Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Pedagógia


Sorrend:


-15%
PEDAGÓGUSOK PSZICHOLÓGIAI KÉZIKÖNYVE I-III.

Szerkesztő: N. Kollár Katalin, Szabó Éva

Osiris Kiadó, 2017

 

A három kötet egymásra épül, de külön-külön is használhatóak, mint ahogy az egyes fejezetek is önállóan értelmezhetők, felhasználhatók konkrét gyakorlati problémák megoldásához, pszichológiai jelenségek hátterének, működésének jobb megértéséhez. Az első kötetben a fejlődéspszichológiával és a tanulással kapcsolatban levő kérdésköröket tárgyaljuk. A második kötetben a személyiségelméleteket és a személyiség jellemzőit mutatjuk be, és a tanári gyakorlat számára fontos szociálpszichológiai, pedagógiai pszichológiai kérdéseket tárgyaljuk. Végezetül a harmadik kötetben bemutatjuk az egészségpszichológia és klinikai pszichológia megközelítését és tágabb kontextusba is helyezzük a nevelés és oktatás kérdésköreit, érintünk szociológiai és kulturális összefüggéseket is.

 
9 980 Ft
Akció: 8 485 Ft
Kezdete: 2017.11.10
A készlet erejéig!
-20%
 VALLÁSDIDAKTIKA - A HIT ÉS ERKÖLCSTAN TANÍTÁSA AZ 5-12. OSZTÁLYBAN

Szerző: Németh Dávid

L'Harmattan Kiadó, 2017

 

Németh Dávid Vallásdidaktika című munkája összefoglaló mű, ami azzal az igénnyel íródott, hogy teljes körűen az olvasó elé tárja azokat a legfontosabb didaktikai és szakmódszertani ismereteket, amelyek a református hit- és erkölcstan tantárgy - felső tagozatos és középiskolai szinten történő - szakszerű és a mai kornak megfelelő tanításához elengedhetetlenek. Ilyen mű hazánkban a második világháború óta nem jelent meg. Beépíti és kritikailag értékeli mindazokat az elméleti és módszertani eredményeket, amelyek a dinamikusan fejlődő nyugati valláspedagógiában az elmúlt fél évszázadban kristályosodtak ki. Szemléletmódja annyiban sajátos, hogy a hit- és erkölcstani ismeretanyag közvetítésénél messzemenően figyelembe veszi a tanulók életkorának megfelelő kérdésfelvetéseket, életfeladatokat és érdeklődési irányokat, ezért különösen nagy teret biztosít a valláslélektani megfontolásoknak.

 
4 990 Ft
Akció: 3 990 Ft
Kezdete: 2017.10.17
A készlet erejéig!
-15%
 A TANULÁS TANULÁSA. A TANULÁS HATÉKONYSÁGÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

Szerző: Habók Anita

Gondolat Kiadó, 2017

 

A tanulás egész életünket átfogja, és tudásunk folyamatos megújítására van szükség egy élethosszon át. Felmerül a kérdés, hogy melyek azok a faktorok, melyek a tanulás sikerét meghatározzák, és hogyan lehetünk hatékony tanulók. Igen fontos tehát, hogy készek legyünk tanulni és megtanuljunk tanulni. A könyv első része arra keres választ, hogy mit is jelent a tanulás tanulása, hogyan értelmezik, milyen területeket fed le, valamint milyen nemzetközi és hazai kutatások kapcsolódnak hozzá. A második rész a nemzetközi tanulás tanulása framework alapján felépített kutatássorozatot ismerteti, melyet 1–4. évfolyamos tanulók részvételével valósítottunk meg. Az iskoláztatás kezdő szakasza ugyanis meghatározó a hatékony tanulás alapjainak lerakásában, a sikeres tanulóvá válásban. A tanárok tanítással kapcsolatos nézeteinek feltárása és a tanítási módszerek használatának vizsgálata egészíti ki a tanulás tanulása témájának komplex bemutatását.

 
2 000 Ft
Akció: 1 700 Ft
Kezdete: 2017.10.15
A készlet erejéig!
-20%
SZAVAK ÉS SZÓKÖZÖK

Beszélgetések, vélemények, tűnődések

Szerző: Fűzfa Balázs

Savaria University Press, 2017

 

Valóban katartikus a kor, amelyben élünk. Gigászi erővel teremtődik egy új civilizáció – s aligha fordult még elő az emberiség történetében, hogy ezt a szülést-születést végig tudta nézni egyetlen generáció. Ma pedig erről van szó. Olyannyira, hogy a nagymamát facebookozni tanító tinédzserek a mindennapok szokásrendjéhez tartoznak immár. Azaz jelentős részben megfordult a kultúraátadás folyamata. A jövő adja a kilincset a múltnak és a mának, s nem fordítva, mint megszokhattuk az évszázadok során. Becsüljük hát meg ezt a kezet, mert ha nem is tudja olyan pontosan, mint az előző generációké (?), hogy mit és hogyan szeretne tenni, gesztusai eredetibbek és rokonszenvesebbek – s talán barátibbak is –, mint a mi sokszor gyűlölködő, meg nem értő, hangosan gesztikuláló kezünk gesztusai voltak.

 
2 480 Ft
Akció: 1 985 Ft
Kezdete: 2017.09.13
A készlet erejéig!
-10%
A TANULÁS HELYEI: ISKOLAÉPÍTÉSZET

Térformák – Társadalomformák 1.

