Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Szűrés
Szerző(k) 
Ár
590 Ft - 14 000 Ft
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Családjog, gyermeki jogok

 Fő kategória >Állam- és jogtudomány >Családjog, gyermeki jogok

Sorrend:

-10%
KOMMENTÁR A GYERMEKVÉDELMI TÖRVÉNYHEZ

Kommentár a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényhez

Szerkesztette: Mattenheim Gréta

Wolters Kluwer (Complex) Kiadó, 2017

 

A kommentár részletesen elemzi a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szövegét, bemutatja a hozzá szervesen kapcsolódó és igen szerteágazó végrehajtási rendelkezéseket, reflektál a gyakorlatban felmerülő kérdésekre, valamint érinti a releváns bírósági döntéseket is. A Gyvt. 1997. november 1-jei hatálybalépése óta számos alkalommal módosult, az utóbbi években különösen felgyorsult a változások üteme.

 
10 490 Ft
Akció: 9 440 Ft
Kezdete: 2017.06.26
A készlet erejéig!
-10%
AZ EURÓPAI CSALÁDJOG GYAKORLATA

Az Európai Unió Bíróságának családjogi tárgyú uniós rendeletekkel kapcsolatos joggyakorlata

A kézirat lezárva: 2016. december 31.

Szerző: Wopera Zsuzsa

Wolter Kluwer (Complex) Kiadó, 2017

 

A kézikönyv a családjog területét érintő uniós jogalkotás európai bírósági joggyakorlatát elemzi, döntően a jelenleg revízió alatt álló Brüsszel IIa rendeletét.

 

E joggyakorlat elemzésének jelentőségét az adja, hogy 2008 óta folyamatosan emelkedik a nemzetközi párok száma, így a nemzetközi házasságok felbontásának száma is. 2008-2012-ig minden évben hozzávetőlegesen 200 000 polgár érintett a nemzetközi házasságok felbontásával, és 175 000 - 240 000 nemzetközi család tartozik a rendelet hatálya alá.

 
5 240 Ft
Akció: 4 715 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
GYERMEKI JOGOK, SZÜLŐI FELELŐSSÉG ÉS GYERMEKVÉDELEM

Új magánjog sorozat 10.

Szerzők: Filó Erika, Katonáné Pehr Erika

HVG-ORAC Kiadó, 2015

 

A gyermekek védelmét közvetlenül vagy közvetetten számos jogszabály szabályozza. Ez a kötet a gyermekvédelmi rendszert alapvetően meghatározó Gyermekvédelmi törvény mellett feldolgozza az új Polgári Törvénykönyv Családjogi Könyvét, valamint a Gyermek Jogairól szóló Egyezményt. A hazai jogszabályokon kívül egyre jelentősebb a nemzetközi normák szerepe, így az ENSZ és az Európa Tanács többoldalú nemzetközi egyezményei, ajánlásai, az Emberi Jogok Európai Bírósága joggyakorlata, valamint az Európai Unió jogforrásai is bemutatásra kerülnek.

 
7 000 Ft
Akció: 6 300 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
  A CSALÁDJOGI HARMONIZÁCIÓ KÉRDÉSEI ÉS LEHETŐSÉGEI EURÓPÁBAN

Szerző: Szeibert Orsolya

HVG-ORAC Kiadó, 2014

 

A kötet a családjoggal kapcsolatos néhány alapvető intézményt érint, azaz a házasságot, a bejegyzett élettársi kapcsolatot, valamint az élettársi viszonyt; továbbá a szülői státusz keletkezését, a közös szülői felügyeletet, végül pedig a különélő szülő és a gyermek kapcsolattartását. Valamennyi fenti területen bemutatásra és elemzésre kerülnek az európai tendenciák, a meghatározó európai dokumentumok, az uniós jogforrások, az Emberi Jogok Európai Bíróságának, valamint az Európai Unió Bíróságának a vonatkozó döntései, mindezek mellett pedig az európai szintű jogegységesítő megközelítések, különösen, ami az Európai Családjogi Bizottság tevékenységét illeti.

