Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Pedagógia


Sorrend:

12

-15%
PEDAGÓGUSOK PSZICHOLÓGIAI KÉZIKÖNYVE I-III.

Szerkesztő: N. Kollár Katalin, Szabó Éva

Osiris Kiadó, 2017

 

A három kötet egymásra épül, de külön-külön is használhatóak, mint ahogy az egyes fejezetek is önállóan értelmezhetők, felhasználhatók konkrét gyakorlati problémák megoldásához, pszichológiai jelenségek hátterének, működésének jobb megértéséhez. Az első kötetben a fejlődéspszichológiával és a tanulással kapcsolatban levő kérdésköröket tárgyaljuk. A második kötetben a személyiségelméleteket és a személyiség jellemzőit mutatjuk be, és a tanári gyakorlat számára fontos szociálpszichológiai, pedagógiai pszichológiai kérdéseket tárgyaljuk. Végezetül a harmadik kötetben bemutatjuk az egészségpszichológia és klinikai pszichológia megközelítését és tágabb kontextusba is helyezzük a nevelés és oktatás kérdésköreit, érintünk szociológiai és kulturális összefüggéseket is.

 
9 980 Ft
Akció: 8 485 Ft
Kezdete: 2017.11.10
A készlet erejéig!
-20%
 VALLÁSDIDAKTIKA - A HIT ÉS ERKÖLCSTAN TANÍTÁSA AZ 5-12. OSZTÁLYBAN

Szerző: Németh Dávid

L'Harmattan Kiadó, 2017

 

Németh Dávid Vallásdidaktika című munkája összefoglaló mű, ami azzal az igénnyel íródott, hogy teljes körűen az olvasó elé tárja azokat a legfontosabb didaktikai és szakmódszertani ismereteket, amelyek a református hit- és erkölcstan tantárgy - felső tagozatos és középiskolai szinten történő - szakszerű és a mai kornak megfelelő tanításához elengedhetetlenek. Ilyen mű hazánkban a második világháború óta nem jelent meg. Beépíti és kritikailag értékeli mindazokat az elméleti és módszertani eredményeket, amelyek a dinamikusan fejlődő nyugati valláspedagógiában az elmúlt fél évszázadban kristályosodtak ki. Szemléletmódja annyiban sajátos, hogy a hit- és erkölcstani ismeretanyag közvetítésénél messzemenően figyelembe veszi a tanulók életkorának megfelelő kérdésfelvetéseket, életfeladatokat és érdeklődési irányokat, ezért különösen nagy teret biztosít a valláslélektani megfontolásoknak.

 
4 990 Ft
Akció: 3 990 Ft
Kezdete: 2017.10.17
A készlet erejéig!
-20%
SZAVAK ÉS SZÓKÖZÖK

Beszélgetések, vélemények, tűnődések

Szerző: Fűzfa Balázs

Savaria University Press, 2017

 

Valóban katartikus a kor, amelyben élünk. Gigászi erővel teremtődik egy új civilizáció – s aligha fordult még elő az emberiség történetében, hogy ezt a szülést-születést végig tudta nézni egyetlen generáció. Ma pedig erről van szó. Olyannyira, hogy a nagymamát facebookozni tanító tinédzserek a mindennapok szokásrendjéhez tartoznak immár. Azaz jelentős részben megfordult a kultúraátadás folyamata. A jövő adja a kilincset a múltnak és a mának, s nem fordítva, mint megszokhattuk az évszázadok során. Becsüljük hát meg ezt a kezet, mert ha nem is tudja olyan pontosan, mint az előző generációké (?), hogy mit és hogyan szeretne tenni, gesztusai eredetibbek és rokonszenvesebbek – s talán barátibbak is –, mint a mi sokszor gyűlölködő, meg nem értő, hangosan gesztikuláló kezünk gesztusai voltak.

 
2 480 Ft
Akció: 1 985 Ft
Kezdete: 2017.09.13
A készlet erejéig!
-10%
A TANULÁS HELYEI: ISKOLAÉPÍTÉSZET

Térformák – Társadalomformák 1.

Szerkesztők: Sárkány Péter, Tamáska Máté

Martin Opitz Kiadó, 2017

 

A pedagógus és az osztálytársak után az épített környezet az iskolai munka harmadik alappillére. Noha a tanítótér problematikája régóta foglalkoztatja a kutatókat, az elmúlt bő egy évtized minőségi és mennyiségi forradalmat hozott. Építészek, pszichológusok, szociológusok, pedagógusok és a neveléstudomány szakértői közösen kutatják a 21. század iskolájának lehetséges megoldásait. Napjaink törekvései radikálisan igyekeznek szakítani a folyosók és osztálytermek kaszárnyás, 19. századi örökségével. A reformpedagógiai koncepciók mentén a rideg iskolai térből barátságos tanulási helyek születnek: tanulóutcák, tanulóházak, kuckók, nyitott könyvtárak és agorák. A paradigmaváltás előzményeiről és lehetőségeiről szól ez a kötet. A magyar, osztrák, német és belga szerzők saját kutatási eredményeiken túl ablakot nyitnak a nemzetközi szakirodalomra, miközben számos, a gyakorlatban is alkalmazható megoldást is bemutatnak.

 
1 500 Ft
Akció: 1 350 Ft
Kezdete: 2017.09.13
A készlet erejéig!
-10%
 AZ ÚJ HELYESÍRÁSI SZABÁLYZAT - A VÁLTOZÁSOK TANÍTÁSÁNAK MÓDSZEREI

Szerző: Széplaki Erzsébet

Műszaki Kiadó, 2017

 

Kedves Kolléganő! Kedves Kolléga!

Legújabb módszertani kiadványomat olvashatod, amelyben a tőlem megszokott tegező formát választottam, hiszen mindketten pedagógusok vagyunk. Tanítói, tanári, szakvezetői és tankönyvszerzői tapasztalataimat osztom meg veletek jelen kiadványomban.

