Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Történetírás története, történetfilozófia

Fő kategória >Történettudomány, régészet >Történetírás története, történetfilozófia

Sorrend:

-15%
 SZENT ISTVÁN, SZENT KORONA, ÁLLAMALAPÍTÁS A PROTESTÁNS TÖRTÉNETÍRÁSBAN

Szerző: Tóth Gergely

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2016

 

A Magyar Tudományos Akadémia Lendület Szent Korona Kutatócsoportjának új kötetében Tóth Gergely arra a kérdésre keresi a választ, hogy a 1618. században Luther és Kálvin honi követői, a legjelentősebb protestáns gondolkodók és történetírók hogyan viszonyultak első királyunkhoz és a Szent Koronához. Az erőteljes katolikus múltszemlélet ellenében hamarosan kialakult egy alternatív Szent István- és Szent Korona-értelmezés a protestáns oldalon. A 17. század elején az evangélikus koronaőr, Révay Péter felfedezte a bizánci császárok zománcképeit a magyar koronán, s ennek alapján kijelentette, hogy a felségjelvényt nem a pápa, hanem Nagy Konstantin császár készíttette.

 
2 800 Ft
Akció: 2 380 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
MÚLTBA ZÁRT JELEN, AVAGY A TÖRTÉNELEM HERMENEUTIKÁJA

Szerző: Gábor György

L’Harmattan Kiadó, 2016

 

Mintha átaludnánk közös történelmünket, hogy aztán felriadva a különös álmok keltette rémületből, memóriánkra, fantáziánkra s nemegyszer előítéleteinkre támaszkodva kíséreljük meg az éjszaka látottak felidézését.

De ne feledd: a te álmod csakis a tiéd. Nincs kollektív álom, még ha az álmok számtalan vissza-visszatérő elemet hordoznak is. A te álmodról csakis te rendelkezel, s annak elbeszélése kizárólag téged illet. Álmodat megoszthatod másokkal, de az álom és a narratíva sosem cserél gazdát. Ócska zsarnokok szokták felfuvalkodott dölyfükben azt gondolni, hogy beteges történelmi vízióikat kollektív vágyálmokká képesek dirigálni, mintha csak valamennyien szinoptikusok módjára látnánk és gondolnánk ugyanazt. Súlyosan tévednek, még akkor is, ha kezükből evő szolgáik önfeledten hitetik el magukkal, hogy uruk álma voltaképpen az övék is.

 
3 490 Ft
Akció: 2 790 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 HUMANISTA TÖRTÉNETÍRÁS ÉS NEOLATIN IRODALOM A 15-18. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON

Szerkesztette: Békés Enikő, Kasza Péter, Lengyel Réka

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, 2015

 

A Szegedi Tudományegyetem és az MTA BTK Irodalomtudományi Intézete 2013. november 7-9. között Szegeden rendezte meg az első magyarországi neolatin konferenciát. A tanácskozáson több mint harminc előadás hangzott el a 15-17. századi latin nyelvű történetírás és a 18. századi latin nyelvű irodalom témaköreiben, vezető magyarországi és több külföldi egyetemi, akadémiai és könyvtári kutatóhelyet képviselő szakemberektől. A kötetben, mely egyben az így meginduló Convivia Neolatina Hungarica-sorozat első darabja, az előadások alapján elkészült huszonkilenc tanulmány olvasható; köztük az időközben sajnálatosan elhunyt Havas László professzor iránymutatóul szolgáló összegzése.

 
2 000 Ft
Akció: 1 700 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
A TÖRTÉNELMI MAGYARORSZÁG ESZMÉNYE

Szekfű Gyula - A történetíró és ideológus

Szerző: Dénes Iván Zoltán

Pesti Kalligram, 2015

 

Szekfű Gyula Bécsben levéltáros, majd külügyi tisztviselő, Budapesten egyetemi tanár, szerkesztő és publicista, Moszkvában követ, majd Budapesten a kommunista hatalommal együttműködő közéleti méltóság volt. Számos könyvet írt, köztük olyanokat, amelyek meghatározóan formálták a konzervatív keresztény középosztály magyar történelemről alkotott képét, kollektív identitásprogramját. A monográfia feldolgozza Szekfű Gyula életrajzát és oeuvre-jét, műveit, azok kontextusát és visszhangját, a körülöttük kibontakozott vitákat.

 
3 900 Ft
Akció: 3 315 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
HOGYAN HATÁROZZA MEG A TÖRTÉNELEM A JELENT?

Válogatott írások (1915-1943)

Szerző: Johan Huizinga

Typotex Kiadó, 2015

 

Hogyan határozza meg a történelem a jelent? – ezt a beszédét Huizinga nem mondhatta el, mert a felkérést követően megkezdődtek a megszálló hatóságok retorziói, melyek  következtében aztán be is záratták a leideni egyetemet, nem tűrve a professzorok tiltakozását. A beszéd csak a háború után jelent meg.

És a kérdésre adott válasz: „Ahogy az emberiség járja, csak járja útját a századok során, és finomodik a történettudomány, úgy lesz mind gazdagabb és sokszínűbb az emberiség emlékezete, a történelem, amellyel, akarja vagy sem, számolnia kell… Mindez azzal jár, hogy ezt a mi mostani jelenünket, történeti érzéke hiába mégoly fejlett, kevésbé határozza meg a történelem, mint amennyire a korábbi szegényesebb és egyoldalúbb időszakokat meghatározta.”

 
2 800 Ft
Akció: 2 380 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 THE THEORETICAL FOUNDATIONS OF HUNGARIAN 'LIEUX DE MÉMOIRE' STUDIES

Loci memoriae Hungaricae

Szerkesztő: Pál S. Varga

Debrecen University Press, 2013

 

French historian Pierre Nora's lieux de mémoire has become an internationally accepted scholarly term today used to grasp how communities seek to avoid the forgetting caused by the fast pace of change. The means employed are most often symbolic objects that carry the memories of the community's own past - a specific feature of collective memory in the modern age..."

