Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Kora újkor


Sorrend:

-15%
HATALOMGYAKORLÁS A STEPPÉN

A Dzsingisz-náme nomád világa

Szerző: Ivanics Mária

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2017

 

A kelet-európai steppén, a 17. század végén, turkí irodalmi nyelven lejegyzett Dzsingisz-náme, azaz Dzsingisz könyve, a Volga-vidék törökajkú népei, a tatárok, baskírok és nogájok történeti emlékezetének egyedülálló forrása. A nagy mongol hódító nevét viselő történeti legendafüzér az egyes etnikai közösségek eredethagyományát, az ősatyák Dzsingisz kánhoz fűződő kapcsolatát beszéli el. A regionális nomád vezetők évszázadokon át az ő uralkodói karizmájára, tetteire és törvényeire való hivatkozással hitelesítették uralmukat.

 
3 600 Ft
Akció: 3 060 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
JAPÁN TITKOS KERESZTÉNYEINEK NYOMÁBAN

Szerző: John Dougill

I.P.C. Könyvek, 2017

 

Endó Súszakú, a témát feldolgozó, Némaság című, világsikerű regénye alapján készült film Martin Scorsese rendezésében már a mozikban!

 

TÖRTÉNET AZ ELNYOMÁSRÓL, A REJTŐZKÖDÉSRŐL, A TÚLÉLÉSRŐL

 

"A japán történelemnek nincs még egy olyan vonzó és érdekfeszítő periódusa, mint a kirisitanok kora. Ez különösen igaz azért, mert ez a korszak arra kényszerít minket, hogy elgondolkodjunk: milyen is emberi lénynek lenni."

Endó Súszaku

 
3 399 Ft
Akció: 2 890 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
BELGA-NÉMETALFÖLD ÚJKORI TÖRTÉNETE

Szerkesztette: Balázs Péter

L’Harmattan Kiadó, 2016

 

A könyv Belga-Németalföld történetét vázolja fel a burgundiak hatalomátvételétől (tehát a 14–15. század fordulójától) 1830-ig. Hogy miért nem tovább, annak alapvetően két oka van: egyfelől azért, mert a belga alkotmányos rendszer létrejöttéről és működésének első két évtizedéről és Belgium 19–20. századi történetéről az utóbbi évtizedekben minőségi összefoglalások jelentek meg magyar nyelven, másfelől pedig azért, mert a szerző kizárólag az újkori történelem századainak vonatkozásában érzi magát eléggé kompetensnek ahhoz, hogy efféle szintézissel kísérletezzék. Könyvében Balázs Péter arra törekedett, hogy a kétségtelenül fontos politikai történések mellett kellő figyelemben részesítse a tárgyalt korszak társadalom- és gazdaságtörténeti vonatkozásait is, továbbá különösen részletes képet adjon a művelődés- és vallástörténeti érdekességekről. Az egyes fejezetekben megpróbál számot adni a kulturálisan és gazdaságilag nyilvánvalóan Németalföldhöz tartozó, ám politikailag-közjogilag általában külön utakon járó liège-i püspökség történetéről is.

 
1 990 Ft
Akció: 1 590 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  TRÓNÖRÖKLÉS ÉS ISTENI JOGALAP NAGY PÉTER URALKODÁSA IDEJÉN

Szerző: Sashalmi Endre

Kronosz Kiadó, 2013

 

A trónöröklés kérdésének manapság kevés országban van aktualitása Európában, minthogy a 20. század a monarchiák hanyatlását hozta. A koraújkorban azonban éppen a monarchikus államforma volt az általános, a trónutódlást pedig alapvetően meghatározta az, hogy miként gondolkodtak egy-egy országban a politikai hatalomról. Oroszország mindig is különlegesnek számított, mindkét tekintetben. A 17. század elejétől időről-időre álcárok léptek fel, az oroszok számára pedig a cári hatalom sokkal többet jelentett annál, mint amit a 17. századi királyok előszeretettel hangoztattak: nevezetesen, hogy hatalmukat Istentől kapták.

