Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Művelődéstörténet


Sorrend:


-20%
AZ ANTIK RÓMA

Zsebmúzeum sorozat

Szerző: Virginia L. Campbell

Kossuth Kiadó, 2018

 

Ha az antik Róma minden mozdítható műtárgyát, tárgyi emlékét egyetlen helyre lehetne összegyűjteni, a diákok, a történészek és a műértők élete jelentősen könnyebb lenne. Ezek a tárgyak azonban szerte a világon találhatók, különböző múzeumokban. Könyvünk körülbelül 200 tárgyat mutat be a legjelentősebbek közül, hogy megvilágítsa, milyen kulturális szerepet játszottak egy-egy fontos eseményben, új politikai vagy művészeti korszakban. Az i. e. 5. századi érméktől kezdve a Nyugat-római Birodalom bukásakor, 476-ban készült kerámiákig minden tárgy fontos betekintést enged ebbe a kiemelkedően nagy hatású ókori civilizációba.

 
4 600 Ft
Akció: 3 680 Ft
Kezdete: 2018.02.20
A készlet erejéig!
-20%
AZ ÓKORI GÖRÖGORSZÁG

Zsebmúzeum sorozat

Szerző: David Michael Smith

Kossuth Kiadó, 2018

 

Ha az ókori Görögország minden mozdítható műtárgyát, tárgyi emlékét egyetlen helyre lehetne összegyűjteni, a tudósok, a történészek és a műértők élete jelentősen egyszerűbb lenne. Ezek a tárgyak azonban szerte a világon találhatók, különböző múzeumokban. Könyvünk körülbelül 200 tárgyat mutat be a legjelentősebbek közül, hogy betekintést nyerhessünk az ókori Görögország gazdag kultúrájába. A kora őskőkor kétélű kéziszerszámaitól (i. e. 300 000 évvel ezelőtt) a hellenisztikus pergamoni nagy Zeusz-oltárig (i. e. 2. sz.) az itt leírt tárgyak korról korra tükrözik a virágzás és a szegénység váltakozó időszakait és a folyamatosan fejlődő kulturális és társadalmi normákat. A szöveget rengeteg illusztráció kíséri, minden tárgyat fénykép mutat be. Lenyűgöző bevezetés ez egy olyan kultúrába, amely páratlan hatást gyakorolt a nyugati civilizációra.

 
4 600 Ft
Akció: 3 680 Ft
Kezdete: 2018.02.20
A készlet erejéig!
-15%
A HARMADIK BIRODALOM KULTÚRTÖRTÉNETE

Szerző: Moritz Föllmer

Corvina, 2018

 

A Harmadik Birodalom kultúrája felülről irányított tömegkultúra volt, amelyben a radikális nacionalista víziók és látványos tömegrendezvények mellett jól megfértek a klasszikus koncertek és a populáris filmvígjátékok. Épp a többség ízléséhez való igazodás, a polgári kultúra látszólagos kontinuitása volt az, ami nagymértékben fokozta a rezsim elfogadottságát. A Weimari Köztársaság alatti egzisztenciális problémák után egy új, modern élet perspektívái nyíltak meg a rendszer hívei előtt. Az "Örömből merített erő" mozgalom keretében sokak számára elérhetővé vált a nyaralás és a tömegsport, milliós közönség látogatta a sporteseményeket - 1936-ban olimpiát is rendeztek Berlinben -, a reklámok képi világa pedig már az autó- és családiház-tulajdonosok társadalmát vetítette előre. Mivel azonban a nemzetiszocialista időszak kultúrája sokféle igénynek hangot adott és mindenféle fantáziának teret engedett, képes volt arra is, hogy legitimálja a háborút, a nagy-birodalmi törekvéseket és a zsidó származású állampolgárok fokozatos kiszorítását a társadalomból, majd pedig megsemmisítésüket.

 
3 990 Ft
Akció: 3 390 Ft
Kezdete: 2018.02.08
A készlet erejéig!
-20%
HITRE, TUDÁSRA

A piaristák és a magyar művelődés I

Szerkesztő: Koltai András, Borbás Péter, Szekér Barnabás, Rákossy Anna

Piarista Rend Magyar Tartománya, 2017

 

A Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában 2017. november 15. és 2018. február 25. között megrendezésre kerülő kiállítás katalógusának első kötete.

A Piarista Rend alapításának 400. és a budapesti Piarista Gimnázium alapításának 300. évfordulója alkalmából a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában 2017. november 15. és 2018. február 25. között megrendezésre kerülő jubileumi kiállítás katalógusának első, gazdagon illusztrált kötete. 16 tanulmányt tartalmaz a piarista rend és Magyarország első kapcsolatairól, a magyar piaristák iskolarendszeréről, természettudományos oktatásról, történetírásról, lelkipásztorkodásról és a hittudományok műveléséről.

 
4 935 Ft
Akció: 3 950 Ft
Kezdete: 2018.02.06
A készlet erejéig!
-15%
SZENT LÁSZLÓ ÉS NAGYVÁRAD RÉGI KÉPESLAPOKON

Szerző: Balázs D. Attila

Magyar Polgári Egyesület, 2017

 

Ezer szállal kötődik a nagy lovagkirályhoz ez a kötet, amely kiemelkedik a Szent László emlékévre megjelent könyvek közül.

 

Történelmi album ez, mert dokumentum értékű képeslapokon keresztül mutatja be Nagyváradot és a várost megalapító uralkodó közötti szoros kapcsolatot. A felhasznált több mint 150 ritka lap a szerző, Balázs D. Attila gyűjteményéből, valamint a Zempléni Múzeumtól és az Országos Széchényi Könyvtárból származik.

 
3 990 Ft
Akció: 3 390 Ft
Kezdete: 2018.02.06
A készlet erejéig!
-20%
ÉRTELMISÉGI VÁLASZUTAK - 1945 UTÁN

Kossuth Kiadó, 2017

 

„Értelmiségi válaszutak 1945 után” volt a címe és tárgya a Magyar Tudományos Akadémia 2017. évi közgyűlése idején a Filozófiai és Történettudományok Osztálya által tartott egész napos tudományos ülésnek. E rendezvény bizonyos értelemben folytatása és kiteljesítése volt a két évvel korábban tartott – ugyancsak a „History könyvek” sorozatban közreadott – konferenciának, amely „A konzervatív társadalomtudósok politikai válaszútja az 1930-as és 40-es években” címet viselte. Az a második világháborús összeomlásig követte a magyar értelmiség számottevő, korszakos jelentőségű csoportját, amely belül is meghasadt és ritka kivételektől eltekintve el is veszítette társadalmi pozícióját. Ennek megbeszélése után logikusan következik az a kérdés, hogy a fasizmusba torkolló autokratikus rendszernek a humanista-demokrata értelmiségi ellenzéke milyen utakat keresett és talált a második világháború után, amikor a demokrácia reményei megelevenedtek, de az országot az antifasiszta koalíció bolsevik világhatalma tartotta megszállása és közvetlen befolyása alatt.