 
3 900 Ft
Akció: 3 510 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
CSALÁD – GYERMEK – VAGYON

A joggyakorlat kihívásai

Szerkesztő: dr. Szeibert Orsolya

HVG-ORAC Kiadó, 2012

 

A kötetet az ELTE Jogi Továbbképző Intézete által szervezett családjogi szakjogász-képzés oktatóinak és végzett hallgatóinak a családot, gyermeket, családtagok vagyoni viszonyait érintő bírósági, illetve gyámhatósági gyakorlatot elemző tanulmányait tartalmazza. Mind az oktatók, mind a végzett hallgatók a tágabb értelemben vett családjogi, gyermekjogi területeken tevékenykedő szakemberek, akik közelről ismerik az általuk tárgyalt jogi kérdéskört. Írásaik alapján az adott szűkebb jogterület legutóbbi fejleményei követhetőek nyomon.

 
6 500 Ft
Akció: 5 850 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
AZ EURÓPAI CSALÁDJOG KÉZIKÖNYVE

Házassággal, szülői felelősséggel és tartással kapcsolatos ügyek szabályozása az európai uniós jogban és hágai egyezményekben

Szerző: dr. Wopera Zsuzsa

HVG-ORAC Kiadó, 2012

 

Az Eurobarométer egyik gyorsfelmérése szerint 2007-ben csak a polgári igazságszolgáltatás területén kb. 9 millió uniós polgár vett részt határokon átnyúló eljárásokban. Évente tehát sok ezer uniós polgárt érintenek közvetlenül a határokon átnyúló családjogi ügyek, amelyek jellegüknél fogva sokkal érzékenyebben hatnak a felekre, mint pl. gazdasági ügyeik kimenetele.

 

Az „Európai családjog” című könyv 2009. évi megjelenése óta jelentős fordulatok következtek be a határokon átnyúló családjogi ügyek uniós szabályozásában, újabb rendeletek láttak napvilágot, és az uniós jogalkotás határozott lépéseket tett a családjogi jogvitákra alkalmazandó jog, azaz a kollíziós jog egységesítésének irányában is.

 
4 500 Ft
Akció: 4 050 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
CSALÁDTÁMOGATÁSI KÉZIKÖNYV

Szerzők: Dr. Orbán Zsófia, Dr. Papp Andrea Krisztina

Complex Kiadó, 2012

 

A Kézikönyv a társadalom széles rétegét érintő családtámogatás rendszerét mutatja be, átfogó magyarázatot tartalmaz a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. évi törvényhez, valamint a hozzá tartozó végrehajtási rendelet szabályaihoz. Részletesen bemutatja az egyes családtámogatási ellátásokat és a hozzájuk kapcsolódó jogosultsági szabályokat, jogokat és kötelezettségeket; kitér más jogszabályokkal való összefüggések bemutatására, így az egyes családtámogatási ellátásoknak a társadalombiztosítási ellátásokhoz való viszonyára, illetve tárgyalja az Európai Unió szervei által alkotott idevonatkozó közösségi jogszabályokat is.

 
5 145 Ft
Akció: 4 630 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
AMI A MÚLTBÓL ELKÍSÉR

Szerkesztette: Gyekiczky Tamás

Gondolat Kiadó, 2005

 

A kötet a családjog aktuális kérdéseivel foglalkozik. A családjog mai problémáinak átgondolására a családjogi törvény megalkotásának 50. évfordulója adott alkalmat. Debreceni évfordulós konferenciánkon bírák, ügyvédek, egyetemi oktatók kerestek arra a kérdésre választ, mit lehet és kell megőrizni a családjog ötven évéből, és mit nem szabad továbbvinni magunkkal. A választ szakmai tanulmányokba csomagolva tárjuk az olvasó elé, ám szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy válaszaink mindenkit érintenek itt és most, mert a családjog az a jogág, amely életünk minden rezdülését összefogja.

 
1 890 Ft
Akció: 1 605 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
  VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK ÉS A GAZDASÁGI JOG EGYES KÉRDÉSEI A HÁZASSÁGI VAGYONJOGBAN

Lezárva: 2008. május 31.

Szerző: Csűri Éva dr.

Szerkesztő: Szabó Júlia dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2008

 

A Csjt., a Gt., a Tpt., az Szvt., és a privatizációval kapcsolatos jogszabályok együttes alkalmazásával összefüggő jogirodalmi álláspontok egy része, illetőleg a Legfelsőbb Bíróság elmúlt tíz évben kialakított házassági vagyonjogi ítélkezési gyakorlata a 2006-os új Gt.-be már beépült, a jövőben pedig – annak Javaslata szerint – előreláthatóan az új Polgári Törvénykönyv Családjogi Könyvébe (a továbbiakban: Csjk.) is beépül majd.

