Új jelszó Kérése
Új jelszó Kérése
Szűrés
Szerző(k) 
Ár
690 Ft - 20 000 Ft
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Csőd, felszámolás

 Fő kategória >Állam- és jogtudomány >Csőd, felszámolás

Termék sorrend módosítás:

FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁSOK

Bírói Gyakorlat Füzetek 18.

Szerző: Osztovits András

Opten Kft., 2015

 

A Bírói Gyakorlat Füzetek e száma a csőd- és felszámolási eljárás bírói gyakorlatát kívánja bemutatni olyan eseti döntések elemzése révén, amelyek jelentősek hatottak egy-egy területek az egységes jogértelmezés megszilárdulására.

 
4 935 Ft
 A CSŐDELJÁRÁSRÓL ÉS A FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ 1991. ÉVI XLIX. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA

A kézirat lezárva: 2015. január

Szerzők: Bereczky Sára, Osztovits András

Szerkesztette: Osztovits András

OPTEN Kft., 2015

 

Az Opten Kft. 2015-ben indult kommentár-sorozatának a csőd-és felszámolási eljárást bemutató darabja.

A már 24 éves Cstv. a folyamatos módosításoknak köszönhetően még mindig hatályban van. A könyv szerzője a Kúria bírájaként a felülvizsgálati eljárásokban nap mint nap találkozik a Cstv. kapcsán felmerülő gyakorlati problémákkal. A könyv ezeket a gyakorlati problémákat helyezi a középpontba.

 
12 900 Ft
-10%
NAGYKOMMENTÁR A CSŐDTÖRVÉNYHEZ

Nagykommentár a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényhez

Szerző: Csőke Andrea

Complex Kiadó, 2015

 

A Csődtörvény és a gazdasági jogi környezet folyamatos változása miatt a csőd- és felszámolási eljárásokban mindig új helyzettel találják magukat szemben a szereplők: adósok és hitelezők, hatóságok és bíróságok.

A Nagykommentár a csődtörvényhez a hatályosítás pillanatában (2014. szeptember 16.) lezárt jogszabályi helyzet alapján, már az új Ptk. szabályaira is tekintettel, az addig megszületett kúriai határozatok birtokában tart tükröt a jogalkalmazók és jogalkotók elé: most itt tartunk.

A törvény egészét felölelő, azt rendszerben szemlélő és magyarázó mű segítséget jelenthet a felmerülő problémák megoldásához, ugyanakkor néhány olyan, még csak elméletben létező kérdést is feltesz – és ad rá egyfajta választ - a szerző, amelyekből hamarosan éles jogviták fognak kialakulni.

 
15 645 Ft
Akció: 14 080 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
-10%
A szerződések érvénytelensége

Új magánjog sorozat

Szerzők: Kiss Gábor, Sándor István

HVG-ORAC Kiadó, 2014

 

A szerződések érvénytelenségét ismertető kézikönyv az új Ptk. egészét átfogja: a semmisségi okokat a személyek jogában, a dologi jogban, a kötelmi jog általános és különös részében, a megtámadhatósági okokat a kötelmi jog általános részében. A kötet bemutatja a kötelmi jog különös részében szabályozott egyes szerződések esetében tipikusan előforduló érvénytelenségi okokat is.

A hagyományos polgári jogi területeken túl a szerzők bemutatják a társasági szerződés érvénytelenségét, a fogyasztói szerződések sajátos érvénytelenségi okait, valamint a fizetésképtelenségi jogban ismert eseteket. Külön fejezet ismerteti az érvénytelenség esetén alkalmazandó jogkövetkezmények rendszerét, valamint az érvénytelenség perjogi vonatkozásait.

 
7 000 Ft
Akció: 6 300 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
-10%
KÉZIKÖNYV AZ EURÓPAI FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁSHOZ

Szerző: Nagy Adrienn dr.

