Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Szűrés
Szerző(k) 
Sorozatcím 
Ár
750 Ft - 35 100 Ft
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Polgári jog


Termék sorrend módosítás:


-10%
  A TRUST BEVEZETÉSE MAGYARORSZÁGON ÉS A NEMZETKÖZI GYAKORLAT

Válogatott tanulmányok a STEP Hungary 2014., 2015. és 2016. évi konferenciáján elhangzott előadások alapján

Szerkesztők: Menyhei Ákos; Sándor István

Szerzők: B. Szabó Gábor; Ghira Márton; Hamza Gábor; Havel Bohumil; Illés István; Kolozs Borbála; Magyar Csaba; Menyhei Ákos; Palasikné dr. Kirschner Dóra; Pihera Vlastimil; Ronovská Kateřina; Rybaltovszki Péter; Sági Barnabás; Sándor István; Schurr Francesco A.; Venardos Angelo; Vicari Andrea

HVG-ORAC Kiadó, 2017

 

Az új Ptk. hatálybalépésével került bevezetésre a magyar jogrendszerbe a bizalmi vagyonkezelés jogintézménye. A STEP Hungary – mint a Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) nemzetközi szervezet magyarországi része – aktív tevékenységet fejt ki a bizalmi vagyonkezelés minél szélesebb körben való megismertetésében, és ennek megvalósítása érdekében már évek óta rendszeresen szervez szakmai konferenciákat ebben a témakörben.

 
4 500 Ft
Akció: 4 050 Ft
Kezdete: 2017.04.19
A készlet erejéig!
-10%
A BIZALMI VAGYONKEZELÉS ÉS A TRUST

Jogtörténeti és összehasonlító jogi elemzés

Második, átdolgozott kiadás

A kézirat lezárva: 2017. február 1.

Szerző: Sándor István

HVG-ORAC Kiadó, 2017

 

Az új Ptk. hatálybalépésével bevezetésre került a bizalmi vagyonkezelési szerződés, amelynek a magyar jogban nincsenek történeti előzményei. A vagyonkezelés tételes jogi szabályozása azonban illeszkedik abba a jogalkotási nemzetközi tendenciába, amely az angolszász eredetű trust és annak szerepeit betöltő jogintézményeknek a római jogi hagyományokon nyugvó és a vegyes jogrendszerekben történő térnyerésében valósult meg a közelmúltban.

 
6 720 Ft
Akció: 6 050 Ft
Kezdete: 2017.04.06
A készlet erejéig!
-10%
Társasházakról szóló törvény magyarázata.

Szerző: Kiss Gábor

HVG-ORAC Kiadó, 2017

 

A kézikönyv a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény ismertetésére vállalkozik. A kommentár műfajából adódóan részletesen bemutatja az egyes társasháztulajdonnal kapcsolatos intézmények lényeges sajátosságait. A jobb megértés érdekében a hatályos törvényszöveg rendelkezéseihez fűzött magyarázatok utalnak a későbbi fontosabb törvénymódosítások mögött rejlő jogalkotói szándékra is. A kötet a teljesség igényével dolgozza fel a témához kapcsolódó szakirodalmat és az irányadó bírói gyakorlatot, különös tekintettel a Kúria elvi határozataira.

 
6 000 Ft
Akció: 5 400 Ft
Kezdete: 2017.04.06
A készlet erejéig!
FELELŐSSÉGTAN

A kézirat lezárva: 2016. december 31.