 
3 330 Ft
Akció: 2 665 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 A SZELLEMTÖRTÉNETTŐL A NÉPISÉGTÖRTÉNETIG: TANULMÁNYOK A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI MAGYAR TÖRTÉNETÍRÁSRÓL

Második, javított, bővített kiadás

Szerző: Erős Vilmos

Debrecen University Press, 2012

 

Jelen kötet a szerzőnek a két világháború közötti magyar történetírásról az utóbbi, közel 15 évben készült tanulmányait, illetve vitacikkeit tartalmazza. Az írásokat időbeli sorrendben adjuk közre, mert talán ez tükrözi leginkább a szerző jelen kérdéskörrel kapcsolatos kutatásainak irányát, bizonyos esetekben az elmélyülését. Természetesen a szerző nem foglalkozik a jelzett periódus minden jelentős történésze életművének beható elemzésével, ugyanakkor (meggyőződése szerint) egy viszonylag kiérlelt, de mindenképpen alapkutatásokra épülő és önálló véleményt sugalló összképet nyújt a korszak historiográfiájának lényegi problémáiról. A könyv a 2010-ben megjelent kötet javított, átdolgozott és bővített második kiadása.

 
3 950 Ft
Akció: 3 160 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 A MAGYAR EMLÉKEZETHELYEK KUTATÁSÁNAK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI ALAPJAI

Loci memoriae Hungaricae

Szerkesztő: S. Varga Pál, Száraz Orsolya és Takács Miklós

Debrecen University Press, 2013

 

Az emlékezethely (lieu de mémoire) Pierre Nora francia történész nagy hatású kezdeményezése nyomán mára nemzetközileg elfogadott tudományos terminussá vált; a modern kor kollektív emlékezetének azt a sajátosságát ragadja meg, hogy egy-egy közösség a gyors változások által előidézett felejtésnek jelképes, saját múltja emlékeit hordozó tárgyakkal igyekszik gátat vetni...

 

 
3 800 Ft
Akció: 3 040 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 CLIO INTER ARMA. TANULMÁNYOK A 16-18. SZÁZADI MAGYARORSZÁGI TÖRTÉNETÍRÁSRÓL

Szerkesztette: Tóth Gergely

MTA BTK Történettudományi Intézet, 2014

 

A kora újkori magyarországi történetírásról utoljára Bartoniek Emma (1895-1957) írt komoly összegzést. A jelen kötet természetesen nem pótolhatja egy új szintézis elkészítését. Inkább egy töredékes seregszemle ez, amelynek legfőbb célja felmérni, hol tart napjainkban a kutatás, és milyen új eredményeket tud felmutatni ebben a témában.

 
3 000 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
LECONS AU COLLEGE DE FRANCE 1847

Europica Varietas

Szerző: Michelet, Jules

Universitas Kiadó, 1999

 

A 19. századi francia történész párizsi egyetemi előadásainak anyagát tartalmazza a könyv, eredeti nyelven, benne a magyar történelmet érintő fontos megállapításokkal.

 
504 Ft
Akció: 405 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
„ÚJ IDEA, ÚJ CÉL KERESÉSÉRE SZORÍTANAK BENNÜNKET”

Tanulmányok a zsidó történetírásról

Mórija Könyvek 4.

Szerzők: Schweitzer József Gantner Brigitta Eszter, Schweitzer Gábor

Universitas Kiadó, 2005

 

A kötet tanulmányai elsősorban a 20. századi zsidó történetírás és művelődéstörténet egyes fejezeteit dolgozzák fel.

 
1 490 Ft
Akció: 1 190 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A LEGENDÁK VARÁZSA

Jules Michelet kelet-európai mítoszai és a magyar–román párbeszéd a 19. század derekán

Mythologica

Szerző: Miskolczy Ambrus

Universitas Kiadó, 2000

 

Jules Michelet-nek, a francia történetírás klasszikusának az eszméit vizsgálja a kötet: miként próbálta francia forradalmi messianizmusát a nemzetekkel való szolidaritás eszményével összekapcsolni

 
2 548 Ft
Akció: 2 040 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ELMÚLT JÖVŐ

Szerző: Koselleck, Reinhart

Fordító: Hidas Zoltán

Szerkesztő: Miklós Tamás

Atlantisz Könyvkiadó, 2003

 

"Hogy mi is a történeti idő, az a történettudomány legnehezebben megválaszolható kérdései közé tartozik. A kérdés arra kényszeríti az embert, hogy behatoljon a történelemelmélet terepére, méghozzá mélyebben, mint amennyire ez a történettudományhoz eleve szükséges. Mert hiszen a múlt forrásai tettekről és gondolatokról, tervekről és eseményekről tudósítanak, ám a történeti időről magáról közvetlenül nem adnak számot. Ha tehát egy olyan kérdésre keresünk választ, amely a történettudomány világában ugyan mindig és mindenütt felvethető, de vele kapcsolatban a ránk maradt források alaposan cserbenhagynak bennünket- a kérdés előzetes elméleti tisztázására van szükség."