 
7 500 Ft
Akció: 6 750 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
HÁZASSÁGI VAGYONJOG AZ ÚJ PTK.-BAN - Elfogyott

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja (2014) kiegészítése

A kézirat lezárva: 2016. június

Szerző: Dr. Csűri Éva

Opten Kft., 2016

 

A kötet a 2013. évi V. törvény 2016. május 31. napján hatályos szövege alapján készült.

Az Opten új könyve, amely egyben a Ptk. nagykommentár kiegészítő kötete a házassági vagyonjog új Ptk.-ban szereplő szabályainak a kommentárhoz képest részletesebb, kibővített magyarázata. A könyv – amelyet a terület egyik legkiemelkedőbb szakértője, Csűri Éva nyugalmazott kúriai bíró írt – a Ptk. családjogi könyve házassági vagyonjogi címének nyújtja az azóta alakuló bírói gyakorlatot is tárgyaló magyarázatát. A könyvben részletesen kifejtésre kerülnek olyan kérdések is, amelyek az Opten Ptk. kommentárjából terjedelmi okok miatt kimaradtak.

 
4 740 Ft
-10%
AZ ÉLETTÁRSAK ÉS VAGYONI VISZONYAIK

Második, átdolgozott kiadás - Új magánjog sorozat 14.

Várható megjelenés: 2017. november

Szerző: Szeibert Orsolya

HVG-ORAC Kiadó, 2017

 

ELŐRENDELEM!

 

Az élettársak jogi helyzetét és vagyoni viszonyait tárgyaló kötet második kiadása nemcsak aktualizált, hanem bővített kiadás is: célja, hogy az ítélkezési gyakorlatot, az abban tapasztalható változásokat bemutassa, elemezze, és jogeseteken keresztül tekintse át különösen azt, hogy milyen kapcsolat minősül élettársi viszonynak, s milyen módon érvényesíthetők az élettársak vagyonjogi igényei. Bemutatásra kerülnek a 2013. évi V. törvény de facto élettársakat érintő rendelkezései, s emellett a Ptké.-re tekintettel az 1959-es Ptk. alapján folyó gyakorlat elemzésére is sor kerül.

 
7 000 Ft
Akció: 6 300 Ft
Kezdete: 2017.10.15
A készlet erejéig!
CSALÁDJOG. Az új Ptk. alapján (2015) - Elfogyott

A kézirat lezárása: 2015. július 31.

Szerző: Reiderné Bánki Erika

Dialóg Campus Kiadó, 2015

 

A Jogi Szakvizsga Segédkönyvek összefoglalják az adott tárgyhoz kapcsolódó legszükségesebb ismereteket, tartalmazzák a témához kapcsolódó joggyakorlatot, iratmintákat. A kötetek tartalma szorosan kötődik az IRM Jogi Szakvizsga Bizottsága által megállapított követelményekhez.

 
4 380 Ft
  CSALÁDJOG - CSALÁDJOGI JOGSZABÁLYOK GYAKORLATI KIEGÉSZÍTÉSEKKEL - Elfogyott

Hatályos: 2015. március 1-től
A szerkesztés lezárva: 2015. március 6.

Szakmai szerkesztő: Dr. Szeibert Orsolya

Novissima Kiadó, 2015

 

A kötetben 11, családjogi jogszabály került feldolgozásra, joggyakorlati kiegészítésekkel együtt. A jogszabályok részletes listáját a termék részleteknél találja.

 

Mintatételek (pdf):

Előszó; Tartalomjegyzék; Címmutató, 1. oldal; 40. oldal; 73. oldal; 83. oldal; 253. oldal

 

 
2 990 Ft
HÁZASSÁGI VAGYONJOG - Elfogyott

Bírói gyakorlat füzetek 3.

Szerző: Bereczky Sára

Sorozatszerkesztő: Osztovits András

Opten Kft., 2013

 

A házassági vagyonjog törvényi szabályozásának hiányosságaként a hazai jogirodalom elsősorban annak szűkszavúságát rója fel, amelyből adódóan számos jogalkotói kompetenciába tartozó kérdés megválaszolása a jogalkalmazóra hárul.

A házassági vagyonjogot érintő jogkérdések és a válaszként adott bírói döntések tára kimeríthetetlen, a vonatkozó ítélkezési gyakorlatnak ezért csupán egy szeletét állt módunkban bemutatni, igyekeztünk azonban a jogvitákban általános jelleggel felmerülő kérdések mellett egyedi tényállások kapcsán született ítéleteknek is helyet biztosítani, számos olyan döntését ismertetve a Legfelsőbb Bíróságnak, illetve a Kúriának, amelyek a hivatalos gyűjteményekben nem kerültek közzétételre.