 
2 800 Ft
Akció: 2 240 Ft
Kezdete: 2017.12.05
A készlet erejéig!
-20%
A MODERN BUDAPESTI ÚRINŐ

Szerző: Géra Eleonóra, Szécsi Noémi

Európa, 2017

 

A "haladó vagy korszerű", "érdekes", "a hagyományt nem követő", "szokatlan", "divatos" vagy "praktikus" jelentéssel bíró "modern" jelzőt a háború után egyre nagyobb kedvvel alkalmazták magukra a nők, ha azt akarták kifejezni, hogy haladnak a korral, divatosak, fiatal(os)ak, szakítanak a tradíciókkal, dinamikusak, észszerűen gondolkodnak... A modern lány magától értetődőnek érezte, hogy középiskolába jár, még ha nem is feltétlenül szeretne továbbtanulni, a modern nő rúzsozta magát és nyáron fürdőtrikóban evezett a Dunán, hogy lebarnuljon, a modern anya akkor érezte magát biztonságban, ha kórházban szült, a modern úriasszony porszívót vett cselédjének... A korszellemhez igazodó, magát modernnek tartó asszony tehát hitt az önérvényesítésben, a társadalmi fejlődésben, az orvostudományban és a technikában - azaz a modern lét vívmányaiban.

 
4 490 Ft
Akció: 3 590 Ft
Kezdete: 2017.11.26
A készlet erejéig!
-10%
HIT, HATALOM, HUMANIZMUS

Bártfa reformációja és művelődése Leonhard Stöckel korában

Szerző: Guitman Barnabás

Szent István Társulat, 2017

 

A hit felvirágzása, válsága és a megújítására való törekvés egyszerre jellemezte a XVI. századot. A hétköznapi élet történéseiben és a nagypolitikában egyaránt meghatározó módon szabott új irányokat a hit, valamint a hitről való gondolkodás változása. A hit és a hatalom egymást feltételező viszonyrendszere a középkorinál kontrasztosabbá vált. A reformáció terjedése, majd az addig többé-kevésbé egységes, de mégis sokszínű, plurális nyugati kereszténység felekezetekre bomlása elindítójává, katalizátorává vált annak a folyamatnak, amely a világi hatalomnak a hit fölé rendeléséhez vezetett.

 
2 800 Ft
Akció: 2 520 Ft
Kezdete: 2017.11.26
A készlet erejéig!
-20%
KASTÉLYTÚRÁK KALAUZA

Utazás a magyar nemesség otthonaiban

Szerző: Podhorányi Zsolt

Kossuth Kiadó, 2017

 

Ez a sajátos műfajú, különleges kötet valójában egy szórakoztató művelődéstörténeti útikönyv. Bevezeti az olvasót kulturális örökségünk történetébe, megismertet a kastélyok egykori lakóinak életével, törekvéseivel, illetve kalandos utazásra hívja azokat, akik csak a képzeletükben indulnának útnak.

A Kastélytúrák kalauza szórakoztatóan mesél a hely történetéről, ám emellett kiemelt szövegrészekben praktikus információkat is megoszt az olvasókkal: mi látható a helyi múzeumban, illetve milyen kirándulóhelyek vannak a környéken.

A kötet az anyaországi és felvidéki kastélyokat mutatja be, és a leghíresebb nemesi családokon keresztül tekinti át az épületek történetét.

 
4 990 Ft
Akció: 3 990 Ft
Kezdete: 2017.11.26
A készlet erejéig!
-15%
A KNER CSALÁD ÉS MÁS TÖRTÉNETEK

Szerző: Erdész Ádám

Osiris Kiadó, 2017

 

A történeti folyamatokat többféle közelítéssel lehet feltárni. Erdész Ádám jelen kötetben összegyűjtött tanulmányaiban társadalomtörténeti nézőpontból vizsgálja a 19-20. század néhány fontos kérdéskörét. A történész-levéltáros szerző olyan kutatási témákat választott, amelyek gazdag forrásanyaga a folyamatok megragadása mellett az olvasó számára átélhető, érdekes történeteket ígér. A közölt írások négy nagyobb fejezetet alkotnak: az első tíz tanulmány a magyar könyvművészet történetében meghatározó szerepet játszó Kner családról szól, a família őseinek magyarországi felbukkanásától a család tagjainak deportálásáig.

 
2 980 Ft
Akció: 2 535 Ft
Kezdete: 2017.11.11
A készlet erejéig!
-20%
ÍRD FEL HÁZAD KAPUJÁRA

Szerző: Száraz Miklós György

Scolar Kiadó, 2017

 

Miért szeretjük a zsidókat? Mert okosak? Mert amihez csak hozzáérnek, az kivirágzik és csodálatossá lesz? Mert ott vannak mindenütt a világ élvonalában?

És miért nem szeretjük őket? Mert okosak? Mert amihez csak hozzáérnek, az megromlik és összedől? Mert mindenütt ott vannak a világ élvonalában?

Ez a könyv a zsidóság több ezer éves múltjáról szól, és mégsem történelemkönyv. Hitről mesél, hagyományról, időszámításról, diaszpóráról és otthon maradókról, ünnepekről és hétköznapokról, szokásokról, jelképekről. Nem tudós írta, hanem szépíró, és nem tudományos szándékkal, hanem azért, hogy szórakoztasson.

 
3 750 Ft
Akció: 3 000 Ft
Kezdete: 2017.11.11
A készlet erejéig!
-10%
 „JOBB ARANYAT CSINÁLT A CSÁSZÁRÉNÁL IS”

A szebeni Nicolaus Melchiornak tulajdonított alkímiai mise és utóélete

Szerkesztette: Fazekas Sándor

Balassi Kiadó, 2017

 

A századokon át elterjedt és a nyomtatott kiadások címe által is továbbörökített történet szerint a szebeni Nicolaus Melchior egy mise formájú aranycsináló receptet írt egy magyar királynak, hogy a készített aranyon vásárolt hadsereg segítségével kiűzhesse a törököt.