 
2 800 Ft
Akció: 2 240 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
AZ EGEK KÉMLELŐJE

Galileo Galilei élete

Szerző: David Wootton

General Press Kiadó, 2014

 

David Wootton provokatív és mélyenszántó könyvében sajátos módon rajzolja meg Galileo Galilei portréját. Különös figyelmet szentel az apró részleteknek, vallatóra fogja a régi szövegeket, mintegy kihallgatva a mester és tanítványai közti eszmecseréket, gyakran a sorok között olvasva-kutatva az információmorzsák után. Nem csupán a közismert tudományos eredményeket vagy a csillagász életútját tárja elénk, hanem a tévedések, a félreértések, a Galileit övező hamis mítoszok tisztázására is törekszik. Úgy mutatja be a tudóst, hogy annak emberi hibáit, gyengeségeit sem titkolja el.

 
3 990 Ft
Akció: 3 190 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
  OROSZ-UKRÁN KONFLIKTUS A PEREJASZLAVI EGYEZMÉNYTŐL AZ ANDRUSZOVÓI BÉKÉIG (1654-1667)

Szerző: Varga Beáta

JATE Press, 2004

 
2 520 Ft
Akció: 2 140 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
ÖNÁLLÓSÁG, AUTONÓMIA VAGY ALÁVETETTSÉG

Ukrajna 1648-1709 között

Szerző: Varga Beáta

JATE Press, 2008

 
2 835 Ft
Akció: 2 410 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
AZ ELSŐ JEZSUITÁK

Szerző: John W. O Malley

Szent István Kiadó, 2006

 

1534-ben a spanyol Inigo López de Loyola és hat társa tisztasági és szegénységi fogadalmat tesznek. Az ő összefogásukból alakul ki később az a mag, melyből az 1540. szeptember 27-én kiadott pápai bulla nyomán megszületik az újkori kereszténység legnagyobb hatású szerzetesrendje, a Jézus Társasága. Az első jezsuiták tevékenységét ellentmondásos jelenségek kísérik: nevezik őket ördögnek, kiűzik rendjüket több országból – ennek ellenére még egy évszázad sem telik el, s az alapítók közül Ignácot és Xavéri Ferencet a pápa a szentek sorába emeli. A kötet a jezsuita rend hármas jubileumának évében, Szent Ignác halálának 450., és első társai: Xavéri Szent Ferenc Boldog Faber Péter születésének 500. évfordulója alkalmából látott napvilágot.

 
3 200 Ft
Akció: 2 880 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
AZ OZMÁN BIRODALOM FÉNYKORA ÉS HANYATLÁSA

Szerző: Lázár Gyula

Attraktor Kiadó, 2011

 

Lázár Gyula jelen munkája az Oszmán Birodalom történetéről nyújt áttekintést. Legnagyobb értéke, hogy rövid, tömör összegzését adja a Török Birodalom kétségkívül hatalmas és rendkívül sokrétű történetének, s mindezt közérthető módon, a korabeli, dualizmus-kori olvasóközönség, a „boldog békeidők” művelt, polgári értelmisége számára befogadhatóan, élvezetesen, ugyanakkor megfelelő szakmai mélységgel, szakirodalmi jártassággal teszi.

 
1 900 Ft
Akció: 1 425 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
EMLÉKIRATOK

Szerző: Pasek, Jan Chryzostom

Attraktor Kiadó Kft., 2013

 

A szerző a 17. századi lengyel irodalom klasszikusa, aki erősen hatott Sienkiewiczre - a Kis lovag c. regénye többek szerint Pasek emlékirataira támaszkodik. Pasek könyve egyedülálló leírását nyújtja a háborús évek lengyel társadalmának, a katonák, illetve a polgári lakosság mindennapi életének. Figyelemre méltóak a könyv magyar vonatkozásai: Rákóczi György hadjáratáról, illetve a magyarországi török harcokról olvashatunk.

