Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Büntetőjog


Sorrend:

-15%
A MAGYAR BÜNTETŐJOG ÁLTALÁNOS TANAI I.

Szerző: Gellér Balázs, Ambrus István

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2017

 

Az utolsó önálló budapesti büntetőjogi tankönyv Heller Erik professzor nevéhez fűződik, melyet 1945-ben adott ki a Grill Károly Könyvkiadó Vállalat "A magyar büntetőjog általános tanai" címmel [...]. Saját 2008-as tankönyvemnek, mely a II. világháború utáni első önálló szerzős budapesti tankönyv volt ebben a tárgyban, Heller Erik iránti tiszteletből adtam "A magyar büntetőjog tankönyve I. Általános Tanok" címet. Egyetemi tanári és tanszékvezetői pályázataimban is szerepelt új, kizárólag az ELTE ÁJK-hoz kapcsolódó tankönyvek elkészítése, mely vállalásomat végre sikerült valóra is váltanom. E mostani kötet a 2008-as tankönyvemre épül, ugyanakkor kedves tanszéki kollégám, Ambrus István vállalta, hogy az új Btk.-ra tekintettel is hatályosítja annak szövegét. Ezen azonban túlterjeszkedett, és legújabb kutatási eredményeit, valamint néhol a "szegedi iskola" tételeit is becsempészte az új kötetbe. Ennek eredményeképpen új tankönyvünket a gyakorló szakember is éppolyan hasznosnak találhatja, mint azok a kollégák, akik arra kíváncsiak, hogy az "ELTE iskola" éppen merre tart. Gellér Balázs

 
9 000 Ft
Akció: 7 650 Ft
Kezdete: 2017.12.16
A készlet erejéig!
-10%
BÜNTETŐJOG I. - ÁLTALÁNOS RÉSZ (2017)

2017. októberi kiadás

Szerző: Belovics Ervin

Lektor: Vókó György

HVG-ORAC Kiadó, 2017

 

Rendelhető a második kötettel együtt is, kedvezményes áron!

A Büntető Törvénykönyv Általános Részének a jogalkalmazói gyakorlatot is szem előtt tartó tudományos feldolgozására vállalkozott Belovics Ervin tanszékvezető egyetemi tanár, a legfőbb ügyész büntetőjogi helyettese. A szerző részletesen áttekinti a büntetőjog kialakulásának történetét, bemutatja a büntetőjogi iskolákat, valamint a jogállami büntetőjog és a büntetőpolitika legfőbb sajátosságait. A jogszabálytanról szóló részben kerül sor a jogforrások és az értelmezési fajták részletes értékelésére. A bűncselekménytan körében a szerző a bűncselekmény fogalmának a jogtudomány által kidolgozott tételei mellett részletesen elemzi a legális fogalom alkotóelemeit.

 
12 000 Ft
Akció: 10 800 Ft
Kezdete: 2017.10.29
A készlet erejéig!
-10%
A KRIMINALISZTIKA TENDENCIÁI

A bűnügyi nyomozás múltja, jelene, jövője

Második kiadás

Szerző: Fenyvesi Csaba

Dialóg Campus Kiadó, 2017

 

Ez idáig a kriminalisztikáról mint egyetemes ténytudományról és annak legfőbb elveiről nem született áttekintő, koncentrált elméleti monográfia hazánkban. A nyomozás múltját, jelenét és jövőjét is elemző kötet bemutatja, részletesen elemzi és széleskörűen vizsgálja a bűnügyi múltkutatás (felderítés) történeti mérföldköveit, kontinentális (kriminalisztikai) és angolszász (forenzikus) fogalmi rendszerét, tudományági kapcsolódásait, krimináltechnikai és taktikai monografikus feldolgozottságát, piramis modelljét, alapelveit, nemzetközi tendenciáit, a ténykutatók hibázásait és azok lehetséges következményeit, valamint a dinamikusan fejlődő tudományterület jövőjét, fejlődési lehetőségeit és kihívásait.

 
4 980 Ft
Akció: 4 480 Ft
Kezdete: 2017.06.05
A készlet erejéig!
-10%
KRIMINOLÓGIA

Tankönyv

A kézirat lezárva: 2016. július 1.

