Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Csőd, felszámolás

 Fő kategória >Állam- és jogtudomány >Csőd, felszámolás

Termék sorrend módosítás:

-10%
A MAGYAR MAGÁNCSŐD KÉZIKÖNYVE

A 2015. évi CV. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai a természetes személyek adósságrendezési eljárásáról

A kézirat lezárva: 2016. október 20.

Szerző: Juhász László

HVG-ORAC Kiadó, 2017

 

2015. szeptember 1-jén lépett hatályba a természetes személyek adósságrendezési eljárásáról szóló 2015. évi CV. törvény (rövidítve: Are. tv.), amely régi hiányt pótolva megkísérli a magánszemélyek, egyéni vállalkozók, őstermelők eladósodásából adódó helyzeteket kezelni. Juhász László, A magyar fizetésképtelenségi jog kézikönyve szerzőjének a magáncsődről írt szakkönyve segít eligazodni a törvény szerteágazó, sokszor nehezen értelmezhető előírásaiban.

 
6 000 Ft
Akció: 5 400 Ft
Kezdete: 2017.02.13
A készlet erejéig!
-10%
A MAGYAR FIZETÉSKÉPTELENSÉGI JOG KÉZIKÖNYVE I-II.

Hatodik, hatályosított kiadás

A kézirat lezárva: 2016. október 20.

Szerző: Juhász László

HVG-ORAC Kiadó, 2017

 

A gyakorlati szakemberek által kedvelt kézikönyv előző, 2014. őszi ötödik kiadása óta a Cstv.-t érintő jelentős mértékű módosítás ugyan nem történt, a gyakorlatban azonban fontos változások következtek be, amelyek indokolttá tették a kommentár frissítését. A legfontosabb jogszabályváltozások a „modernizációhoz” köthetőek: hatályba lépett ugyanis a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet, amely alapvetően változtatta meg az értékesítések rendszerét, továbbá 2016. július 1-jétől alkalmazandó a Pp. elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó megújított szabályrendszere, amely a csőd- és felszámolási eljárásokat is érinti.

 
16 000 Ft
Akció: 14 400 Ft
Kezdete: 2017.02.11
A készlet erejéig!
FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁSOK

Bírói Gyakorlat Füzetek 18.

Szerző: Osztovits András

Opten Kft., 2015

 

A Bírói Gyakorlat Füzetek e száma a csőd- és felszámolási eljárás bírói gyakorlatát kívánja bemutatni olyan eseti döntések elemzése révén, amelyek jelentősek hatottak egy-egy területek az egységes jogértelmezés megszilárdulására.

 
4 935 Ft
 A CSŐDELJÁRÁSRÓL ÉS A FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ 1991. ÉVI XLIX. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA

A kézirat lezárva: 2015. január

Szerzők: Bereczky Sára, Osztovits András

Szerkesztette: Osztovits András

OPTEN Kft., 2015

 

Az Opten Kft. 2015-ben indult kommentár-sorozatának a csőd-és felszámolási eljárást bemutató darabja.

A már 24 éves Cstv. a folyamatos módosításoknak köszönhetően még mindig hatályban van. A könyv szerzője a Kúria bírájaként a felülvizsgálati eljárásokban nap mint nap találkozik a Cstv. kapcsán felmerülő gyakorlati problémákkal. A könyv ezeket a gyakorlati problémákat helyezi a középpontba.

 
12 900 Ft
-10%
NAGYKOMMENTÁR A CSŐDTÖRVÉNYHEZ

Nagykommentár a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényhez

Szerző: Csőke Andrea

Complex Kiadó, 2015

 

A Csődtörvény és a gazdasági jogi környezet folyamatos változása miatt a csőd- és felszámolási eljárásokban mindig új helyzettel találják magukat szemben a szereplők: adósok és hitelezők, hatóságok és bíróságok.

A Nagykommentár a csődtörvényhez a hatályosítás pillanatában (2014. szeptember 16.) lezárt jogszabályi helyzet alapján, már az új Ptk. szabályaira is tekintettel, az addig megszületett kúriai határozatok birtokában tart tükröt a jogalkalmazók és jogalkotók elé: most itt tartunk.

A törvény egészét felölelő, azt rendszerben szemlélő és magyarázó mű segítséget jelenthet a felmerülő problémák megoldásához, ugyanakkor néhány olyan, még csak elméletben létező kérdést is feltesz – és ad rá egyfajta választ - a szerző, amelyekből hamarosan éles jogviták fognak kialakulni.

 
15 645 Ft
Akció: 14 080 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
-10%
A szerződések érvénytelensége

Új magánjog sorozat

Szerzők: Kiss Gábor, Sándor István

HVG-ORAC Kiadó, 2014

 

A szerződések érvénytelenségét ismertető kézikönyv az új Ptk. egészét átfogja: a semmisségi okokat a személyek jogában, a dologi jogban, a kötelmi jog általános és különös részében, a megtámadhatósági okokat a kötelmi jog általános részében. A kötet bemutatja a kötelmi jog különös részében szabályozott egyes szerződések esetében tipikusan előforduló érvénytelenségi okokat is.

A hagyományos polgári jogi területeken túl a szerzők bemutatják a társasági szerződés érvénytelenségét, a fogyasztói szerződések sajátos érvénytelenségi okait, valamint a fizetésképtelenségi jogban ismert eseteket. Külön fejezet ismerteti az érvénytelenség esetén alkalmazandó jogkövetkezmények rendszerét, valamint az érvénytelenség perjogi vonatkozásait.