 

E kötet munkatársai arra törekedtek, hogy segítsenek megvilágítani a mű eredete és erdélyi származású állítólagos szerzője körüli máig fennálló talányok sokaságát.

 
2 800 Ft
Akció: 2 520 Ft
Kezdete: 2017.10.28
A készlet erejéig!
-10%
KÉSZ A LELTÁR. VÁSÁRHELYI MIKLÓS

Szerző: Kozák Gyula

Balassi Kiadó, 2017

 

Vásárhelyi Miklós születésének 100. évfordulójára jelenik meg.

Kozák Gyula, az Oral History hazai doyenjének az 1956-os Intézet számára készített életinterjúja nyomán született kötete. Vásárhelyi Miklós jómódú polgári családban született, mégis eljutott a háború előtti munkásmozgalomhoz, bár jogi diplomát szerzett, származása miatt csak munkásként dolgozhatott. A háború alatt álnéven bujkált, majd kommunistaként az 1950-es években az Szabad Nép újságírója lett.  A rendszerből való gyors kiábrándulása miatt csatlakozott az annak megreformálására törekvő csoporthoz, részt vett az 1956-os forradalom előkészítésében, szerepet vállalt a forradalom napjaiban, ezért a Nagy Imre-perben 5 év börtönbüntetésre ítélték. 

 
3 500 Ft
Akció: 3 150 Ft
Kezdete: 2017.10.17
A készlet erejéig!
-20%
MODERN, DIPLOMÁS NŐ A HORTHY-KORBAN

Szerző: Papp Barbara

Napvilág Kiadó, 2017

 

A könyv hősei aktív, cselekvő, azaz "modern" nők, akik olykor tiltások, nehézségek ellenére értek el sikert egy olyan korban, amikor a társadalmi modernizáció lelassult, és amely erősen a férfiaknak kedvezett, inkább az ő érvényesülésüket segítette. A szerzők megközelítésében a hangsúly azonban nem annyira az állam és a kormányok törekvéseire helyeződik, noha Klebelsberg Kunó és Hóman Bálint eltérő "nőpolitikáját" is bemutatják. Inkább arra hívják fel a figyelmet, hogy a feministákon és a tömegkultúra normái szerint élő nőkön kívül a konzervatív világnézetű nők egyre nagyobb csoportjai akartak emancipálódni, a férfiakéval egyenlő jogokat kivívni egy keresztény-nemzetinek nevezett időszakban. E "konzervatív feminista" és más felfogású nők között ügyvédtől az állatorvosig, újságírótól a gyógyszerészig és filozófustól az országgyűlési képviselőig sok elfeledett nő található. A kötet a Horthy-kor nőtörténetének keresztmetszetét adja.

 
3 500 Ft
Akció: 2 800 Ft
Kezdete: 2017.09.13
A készlet erejéig!
A KREATIVITÁS KULTÚRTÖRTÉNETE

Szerző: Katona Ferenc

Medicina Kiadó, 2017

 

Az emberré válás folyamatát kezdettől fogva a kreativitás határozta meg, hiszen ez az alkotó tevékenység emelte ki az embert az állatvilágból. Az emberi agy és az emberi kéz működésének egymásrautaltsága hozta létre többek közt a táplálkozás fejlődését vagy az energiák használatát.

 
3 900 Ft
-20%
A KOPERNIKUSZI FORDULAT FÉL ÉVEZRED TÁVLATÁBAN

Szerkesztő: Székely László

L'Harmattan Könyvkiadó, 2017

 

Kopernikusz alapvetően megváltoztatta a kozmosz és az ember viszonyával kapcsolatos elképzeléseinket: nélküle ma más világban élnénk. Ám a közkeletű nézettel szemben a lengyel tudós nem szakított radikálisan ókori és középkori elődeivel: a Nap és a Föld helycseréjéhez vezető megfontolásait az ókori püthagoreusok befolyásolták, rendszere pedig a görög matematikai csillagászat Ptolemaiosz révén átöröklődött módszertanán alapul. Teljesítményének tudományos értéke nem a mindent felforgató forradalmiságból fakad; hanem annak köszönhető, hogy a hagyományra építkezve, azt alkotó módon megújítva teremtett új kozmikus világrendet.

 
2 600 Ft
Akció: 2 080 Ft
Kezdete: 2017.09.04
A készlet erejéig!
-10%
  COETUS UNGARICUS. A WITTENBERGI MAGYAR DIÁKTÁRSASÁG. 1555–1613

Szerző: Szabó András

Balassi Kiadó, 2017

 

A 16. században – hazai felsőfokú tanintézmény híján – a magyarországi protestánsok legfontosabb egyeteme a wittenbergi volt. A század végéig mintegy 1200 hallgató fordult meg itt, közülük a magyar nemzetiségűek a század közepén egy diáktársaság, coetus megalakítását határozták el. Az egyesület 1555. június 24-én jött létre, részben érdekvédelmi, részben önképzési funkciói voltak. Philipp Melanchthon meghatározó szerepet játszott a megalakulásában, és élete végéig elnökölt a társaság kéthetente tartott rendszeres disputációin is. A coetus az 1560-as évek közepétől elsősorban a református diákok gyűjtőhelye lett; a kialakuló felekezetek korában egy evangélikus egyetemen ez végül oda vezetett, hogy a 17. század elején megszűnt. A könyv összefoglalja a diáktársaság történetét, s közli négyszázharminckilenc tagjának adattárát, elsősorban azokra a latin nyelvű munkákra összpontosítva, amelyeket a magyar diákok Wittenbergben jelentettek meg.

 
3 100 Ft
Akció: 2 790 Ft
Kezdete: 2017.08.30
A készlet erejéig!
-20%
RADIKÁLISOK, SZABADGONDOLKODÓK, ATEISTÁK

A Galilei Kör története (1908-1919)

Szerző: Csunderlik Péter

Napvilág Kiadó, 2017

 

Ha áthaladunk az Anker közön, a 2. szám kapualja előtt, ma már nyomát sem találjuk annak, hogy 1910 és 1919 között itt működött a híres-hírhedt szabadgondolkodó, ateista-materialista diákegyesület, a Galilei Kör. 1990-ben kalapáccsal verték le a Galilei Kör Anker közi emléktábláját - ma már csak az egykori második emeleti klubhelyiséget jelző, belső emléktábla látható. Mindez szokatlan indulat egy diákegyesülettel kapcsolatban.