2015 szeptemberében jelent meg A magyar helyesírás szabályai 12. kiadása. Mi tette szükségessé a helyesírási szabályzat megváltoztatását? A nyelv változása és a nyelvről való felfogásunk változása. Az 1984-ben megjelent 11. kiadás három évtizeden keresztül segítette a helyesírási képesség fejlesztését, és nem csak az oktatásban. Az MTA Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottsága végezte ezt a grandiózus munkát. Az volt a céljuk, hogy nagyobb változások nélkül, könnyen használható, bizonyos mértékig rugalmasabb szabályrendszert adjon a használók kezébe.

 
1 690 Ft
Akció: 1 520 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
AZ EGYETEM ÉRTÉKE

Felsőoktatási rangsorok és az egyetemi teljesítmény

Szerző: Fábri György

ELTE Eötvös Kiadó, 2017

 

Melyik a legjobb egyetem? A kérdésre a média és a döntéshozók az ezredforduló óta elsősorban a felsőoktatási rangsorokban keresik a választ- de vajon jól teszik-e? A kötet a globális és nemzeti rankingek eredményeinek, módszertanának, vitáinak elemző és kritikai bemutatásával ad támpontokat ennek megválaszolásához. Saját rangsor-innovációkat ismertetve is segít az érdeklődőknek jól olvasni a ranglistákat, és ösztönzi az egyetemi világot, hogy legyen aktív résztvevője a jelenleg mellőzhetetlen ranking game alakításának. A szerző egyetemfilozófiai kutatásaival és másfél évtizedes rangsorkészítési tapasztalataival alapozza meg álláspontját: az egyetemeknek egyszerre kell megvalósítaniuk a professzionális médiamunkát, az önreflexiót és a kiválóság szakmai mércéihez való következetes ragaszkodást.

 
2 500 Ft
Akció: 2 125 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 KÉZIKÖNYV A TESTNEVELÉS TANÍTÁSÁHOZ (5-8. OSZTÁLYOK RÉSZÉRE)

Harmadik, jelentősen átdolgozott kiadás

Szerző: Rétsági Erzsébet

Dialóg Campus Kiadó, 2016

 

Kézikönyvünk a 2001-es első kiadás, új koncepciónknak megfelelően, jelentősen módosított harmadik változata. Az első részt alkotó tan­tervi fejezet a rendszerváltást követő szaktantervek rövid, tömör leírását tartalmazza. A sport és a testgyakorlati ágakat képviselő gyakorlatgyűjtemények, nemcsak a Nat 2012 feldolgozásához, hanem minden bizonnyal a jövőben megjelenő tantervi tartalmak esetében is jól használhatók lesznek. A gyakorlatgyűjtemények megőrzik eredeti alapeszménket, mely szerint a technikai elemek, ill. a játékelemek feldolgozásában kiemelt szerepet kell kapniuk a játékoknak, ill. a játékos módszernek. Kézikönyvünkbe néhány régi és jól kidolgozott sportág mellett új tartalmakat is beemeltünk.

 
4 980 Ft
Akció: 4 480 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI DIMENZIÓK AZ OKTATÁSBAN

Szerkesztő: Láczay Magdolna

DUPress, 2014

 

Napjainkban tanárnak lenni nagy kihívás, mert nemcsak gyorsan változik körülöttünk a világ, hanem kitágult a tudomány, a megismerhető és megőrzendő ismeretek tárháza is. Így az a klasszikus szerepünk, hogy átadjuk az elődeink és a magunk tudását a minket követőknek, mind tematikájában, mind módszerében megújulásra vár. Ezt ismerte fel a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karának vezetősége, és már a közeljövő stratégiai kihívásait mérlegelve, új képzési irányokat, kutatásokat és innovatív pedagógiai módszereket fejlesztve bevonta a változások elindításának a munkájába a tanári kart.

 
4 600 Ft
Akció: 3 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
IDENTITÁS ÉS SZAKRÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ A MESÉBEN

Szerző: Bódis Zoltán

DUPress, 2013

 

Közel tíz év alatt születtek azok a tanulmányok, amelyeket a dr. Bálint Péter által alapított és irányított Alkalmazott Narratológiai Műhely kutatási tevékenysége során a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Irodalom, Kommunikáció és Kulturális Antropológia Tanszékének oktatójaként írtam meg. Számos konferencia, terepmunka és közös műhelybeszélgetés során körvonalazódott az a mesekutatási irány, amely – amellett, hogy újabb elméleti szempontokat is keresett a posztmodern hermeneutika és a fenomenológia területén –, az 1945 előtti, Honti János nevével fémjelzett mesekutatásban fedezte fel gyökereit.

 
2 200 Ft
Akció: 1 760 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ÖRÖMRE NEVELNI

Szerző: Winkler Márta

Savaria University Press, 2016

 

"Szeretném ha minden tanító és minden leendő tanító olvasná és újraolvasná Winkler Márta könyvét. És nyitogatná újra meg újra: ki olyan fejezeteknél ahol a figyelem iskolázásáról vagy az élményalapú fogalmazásról van szó, ki pedig olyannál, ahol a szülőkkel való együttműködésről vagy arról, hogy>mindent meg lehet beszélni<. Aztán előbukkanhatna esetleg a lapozás közben például a szokásrend kialakítása - és ezen belül a ritmus fontossága, vagy esetleg csak egy-egy szóba akadna bele a suhanó tekintet, mint például a házi feladatok vagy a szünetre adott feladatok kérdése (ne adjatok feladatot a szünetre!),vagy esetleg a lábtorna fontossága... Mert az a jó ebben a könyvben, hogy a mindennapok testközeli praxisát jeleníti meg, használható, alkalmazható módon."

 
2 480 Ft
Akció: 1 985 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
TÖRTÉNELEMTANÍTÁSRÓL A XXI. SZÁZAD ELEJÉN

Szerkesztette: Péterfi Gábor, Fekete Bálint

L’Harmattan Kiadó, 2016

 

Napjaink aktuális témája a közoktatás tartalmi–módszertani megújítása. A folyamatos fejlesztésekben kitüntetett szerepe van mind a gyakorló tanároknak, mind az iskolai és iskolán kívüli műhelyeknek. Az eredményes munkában kulcsfontosságú a szakmai párbeszéd, a tapasztalatcsere, amelynek eddig két alkalommal biztosított fórumot az Evangélikus Iskolák Történelemtanárainak Konferenciája. Jelen kötet az itt elhangzott előadások közreadásával a történelemtanítás élményközpontú megújításához kíván hozzájárulni.