 
2 400 Ft
Akció: 1 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
HÍRES HÖLGYEK AZ ITÁLIAI RENESZÁNSZ ÉS BAROKK KORBAN

Szerző: Vígh Éva

Balassi Kiadó, 2008

 

Szépek, okosak, tehetségesek regényes életűek, múzsák vagy családanyák – női sorsok a 15–17. századi Itáliából. A könyv a reneszánsz és barokk kor híres nőalakjainak életével, tevékenységével, a történelemben, irodalmi és művészeti körökben játszott szerepükkel ismerteti meg az olvasót. Ez az a korszak ugyanis, amikor a felsőbb társadalmi körök, a városi és az udvari műveltség igényei már a nőknek is kellő szellemi neveltetést biztosítottak, amellyel a legkiválóbbak élni is tudtak. Az itáliai történelemnek a könyvben szereplő közismert nőalakjai közül még azok is, akik önálló írói-művészi alkotásokkal nem is dicsekedhetnek, létük, életvitelük, személyiségük, történelmi szerepük a kultúrtörténet számára is maradandó emlékeket hordoz. Az ide sorolható híres hölgyek történetében egy közös: valamennyiük az európai művelődéstörténet legragyogóbb korszakában, a klasszicitást felélesztő reneszánsz és a klasszicitást sajátosan a maga arcára cizelláló barokk kor szülöttei. Mindannyian a maguk idejében, módján és eszközeivel járultak hozzá ahhoz a sajátos képhez, amely az itáliai klasszicizmus összetett, sokszor ellentmondásos, mégis ragyogó és megismételhetetlen korát ábrázolja. 

 
2 400 Ft
Akció: 2 160 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
A SAJT ÉS A KUKACOK - EGY XVI. SZÁZADI MOLNÁR VILÁGKÉPE

Szerző: Carlo Ginzburg

Európa Könyvkiadó, 2011

 

"Kezdetben káosz uralkodott mindeneken, vagyis a föld, a levegő, a víz és a tűz össze volt keveredve; s ez a tömeg idővel masszává formálódott, éppen úgy, ahogy a sajt a tejben, s benne kukacok jelentek meg: ezek voltak az angyalok, s a számos angyal közé tartozott Isten is, aki szintén abból a masszából, ugyanakkor teremtetett." Furcsa teremtéselmélet, amely a reformáció idején terjedő kritikus nézetekkel - Krisztus "éppen úgy embertől született, mint mi"; "az egyház minden törvénye és parancsolatja csupa kufárkodás, s az egyház ebből él"- és istenkáromlással keveredik: "Hogy gondolod te azt, hogy Krisztus a Szentlélektől származik, ha egyszer egy ringyótól született?"; "a Szentírást az emberek rászedésére eszelték ki". Némi panteizmusba ágyazva -"mindaz, amit látunk: Isten, és mi is istenek vagyunk; az égbolt, a föld, a tenger, a levegő, a mélység és a pokol: minden Isten" - és egy toleráns vallási világképbe illesztve, amely szerint "az Atyaistennek is vannak mindenféle gyermekei, kiket szeret, vagyis a keresztények, a törökök és a zsidók, és mindbe azt a vágyat oltotta, hogy saját vallása szerint éljen, s ne tudja, hogy melyik közülük a helyes".

 
2 900 Ft
Akció: 2 465 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
VÁLLALKOZÁSRA KÉNYSZERÍTVE

Az oszmán pénzügyigazgatás és hatalmi elit változásai a 16-17. század fordulóján

Szerző: Fodor Pál

História – MTA Történettudományi Intézete, 2006

 

Fő célom az volt, hogy szigorúan empirikus vizsgálattal nyomon kövessem az oszmán kormányzat erőfeszítéseit és az átállás folyamatát, és bemutassam néhány olyan intézmény születését és működését, amelyek nézetem szerint meghatározó szerepet töltöttek be a válság leküzdésében. Röviden: arra törekedtem, hogy egy teljesen hagyományos intézménytörténettel járuljak hozzá a posztklasszikus oszmán államrendszer jobb megismerésére irányuló munkához.