 
2 395 Ft
Akció: 1 915 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
VILÁGTÖRTÉNELMI ELMÉLKEDÉSEK

Szerző: Burckhardt, Jacob

Fordító: Hidas Zoltán, Báthori Csaba

Atlantisz Könyvkiadó, 2001

 

Burckhardt vonakodása attól, hogy végső célokkal foglakozzon a végső értelemről való szükségképpeni lemondáshoz vezet. És mégis, szerinte éppen a történelem tovaáramlásában van egyfajta állandóság, nevezetesen: kontinuitása. Ha egy radikális válság történelmünk kontinuitását valóban szétrobbantaná, az tényleg a végét jelentené. A tudatos történeti kontinuitás tradíciót teremt és egyszersmind fel is szabadít alóla. Csak primitív és civilizált barbárok mondanak le a történeti tudatosság ezen előnyéről. A történeti kontinuitás „emberi ittlétünk lényegi érdeke”, mert ez „értelmének” egyetlen bizonyítéka. - Karl Löwith Jacob Burckhard (1818-1897) a legnagyobb német történészek egyike, a Bázeli egyetem történészprofeszora volt, 1868-ban kezdett neki annak a történetfilozófiai vázlatnak, amelyet ma Világtörténelmi elmélkedések címen ismerünk.

 
2 695 Ft
Akció: 2 155 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 VILÁGTÖRTÉNELEM ÉS ÜDVTÖRTÉNET - A TÖRTÉNELEMFILOZÓFIA TEOLÓGIAI GYÖKEREI

Szerző: Löwith, Karl

Fordító: Boros Gábor, Miklós Tamás

Atlantisz Könyvkiadó, 1996

 

"A teológia és a filozófia előjoga empirikusan megválaszolhatatlan kérdések felállítása. Ilyenfajták azok a kérdések, melyek az első és a legvégső dolgokat érintik – s éppen azért őrzik meg jelentőségüket, mert semmilyen válasz nem hallgattatja el őket.

 

Komolyan a történelem végső értelmére kérdezni – ez túllép minden tudhatón és elállítja lélegzetünket; vákuumba helyez bennünket, melyet csak remény és hit tölthet ki.

 

A görögök szerényebbek voltak. Nem a világtörténelem végső értelmének kiderítésén mérték magukat. Megragadta őket a természetes kozmosz látható rendje és szépsége, a keletkezés és pusztulás kozmikus törvénye volt történelemmegértésük mintája is."

 

E klasszikus mű kihátrálás a történelemfilozófiából – melybe ragyogó bevezetést nyújt.

 
1 595 Ft
Akció: 1 275 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-40%
AZ ELVESZÍTHETŐ MÚLT

Szerző: Gyáni Gábor

Nyitott Könyvműhely, 2010

 

A múlt nem a jelen meghosszabbítása az időben visszafelé, és nem is csupán a jelen előkészítése vagy közvetlen meghatározója. A jelen avatja történelemmé a múltat, bár tagadhatatlan, hogy korábban szerzett ismereteink beépülnek a mindenkori jelen történeti tudatába. A történész kutatási tapasztalatai nem feltétlenül vágnak tehát egybe a történelem szereplőinek tapasztalatával.

 

Megismerhető, megérthető vajon a múlt, ha csupán a jelen fénytörésében pillanthatjuk meg? A probléma feloldhatatlan. A mentalitások múltjának kutatása ellenben segít tudatosítani a jelent a múlttól elválasztó idegenséget, és megteremti a történeti elbeszélés lehetőségét. Ezáltal a múlt és a jelen tapasztalati világa – ha feloldhatóvá nem is, de – összeegyeztethetővé válik.

 
2 980 Ft
Akció: 1 790 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
 EMLÉKEZETPOLITIKA - MÚLTFELDOLGOZÁS ÉS TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY NÉMETORSZÁGBAN

Szerző: Pócza Kálmán

Attraktor, 2011

 

A kötet a német történelmi és politikai gondolkodás második világháború utáni törésének következményeit elemzi. Sorra veszi a különféle történettudományi irányzatokat, miként próbáltak azok túljutni a nemzeti-szocializmus traumáján, mit őriznek meg a klasszikus német politikai gondolkodásból és hol húznak éles határvonalat a tegnap és a ma közt. Ugyanakkor kitekintést nyújt a szerző az amerikai és az izraeli történészek ezzel kapcsolatos álláspontjáról is.

 
2 400 Ft
Akció: 1 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 A NEMZETI MÍTOSZOK SZERKEZETE ÉS FUNKCIÓJA KELET-EURÓPÁBAN

Kelet-Európai Tanulmányok 8.

Szerző: Szalai László

L’Harmattan Kiadó, 2013

 

A kötet tanulmányai a kelet-európai államok történelmének egyes problémakörein át vizsgálják a történetírás és a nemzetállami legitimáció közötti kapcsolatot. A rendszerváltás utáni régi-új nemzetállamok nemzeti közösségeinek létrehozásában − a 19. századhoz hasonlóan − a történészekre kitüntetett szerep hárult. A kötet tanulmányai is jelzik a sokirányú tevékenységet az új, „nemzeti” múlt létrehozására. A volt Jugoszlávia német kisebbségéről és a szovjet hazafiságról szóló tanulmányok még az államszocialista korszak történetírásaira tekintenek vissza és jelzik a téma folyamatosságát a térségben. Lengyelország történetéből Piłsudski megítélése, Ukrajna történetéből a golodomor kérdésköre, Szlovákia történetéből Štúr és a kereszténység felvételének problematikája, Magyarország történetéből a délvidéki hideg napok és Trianon szerepel a kötetben.

 
2 700 Ft
Akció: 2 160 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
RELATÍV TÖRTÉNELEM

Historia Mundi sorozat

Szerző: Gyáni Gábor

Typotex Kiadó, 2007

 

Mit jelent az a napjainkban gyakran hallható kijelentés, miszerint a világunkról szerzett vagy szerezhető ismeretek közvetett jellegűek? Ha a történetíró munkájára gondolunk, ez már első pillantásra is nyilvánvaló. Ő ugyanis maradéktalanul ki van szolgáltatva a közvetlen tapasztalatból számára hozzáférhetetlen valóság fennmaradt nyomainak, a történeti forrásoknak. A 19. században szakszerűsödő történetírás az írott források vizsgálatát helyezte a történetírói munka középpontjába, ami azóta is megszabja a szabályszerű történeti kutatás  kívánatos menetét. Nem árt tehát tudatosítani, hogy a források – a valóság eme nyelvi kifejeződései –  maguk is puszta értelmezések. A “minden csak szöveg” közismert felfogása arra utal, hogy a múlt történetírói elbeszélése nem valamiféle utánzás (rekonstrukció), hanem teremtés, konstruálás is egyúttal.