Miért? 1919 után a radikális szabadkőműves páholyok támogatását élvező diákegyesületre elsősorban a Tanácsköztársaság funkcionáriusainak "keltetőjeként" emlékeztek, és bár a Galilei Körből valóban kikerültek népbiztosok, népbiztos-helyettesek és népbiztossági funkcionáriusok, de a diákegyesület 1908-as alapításakor mint hangsúlyozottan apolitikus, szabadgondolkodó, az önképzésre és a tudományra esküdő társaság indult útjára, amely az oktatás világiasodásáért és korszerűsítéséért állt ki.

 
3 900 Ft
Akció: 3 120 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
HÁREM - A FÁTYOL MÖGÉ ZÁRT VILÁG

Szerző: Alev Lytle Croutier

Cser Kiadó, 2017

 

A különös könyv bemutatja a hárem egyszerre kegyetlen és lenyűgöző intézményét és mindennapjait: szerelmeket, féltékenykedéseket, szüléseket, gyilkosságokat, a kasztrálás szörnyűségét stb. A szerzőnő hiteles forrásból dolgozott, történetei a háremben nevelkedett nagyanyjától származnak.

 

"Komoly történeti munka, ugyanakkor elképesztően olvasmányos - informatív, szórakoztató és élvezetes." New York Times Book Review

"Lélegzetelállítóan szép kötet, pazar, színes képanyaggal és lebilincselő stílussal." Washington Post

"Lenyűgöző, gazdagon illusztrált munka az emberiség egyik legbizarrabb kreálmányáról." People

 
3 995 Ft
Akció: 3 195 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
RENESZÁNSZ ÉS HUMANIZMUS

Szerző: Almási Gábor

L'Harmattan Kiadó, 2017

 

A kötet főszereplői a reneszánsz kor tanult emberei, a humanisták. Van köztük érsek, kancellár, püspök, történelemtudós, diplomata, könyvtáros, könyvkiadó és arisztokrata csillagász is. Bár megélhetésüket többnyire patrónusok támogatásának, egyházi bevételeknek, udvari apanázsoknak vagy egyetemi fizetéseknek köszönhetik, autonóm gondolkodókként tekintenek magukra. Értelmiségi identitásuk és függetlenségük ethosza főképp abban a kozmopolita közösségben gyökerezik, amelyet a korban respublica litterariának hívnak. Ez a közösségi háló az antikvitás megismerése és újrafelfedezése révén új kulturális nyelv kialakításán fáradozik, amelyben egyre nagyobb hangsúly esik az egyéni megfigyelésre és tapasztalásra, a kritikai gondolkodásra.

 
3 900 Ft
Akció: 3 120 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-35%
  AZ ÉSZ A FONTOS, NEM A HAJ - A KÁDÁR-RENDSZER KÖNNYŰZENEI POLITIKÁJA

Szerző: Csatári Bence

Jaffa Kiadó, 2015

 

Először megverni, aztán megnyerni! ezt az elvet követte a korai kádári pártvezetés a hazai fiatalok megregulázása kapcsán. De nemcsak a fiatalokat, hanem az őket szórakoztató pop-rock zenészeket is rövid pórázon tartotta a hatalom: Bródy Jánost rabosították, Nagy Ferót pedig bántalmazták az állambiztonság rendőrei. Máskor jóval finomabb módszerekhez folyamodott a pártállam, és kisebb-nagyobb fricskákat kaptak a könnyű műfaj zenészei. Mindeközben menő zenekaraink óriási sikerrel turnéztak a keleti blokk országaiban, jól kerestek, itthon viszont el kellett viselniük a hatalmasok vegzálásait. A slendrián diktatúra sorra gyártotta a hősöket és a mártírokat és érdekes módon voltak olyan zenészek, akik mind a két kategóriába beletartoztak. Hogy miként is gondolkodtak a pártvezetők és apparatcsikjaik a zenészekről, és utóbbiak milyen túlélési technikákat alkalmaztak, kiderül Csatári Bence könyvéből, amely eddig nem publikált iratokat is az olvasóközönség elé tár.

 
3 150 Ft
Akció: 2 050 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
AZ ŐRÜLET KULTÚRTÖRTÉNETE

Szerző: Andrew Scull

Corvina, 2017

 

Nyugtalanító rejtély, amely a mai napig zavarba hoz bennünket. Évezredek óta közös emberi tapasztalatunk része. Egyszerre ragad el és riaszt meg: alig van ember, aki immunis lenne rémképeire. Folyamatosan figyelmeztet, hogy néha magunk is mennyire erőtlenül kapaszkodunk a valóságba, de közben arra ösztönöz, hogy megtaláljuk az emberi létről alkotott fogalmak határait. Az őrület túlmutat az orvoslás hatáskörén: bármennyire is szeretné a pszichiátria - és azok, akik mentális rendellenességben szenvednek -, hogy ne így legyen, az őrület rejtély marad.

 
5 990 Ft
Akció: 5 090 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
  BOLYHOS TÁJAINK A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG TÖRTÉNETI ÉRTELMEZÉSEI

Szerző: Sonkoly Gábor

ELTE Eötvös Kiadó, 2017

 

Bár a kulturális örökség fogalma az 1990-es években szinte reflektálatlanul került be a hazai közbeszédbe, gyorsan látványos sikereket ért el az intézményesülés terén: előbb kormányhivatalt, majd minisztériumot kapott. Igaz, napjainkra mind a hivatal, mind a minisztérium megszűnt ebben a formájában, a kulturális örökség mégis számtalan alakban- műemlékek, emlékezeti gesztusok, megemlékezési rítusok, hagyományteremtés, fesztiválok, természetvédelem, hungarikumok- hatja át mindennapjainkat és kínál olyan keretet a kortárs identitásépítések számára, amelyet nem mindig korlátoznak a tudományok kritikai aggályai. A kulturális örökség fogalmának és gyakorlatának igen gyors nemzetközi, majd hazai elterjedése olyan mentalitástörténeti fordulatra mutat rá, amely a szemünk előtt zajlik, és létrehozza, illetve megjeleníti saját idő-, tér- és közösségfelfogását.