Szerkesztette: Borbíró Andrea - Gönczöl Katalin- Kerezsi Klára - Lévay Miklós

Complex, 2016

 

A kötet 27, az adott szakterületen jártas kutató-oktató szerzője arra vállalkozott, hogy friss szemléletű, korszerű áttekintést nyújtson a kriminológia tudományáról, illetve a 21. századi bűnözésről és a bűnözéskontrollról. Noha szerzőink sokféle iskolát és megközelítést képviselnek, összeköti őket a globális és lokális folyamatok iránti érzékenység, az interdiszciplináris szemlélet és a laikusok számára is élvezhető közérthető nyelvezet.

A kötet négy részben foglalkozik a bűnözés és a bűnözéskontroll alapproblémáival.

 
6 290 Ft
Akció: 5 660 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
BÜNTETŐJOG ÁLTALÁNOS RÉSZ

Szerkesztette: Filó Mihály

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2015

 

A 2012. évi C. törvény kihirdetésével történetileg a negyedik hazai büntetőkódex született meg. Az új Büntető Törvénykönyv hatálybalépésével egyidejűleg szükségesség vált az igazságügyi ügyintéző alapszak hallgatói részére készült tananyag felülvizsgálata. Igazodva a szak sajátos képzési igényeihez, a Büntetőjog Általános Rész a felelősségtan és a büntetéstan alapvető problémáira fókuszál, a nemzetközi büntetőjog kérdéseinél pedig elsősorban a magyar vonatkozásokat emeltük ki. A szerzői közösség abban a reményben bocsátja útjára a jegyzetet, hogy ezzel is hozzájárulhat a hallgatók eredményes felkészüléséhez.

 
4 125 Ft
Akció: 3 510 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
MAGYAR BÜNTETŐJOG - ÁLTALÁNOS RÉSZ

Kézirat lezárásának dátuma: 2014. szeptember 1.

Szerzők: Görgényi Ilona, Gula József, Horváth Tibor, Jacsó Judit

Complex Kiadó, 2014

 

Az Országgyűlés 2012. június 25-ei ülésnapján fogadta el a negyedik magyar Büntető Törvénykönyvet, amely 2013. július 1-jén lép hatályba. A tankönyv kézirata 2014. szeptember 1-én lett lezárva, így a kötet a kihirdetett törvény általános részi szabályainak elemzését tartalmazza.”

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának oktatói által írott tankönyv a már megjelent általános rész tankönyv átdolgozása a 2012. évi C. törvénynek megfelelően. A szerzők munkamódszere keretében az új Btk. Szabályainak elemzésével párhuzamosan folyamatos visszautalások találhatóak a még jelenleg hatályos 1978. évi IV. törvényre. Így biztosítja az átmenetet, illetve a biztosabb felkészülést a hallgatók részére.

 
5 565 Ft
Akció: 5 010 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
BÜNTETŐJOG II. KÜLÖNÖS RÉSZ

Harmadik, jelentősen átdolgozott kiadás

A kézirat lezárva: 2014. március 15.

Szerző: Balogh Ágnes

Dialóg Campus Kiadó, 2014            

 

A Jogi Szakvizsga Segédkönyvek összefoglalják az adott tárgyhoz kapcsolódó legszükségesebb ismereteket, tartalmazzák a témához kapcsolódó joggyakorlatot, iratmintákat. A kötetek tartalma szorosan kötődik az IRM Jogi Szakvizsga Bizottsága által megállapított követelményekhez.

 
6 480 Ft
Akció: 5 830 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
MAGYAR BÜNTETŐJOG - KÜLÖNÖS RÉSZ

A szerkesztés lezárva: 2013. augusztus 31.

Szerzők: dr. Görgényi Ilona, dr. Gula József, dr. Horváth Tibor, dr. Jacsó Judit, dr. Lévay Miklós, dr. Sántha Ferenc, dr. Váradi Erika

Szerkesztette: Dr. Horváth Tibor, dr. Lévay Miklós

Complex Kiadó, 2013

 

A Miskolci Egyetem Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszékének munkatársai által írt tankönyv legújabb kiadása látott napvilágot.

 

A kötet a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény Különös Részének fejezeteit tartalmazza, kivéve a honvédelmi kötelezettség elleni bűncselekményeket és a katonai bűncselekményeket.