Szerző: Ujváriné Antal Edit

Patrocinium Kiadó, 2017

 

A 2014. március 15-én hatályba lépett Polgári Törvénykönyv érinti a polgári jogi felelősség egész rendszerét. A szerző még a Ptk. hatálybalépése előtt igyekezett átdolgozni a korábbi jegyzetet az új szabályokra figyelemmel a Novotni Alapítvány (Miskolc, 2014) által megjelentetett Felelősségtan tankönyvben, amely e könyv előzményének tekintendő. A könyv jelen formájában történt átdolgozásával a szerző egyik szándéka továbbra is az volt, hogy minteg átültesse azokat a főbb gondolatokat, amelyek a magyar polgári jogi felelősség történeti fejlődését jellemezték, ezért a hatályos joganyag elemzésén túlmutat. A szerző a jogintézmények feldolgozása során néhány tekintetben visszautal az 1959-es Ptk.-ra, és nagymértékben támaszkodik a polgári jogi felelősség-elmélet időtálló eredményeire, kiváló jogtudósok gondolataira, a kodifikációs fogalmat segítő, ill. a hatályba lépés óta megjelent, igen magas színvonalú szakirodalmi anyagra.

 
3 650 Ft
ORVOSI KÁRTÉRÍTÉS

Bírói gyakorlat füzetek 20.

Szerző: Pribula László

Opten Kft., 2016

 

Az elmúlt évtizedekben Magyarországon is – követve a nemzetközi fejleményeket – jelentősen növekedtek az egészségügyi szolgáltatókkal szemben kártérítés megfizetése iránt indított polgári peres eljárások. A köznyelvben helytelenül „orvosi műhiba”-pereknek nevezett jogviták az általános polgári jogi kártérítési felelősségen alapulnak, azonban a jogalkalmazás figyelembe veszi a jogviszony sajátosságait. Az egészségügyi szolgáltatóval szemben fellépő beteg (hozzátartozó) rendszerint nem rendelkezik szakmai ismeretekkel, nem várható el tőle a károsodásként állított szövődmény, egészségromlás, halál okának meghatározása, sőt annak az orvosi mulasztásnak a megjelölése sem, amely hivatkozása szerint a károsodást okozta.

 
4 935 Ft
-10%
INGATLANJOG I.

A kézirat lezárva: 2016. október 1.

Szerzők: Fónyiné Kazareczki Andrea, Tolnai Ildikó

Complex Kiadó, 2016

 

A Ptk. magánjogi sorozat új kötetével egy olyan kézikönyvet szeretnénk a jogalkalmazók kezébe adni, amely számos gyakorlati példán át mutatja be a peres gyakorlatot, a hatékony jogszerzéshez és jogérvényesítéshez vezető utat, hogy minél színvonalasabban képviselhessék ügyfeleik érdekeit és szerezzenek érvényt jogaiknak, támogassák kötelezettségeik teljesítését.

 
7 340 Ft
Akció: 6 605 Ft
Kezdete: 2016.12.13
A készlet erejéig!
-15%
SZERZŐDÉSI JOG - ÁLTALÁNOS RÉSZ

Szerző: Vékás Lajos

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2016

 

"Ez a könyv a magyar polgári jog szerződési jogának alapjait foglalja össze. Kiindulópontja a 2013. évi V. törvénnyel megalkotott Polgári Törvénykönyv. A szerző a magyar tételes jogszabályok mögött rámutat a magánjogi szerződés általános tulajdonságaira, az európai szerződési jogok közös vonásaira is. Ez a közös alap a kontinentális európai magánjog vizsgálata során könnyen felfedezhető, hiszen - amint arra már egy évszázaddal ezelőtt Grosschmid Béni is rámutatott - a szerződési jogok úgy hasonlítanak egymásra, mint egyik tojás a másikhoz. A könyv elsődlegesen az egyetemi jogi karok oktatását kívánja szolgálni, de a szerző reményei szerint haszonnal forgathatják a gyakorlatban dolgozó jogászok is." (Részlet a szerző előszavából)

 
7 200 Ft
Akció: 6 120 Ft
Kezdete: 2016.11.20
A készlet erejéig!
HÁZASSÁGI VAGYONJOG AZ ÚJ PTK.-BAN

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja (2014) kiegészítése

A kézirat lezárva: 2016. június

Szerző: Dr. Csűri Éva

Opten Kft., 2016

 

A kötet a 2013. évi V. törvény 2016. május 31. napján hatályos szövege alapján készült.