 
3 200 Ft
Akció: 2 720 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
  DIVAT, EGYÉN, TÁRSADALOM A DIVATTÖRTÉNETI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA TANULMÁNYKÖTETE

Szerkesztette: F. Dózsa Katalin, Szatmári Judit Anna, Vér Eszter Virág

ELTE Eötvös Kiadó, 2017

 

A divattörténet több mint 200 éve mulatságos témának, női bohóságnak számít. Az elmúlt 20-30 évben viszont, főleg angolszász területeken önálló tudományággá vált. Design- és kultúrtörténeti, gender, pszichológiai, szociológiai és irodalmi elméleteket ismerve és felhasználva kutatják, hogy miért és hogyan öltözünk, és takarjuk, illetve mutatjuk meg a testünket. Ma már hazánkban is egyre többen foglalkoznak a különböző, fentebb felsorolt tudományágakból kiindulva a divattal mint jelenséggel és történetével, ezért itt volt az ideje, hogy a témával foglalkozó magyar kutatók részvételével az ELTE bölcsészkara egy tudományos konferenciát szervezzen. Reméljük, hogy a számos egyetemi oktató, történész, muzeológus, művészettörténész, irodalomtörténész, etnográfus, iparművész előadásaiból készült tanulmánykötettel sikerül meggyőzni olvasóinkat is, hogy nemcsak érdekes, de nagyon fontos területe is a múlt és jelen kutatásának az aktuális divat bemutatása és tudományos módszerekkel való elemzése.

 
3 500 Ft
Akció: 2 975 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
UTAZÁS ERDÉLYBEN 1864 NYARÁN

Szerző: Arthur J. Patterson

Attraktor Könyvkiadó, 2017

 

Arthur J. Patterson az egyetemi tanulmányai befejezése után nem sokkal, 1862-ben utazik első alkalommal Magyarországra, ami egészen fiatal kora óta érdekelte: saját bevallása szerint gyerekként izgatottan olvasta az 184849-es forradalomról és szabadságharcról szóló cikkeket, beszámolókat. Az 1862-ben itt töltött öt hónap után még két utazást tesz: 186364-ben egy évet tölt itt (ekkor járja be Erdélyt), majd 1865-ben ismét visszatér, megfordul Győrben, Pesten, Szegeden és Debrecenben. Itt tartózkodásának célja, hogy megtanulja a magyar nyelvet és megismerje ezt az angol szemszögből kétségtelenül egzotikus, keleti országot: de nem a már sokszor megírt történelmi emlékeket, látnivalókat, hanem a politikát és a társadalmat kívánja kutatni, mégpedig abban a formában, ahogy korábban még kevesen láttatták.

Könyvünk az erdélyi útjáról szóló leírást tartalmazza.

 
2 600 Ft
Akció: 2 080 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
KELEMEN LAJOS LEVELEZÉSE (1889–1909)

Sajtó alá rendezte: Sas Péter

Balassi Kiadó, 2016

 

Nagyernyei Kelemen Lajos, Erdély legendás levéltárosa Marosvásárhelyen 1877-ben született. A történelem iránti érdeklődését Koncz József, szülővárosa Református Kollégiumának latintanára mélyítette el. A múlt megismerésére nagyapja, Csomoss Miklós volt 48-as honvéd visszaemlékezései és Orbán Balázs szülőföld-bibliája, A Székelyföld leírása ösztönözték. Első közléseinél Szádeczky Lajos történész bábáskodott. A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem történelem–földrajz szakán kapott diplomát. Erdély szellemi fővárosában alakult ki végleges világlátása, a protestáns hazafiasság és a polgári nyitottság nemes ötvözete.

 
5 000 Ft
Akció: 4 500 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
  FORRÁSOK A MAGYARORSZÁGI, ERDÉLYI, VALAMINT MAGYAR MEGRENDELÉSRE DOLGOZÓ KÜLFÖLDI MŰVÉSZEK BÉCSI AKADÉMIAI TANULMÁNYAIHOZ

Szerző: Buzási Enikő

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2016

 

A most közreadott források nemcsak abban különböznek az előzményektől, hogy a gyűjtés a 18. század első negyedétől a kora 19. századig nagyobb merítésben foglalja magában a magyarországi építészet, festészet és szobrászat alkotóit, hanem abban is, hogy azokat is a hazai művészet körébe vonja, akik időszakosan, egy-egy mű erejéig látogattak ide. Sőt, azokat is, akik még ezt sem tették, de akiknek munkái magyarországi megrendelésként már a maguk korában és a hazai művészek tanulságára ide sorolódtak. (Részlet a kötet Előszavából)

 
4 200 Ft
Akció: 3 570 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
KELETRE, MAGYAR! A MAGYAR TURANIZMUS TÖRTÉNETE

Szerző: Ablonczy Balázs

Jaffa Kiadó, 2016

 

A magyar turanizmus tipikusan magyar és teljesen elhallgatott eszmeáramlat: akik benne voltak, igyekeztek ennek még a nyomait is eltüntetni, akik meg csak hallottak róla, szent borzadállyal emlegették. Fehérlóáldozást idéz és habókos praktikákat. Pedig a magyar közvéleményt legalábbis a 19. század eleje óta izgatta a magyarság keleti eredete és nyugati mintakövetése közti ellentmondás. Ez a könyv nemcsak a turanizmus, hanem a „Keletről való gondolkodásból a politikai konzekvenciák levonásának” története is, Kőrösi Csoma Sándortól egészen a keleti nyitásig. Vissza kell-e fordulnunk keletre? Kik ott a rokonaink? Létrejöhet-e a „turáni népek” (a magyarok, és a törökök, bolgárok, finnek, észtek, sőt japánok és belső-ázsiai népek) összefogása? Van-e a magyaroknak küldetésük Keleten? Vagy éppenséggel az a missziójuk, hogy a Nyugatot oltsák be a Kelet eszméivel?

 
3 490 Ft
Akció: 2 790 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
VIA SANCTI MARTINI. SZENT MÁRTON ÚTJAI TÉRBEN ÉS IDŐBEN

Szerkesztő: Tóth Ferenc

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2016

 

Szent Márton kora egyik legnagyobb utazója volt. Első nem mártír szentként a hosszú élet mellett megadatott neki, hogy kontinensünk jelentős részét bejárhatta. Utazásainak sora nem ért véget halálával, hiszen holtteste kalandos úton került Tours-ba, majd ereklyéi is nagy utat tettek meg: hol a viking támadók elől menekítették, hol a szent tisztelete jeléül juttatták el azokat távoli tájakra 1913-ban éppen Szombathelyre. Szent Márton népszerűségét a középkorban jól jelezte a Tours-ba irányuló zarándokok tömege. Ehhez fogható sokaság csak a római és a jeruzsálemi zarándoklatokon vett részt.