Lektor: Wopera Zsuzsa dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2013

 

Jelen kézikönyv célja egy olyan összefoglaló mű megalkotása volt, melyet az európai fizetésképtelenségi jog kutatásával foglalkozó elméleti jogászok és a szabályokat alkalmazó gyakorlati szakemberek is hasznosítani tudnak. A fizetésképtelenségi eljárásról szóló 1346/2000/EK tanácsi rendelet szabályait az eljárás résztvevői nézőpontjából vizsgáljuk, és elsődleges célunk az volt, hogy az adott személyeknek útmutatással szolgáljunk a szabályozási mátrix rejtelmeiben, segítséget nyújtsunk annak a szemléletmódnak, illetve logikának kialakításához, mely a Rendelet gyakorlati alkalmazásához feltétlenül szükséges.

 
4 500 Ft
Akció: 4 050 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
-10%
A HATÁROKON ÁTNYÚLÓ FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁSOK

Második, átdolgozott, bővített kiadás

Szerző: Csőke Andrea

HVG-ORAC Kiadó, 2016

 

Az Európai Unióba való belépés óta része a magyar jognak a határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 1346/2000/EK rendelet, amely maga írta elő az időszakos felülvizsgálatát. Ennek eredményeként lesz alkalmazandó a 2017. június 26-át követően induló eljárásokban a fizetésképtelenségi eljárásról szóló új 2015/848/EU rendelet. Bár az új rendelet sok helyen a kialakult egységes gyakorlatot építette be a régi szövegébe, vagy vitás kérdéseket oldott meg, mégsem csak egy egyszerű módosítást burkoltak új köntösbe, mert következményeiben is egy új jogszabályról beszélhetünk.

 
8 000 Ft
Akció: 7 200 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
-10%
A VÉGELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS

Harmadik, hatályosított kiadás

A kézirat lezárva: 2010. január 1.

Szerzők: Gál Judit dr., Kiss Gábor dr., Zara László

HVG-ORAC Kiadó, 2010

 

A végelszámolás korábban a csődtörvényben szereplő szabályait 2006. július 1-jétől hatályon kívül helyezték és  a szabályrendszer pedig átkerült a Cégtörvénybe.

Az új végelszámolási előírások meghonosítják a kényszer-végelszámolás fogalmát. Megszabják az egyszerűsített végelszámolás teendőit, és új felelősségi formákat  beépítve meghatározzák a végelszámoló jogállását. A szerzők a normákat a gyakorlati igényeknek megfelelően  szem előtt tartva taglalják. Kitérnek a számviteli és adóügyi teendőkre is, ezzel biztosítva, hogy a végelszámolás feladatainak logikai sorrendje megtervezhető legyen.

A művet iratminták, a függelékben a végelszámoláshoz kapcsolódó jogszabályok kivonatos közlése teszi használhatóbbá, továbbá megtalálható benne az átmeneti szabályok ismertetése is.

   
  6 300 Ft
  Akció: 5 670 Ft
  Kezdete: 2016.11.29
  A készlet erejéig!
  A magyar fizetésképtelenségi jog kézikönyve I-II., A magyar magáncsőd

  Várható megjelenés: 2017. január

  HVG-ORAC Kiadó, 2017

   

  Juhász László két könyve csomagban, jelentős kedvezménnyel is rendelhető!

   

  A két könyv adatlapja:

  A magyar fizetésképtelenségi jog kézikönyve I-II.

  A magyar magáncsőd kézikönyve

   
  20 000 Ft
  A MAGYAR MAGÁNCSŐD KÉZIKÖNYVE

  Várható megjelenés: 2017. január

  Szerző: Juhász László

  HVG-ORAC Kiadó, 2017

   

  ELŐRENDELEM!

   

  2015. szeptember 1-jén lépett hatályba a természetes személyek adósságrendezési eljárásáról szóló 2015. évi CV. törvény (rövidítve: Are. tv.), amely régi hiányt pótolva megkísérli a magánszemélyek, egyéni vállalkozók, őstermelők eladósodásából adódó helyzeteket kezelni. Juhász László, A magyar fizetésképtelenségi jog kézikönyve szerzőjének a magáncsődről írt szakkönyve segít eligazodni a törvény szerteágazó, sokszor nehezen értelmezhető előírásaiban.

   
  6 000 Ft
  A MAGYAR FIZETÉSKÉPTELENSÉGI JOG KÉZIKÖNYVE I-II.

  Hatodik, hatályosított kiadás

  Várható megjelenés: 2017. január

  Szerző: Juhász László

  HVG-ORAC Kiadó, 2017

   

  ELŐRENDELEM!