Szerkesztők: Sárkány Péter, Tamáska Máté

Martin Opitz Kiadó, 2017

 

A pedagógus és az osztálytársak után az épített környezet az iskolai munka harmadik alappillére. Noha a tanítótér problematikája régóta foglalkoztatja a kutatókat, az elmúlt bő egy évtized minőségi és mennyiségi forradalmat hozott. Építészek, pszichológusok, szociológusok, pedagógusok és a neveléstudomány szakértői közösen kutatják a 21. század iskolájának lehetséges megoldásait. Napjaink törekvései radikálisan igyekeznek szakítani a folyosók és osztálytermek kaszárnyás, 19. századi örökségével. A reformpedagógiai koncepciók mentén a rideg iskolai térből barátságos tanulási helyek születnek: tanulóutcák, tanulóházak, kuckók, nyitott könyvtárak és agorák. A paradigmaváltás előzményeiről és lehetőségeiről szól ez a kötet. A magyar, osztrák, német és belga szerzők saját kutatási eredményeiken túl ablakot nyitnak a nemzetközi szakirodalomra, miközben számos, a gyakorlatban is alkalmazható megoldást is bemutatnak.

 
1 500 Ft
Akció: 1 350 Ft
Kezdete: 2017.09.13
A készlet erejéig!
-10%
 AZ ÚJ HELYESÍRÁSI SZABÁLYZAT - A VÁLTOZÁSOK TANÍTÁSÁNAK MÓDSZEREI

Szerző: Széplaki Erzsébet

Műszaki Kiadó, 2017

 

Kedves Kolléganő! Kedves Kolléga!

Legújabb módszertani kiadványomat olvashatod, amelyben a tőlem megszokott tegező formát választottam, hiszen mindketten pedagógusok vagyunk. Tanítói, tanári, szakvezetői és tankönyvszerzői tapasztalataimat osztom meg veletek jelen kiadványomban.

2015 szeptemberében jelent meg A magyar helyesírás szabályai 12. kiadása. Mi tette szükségessé a helyesírási szabályzat megváltoztatását? A nyelv változása és a nyelvről való felfogásunk változása. Az 1984-ben megjelent 11. kiadás három évtizeden keresztül segítette a helyesírási képesség fejlesztését, és nem csak az oktatásban. Az MTA Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottsága végezte ezt a grandiózus munkát. Az volt a céljuk, hogy nagyobb változások nélkül, könnyen használható, bizonyos mértékig rugalmasabb szabályrendszert adjon a használók kezébe.

 
1 690 Ft
Akció: 1 520 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 TOVÁBBÉLŐ UTÓPIÁK – MAGYAR ÉLETREFORM-TÖREKVÉSEK ÉS NEMZETKÖZI RECEPCIÓS HATÁSOK

Szerkesztette: Németh András – Vincze Beatrix

Gondolat Kiadó, 2017

 

A kötet az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Történeti Elméleti és Összehasonlító Pedagógiai Kutatócsoport, továbbá a grazi Karl Franzens Universität, Institut für Erziehungs- und Bildungswissenschaften, Arbeitsbereich Allgemeine Pädagogik munkatársai „Weiterlebende Utopien, Továbbélő utópiák” című közös, az Osztrák-Magyar Akció alapítvány által támogatott kutatásának magyar vonatkozású résztanulmányait tartalmazza.

 
2 500 Ft
Akció: 2 125 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
AZ EGYETEM ÉRTÉKE

Felsőoktatási rangsorok és az egyetemi teljesítmény

Szerző: Fábri György

ELTE Eötvös Kiadó, 2017

 

Melyik a legjobb egyetem? A kérdésre a média és a döntéshozók az ezredforduló óta elsősorban a felsőoktatási rangsorokban keresik a választ- de vajon jól teszik-e? A kötet a globális és nemzeti rankingek eredményeinek, módszertanának, vitáinak elemző és kritikai bemutatásával ad támpontokat ennek megválaszolásához. Saját rangsor-innovációkat ismertetve is segít az érdeklődőknek jól olvasni a ranglistákat, és ösztönzi az egyetemi világot, hogy legyen aktív résztvevője a jelenleg mellőzhetetlen ranking game alakításának. A szerző egyetemfilozófiai kutatásaival és másfél évtizedes rangsorkészítési tapasztalataival alapozza meg álláspontját: az egyetemeknek egyszerre kell megvalósítaniuk a professzionális médiamunkát, az önreflexiót és a kiválóság szakmai mércéihez való következetes ragaszkodást.

 
2 500 Ft
Akció: 2 125 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 KIHÍVÁSOK. KÖZÉPPONTBAN A SZÉKELYFÖLDI OKTATÁS KÉRDÉSEI

Szerző: Mandel Kinga Magdolna

Gondolat Kiadó, 2016

 

A tanulmánykötet a székelyföldi oktatás kihívásait tárja elénk, néha közelebbről, kifejezetten csak székelyföldi kontextusban, néha távolabbról, a romániai magyar és/vagy határon túli magyar oktatási szempontrendszer felől elemezve a kérdéseket.

 
3 300 Ft
Akció: 2 805 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 KÉZIKÖNYV A TESTNEVELÉS TANÍTÁSÁHOZ (5-8. OSZTÁLYOK RÉSZÉRE)

Harmadik, jelentősen átdolgozott kiadás

Szerző: Rétsági Erzsébet

Dialóg Campus Kiadó, 2016

 

Kézikönyvünk a 2001-es első kiadás, új koncepciónknak megfelelően, jelentősen módosított harmadik változata. Az első részt alkotó tan­tervi fejezet a rendszerváltást követő szaktantervek rövid, tömör leírását tartalmazza. A sport és a testgyakorlati ágakat képviselő gyakorlatgyűjtemények, nemcsak a Nat 2012 feldolgozásához, hanem minden bizonnyal a jövőben megjelenő tantervi tartalmak esetében is jól használhatók lesznek. A gyakorlatgyűjtemények megőrzik eredeti alapeszménket, mely szerint a technikai elemek, ill. a játékelemek feldolgozásában kiemelt szerepet kell kapniuk a játékoknak, ill. a játékos módszernek. Kézikönyvünkbe néhány régi és jól kidolgozott sportág mellett új tartalmakat is beemeltünk.