Az Opten új könyve, amely egyben a Ptk. nagykommentár kiegészítő kötete a házassági vagyonjog új Ptk.-ban szereplő szabályainak a kommentárhoz képest részletesebb, kibővített magyarázata. A könyv – amelyet a terület egyik legkiemelkedőbb szakértője, Csűri Éva nyugalmazott kúriai bíró írt – a Ptk. családjogi könyve házassági vagyonjogi címének nyújtja az azóta alakuló bírói gyakorlatot is tárgyaló magyarázatát. A könyvben részletesen kifejtésre kerülnek olyan kérdések is, amelyek az Opten Ptk. kommentárjából terjedelmi okok miatt kimaradtak.

 
4 740 Ft
-15%
  ELŐRELÁTHATÓ KÁROK? AZ ELŐRELÁTHATÓSÁGI KORLÁT HATÁSA SZERZŐDÉSSZEGÉSI KÁRTÉRÍTÉSI JOGUNKRA

Szerző: Csöndes Mónika

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2016

    

E munka célul tűzi, hogy az előreláthatóságról, annak (tételes jogi) szabályáról kritikai elemzést adjon, a gyakorlatban való alkalmazhatóságáról állást foglaljon; azonosítsa továbbá az alkalmazása során felmerülő értelmezési kérdéseket, nehézségeket, s egyúttal válaszokat keressen, megoldási alternatívákat adjon ezekre más jogrendszerek joggyakorlatának, jogirodalmi eredményeinek kritikai hasznosításával.

 
4 200 Ft
Akció: 3 570 Ft
Kezdete: 2016.09.02
A készlet erejéig!
-10%
NAGYKOMMENTÁR A SZOCIÁLIS TÖRVÉNYHEZ

Complex Kiadó, 2016

 

A nagykommentár az eredetileg még 1993-ban megalkotott, és azóta számos alkalommal módosított szociális kódex rendelkezéseit magyarázza, a műfajnak megfelelően paragrafusról paragrafusra. A nagykommentár szerzői részben a témáért felelős minisztérium munkatársai, részben egyetemi szakemberek.

 
9 975 Ft
Akció: 8 980 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
-10%
SZERZŐDÉSSZEGÉS A POLGÁRI JOGBAN

A kézirat lezárva: 2016. május 2.

Szerző: dr. Leszkoven László

Complex Kiadó, 2016

 

A szerződésszegés kérdésköre - aligha vitathatóan - a szerződési jog egyik legintenzívebb területe. A szerződés lényege, hogy a felek által célzott szolgáltatás megvalósuljon, ha ez elmarad, nyomban előáll a szerződésszegés állapota.

A könyv a szerződésszegés polgári jogi szabályai címet viseli. A szerző e monográfiában kizárólag a magyar polgári jog szabályait tekinti át a régi magyar magánjogi irodalom remekeiből (elsősorban Grosschmid Béni, Szladits Károly, Beck Salamon műveiből) vett, máig is irányadó gondolatokon elindulva, mindvégig a hatályos polgári jog talaján mozogva.

 
7 340 Ft
Akció: 6 605 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
-10%
Hitelbiztosítékok.

Új magánjog sorozat 13. kötete

A kézirat lezárva: 2016. szeptember 15.

Szerzők: Anka Márton; Anka Tibor; Bodzási Balázs; Leszkoven László; Pomeisl András

Szerkesztette: Bodzási Balázs

HVG-ORAC Kiadó, 2016

 

A polgári jogon belül a hitelbiztosítékok joga a rendszerváltozás óta eltelt időszak alatt kiemelkedően fontos szerephez jutott. Ennek hátterében az áll, hogy piacgazdasági körülmények között a hitelbiztosítékoknak meghatározó a gazdasági jelentőségük, hiszen közvetlen kapcsolatban állnak a hitelélettel. Szoros az összefüggés a hitelbiztosítékok és a hitelnyújtás, annak feltételei és költségei között.

