásai új nézőpontokból világították meg és új összefüggésekbe helyezték. A forrásokból kibontakozott Zrínyi egyetemes híre, európai jelentősége, amit jelzett, hogy 1664 tavaszán (még életében) angol nyelvű életrajz jelent meg róla Londonban, amelynek bevezetője szerint "Zrínyi az, akire a Gondviselés Európa sorsát bízta". A kötet történész, irodalom- és hadtörténész szerzői magyar és angol nyelven, kép és szöveg együttesével, albumszerűen idézik fel Zrínyi tetteit, írói és politikai törekvéseit, történelmi jelentőségét, bemutatva portréjának változó vonásait, egyúttal bőséges szakirodalmi tájékoztatást nyújtva a hazai és a külföldi érdeklődők számára.

 
7 500 Ft
Akció: 6 375 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
MAGYAR MONDÁK A TÖRÖK VILÁGBÓL ÉS A KURUC KORBÓL

Szerző: Lengyel Dénes

Helikon Kiadó, 2016

 

Kétszáz év magyar történelme elevenedik meg a mondák könnyed, tréfás, de a nép értékítéletét is híven tükröző nyelvén, melyet a nagy mesemondó, Benedek Elek unokája, Lengyel Dénes tár elénk. A XVI. és XVII. század történetét a török hódoltság, a tatár és német pusztítás, az ország megosztottsága, a folyamatos harcok és mindeközben a nép élni akarása jellemzi. Dózsa, Zrínyi, Rákóczi hősiessége és egyik-másik agyafúrt parasztember fegyvertelen falvakat mentő leleménye ad reményt ezekben a nehéz időkben, melyeket nem csak a krónikák, de a szájhagyomány is megőrzött. Lengyel Dénes a népmonda sajátos előadásmódját megtartva mutatja be ezt a történelmi tettekben és vitézségben bővelkedő kort.

 
3 499 Ft
Akció: 2 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 „SEMMI ÚJSÁGOT ÍRNI NEM TUDOK”. RÁDAY GEDEONNÉ SZENTPÉTERI KATALIN LEVELEZÉSE

Sajtó alá rendezte és a bevezető tanulmányt írta: Berecz Ágnes

Balassi Kiadó, 2016

 

Egy tizenhat éves menyasszony évődik vőlegényével a 18. század első felében: könnyed, játékos mondatokat váltanak Sajószentpéter és Bécs között. Asszonyként szövetekről, ruhamintákról, gyermekekkel kapcsolatos örömökről és bánatokról esik szó, anyai, majd nagyanyai jó tanácsok fogalmazódnak meg. A megpróbáltatások ideje is eljön: betegségek, halálozások, gazdálkodási nehézségek érlelik felelős nagyasszonnyá. Ráday Gedeonné Szentpéteri Katalin a század második felére a család és a tágabb atyafiság számára is igazodási pont: férjének szerető társa, testvérei ügyes-bajos dolgainak intézője, viszályok elsimítója, tehetséges fiatalok patrónája, fia és unokái gondos nevelője. Semmi újságot írni nem tudok, írja gyakran – akkor is, ha érdekes események tanúja, és zajlik körülötte az élet. Leveleiből egy példaértékű, teljes élet tárul fel előttünk.

 
3 100 Ft
Akció: 2 790 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
NOTITIA HUNGARIAE NOVAE HISTORICO GEOGRAPHICA

Szerző: Matthias Bel/Bél Mátyás

Szerkesztette: Tóth Gergely

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2016

 

A Bél Mátyás által készített monumentális országleírás, a Notitia Hungariae novae csak részben jelent meg a szerző életében. A kéziratban marad részek kritikai kiadása 2011-ben kezdődött el, amikor a 38 kiadatlan vármegyeleírás közül megjelent Árva és Trencsén vármegyék ismertetése: ezt követték Sopron, Vas, Zala és Veszprém vármegyék leírásai a második kötetben, 2012-ben. A most megjelenő harmadik kötetben Győr, Komárom és Esztergom vármegyék leírásai kaptak helyet. A kiadványsorozat, s ezen belül a jelen kötet szerkesztője intézetünk munkatársa, Tóth Gergely; a munka további résztvevői Benei Bernadett és Jarmalov Rezső voltak.

 
4 800 Ft
Akció: 4 080 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 KETTŐS PECSÉT ALATT. VÁRDAY PÁL ESZTERGOMI ÉRSEK, KIRÁLYI HELYTARTÓ (1483–1549)

Szerző: Laczlavik György

Kronosz Kiadó, 2014

 

Várday Pál a mohácsi csata utáni zavaros időszakban jutott fel a magyar politikai vezetés csúcsára, az esztergomi érsek (1526–1549) és királyi helytartó (1542–1549) a kora legbefolyásosabb emberei közé tartozott. Ennek ellenére egészen mostanáig alig tudtunk róla valamit, családi háttere, felemelkedésének körülményei, személyisége rejtve maradt az utókor elől. Az életrajzot elolvasva azonban választ kaphatunk ezekre a kérdésekre.

A szerző aprólékos gonddal szedegette össze a Várdayra vonatkozó forrásokat a különböző levéltárakból. Az elszórt adatokból egy izgalmas, sokoldalú, valódi politikus személyiség portréja rajzolható meg. A könyvből kiderül, hogy a Somogy megyei kisnemesi körből induló Várday Pál nem méltatlanul került a magyarországi politikai elit csúcsára.