 
4 980 Ft
Akció: 4 480 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 VÁLT(AK)OZÓ OLVASATOK JOHANN FRIEDRICH HERBART PEDAGÓGIÁJÁNAK HAZAI RECEPCIÓJÁBAN

Szerző: Bicsák Zsanett Ágnes

Gondolat Kiadó, 2016

 

Nem szorul különösebb magyarázatra hazánkban, hogy mit is jelent a poroszos nevelés. Sokan ismerik ennek tipikus jellemzőit még akkor is, ha nem volt különösebb pedagógiai előképzettségük. Ezen elvek határozták meg a hazai iskolagyakorlatot, s sokan éppen ezzel szemben fogalmaztak meg új utakat, lehetséges pedagógiai irányzatokat, tanítási módszereket, melyek már a gyermek képességeit, egyéniségét helyezték a középpontba. A poroszos nevelés továbbra is a rideg módszereket, a gyerekekkel szemben támasztott egységes elvárásokat juttatja eszünkbe. Gondolhatnánk jogosan, hiszen ezt akár a saját iskolai tapasztalatunk is mondatja velünk.

 
2 950 Ft
Akció: 2 505 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI DIMENZIÓK AZ OKTATÁSBAN

Szerkesztő: Láczay Magdolna

DUPress, 2014

 

Napjainkban tanárnak lenni nagy kihívás, mert nemcsak gyorsan változik körülöttünk a világ, hanem kitágult a tudomány, a megismerhető és megőrzendő ismeretek tárháza is. Így az a klasszikus szerepünk, hogy átadjuk az elődeink és a magunk tudását a minket követőknek, mind tematikájában, mind módszerében megújulásra vár. Ezt ismerte fel a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karának vezetősége, és már a közeljövő stratégiai kihívásait mérlegelve, új képzési irányokat, kutatásokat és innovatív pedagógiai módszereket fejlesztve bevonta a változások elindításának a munkájába a tanári kart.

 
4 600 Ft
Akció: 3 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
IDENTITÁS ÉS SZAKRÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ A MESÉBEN

Szerző: Bódis Zoltán

DUPress, 2013

 

Közel tíz év alatt születtek azok a tanulmányok, amelyeket a dr. Bálint Péter által alapított és irányított Alkalmazott Narratológiai Műhely kutatási tevékenysége során a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Irodalom, Kommunikáció és Kulturális Antropológia Tanszékének oktatójaként írtam meg. Számos konferencia, terepmunka és közös műhelybeszélgetés során körvonalazódott az a mesekutatási irány, amely – amellett, hogy újabb elméleti szempontokat is keresett a posztmodern hermeneutika és a fenomenológia területén –, az 1945 előtti, Honti János nevével fémjelzett mesekutatásban fedezte fel gyökereit.

 
2 200 Ft
Akció: 1 760 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 NEVELÉSTUDOMÁNY ÉS PEDAGÓGIAI KOMMUNIKÁCIÓ A SZOCIALIZMUS IDŐSZAKÁBAN

Szerkesztette: Németh András - Garai Imre - Szabó Zoltán András

Gondolat Kiadó, 2016

 

Jelen kötet A magyar neveléstudomány története a szakmai folyóiratok tükrében (T 100 496) című OTKA-kutatás további eredményeit tekinti át Németh András – Bíró Zsuzsanna Hanna, Garai Imre, Balogh Beáta – Nagy Andrea, Golnhofer Erzsébet – Szabolcs Éva, Szabó Zoltán András és Sáska Géza által írott tanulmányok útján.

 
2 950 Ft
Akció: 2 505 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 EZEREGY NAGYSZERŰ ÖTLET AUTIZMUSSAL ÉLŐ VAGY ASPERGER-SZINDRÓMÁS GYEREKEK NEVELÉSÉHEZ ÉS TANÍTÁSÁHOZ

Szerzők: Notbohm Ellen, Zysk Veronica

Akadémiai Kiadó, 2016

 

Soha ne feledjük, hogy amilyen most a szülő attitűdje a gyerek felé, olyan lesz később a gyermek attitűdje önmaga felé. Mindannak a fókuszában, amit a gyermek számára biztosítunk, az egészséges szociális-emocionális énkép kialakítása áll. Ennek híján semmilyen terápia vagy nevelés sem fog segíteni. Lássuk meg benne azt a rátermett, érdekes, produktív és értékes felnőttet, aki - minden okunk megvan arra, hogy elhiggyük - lesz belőle. És őrizzük meg magunkban ezt a képet, mert a mi szemünkön keresztül ő is ezt fogja látni. Aki lát, az hisz, és aki hisz, az meg is valósít.

 
4 100 Ft
Akció: 3 485 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
AZ AUTONÓMIÁTÓL A SZELEKCIÓIG

Az iskolaválasztás jelentése a rendszerváltás utáni időszak magyar közoktatásában

Szerző: Berényi Eszter

Gondolat Kiadó, 2016

 

A korai iskolaválasztás témája talán sehol másutt a világon nem olyan döntő jelentőségű, mint idehaza. Az iskolába kerülés pillanata a szabad választás miatt meghatározóbb, mint szinte bárhol máshol a világon: sok diák későbbi sorsa dől el ekkor. Az iskolaválasztáson keresztül feltárul a hazai oktatáspolitikák, sőt: az egész iskolarendszer lényege is. Ráadásul, a szabad iskolaválasztás olyan eleme az iskolarendszernek, amely voltaképpen évtizedek óta változatlan, s a 2010-et követő átalakítások is megkímélték. Ami persze nem azt jelenti, hogy ne lett volna kiemelt tárgya az iskolákról szóló közbeszédnek és szakmai diskurzusnak (az autonómiáról, a minőségről, a szegregáció tényadatairól…).