 
3 990 Ft
Akció: 3 390 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
CORONATIO HUNGARICA IN NUMMIS

A magyar uralkodók koronázási érmei és zsetonjai (1508–1916)

Szerzők: Soltész Ferenc Gábor – Tóth Csaba – Pálffy Géza

Szerkesztette: Bertók Krisztina

MTA BTK Történettudományi Intézet – Magyar Nemzeti Múzeum, 2016

 

A Magyar Tudományos Akadémián 2012 óta működő „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport legújabb kiadványa a magyar uralkodókoronázásokra 1508 és 1916 között kibocsátott koronázási érmeket és zsetonokat mutatja be. A Magyar Nemzeti Múzeummal közös kiadásban, több mint 400 oldalon napvilágot látó katalógus közel ezer színes illusztrációval páratlan betekintést kínál mind király- és királyné-koronázásaink históriájába, mind az azokra készült érmek különleges kincsestárába. Ezek között találhatók csupán egyetlen példányban készült, kiemelkedő értékkel bíró ún. felajánlási érmek – amelyeket a frissen megkoronázott uralkodó a koronázási mise felajánlási szakaszában az oltárra helyezett –, valamint a koronázásokhoz kapcsolódó emlékérmek éppúgy, mint a koronázási menetben a nép közé szórt arany-, ezüst- vagy rézzsetonok.

 
9 990 Ft
Akció: 7 990 Ft
Kezdete: 2017.11.11
A készlet erejéig!
-15%
SZAMURÁJ TÖRVÉNYKÖNYV

Szerző: Daidódzsi Júzan

Helikon Kiadó, 2016

 

Egy szamurájnak mindenekelőtt azt a tényt kell észben tartania éjjel és nappal, Újév reggelétől, amikor felemeli evőpálcikáját, hogy elfogyassza reggelijét, egészen az év utolsó éjszakájáig, amikor elkészíti éves elszámolását , hogy meg kell halnia. Ez a legfőbb feladata. Hogyha ezt mindig észben tartja, akkor képes lesz a hűség és a gyermeki kötelesség útja szerint élni, számtalan veszélyt és csapást el fog kerülni, távol tudja tartani magát a betegségektől és a balsorstól, sőt mi több: hosszan élvezheti az életet. Nagyszerű személyiséggé fog válni, aki sok csodálatra méltó tulajdonsággal rendelkezik.

 
2 499 Ft
Akció: 2 125 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A RÓZSAKERESZT REJTÉLYEI

Attraktor Könyvkiadó, 2016

 

A kérdés, ami vizsgálódásunk küszöbén felvetődik, a következő: kik vagy mik voltak a Rózsakeresztesek? Mikor és hol szökkentek szárba, tanaik milyen különleges befolyással bírhattak, és az általuk folytatott gyakorlatok milyen hatással voltak a világra? Eme kérdéseket a tőlünk telhető legnagyobb egyértelműséggel próbáljuk megválaszolni, már amennyire az egy ilyen rejtélyes és különös téma esetében egyáltalán lehetséges; s mindezeket saját, elismert vezetőik és tanítványaik írásaiból átemelt bőséges kivonatokkal kívánjuk illusztrálni.

 
2 600 Ft
Akció: 2 080 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A SZOCIÁLIS AGY KULTÚRTÖRTÉNETE

Szerző: Katona Ferenc

Medicina Kiadó, 2016

 

E kultúrtörténeti kötet a kezdetektől egészen máig feltárja az emberi agy fejlődését, bemutatva azt is, hogyan alakított ki különféle civilizációkat, illetve kultúrákat.

 

A modern ember agya éppen sokoldalúsága, nagyfokú kreativitása miatt válhatott egyetemes érvényűvé a Földön, hiszen magába foglalja azt a szabályozást, amelyek a társadalmi életvitelhez nélkülözhetetlenek, lehetővé teszik az alkalmazkodást – ugyanakkor a kreativitást, a művészeti és tudományos tevékenységek magas fokú művelését is.

Több mint 100 kép gazdagítja a kötetet.

 
3 800 Ft
Akció: 3 420 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
  CORONATUS IN REGEM HUNGARIAE… - A MAGYAR URALKODÓKORONÁZÁSOK ÉRMEI

Szerkesztette: Bertók Krisztina

Erdélyi Nemzeti Történeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Múzeum, 2016

 

A kötet közös kiadványaként, kifejezetten tudományos missziós céllal látott napvilágot. Be kívánja mutatni a Magyar Királyság újkori történetének legfontosabb ceremoniális eseményét, az uralkodókoronázásokat és az ezekre készült különféle koronázási érmeket és zsetonokat az 1508 és 1916 közötti időszakból. A kötet széles válogatással nyújt betekintést a késő középkorban Székesfehérvárott, majd 1563-tól Pozsonyban, 1622-től részben már Sopronban, majd 1792-től részben Budán tartott szertartások és koronázási érmek históriájába. A kötet végig színes, szinte minden oldalán színes fotóval különösen impozáns kiadvány.

 
4 900 Ft
Akció: 4 165 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
TŰZOLTÓ SZERKOCSIK MAGYARORSZÁGON

A kezdetektől a II. világháborúig

Szerzők: Berki – Bérczi – Borsos

Kossuth Kiadó, 2016

 

Könyvünkben unikális technikatörténeti kirándulásra invitáljuk az olvasót: a szakembernek nosztalgikus kalandozás, a laikusnak a rácsodálkozás élményét kínáljuk.

Az emberiség történetét végigkísérik az ősi elemek – tűz és víz, föld és levegő. A tűz, mint gyakorta megtapasztaljuk, akaratlanul is keletkezik, de felmerül a kérdés: hogyan kerül a helyszínre víz, avagy más oltóeszköz? A tűz oltása hivatás! Tűzoltónak lenni elkötelezettség, s a tiszta lélek önzetlensége, a segítő szándék alap emberi értékének a mindennapokba integrált tömény valósága.

 
5 990 Ft
Akció: 4 790 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
SOKSZÍNŰ VÁROSAINK

Kossuth Kiadó, 2016

 

E kötet írásai a múlt század kilencvenes éveiben születtek, és a pozsonyi Kalligram Könyvkiadó OS című folyóiratában éveken át, sorozatként jelentek meg. Ezek az esszék, interjúk, beszélgetések szerény adalékot jelenthetnek ahhoz, hogy a jövőben a tágabb történelmi köztudat ne etnonacionalista, hanem regionális pozícióból tekintsen a nemzetfogalom bonyolultságára.

