Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Universitas Kiadó

Fő kategória >KIADÓ >U-Z >Universitas Kiadó

Sorrend:


-20%
A KÖLTÉSZET SZÜLETÉSE

A magyarországi költészet társadalomtörténete a 19. század első évtizedeiben

Szerző: Vaderna Gábor

Universitas Kiadó, 2017

 

Ez a könyv azt az irodalomtörténeti korszakot vizsgálja, amikor a költészet modern koncepciói épp kialakulnak – már megjelent az új, professzionális költészet, de még jelen van egy másik, archaikusabb költészetfelfogás.

 

Miért írnak verset az emberek? Talán azért, mert szeretnék kifejezni belső késztetéseiket, vágyaikat, megfejteni saját személyiségük titkát? Talán, mert egy közösség nevében vagy egy közösség érdekében felszólalva képviselnének egy ügyet? Ez a könyv azt az irodalomtörténeti korszakot vizsgálja, amikor a költészet e modern koncepciói épp kialakulnak – már megjelent az új, professzionális költészet, de még jelen van egy másik, archaikusabb költészetfelfogás. A modern költészet születésének pillanatában egy sokszínűen gazdag kulturális világ süllyedt el, s tűnt el az irodalomtörténészek vizsgáló tekintete elől.

 
2 940 Ft
Akció: 2 350 Ft
Kezdete: 2017.11.11
A készlet erejéig!
-20%
„ÓHAJTOM A CLASSICUS ÍRÓK TANULMÁNYÁT”

Arany János és az európai irodalom

Szerkesztő: Korompay H. János

Universitas Kiadó, 2017

 

A görög, latin, olasz, angol, spanyol, német, francia és orosz irodalom nagyjai, így Arisztophanész, Vergilius, Ariosto, Shakespeare, Cervantes, Burns, Goethe, Byron, Heine, Lamennais, Gogol és mások, akikkel a tanulmányok foglalkoznak, klasszikusok. Ennek a kötetnek nem az a célja, hogy Arany János világirodalmi műveltségének teljességét térképezze fel; fő törekvése olyan problémafejezetek közreadása, amelyek új lehetőségeket adhatnak a további kutatás számára.

 
2 940 Ft
Akció: 2 350 Ft
Kezdete: 2017.11.11
A készlet erejéig!
-20%
  "HAZÁM TUDÓSI, KÖNYVET NAGY NEVÉNEK!": ARANY JÁNOS PÁLYÁJÁNAK MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI OLVASATAI

Szerkesztő: Cieger András

Universitas Kiadó, 2017

 

A kötet tanulmányai – ha nem is szigorúan véve – Arany pályaszakaszainak időrendjében követik egymást, ám ennél fontosabbnak tartjuk a tematikai kapcsolódásokat. Az első három elemzés Arany János ifjúkorának zenei hagyományait és összetett színházi élményeit tárja fel, illetve zenei és színházi műveltségének a tükröződését kutatja művészetében. A következő négy írás a költő jogról és politikáról vallott felfogását járja körül, és mindennek a népi kultúrába, a magyar közjogi hagyományokba, illetve az antik műveltségbe vezető gyökereit rekonstruálja, nem mellőzve azonban annak elemzését sem, hogy az 1840-es és 1850-es évek aktuális politikai eseményei miként befolyásolták Arany közéleti és alkotói, lapszerkesztői magatartását. A negyedik tematikai egység két tanulmánya a néprajz felől közelít Arany epikai műveihez és a motívumelemzés eszközeivel a kulturális kölcsönhatásokat vizsgálja, továbbá áttekinti a költőnek az epikus műfajokhoz kapcsolódó elméleti munkásságát.

 
2 940 Ft
Akció: 2 350 Ft
Kezdete: 2017.09.13
A készlet erejéig!
-20%
PÉCZELI JÓZSEF (1750-1792)

Historia Litteraria 33.

Szerző: Vörös Imre

Universitas Kiadó, 2017

 

A felvilágosodás kori magyar irodalom egyik legfontosabb képviselőjének, Péczeli Józsefnek a munkásságát áttekintő kismonográfia igyekszik minden eddiginél teljesebb képet adni Péczeli gazdag és változatos tevékenységéről. A komáromi lelkész fordítói egyéniségét a mély érzelmesség és a természeti szépre való fogékonyság jellemzi. Dramaturgiai érzéke nyilvánul meg abban a szövegformálásban, ahogyan „haszonnal mulattató” mesefordításaiba gyakran sző párbeszédeket, növelve a történetek teatralitását. Külön fejezet foglalkozik Péczeli prédikációival: prózastílusának igényessége mindenekelőtt ezekben figyelhető meg. Az olvasóközönség tájékozottságát nem csupán fordításaival kívánta gazdagítani, hanem tudománynépszerűsítő folyóiratával, a Mindenes Gyűjteménnyel is.