 

Az Olvasó egyrészt képet kaphat a történelem tantárgy makroszintű átalakításának motivációiról, másrészt továbbgondolásra érdemes jó gyakorlatokat osztunk meg a diákok által készített történeti interjúk, a 20. századi tabutémák, a tanulmányi kirándulások, a múzeumpedagógiai foglalkozások, a helytörténet és vizuális források témakörében.

 
2 500 Ft
Akció: 2 000 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 FELNŐTTEKHEZ FELNÖVŐ ISKOLA? - AZ ISKOLARENDSZERŰ FELNŐTTOKTATÁS AKTUÁLIS TÁRSADALMI ALAPPROBLÉMÁI

Szerző: Bajusz Klára

PTE-FEEK, 2014

 

A gazdaságilag fejlett társadalmak az egész életen át tartó tanulás paradigmáját mára elfogadni látszanak. Egyre határozottabban körvonalazódó jövőkép a tanuló társadalomé, mely alapjának tekinti az életkortól, lakóhelytől, iskolázottságtól független felnőttkori tanulást. Ha valóban minden életkori csoport számára hozzáférhető tanulási lehetőségekről beszélünk, akkor elhanyagolhatatlan mindennek tudományos-szakmai háttere is. Ma már túlhaladott az a felfogás, mi szerint az iskola (a gyermek- és ifjúkor) a felkészülés időszaka, melyet a munkatevékenység mint a hasznosítás időszaka (felnőttkor) követ. A technikai fejlődés életünk során számos tanulási folyamatot generál, melyeknek természetesen csak töredéke kapcsolható iskolapadhoz.

 
1 995 Ft
Akció: 1 795 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
OLASZ PEDAGÓGIAI MODELLEK

Szerző: K. Farkas Claudia

PTE-FEEK, 2015

 

A könyv témaválasztása úttörő, Itália rendkívül izgalmas, sokszínű és tanulságos nevelésügyi örökségét hozza közel az olvasóhoz. Megelevenednek huszadik századi úttörő pedagógusok, iskolateremtők, akik radikálisan új pedagógiai rendszert alkottak. A könyv bepillantást ad a két háború közti Olaszország nevelési elképzeléseibe is és a kurrens Csiga-Pedagógia elveibe.

Olvasását azoknak ajánljuk, akiket érdekel a napfényes Itália történelme és pedagógiai kultúrája, jól használható szakirodalom a neveléstudomány művelőinek, kutatóknak, hallgatóknak, eredményesen lapozhatják gyakorló pedagógusok és a történelmet szerető olvasók is.

 
1 500 Ft
Akció: 1 350 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
DRÁMAJÁTÉKOK

Bevezetés a drámapedagógiába

Szerző: Gabnai Katalin

Helikon Kiadó, 2015

 

Hittétek volna, tanártársaim?

Hittétek volna a hetvenes évek elején, mikor a Maros menti szúnyogok felhőit hessegettük a makói tanfolyam első tábortüzénél, vagy a szárnyas hangyák támadásait álltuk a mohácsi kollégium klórszagú vaságyain beszélgetve a magyar művészetpedagógia megújításáról, szóval hittétek volna, hogy egyszer drámatanári diplomát lehet majd szerezni magyar egyetemen?

Mert most lehet. Már lehet. És még lehet.

 
3 990 Ft
Akció: 3 190 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%

Szerző: N. Tóth Ágnes

Savaria University Press, 2015

 

A kötet célja, megismertetni az olvasót az utolsó negyedszázad, vagyis a rendszerváltozás óta eltelt időszak legjelentősebb oktatásügyi történéseivel, a társadalom és benne az iskola mint nevelési-oktatási színtér belső differenciálódásából, funkcióváltásából, esetleges diszfunkcióiból fakadóan kiragadni és elemezni a legneuralgikusabb pontokat az intézmény működése, a tanulók és a pedagógusok szempontjából, mert ezek szakirodalmi és empirikus vizsgálatával, valamint külföldi példák segítségével rávilágíthatunk a tényleges hiányosságokra és nélkülözhetetlen tennivalókra. Elsőként a harmadik évezred oktatási kihívásairól, az iskolák működési jellemzőiről esik szó, különös figyelmet szentelve az európai sajátosságoknak.

 
3 200 Ft
Akció: 2 560 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
MESEFOGLALKOZÁSOK GYŰJTEMÉNYE 1.

Pedagógusoknak

Szerző: Bajzáth Mária

Kolibri Gyerekkönyvkiadó Kft., 2015

 

A Népmesekincstár módszertanának gyakorlati kézikönyve a mindennapokban kipróbált, 49 mesefoglalkozás részletes leírását tartalmazza. A 38 éves korú gyerekeket nevelő pedagógusok számára nyújt hasznos segítséget a sokoldalú, élmény- és örömközpontú fejlesztésben. A témák szerint rendszerezett, a Népmesekincstár első (Itt vagyok, ragyogok!) és második (Járom az új váramat) kötetében található népmesék aranyfonalára mondókákat, népi játékokat és azok leírásait fűztük. A tiszta forrásból merített dalok kottákkal szerepelnek, a találós kérdések, a kézműves- és alkotó folyamatok pedig komplex egységet képeznek a többi elemmel.

 
2 990 Ft
Akció: 2 390 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A NEVELÉS KOZMOLÓGUSAI

Szerkesztette: Lázár Imre, Szenci Árpád

L’Harmattan Kiadó, 2015

 

Karácsony és Kodály a néplélektani megközelítés jegyében a pedagógia és antropológia között rejtett közös keretet teremtett, és ez a keret tanítványaik révén is életképesnek bizonyult a hivatalos pedagógia körein belül és kívül, de e modell általános érvényét bizonyítja Németh László pedagógiájának sikere is, még ha tárgya folytán másképp is jutott ez érvényre. Szellem, lélek és az anyagi világ egysége, hármasságában is egységes antropológiai vállalkozás: az ontológiai helyreállítás pedagógiája. Egy közösség sorsa áll vagy bukik rajta, de nyertesei mindig személyek, a tanítványok.