 
1 200 Ft
Akció: 1 020 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ÖRÖMRE NEVELNI

Szerző: Winkler Márta

Savaria University Press, 2016

 

"Szeretném ha minden tanító és minden leendő tanító olvasná és újraolvasná Winkler Márta könyvét. És nyitogatná újra meg újra: ki olyan fejezeteknél ahol a figyelem iskolázásáról vagy az élményalapú fogalmazásról van szó, ki pedig olyannál, ahol a szülőkkel való együttműködésről vagy arról, hogy>mindent meg lehet beszélni<. Aztán előbukkanhatna esetleg a lapozás közben például a szokásrend kialakítása - és ezen belül a ritmus fontossága, vagy esetleg csak egy-egy szóba akadna bele a suhanó tekintet, mint például a házi feladatok vagy a szünetre adott feladatok kérdése (ne adjatok feladatot a szünetre!),vagy esetleg a lábtorna fontossága... Mert az a jó ebben a könyvben, hogy a mindennapok testközeli praxisát jeleníti meg, használható, alkalmazható módon."

 
2 480 Ft
Akció: 1 985 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
TÖRTÉNELEMTANÍTÁSRÓL A XXI. SZÁZAD ELEJÉN

Szerkesztette: Péterfi Gábor, Fekete Bálint

L’Harmattan Kiadó, 2016

 

Napjaink aktuális témája a közoktatás tartalmi–módszertani megújítása. A folyamatos fejlesztésekben kitüntetett szerepe van mind a gyakorló tanároknak, mind az iskolai és iskolán kívüli műhelyeknek. Az eredményes munkában kulcsfontosságú a szakmai párbeszéd, a tapasztalatcsere, amelynek eddig két alkalommal biztosított fórumot az Evangélikus Iskolák Történelemtanárainak Konferenciája. Jelen kötet az itt elhangzott előadások közreadásával a történelemtanítás élményközpontú megújításához kíván hozzájárulni.

 

Az Olvasó egyrészt képet kaphat a történelem tantárgy makroszintű átalakításának motivációiról, másrészt továbbgondolásra érdemes jó gyakorlatokat osztunk meg a diákok által készített történeti interjúk, a 20. századi tabutémák, a tanulmányi kirándulások, a múzeumpedagógiai foglalkozások, a helytörténet és vizuális források témakörében.

 
2 500 Ft
Akció: 2 000 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 NEVELÉSTUDOMÁNY ÉS TUDOMÁNYOS ELIT A 20. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN

Szerkesztette: Németh András - Biro Zsuzsanna Hanna - Garai Imre

Gondolat Kiadó, 2016

 

A kötet A magyar neveléstudomány története a szakmai folyóiratok tükrében (1945–1989) – tudományos kommunikáció, szakmai diskurzusok című OTKA kutatás első eredményeit tartalmazza.

A hazai és külföldi szerzők tollából született tanulmányok tematikailag két részre tagolódnak. A munka első részében a kutatási projekt értelmezési kereteit kijelölő, illetve a neveléstudományi kutatásokra ható nemzetközi tudományelméleti és tudománytörténeti irányzatok összefoglaló áttekintése, illetve a kutatáshoz kapcsolódó módszertani ajánlások, megfontolások találhatóak.

 
2 950 Ft
Akció: 2 510 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 FELNŐTTEKHEZ FELNÖVŐ ISKOLA? - AZ ISKOLARENDSZERŰ FELNŐTTOKTATÁS AKTUÁLIS TÁRSADALMI ALAPPROBLÉMÁI

Szerző: Bajusz Klára

PTE-FEEK, 2014

 

A gazdaságilag fejlett társadalmak az egész életen át tartó tanulás paradigmáját mára elfogadni látszanak. Egyre határozottabban körvonalazódó jövőkép a tanuló társadalomé, mely alapjának tekinti az életkortól, lakóhelytől, iskolázottságtól független felnőttkori tanulást. Ha valóban minden életkori csoport számára hozzáférhető tanulási lehetőségekről beszélünk, akkor elhanyagolhatatlan mindennek tudományos-szakmai háttere is. Ma már túlhaladott az a felfogás, mi szerint az iskola (a gyermek- és ifjúkor) a felkészülés időszaka, melyet a munkatevékenység mint a hasznosítás időszaka (felnőttkor) követ. A technikai fejlődés életünk során számos tanulási folyamatot generál, melyeknek természetesen csak töredéke kapcsolható iskolapadhoz.

 
1 995 Ft
Akció: 1 795 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
OLASZ PEDAGÓGIAI MODELLEK

Szerző: K. Farkas Claudia

PTE-FEEK, 2015

 

A könyv témaválasztása úttörő, Itália rendkívül izgalmas, sokszínű és tanulságos nevelésügyi örökségét hozza közel az olvasóhoz. Megelevenednek huszadik századi úttörő pedagógusok, iskolateremtők, akik radikálisan új pedagógiai rendszert alkottak. A könyv bepillantást ad a két háború közti Olaszország nevelési elképzeléseibe is és a kurrens Csiga-Pedagógia elveibe.

Olvasását azoknak ajánljuk, akiket érdekel a napfényes Itália történelme és pedagógiai kultúrája, jól használható szakirodalom a neveléstudomány művelőinek, kutatóknak, hallgatóknak, eredményesen lapozhatják gyakorló pedagógusok és a történelmet szerető olvasók is.