 
9 000 Ft
Akció: 8 100 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
-10%
KIÉ A PÉNZEM?

A pénz dologi jogi vizsgálata

A kézirat lezárva: 2016. március 31.

Szerző: dr. Gárdos István

Complex Kiadó, 2016

 

A kötet témája a pénz, a vizsgálat tárgyát képező kérdések pedig a polgári jog, azon belül elsősorban a dologi jog területére esnek, de számos vonatkozásban érintik a kötelmi jogot is.

A pénz és a dologi jog két olyan terület, amely a magyar jogban az elmúlt bő félévszázad során meglehetősen mostoha bánásmódban részesült. A kellő szintű jogi tudás hiánya látványosan megmutatkozott abban a bizonytalanságban és értetlenségben, ahogy a magyar társadalom a Magyarországot a 2009-et követő években elérő pénzügyi válság következményeivel próbált szembenézni.

 
5 240 Ft
Akció: 4 715 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
-10%
FOGYASZTÓI ADÁSVÉTEL, KELLÉK- ÉS TERMÉKSZAVATOSSÁG

Elemzések az uniós jog és az új Ptk. kapcsolatához

A kézirat lezárva: 2016. február 1.

Szerző: dr. Fuglinszky Ádám

Complex Kiadó, 2016

 

Fuglinszky Ádám legújabb könyve a fogyasztói adásvétel, a kellékszavatosság és a termékszavatosság kérdéskörével foglalkozik, különös tekintettel azokra a problémás pontokra, amelyek az új Ptk. és az uniós jog találkozásával függenek össze. A munka elméleti igényességgel közelít tárgyához, ugyanakkor számos gyakorlati kérdésre keres és talál választ.

 
4 190 Ft
Akció: 3 770 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
-15%
  TANULMÁNYOK A BIZALMI VAGYONKEZELÉS JOGI SZABÁLYOZÁSÁNAK ELMÉLETI ALAPJAIRÓL

Szerkesztette: Kisfaludi András

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2015

 

A bizalmi vagyonkezelés az új Polgári Törvénykönyv által bevezetett intézmény a magyar polgári jogi szabályozásban. A jogászi szakma előtt most az a feladat áll, hogy ezt a jogi konstrukciót megfelelő szakértelemmel működésbe helyezze kiszolgálva ezzel a kezelésre váró vagyonok tulajdonosait, illetve a vagyonkezelést mint üzleti tevékenységet folytató vállalkozókat. A kötetben szereplő tanulmányok a bizalmi vagyonkezelés törvényi koncepcióját és tételes szabályozását megalapozó írások, amelyek a kodifikációs munka során keletkeztek.

 
4 800 Ft
Akció: 4 080 Ft
Kezdete: 2016.02.02
A készlet erejéig!
-10%
  A FELELŐSSÉG KÉRDÉSEI AZ UTAZÁSI SZERZŐDÉSEK ÉS AZ UTASJOGOK KÖRÉBEN

A kézirat lezárva: 2015. szeptember 15.

Szerző: Zoványi Nikolett

HVG-ORAC Kiadó, 2015

 

Az idegenforgalmi szektorban lezajlott jelentős EU-szintű változások az utazási szolgáltatók objektív felelősségének kialakulását és szektorspecifikus utasjogok megjelenését eredeményezték. A könyv ezért az utazási szektorban jelen lévő utasjogok érvényesülésével, a szolgáltatók felelősségével, a felelősség alóli mentesülés Európai Unió Bírósága által sajátosan értelmezett esetköreivel foglalkozik. Rendszerezett formában gyűjti egybe és kritikus szemlélettel elemzi a gyakorlatban sokszor csupán a nemzeti bíróságok döntései nyomán értelmezett utasjogokat és felelősségi kérdéseket. A folyamatban lévő EU-szintű jogszabályi revíziókat is górcső alá vonva igyekszik a fogyasztó utas és a felelősség címzettjeként megjelenő szolgáltató szempontjából is egy didaktikus módon felépített rendszert felvázolni, ezzel segítve az utazási szektor résztvevőit a jogkövető magatartás kialakításában és a vitarendezés leginkább megfelelő, hatékony módjának megtalálásában.