 
4 935 Ft
  POLGÁRI JOG III/VI. - CSALÁDJOG - Jelenleg nem vásárolható

Második, átdolgozott, bővített kiadás

Az új Ptk. magyarázata

Szerzők: Katonáné Pehr Erika, Kőrös András, Makai Katalin, Szeibert Orsolya

Szerkesztette: Kőrös András

A sorozat főszerkesztője: Petrik Ferenc

HVG-ORAC Kiadó, 2014

 

A családjogi törvény rendelkezései is bekerültek – számos ponton módosult tartalommal – az új törvénykönyvbe. A házasságra, a házastársak személyi és vagyoni viszonyaira vonatkozó szabályok jelentősen kibővültek. A kommentár harmadik kötete bemutatja a házassági vagyonjogi szerződés tartalmát, a közös lakásra vonatkozó rendelkezéseket, majd a rokoni kapcsolatok megújult szabályozási rendjét (kiemelten az apai jogállás, örökbefogadás, szülői felügyelet szabályait). A gyakorlat igényeit figyelembe véve változtak a rokontartásra, gyermektartásra irányadó rendelkezések és a gyámság szabályozása is.

 
5 400 Ft
GYERMEKJOG  - Átmenetileg nem vásárolható

Szerző: Tarr György          

Szent István Kiadó, 2001

 

Ez a kötet egy viszonylag új és jelentősen fejlődő jogterülettel foglalkozik. A gyermekjogok nemzetközi szinten 1989-ben váltak igazán jelentőssé, amikor az Egyesült Nemzetek Szervezetének közgyűlése elfogadta a gyermekek jogairól szóló egyezményt, melyet hazánk is aláírt. A jelenlegi hazai jogi szabályozást tekintve, Polgári törvénykönyvünk a gyermeket személyiségnek minősíti azzal a rendelkezésével, mely szerint minden ember jogképes, azaz jogok és kötelezettségek alanya lehet. Kimondja továbbá, hogy a jogképesség az életkorra való tekintet nélkül egyenlő, sőt, a jogképes embert - ha élve születik - fogamzásának időpontjától kezdve megilleti. Tarr György, a Pázmány Páter Katolikus Egyetem jogtanára, könyvében először bemutatja a gyermeket mint biológiai, majd mint társadalmi lényt. Ismerteti a gyermeknek a katolikus egyházjogban betöltött szerepét, majd a gyermekvédelem különböző formáinak és a gyermekjogok érvényesülésének történetét. Részletesen foglalkozik a gyermekjogokra vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, majd a hazai jogi szabályozással, különös tekintettel a hatályos gyermekvédelmi törvényre.

 
820 Ft
SZEMÉLYI ÉS CSALÁDI JOG - Átmenetileg nem vásárolható

Tizedik kiadás           

Szerző: Jobbágyi Gábor

Szent István Kiadó, 2012

                       

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának Könyvei a Kar műhelyeiben született, általános érdeklődésre számot tartó tankönyvek, monográfiák, emlékkönyvek, kongresszusi és tanulmánygyűjtemények, dokumentumkötetek sorozata. A Személyi és családi jog szerzője a rendszerváltás után elsőként írt új személyi jogi, majd családi jogi jegyzetet. Ezek tankönyvvé érett összetartozásuk okán egy kötetbe szerkesztett változata a jelen kiadás. A könyv új szemléletet tükröz a polgári jogi oktatásban évtizedek óta megszokotthoz képest - ám összhangban van az új PTK előkészítését végző Kodifikációs Főbizottság szándékaival.

 
4 200 Ft
CSALÁDI JOG - Elfogyott

Szerző: Szeibert Orsolya

ELTE Eötvös Kiadó, 2015

 

Jelen jegyzet a Családi jog címmel 2012-ben megjelentetett első kiadás új és átdolgozott változata, amely a 2013. évi V. törvény, a Polgári Törvénykönyv családjogi rendelkezéseire tekintettel készült el. A jegyzet tartalmazza az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a családjog tárgykörében hagyományosan oktatott anyagot, így a Ptk. Negyedik Könyvének a házasságra, rokonságra és gyámságra vonatkozó rendelkezéseit, a Második Könyvnek a kiskorú gyermek vagyona kezelésére, vagyoni ügyekben a törvényes képviseletére vonatkozó szabályait, továbbá a Hatodik Könyvnek a de facto élettársakra irányadó rendelkezéseit. A jegyzet kitér a bejegyzett élettársi kapcsolat jogi rendezésére is.