 
1 500 Ft
Akció: 1 350 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
DRÁMAJÁTÉKOK

Bevezetés a drámapedagógiába

Szerző: Gabnai Katalin

Helikon Kiadó, 2015

 

Hittétek volna, tanártársaim?

Hittétek volna a hetvenes évek elején, mikor a Maros menti szúnyogok felhőit hessegettük a makói tanfolyam első tábortüzénél, vagy a szárnyas hangyák támadásait álltuk a mohácsi kollégium klórszagú vaságyain beszélgetve a magyar művészetpedagógia megújításáról, szóval hittétek volna, hogy egyszer drámatanári diplomát lehet majd szerezni magyar egyetemen?

Mert most lehet. Már lehet. És még lehet.

 
3 990 Ft
Akció: 3 190 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%

Szerző: N. Tóth Ágnes

Savaria University Press, 2015

 

A kötet célja, megismertetni az olvasót az utolsó negyedszázad, vagyis a rendszerváltozás óta eltelt időszak legjelentősebb oktatásügyi történéseivel, a társadalom és benne az iskola mint nevelési-oktatási színtér belső differenciálódásából, funkcióváltásából, esetleges diszfunkcióiból fakadóan kiragadni és elemezni a legneuralgikusabb pontokat az intézmény működése, a tanulók és a pedagógusok szempontjából, mert ezek szakirodalmi és empirikus vizsgálatával, valamint külföldi példák segítségével rávilágíthatunk a tényleges hiányosságokra és nélkülözhetetlen tennivalókra. Elsőként a harmadik évezred oktatási kihívásairól, az iskolák működési jellemzőiről esik szó, különös figyelmet szentelve az európai sajátosságoknak.

 
3 200 Ft
Akció: 2 560 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
MESEFOGLALKOZÁSOK GYŰJTEMÉNYE 1.

Pedagógusoknak

Szerző: Bajzáth Mária

Kolibri Gyerekkönyvkiadó Kft., 2015

 

A Népmesekincstár módszertanának gyakorlati kézikönyve a mindennapokban kipróbált, 49 mesefoglalkozás részletes leírását tartalmazza. A 38 éves korú gyerekeket nevelő pedagógusok számára nyújt hasznos segítséget a sokoldalú, élmény- és örömközpontú fejlesztésben. A témák szerint rendszerezett, a Népmesekincstár első (Itt vagyok, ragyogok!) és második (Járom az új váramat) kötetében található népmesék aranyfonalára mondókákat, népi játékokat és azok leírásait fűztük. A tiszta forrásból merített dalok kottákkal szerepelnek, a találós kérdések, a kézműves- és alkotó folyamatok pedig komplex egységet képeznek a többi elemmel.

 
2 990 Ft
Akció: 2 390 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
SZEMÉLYKÖZI PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSUK

Szerző: Kasik László

Gondolat Kiadó, 2015

 

A minél hatékonyabb intézményes nevelés érdekében fontos, hogy a pedagógusok ismerjék azokat a személyközi problémákat, problémaköröket, amelyek foglalkoztatják a gyerekeket, segítsék őket problémáik megértésében, kezelésében; mintát, alternatívákat nyújtsanak számukra; illetve teremtsenek olyan helyzeteket, amelyekben a gyerekek egymásnak is segítséget tudnak nyújtani problémáik megoldásakor. A szociálisprobléma-megoldás tudatos, tervszerű, hatékony módszerekkel és eszközökkel történő fejlesztésére – mind a nemzetközi, mind a hazai vizsgálatok eredményei alapján – igen nagy szükség van, aminek megvalósítására csak jól felkészült, a témában tájékozott, a lehetőségeket és a korlátokat egyaránt alaposan ismerő szakemberek képesek.

 
2 450 Ft
Akció: 2 085 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A NEVELÉS KOZMOLÓGUSAI

Szerkesztette: Lázár Imre, Szenci Árpád

L’Harmattan Kiadó, 2015

 

Karácsony és Kodály a néplélektani megközelítés jegyében a pedagógia és antropológia között rejtett közös keretet teremtett, és ez a keret tanítványaik révén is életképesnek bizonyult a hivatalos pedagógia körein belül és kívül, de e modell általános érvényét bizonyítja Németh László pedagógiájának sikere is, még ha tárgya folytán másképp is jutott ez érvényre. Szellem, lélek és az anyagi világ egysége, hármasságában is egységes antropológiai vállalkozás: az ontológiai helyreállítás pedagógiája. Egy közösség sorsa áll vagy bukik rajta, de nyertesei mindig személyek, a tanítványok.

 
2 900 Ft
Akció: 2 320 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
AZ IDEGENNYELV-TANULÁS KEZDETE

Szerző: Polonyi Tünde

Debrecen University Press, 2013

 

Napjaink globális gazdasági integrációja szükségszerűen jelent nyelvterületek és kultúrák közötti migrációt is. Az idegennyelv-tanulás így a be- és kivándorlás jelenségének térhódítása révén is egyre fontosabbá válik, az elért siker vagy kudarc nagy hatással lehet egy egyén életére, és a társadalomra is (pl. bevándorlók integrációja, siker a kereskedelmi és kulturális kapcsolatokban). Ha felnőtt nyelvtanulóról van szó vagy a tanulandó nyelv szerkezetileg nagyon eltér a tanuló anyanyelvétől, még nagyobb kihívást jelenthet az idegennyelvtanulás, mint máskülönben.

 
2 340 Ft
Akció: 1 870 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
ZAKLATÓK, ÁLDOZATOK ÉS SZEMLÉLŐK: AZ ISKOLAI ERŐSZAK

Óvodától középiskoláig: hogyan szakíthatja meg a szülő és a pedagógus az erőszak körforgását?