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
A MAGYAR SZÓLÁSOK ÉS KÖZMONDÁSOK ELSŐ GYŰJTEMÉNYE

Baranyai Decsi János Adagiorumának (1598) mutatója

Szerző: Baranyai Decsi János

Szerkesztő: Kovács Gábor Krisztián

Universitas Kiadó, 2016

 

Baranyai Decsi János 1598-ban kiadott Adagiorum graecolatino-ungaricorum chiliades quinque című, mintegy ötezer szólást, közmondást (jórészt három nyelven, magyarul, latinul és görögül) tartalmazó gyűjteménye a magyarországi irodalom-, nyelv- és művelődéstörténet fontos része, a műfajban az első ilyen kiadott gyűjtemény. Ám komoly problémát okoz a gyűjtemény használatában, hogy a főleg Erasmus alapján készült Adagiorum… semmilyen meghatározható rendszert nem követ, ezért a keresés benne igen nehézkes. Ezért vált szükségessé a mű magyar nyelvű részéhez készült szómutató, és a mai helyesírás szerinti átírás elkészítése.

 
1 995 Ft
Akció: 1 595 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
BABITS MIHÁLY ÉS A SAN REMO-DÍJ

Babits Kiskönyvtár

Szerző: Haász Gabriella

Universitas Kiadó, 2016

           

A könyv számos, eddig ismeretlen dokumentum alapján részletesen bemutatja a Babits Mihály Dante-fordításáért kapott olasz díjának esemény- és kultúrtörténetét.

Babits Mihály 1940. március 30-án San Remóban ünnepélyes keretek között átvette az 1938. évi San Remo-díjat külföldi szerző kategóriában Dante Isteni Színjátékának magyar fordításáért. Bár ez az 50.000 lírával is járó díj a magyar irodalmat díjazó kevés külföldi elismerés egyike, eddig mégsem született átfogó tanulmány róla. Ez részben köszönhető a díj tiszavirág-életének, valamint annak a ténynek, hogy már a korabeli magyar híradásokban is zavaros, olykor egymásnak ellentmondó információk jelentek meg róla.

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
A KESERGŐ NIMFÁTÓL A FONÓHÁZI DALOKIG

Közköltészeti hatások a magyar irodalomban (1700–1800)

Irodalomtudomány és Kritika

Szerző: Csörsz Rumen István

Universitas Kiadó, 2016

 

A kötet áttekinti a XVII. századi előzmények továbbélését, majd néhány meghatározó XVIII. századi magyar költő portréfejezetei következnek – a közköltészet nézőpontjából. A hídszerepet játszó Gyöngyösi István után Amade László és Faludi Ferenc, majd Gvadányi József, a mesterkedő költők, végül a sok hagyományszálat összefogó Pálóczi Horváth Ádám és Csokonai Vitéz Mihály költészetének tanulságai következnek. A kötetet az első magyar világi dal-zsebkönyv, a váci Énekes Gyűjtemény bemutatása, illetve néhány egykorú kritikai reflexió elemzése zárja.

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
LAPSZÉLI JEGYZETEK

Folyóiratok I.

Arany János Munkái

Szerző: Arany János

Szerkesztő: Hász-Fehér Katalin

Universitas Kiadó, 2016

 

A sorozat első kötete a nagyszalontai Emlékmúzeumban őrzött, Arany János által használt és jegyzetelt német "Europa" folyóiratba tett bejegyzéseit, a folyóirat vonatkozó évfolyamainak kiadását, szövegének a Koszorú-ban való felhasználást, tárgyi jegyzeteket, mutatókat tartalmaz. A könyv bevezetője többek között tájékoztat arról, hogy egy ilyen kutatás első magyarországi eredményeit veheti kézbe az olvasó.