 
4 700 Ft
CSALÁDJOGI ÉS GYERMEKJOGI JOGSZABÁLYOK - Elfogyott

Szerző: Somfai Balázs

Dialóg Campus Kiadó, 2005

 

Előszó
A családi kapcsolatok és a gyermeki jogok védelme az utóbbi évtizedekben világszerte az érdeklődés középpontjába kerültek.
A család jogi védelme szempontjából nem csak a családjogi szabályozás kap szerepet, ugyanis nagy számban található más jogághoz tartozó joganyag is közöttük. Jelentős a családi magatartások büntetőjogi védelme, a családoknak nyújtott támogatások pedig számos közigazgatási szabályon át valósulnak meg. A családvédelem polgári eljárásjogi eszköztára egyre jobban előmozdítja a konfliktusok békés rendezésének a lehetőségét is.
A családjog hagyományosan mind az európai, mind a magyar jogban a magánjoggal szoros kapcsolatban áll, ugyanakkor a magyar családjog számos közhatósági aktust ír elő, így a közhatósági jelleget mutató örökbefogadási, gyámsági szabályoknál is, amelyek, a gyermek-szülő kapcsolat mintájára épülnek fel.

 
1 980 Ft
HÁZASSÁGI VAGYONJOG - Elfogyott

A kézirat lezárva: 2009. március 31.

Szerkesztette: Csűri Éva Katalin

Complex Kiadó, 2009

 

A házassági vagyonjog szűkebb értelemben azoknak a jogszabályoknak az összessége, amelyek egyrészt a házastársak egymás közötti (belső), másrészt pedig a házastársak harmadik személyekkel szemben fennálló (külső) jogviszonyát szabályozzák mind a házasság időtartamára, mind pedig a házasság megszűnésének esetére. Tágabb értelemben pedig magában foglalja a házastársi vagyonközösséggel, annak megosztásával, a házastársi közös lakás használatával és a házastársi tartás érvényesítésével kapcsolatos igényt is.

A kötet egy, a jogintézményt taglaló átfogó tanulmányt követően öt nagy témakörbe gyűjtve tárgyalja azokat a bírósági döntéseket, melyek az elmúlt években a házassági vagyonjog szűkebb és tágabb területén meghatározóak voltak.

 
6 195 Ft
CSALÁDJOG - Elfogyott

Hatályos: 2013. február 1-jétől

A szerkesztés lezárva: 2013. február 11.

Novissima Kiadó, 2013

 

Az 1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról, egységes szerkezetben a hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1952. évi 23. törvényerejű rendelettel, valamint a végrehajtásáról szóló 7/1974. (VI. 21.) IM rendelettel és a 4/1987. (VI. 14.) IM rendelettel (kiegészítve a vonatkozó kollégiumi állásfoglalásokkal és jogegységi határozatokkal).

 
590 Ft
A CSALÁDJOG KÉZIKÖNYVE 2007 I-II. - Elfogyott

Negyedik, átdolgozott kiadás

Szerző: Bencze Lászlóné dr., Brávácz Ottóné dr., Csiky Ottó dr., Filó Erika dr., Katonáné dr. Pehr Erika, Kőrös András dr., Makai Katalin dr., Piros Zsuzsanna, Somfai Balázs dr., Szeibert-Erdős Orsolya, dr., Szőcs Tibor dr., Weiss Emilia dr.

Szerkesztő: Kőrös András dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2007

 

A kiadó az 1995-ben, 1997-ben és 2000-ben három kiadást megért, nagysikerű családjogi kézikönyv után ismért olyan gyakorlat-orientált kiadvánnyal jelentkezik, amely valamennyi, családjogot művelő jogalkalmazóhoz és az e jogterület iránt érdeklődő laikushoz szól. A könyv két kötetből áll: az első kommentár-szerűen tartalmazza a családjogi törvény, végrehatjási rendeletei, valamint a családjoggal összefüggő polgári jogi és gyermekvédelmi jogszabályok hatályos – a korábbi kézikönyv legutolsó kiadása óta több vonatkozásban jelentősen módosult – szövegét, az irányadó bírósági, gyámhivatali és anyakönyvi joggyakorlatot.

 
14 000 Ft

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.