 
2 900 Ft
Akció: 2 320 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
AZ IDEGENNYELV-TANULÁS KEZDETE

Szerző: Polonyi Tünde

Debrecen University Press, 2013

 

Napjaink globális gazdasági integrációja szükségszerűen jelent nyelvterületek és kultúrák közötti migrációt is. Az idegennyelv-tanulás így a be- és kivándorlás jelenségének térhódítása révén is egyre fontosabbá válik, az elért siker vagy kudarc nagy hatással lehet egy egyén életére, és a társadalomra is (pl. bevándorlók integrációja, siker a kereskedelmi és kulturális kapcsolatokban). Ha felnőtt nyelvtanulóról van szó vagy a tanulandó nyelv szerkezetileg nagyon eltér a tanuló anyanyelvétől, még nagyobb kihívást jelenthet az idegennyelvtanulás, mint máskülönben.

 
2 340 Ft
Akció: 1 870 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
ZAKLATÓK, ÁLDOZATOK ÉS SZEMLÉLŐK: AZ ISKOLAI ERŐSZAK

Óvodától középiskoláig: hogyan szakíthatja meg a szülő és a pedagógus az erőszak körforgását?

Szerző: Coloroso, Barbara

Harmat Kiadó, 2014

 

Micsoda veszélyes kombináció: a társait terrorizáló gyerek, a kiszemelt áldozat, aki nem mer segítséget kérni, a tétlen szemlélők, valamint a felnőttek, akik a gyermekkor velejárójának tekintik az erőszakot! Ma már sajnos az újsághírek is arra figyelmeztetnek, hogy az iskolai terror akár tragédiához is vezethet. Barbara Coloroso könyve a mai korhoz igazított, átdolgozott változatban, az internetes zaklatásról szóló fejezettel kiegészülve kerül a magyar olvasók kezébe. A gyermeknevelés világszerte elismert szaktekintélye remekül használható eszközt ad a szülők, pedagógusok és mindenekelőtt a gyerekek kezébe. Ha tanácsait megfogadjuk, megszakíthatjuk az erőszak körforgását.

 
2 900 Ft
Akció: 2 465 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
CSALÁDI ÉLETRE ÉS KAPCSOLATI KULTÚRÁRA FELKÉSZÍTÉS

Szerkesztette: Dr. Komlósi Piroska

L’Harmattan Kiadó, 2014

 

Sokan vették örömmel a hírt, amelyből kiderült: a 2013-ban induló új nemzeti alaptantervben helyet kap a családi életre és kapcsolati készségre nevelés témaköre. Prof. Dr. Kopp Mária a Népesedési Kerekasztal néven működő szakmaközi csoporton belül elindított egy Családi Életre Nevelés (CSÉN) munkacsoportot. Az lett a céljuk, hogy a kerettantervek számára kidolgozzák a legfontosabb témaköröket és kompetenciákat, amelyek a családi életre való felkészítéshez szükségesek.

 
2 950 Ft
Akció: 2 360 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
MEGELŐZÖM A DISZLEXIÁT!

Betűtanító, nyelvi fejlesztő segédkönyv 5-8 éveseknek

Szerző: B. Gaál Katalin

Tinta Kiadó, 2014

 

Könyvünk célja, hogy segítséget nyújtson azoknak az 5–8 éves kisdiákoknak, akiknek nyelvi hátrány miatt nehézséget okoz a betűk megjegyzése, az össze­olvasás vagy az olvasott szó, szöveg értelmezése, ezek írásbeli megjelenítése.

 

Iskolai keretek között és otthoni tanulásra is hasznos segédeszköz.

 

A könyv segítségével logopédus, fejlesztőpedagógus, tanító és szülő is eredményesen tudja fejleszteni a különböző tudásterületeket. Az olvasás-írás megtanulásában kulcsszerepet játszanak – a betűtanuláshoz kapcsolt – nyelvi készségek, valamint a logikusan ráépülő részképesség-területek, például figyelem, emlékezet, analízis-szintézis, összehasonlító képesség, kombináció.

 
2 400 Ft
Akció: 1 920 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
NEVELÉSELMÉLETI SZÖVEGGYŰJTEMÉNY

Szerkesztő: Csapó Benő, Csirikné Czachesz Erzsébet, Pukánszky Béla, Vidákovich Tibor

JATE Press, 1994

 
2 205 Ft
Akció: 1 875 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 GONDOLATOK AZ IRODALOM TANÍTÁSÁRÓL ÉS A MŰELEMZÉS LEHETŐSÉGEIRŐL A KÖZÉPISKOLÁBAN

Szerző: Cserjés Katalin

JATE Press, 1998

 
1 260 Ft
Akció: 1 070 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 AZ IDEGEN NYELVEK OKTATÁSA MAGYARORSZÁGON AZ EZREDFORDULÓN

Szerző: Petneki Katalin

JATE Press, 2007

 
2 520 Ft
Akció: 2 140 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 A TÖBBNYELVŰ ÉS INTERKULTURÁLIS NEVELÉS MEGVALÓSÍTÁSÁÉRT

Új megközelítések a nyelvi pszichopedagógiában

Szerző: Titone, Renzo

Szerkesztő: Farkas Mária

JATE Press, 2000

 
1 575 Ft
Akció: 1 340 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A KÖZÉPISKOLAI ANYANYELVI TANTÁRGYPEDAGÓGIA VÁZLATA

Szerző: Bicskeiné Zsulán Julianna

JATE Press, 1999

 
630 Ft
Akció: 535 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A CSALÁDRÓL MINDENKINEK

Szerző: Novák Éva

JATE Press, 2009

 
2 520 Ft
Akció: 2 140 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
SZOCIÁLPEDAGÓGIAI ELMÉLETEK

Paideia Könyvek

Szerző: Sárkány Péter

JEL Könyvkiadó, 2011

 

Ez a kis kötet a szociálpedagógia német nyelvű elméleteibe kínál betekintést. Elsősorban szociálpedagógiai tanulmányokat folytató hallgatók és a segítő foglalkozások elméleti kérdései iránt érdeklődő olvasók figyelmére számíthat. Sárkány Péter (PhD) az Apor Vilmos Katolikus Főiskola (Vác) oktatója. Kutatási területei: XX. századi és kortárs német filozófia, a segítő foglalkozások elméleti-etikai alapjai, valamint Viktor E. Frankl (1905-1997) munkássága. Korábbi kötete: Filozófiai lélekgondozás. Fenomenológia – egzisztenciaanalitikus logoterápia – filozófiai praxis (Budapest: Jel Könyvkiadó 2008).