 
3 570 Ft
Akció: 2 855 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
A KLASSZIKUS ESZMÉNY REGÉNYE

Asbóth János: Álmok álmodója

Szerző: Lőrincz Anita

Universitas Kiadó, 2016

 

Az Álmok álmodója valóban kivételes könyv a magyar irodalomban: Asbóth János 1877 végén megjelent regényét az 1990-es évek óta többször adták ki és többet magyarázták, mint a megelőző bő évszázadban. Ezen értelmezések sorát gazdagítja ez a monográfia is, melynek érdekessége az a művelődéstudományi megközelítés, mely irodalmi, képzőművészeti, filozófiai és zenei alkotások azonos szempontú megközelítését adja. Teszi ezt úgy, hogy az elemzés középpontjába az Álmok álmodója című regényt állítva, de annak szemléletét alakító, magyarázó műveket is tanulmányozva, azokat a kapcsolódási pontokat mutatja be, melyek Asbóth János művészetére meghatározó jelentőséggel bírtak.

 
1 050 Ft
Akció: 840 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
„NAPONKÉNT ÁRVÁBB...” SZENDREY JÚLIA NAPLÓJA

Női tükörben: nők - naplók - vallomások

Szerző: Szendrey Júlia

Szerkesztő: Ajkay Alinka, Szentes Éva

Universitas Kiadó, 2015

 

Kötetünk a magyar irodalom talán legemblematikusabb figurája, Petőfi Sándor feleségének a naplóját tartalmazza, melyet leánykorától haláláig vezetett, leírva benne házasságainak történetét és megrendítő személyes sorsát. A kiadás a fennmaradt saját kezű kéziratok alapján készült el, korabeli fényképekkel illusztrálva.

 
2 940 Ft
Akció: 2 350 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
A DÁN REGÉNY ARANYKORA

Szerző: Gergye László

Universitas Kiadó, 2015

 

A dán irodalom a mai napig ritkán kerül be világirodalmi tájékozódásunk látószögébe. Azt is kevesen tudják, hogy a középkorban Dánia európai nagyhatalomnak számított, hiszen többek között még Angliát is huzamosabb ideig fennhatósága alatt tartotta. Később az ország fontos területeket vesztett, de pozíciói igazán csak a napóleoni háborúkat követően rendültek meg. A politikai jelentőségvesztés azonban paradox módon Dánia - szinte előzmények nélküli - kulturális felvirágzásának kezdetével esett egybe. A XIX. század első felében az egész kontinens megismerte többek között Sören Kierkegaard és Hans Christian Andersen nevét.

 
1 365 Ft
Akció: 1 090 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%

Válogatott tanulmányok

Szerző: Tüskés Gábor, Knapp Éva

Universitas Kiadó, 2015

 

A kötet a szerzők huszonkét tanulmányát tartalmazza az elmúlt tizenöt évben készült fontosabb írásaik közül. A fejezetcímek – német–magyar irodalmi kapcsolatok; irodalom és képzőművészet; kutatástörténet, irodalomelmélet, szövegkritika; Mikes-kutatások – jelzik a tematikus súlypontokat, s kifejezik a világi műfajok, szövegtípusok középpontba állítását.

 
2 940 Ft
Akció: 2 350 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
ARANY JÁNOS LEVELEZÉSE (1866-1882)

Arany János Összes Művei

Szerző: Arany János

Szerkesztő: Korompay H. János

Universitas Kiadó, 2015

 

Ezzel a könyvvel befejeződik Arany János leveleinek öt kötetből álló kritikai kiadása és az 1951-ben Barta János szerkesztésével és Voinovich Géza szöveggondozásával indult, Arany János Összes Művei című sorozat. A kritikai kiadás feladatát negyedik nemzedékként vehettük át tanárainktól, s folytathattuk egy fiatalabb generáció segítségével. Az itt közölt levelezés a költő életének utolsó negyedéről, a Juliska halála utáni időszakról tudósít: egyebek között az akadémiai titkárság, majd főtitkárság fáradalmairól és az elfogadni nem kívánt kitüntetés keresztjéről, a Szalontára visszatelepülés vágyának megszűnéséről és a betegségekkel való küzdelmekről, a karlsbadi kúrákról és a Margit-szigeti pihenésekről.

 
3 150 Ft
Akció: 2 520 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
KÖZKÖLTÉSZET 3/B. KÖZERKÖLCS ÉS EGYÉNI SORS

Régi Magyar Költők Tára, XVIII. század

Szerkesztő: Csörsz Rumen István, Küllős Imola

Universitas Kiadó, 2015

 

A Régi Magyar Költők Tára 18. századi sorozatának e kötete csaknem 250 verset(188 szövegcsalád) tartalmaz, a jegyzetekben összesen 955 variáns adatai szerepelnek. A túlnyomórészt kiadatlan szövegek most jelennek meg először kritikai kiadásban.