 
4 500 Ft
Akció: 4 050 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
POLGÁRI JOG III. - Szakvizsga felkészítő kötet

Az öröklési jog, A családi jog

A kézirat lezárva: 2016. augusztus 20.

Szerző: Miskolczi Bodnár Péter

Patrocinium Kiadó, 2016

 

Első kötet.

Második kötet.

A szerző a kötetet az Igazságügyi Minisztérium által kiadott
hivatalos tételsor mentén írták meg, tematikusan rendezve az egyes
témakörökhöz tartozó joganyagot és bírósági gyakorlatot. A
kötet célja egyrészt az, hogy átfogó ismereteket biztosítson
minden témakörben, másrészt pedig rávilágítson az egyes
kérdésekkel kapcsolatban jelentkező jogértelmezési és
joggyakorlatban felmerülő problémákra is.

 
4 400 Ft
POLGÁRI JOG II. - Szakvizsga felkészítő kötet

A kötelmi jog, A Ptk.-ban foglalt egyes szerződések

Második, hatályosított kiadás

A kézirat lezárva: 2016. augusztus 20.

Szerzők: Boóc Ádám, Grad-Gyenge Anikó, Fábián Ferenc, Ocskó Eszter, Sándor István

Szerkesztette: Sándor István

Patrocinium Kiadó, 2016

 

Első kötet.

Harmadik kötet.

A szerzők a kötetet az Igazságügyi Minisztérium által kiadott
hivatalos tételsor mentén írták meg, tematikusan rendezve az egyes
témakörökhöz tartozó joganyagot és bírósági gyakorlatot. A
kötet célja egyrészt az, hogy átfogó ismereteket biztosítson
minden témakörben, másrészt pedig rávilágítson az egyes
kérdésekkel kapcsolatban jelentkező jogértelmezési és
joggyakorlatban felmerülő problémákra is.

 
4 400 Ft
ATIPIKUS SZERZŐDÉSEK

A kézirat lezárva: 2015. június 30.

Szerzők: Auer Ádám, Balog Balázs, Jenovai Petra, Juhász Ágnes, Papp Tekla, Strihó Krisztina, Szeghő Ágnes

Szerkesztette: Papp Tekla

Opten Kft., 2015

 

A magyar szerződési jog egyik erősödő jelensége, hogy a legtöbb szerződés már nem sorolható be egyértelműen valamilyen jól azonosítható szerződés-típusba. Az "Atipikus szerződések" című könyv ezeket a gazdasági életben fontos szerepet játszó speciális megállapodásokat dolgozza fel.

 

 
4 515 Ft
SAJTÓ-HELYREIGAZÍTÁS

Bírói gyakorlat füzetek 16.

Szerző: Pribula László

Opten Kft., 2015

 

A sajtó-helyreigazítási per egy különleges szabályozású, gyors és hatékony jogvédelmet biztosító, csak korlátozott bizonyítást engedő polgári per, amelyben a sajtóközlemény által érintett személy egyetlen – sem más keresettel összekapcsolható, sem viszontkeresettel nem támadható – követelést érvényesíthet a sajtószervvel szemben: a vele kapcsolatban megjelent, megalapozatlannak állított közlések helyreigazítását. A sajtónyilvánosság a demokratikus társadalmak alapvető és elengedhetetlen része; ugyanakkor a nyilvánosság arra is alkalmas, hogy a jogsértések által érintettek személyiségi jogai jelentős sérelmet szenvedjenek.