 
1 400 Ft
Akció: 1 120 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
EGYÜTT IS TÁVOL

Segítő kapcsolat egy autizmussal élő kislánnyal

Szülők és Nevelők Könyvespolca

Szerző: Süveges Julianna

JEL Könyvkiadó, 2005

 

A könyv egy általános iskolai tanár és egy autizmussal élő kislány több éven át tartó segítő kapcsolatát mutatja be. A felnőtté válás küszöbén milyen segítséget, támogatást kaphat az ilyen fiatal a környezetétől, a társadalomtól tapasztalhatnak-e elfogadást? A hasonló helyzetben élők számára hasznos lehet megismerni az általuk bejárt utat, de izgalmas olvasmány laikusok számára is.

 
950 Ft
Akció: 760 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
AZ IRODALOMTANÍTÁS INNOVÁCIÓJA

IROM Könyvek

Szerzők: Finta Gábor, Fűzfa Balázs

Savaria University Press, 2013

 

1. Az elmúlt másfélszáz év megszokott s szinte egyetlen taneszköze az olykor szentírásként kezelt tankönyv volt. Az irodalomtankönyvek eme utóbbi szerepét – hogy egyetlen lehetséges véleménynek tartsuk a benne foglaltakat – mindenképpen el kell felejtenünk, s meg kell barátkoznunk ama ténnyel is, hogy gyermekeink, tanítványaink ma már legalább olyan hatásfokkal szereznek információt az interneten szörfölve, mint egy valóságos könyvtárban téblábolva. (Sőt!)

 
2 012 Ft
Akció: 1 610 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
DINAMIKUS CSOPORT, DINAMIKUS TANULÁS

A csoportdinamika szerepe a nyelvtanulásban

Szerkesztette: Csizér Kata, Holló Dorottya, Károly Krisztina

Tinta Kiadó, 2011

 

A csoportdinamika a tanulói csoport vizsgálatának terepe. A Dinamikus csoport, dinamikus tanulás című kötet tanulmányai azzal a kérdéssel foglalkoznak: milyen tanulói közösségekre van szükség ahhoz, hogy osztálytermi környezetben sikeres nyelvtanulók dolgozhassanak. 

Az áttekinthetőség érdekében a könyv négy nagyobb fejezetből áll. Az első rész elméleti összefoglalást nyújt a csoportdinamika és a nyelvtanulás kapcsolatáról. A második fejezetben található tanulmányok azt vizsgálják, hogy a csoportdinamikai folyamatok milyen szerepet játszanak a diákok motivációjának és teljesítményének alakításában. A harmadik rész olyan kutatásokat tartalmaz, amelyek a tanulói csoport működését írják le különböző oktatási helyzetekben. A kötet záró fejezete a kutatási eredmények osztálytermi vonatkozásainak összefoglalása. Olyan technikákat és praktikákat sorakoztat fel, amelyeket a szerzők kipróbálásra ajánlanak nyelvszakos tanároknak. 

 
2 940 Ft
Akció: 2 350 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
MEGISMERÉS ÉS ELFOGADÁS

Pedagógiai kihívások és roma közösségek a 21. század iskolájában

Szerkesztette: Kovács László, Kállai Ernő

Nyitott Könyvműhely, 2009

 

Ez a megközelítésében és a tárgyalt módszerek szempontjából is újszerű kötet a kisebbségben élő gyerekek oktatásának nehézségeire és lehetőségeire hívja fel a figyelmet. A három nagyobb egységre tagolódó könyvben jól megfér egymás mellett a pszichológus, a szociológus, az elméleti és a gyakorló pedagógus vagy akár az irodalomtörténész írása is. Az első részben olyan általános pedagógia problémákat járnak körbe a szerzők, mint például az értékek, az erkölcsi nevelés vagy a multikulturális nevelés kihívásai napjainkban. A második rész a hátrányos helyzet, a kirekesztés, az óvoda és a család kapcsolatát és az ebből leszűrhető pedagógiai következtetéseket fejtegeti. A harmadik egység kifejezetten romológiával, a cigány emberekkel kapcsolatos társadalmi- és pedagógiai kérdésekkel foglalkozik.

 
3 600 Ft
Akció: 2 880 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 SZÍNHÁZI NEVELÉSI PROGRAMOK KÉZIKÖNYVE – MAGYARORSZÁG 2013

Szerzők: Cziboly Ádám, Bethlenfalvy Ádám

L’Harmattan Kiadó, 2013

 

Az első magyarországi Színházi nevelési programok kézikönyve a színházi nevelési szakemberek mellett a pedagógusoknak, a szülőknek, a színházak munkatársainak, a terület kutatóinak és minden érdeklődőnek is szól. Könyvünkkel bevezetést nyújtunk ebbe az új, sokszínű és izgalmas területbe: azonos szempontok mentén bemutatjuk a jelenleg futó színházi nevelési programokat, átfogó képet adunk a szakma jelenlegi helyzetéről, a legfontosabb kérdésekről és kihívásokról.

 
3 800 Ft
Akció: 3 040 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A PROBLÉMAMEGOLDÁS ISKOLÁJA II.

Reprint kiadás

Szerző: Pólya György

Fordította: Pataki Béláné

Typotex Kiadó, 2012

 

A nemzetközi matematikai közvélemény szerint a matematikaoktatás és a matematikai problémamegoldás történetét két szakaszra lehet bontani. Pólya György előttire és utánira.

 

Ez elmondható magyarországi viszonylatban is. Pólya György jelentős befolyással volt a magyar matematikatanítás megújulására, a problémamegoldó didaktika kialakítására, a 70-es évek „új matek” mozgalmára.