 
6 090 Ft
Akció: 5 480 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
  LEGALITÁS A VÁDPADON - AZ ANYAGI BÜNTETŐNORMÁK LEGALITÁSÁNAK ELMÉLETI ELEMZÉSE

Szerző: Gellér Balázs József

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2013

 

George Fletcher professzor Rethinking of Criminal Law című műve nagy hatással volt rám. Ennek eredményeképpen érdeklődésemet a büntetőjog alapelveinek általános újraértékelése felé fordítottam, különös tekintettel az 1990-es években e jogterületen végbement drámai változásokra. Nyilvánvalóvá vált számomra, hogy az alkotmányos alapelvek ugyanúgy döntő hatással vannak az anyagi büntetőjogra, mint ahogyan a büntetőeljárás szabályait is megújították. E könyv először a (de)kriminalizáció kettősségét vizsgálja: a büntetőjog annak meghatározásával, hogy mely magatartások büntetendőek, korlátozza és egyben ki is terjeszti az emberek cselekvési szabadságát.

 
4 500 Ft
Akció: 3 825 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
BÜNTETŐJOGI FOGALOMTÁR

A kézirat lezárva: 2012. március 31.

Complex Kiadó, 2012

 

A könyv az abszorpció-tól a zavar és nyugtalanság keltésére alkalmasság-ig, az abszolút eljárási szabálysértés-től a zárt tárgyalás-ig ABC-sorrendben dolgozza a büntető anyagi jog és a büntetőeljárási jog kulcsszavait és azok fogalommagyarázatait. A Büntető Törvénykönyvre és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény címszavaira épülő tartalom elsősorban e két jogterületen tevékenykedőket segíti a fogalmak egységes értelmezésében és használatában. A kötet hasznos lehet a joghallgatók számára is, elősegítve a vizsgákra való felkészülését, a jogági vagy azokhoz elválaszthatatlanul kapcsolódó alapfogalmak jobb megértését.

 
9 030 Ft
Akció: 8 125 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
BÜNTETŐJOG II. - AZ ANYAGI BÜNTETŐJOG KÜLÖNÖS RÉSZE

Szerzők: Kis Norbert, Hollán Miklós

Dialóg Campus Kiadó, 2012

 

A 2011-ben útjára indult tankönyvsorozat második kötete az anyagi büntetőjog különös részének anyagát a közszolgálati szakemberképzés igényei szerint válogatva és rendszerezve magyarázza. A tankönyv elsősorban a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Karának jelenlegi, illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem jövendő hallgatói számára készült. A szerzők iránymutatást adnak a büntetőtörvény számos értelmezést igénylő kérdésében, így remélik, hogy tankönyvüket haszonnal forgathatják a jogi karok, illetve a jogi asszisztens képzések hallgatói, valamint az felkelti az elméleti szakemberek, illetve a jogalkalmazók érdeklődését is.

 
4 980 Ft
Akció: 4 235 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
BÜNTETŐJOG I. - ÁLTALÁNOS RÉSZ

Alapismeretek a közigazgatási szakemberképzés számára

Második, átdolgozott kiadás

Szerzők: Kis Norbert, Hollán Miklós

Dialóg Campus Kiadó, 2013

 

Korszerű és egyben időtálló büntetőjogi ismeretekre a közigazgatásban dolgozóknak is szüksége van. Tankönyvünk ennek megszerzéséhez kíván segítséget nyújtani, amikor a büntetőjog anyagát a közigazgatási szakemberképzés igényei szerint válogatva és rendszerezve magyarázza. Az új kiadás megjelentetését az új büntetőkódex (2012. évi C. törvény) megalkotása tette megkerülhetetlenné. A tankönyv elsősorban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Karának hallgatói számára készült, de újszerű megközelítése reméljük felkelti a gyakorlati jogalkalmazók, illetve a büntetőjogot tudományos igénnyel művelők érdeklődését is.

 
5 480 Ft
Akció: 4 660 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A MITOLÓGIÁTÓL A BEATLESIG

Szerző: Tóth Mihály

Dialóg Campus Kiadó, 2009

 