   

  A gyakorlati szakemberek által kedvelt kézikönyv előző, 2014. őszi ötödik kiadása óta a Cstv.-t érintő jelentős mértékű módosítás ugyan nem történt, a gyakorlatban azonban fontos változások következtek be, amelyek indokolttá tették a kommentár frissítését. A legfontosabb jogszabályváltozások a „modernizációhoz” köthetőek: hatályba lépett ugyanis a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet, amely alapvetően változtatta meg az értékesítések rendszerét, továbbá 2016. július 1-jétől alkalmazandó a Pp. elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó megújított szabályrendszere, amely a csőd- és felszámolási eljárásokat is érinti.

   
  16 000 Ft
  CSŐDTÖRVÉNY, FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS - Elfogyott

  Hatályos: 2013. november 1.

  Árboc Kft., 2013

   

  Az 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

   
  1 000 Ft
  CSŐD- ÉS FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS - Elfogyott

  Hatályos: 2014. március 15-től
  A szerkesztés lezárva: 2014. március 3.

  Novissima Kiadó, 2014

   

  A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény.

  Egységes szerkezetben a 2014. április 1. és május 1. napján hatálybalépő módosításokkal.

   
  690 Ft
  CSŐDJOG - A MAGYAR CSŐDJOG KÉZIKÖNYVE - Elfogyott

  Szerző: Juhász László

  Dialóg Campus Kiadó, 2003

   

  A könyvesboltokban számtalan csődjoggal vagy annak valamely részterületével (felszámolás, végelszámolás) foglalkozó szakkönyv kapható, amelyek különböző aspektusból dolgozzák fel a csődjog szabályait. Ezeknek a szakkönyveknek a közös jellemzőjük, hogy a választott témával, teljes részletességgel foglalkoznak, s a műveknek a címzettjei a csődjoggal napi kapcsolatban álló felszámolók, bírák, ügyvédek. Hiányzik a palettából egy olyan csődjogi könyv, amely röviden, tömören és mégis komplexen tartalmazza a csődjog szabályait. A csődjogi ismeretek ma már hozzátartoznak az általános jogi műveltséghez. Azok az ügyvédek, ügyészek, bírák, rendőrök, akik nem kifejezetten csődjogi kérdésekkel foglalkoznak, sokszor találkoznak olyan magánjogi illetve büntetőjogi problémával, amelynek a megoldásához csődjogi ismeretekre van szükségük. Nekik szól ez a kézikönyv, amely közérthető formában áttekintést ad a jogterület legfontosabb kérdéseiről.

   
  3 980 Ft
  ELJÁRÁSI TÖRVÉNYEK 2015 - Elfogyott

  Hatályos: 2015. január 1.

  A szerkesztés lezárva: 2015. január 5.

  Szerkesztette: dr. Bíró Endre

  ÁRBOC Kft., 2015

   

  Az ÁRBOC Kft már tizenhetedik (!) alkalommal jelenteti meg elsősorban gyakorló jogászok mindennapi tájékoztatására szánt eljárási jogszabálygyűjteményét. A kötet népszerűsége azt mutatja, hogy az elektronikus CD jogi adatbázisok korában is szükség van olyan jogi segédeszközre, amely hordozható kivitele, könnyen áttekinthető, hagyományos szerkezete miatt helyszínen, tárgyaláson vagy akár útközben is használni lehet.

   

   
  6 900 Ft
  CSŐDJOG - Elfogyott

  A csőd-, a felszámolás, a végelszámolás, a megszűnési- és a vagyonrendezési eljárás kérdései

  Egyetemi tankönyv

  A kézirat lezárva: 2012. március 1.

  Szerző: Dr. Juhász László

  Lektor: Dr. Bíró György

  Novotni Alapítvány Kiadó, 2012

   

  Az egyetemi jegyzet rövid történeti és elméleti áttekintés után a következő főbb területeket tárgyalja: csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás, megszüntetési eljárás, vagyonrendezési eljárás. A jegyzet irmerteti a fontosabb csődjogi fogalmakat és intézményeket is.

   
  4 200 Ft

  Termék sorrend módosítás:

  Webáruház készítés
  Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.