 
1 950 Ft
Akció: 1 560 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
PÉCS A HÓDOLTSÁG KORÁBAN

Szerkesztette: Szakály Ferenc, Vonyó József

Kronosz Kiadó – Pécs Története Alapítvány, 2012

 

A kiadvány az 1999-ben, a Pécs Története Alapítvány kiadásában megjelent Pécs a törökkorban (Tanulmányok Pécs történetéből 7.) című nagysikerű tanulmánykötet második, bővített kiadása. A tanulmányok (újra)közlésének kiemelkedő jelentősége volt és van a Pécs történetét feltáró kutatásokban. Az eredeti kötet évekkel ezelőtt elfogyott, miközben változatlan érdeklődés mutatkozott iránta. Ezt az érdeklődést tartotta ébren két újabb, a könyv, egyrészt Varga Szabolcs népszerű kismonográfiája (Írem kertje. Pécs története a hódoltság korában, 1526–1686), másrészt Hegyi Klára forrásközlése (Török források Pécs 16. századi történetéhez), melyben isztambuli levéltárak anyagának Pécsre vonatkozó részleteit adta közre a szerző. Ez tette indokolttá az ismételt, a Tanulmányok későbbi köteteiben megjelent újabb három értekezéssel bővített kiadást.

 
3 800 Ft
Akció: 3 040 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
TRADÍCIÓ ÉS PROPAGANDA KERESZTÚTJÁN

Fejezetek Báthory Zsigmond udvarának kultúrájából

Szerző: Kruppa Tamás

Balassi Kiadó, 2015

 

Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem uralmának időszakát egykorú történeti szövegek, illetve a latin és magyar nyelvű propagandisztikus művek alapján művelődés- és eszmetörténeti szempontból elemzi a szerző.  Munkája első részében azt vizsgálja, hogy a dinasztia népszerűsítésére szánt alkalmi művekben miként nyilvánul meg a miles christianus késő középkori alakja, amely a Báthoryak vallásosságát a családi hagyományokon és az egyéni tiszteletadáson keresztül erőteljesen meghatározta. A kötet második része a Báthory-dinasztia által kormányzott új állam irányítását, államformáját érintő vitákat és a katolikus vallásgyakorlatot idézi fel.  Az elemzett művek új megvilágításba helyezik nemcsak az uralkodó és a rendek, illetve a különböző udvari érdekcsoportok egymás közti kapcsolatát, hanem a Báthory-dinasztiának pápasággal és a Habsburgokkal fennálló viszonyát is.

 
3 100 Ft
Akció: 2 790 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
EGY MAGYAR SZÁRMAZÁSÚ FRANCIA DIPLOMATA ÉLETPÁLYÁJA

François de Tott báró (1733–1793)

Szerző: Tóth Ferenc

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2015

 

TÓTH FERENC 1967-ben született Szentgotthárdon. 1985-ben érettségizett a szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnáziumban. Ezután a szegedi József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán történelem–francia szakos hallgatóként folytatta tanulmányait. Doktori kutatásai során elsősorban a 18. századi franciaországi magyar emigrációval foglalkozott. Az e témáról írott doktori disszertációját 1995-ben védte meg a párizsi Sorbonne egyetemen. 1996-tól 2012-ig a Nyugat-magyarországi Egyetemen (korábban Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola) tanított. 2012-től a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetben dolgozik, 2014-től tudományos tanácsadóként.

 
3 000 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
TITKOSÍRÁS A KORA ÚJKORI MAGYARORSZÁGON

Szerző: Láng Benedek

Balassi Kiadó, 2015

 

Mi a közös a széteső házasságban élő és rokonaival pereskedő magyar költő, az életéért rettegő szerb kém, a tudására féltékeny erdélyi pénznyomó, a törököt és Habsburgot egyaránt megvető magyar nemes, a konstantinápolyi követeivel levelező császár és az olasz ügynökével üzenetet váltó érsek tevékenységében? Ezek a személyek a társadalmi ranglétra különféle fokán álltak. Bár mindannyian írástudók voltak, műveltségük erősen eltért egymástól, nem különben hatalmuk és befolyásuk a politika menetére. Mégis, mindannyian ugyanahhoz az eszközhöz nyúltak, amikor üzeneteiket megpróbálták megóvni a kíváncsi szemektől: a rejtjelezés technológiájához.

 
3 500 Ft
Akció: 3 150 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
KOHÁRY ISTVÁN EMLÉKKÖNYV

a kecskeméti piarista gimnázium alapításának 300. évfordulójára

Magyarország piarista múltjából

Szerkesztő: Kozicz János; Koltai András

Piarista Rend Magyar Tartománya, 2015

 

Koháry István (1649–1731) gróf, országbíró, dunáninneni és bányavidéki főkapitány, Hont vármegye főispánja, a filozófia baccalaureus-a, nagybirtokos, államférfi és költő volt, aki gondosan irányított birtokainak jövedelméből számos módon gyarapította katolikus egyházát és magyar hazáját. Nagy jelentőségű alapítványai és kezdeményezései közül – a magyar történelem tragikus útvesztőinek következtében – az egyik legmaradandóbbnak a kecskeméti piarista iskola bizonyult, amely 1715 óta élő, és az alapító céljának megfelelően működő intézmény. Fönnállásának háromszázadik évfordulóján kilenc tanulmány, saját végrendelete és portréinak teljes sorozata mutatják be Koháry István gazdag életének és munkásságának egyes oldalait: a katonát, a földesurat, a mecénást és a patrónust.