 

„Igenis, a matematikaóra lehet érdekes és hasznos, és még több is: amint azt Descartes olyan szépen mondta, »hozzászoktathatja szemünket, hogy lássa az igazságot tisztán és világosan«. Szívből kívánom, hogy hozzanak a matematikaórák a magyar tanulóknak és tanítóknak több örömet, mint nekem hoztak annak idején, és ha ehhez ezen könyv hozzájárulhatna, az nekem okozna örömet.”

 
4 400 Ft
Akció: 3 740 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A PROBLÉMAMEGOLDÁS ISKOLÁJA I.

Reprint kiadás

Szerző: Pólya György

Fordította: Pataki Béláné

Typotex Kiadó, 2012

 

A nemzetközi matematikai közvélemény szerint a matematikaoktatás és a matematikai problémamegoldás történetét két szakaszra lehet bontani: Pólya György előttire és utánira.

 

Ez elmondható magyarországi viszonylatban is. Pólya György jelentős befolyással volt a magyar matematikatanítás megújulására, a problémamegoldó didaktika kialakítására, a 70-es évek „új matek” mozgalmára.

 
4 500 Ft
Akció: 3 825 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
KORSZERŰ MÓDSZEREK A SZAKKÉPZÉSBEN

Baccalaureus Scientiae sorozat

Szerző: Kata János

Typotex Kiadó, 2007

 

A modellezés mérnöki módszerei alkalmasak lehetnek a legkülönbözőbb rendszerek leírására, vizsgálatára és optimalizálására.

 

Ez az eszköztár napjainkra elérte a tudománnyá válásnak azt a fokát, amelyen már maga is tovább differenciálódik, illetve egyre több alkalmazási területet hódít meg. Elérte a pedagógia területét is, ahol e speciális, a műszaki tevékenységektől távol álló folyamatot a többi pedagógusétól eltérő, újszerű perspektívákból elemzi. Ennek hatására olyan eszközök és módszerek használhatóak e területen is, amelyek növelik a tanári munka hatékonyságát és minőségét, egyes elemeit algoritmizálják, optimalizálják.

 
3 400 Ft
Akció: 2 890 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
SZAKKÉPZÉS-PEDAGÓGIA

Baccalaureus Scientiae sorozat

Szerző: Benedek András

Typotex Kiadó, 2007

 

A szakképzés modern korunk egyik alapkérdésévé vált, ezt jelzi a pedagógiai szakirodalom bővülése és megújulása. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézetének munkatársai e folyamat gyorsítása érdekében vállalkoztak e kötet összeállítására. Meggyőződésük, hogy a magyar szakképzés hatékony működésének és folyamatos fejlődésének egyik alappillére a szakmai pedagógus, ideértve a mérnöktanárokat, közgazdásztanárokat, műszaki oktatókat és a gyakorlati képzésben közreműködő szakembereket.

 
2 200 Ft
Akció: 1 870 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
DIGITÁLIS PEDAGÓGIA 2.0

Baccalaureus Scientiae sorozat

Szerkesztette: Benedek András

Typotex Kiadó, 2013

 

A könyv anyaga kettős koncepciót tükröz. Egyfelől az új tanuláselméleti törekvések szellemében, ugyanakkor a korszerű infokommunikációs technológiák (IKT) jóvoltából a közösségi tanulás egyre bővülő tereit és a kapcsolatok sokirányú rendszerét érzékelteti.A hagyományos, kétpólusú tanulási modellt – melyben a kitüntetett információforrás maga a pedagógus vagy az általa kijelölt információforrás, klasszikusan a tankönyv (segédlet, munkafüzet,szakirodalmi forrás) és az ezekhez kapcsolódó tanulási tevékenység, amely rendkívül sok egyéni sajátosságot hordoz –meghaladó új komplexitással rendelkezik. Másfelől e könyv mára digitalizált tananyagokkal szemben támasztott követelmények szerint készült.

 
4 200 Ft
Akció: 3 570 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
DIGITÁLIS PEDAGÓGIA

Tanulás IKT környezetben

Szerkesztette: Benedek András

Baccalaureus Scientiae sorozat

Typotex Kiadó, 2008

 

A szakképzés pedagógiai alapkérdéseinek áttekintésénél a kultúrtörténeti háttér bemutatásán túl rendkívül fontos a tanulási folyamatok új jelenségeivel is foglalkozni, így a digitális pedagógia tárgyköréhez kapcsolódva azokkal a törekvésekkel, amelyek az új információs technológiák oktatási alkalmazásával függenek össze. Ilyennek tekinthetjük az internet elterjedésével, az otthoni szélessávú alkalmazás térhódításával kapcsolatos alkalmazásokat, a mobilkommunikációs eszközök mindennapi használatának fejlődését, a távoktatási keretrendszerek intézményesülési folyamatát, illetve az ehhez kapcsolódó új tanulási lehetőségeket. E tanulmánygyűjtemény a digitális pedagógia témaköréhez kapcsolódó kutatói tevékenység eredményeinek a szintézisét adja, elsősorban a műszaki oktatásban alkalmazható aspektusokra koncentrálva.

 
2 700 Ft
Akció: 2 295 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 AZ ANDRAGÓGIA ELMÉLETE, TÖRTÉNETE, TÁRSADALMI FUNKCIÓI, GYAKORLATA

Szerző: Mócz Dóra

Eötvös József Könyvkiadó, 2013

 

A könyv olvasása során az érdeklődő választ találhat arra a kérdésre, hogy mit jelent napjainkban a felnőttnevelés tudománya, hiszen a kötet az andragógia és a felnőttkori tanulás alapfogalmain, elméletein és történetén, valamint a felnőttkor legfontosabb jellemzőin keresztül azt a kérdést vizsgálja, hogy az andragógia miért korunk egyik legdinamikusabban fejlődő tudománya, eredményei hogyan segíthetik közvetlenül a felnőtteket. Az olvasóban átfogó kép alakul ki a felnőttkori tanulás sajátosságairól, valamint a felnőttképzés támogatásának nemzetközi "jó gyakorlatairól", de a szerző felhívja a figyelmet arra is, hogy a felnőttnevelés hatásrendszerei alkalmasak a gazdasági-társadalmi problémák hatékony kezelésére, ezzel az egyéni életutak pozitív befolyásolására.