 
7 000 Ft
Akció: 6 300 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
-10%
KÉZIKÖNYV AZ EURÓPAI FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁSHOZ

Szerző: Nagy Adrienn dr.

Lektor: Wopera Zsuzsa dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2013

 

Jelen kézikönyv célja egy olyan összefoglaló mű megalkotása volt, melyet az európai fizetésképtelenségi jog kutatásával foglalkozó elméleti jogászok és a szabályokat alkalmazó gyakorlati szakemberek is hasznosítani tudnak. A fizetésképtelenségi eljárásról szóló 1346/2000/EK tanácsi rendelet szabályait az eljárás résztvevői nézőpontjából vizsgáljuk, és elsődleges célunk az volt, hogy az adott személyeknek útmutatással szolgáljunk a szabályozási mátrix rejtelmeiben, segítséget nyújtsunk annak a szemléletmódnak, illetve logikának kialakításához, mely a Rendelet gyakorlati alkalmazásához feltétlenül szükséges.

 
4 500 Ft
Akció: 4 050 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
-10%
A HATÁROKON ÁTNYÚLÓ FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁSOK

Második, átdolgozott, bővített kiadás

Szerző: Csőke Andrea

HVG-ORAC Kiadó, 2016

 

Az Európai Unióba való belépés óta része a magyar jognak a határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 1346/2000/EK rendelet, amely maga írta elő az időszakos felülvizsgálatát. Ennek eredményeként lesz alkalmazandó a 2017. június 26-át követően induló eljárásokban a fizetésképtelenségi eljárásról szóló új 2015/848/EU rendelet. Bár az új rendelet sok helyen a kialakult egységes gyakorlatot építette be a régi szövegébe, vagy vitás kérdéseket oldott meg, mégsem csak egy egyszerű módosítást burkoltak új köntösbe, mert következményeiben is egy új jogszabályról beszélhetünk.

 
8 000 Ft
Akció: 7 200 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
-10%
A VÉGELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS

Harmadik, hatályosított kiadás

A kézirat lezárva: 2010. január 1.

Szerzők: Gál Judit dr., Kiss Gábor dr., Zara László

HVG-ORAC Kiadó, 2010

 

A végelszámolás korábban a csődtörvényben szereplő szabályait 2006. július 1-jétől hatályon kívül helyezték és  a szabályrendszer pedig átkerült a Cégtörvénybe.

Az új végelszámolási előírások meghonosítják a kényszer-végelszámolás fogalmát. Megszabják az egyszerűsített végelszámolás teendőit, és új felelősségi formákat  beépítve meghatározzák a végelszámoló jogállását. A szerzők a normákat a gyakorlati igényeknek megfelelően  szem előtt tartva taglalják. Kitérnek a számviteli és adóügyi teendőkre is, ezzel biztosítva, hogy a végelszámolás feladatainak logikai sorrendje megtervezhető legyen.

A művet iratminták, a függelékben a végelszámoláshoz kapcsolódó jogszabályok kivonatos közlése teszi használhatóbbá, továbbá megtalálható benne az átmeneti szabályok ismertetése is.

   
  6 300 Ft
  Akció: 5 670 Ft
  Kezdete: 2016.11.29
  A készlet erejéig!
  CSŐD- ÉS FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS - Elfogyott

  Hatályos: 2014. március 15-től
  A szerkesztés lezárva: 2014. március 3.

  Novissima Kiadó, 2014

   

  A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény.

  Egységes szerkezetben a 2014. április 1. és május 1. napján hatálybalépő módosításokkal.

   
  690 Ft
  CSŐDJOG - A MAGYAR CSŐDJOG KÉZIKÖNYVE - Elfogyott

  Szerző: Juhász László

  Dialóg Campus Kiadó, 2003

   

  A könyvesboltokban számtalan csődjoggal vagy annak valamely részterületével (felszámolás, végelszámolás) foglalkozó szakkönyv kapható, amelyek különböző aspektusból dolgozzák fel a csődjog szabályait. Ezeknek a szakkönyveknek a közös jellemzőjük, hogy a választott témával, teljes részletességgel foglalkoznak, s a műveknek a címzettjei a csődjoggal napi kapcsolatban álló felszámolók, bírák, ügyvédek. Hiányzik a palettából egy olyan csődjogi könyv, amely röviden, tömören és mégis komplexen tartalmazza a csődjog szabályait. A csődjogi ismeretek ma már hozzátartoznak az általános jogi műveltséghez. Azok az ügyvédek, ügyészek, bírák, rendőrök, akik nem kifejezetten csődjogi kérdésekkel foglalkoznak, sokszor találkoznak olyan magánjogi illetve büntetőjogi problémával, amelynek a megoldásához csődjogi ismeretekre van szükségük. Nekik szól ez a kézikönyv, amely közérthető formában áttekintést ad a jogterület legfontosabb kérdéseiről.

   
  3 980 Ft
  CSŐDJOG - Elfogyott

  A csőd-, a felszámolás, a végelszámolás, a megszűnési- és a vagyonrendezési eljárás kérdései

  Egyetemi tankönyv

  A kézirat lezárva: 2012. március 1.

  Szerző: Dr. Juhász László

  Lektor: Dr. Bíró György

  Novotni Alapítvány Kiadó, 2012

   

  Az egyetemi jegyzet rövid történeti és elméleti áttekintés után a következő főbb területeket tárgyalja: csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás, megszüntetési eljárás, vagyonrendezési eljárás. A jegyzet irmerteti a fontosabb csődjogi fogalmakat és intézményeket is.

   
  4 200 Ft

  Termék sorrend módosítás:

  Webáruház készítés
  Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.