Szerző: Coloroso, Barbara

Harmat Kiadó, 2014

 

Micsoda veszélyes kombináció: a társait terrorizáló gyerek, a kiszemelt áldozat, aki nem mer segítséget kérni, a tétlen szemlélők, valamint a felnőttek, akik a gyermekkor velejárójának tekintik az erőszakot! Ma már sajnos az újsághírek is arra figyelmeztetnek, hogy az iskolai terror akár tragédiához is vezethet. Barbara Coloroso könyve a mai korhoz igazított, átdolgozott változatban, az internetes zaklatásról szóló fejezettel kiegészülve kerül a magyar olvasók kezébe. A gyermeknevelés világszerte elismert szaktekintélye remekül használható eszközt ad a szülők, pedagógusok és mindenekelőtt a gyerekek kezébe. Ha tanácsait megfogadjuk, megszakíthatjuk az erőszak körforgását.

 
2 900 Ft
Akció: 2 465 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
CSALÁDI ÉLETRE ÉS KAPCSOLATI KULTÚRÁRA FELKÉSZÍTÉS

Szerkesztette: Dr. Komlósi Piroska

L’Harmattan Kiadó, 2014

 

Sokan vették örömmel a hírt, amelyből kiderült: a 2013-ban induló új nemzeti alaptantervben helyet kap a családi életre és kapcsolati készségre nevelés témaköre. Prof. Dr. Kopp Mária a Népesedési Kerekasztal néven működő szakmaközi csoporton belül elindított egy Családi Életre Nevelés (CSÉN) munkacsoportot. Az lett a céljuk, hogy a kerettantervek számára kidolgozzák a legfontosabb témaköröket és kompetenciákat, amelyek a családi életre való felkészítéshez szükségesek.

 
2 950 Ft
Akció: 2 360 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
MEGELŐZÖM A DISZLEXIÁT!

Betűtanító, nyelvi fejlesztő segédkönyv 5-8 éveseknek

Szerző: B. Gaál Katalin

Tinta Kiadó, 2014

 

Könyvünk célja, hogy segítséget nyújtson azoknak az 5–8 éves kisdiákoknak, akiknek nyelvi hátrány miatt nehézséget okoz a betűk megjegyzése, az össze­olvasás vagy az olvasott szó, szöveg értelmezése, ezek írásbeli megjelenítése.

 

Iskolai keretek között és otthoni tanulásra is hasznos segédeszköz.

 

A könyv segítségével logopédus, fejlesztőpedagógus, tanító és szülő is eredményesen tudja fejleszteni a különböző tudásterületeket. Az olvasás-írás megtanulásában kulcsszerepet játszanak – a betűtanuláshoz kapcsolt – nyelvi készségek, valamint a logikusan ráépülő részképesség-területek, például figyelem, emlékezet, analízis-szintézis, összehasonlító képesség, kombináció.

 
2 400 Ft
Akció: 1 920 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
ZÖLD ANGOL

Tanári óravázlatok: környezeti nevelés az angolórán

Akadémiai Kiadó, 2014

 

A könyv általános instrukcióival és órai feladataival azoknak a nyelvtanároknak nyújt segítséget, akik érdeklődnek a környezettudatosságra nevelés iránt, és azt szívesen beépítenék nyelvóráikba.

 

A kötet két fő részből áll. Az első általános háttér-információkkal szolgál a tanárok részére, a második óravázlatok gyűjteményét tartalmazza. Ezek segítségével a tanárok oly módon taníthatják az angolt, hogy a gyakorlatok során a környezettel kapcsolatos ismereteket és a lehetséges viselkedési mintákat is bemutathatják.

 
2 200 Ft
Akció: 1 870 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A NÖVEKVŐ ÁLLAM ÁRNYÉKÁBAN

Neveléstudomány-történeti tanulmányok

Szerző: Nagy Péter Tibor

Gondolat Kiadó, 2011

 

A kötet átfogóan vizsgálja az állami befolyás expanzióját az oktatásban. Az állami befolyás növekedését – s az ezzel kapcsolatos konfliktusokat – három „szinten” ragadhatjuk meg: 1. Az állam hatalmának növekedése az oktatásra irányuló társadalmi kereslet szabályozásában; 2. az állam hatalmának növekedése az iskolaügyet hagyományosan fenntartó, működtető és morális rendjét meghatározó egyházakkal szemben; 3. az állam hatalmának növekedése a szűkebben vett oktatási rendszer szereplőivel szemben. E három szint jelenti a könyv egy-egy fő fejezetét.

 
3 500 Ft
Akció: 2 975 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
NEVELÉSELMÉLETI SZÖVEGGYŰJTEMÉNY

Szerkesztő: Csapó Benő, Csirikné Czachesz Erzsébet, Pukánszky Béla, Vidákovich Tibor

JATE Press, 1994

 
2 205 Ft
Akció: 1 875 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 GONDOLATOK AZ IRODALOM TANÍTÁSÁRÓL ÉS A MŰELEMZÉS LEHETŐSÉGEIRŐL A KÖZÉPISKOLÁBAN

Szerző: Cserjés Katalin

JATE Press, 1998

 
1 260 Ft
Akció: 1 070 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 AZ IDEGEN NYELVEK OKTATÁSA MAGYARORSZÁGON AZ EZREDFORDULÓN

Szerző: Petneki Katalin

JATE Press, 2007

 
2 520 Ft
Akció: 2 140 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 A TÖBBNYELVŰ ÉS INTERKULTURÁLIS NEVELÉS MEGVALÓSÍTÁSÁÉRT

Új megközelítések a nyelvi pszichopedagógiában

Szerző: Titone, Renzo

Szerkesztő: Farkas Mária

JATE Press, 2000

 
1 575 Ft
Akció: 1 340 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A KÖZÉPISKOLAI ANYANYELVI TANTÁRGYPEDAGÓGIA VÁZLATA