 
3 990 Ft
Akció: 3 190 Ft
Kezdete: 2017.06.06
A készlet erejéig!
-20%
  HITVÉDELEM, RETORIKA, REPREZENTÁCIÓ PÁZMÁNY PÉTER ÉLETMŰVÉBEN

Szerző: Bitskey István

Universitas Kiadó, 2015

 

Jelen kötet címlapján egy kevéssé ismert Pázmány-portré látható. Az egri Főegyházmegyei Könyvtár reprezentatív barokk faállványzatát díszíti ez az aranyozott tondó, amely felett a Trentói Zsinatról készült mennyezetfreskó, körös-körül pedig könyvek sokasága illusztrálja azt a szellemiséget, amelyben a magyar katolicizmus kora újkori megújulása végbement. Ez a könyvtár volt az a szellemi kincsesbánya, amely az 1970-es évek elején jelen kötet szerzőjének ösztönzést adott a Pázmány-életmű tudományos igényű vizsgálatához. Ebből a kutatásból az idők folyamán – összhangban az MTA Irodalomtudományi Intézetének szakmai programjával és támogatási elveivel – több könyv született, most pedig ennek a témának újabb, immár 21. századi eredményeiből ad közre a jelen kötet egy válogatást.

 
1 680 Ft
Akció: 1 345 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
FELELET (1603). JEGYZETEK A SZÖVEGKIADÁSHOZ

Szerző: Pázmány Péter

Szerkesztő: Báthory Orsolya, Hargittay Emil

Universitas Kiadó, 2014

 

Pázmány első nyomtatásban megjelent művének, a Feleletnek (1603)a kritikai kiadása, a szöveghez tartozó jegyzeteket tartalmazza. A könyv CD mellékletén az 1603-as kiadás fakszimilije olvasható, amelyben Pázmány saját kezű kiegészítései is megtalálhatók.

A könyv együtt használandó Pázmány művének 2000-ben megjelent kritikai szövegkiadásával: Felelet Magyari István sárvári prédikátornak az ország romlása okairul írt könyvére (1603).

 
5 040 Ft
Akció: 4 030 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
BERZSENYI DÁNIEL LEVELEZÉSE

Szerző: Berzsenyi Dániel

Szerkesztő: Fórizs Gergely

Fordító: Balogh Piroska

Universitas Kiadó, 2014

 

Berzsenyi Dániel levelezésének kritikai kiadását tartja kezében az Olvasó. Most először jelenik meg összegyűjtve a Berzsenyi-levelezés egésze. Az összeállítást jelentős részben publikálatlan vagy kötetben korábban nem szereplő levélszövegek alkotják: ide tartozik a Berzsenyinek címzett levelek zöme, illetve a niklai költő több, a megelőző kiadásokban nem olvasható levele és levélfogalmazványa. A kiadatlan anyag egyik újdonságát a Berzsenyinek írt, eddig teljesen ismeretlen családi levelek jelentik, melyek a közelmúltban kerültek magántulajdonból közgyűjteménybe.

 
5 250 Ft
Akció: 4 200 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
THEATRUM ÉS LITERATÚRA

Historia Litteraria 30.

Szerző: Pintér Márta Zsuzsanna

Universitas Kiadó, 2014

 

A Theatrum és literatúra cím azt jelzi, hogy a kötet anyaga a színház és az irodalom jelenségeit vizsgálja egy olyan korban, amikor a fogalmak pontos, anyanyelvű meghatározása még csak igényként jelentkezik. A „színház” és az „irodalom” is a nyelvújítás korában válik általánosan elfogadottá, és az ezekkel a szavakkal leírható fogalom is ekkor kapja meg ma is használt jelentését. A 17-18. században a színház még nem a hivatásos, magyar nyelvű színtársulatok által bemutatott színielőadások összességét jelenti, sokkal szélesebb kulturális jelenség annál.

 
2 940 Ft
Akció: 2 350 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
MAGYAR DOLGOKRÓL

Magyar-német kapcsolattörténeti tanulmányok

Szerző: Németh S. Katalin

Universitas Kiadó, 2014

 

A tanulmánykötet a 16–18. századi művelődéstörténet olyan forrásaival foglalkozik, amelyek korábban a magyar kutatás előtt ismeretlenek vagy feldolgozatlanok voltak. A tanulmányok összekötő motívuma a német szerzők magyarságismerete, a magyar vonatkozású utazási irodalom és ismeretlen hungarikumok bemutatása. A kötetbe válogatott tanulmányok közül kiemelendő a magyar fordításban megjelenésre váró Veit Marchthaler-útleírás (Ungarische Sachen, 1588) feldolgozása. A nyomtatott források közül különösen érdekes Salomon Schweigger leírása magyar utazásairól és a Comenius propagandistájaként feltűnt Johann Jacob Redinger svájci utazó kalandos beszámolója Magyarországról.