A kötetben szereplő első 80 jogeset híres irodalmi, művészeti alkotásokat, meséket, mondákat, anekdotákat, nevezetes vagy érdekes történelmi eseményeket dolgoz fel. E jogeseteket kell a ma hatályos előírások szerint értékelni, tehát úgy, mintha egy mai ügyész, ügyvéd vagy büntetőbíró foglalna azok minősítését illetően állást. A második rész 20 híres, de megtörtént esetet dolgoz fel a közelmúlt gyakorlatából. Végül 40 jogeset a bűnüldözés hétköznapjairól igyekszik színes képet nyújtani. Itt arra törekedett a szerző, hogy szinte kivétel nélkül megtörtént ügyek minősítési problémáival szembesüljön az olvasó; ne kiagyalt „iskolapéldák”, hanem az élet által írt – legfeljebb kissé kiszínezett – történetek megoldását próbáljuk megtalálni. A jogesettár tartalmazza függelékében a hatályos Btk. szakaszszámozása szerinti megoldási kulcsot, és a jogeseteket a törvény paragrafusainak sorrendjében is feltünteti. Ezzel azoknak is segít, akik aktuális tanulmányaikhoz keresnek gyakorlati példákat.

 
3 680 Ft
Akció: 3 130 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
MAGYAR BÜNTETŐJOG - KÜLÖNÖS RÉSZ

Szerzők: Tóth Mihály, Nagy Zoltán

Osiris Kiadó, 2014

 

2013. július 1-jén lépett hatályba Magyarország negyedik Büntető törvénykönyve. A már korábban ismert tervezet és az alkalmazás első hónapjai elegendő időt engedtek arra, hogy tematikusan, a hallgatói igényeknek megfelelően dolgozzák fel tankönyvünk szerzői a törvény Különös részét. Jól áttekinthető, logikus rendszerben tagolt, oktatási segédanyagot készítettek, nem mondva le az olykor elengedhetetlen tudományos igényességről sem. Nagy hangsúlyt fektettek az új vagy újszerű bűncselekmények alapos elemzésére. Több évtized óta – a sikeresnek mondható és több kiadást megért, de a jogszabályváltozások miatt túlhaladottá vált Erdősy–Földvári–Tóth tankönyvek után – most jelenik meg először a pécsi büntetőjogi tanszék fiatalabb munkatársainak tollából korszerűnek szánt, új szemléletű büntetőjogi és sokszor azon túli áttekintés.

 
5 480 Ft
Akció: 4 660 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
  A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI TÖRVÉNY MAGYARÁZATA - Elfogyott

Szerző: Belovics Ervin, Vókó György

HVG-ORAC Kiadó, 2014

 

A büntetőjog területét is érintő átfogó igazságszolgáltatási reform, az új Büntető Törvénykönyv hatálybalépése, valamint a büntetőpolitika új irányai szükségessé és aktuálissá tették egy, az új Btk.-val harmonizáló, modern büntetés-végrehajtási kódex megalkotását. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény – egy-két szakasz kivételével – 2015. január 1. napján lép hatályba.

 
5 000 Ft
BÜNTETŐJOG II. - KÜLÖNÖS RÉSZ (2016) - Elfogyott

Ötödik, hatályosított kiadás

A kézirat lezárva: 2016. november 1.

Szerzők: Belovics Ervin; Molnár Gábor Miklós; Sinku Pál

Szerkesztő-lektor: Busch Béla

HVG-ORAC Kiadó, 2016

 

Rendelhető az első kötettel együtt is, kedvezményes áron!

A 2012. évi C. törvény, tehát a Büntető Törvénykönyv elfogadását követően immár ötödik alkalommal jelenik meg a Különös Rész tényállásait átfogóan elemző szakkönyv. Az aktualizált kiadás - 2016. november 1-jei lezárással - átvezeti a Btk. és a kerettényállásokat kitöltő más jogszabályok módosításait, elemzi a kódexbe bekerült új tényállásokat, valamint feldolgozza az ítélkezési gyakorlat legújabb fejleményeit. A Btk. módosult rendelkezései körében az új kiadás így többek között már a bennfentes kereskedelem módosult tényállásának, valamint a bennfentes információ jogosulatlan közzététele és a - tőkebefektetési csalás helyébe lépő - tiltott piacbefolyásolás új tényállásának szövegét és magyarázatát is tartalmazza.

 
12 000 Ft
Büntetőjog I-II. Általános és különös rész. HVG-ORAC Kiadó.

Szerző: Belovics Ervin dr., Gellér Balázs dr., Nagy Ferenc dr., Tóth Mihály dr.

Lektor: Busch Béla dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2016-2017

 

Az I. kötet (Általános rész) és a II. kötet (Különös rész) együtt kedvezménnyel rendelhető!

 
20 000 Ft

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.