 
3 200 Ft
Akció: 2 560 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  VÁROSANYÁK. MOZAIKOK A PÉCSI NŐK 19-20. SZÁZADI TÖRTÉNELMÉBŐL

Szerző: Árvai Tünde

Kronosz Kiadó – Pécs Története Alapítvány, 2016

 

„A könyv célkitűzése a pécsi nőtörténet néhány epizódjának bemutatásával megtenni az első lépést annak érdekében, hogy a méltánytalanul elfeledett női teljesítmények fokozatosan kikerüljenek a feledés homályából, és méltó hely jusson számukra a város történelmi emlékezetében. A helytörténetírás e tekintetben jelentős adósságokkal bír, ezért lehetetlen volt egy kötetbe sűríteni minden intézmény, egyesület és kiemelkedő személyiség bemutatását. A női élet különböző színtereire vonatkozó összefoglalások közreadásán túl fontos szempont volt a tárgyalásba ékelve megszólaltatni korabeli forrásokat, és közzétenni ilyen kontextusban még nem publikált képi illusztrációkat. A kötet fejezetei az első pécsi nőegyesület megalakulásától a második világháború végéig ívelő időszak eseményeiből szemezgetnek.”

 
3 200 Ft
Akció: 2 560 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A TÖKÉLETES NYELV KERESÉSE

Második, javított kiadás

Szerző: Eco, Umberto

Atlantisz Kiadó, 2016

 

Az Istent kihívó babiloni őskatasztrófa óta sokan álmodtak az elveszett közös, tökéletes nyelv megtalálásáról. Ez a kötet a kultúrtörténet egy alig ismert erdejének sűrűjébe vezeti az olvasót, aki elképesztően gazdag rengetegben barangolhat: az Édenkert nyelvétől a titkos bölcsességet kereső kabbalisták eksztázisán, a középkori teológusok vagy épp Dante tökéletes nyelvet kutató gondolatain, a felvilágosodás korának az ész egyetemességét hirdető filozófiáin és versengő nemzetein át a számítógépes nyelvekig, a mesterséges intelligenciáig.

Misztikus mélységek és a fantázia szárnysuhogása között Eco mester fanyar humora egyensúlyoz.

 
3 200 Ft
Akció: 2 560 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
  APÁCAMŰVELTSÉG MAGYARORSZÁGON A XV–XVI. SZÁZAD FORDULÓJÁN

Az anyanyelvű irodalom kezdetei

Szerző: Lázs Sándor

Balassi Kiadó, 2016

 

A középkori szerzetesek vagy apácák életmódjáról többnyire közhelyeket ismerünk. Pedig érdemes utánanézni: valójában mennyire voltak elzárva a világtól, mit tudhattak a kolostorfalakon túl zajló eseményekről? Bár az apácák alig-alig érintkezhettek idegenekkel, a kódexekben mégis nyoma maradt annak, hogy a fontos események híre eljutott hozzájuk, kéziratos könyveiket cserélgették, egy-egy legendát azonos formában több kolostorban is ismertek, s a szövegekbe olykor a népi vallásosság elemei is beszivárogtak. Kötetünk azt vizsgálja, milyen szellemi hatások érték a magyar domonkos, ferences és premontrei nővéreket, akik életüket a kolostorokban Krisztus követésének szentelték.

 
3 200 Ft
Akció: 2 880 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
RÉGI KÉPESLAPOK, RÉGI TÖRTÉNETEK - NAGYVÁRAD - OLASZI

Szerző: Péter I. Zoltán

Noran Libro, 2016

 

A világon az első levelezőlap 1869. október 1-jén az Osztrák-Magyar Monarchiában került forgalomba. Erre az osztrák-magyar postaigazgatóság által kiadott levelezőlapra a Correspondenz-Karte feliratot nyomtatták. Egy hónappal később Magyarországon ezt a feliratot Levelezési-lap-ra változtatták. A levelezőlap aztán gyorsan terjedt Európában és néhány éven belül azon túl is. Az Egyetemes Postaegyesület 1905-ben engedélyezte a lapok hátoldalának megosztását a címzés és az üdvözlőszöveg között, amit az Osztrák-Magyar Monarchiában 1905 januárjától vezettek be. De ettől még, akinek sok mondandója volt, sokszor teleírta a képet is. Könyvünkben Nagyvárad a Sebes-Körös északi partján elterülő részét, Olaszit ábrázoló felvételek találhatók, olykor a rájuk írt szöveggel együtt. A lapok minden esetben történetekkel gazdagítva a Monarchia végnapjáig mutatják be a várost, Nagyváradot.

 
3 600 Ft
Akció: 2 880 Ft
Kezdete: 2018.02.11
A készlet erejéig!
-20%
A CSALÓ BUDAPEST

Budapest százéves Titkai - 4. rész

Szerzők: Székely Vladimir, Tábori Kornél

Tudáspolc Kiadó, 2016

 

A csalás néha egyszerű, primitív. Ilyen például a gagyisok trükkje, akik rézgyűrűt adnak el arany gyanánt. Ehhez tulajdonképpen nem kell sok ész, mégis, a haszon reményében milyen sok balek bedől! A másik véglet a szuperintelligens csalók dolga, akik nem sajnálnak napokat tölteni egy-egy akció kidolgozásával. Ravasz leveleket írnak, hamis papírokat gyártanak, nagy pszichológiai érzékkel mozgatják a kiszemelt áldozatot és környezetét. A tolvajnak többnyire elég egy kis kézügyesség, meg álkulcs vagy feszítővas; a szélhámosnak, csalónak sokkal különb fegyverekre van szüksége. Leleményesség, műveltség, rábeszélő tehetség, rokonszenves modor csupa olyan tulajdonság, amelyet a szélhámos-típusokban néha csodálatos mértékben találunk meg.

 
2 590 Ft
Akció: 2 070 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
MÉRFÖLDKÖVEK A MAGYAR MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET-ÍRÁSBAN

Kulturális örökség sorozat

Kossuth Kiadó, 2015

 

„A művelődéstudomány az élet azon területei közé tartozik, amelyhez mindenki ért” – gondolják sokan megalapozatlanul. A művelődéstudomány ugyanis igen nagyszámú tudományterületet vonz magához és integrál, s ez megnehezíti a fogalmi tisztázását. A több mint ezer esztendő kulturális múltját nem könnyű összefüggő folyamatként bemutatni.

Az elmúlt évtizedekben több művelődéstörténeti kézikönyv és lexikon jelent meg, ám a modern szemléletű, nagyszabású monografikus szintézis még várat magára. Összességében azonban jelentős eredmények születtek. Felnőtt egy új generáció, amely az interdiszciplináris látásmódot már természetesnek veszi, és munkáiban következetesen érvényesíti.