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ZÁVODSZKY GYÖRGY NAPLÓJA (1586-1624)

Bél Mátyás kiadásának hasonmásával

Szerző: Závodszky György

Universitas Kiadó, 2011

 

Először olvasható magyar fordításban Závodszky György naplója. A szerző 1569-ben született, Trencsén vármegyei nemesi család leszármazottjaként. Thurzó György nádor, majd fia Imre titkára volt. A napló esetenként aktuális, személyes élményeket közöl, máskor országos jelentőségű beszámolókat (a Bocskai-felkelés kezdete, II. Mátyás megkoronázása). Nem hiányzik a rendkívüli események: földrengések, tűzvészek alkalmankénti megörökítése sem, mint ahogy a gabonaárak alakulása szintén nyomon követhető. A Závodszky diáriumot először Bél Mátyás adta közre nyomtatásban,1735-ben latin nyelven. Most Tusor Péter fordításában, előszavával és jegyzeteivel jelenik meg, közölve az eredeti latin szöveg hasonmását is.

 
1 995 Ft
Akció: 1 595 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR

Tanulmányok Lukácsy Sándor 75. születésnapjára

Szerzők: Kerényi Ferenc, Kecskeméti Gábor

Universitas Kiadó, 2000

 

A kötet mintegy 30 írása elsősorban a 19. századi magyar irodalomról szól. A könyvet Lukácsy Sándor műveinek bibliográfiája zárja.

 
2 465 Ft
Akció: 1 970 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
VIRÁG BENEDEK POÉTAI MUNKÁJI

Régi Magyar Költők Tára XVIII. század

Szerző: Virág Benedek

Universitas Kiadó, 2011

 

A szövegkiadás Virág Benedek két évszázada megjelent Poétai Munkájinak (Pesten, 1799) tudományos („kritikai”) kiadása, amely a Régi Magyar Költők Tára XVIII. századi sorozata számára, az MTA–Debreceni Egyetem Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoportja Kritikai kiadások a klasszikus magyar irodalom korszakából című programjának a keretében készült a Miskolci Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetében. Virág első verseskötete a klasszikus századforduló kiemelkedő poétai teljesítményei közé tartozik. Kazinczy például e gyűjtemény alapján jelenti ki 1802-ben: „Virág első Poetánk”.

 
3 360 Ft
Akció: 2 690 Ft
Kezdete: 2017.06.06
A készlet erejéig!
-20%
VILÁGNAK KEZDETÉTŐL FOGVA

Történeti folklorisztikai tanulmányok

Szerző: Voigt Vilmos

Universitas Kiadó, 2000

 

A történeti folklorisztikai tanulmányok a folklór és az irodalom összefüggéseit vizsgálja a sámánizmustól a 17. századig.

 
1 680 Ft
Akció: 1 345 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
TÜKRÖK KÖZÖTT

Tüskés Tibor levelesládájából

Szerző: Tüskés Tibor

Universitas Kiadó, 2014

 

A kötet mintegy háromszáz, 1950–2007 között Tüskés Tiborhoz írt, eddig túlnyomórészt közöletlen levelet tartalmaz időrendben,magyarázó jegyzetekkel kiegészítve. A forrásanyag irodalom- és kortörténeti jelentőségét elsősorban az adja, hogy a levelek rávilágítanak az irodalmi élet működésére, irodalom és képzőművészet kapcsolatára, a kor irodalompolitikai viszonyaira, szellemi törekvéseire,s megvilágítják írók, költők, kritikusok egymásról alkotott véleményét. A gyűjteményből kirajzolódik a címzett kritikusi, irodalomtörténészi, szerkesztői munkája, s fölsejlenek egy életpálya és emberi sors körvonalai.

 
2 940 Ft
Akció: 2 350 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
  TÖRTÉNELEMKÉP ÉS NEMZETI IDENTITÁS FINNORSZÁGBAN 1917-1944

Finn nyelvű történelemtankönyvek a történeti és nemzeti diskurzus metszéspontjában

Szerző: Richly Gábor

Universitas Kiadó, 2007

 

A könyv a finn nemzettudat alakulásának kérdéseit elemzi a 20. század első felében, finn nyelvű történelemkönyvek alapján.