 
2 900 Ft
Akció: 2 465 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
A MAGYAR HUSZÁRSÁG EREDETE

Szerző: Darkó Jenő

Attraktor Kiadó Kft., 2010

 

A szerző a magyar középkor s azon belül a bizánci kapcsolatok egyik legkiválóbb ismerője. Műve rövid összefoglalója az 1930-as években a magyar huszárság kialakulásáról, fejlődéséről szóló történészvitának.

 
1 900 Ft
Akció: 1 425 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 A MAGYAR TÖRTÉNELEM KEZDETEIRŐL. AZ ELŐIDŐ-SZEMLÉLET HANGSÚLYVÁLTÁSAI A XV–XVIII. SZÁZADBAN

Szerző: Szabados György

Balassi Kiadó, 2006

 

A magyar történelmi gondolkodás régi törekvése  a kezdeteket, sőt az újrakezdéseket jelkép erejű  személyiségekkel példázni. Középkori íróink Attila, Álmos, Árpád és Szent István alakjára összpontosítva  érzékeltették egy-egy sorsforduló beköszöntét.  A Thuróczy János-féle Chronica Hungarorum  és a Katona István alkotta Historia Critica közötti,  bő háromszáz éven keresztül vezető folyamat során  a történelem tárgya tágabb értelmet nyert, mint  az uralkodók viselt dolgainak lejegyzését. A hazai  és külhoni kútfők felkutatásával az ősidőkről,  a honfoglalásról és az államalapításról egyre  árnyaltabb kép jelent meg. Ennek fényében érdekes,  hogy a királytörténetből néptörténetté szélesedő előadásokba miként illeszkedtek az említett jelképes  személyek, milyen vélt és valós érdemekkel ékesítette őket a 18. századra kifejlődő kritikai  történettudomány. A régi magyar történelem sarkalatos pontjainak szemléletbeli hangsúlyváltásait  tárja fel ez a művelődéstörténeti-historiográfiai  összegzés, amely például azt is bemutatja,  hogy milyen megfontolásból született meg  az „Árpád-ház” fogalma az 1770-es évek  jezsuita történetírásában.

 
2 600 Ft
Akció: 2 340 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
 TÖRTÉNÉSZEK, VITÁK A 16–17. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEMRŐL

Szerző: Illik Péter

L’Harmattan Kiadó, 2011

 

A 16–17. századi sajátos magyar történelmi helyzet számos vitát provokált és kelt ma is a korszak jelentős eseményeiről, illetve olyan emblematikus politikusairól, mint például Bocskai István, Bethlen Gábor vagy Thököly Imre. A mohácsi csatát követően a Magyar Királyság és az Erdélyi Fejedelemség politikusainak egyaránt számolniuk kellett a török expanzióval és a Habsburg abszolutista törekvésekkel. A két birodalom között rekedt, integritását minden eszközzel fenntartani próbáló királyság súlyos problémákkal kényszerült szembenézni. Ebben az igen képlékeny és összetett helyzetben maguk a résztvevők, majd később a korról véleményt formáló történészek is összetett, sokféle és gyakran ellentétes álláspontra helyezkedtek. A kialakult történészi viták a köztudat számára is jelentőséggel bírnak, az új kutatásoknak megfelelően ugyanis – sokszor lassan, ámde biztosan – megváltozik például az egyetemi oktatás nézőpontja és a középiskolai tankönyvek tartalma. Jelen kötet célkitűzése az, hogy a vitázó felek álláspontját a viták tartalmára, érvelésére, mondandójára koncentrálva mutassa be. Annál is inkább fontos ez, mert az ezen viták során „győztesként elfogadott” érvek, kutatások és adatok azok, amelyek ma is a részét képezik a középiskolai és egyetemi oktatásnak.

 
2 200 Ft
Akció: 1 760 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 CLIO BŰVÖLETÉBEN - MAGYAR TÖRTÉNETÍRÁS A 19-20.SZÁZADBAN

Magyar történetírás a 19-20. században nemzetközi kitekintéssel

Szerző: Romsics Ignác

Osiris Kiadó, 2011

 

Romsics Ignác: Clio bűvöletében A magyar történetírás közel ezeréves múltra tekinthet vissza. A magyar ősgeszta vagy őskrónika – amely nem maradt fenn – a 11. század második felében, Anonymus Gesta Hungarorum című műve pedig a 12. és a 13. század fordulóján keletkezett. A múlt különböző fejleményeiről és aspektusairól azóta egyre többen és egyre szakszerűbben számoltak be könyvek, tanulmányok és nem utolsósorban forráskiadványok formájában. Romsics Ignác új könyve e gazdag hagyomány utolsó, ún. szaktudományos fázisáról nyújt sokoldalú áttekintést. 

 
4 480 Ft
Akció: 3 810 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-20%
A LÁBJEGYZET. EGY KÜLÖNÖS TÖRTÉNET

Szerző: Anthony Grafton

Fordította: Boros Gábor

L’Harmattan Kiadó, 2011

 

A lábjegyzet a történész számára azt jelenti, amit a természettudós számára a kísérlet jegyzőkönyve: nélkülük csodálattal vagy ellenszenvvel vizsgálgathatjuk a téziseket, de nem lehet őket igazolni vagy elvetni.