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A MOHÁCS-KÓD

A csatavesztés a magyar köztudatban

Szerző: Illik Péter

Unicus Kiadó, 2015

 

Hogyan van belénk kódolva Mohács? Milyenné formálta ezt a jelképet a magyar irodalom, publicisztika? Hogyan használta ezt a politikai vezetés? Mit gondol róla a magyar történettudomány és az ismeretterjesztő irodalom? Hogyan gondolkodhat vajon az átlagember arról, hogy mit és miért vesztettünk Mohácsnál? Ezekre a kérdésekre keres választ ez a kötet: hagyományos és interneten megjelent szövegeket, kommenteket elemezve mutatja be jelenleg is élő Mohács-képünk különböző színárnyalatait.

 
1 680 Ft
Akció: 1 430 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
PAOLO SEGNERI (1624-1694) MAGYARORSZÁGI RECEPCIÓJA

Szerző: Száraz Orsolya

Debrecen University Press, 2012

 

Paolo Segneri (1624-1694) olasz jezsuita a maga korában neves hitszónok, Itália-szerte ismert misszionárius, népszerű devóciós művek és papi segédkönyvek szerzője volt. A XVIII. században hatása túllépte Itália határait: az általa kidolgozott népmissziós módszert bevezették a jezsuita rend több rendtartományában, latinra fordított munkáit Európa-szerte számos alkalommal kiadták, azok széles körben ismertek voltak. Jelen kötet magyarországi hatástörténetével foglalkozik, amelyet Segneri fő tevékenységei (miszszionárius, prédikátor, egyházi író) alapján, három területen vizsgál.

 
2 800 Ft
Akció: 2 240 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
KASTÉLYOK ÉS VÉGVÁRAK MÖGÖTT

Késő reneszánsz és kora barokk kastélyépítészet a 16–17. századi Dunántúlon

Szerző: Koppány Tibor

Balassi Kiadó, 2014

 

A török kori Magyarország, több évszázad távlatából visszatekintve, nem tűnik az építészet számára kedvező időszaknak. Mégis, a királyi Magyarországon éppúgy, mint Erdélyben, a történelmi helyzethez alkalmazkodva és a hódoltságot mindvégig átmeneti állapotnak tekintve, szinte mindenütt építkeztek. Már a hódoltság első, 16. századi időszakában számos munkát megkezdtek – melyek egy részét a háború megszakította –, hogy a 17. század második évtizedétől annál nagyobb lendülettel bontakozzék ki a fejlődés Pozsonytól és Csáktornyától Munkácsig és Brassóig.

 
3 500 Ft
Akció: 3 150 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
AZ ERDÉLYBEN TALÁLHATÓ NEMZETEK NEMZETI JELLEMÉRŐL

Szerző: Lebrecht, Michael

Eötvös József Könyvkiadó, 2014

 

A 18. század második felében megszaporodtak az Erdély földrajzáról, történelméről, az erdélyi népekről írt művek. Szerzőik között szép számmal találunk erdélyi szászokat is. Közéjük tartozik Michael Lebrecht (1757-1807) is, aki három ilyen tárgyú könyvet is írt. Az 1792-ben megjelent Über den National-Charakter der in Siebenbürgen befindlichen Nationen (Az Erdélyben található nemzetek nemzeti jelleméről) című könyve egy nemzetkarakterológiai mű, amely az akkor Erdélyben élt népeket (magyar, székely, szász, bolgár vagy valach, landler, örmény, görög, zsidó, morva testvérek, lengyel, orosz, cigány) mutatja be.

 
1 680 Ft
Akció: 1 430 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-40%
 FELSŐ-MAGYARORSZÁGI FŐÚRI CSALÁDOK - A ZAYAK ÉS ROKONAIK (16-19. SZÁZAD)

Szerző: Fukári Valéria

Kalligram Könyvkiadó, 2007

 

A kötet túlnyomórészt eddig feltáratlan levéltári forrásokból mutatja be néhány felső-magyarországi főúri család történetét, időben a 16. század közepétől a 19. század közepéig terjedő három évszázadot felölelően.

Olyan levéltári anyagok (levelek, családi iratok) kerülnek itt napvilágra, amelyek közvetlen betekintést nyújtanak hátrahagyóik személyes és családi világába, neveltetésébe, kapcsolataiba, életkultúrájába, és mert történelmi családok tagjairól van szó, koruk társadalmába és történeti zajlásába is.

 
2 800 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.12.04
A készlet erejéig!
-15%
EGY ÚJ EGYÜTTMŰKÖDÉS KEZDETE

Az 1622. évi soproni koronázó országgyűlés

Szerkesztők: Dominkovits Péter, Katona Csaba

MTA BTK TTI - MNL Soproni Levéltár, 2015

 

Az 1622 nyári soproni koronázó országgyűlést napjainkra szinte teljesen elfeledte mind a magyar, mind a nemzetközi történetírás. Pedig a 17. század első soproni diétája meghatározó állomás volt a Magyar Királyság történetében. Egyrészt 1608 után újabb kiemelkedő kompromisszum és így egyúttal új együttműködés kezdete volt a magyar rendek és a bécsi udvar között. Másrészt a királyságban új hatalomelosztásnak és hatalmi átrendeződésnek, a magyar rendek és Bethlen Gábor erdélyi fejedelem kapcsolatrendszerében pedig igazi fordulópontnak tartható. Végül az első soproni uralkodókoronázás (Gonzaga Anna Eleonóra magyar királyné koronázási ceremóniája 1622. július 26-án a soproni ferences templomban) és a koronázó országgyűlés idején a nyugat-dunántúli szabad királyi város átmenetileg a történeti magyar állam, sőt részben még a Habsburg Monarchia központja is lett.