 
4 935 Ft
-10%
FIDUCIARY PROPERTY MANAGEMENT AND THE TRUST

Historical and Comparative Law Analysis

Szerző: Sándor István

HVG-ORAC Kiadó, 2015

 

In the history of law, the English institution of the trust is one of the most original and least straightforward institutions in the theory of private law,which rests on the foundations of Roman law. On the other hand the legal institution of the trust and similar legal arrangements were introduced in several countries with civil law and mixed jurisdiction.

 
8 000 Ft
Akció: 7 200 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
-10%
POLGÁRI JOGI IRÁNYMUTATÁSOK, MAGYARÁZATOKKAL

A Kúria hatályos elvi iránymutatásainak gyűjteménye

Új magánjog sorozat 12.

Szerzők: Orosz Árpád, Pomeisl András, Wellmann György

HVG-ORAC Kiadó, 2015

 

A gyűjtemény teljeskörűen tartalmazza a jelenleg hatályos 232 polgári jogi tárgyú iránymutatást, melyek végleges katalógusa kétlépcsős kúriai felülvizsgálatot követően (először az 1/2014. PJE határozattal, majd a 2/2015. BKMPJE határozattal és a 3/2015. PJE határozattal) 2015 nyarára alakult ki.

 
8 000 Ft
Akció: 7 200 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
TULAJDONJOG MEGSZERZÉSE EREDETI SZERZÉSMÓDDAL

Bírói gyakorlat füzetek 15.

Szerző: Orosz Árpád

Opten Kft., 2015

 

A kötet tartalmából: Tulajdonszerzés hatósági határozattal és hatósági árveréssel; Kisajátítás; Elbirtoklás; Ingó dolog elbirtoklása; Ingatlan eszmei hányadának, föld egy részének elbirtoklása; Tulajdonszerzés gazdátlan javakon, találás.

 
4 935 Ft
POLGÁRI JOG I. - Szakvizsga felkészítő kötet

Polgári jog alapelvei, az ember, mint jogalany, a személyiségi jogok, a dologi jog

Második, hatályosított kiadás

Szerkesztés lezárásának dátuma: 2016. augusztus 20.

Szerzők: Dr. Boóc Ádám, Dr. Grád-Gyenge Anikó, Dr. Szűcs Imre

Szerkesztő: Sándor István

Patrocinium Kiadó, 2016

 

Második kötet.

Harmadik kötet.

A szerzők a kötetet az Igazságügyi Minisztérium által kiadott
hivatalos tételsor mentén írták meg, tematikusan rendezve az egyes
témakörökhöz tartozó joganyagot és bírósági gyakorlatot. A
kötet célja egyrészt az, hogy átfogó ismereteket biztosítson
minden témakörben, másrészt pedig rávilágítson az egyes
kérdésekkel kapcsolatban jelentkező jogértelmezési és
joggyakorlatban felmerülő problémákra is.

 
4 300 Ft
  A FIZETÉSI MEGHAGYÁSOS ELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ 2009. ÉVI L. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA

A kézirat lezárva: 2015. január

Szerzők: Molnár Judit, Nyilas Anna

Szerkesztette: Osztovits András

OPTEN Kft., 2015

 

2010. június 1. napjától a fizetési meghagyásos eljárás a közjegyző hatáskörébe tartozik. A közjegyzői nemperes eljárások egy speciális fajtája, amelyre a 2009. évi L. törvényt és háttérjogszabályként az 1952. évi III. törvényt kell alkalmazni.

A fizetési meghagyás intézmények alapgondolata, hogy ott, ahol a követelés maga nem vitás, annak érvényesítésénél a peres eljárás hosszadalmas és költséges formáinak alkalmazása felesleges, és mindkét fél érdekében mellőzendő.