Önmagukban a lábjegyzetek persze semmit sem garantálnak. Az igazság ellenségei felhasználhatják őket arra, hogy tagadják ugyanazokat a tényeket, melyek állítására használják õket a tisztességes történészek. Az eszmék ellenségei felhasználhatják őket idézetek felhalmozására, melyek egyetlen olvasót sem érdekelnek, vagy akár arra is, hogy bármit letámadjanak, ami egy új tézisre emlékeztet. S mégis, a lábjegyzetek nélkülözhetetlen részét képezik a művészet és tudomány ama keverékének, ami a modern történetírás.

Anthony Grafton, a Princeton Egyetem tekintélyes történésze amellett foglal állást igen sokrétű és élvezetes stílusban megírt könyvében, hogy a lábjegyzetet nem egyetlen ember hozta létre, hanem különféle, tehetséges emberek, történészek, filozófusok csoportjának alkotása. Évszázadokon átívelő történetének feltárása révén fény vetül a történeti tudományok megíratlan históriájának számos homályos zugába.

 
2 200 Ft
Akció: 1 760 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
KOVACHICH MÁRTON GYÖRGY, A FORRÁSKUTATÓ

Szerző: V. Windisch Éva

Sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt írta: Glatz Ferenc

MTA Történettudományi Intézete, 1998

 

Windisch Éva mintaszerűen képzett kutatótörténész volt. Nemzedéke még a 1920. század klasszikus történészképzését nyerte el. (1947-ben végzett a pesti bölcsészkaron Szentpétery, Domanovszky, Szekfű diákjaként.) Szekfű neveltjének tartotta magát. Első témaválasztásai is jellegzetesen szekfűi nyomvonalakat követnek: elbeszélő források kiadása, egyéniségek életének minuciózus feltárása, ami egyben az elbeszélő (pl. Kemény János) felfogásának mozgatórugóit tisztázza, forráskritikai szempontokat is képez. Minden munkáját ez jellemzi: a témához rendelkezésre álló emlékanyag teljes számbavétele, a forráskritikai szempontok következetes előadása (szövegben, s a jegyzetekben is), hogy a szerző következtetéseinek tényanyagát az olvasó világosan láthassa.

 

 
820 Ft
Akció: 695 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
ÉLETEK ÉS KOROK

Válogatott írások

Szerző: H. Balázs Éva

Szerkesztette: Krász Lilla

MTA Történettudományi Intézete, 2005

 

„A kötet címe „Életek és korok”, ugyanaz, mint ami az Akadémiai Kiadónál megjelent sorozatom címe volt. Ezt az 1960-as évektől kezdve közel harminc évig szerkesztettem. A cím hitvallás: meggyőződésem, hogy a történész korszakokat megközelíteni és értelmezni csak akkor tud, ha az az időben élt személyiségek egyikével-másikával alaposan megismerkedik. Az életet hordozó figura éppoly kevéssé egységes, mint a korszak: időrétegekben változik, romlik, vagy javul. A korszak és a kor embere kölcsönösen hatnak egymásra, alakítják egymást. Ez történt velem és írásaimmal is.”

 

Részlet az Elő-beszélgetésből

 
2 200 Ft
Akció: 1 870 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
MAGYAR HISTORIOGRÁFIA I.

Szerző: Kristó Gyula

Osiris Kiadó, 2002

 

A kötet első ízben tesz kísérletet arra, hogy a 9. századig visszakövethető szájhagyománytól 1526-ig kövesse nyomon a múlttal kapcsolatos magyarországi történetírást. Részletesen szól az egyes művekről, a névtelenségbe burkolózó vagy már írói öntudattól fűtött szerzőkről, az egyre kiteljesedő műfaji sokszínűségről. Ezek a történetírók a rendre változó tartalomhoz időről időre új műfajokat és formanyelvet kerestek. A történetírás ebben a korban még nem volt tudományos tevékenység, hanem irodalmi alkotómunka. A középkori magyarországi történetírás monografikus igényű bemutatása a magyar művelődéstörténet egy tanulságos és eddig még hiányzó fejezete.

 

 
2 780 Ft
Akció: 2 365 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
TÖRTÉNETELMÉLET I-II.

Szerkesztette: Gyurgyák János, Kisantal Tamás

Osiris Kiadó, 2006

 

Közhelynek számít a magyar történeti irodalomban, hogy a magyar historiográfia egy rövid időszakot és irányzatot (a két világháború közötti szellemtörténetet és legfőképpen Szekfű Gyulát) leszámítva nem igazán érdeklődött a történettudomány teoretikus és metodológiai kérdései iránt. Bár minden korszakban (19. századi pozitivizmus, szellemtörténet, II. világháború utáni időszak) jelentek meg elvétve és szétszórva ilyen jellegű írások és fordítások, ezeket azonban szisztematikusan még senki sem gyűjtötte össze. Az írások összegyűjtése után derült ki, hogy jelentős irányzatok, metodológiai iskolák és tanulmányok teljesen hiányoznak ebből az anyagból, valamint, hogy a fordítások jó része nem felel meg a szakmai követelményeknek. Ezek után a szerkesztők feladata az volt, hogy a meglévő fordításokat átnézzék és egy szintre hozzák, a magyarul meg nem jelent tanulmányokat pedig lefordítsák. Ezen túlmenően minden szöveg előtt röviden bemutatják szerzőjének tudományos pályáját, és közlik magyarul megjelent írásainak jegyzékét.