 
3 000 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
KÖNYVRŐL KÖNYVRE

Recenziók és reflexiók a magyar kora újkorról

Szerző: Illik Péter

Unicus Kiadó, 2014

 

Jelen válogatás némiképpen szakítva a műfaj hagyománnyal, Illik Péter már megjelent, kora újkori magyar történeti témájú kötetekről írt recenzióit adja ki javított, néhány esetben átdolgozott formában, illetve egészíti ki ezeket újabb, még meg nem jelent írásokkal.

 
1 890 Ft
Akció: 1 605 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A CSALÁDI HITBIZOMÁNYOK MEGJELENÉSE MAGYARORSZÁGON

Szerző: Peres Zsuzsanna

Publikon Kiadó, 2014

 

A jogi szakirodalomban közismert tény, hogy 1687-et követően a hitbizomány idegen eredetű jogintézményként ágyazódott be a magyar jogba. Ezzel összefüggésben azonban számos kérdés vetődött fel. Vajon egy, a magyar nemesség számára teljesen ismeretlen jogintézmény törvényben rögzítése történt meg az 1687:9 tc.-kel? Avagy voltak ennek a jogintézménynek szokásjogi előzményei? Kik voltak azok, az országos politikában is jelentős személyek, akik ennek a jogintézménynek az előnyeit élvezték? Kik, hogyan és mire alapítottak elsőként hitbizományt Magyarországon? Mit jelent ez a jogintézmény egyáltalán?

A szerző ezekre a kérdésekre keresi a választ a koraújkori családi forrásanyagok feldolgozása alapján, fókuszban a Erdődy, Thurzó, Szirmay, Pálffy, Zichy és Esterházy családdal.

 
3 000 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
VÉGVÁRI VITÉZEK 1526 - 1686

Warriors of the Hungarian Frontier 1526 - 1686

Szerző: Somogyi Győző

Fordította: Panajotu Nikosz

Zrínyi Kiadó, 2014

 

A magyar haderő 1526-ban a mohácsi csatában sorsdöntő vereséget szenvedett az oszmánoktól. II. Lajos király elesett és az ország Habsburg-házi királyai révén a Német-római császársághoz kötődött. 1541-ben Szulejmán szultán elfoglalta Budát és az ország közepét az Oszmán Birodalomhoz csatolta, keleti részén pedig létrehozta a tőle függő Erdélyi Fejedelemséget.

 
2 990 Ft
Akció: 2 690 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 A XVIII. SZÁZAD MAGYARSÁGKÉPE ELFELEDETT FRANCIA FORRÁSOK TÜKRÉBEN

Szerző: Kövér Lajos

JATE Press, 2007

 
2 520 Ft
Akció: 2 140 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
MÁRIA TERÉZIA A GYERMEKSZOBÁBAN

Királyi Házak sorozat

Szerző: Hannes Etzlstorfer

Gabo Kiadó, 2012

 

Mária Terézia elnehezedett, nyájas, cukormázzal bevont úrnője volt országainak, ugyanakkor kérlelhetetlen nevelő és uralkodó, aki konzervatív nézeteivel kudarcot vallott saját gyermekeinél. Szerető hitves és jó anya is volt, magánemberként pedig mélyen érző és sebezhető asszony. Talán éppen ebben rejlik töretlen népszerűségének titka: a mai olvasó számára is megmaradt emberi közelségben, mert képes volt kellő önkritikával és iróniával szemlélni önmagát s a látottakat őszintén feltárni.

 
2 490 Ft
Akció: 1 990 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ZÁVODSZKY GYÖRGY NAPLÓJA (1586-1624)

Bél Mátyás kiadásának hasonmásával

Szerző: Závodszky György

Universitas Kiadó, 2011

 

Először olvasható magyar fordításban Závodszky György naplója. A szerző 1569-ben született, Trencsén vármegyei nemesi család leszármazottjaként. Thurzó György nádor, majd fia Imre titkára volt. A napló esetenként aktuális, személyes élményeket közöl, máskor országos jelentőségű beszámolókat (a Bocskai-felkelés kezdete, II. Mátyás megkoronázása). Nem hiányzik a rendkívüli események: földrengések, tűzvészek alkalmankénti megörökítése sem, mint ahogy a gabonaárak alakulása szintén nyomon követhető. A Závodszky diáriumot először Bél Mátyás adta közre nyomtatásban,1735-ben latin nyelven. Most Tusor Péter fordításában, előszavával és jegyzeteivel jelenik meg, közölve az eredeti latin szöveg hasonmását is.