 
2 540 Ft
Akció: 2 285 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
PEDAGÓGIA

Szerző: Schütz Antal

Szent István Kiadó, 2010

 

Schütz Antal ebben a művében szerves összefoglalását adja e tudomány tárgyának, feladatának és módszereinek. Tudásának egészét felvonultatja, vagyis nemcsak a neveléstan nagy teoretikusait, iskolateremtőit mutatja be, hanem az irodalom, a történelem, a természettudomány és a bölcselet nagyjait is, akik főleg történelemformáló eszméikkel, új kísérleteikkel, nemzetnevelő és kulturális tevékenységükkel járultak hozzá az emberi tudás gyarapításához és az emberi ember neveléséhez.

 
3 200 Ft
Akció: 2 880 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A NEVELÉS KOCKÁZATA

Szerző: Luigi Giussani

Szent István Kiadó, 2005

 

Luigi Giussani életművének fontos darabja " A nevelés kockázata", mely most a magyar olvasó kezébe kerül. A szerző maga is évtizedekig gyakorló pedagógus volt, hiszen gimnáziumi hittanárként, és később egyetemi tanárként fiatalok sokasága előtt nyitott távlatot, meghívva őket arra, hogy a keresztény tapasztalatban osztozzanak. Don Giussani karizmájából éppen iskolai környezetben született meg a Comunione e Liberazione mozgalom, mely ma már a világ hetven országában van jelen. Egy nagy pedagógus, az emberi természet és korunk ismerőjének tapasztalata van jelen e kötetben, azonban "A nevelés kockázata" nem kézikönyv, nem gyakorlati tanácsokat ad, hanem egy réteggel mélyebbre viszi az olvasót, a nevelés mivoltát, lényegét tárva elé. E kérdések tisztázása pedig különösen hasznos lehet ma, amikor gyakran megkérdőjelezik az élet értelmét, és az oktatás-nevelés kérdését csupán a hasznosság szempontjából szemlélik, vagy magánügynek tekintik.

 
960 Ft
Akció: 865 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 FOGADJUK BE A VALÓSÁGOT! – GONDOLATOK AZ EGYETEM INTÉZMÉNYÉRŐL

Szerző: Angelo Scola

Szent István Kiadó, 2003

 

A II. Vatikáni Zsinat a keresztény nevelésről szóló dekrétumában a felsőbb katolikus iskolákról, különösen az egyetemekről szólva azt tanítja, hogy ezekben „nyilvános, stabil és egyetemes jelenlétet kel biztosítani a keresztény gondolatoknak…” Angelo Scola könyvében bemutatja, mi az alapvető probléma az érték fogalmával, mely oly nagy szerepet játszik egy-egy nevelési intézmény pedagógiai feladatának meghatározásában, majd rávilágít az olyan elvont és félrevezető közhelyekre, mint az oktatás-nevelés szembeállítása vagy a tudás semlegességére való törekvés. A Pázmány Könyvek - sorozat célja az emberi tudás és kultúra különböző területeiről katolikus szellemben írt rövid művek közzététele, mely minden érdeklődőnek lehetővé teszi, hogy bekapcsolódjék a hit és az emberi kultúra nagy párbeszédébe. A sorozatban eddig megjelent: Pietro Brunori: „A Katolikus Egyház”, Paul Poupard: „A katolikus hit – Alapok, személyek, intézmények”és Zenon Grocholewski: „II. János Pál jogfilozófiája”.

 
1 200 Ft
Akció: 1 080 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
MODERN ALTERNATÍV ISKOLÁK

Szerző: Bodonyi Edit

ELTE Eötvös Kiadó, 2012

 

Az alternatív pedagógiák kultúrája hazánkba - egyben a közép-kelet európai régióba - különösen kalandos úton jutott el. Csodavárások, valóságos - különféle indíttatású - üldöztetések, kételkedések, csalódások kísérték, kísérik ezt az utat. Minden történeti periódusában voltak ,,tűzőrzők", ,,fáklyavivők", elkötelezett hírhozók, olykor térítők is - vállalkozásuk, hitvallásuk emberi nagyságához, tisztességéhez (nemegyszer: bátorságukhoz, hűségükhöz) kétség nem fér. A hazai pedagógusszakma elsősorban az ő közvetítésükkel, tiszteletre, sőt szeretetre méltó hitvallásaikból ismerte meg e pedagógiákat. Jelen kötetet az iskola kívánatos modernizációja, akár ,,posztmodernizációja" iránt elkötelezett szerzők írták, de egyikük sem valamelyik alternatív pedagógia hitvallója.

 
2 940 Ft
Akció: 2 500 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 MAGYAR PEDAGÓGUSKÉPZÉS ÉS PEDAGÓGUS SZAKMAI TUDÁSFORMÁK I. 1775-1945

Szerző: Németh András

ELTE Eötvös Kiadó, 2012

 

A 19. század második felében megjelenő két jellegzetes pedagógus szakmai csoport (alsóbb ún. népiskolák tanítói és a felsőbb iskolák tanárai) professziója során két szervesen és funkcionálisan kifejlődő, ugyanakkor egymástól számos lényeges vonásában eltérő tanári, illetve tanítói pedagógiai kultúra, pedagógusi szaktudás jön létre. Ennek kialakulása Európa különböző régióiban némi időbeli eltolódással nagyjából a 18. század végétől a 19-20. század fordulójáig a modern nemzetállamok kialakulásával párhuzamosan lezajló folyamat - számos további részelemet (mikro- és makrostrukturális változás bonyolult dinamikáját) magába foglaló átalakulás. Ennek keretében alakulnak ki az európai nemzetállamok duális közoktatási rendszerei (tömegoktatás és elitképzés), a különböző pedagógus professziók (gimnáziumi tanár, szakmai középiskolák, szakképzés, népoktatás), illetve a különböző egyetemi tudományok keretében önálló tudománnyá váló neveléstudomány és annak részdiszciplínái.