 
1 890 Ft
Akció: 1 510 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
TÍZ BIZONYSÁG (1605)

Pázmány Péter Művei

Szerző: Pázmány Péter

Universitas Kiadó, 2001

 

A könyv Pázmány egyik első magyar nyelvű vitairatának (függelékben az első iszlámismertetéssel és -cáfolattal) kritikai szövegkiadása.

 
2 464 Ft
Akció: 1 970 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  TANULMÁNYOK A MAGYARORSZÁGI HISTORIA LITTERARIA TÖRTÉNETÉRŐL

Historia Litteraria 16

Szerző: Tarnai Andor

Universitas Kiadó, 2004

 

Tarnai Andor (1925-1994) akadémikus a 20. század második felének meghatározó jelentőségű irodalomtörténésze volt. A halálának 10. évfordulóján megjelent tanulmánykötet írásai a 17. századot követő több mint egy évszázad irodalomkritikai gondolkodást elemzik.

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
SZÉFER JÓSZÉF

A tanítványok tanulmánykötete a tanítómester (Rabbi), Prof. Dr. Schweitzer József tiszteletére, 80. születésnapja alkalmából

Szerző: Zsengellér József

Universitas Kiadó, 2002

 

A 13 írást tartalmazó tanulmánykötet az ókori zsidó történelem, a középkori zsidó gondolkodás és a modern zsidó történelem egyes kérdéseiről közöl tanulmányokat.

 
1 120 Ft
Akció: 895 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
SKÓCIAI SZENT MARGITTÓL A WALESI BÁRDOKIG

Magyar-angol történeti és irodalmi kapcsolatok

Szerző: Fest Sándor

Universitas Kiadó, 2000

 

Fest Sándor (1883-1944) az Eötvös Collegium és a debreceni egyetem professzora, a hazai anglisztika egyik megteremtője. E kötetben mintegy 800 év anyagát dolgozza fel az angol-magyar kapcsolatok köréből.

 
2 730 Ft
Akció: 2 185 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
RELIGIÓ, STÚDIUM, LITERATÚRA

Tanulmányok a régi magyarországi irodalmi műveltségről

Historia Litteraria 29

Szerző: Bitskey István

Universitas Kiadó, 2013

 

A kora újkori Európa történetét alapjaiban meghatározó vallási megújulási folyamat, a reformáció a kontinens szellemi arculatát, műveltségi viszonyait döntő módon átalakította. A korábban egységes keresztény kultúrkör felekezetekre tagozódott, s ezek mindegyike igyekezett kialakítani saját teológiai tanítását, vallásos mentalitását és oktatási intézményrendszerét. Ennek a sok vitát kiváltó intellektuális folyamatnak néhány jellemző mozzanatát igyekszik kiemelni a jelen kötet a címében szereplő három fogalommal, amelyek szorosan kapcsolódnak egymáshoz. A reformáció sodrában létrejövő konfesszionális intézmények ugyanis sajátos fényekkel ragyogtatták fel a korábban még közös religiózus műveltségnek a jellegzetességeit, eredményeit, kimagasló teljesítményeit.

 
4 095 Ft
Akció: 3 275 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
REFORMÁCIÓS KÖNYVEK

Tervek az evangélikus egyház megújítására

Res Libraria 1.

Szerző: Viskolcz Noémi

Universitas Kiadó, 2006

 

A 17. századi reformációs eszmeáramlatok szerzőinek működését elemzi a kötet, elsősorban J. Permeier, J. H. Alsted és J. Arndt működésének középpontba állításával.

 
2 940 Ft
Akció: 2 350 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
RÖVID TANÚSÁG (1606)

Pázmány Péter Művei

Szerző: Pázmány Péter

Universitas Kiadó, 2006

 

A kötet tartalmazza a Rövid tanúság kritikai szövegkiadását, a kapcsolódó jegyzeteket és a szöveg hasonmását.

 
3 570 Ft
Akció: 2 855 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
PURITÁNIA

Tanulmányok a magyar és az angol puritanizmus irodalmából

Historia Litteraria 20

Szerző: Petrőczi Éva

Universitas Kiadó, 2006

 

A tanulmánykötet a puritanizmus 17. századi történetének és irodalmának kevéssé feldolgozott fejezetit tárgyalja.