 

A kommentár a fizetési meghagyásról szóló 2009. évi L. törvényt 2014. március 15. napján hatályos szövegét alapul véve készült.

 
9 900 Ft
HIBÁS TELJESÍTÉS

Bírói Gyakorlat Füzetek 14.

Szerzők: Bartal Géza, Farkas Attila

Sorozatszerkesztő: Osztovits András

Opten Kft., 2015

 

A tartalomból:

A szerződés hibás teljesítése; Kellékszavatosság, az egyes kellékszavatossági jogok; Kellékszavatossági határidők; Kártérítés hibás teljesítés miatt; Jótállás; Közös szabályok, eljárási kérdések, egyebek

 
4 935 Ft
-10%
INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS

Az új Ptk. alapján - Új magánjog sorozat 11.

Szerző: Petrik Ferenc

Szerkesztő-lektor: Kovács András György

HVG-ORAC Kiadó, 2015

 

Az új Polgári Törvénykönyv alapvetően átformálta az ingatlan-nyilvántartási eljárást. Az új Ptk. tartalmazza az ingatlan-nyilvántartás elveit, a közhitelességre, a bejegyzésre, feljegyzésre és a rangsorra, ranghelyre vonatkozó részletes szabályokat, valamint meghatározza az ingatlan-nyilvántartás helyesbítésének rendjét, ideértve a törlési perek szabályait. Az új törvénykönyv az ingatlan-nyilvántartás anyagi jogi rendelkezéseinek rögzítése mellett számos ponton az eljárási szabályokat is érinti, például a ráépítés, az elidegenítési és terhelési tilalom, a zálogjog, az elbirtoklás tekintetében. E változások hatással vannak a vonatkozó bírói gyakorlatra is, a kötet ugyanakkor a szükséges szelekciót elvégezve azokat a döntéseket ismerteti, amelyek az új szabályozás mellett is alkalmazhatóak.

 
8 000 Ft
Akció: 7 200 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
AZ EMBER MINT JOGALANY

A 2013. évi V. törvény alapján

Az új Polgári Törvénykönyv rövid magyarázata

Szerző: Dr. Navratyil Zoltán

Menedzser Praxis Szakkiadó, 2016

 

A Polgári Törvénykönyvnek az emberre mint jogalanyra vonatkozó része négy egységből áll: az ember jogképessége, az ember cselekvőképessége, a személyiségi jogok, a szerzői jog és iparjogvédelem. A kötet ennek a négy témakörnek az átfogó, közérthető leírását adja.

 
2 520 Ft
-10%
LEHETETLEN SZERZŐDÉSEK

Szerző: Bán Dániel

HVG-ORAC Kiadó, 2015

 

A szerződéseket teljesíteni kell – visszhangozzák a civilisztika évezredes falai. Előfordulhat azonban, hogy valamilyen – már a szerződéskötés időpontjában fennálló – oknál fogva a teljesítésre bizonyosan nem kerülhet sor vagy a szerződéssel elérni kívánt (gazdasági) cél megvalósítása egyébként lehetetlen.

 

Miképpen viszonyuljon a jog a már eleve teljesíthetetlen szerződésekhez, s mit kezdjen azzal, aki lehetetlent ígér? Számon kérhető a betarthatatlan ígéret? És egyáltalán: alkalmas lehet a jog arra, hogy kikényszerítse a lehetetlent?

 
5 000 Ft
Akció: 4 500 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
-10%
KÁRTÉRÍTÉSI JOG

Új magánjog sorozat 7.

Szerző: Fuglinszky Ádám

HVG-ORAC Kiadó, 2015

 

Az új Polgári Törvénykönyv alapvető, koncepcionális változásokat hozott a kártérítési jog területén. Fuglinszky Ádám munkája átfogóan, a teljesség igényével mutatja be az új Ptk. kártérítési felelősségre vonatkozó rendelkezéseit. A kötet minden bizonnyal a magyar kártérítési jog legrészletesebb feldolgozását nyújtja Eörsi Gyula és Marton Géza monográfiái óta.