 
7 980 Ft
Akció: 6 785 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
HISTORIOGRÁFIA

Szerző: Breisach, Ernst

Osiris Kiadó, 2004

 

Egész sor kiváló monográfia foglalkozik a történetírás egyes korszakaival és aspektusaival. E művek értéke felbecsülhetetlen, mégsem kárpótolnak egy átfogó, összefüggő historiográfiai feldolgozás hiányáért. Ernst Breisach Historiográfia című műve a ma legszélesebb körben elfogadott szakmunka a nyugati történetírás egyetemes történetéről. Sikerének titka, hogy a szerző e könyvében szakít a historiográfiát a 19-20. században jellemző mindkét fő irányzattal: a pozitivista-enciklopédikus deskriptív módszerrel éppúgy, mint a droyseni hagyományokat követő történetelméleti megközelítéssel.

 
3 800 Ft
Akció: 3 230 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-20%
A REPUBLIKANIZMUS-VITA

Szerző: Lévai Csaba

L’Harmattan Kiadó, 2003

 

Az amerikai történetírás meghatározó iskolái egészen az 1960-as évekig John Locke, a szerződéselmélet és természetjogi felfogás döntő hatását hangoztatták az amerikai forradalom eszmeiségére vonatkozóan. Az ezt követően fellépő "republikánus történészek" - mindenekelőtt Bernard Bailyn, Gordon Wood, valamint John Pocock - viszont úgy vélték , hogy a forradalom vezetőinek politikai gondolkodására azok a 18. századi brit ellenzéki teoretikusok gyakorolták a legnagyobb befolyást, akik a 17. századi republikanizmus örököseinek tekintették magukat. A "republikánus szerzők" nem egyszerűen mérsékelték Locke hatásának jelentőségét, hanem helyébe egy olyan szellemi áramlatot állítottak, amelynek sok alaptétele nem csupán a "locke-i liberalizmusnak", hanem az amerikai történelem későbbi fejlődési irányának és az erre épített "liberális amerikai krédónak" is ellentmondani látszott. Az eredmény egy, évtizedeken keresztül zajló, a történettudomány keretein túlmutató vita lett, mivel a "republikánus historikusok" az amerikai történelem, történetírás és kultúra fejlődésének számos alapproblémáját egyszerre és a legmegfelelőbb időpontban vetették fel. A könyv e vita történetének feltárására vállalkozik.

 
3 250 Ft
Akció: 2 600 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A MÚLT POLITIKAI FELHASZNÁLÁSAI

Szerző: François Hartog, Jacques Revel

Fordította: Gelléri Gábor

L’Harmattan Kiadó, 2006

 

A történetírás minden története szívesen elismeri, hogy a múlt kézenfekvő lehet politikai felhasználás céljaira, mint ahogy aláhúzzák azt is, hogy az utóbbi másfél évszázadban a tudományos történetírás hogyan igyekezett távolságot fenntartani saját maga és tárgya között. Minek köszönhető akkor, hogy minden korábbinál erősebb aggodalmak hangoznak el napjainkban arról, hogy a múltat manipulálják. Tanúskodik erről néhány híres eset – például a német történészek közelmúltbeli vitája a nácizmus jelentéséről, vagy a még ma is folyó csatározás a kommunizmus értelmezéséről –, és jó néhány kevésbé ismert példa is, melyek mindemellett nem kevésbé jelzésértékűek és fontosak.

 
2 000 Ft
Akció: 1 600 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 A TÖRTÉNELEM ANYAGA. FRANCIA TÖRTÉNELEMFILOZÓFIA A XX. SZÁZADBAN

Szerkesztette: Takács Ádám

L’Harmattan Kiadó, 2004

 

A tanulmánykötet a huszadik századi francia filozófia történelemelméleti eredményeinek bemutatása vállalkozik eredeti szövegek közreadásával. Egyszerre kronologikus és tematikus nézőpontokból enged betekintést a francia történelemfilozófia megszületésének körülményeibe, ismeretelméleti problematikájába, és hívja fel a figyelmet e kérdéskör jelenlétére a kortárs diskurzusokban. A kötetet részletes bevezető tanulmány indítja, és a tanulmányok szerzői között olyan neves filozófusok találhatók, mint Raymond Aron, Jacques Maritain, Paul Veyne és Paul Ricoeur.

 
1 950 Ft
Akció: 1 560 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A TÖRTÉNÉSZ SZERSZÁMOSLÁDÁJA

Szerkesztette: Szekeres András

L’Harmattan Kiadó, 2002

 

A Történelem és társadalomtudományok konferencia két éve szerepel az Atelier Magyar-francia Társadalomtudományi Műhely programjában. Célja a történelem és a társadalomtudományok közötti hazai párbeszéd előmozdítása. Tematikáját úgy alakítottuk ki, hogy a francia Annales-iskola történelem szemléletében a kilencvenes években zajló fordulatot közvetítse Magyarországon. Előadásokra doktoranduszokat kérünk fel, akik az adott terület avatott ismerői. A referensek hozzászólásai és a vita közreadása hozzájárulhat a társadalomtudományok mindegyikét érintő, kortárs problémák igényes végiggondolásához. 2001 tavaszáig négy téma került megvitatásra: Foucault és a történészek viszonya (Takács Ádám), a történelem és az emlékezet kutatása (Apor Péter, K. Horváth Zsolt), Koselleck hozzájárulása a társadalomtudományok alakulásához (Trencsényi Balázs), illetve az esemény problematikája és újraértékelése a történettudományban (Sohajda Ferenc). Korreferensként közreműködtek: Bódy Zsombor, Kiss Balázs, Gyáni Gábor, Kovács Éva, Szabó Márton, Halmos Károly, Benda Gyula. A kötetet a francia "Tournant critique" historiográfiai helyét boncolgató tanulmány vezeti be.