 
2 490 Ft
Akció: 1 990 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A SAJTÓSZABADSÁG TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON 1914-1989

Szerkesztette: Paál Vince

Complex Kiadó, 2015

 

A magyar sajtó XX. századi történetének részletes feldolgozása a mai napig nem történt meg. A kötet, amit az olvasó kezében tart – három szerző tollából –, a magyarországi sajtószabadság történetének 1914 és 1989 közötti bemutatására tesz kísérletet.

 

A korszakhatár kezdő évszámát két okból is indokolt a vizsgálódás kezdetének választani. Az 1914. év az első világháború kitörésének esztendeje, a háborús viszonyok közepette pedig, amikor a hadi szempontok érvényesülése az elsődleges, a polgári szabadságjogok, így a sajtószabadság is rendszerint korlátozást szenved. Nem volt ez máshogy ekkor sem.

 
3 675 Ft
Akció: 3 310 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
SZTAMBUL

Szerző: Kós Károly

Helikon Kiadó, 2015

 

Constantinopolis? Bizánc? Sztambul? Kelet nyugati világvárosa, vagy a nyugati civilizáció keleti csücskének fővárosa. Eleinte egyszerű görög gyarmat, kikötőhely, kereskedelmi raktár, azután egy Rómát helyettesíteni hivatott keleti Róma; majd egy új, keleti birodalom székvárosa és egy keleti vallás és kultúra centruma, melyből egy világrengés után ismét más, újabb, keletibb vallás és kultúra fővárosává épült. Évszázadokon át a nagypolitika ütközőpontjában áll, művészeti sajátosságai egyszerre mutatnak európai és ázsiai gyökerekre, arról nem is beszélve, hogy a város története két emberöltőn keresztül meghatározta Magyarország történetét is.

 
3 490 Ft
Akció: 2 790 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
PÁRIZS FELFEDEZÉSE

Kultúrtörténeti útikalauz

Szerző: Éric Hazan

Typotex Kiadó, 2015

 

„Nincsenek elveszett léptek…”

Így kezdődik a Párizs történelmébe és történetébe bevezető, ínyenceknek szóló útikalauz. Első lépésben például azt mutatja be, hogy a többi nagyváros amőbaszerű terjeszkedésével szemben Párizs mindig újabb és újabb koncepciók szerint szervezte koncentrikus körökbe önmagát. Akár egy hagyma rétegei: felfejthető, és így korszakolható. Haussmann báró („Napóleon buldózere”) pedig kíméletlenül felszántotta a várost, hogy kialakítsa bulvárjait – az anekdota szerint azt is figyelembe vette, hogyan juthat el a leggyorsabban a szeretőjéhez.

 
4 800 Ft
Akció: 4 080 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
AZ ERKÖLCSTELEN BUDAPEST

Budapest Százéves Titkai 3.

Szerzők: Székely Vladimir, Tábori Kornél

Tudáspolc Kiadó, 2015

 

E könyvben minden benne van, ami érdekesség a cím alá csak foglalható. A 100 év előtti Budapest összes éjszakai és nappali erkölcs- és tisztességtelenségei. Konkrét esetek. Jellemző alakok. Irodalmi nívó. Becsületes szándék, szókimondás, pártatlanság.

 
2 590 Ft
Akció: 2 070 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-35%
A TOLVAJNÉP TITKAI - Budapest Százéves Titkai 2.

Szerző: Székely Vladimir, Tábori Kornél

Tudáspolc Kiadó, 2015

 

Budapest, e hirtelen-nőtt nagyváros a XIX. század második felében fejlődött világvárossá, többek között lakossága lélekszámának gyors növekedése által kísérve. E nyilvánvalóan üdvös fejlődés velejárója volt, hogy a betelepülők hozták magukkal hagyományaikat, szokásaikat – sajnos a bűnözést illető szokásaikat is.

Milyen volt Budapest 100 évvel ezelőtt? Milyen volt a szegénység, a nyomor, az alvilág, a bűnözés, a szex egy sztár-riporter és egy rendőrtiszt, Tábori Kornél és Székely Vladimír szemével? Mindezekre választ kapunk a Budapest Százéves titkai könyvsorozat köteteiből. Tábori és Székely az 1900-as évek első évtizedében egy sor, a főváros bűnügyi helyzetével, problémáival foglakozó könyvet írt. Ezeknek biztosítunk új nyilvánosságot jelen sorozattal.

 
2 590 Ft
Akció: 1 685 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A MAGYAR SZENT KORONA

Szerző: Tóth Endre, Szelényi Károly

Kossuth Kiadó, 2015

 

Kevés olyan emlékünk maradt a múltból, amely Árpád-házi királyokhoz köthető. Palotáik csekély maradványai vészelték át a századokat, és ritka véletlen, ha sírjuk érintetlen maradt. Az Árpád-ház drágaságaiból, kincstárából – a koronázási jelvények kivételével, amelyeket különleges helyzetük miatt elkülönítve őriztek – itthon semmi nem maradt meg. A koronázási jelvények már ezért is megkülönböztetett figyelmet érdemelnek. A Szent Korona, vele a jogar, az országalma és a palást nemzeti ereklyék: történelmünk régi századainak fennmaradt tanúi. Méltán jelképezik az ezeréves magyar államiságot. A számtalan kalandot, veszélyt, romlást megélt, de a pusztulást mégis elkerülő Szent Korona mintegy az ország sorsát jelképezi akkor is, ha eredete és készítése körül bizonytalanság van.

 
3 990 Ft
Akció: 3 190 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
MŰVELŐDÉSPOLITIKAI ÍRÁSOK

Szerző: Hóman Bálint

Attraktor Könyvkiadó, 2015

 
2 400 Ft
Akció: 1 920 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
AZ URALKODÁS MŰVÉSZETE

Szerző: Bonaparte Napoleon

Helikon Kiadó, 2015

 

A Helikon Zsebkönyvek sorozat nyitókötete a világtörténelem egyik legnagyobb hadvezérének gondolkodásába enged bepillantást: Az uralkodás művészetében először olvashatók magyarul Bonaparte Napóleon szellemes, a Machiavellit megszégyenítő cinizmust sem nélkülöző, olykor pedig megdöbbentően aktuális gondolatai háborúról és békéről, politikáról és törvényhozásról, vallásról és társadalomról, családról és szerelemről.

 
999 Ft
Akció: 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!


Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.