Szerző: Bicskeiné Zsulán Julianna

JATE Press, 1999

 
630 Ft
Akció: 535 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A CSALÁDRÓL MINDENKINEK

Szerző: Novák Éva

JATE Press, 2009

 
2 520 Ft
Akció: 2 140 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
SZOCIÁLPEDAGÓGIAI ELMÉLETEK

Paideia Könyvek

Szerző: Sárkány Péter

JEL Könyvkiadó, 2011

 

Ez a kis kötet a szociálpedagógia német nyelvű elméleteibe kínál betekintést. Elsősorban szociálpedagógiai tanulmányokat folytató hallgatók és a segítő foglalkozások elméleti kérdései iránt érdeklődő olvasók figyelmére számíthat. Sárkány Péter (PhD) az Apor Vilmos Katolikus Főiskola (Vác) oktatója. Kutatási területei: XX. századi és kortárs német filozófia, a segítő foglalkozások elméleti-etikai alapjai, valamint Viktor E. Frankl (1905-1997) munkássága. Korábbi kötete: Filozófiai lélekgondozás. Fenomenológia – egzisztenciaanalitikus logoterápia – filozófiai praxis (Budapest: Jel Könyvkiadó 2008).

 
1 400 Ft
Akció: 1 120 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
EGYÜTT IS TÁVOL

Segítő kapcsolat egy autizmussal élő kislánnyal

Szülők és Nevelők Könyvespolca

Szerző: Süveges Julianna

JEL Könyvkiadó, 2005

 

A könyv egy általános iskolai tanár és egy autizmussal élő kislány több éven át tartó segítő kapcsolatát mutatja be. A felnőtté válás küszöbén milyen segítséget, támogatást kaphat az ilyen fiatal a környezetétől, a társadalomtól tapasztalhatnak-e elfogadást? A hasonló helyzetben élők számára hasznos lehet megismerni az általuk bejárt utat, de izgalmas olvasmány laikusok számára is.

 
950 Ft
Akció: 760 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
AZ IRODALOMTANÍTÁS INNOVÁCIÓJA

IROM Könyvek

Szerzők: Finta Gábor, Fűzfa Balázs

Savaria University Press, 2013

 

1. Az elmúlt másfélszáz év megszokott s szinte egyetlen taneszköze az olykor szentírásként kezelt tankönyv volt. Az irodalomtankönyvek eme utóbbi szerepét – hogy egyetlen lehetséges véleménynek tartsuk a benne foglaltakat – mindenképpen el kell felejtenünk, s meg kell barátkoznunk ama ténnyel is, hogy gyermekeink, tanítványaink ma már legalább olyan hatásfokkal szereznek információt az interneten szörfölve, mint egy valóságos könyvtárban téblábolva. (Sőt!)

 
2 012 Ft
Akció: 1 610 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
DINAMIKUS CSOPORT, DINAMIKUS TANULÁS

A csoportdinamika szerepe a nyelvtanulásban

Szerkesztette: Csizér Kata, Holló Dorottya, Károly Krisztina

Tinta Kiadó, 2011

 

A csoportdinamika a tanulói csoport vizsgálatának terepe. A Dinamikus csoport, dinamikus tanulás című kötet tanulmányai azzal a kérdéssel foglalkoznak: milyen tanulói közösségekre van szükség ahhoz, hogy osztálytermi környezetben sikeres nyelvtanulók dolgozhassanak. 

Az áttekinthetőség érdekében a könyv négy nagyobb fejezetből áll. Az első rész elméleti összefoglalást nyújt a csoportdinamika és a nyelvtanulás kapcsolatáról. A második fejezetben található tanulmányok azt vizsgálják, hogy a csoportdinamikai folyamatok milyen szerepet játszanak a diákok motivációjának és teljesítményének alakításában. A harmadik rész olyan kutatásokat tartalmaz, amelyek a tanulói csoport működését írják le különböző oktatási helyzetekben. A kötet záró fejezete a kutatási eredmények osztálytermi vonatkozásainak összefoglalása. Olyan technikákat és praktikákat sorakoztat fel, amelyeket a szerzők kipróbálásra ajánlanak nyelvszakos tanároknak. 

 
2 940 Ft
Akció: 2 350 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
MEGISMERÉS ÉS ELFOGADÁS

Pedagógiai kihívások és roma közösségek a 21. század iskolájában

Szerkesztette: Kovács László, Kállai Ernő

Nyitott Könyvműhely, 2009

 

Ez a megközelítésében és a tárgyalt módszerek szempontjából is újszerű kötet a kisebbségben élő gyerekek oktatásának nehézségeire és lehetőségeire hívja fel a figyelmet. A három nagyobb egységre tagolódó könyvben jól megfér egymás mellett a pszichológus, a szociológus, az elméleti és a gyakorló pedagógus vagy akár az irodalomtörténész írása is. Az első részben olyan általános pedagógia problémákat járnak körbe a szerzők, mint például az értékek, az erkölcsi nevelés vagy a multikulturális nevelés kihívásai napjainkban. A második rész a hátrányos helyzet, a kirekesztés, az óvoda és a család kapcsolatát és az ebből leszűrhető pedagógiai következtetéseket fejtegeti. A harmadik egység kifejezetten romológiával, a cigány emberekkel kapcsolatos társadalmi- és pedagógiai kérdésekkel foglalkozik.