 
1 995 Ft
Akció: 1 595 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
KULTÚRÁNK KÖVETEI A RÉGI EURÓPÁBAN

Szerző: Gömöri György

Universitas Kiadó, 2009

 

Az Angliában élő tudós könyve elsősorban a 16-17. századi angol-magyar kapcsolatok sokrétűségét dokumentálja

 

 
2 310 Ft
Akció: 1 850 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
KOLLÁR ÁDÁM FERENC LEVELEZÉSE

Magyarországi Tudósok Levelezése

Szerző: Kollár Ádám Ferenc

Universitas Kiadó, 2000

 

Kollár Ádám Ferenc (1718-1783) a 18. századi magyarországi történetírás egyik kiemelkedő személyisége, császári udvari könyvtár igazgatója Bécsben. Mintegy 450 itt kiadott levele a korabeli tudományos élet tükre is.

 
2 800 Ft
Akció: 2 240 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
AZ 1674-es GÁLYARABPER JEGYZŐKÖNYVE

Textus és értelmezés

Historia Litteraria 24

Szerző: S. Varga Katalin

Universitas Kiadó, 2008

 

A bírósági jegyzőkönyv mint írott forrás a hatalmi reprezentáció sajátos (önigazoló) fóruma, a korabeli értelmezésben a „politicus rend” véleményét közvetítő textus, szövegfolyam. Fontos kordokumentummá keletkezésének körülményei, nyelvi eszköztára, fogalomhasználata, kommunikációs rétegei teszik. A kötet tárgya az 1674-es pozsonyi peres eljárás (processus, causa) jegyzőkönyve, amely a kutatók és érdeklődők előtt egészen a közelmúltig csak hiányos és romlott másolatból volt ismert. S. Varga Katalin új kutatásainak eredményeit foglalja össze e kötetben, Levéltári búvárkodásai során jutott el a protestáns prédikátorok és iskolamesterek ellen 1674-ben folytatott per eredeti forrásának megtalálásáig az Esztergomi Prímási Levéltárban, s ez a felfedezés tudománytörténeti szenzációnak tekinthető.

 
2 415 Ft
Akció: 1 930 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
BATTHYÁNY ÁDÁM

Egy magyar főúr és udvara a XVII. század közepén

A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai - Források, feldolgozások 14

Szerző: Koltai András

Győri Egyházmegyei Levéltár, 2012

 

„Országunk egy erős oszlopja” – írta Zrínyi Miklós, a költő barátjáról, gróf Batthyány Ádámról (1610–1659), a Dunántúl és a Kanizsával szembeni végek főkapitányáról, Németújvár, Rohonc, Szalónak, Körmend és más várak birtokosáról, aki korának egyik meghatározó egyénisége volt. Pázmány Péter hatására tért fiatalon katolikus hitre, II. Ferdinánd császár kamarása lett Bécsben, majd egész életében igyekezett megfelelni az ott látott eszményeknek és kulcsfontosságú katonai feladatának. E könyv kísérlet egy tipikus Nyugat-magyarországi főnemes műveltségének, hitének, életmódjának és társadalmi kapcsolatainak rekonstruálására.

 
3 900 Ft
Akció: 3 315 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A REFORM ÚTJÁN

A katolikus megújulás Nyugat-Magyarországon

A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások 20.

Szerző: Fazekas István

Győri Egyházmegyei Levéltár, 2014

 

Fazekas István több mint két évtizede kutatja a XVI-XVII. századi Győregyházmegye történetét, e témában megjelent írásai eddig folyóiratokban és többnyire nehezen hozzáférhető tanulmánykötetekben jelentek meg. A szerző tanulmányainak monografikus igényű egyesítésével hosszú ideje várt hiánypótló munka született, melyből az olvasó betekintést nyerhet Nyugat-Magyarország egyház-, társadalom-, művelődés- és mentalitástörténetébe.

 
3 500 Ft
Akció: 2 975 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 A GYŐRI KÁPTALANI MAGÁNLEVÉLTÁR TÖRZSANYAGÁNAK REGESZTÁI (1527-1600)

A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai - Segédletek 5

Szerző: Nemes Gábor

Győri Egyházmegyei Levéltár, 2011

 

A kötet a győri káptalan jogbiztosító iratait őrző ún. Törzsanyag jelenlegi és történeti elenchusa. A Törzsanyagon belüli Cimeliotheca et theca sorozat 1527 és 1600 közötti részét is közli kivonatokban, 570, a korabeli Észak-Dunántúl történetéhez nélkülözhetetlen forrást téve ezzel közzé.

 
1 300 Ft
Akció: 1 105 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 THEOFÁNISZ MAVROGORDÁTOSZ (1626–1688), PARONAXIAI METROPOLITA, MUNKÁCSI ADMINISZTRÁTOR

Theophanes Mavrogordatos (1626–1688), Metropolitan of Paronaxia and Administrator of Munkács

Collectanea Athanasiana

Szerző: Baán István

Szent Atanáz Kiadó, 2012

 

Theofánisz Mavrogordátosz (1619-1688) paronaxiai metropolita és munkácsi adminisztrátor egy viharos korszak egyik jellegzetes, mostanáig alig ismert alakja. A kis-ázsiai Szmirnában született szerzetes, majd az Égei-tenger egyik szigetének főpásztora szerette volna, hogy megválasszák konstantinápolyi patriarchává. Hét püspöktársával tervet szőttek a patriarcha megbuktatására, ehhez azonban pénzre volt szükségük, hogy megvesztegessék a Porta nagyvezírét. Ezért Theofánisz Rómába ment, ahol áttért a katolikus egyházba. Konstantinápolyba visszatérve azonban lelepleződött, és menekülnie kellett. Hamarosan útnak indult Bécs felé.