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
PRISONNIER DE SA LANGUE, LIBRE DANS SA LANGUE

Szerzők: Yann Foucault, Judit Karafiáth

Universitas Kiadó, 2006

 

Az elsősorban francia és magyar szerzők 17 tanulmánya vizsgálja a régebbi és modern világirodalom jelentős alakjait a nyelvi kifejezés és esztétikai következményei szempontjából

 
1 050 Ft
Akció: 840 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
PÁZMÁNY PÉTER: TÍZ BIZONYSÁG

Jegyzetek a szövegkiadáshoz

Pázmány Péter Művei

Szerzők: Ajkay Alinka, Báthory Orsolya, Varsányi Orsolya

Universitas Kiadó, 2012

 

A könyv Pázmány "Tíz bizonyság" (1605) című művének 2001-ben az Universitas Kiadónál megjelent kritikai szövegkiadásához a jegyzeteket tartalmazza, továbbá CD-mellékletben a 2001-es szövegkiadást és az eredeti 1605-ös kiadás hasonmását is a Magyar Tudományos Akadémia Kézirattárában őrzött példánya alapján. Az eredeti kiadványban olvasható appendixként az első magyarországi nyomtatott iszlám-bírálat is "A Mahomet vallása hamissagarúl" címmel.

 
6 090 Ft
Akció: 4 870 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  PÁZMÁNY PÉTER: IMÁDSÁGOS KÖNYV (1631) JEGYZETEK A SZÖVEGKIADÁSHOZ

Pázmány Péter Művei

Szerzők: Sz. Bajáki Rita, Bogár Judit

Universitas Kiadó, 2013

 

A Pázmány Péter Művei sorozat harmadik köteteként 2001-ben látott napvilágot az Imádságos könyv szövege, a kritikai kiadások szokásától eltérően, de e sorozatra jellemző módon, a jegyzetek nélkül. A jegyzetkötet munkálatainak szakmai irányítását Hargittay Emil sorozatszerkesztő végezte, az elkészült anyagot Gábor Csilla és Szelestei N. Lászó lektorálta. A jegyzetkötet három részből áll, bevezető tanulmányból, a jegyzetekből és a mutatókból. Az első rész a Bevezetés a jegyzetekhez, illetve A Pázmány életében megjelent kiadások ismert példányai fejezeteket tartalmazza. Ezekben általános tudnivalók találhatók a mű létrejöttének körülményeiről, a szerző életében megjelent kiadásokról és a mű utóéletéről.

 
5 040 Ft
Akció: 4 030 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ORSZÁGGYŰLÉSI NAPONKÉNTI JEGYZÉSEK

Kölcsey Ferenc Minden Munkái

Szerző: Kölcsey Ferenc

Universitas Kiadó, 2002

 

A kötet Kölcseynek az 1832/36-os országgyűlésen készített naplójegyzeteit és a hozzá tartozó apparátust tartalmazza, kritikai kiadásban

 
1 950 Ft
Akció: 1 560 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
ORSZÁGGYŰLÉSI NAPLÓ

Kölcsey Ferenc Minden Munkái

Szerző: Kölcsey Ferenc

Universitas Kiadó, 2000

 

A könyv Kölcsey Országgyűlési napló címen ismert prózai művének első, részletesen jegyzetelt, névmutatóval ellátott kritikai igényű kiadása.

 
1 950 Ft
Akció: 1 560 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
ORSZÁGGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK (1832-1835)

Kölcsey Ferenc Minden Munkái

Szerző: Kölcsey Ferenc

Universitas Kiadó, 2011

 

Az Országgyűlési dokumentumok című kötet négy nagy tematikus egységből áll. Az első rész Kölcsey – részben Eötvös Mihállyal közösen – írt huszonkilenc követjelentését tartalmazza, pontosabban huszonhét követjelentést, továbbá Kölcsey és Eötvös 1834. november 25-i előterjesztését Szatmár vármegyéhez, és a két követ 1834 decemberében keletkezett lemondó nyilatkozatát. A második egység Kölcsey országgyűlési beszédeit és felszólalásait veszi számba. A harmadik egység a Kölcsey által kerületi jegyzőként elkészített felirat- és üzenettervezeteket tartalmazza. A negyedik egység a Kölcsey által írt üdvözlő iratokat adja közre. A kötet gazdag magyarázó jegyzetanyagot tartalmaz, a végén névmutató található.

 
5 250 Ft
Akció: 4 200 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
ORCZY LŐRINC ÉS LEVELESKÖNYVE

Szerző: H. Kakukcska Mária

Universitas Kiadó, 2003

 

A kötet bevezető tanulmánya jórészt korábban ismeretlen és feldolgozatlan források alapján összegzi Orczy Lőrinc (1718-1789) életművét. A köteben kiadott kilencven levél először itt olvasható nyomtatásban.