A Szerző

 
3 600 Ft
Akció: 3 060 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
EURÓPA ÉS AZ OSZMÁN BIRODALOM A XVI-XVII. SZÁZADBAN

Szerző: Bóka Éva

L’Harmattan Kiadó, 2004

 

A könyv a XVI-XVII. századi vallásos, politikai, diplomáciatörténeti irodalom és útleírások körébe tartozó dokumentumok, politikai értekezések és esszék alapján mutatja be, hogy a kora újkori politikai gondolkodók hogyan képzelték el az európai államok közötti szövetségi politikát, s milyen szerepet játszott mindebben az oszmán támadásokkal szembeni védekező harc megszervezésének szükségessége. Ezzel párhuzamosan azt is vizsgálja, milyen szerepet töltött be egy más típusú társadalommal való összehasonlítás kihívása az európai politikai gondolkodásban.

 
1 850 Ft
Akció: 1 480 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A REFORMÁCIÓ

Szerző: Chadwick, Owen

Osiris Kiadó, 2006

 

A kiváló történész méltán sikeres könyve pontos képet ad a nyugati civilizációt is átalakító nagy egyházi reformról. A középkor kulturális és vallási szintézisének összeomlása elkerülhetetlenné tette a nyugati egyház reformját, amely ugyan nem váratlanul következett be, ám a hosszú halogatások miatt vulkanikus erővel robbant ki. A 16. századi Európát megrengető eseménysorozat csak a majdnem száz évig elhúzódó hitviták kifulladásával, a felekezeti határok rögzülésével és egy új politikai erőegyensúly kialakulásával veszítette el erejét. Owen Chadwick bemutatja az előzményeket, majd a Lutherrel induló és radikális céltudatossággal áttörő protestáns mozgalmat, annak több irányra bomlását, a római katolikus (ellen)reformációt s a keleti ortodoxia reakcióit.

 
2 980 Ft
Akció: 2 535 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-20%
A REPUBLIKANIZMUS-VITA

Szerző: Lévai Csaba

L’Harmattan Kiadó, 2003

 

Az amerikai történetírás meghatározó iskolái egészen az 1960-as évekig John Locke, a szerződéselmélet és természetjogi felfogás döntő hatását hangoztatták az amerikai forradalom eszmeiségére vonatkozóan. Az ezt követően fellépő "republikánus történészek" - mindenekelőtt Bernard Bailyn, Gordon Wood, valamint John Pocock - viszont úgy vélték , hogy a forradalom vezetőinek politikai gondolkodására azok a 18. századi brit ellenzéki teoretikusok gyakorolták a legnagyobb befolyást, akik a 17. századi republikanizmus örököseinek tekintették magukat. A "republikánus szerzők" nem egyszerűen mérsékelték Locke hatásának jelentőségét, hanem helyébe egy olyan szellemi áramlatot állítottak, amelynek sok alaptétele nem csupán a "locke-i liberalizmusnak", hanem az amerikai történelem későbbi fejlődési irányának és az erre épített "liberális amerikai krédónak" is ellentmondani látszott. Az eredmény egy, évtizedeken keresztül zajló, a történettudomány keretein túlmutató vita lett, mivel a "republikánus historikusok" az amerikai történelem, történetírás és kultúra fejlődésének számos alapproblémáját egyszerre és a legmegfelelőbb időpontban vetették fel. A könyv e vita történetének feltárására vállalkozik.

 
3 250 Ft
Akció: 2 600 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A FRANCIA NEMESI TÁRSADALOM A XVIII. SZÁZADBAN

Szerző: Papp Imre

L’Harmattan Kiadó, 2005

 