 
5 000 Ft
Akció: 4 000 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
RÓMÁBÓL HUNGÁRIÁBA

A De Camillis János József munkácsi püspök halálának 300. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai

Collectanea Athanasiana

Szerkesztő: Véghseő Tamás

Szent Atanáz Kiadó, 2008

 

A tanulmányok neves hazai és külföldi szerzői az 1689-ben munkácsi püspökké kinevezett görög szerzetes életpályáját és korát mutatják be, sok-sok új adattal egészítve ki eddigi ismereteinket. A kötet a 2006 szeptemberében megrendezett nemzetközi egyháztörténeti konferencián elhangzott előadások szerkesztett változatát tartalmazza. A kötet számos, eddig kiadatlan levéltári forrást is tartalmaz, elsősorban római levéltárakból. A művészettörténeti témájú tanulmányokat fekete-fehér fényképek illusztrálják.

 
4 000 Ft
Akció: 3 200 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
DA ROMA IN HUNGARIA

Atti del convegno nel terzo centenario della morte di Giovanni Giuseppe De Camillis, vescovo di Munkács/Mukačevo (1689–1706)

Collectanea Athanasiana

Szerkesztő: Véghseő Tamás

Szent Atanáz Kiadó, 2009

 

A tanulmányok neves hazai és külföldi szerzői az 1689-ben munkácsi püspökké kinevezett görög szerzetes életpályáját és korát mutatják be, sok-sok új adattal egészítve ki eddigi ismereteinket. A kötet a 2006 szeptemberében megrendezett nemzetközi egyháztörténeti konferencián elhangzott előadások szerkesztett változatát tartalmazza. A kötet számos, eddig kiadatlan levéltári forrást is tartalmaz, elsősorban római levéltárakból. A művészettörténeti témájú tanulmányokat fekete-fehér fényképek illusztrálják. A kötet szerzői: Oleh Turiy, Molnár Antal, Antonis Fyrigos, Cyrill Vasil, Bitskey István, Makláry Ákos, Baán István, Janka György, Ovidiu Ghitta, Ovidiu Pop, Gheorghe Gorun, Véghseő Tamás, Puskás Bernadett, Terdik Szilveszter.

 
4 000 Ft
Akció: 3 200 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 BARKÓCZY FERENC EGRI PÜSPÖK KIADATLAN INSTRUKCIÓJA AZ EGRI EGYHÁZMEGYE TERÜLETÉN ÉLŐ GÖRÖGKATOLIKUSOK SZÁMÁRA (1749)

19. századi kéziratos görögkatolikus szerkönyvek Nyírgyulajból és Fábiánházáról

Collectanea Athanasiana

Szerzők: Véghseő Tamás, Nyirán János

Szent Atanáz Kiadó, 2012

 
3 000 Ft
Akció: 2 400 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
"...MINT IGAZ EGYHÁZI EMBER"

A történelmi Munkácsi Egyházmegye görög katolikus egyházának létrejötte és 17. századi fejlődése

Collectanea Athanasiana

Szerző: Véghseő Tamás

Szent Atanáz Kiadó, 2011

 

A kötet a Magyar Királyság északkeleti régiójában létrejött görög katolikus egyház történetébe vezeti be az olvasót a kezdetektől a 17–18. század fordulójáig. A szerző az első uniós kezdeményezésektől az ungvári unión (1646) át egészen De Camillis János József munkácsi püspök haláláig (1706) mutatja be az eseményeket és tárja fel az okokat, motivációkat és összefüggéseket. Kik és miért kezdeményezték a térségben élő keleti szertartású keresztények integrációját a katolikus egyházba? Hogyan illeszkedik az unió, vagyis a keleti közösségek Rómával való egysége a kora újkori felekezetszerveződés folyamatába? Milyen szerepet játszott a katolikusok és a protestánsok közötti felekezeti versengés a görög katolikus egyház létrejöttében?

 
3 000 Ft
Akció: 2 400 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
KOLOZSVÁRI BOSZORKÁNYPEREK 1564–1743

Sajtó alá rendezte Pakó László és Tóth G. Péter

Balassi Kiadó, 2014

 

Az egyik legrégibb és legteljesebb iratanyaggal rendelkező magyar városi levéltár Kolozsvárott működik. Kötetünk jelentős része – amely az egykori szabad királyi város 16–17. századi, majd a nemesi vármegyének alárendelt, csorbult városi jogokkal rendelkező város 18. században született boszorkánypereit és boszorkánysággal rágalmazott személyeinek becsületsértési peranyagát tartalmazza – e gyűjteményből származik. A szövegekben szereplő vádlók, vádlottak vagy egyszerű tanúk többsége a városfalak belső peremén és a külvárosokban letelepedett szegények soraiból került ki, közöttük előfordulnak a várost körülvevő falvakból betelepült románok mellett a város középkori őslakosainak számító szászok is.