 
1 120 Ft
Akció: 895 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
NIETZSCHE ZARATHUSTRÁJA AZ EZREDFORDULÓN

Szerző: Kiss Irén

Universitas Kiadó, 2000

 

A könyv Nietzsche művének több szempontú megközelítését adja tekintettel a mai kor embere számára való mondanivalóra.

 
1 344 Ft
Akció: 1 075 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
UNGVÁRNÉMETI TÓTH LÁSZLÓ MŰVEI

Régi Magyar Költők Tára XVIII. század IX.

Szerző: Ungvárnémeti Tóth László

Universitas Kiadó, 2008

 

A kritikai kiadásban, amely először gyűjtötte össze Ungvárnémeti összes művét, versein túl – melyeket Weöres Sándor is sűrűn emlegetett – elméleti írásai, görög versei és Nárcisz című drámája is helyet kapott. A könyvben részletes Ungvárnémeti pályakép is olvasható, a gazdag jegyzetanyag pedig az életmű összefüggéseit tárja fel az olvasó számára.

 
3 780 Ft
Akció: 3 025 Ft
Kezdete: 2017.06.06
A készlet erejéig!
-20%
  MŰFAJOK ÉS MŰVEK A XVII. SZÁZADI MAGYARORSZÁGI KÖNYVKIADÁSBAN (1601-1655)

Res Libraria

Szerző: Heltai János

Universitas Kiadó, 2008

 

A 17. század első 55 évében megjelent magyarországi könyvek tartalmi elemzéséhez részletes, alapvető kézikönyv.

 
3 990 Ft
Akció: 3 190 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
MIKES KELEMEN

Életút és írói pályakezdet

Historia Litteraria 7

Szerző: Hopp Lajos

Universitas Kiadó, 2000

 

A szerző könyvében Mikes Kelemen gyermek- és ifjúkorát dolgozza fel a Rodostói időszakig, élénk fényt vetve II. Rákoczi Ferenccel való kapcsolatára.

 
1 568 Ft
Akció: 1 255 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
MEZŐVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16-18. SZÁZAD)

Historia Litteraria 18

Szerző: Szabó András

Universitas Kiadó, 2005

 

"A kötet a 2001-ben Nagykőrösön tartott országos régi magyar irodalmi konferencia tanulmányait közli, bemutatva az ""örökzöld"" tudományos témával kapcsolatos legújabb kutatási eredményeket."

 
2 835 Ft
Akció: 2 270 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
MEDALION

Szerző: Lehóczky Ágnes

Universitas Kiadó, 2002

 

Az Angliában élő költőnő második verseskötete, amely a terjedelmesebb lírai formák megvalósulását mutatja, a hétköznapi események megklepő erejű absztakciós kifejezésmódjával.

 
672 Ft
Akció: 540 Ft
Kezdete: 2017.06.06
A készlet erejéig!
-20%
MÚZSÁK ÉS GRÁCIÁK KÖZÖTT

Kazinczy Ferenc és a gráciaköltészet

Szerző: Gergye László

Universitas Kiadó, 1998

 

Kazinczy Ferenc eddig kevéssé méltatott neoklasszicista lírai költészetét elemzi a kötet.

 
672 Ft
Akció: 540 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
MÚLT JÖVŐ IDŐBEN

Írások Bodnár György 75. születésnapjára

Szerző: Angyalosi Gergely

Universitas Kiadó, 2003

 

A tanulmányok elsősorban a 20. századi magyar irodalom alkotóit, jelenségeit vizsgálják.

 
2 800 Ft
Akció: 2 240 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
MÉTISSAGE DES ARTS

Pratiques et théories

Szerzők: Patrick Quillier, Yann Foucault

Universitas Kiadó, 2003

 

"A könyv a legnagyobb írók és művészek (Dali, Picasso, Leonardo, Cocteau, Giacometti, Proust és mások) alkotásainak elemzésével járja körül az esztétikum ""mérhetőségének"" kérdését."

 
800 Ft
Akció: 640 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
MAGYAR, MAGYARORSZÁGI ÉS NEMZETKÖZI

Történeti folklorisztikai tanulmányok (II.)

Szerző: Voigt Vilmos

Universitas Kiadó, 2004

 

A magyar és nemzetközi összehasonlító foklorisztikai tanulmányok számos területen vizsgálják a folklór és irodalom valamint a nemzetközi folklór összefüggéseit.

 
2 940 Ft
Akció: 2 350 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!


Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.