A francia nemesség a 18. században is fontos társadalmi szerepet töltött be, annak ellenére, hogy a korábbi századokhoz képest társadalmi helyzete ellentmondásosabbá vált. A nemesi állapot a felvilágosodás századában is vonzó volt, a nemessé válást társadalmi felemelkedésnek tekintették. Ugyanakkor a nemesi privilégiumokat egyre több kritika érte. A könyv több olyan kérdésre keresi a választ, amely a 18. századi társadalmi folyamatokon túl a forradalom és az elkövetkezendő század történetét is befolyásolták. Az egyik ilyen a nemesi társadalom zárt vagy nyitott voltának vizsgálata, amellyel szorosan összefügg a nemessé válás és a lesüllyedés/kihalás folyamata. Kiderül, hogy a 18. században csökkent a nemesség létszáma. A másik fontos probléma a nemességen belüli átrétegződés és a nemesség tagoltsága. Tekinthetjük-e egységes rendnek? Az azonos privilégiumok összetartó ereje, vagy a felerősödő vagyoni és műveltségbeli különbségek hatottak-e erősebben? A gazdag udvari arisztokratát vagy a nagyvárosi taláros nemest egy világ választotta el a szegény vidéki kisnemestől. Az átrétegződés talán legvitatottabb kérdése az új társadalmi elit keletkezése, amelyet már nem a privilégiumok határoltak, hanem a nagy vagyon, az azonos műveltség és a nagy társadalmi befolyás fogott össze. Az összefogottság mértékének megítélése azonban igen ellentmondásos a történeti irodalomban. A kötet végül arra is választ keres, hogy a polgári forradalom milyen változást hozott a nemesség számára.

 
2 750 Ft
Akció: 2 200 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
GRACIA MENDES HOSSZÚ ÚTJA

Szerző: Marianna D. Birnbaum

Fordította: Gyepes Judit

L’Harmattan Kiadó, 2008

 

Ez a könyv Senora Gracia Mendes (Luna) története. A 16. században élt portugál származású özvegy vallását gyakorló keresztény volt, de titokban zsidó maradt. Családjának egyik ága az 1490-es évek közepe táján érkezett Spanyolországból Portugáliába. Ott született Gracia 1510-ben, és tizennyolc éves korában ott kötött házasságot Francisco Mendesszel, egy másik titkos zsidóval. Férje halála után leányával és más családtagjaival együtt elhagyja Portugáliát. Először Antwerpenben éltek, onnan V. Károly elől Velencébe, majd Ferrarába menekültek. A családot nemcsak a Habsburg-császár, hanem a velencei inkvizíció is üldözte. Hosszú, veszedelmekkel teli utazás után érkeztek a számukra biztonságot jelentő Törökországba. Gracia és családja mozgalmas életét a 16. század vallási és politikai konfliktusainak tükrén keresztül ismeri meg az olvasó.

 
2 200 Ft
Akció: 1 760 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
DIPLOMATÁK ÉS KÉMEK KONSTANTINÁPOLYBAN

Szerző: Kerekes Dóra

L’Harmattan Kiadó, 2010

 

Korunk egyik építőköve az információ, amely nélkül nem létezne média, könyvek, de kapcsolati hálók sem, nem lenne tőzsde, nem működne a gazdaság, más szegmensekről nem is beszélve. A digitális társadalom korában információhoz jutni gyorsan és könnyen lehet, a nehézséget inkább az jelenti, hogy túl sok, egymásnak gyakran ellentmondó értesülés birtokába kerülünk, amelyek között a valóság megismerése egyre nehezebbé válik. Nagyon hasonló problémákkal küzdött a kora újkor embere.

 
2 500 Ft
Akció: 2 000 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
  VERMEER KALAPJA. A TIZENHETEDIK SZÁZAD ÉS A GLOBALIZÁCIÓ HAJNALA - Elfogyott

Európa Tudományos Diákkönyvtár

Szerző: Brook, Timothy

Fordította: Jutai Péter

Európa Könyvkiadó, 2009

 

Johannes Vermeer élete során valószínűleg soha nem hagyta el Delftet. Timothy Brook mégis az ő festményei segítségével mutatja be, milyen sűrű háló kötötte össze a világ különböző pontjait már az 1600-as években. Descartes Amszterdamot "a lehető dolgok kincsesládájának" nevezte, ahol minden kapható volt, és ugyanezt el lehetett mondani Delftről is. Vermeer festményein különböző tárgyak nyitnak ablakot az egyre tágasabb nagyvilágra: egy (amerikai hód gereznájából készült) magas kalap, egy kínai porcelán gyümölcsöstál, amelyből perzsaszőnyegre gurulnak a gyümölcsök, ezüstpénzek (dél-amerikai ezüstből), néger rabszolgafiú úrnője széke mögött, egyre részletesebb térképek a földrészekről és az óceánokról.

 

 
2 500 Ft

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.