 
3 600 Ft
Akció: 2 880 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 SZÍNHÁZI NEVELÉSI PROGRAMOK KÉZIKÖNYVE – MAGYARORSZÁG 2013

Szerzők: Cziboly Ádám, Bethlenfalvy Ádám

L’Harmattan Kiadó, 2013

 

Az első magyarországi Színházi nevelési programok kézikönyve a színházi nevelési szakemberek mellett a pedagógusoknak, a szülőknek, a színházak munkatársainak, a terület kutatóinak és minden érdeklődőnek is szól. Könyvünkkel bevezetést nyújtunk ebbe az új, sokszínű és izgalmas területbe: azonos szempontok mentén bemutatjuk a jelenleg futó színházi nevelési programokat, átfogó képet adunk a szakma jelenlegi helyzetéről, a legfontosabb kérdésekről és kihívásokról.

 
3 800 Ft
Akció: 3 040 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
TUDATOS FEJLŐDÉS

Az önszabályozott tanulás elmélete és gyakorlata

Szerző: D. Molnár Éva

Akadémiai Kiadó, 2013

 

A legtöbb embernek van valamilyen elképzelése a tanulásról, ami főként saját tapasztalatából ered. Azonban a tanulással töltött idő nem jelenti azt, hogy mindenki egyformán tud tanulni. A hatékony tanulás egyik fontos feltétele az önszabályozás, ami megfelelő tanulási stratégiák és motívumok elsajátítását, alkalmazását jelenti.

 
3 700 Ft
Akció: 3 145 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A PROBLÉMAMEGOLDÁS ISKOLÁJA II.

Reprint kiadás

Szerző: Pólya György

Fordította: Pataki Béláné

Typotex Kiadó, 2012

 

A nemzetközi matematikai közvélemény szerint a matematikaoktatás és a matematikai problémamegoldás történetét két szakaszra lehet bontani. Pólya György előttire és utánira.

 

Ez elmondható magyarországi viszonylatban is. Pólya György jelentős befolyással volt a magyar matematikatanítás megújulására, a problémamegoldó didaktika kialakítására, a 70-es évek „új matek” mozgalmára.

 

„Igenis, a matematikaóra lehet érdekes és hasznos, és még több is: amint azt Descartes olyan szépen mondta, »hozzászoktathatja szemünket, hogy lássa az igazságot tisztán és világosan«. Szívből kívánom, hogy hozzanak a matematikaórák a magyar tanulóknak és tanítóknak több örömet, mint nekem hoztak annak idején, és ha ehhez ezen könyv hozzájárulhatna, az nekem okozna örömet.”

 
4 400 Ft
Akció: 3 740 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A PROBLÉMAMEGOLDÁS ISKOLÁJA I.

Reprint kiadás

Szerző: Pólya György

Fordította: Pataki Béláné

Typotex Kiadó, 2012

 

A nemzetközi matematikai közvélemény szerint a matematikaoktatás és a matematikai problémamegoldás történetét két szakaszra lehet bontani: Pólya György előttire és utánira.

 

Ez elmondható magyarországi viszonylatban is. Pólya György jelentős befolyással volt a magyar matematikatanítás megújulására, a problémamegoldó didaktika kialakítására, a 70-es évek „új matek” mozgalmára.

 
4 500 Ft
Akció: 3 825 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
KORSZERŰ MÓDSZEREK A SZAKKÉPZÉSBEN

Baccalaureus Scientiae sorozat

Szerző: Kata János

Typotex Kiadó, 2007

 

A modellezés mérnöki módszerei alkalmasak lehetnek a legkülönbözőbb rendszerek leírására, vizsgálatára és optimalizálására.

 

Ez az eszköztár napjainkra elérte a tudománnyá válásnak azt a fokát, amelyen már maga is tovább differenciálódik, illetve egyre több alkalmazási területet hódít meg. Elérte a pedagógia területét is, ahol e speciális, a műszaki tevékenységektől távol álló folyamatot a többi pedagógusétól eltérő, újszerű perspektívákból elemzi. Ennek hatására olyan eszközök és módszerek használhatóak e területen is, amelyek növelik a tanári munka hatékonyságát és minőségét, egyes elemeit algoritmizálják, optimalizálják.

 
3 400 Ft
Akció: 2 890 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
SZAKKÉPZÉS-PEDAGÓGIA

Baccalaureus Scientiae sorozat

Szerző: Benedek András

Typotex Kiadó, 2007

 

A szakképzés modern korunk egyik alapkérdésévé vált, ezt jelzi a pedagógiai szakirodalom bővülése és megújulása. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézetének munkatársai e folyamat gyorsítása érdekében vállalkoztak e kötet összeállítására. Meggyőződésük, hogy a magyar szakképzés hatékony működésének és folyamatos fejlődésének egyik alappillére a szakmai pedagógus, ideértve a mérnöktanárokat, közgazdásztanárokat, műszaki oktatókat és a gyakorlati képzésben közreműködő szakembereket.

 
2 200 Ft
Akció: 1 870 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
DIGITÁLIS PEDAGÓGIA 2.0

Baccalaureus Scientiae sorozat

Szerkesztette: Benedek András

Typotex Kiadó, 2013

 

A könyv anyaga kettős koncepciót tükröz. Egyfelől az új tanuláselméleti törekvések szellemében, ugyanakkor a korszerű infokommunikációs technológiák (IKT) jóvoltából a közösségi tanulás egyre bővülő tereit és a kapcsolatok sokirányú rendszerét érzékelteti.A hagyományos, kétpólusú tanulási modellt – melyben a kitüntetett információforrás maga a pedagógus vagy az általa kijelölt információforrás, klasszikusan a tankönyv (segédlet, munkafüzet,szakirodalmi forrás) és az ezekhez kapcsolódó tanulási tevékenység, amely rendkívül sok egyéni sajátosságot hordoz –meghaladó új komplexitással rendelkezik. Másfelől e könyv mára digitalizált tananyagokkal szemben támasztott követelmények szerint készült.

 
4 200 Ft
Akció: 3 570 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!


Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.