 
3 200 Ft
Akció: 2 880 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
 UNIKORNISOK TÜNDÉRORSZÁGBAN – A RUSZKAI KORNISOK ERDÉLYBEN (1546 K.–1648)

Szerző: Orgona Angelika

L’Harmattan Kiadó, 2014

 

Unikornis, azaz egyszarvú: ló alakú, titokzatos mitológiai lény, a tisztaság szimbóluma. A legenda szerint a szarvából készült por minden méreg hatását közömbösíti. Unikornist viselt nemesi címerpajzsán egy abaúji köznemes, Kornis Gáspár is, amikor elhagyva ősei göncruszkai birtokát, a török által három részre szabdalt ország keleti részébe indult. Erdélyben, a gyönyörű, ám változékony, bizonytalan természetű Tündérországban kockázatos volt szerencsét próbálni. Kornis Gáspár ugyan fényes pályát futott be – az ország generálisa, a fejedelem első tanácsura lett – mégsem a megérdemelt dicsőségben, hírnévben halt meg, hanem véres merénylet oltotta ki életét.

 
3 300 Ft
Akció: 2 640 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
A SZULEJMÁNI AJÁNLAT

Magyarország, a Török Birodalom és a Nyugat (1521-1524)

Szerző: Bárány Attila

Attraktor Könyvkiadó, 2014

 

A kiváló magyar történész, középkorkutató a mohács előtti állítólagos török diplomácia ajánlatot elemzi, mely szerint a Szulejmán az Ausztria felé történő áthaladás ellenében megkímélte volna az országot, Hosszú idő óta megosztja a történésztársadalmat a „Szulejmáni ajánlat” hitelessége vagy hamissága feletti vita – a szerző most nyugat-európai diplomáciai források áttekintésével próbál pontot tenni a disputa végére.


 
3 600 Ft
Akció: 2 700 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
NAPLÓ-KÖNYV

Magyar nyelvű naplók 1800 előtt

Szerző: S. Sárdi Margit

Attraktor Könyvkiadó, 2014

 

„1791-ben Erdélyben megalakult a Kézírások Társasága, amelynek célja a kézírásos források fölkutatása és összegyűjtése volt. A társaság az ifjabbik Aranka Györgyöt bízta meg utazásokkal, a források és gyűjtők fölkeresésével, s ő 1797. szept. 5-én hivatalos iratban számolt be küldetése sikeréről. Elsőként a nagy gyűjtőt, Benkő Józsefet kereste föl. A 16 nála följegyzett forrás között több napló is akadt...”

 
3 900 Ft
Akció: 3 120 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A HÓDOLTSÁGON KÍVÜLI „HÓDOLTSÁG”

Oszmán terjeszkedés a Délnyugat-Dunántúlon a 16. század második felében

Szerző: Sz. Simon Éva

MTA BTK Történettudományi Intézet, 2014

 

Jelen kötet egy esetmonográfia részletességével igyekszik bemutatni a 16. század Délnyugat- Dunántúl hódoltatásának történetét, miközben nem titkolt célja, hogy kézikönyvet adjon az olvasó kezébe a szandzsák-összeírások és egyéb hódoltság kori oszmán és keresztény források felhasználásának lehetőségeiről. A könyv végén mellékletben közzétett, Münchenben őrzött defter – az oszmán pénzügyi adminisztráció által elkészíttetett adólajstrom, a szigetvári szandzsák 1579. évi részletes szandzsák-összeírásának kanizsai járására (náhije) vonatkozó része – a mai Zala megye területének és egyben a Délnyugat- Dunántúl 16. századi történetének egyik legfontosabb forrása.

 

 
4 500 Ft
Akció: 3 825 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 AZ ERDÉLYI FEJEDELEMSÉG HADSEREGE 1559 - 1690 - THE ARMY OF TRANSYLVANIA 1559 - 1690

Szerző: Somogyi Győző

Zrínyi Kiadó, 2014

 

A 896-ban alapított magyar állam, 1000-től keresztény Magyar Királyság, 1920-ig az egész Kárpát-medencét magában foglalta, a mai Horvátország pedig a magyar Szent Korona alá tartozó társország volt. Az "Egy ezredév hadban" könyvsorozat ennek az államnak a katonai kultúráját, fegyverzetét, a huszár által méltán világhírű jellegzetes hadviseletét mutatja be hadtörténeti korszakonként színes rekonstrukciós rajzokon, angol és magyar nyelven.

 
2 990 Ft
Akció: 2 540 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
THEATRUM EUROPAEUM

Szerkesztette: Kincses Katalin Mária

Nap Kiadó, 2014

 

A Rákóczi-szabadságharc krónikája az európai kulturális színtéren.

Die Kronik des Rákóczi-Freiheitskampfes im Kulturkreis Europas.

 

A Theatrum Europaeum című, a németországi Majna-Frankfurtban 1633 és 1738 között megjelentetett 21 kötetes gyűjteményegyüttes egy 17−18. századi, immáron széles néprétegekhez szólni kívánó hatalmas, enciklopédikus ismeretanyagot tartalmazó alkotás, a megismerés tárháza, a politikai reprezentáció gazdagon illusztrált kiadványa, egy, a kora újkori megváltozott kommunikáció eredményeképpen létrejött sorozat. A sorozat 1703-ról szóló 16. kötete, melyben a Rákóczi-szabadságharcról először kapunk híradást.