 

 
2 940 Ft
Akció: 2 495 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 ÚJ MÚZEUMPEDAGÓGIAI TÖREKVÉSEK A HAZAI FELSŐOKTATÁSBAN ÉS A MÚZEUMI GYAKORLATBAN

Szerző: Foghtűy Krisztina

ELTE Eötvös Kiadó, 2012

 

A hazai felsőoktatási intézmények múzeumpedagógiával foglalkozó szakemberei és a múzeumi terület jeles képviselőinek tanulmányai olvashatók a kötetben, mely folytatása és továbbfejlesztése a Zsibongó Múzeumnak (ELTE Eötvös Kiadó, 2010). A könyv tanulmányai a szakterület országos koordinációs tevékenységéről, a gyakorlatra orientált képzésekről, valamint az ehhez kapcsolódó elméleti és gyakorlati vonatkozásokról adnak áttekintést. A kötet témakínálata rendkívül változatos, számos publikáció reprezentálja a hazai múzeumpedagógia jelenlegi helyzetét és az elképzeléseket a további fejlesztési lehetőségekről, a jövőképről. A tanulmányokhoz kapcsolódó irodalomjegyzék segítséget nyújt a további kutatási tevékenységben való elmélyüléshez.

 
2 000 Ft
Akció: 1 700 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 NEM KÖTELEZŐ ZSARNOKNAK LENNI! AVAGY: MIÉRT NEM ELÉG EGYEDÜL A NEVELÉS - KIUTAK, MEGOLDÁSOK

Szerző: Winterhoff, Michael

Dialóg Campus Kiadó, 2012

 

Hogyan tudjuk megakadályozni, hogy gyerekeink ne igazi kis zsarnokként viselkedjenek?

Miért van napjainkban ennyi problémás kisgyerek?

Mit tehetünk, hogy a felnőtt életre jobban felkészítsük gyerekeinket?

 

Új könyvében Michael Winterhoff, a pszichológus sikerszerző, az életből vett esetekkel, példákkal mutatja be, hogy hogyan oldhatóak meg a nevelés során felmerülő gondok. Ha a felnőttek felelősségteljesen gondolkodnak és cselekszenek a gyereknevelés során, akkor joggal bízhatnak abban, hogy boldog és egészséges érzelmű, kapcsolatteremtésre és a majdani felnőtt munkára alkalmas gyerekeket nevelnek fel.

 

Kiút a nevelési krízisből: Michael Winterhoff kertelés nélkül, érthetően leírja, hogy mi és hogyan segítheti a szülőket a gyereknevelésben.

 
2 780 Ft
Akció: 2 365 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
FELNŐTTOKTATÁSI FELFOGÁSOK A 20. SZÁZADBAN

Andragógiai szöveggyűjtemény 1.

Szerkesztette: Bajusz Klára, Németh Balázs

Publikon Kiadó, 2011

 

A magyar neveléstudományi szakirodalom hiánypótló kötetét tartja kezében az Olvasó. A szöveggyűjteményben felsorakoznak a 20. század andragógiai szakirodalmának legnevesebb külföldi szerzői, közülük több először olvasható magyar nyelven. A szemelvényeken keresztül kronológiai sorrendben bontakoznak ki azok a nézetek, melyek a felnőttoktatás-elmélet 20. századi fejlődési ívét rajzolják meg. A szerkesztők szándéka szerint a szemelvény-gyűjtemény a 2012-es évben a magyar andragógia meghatározó gondolkodóinak írásaival egészül ki.

 

A szöveggyűjtemény tartalmazza többek között J. Dewey, Je. N. Medinszkij, V. Hodge, W. Szewczuk, P. Freire, F. Föggeler, I. Illich, A. Krajnc írásait.

 
2 790 Ft
Akció: 2 370 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
ÉRTÉKEK, CÉLOK, ISKOLÁK

Szerző: H. Farkas Julianna

Balassi Kiadó, 2006

 

Az emberkép átalakulása  az oktatáspolitikai dokumentumok  és az empirikus vizsgálatok tükrében Már jóval a rendszerváltás előtt egyaránt igény mutatkozott a pedagógusok és a szülők részéről, hogy az államilag előírt oktatási metódusok és módszerek egyeduralmát váltsa fel egy változatosabb  és nagyobb önállóságot biztosító iskolarendszer,  amelyben a pedagógusok új szellemben, új módszerekkel  újfajta emberképet fogalmazhatnak meg.  A plurális demokrácia megvalósulása az oktatás területén is jelentős változásokat indikált,  a hagyományos intézményrendszer kiegészült  az alternatív iskolákkal, megváltozott az egyházak  oktatásban betöltött szerepe is.  A politikai-társadalmi változások nyomán módosult  a diákok értékorientációja, világszemlélete,  a pedagógusok és tanítványaik viszonya,  átértékelődtek a az iskola hagyományos funkciói.  A szerző munkájában az elmúlt másfél évtized oktatáspolitikájának átalakulását kíséri nyomon.  A jelenségek megértéséhez az előző 40 év oktatáspolitikai dokumentumait is áttekinti, elemzi, felvázolja az értékrend és az emberkép átalakulásának folyamatát. Saját kutatásainak forrásai a különböző iskolatípusok vezetőivel készített interjúk.

 
2 200 Ft
Akció: 1 980 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
PEDAGÓGIA AZ ISKOLÁBAN

Szerzők: Bábosik, Borosán, Hunyady, M.Nádasi, Schaffhauser

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2011

 

A kötet tanulmányainak Szerzői már a tudatos címválasztással is jelezték, hogy nem valamiféle zárt és homogén elméleti rendszer tartalmi kibontására vállalkoznak, hanem arra tesznek kísérletet, hogy az iskola életvilágában fogalmazzák meg a korszerű és életszerű iskolapedagógia jellemző jegyeit. A szakmai vállalkozás műfaja tehát az alkalmazott pedagógia értelmezési körében marad, és azzal a mindennapi pedagógiai munkára érzékenyítő szándékkal rajzolja fel az iskola pedagógiai környezetét, amely a Szerzők által koncipiált iskolapedagógiaként is azonosítható.

 
4 500 Ft
Akció: 3 825 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!

12

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.