 
1 850 Ft
Akció: 1 480 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A TÖRTÉNETISÉG RENDJEI. PREZENTIZMUS ÉS IDŐTAPASZTALAT

Szerző: François Hartog

Fordította: Lakatos Ágnes

L’Harmattan Kiadó, 2006

 
2 000 Ft
Akció: 1 600 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 A TÖRTÉNETÍRÁS ÚJ TENDENCIÁI A RENDSZERVÁLTÁS UTÁN KELET-EURÓPÁBAN

Szerkesztette: Csaplár-Degovics Krisztián, Krausz Tamás

L’Harmattan Kiadó, 2007

 

E könyvünkkel, "A történetírás új tendenciái a rendszerváltás után Kelet-Európában" egy új sorozatot indít útjára az ELTE-BTK Kelet Európa Története Tanszék a L'Harmattan könyvkiadó támogatásával. A kötet merész célt tűzött ki maga elé: kísérletet tesz arra, hogy a magyar érdeklődők is betekintést nyerjenek térségünk történeti gondolkodásának változásaiba. A sematikus felfogás számára Nyugat-Európa mechanikus módon ma is mintaként szolgál, de magunkat és környezetünket belőle és rajta keresztül megérteni aligha lehet. Önmagunk folyamatos definiálása csak annak a térségnek az ismeretével (elfogadásával és befogadásával) lehetséges, amelyben élünk.

A kötet szerzői és várhatóan a további kötetek is szűkebb régiónk, Kelet-Európa kialakulásának társadalmi-gazdasági folyamataival, mentális átalakulásával kívánják megismertetni az olvasót.

 
2 600 Ft
Akció: 2 080 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
HUIZINGA MAGYAR BARÁTAI

Szerző: Balogh Tamás, Törő Krisztina

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2002

 
1 500 Ft
Akció: 1 275 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-25%
A MAGYAR TÖRTÉNETTUDOMÁNY

Szerző: Mályusz Elemér

Attraktor Kiadó, 2008

 

Sorozatunkban a magyar polgári történetírás legjelesebb - új kiadásban nem hozzáférhető - munkáit kívánjuk ismételt megjelentetéssel a szélesebb közönség számára megismerhetővé tenni. Azokat a munkákat, amelyeket a második világháború után nem az adott tudományterület változásának önmozgása, hanem a direkt politikai akarat iktatott ki a tudományos közgondolkodásból, az egyetemi tananyagokból és az érdeklődő nagyközönség látóköréből. Tudjuk, hogy a megjelentetendő írások témakörében a legtöbb esetben születtek újabb feldolgozások, de hiszünk abban, hogy a történettudományban is vannak állandó, „örök” értékű művek, melyek időszerűségét nem érinti egy-egy részletük (netán egész témakörük) későbbi, mégoly „korszerű” feldolgozásának megjelenése. A kiadó úgy gondolja, hogy a magyar történetírás utóbbi évtizedeiben túl sokáig volt hegemón helyzetben egyetlen ideológia ahhoz, hogy lemondhassunk a XIX. század utolsó és a XX. század első évtizedeinek gondolati sokszínűségét tükröző munkákról.

 

 

 
2 400 Ft
Akció: 1 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
TÖRTÉNETÍRÁS ÉS FORRÁSKRITIKA I-II.

Szerző: Hóman Bálint

Attraktor Kiadó, 2003

 

Sorozatunkban a magyar polgári történetírás legjelesebb - új kiadásban nem hozzáférhető - munkáit kívánjuk ismételt megjelentetéssel a szélesebb közönség számára megismerhetővé tenni. Azokat a munkákat, amelyeket a második világháború után nem az adott tudományterület változásának önmozgása, hanem a direkt politikai akarat iktatott ki a tudományos közgondolkodásból, az egyetemi tananyagokból és az érdeklődő nagyközönség látóköréből. Tudjuk, hogy a megjelentetendő írások témakörében a legtöbb esetben születtek újabb feldolgozások, de hiszünk abban, hogy a történettudományban is vannak állandó, „örök” értékű művek, melyek időszerűségét nem érinti egy-egy részletük (netán egész témakörük) későbbi, mégoly „korszerű” feldolgozásának megjelenése. A kiadó úgy gondolja, hogy a magyar történetírás utóbbi évtizedeiben túl sokáig volt hegemón helyzetben egyetlen ideológia ahhoz, hogy lemondhassunk a XIX. század utolsó és a XX. század első évtizedeinek gondolati sokszínűségét tükröző munkákról.

 

Ez a könyv első - és eddig egyetlen - alkalommal a Magyar Történelmi Társulat gondozásában jelent meg 1938-ban, mint a szerző összegyűjtött munkáinak második kötete. Kötetünk szövege mindenben megegyezik az 1938-as kiadás szövegével, azt a szerző által használt alakban közöljük, kizárólag a nyilvánvaló elírásokat és értelemzavaró sajtóhibákat igazítottuk ki.

(a Kiadó utószavából)

 
7 900 Ft
Akció: 5 925 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
A TÖRTÉNELEMSZEMLÉLET ELŐZMÉNYEI - Elfogyott

Szerző: Kulcsár Péter

Balassi Kiadó, 2014

 

Egy kiemelkedő magyar történész világtörténelmi elmélkedéseit tartja kezében az olvasó. A könyv a tér, az idő, az okság és a célelvűség megnyilatkozásainak formáit kutatja az őskezdetektől a reneszánsz koráig. A szerző, Kulcsár Péter (1934–2013) a humanizmuskutatás meghatározó alakja volt, aki egész életét a reneszánsz kori történetírás tanulmányozásának szentelte. Ez a műve az 1980-as években keletkezett, de könyvként most jelenik meg először. Bevezetésül szolgálhatott volna egy nagyszabású, a magyarországi reneszánsz történetírás történetéről szóló elképzelt szintézishez. Egy el nem készült monográfia előszava. Mégis kerek egész: nagy ívű tanulmány a történelmi gondolkodás legáltalánosabb problémáiról.

Ács Pál előszavával.