 
5 000 Ft
Akció: 4 250 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 DEDIKÁCIÓ ÉS MECENATÚRA MAGYARORSZÁGON A 17. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN

Szerző: Pesti Brigitta

Kossuth Kiadó, 2013

 

Közönséges szokásnak látom, nagyságos uram, hogy akik írásokat nyomtatásban kibocsátják, azt is megfontolják, kit kellessék azzal feltisztelni, vagy ki neve alatt kellessék kiereszteni írja Káldi György, közönséges szokásnak nevezve a könyv dedikáción keresztül történő szimbolikus felajánlását. A magyarországi nyomtatványok jelentős része egészen a 18. század végéig a szerzők kiadásában, de nem az ő költségükön jelent meg. A dedikációk adták az egyetlen lehetőséget, hogy a szerző nyilvánosan megszólítsa patrónusát vagy a mű megrendelőjét és kifejtse a kiadvány megjelenésével kapcsolatos (ön)reflexióit. Ez a munka arra vállalkozik, hogy a 17. század első fele magyar nyelvű könyvtermésének teljes körű vizsgálatával választ adjon arra a kérdésre, hogy az évszázados latin nyelvű nemzetközi hagyomány mellett hogyan alakul ki és fejlődik a dedikáció műfajának magyar nyelvű eszközkészlete, valamint hogy milyen támogatásban részesül az egyre erősödő magyar nyelvű irodalom, azaz a kérdést leegyszerűsítve kik, mit és miért támogattak??

 
3 800 Ft
Akció: 3 040 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 A XIV–XVI. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM BIZÁNCI ÉS KORA ÚJKORI GÖRÖG NYELVŰ FORRÁSAI

Szerző: Baán István

Balassi Kiadó, 2013

 

Moravcsik Gyula kitűnő szöveggyűjteményének, Az Árpád-kori magyar történet bizánci forrásainak folytatása Baán István munkája. A kötet az 1301 és 1599 közti magyarországi, illetve a Magyarország sorsát érintő eseményekkel foglalkozó forrásokat közli, beleértve többek között a Bizánc bukása után működő történetírók műveinek idevonatkozó részeit is. Ezzel olyan forráscsoport válik megismerhetővé, amely eddig magyarul nem jelent meg. E hézagpótló munka nemcsak a szövegek megbízható fordítását közli, hanem a források értelmezéséhez szükséges bevezetéseket és magyarázatokat, valamint a legfontosabb szakirodalomra való utalásokat is tartalmazza. Ily módon a középkorral foglalkozó egyetemi oktatók, történelem szakos egyetemi hallgatók, középiskolai tanárok, de a történelem iránt érdeklődők számára is betekintés nyílik a magyar–bizánci kapcsolatoknak ebbe a kevésbé közismert, de sok, közérdeklődésre is számot tartó eseményt felölelő korszakába.

 
8 000 Ft
Akció: 7 200 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
AZ ERDÉLYI FEJEDELEMSÉG. KÜZDELEM A MEGMARADÁSÉRT

Szerző: Szabó Péter

Officina '96 Kiadó, 2013

 

"Erdély maga egy kis mikrokozmosz, egy kis teljesség. Kis területen végtelenül gazdag ez a föld változó formájú hegyekben, dombokban, völgyekben, medencékben. Mindezek a kis tájak egyéni otthonok (...) szeretett jelképei magyar városoknak, régi kollégiumaikkal, ékes katedrálisaikkal, vásáraikkal, szász városoknak és falvaknak megerősített vártemplomaikkal, nagy székely falvaknak, román szórványtelepeknek, vagy sűrűn szórt, apró román falvaknak.

Erdély a világban nagyon kicsiny táj. Belül azonban egy kis világ (...) Öntudatos világ volt és marad - akár független fejedelemség, akár szíve egy nagyobb országnak, áldja bár, verje bár sors keze..." - írta gróf Teleki Pál, erdélyi gyökerű neves földrajztudósunk egyik tanulmányában.

 

Ennek az öntudatos kis világnak a krónikáját tartja kezében az olvasó. Az Erdélyi Fejedelemség Mohács utáni két évszázadának történetét, a magyar művelődésben betöltött szerepét ismeri meg belőle és azt a hősies helytállást, ahogy nagy fejedelmei két "pogány" közt, az oszmán és a Habsburg hatalmi törekvések szorításában igyekeztek megmaradni - magyarnak.

 
4 999 Ft
Akció: 4 000 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
HERMÁNYI DIENES JÓZSEF JEGYZETKÖNYVE

Attraktor, 2013

 

Az Attraktor kiadó által útjára indított, a magyar múlt dokumentumait, forrásértékű kéziratokat és kútfőket bemutató sorozatának darabja. Hermányi Dienes József a 18. század első felének jeles tudósa volt, nagyenyedi professzor. Jegyzetfüzete - mely nemrég került elő, s most a Széchényi Könyvtár őrzi - bemutatja a korabeli hétköznapokat, jeles ismerősöket, a régi erdélyi magyar élet valóságát. A kötetet a szerkesztő, Sárdi Margit előszava vezeti be, s részletes jegyzetapparátus és szójegyzék segíti az olvasót egy tovatűnt világban való tájékozódásban.

 
2 400 Ft
Akció: 1 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
METSZETEK A TÖRÖK KOR MINDENNAPJAIBÓL

Szerző: Illik Péter

L'Harmattan Kiadó, 2013

 

Tanulmányok a 17. századi magyar hódoltsági peremvidékről.

 
2 000 Ft
Akció: 1 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!


Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.