 
2 500 Ft
VAN-E A NŐKNEK TÖRTÉNELMÜK? - Elfogyott

Szerkesztette: Joan Wallach Scott

Fordította: Greskovits Endre

Balassi Kiadó, 2001

 

A feminista elmélet és a feminizmus történetének egyik központi problémája a nők és férfiak, valamint a nők és nők közötti különbség kérdése. A kötetet Joan Wallach Scott, a princetoni Institute for Advanced Study tagja állította össze, azzal a céllal, hogy bemutassa az elmúlt tíz év legfontosabb, ma már klasszikussá vált történelmi tanulmányait, a nő kategóriája, a társadalmi nem, a faj, az osztály, a szexualitás, a feminizmus témakörében. A kötet szerzői, Denise Riley, Natalie Zemon Davis, Joan Wallach Scott, Anne Phillips és Lynda Roper stb. művei alapvető olvasmányok a történelemmel, nőtudománnyal, a társadalmi nemek tudományával, művelődéstörténettel és feminizmussal foglalkozó tanárok és diákok számára. 

 
2 500 Ft
TÖRTÉNÉSZDISKURZUSOK - Elfogyott

Szerző: Gyáni Gábor

L’Harmattan Kiadó, 2002

 

Valamivel több mint egy évtized írásait gyűjtöttem össze a tanulmánykötetemben azért, hogy a tágabb olvasóközönség is megismerkedhessen kollégáim történelemértelmezéseivel. Mások hangján szólal meg tehát a múlt a könyvben, ám enyém a szelekció és az értelmezés felelőssége. A historiográfiának nem az életrajzi és faktográfiai műfaja vonzott, amikor történetírói történetek rekonstruálására, elemzésére és kritikájára vállalkoztam, hanem elsősorban a tudományos diskurzus foglalkoztatott.

Az utóbbi néhány évtized magyar történetírásának mérvadó diskurzusai közül válogattam a terepszemle során, azokra fordítva több figyelmet, melyekkel kapcsolatban magam is tevékeny kutatóként vettem részt a munkában. A sokféle történetírói interpretáció e könyvben olvasható megannyi interpretációjával szerettem volna bebizonyítani, hogy a történetírás olyankor (is) felettébb izgalmas tevékenység, ha nem primer források alapján jeleníti meg a múltat, és persze akkor sem kevésbé érdekfeszítő, ha művelőit nem a közvetlen politikai hasznosulás vezeti diskurzusaik során.

 

(Gyáni Gábor)

 
2 250 Ft
 AZ ANNALES. A GAZDASÁG-, TÁRSADALOM- ÉS MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET FRANCIA VÁLTOZATA - Elfogyott

Szerkesztette: Benda Gyula, Szekeres András

L’Harmattan Kiadó, 2007

 

"Az ünneplések nem mindig a történeti kutatás legjobb segítői. Az Annales ötvenéves évfordulóján dicsérő kommentárok születtek a folyóirat és a hozzá kötődő iskola sikeréről. A dicshimnuszok – függetlenül komolyságuktól vagy megalapozottságuktól – az Annales elismertségét természetes, sőt elkerülhetetlen beteljesülésnek tartják. Minden úgy ment végbe, mintha a harmincas évek francia történészeinek körében az Annales valamiféle sürgető ismeretelméleti igényt elégített volna ki; mintha a társadalomtudományok összessége csak erre a felhívásra várt volna, hogy megújítsa módszereit és kérdéseit, és az új folyóirat nyomába szegődhessen.

A szükségszerű fejlődésnek ez a visszamenőleg felvázolt képe mindenkit megnyugtat. Megnyugtatja a frissen áttérteket, mert elfeledteti a folyóirattal szembeni kezdeti ellenségességüket – pedig ezt az ellenségességet hosszú ideig a történésztársadalom többsége osztotta. Megnyugtatja az Annales „örököseit” is, akiknek egyenes és megszakítatlan kapcsolódás révén kell folyamatosan igazolniuk örökösödési jogukat.

Kényelmes feladat lenne bemutatni a töréseket és minőségi változásokat az Annales történetében, amelyek lerombolnák a folyamatosság látszatát. Én azonban a folyóirat születésének szeretném szentelni ezt az összefoglalót, megkockáztatva azt a hipotézist, hogy az Annales feltűnése nem volt sem szükségszerű, sem várt. Nekem úgy tűnik, hogy a harmincas évek francia történészeinek nem volt semmiféle különleges elhivatottságuk arra, hogy végrehajtsák azt az elméleti váltást, amit Marc Bloch és Lucien Febvre vetett fel. Semmiféle szükségszerűség nem magyarázza, hogy éppen Franciaországban öltsön formát egy történettudományi megújhodási mozgalom. Végül pedig semmiféle szükségszerűség nem magyarázza, hogy a társadalomtudományok körében a vezető és az egyesítő szerepét éppen a történelemre osszák ki. Éppen ellenkezőleg: történelmi kivétellel állunk szemben.

Az Annales-iskola sorsában nem a történészek körében aratott sikere a legkülönösebb – ami egyébként későn is jött – , hanem az a karizmatikus hatás, amit még Lucien Febvre és Marc Bloch életében más tudományágakra gyakorolt. A társadalomtudományok területén, ahol a határok túlságosan képlékenyek ahhoz, hogy egy új tudományszak ne a többi tudomány tagadásával nyerjen teret, minden tudományos újjászületés karizmáról álmodik. De különböző okok miatt, és különösen azért, mert a társadalomtudományok többsége a történelemtől eltávolodva építette ki elméleti autonómiáját, az Annales kivételével egyetlen történelmi iskola sem valósította meg az álmot.

(André Burgière: Egy történetfelfogás története: az Annales születése)

 
3 900 Ft

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.