 
9 000 Ft
Akció: 8 100 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
A JOGI SZEMÉLY

A 2013. évi V. törvény alapján

Az új Polgári Törvénykönyv szövegének rövid magyarázata

Szerző: Dr. Csehi Zoltán

Menedzser Praxis Szakkiadó, 2014

 

Az új Polgári Törvénykönyvet hosszú előkészítő munkák után 2013. február 11-én fogadta el az Országgyűlés, amely 2014. március 15-én lépett hatályba. A jelen munka a Kódex rövid magyarázatát tartalmazza, elsődlegesen a lényegi összefüggések megvilágítását célozza.

A rövid idő ellenére megpróbáltunk lényegre koncentráló, a törvény szövegéhez kapcsolódó tömör magyarázatokat írni, amelyek nem a teljesség igényével fogalmazódtak meg. A törvény szövegének az olvasása egy új jogszabály esetében még az újdonság élményét is hordja, a szöveghez fűzött kommentárok a lényegre és az összefüggésekre koncentrálnak.

Az új törvényművet már két jogszabály is módosította, a 2013. évi CXXXV. törvény, valamint a 2013. évi CCLII. törvény, ezeket a módosításokat átvezettük a szövegen.

 
3 150 Ft
ÖRÖKLÉSI JOG

A 2013. évi V. törvény alapján

Az új Polgári Törvénykönyv szövegének rövid magyarázata

Szerző: Dr. Csehi Zoltán

Menedzser Praxis Szakkiadó, 2014

 

„A jelen kis könyvben az új Polgári Törvénykönyv öröklési normáit értelmezzük az új jogszabályok alapján, és próbálunk a szabályozás olyan összefüggéseire is rámutatni, amelyek a megértést segítik.”

 
1 890 Ft
-10%
A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ FELELŐSSÉGE

Szerzők: dr. Bándi Gyula, dr. Berke Barna, dr. Békés Balázs, dr. Csehi Zoltán, dr. Csőke Andrea, dr. Dzsula Marianna, dr. Gellér Balázs József, dr. Kiss György, dr. Kovács Zsolt, dr. Kraudi Adrienne, dr. Lajer Zsolt, dr. Sobor Dávid, dr. Várhomoki-Molnár Márta

Szerkesztette: dr. Csehi Zoltán, dr. Szabó Marianna

Complex Kiadó, 2015

 

A vezető tisztségviselő felelősségének kérdése sokszor került a viták kereszttüzébe az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével. Ez a kézikönyv nem csak arra vállalkozik, hogy bemutatja a legfontosabb polgári jogi szabályokat, a polgári jogi felelősség alapjait, hanem ezen túl, jogágakon átívelve, közérthetően összefoglalja a téma által érintett különböző területek szabályozását is.

 
5 240 Ft
Akció: 4 715 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
-10%
  A SZEMÉLYISÉG ÉS A MÉDIA A POLGÁRI ÉS A BÜNTETŐJOGBAN

Complex Kiadó, 2014

 

A kötet célja, hogy a személyiség védelme és a média szövevényes kapcsolatrendszerében egyfajta Ariadné-fonálként megpróbáljon utat mutatni egy-egy fontosabb kérdésben. A fonál első állomása, a kiindulópont, amely a jog számára egy megragadhatatlan érték: a személyiség.

Innen indulva számos izgalmas, elgondolkodtató, különböző nézőpontot felvillantó tanulmány szerepel a kötetben, és tekintettel arra, hogy a szólás szabadságáról van szó, az olvasó által akár vitatható álláspontok segítenek eloszlatni azt az illúziót, hogy a személyiségnek és a személyiségi jogoknak létezik egysíkú dimenziója. A kötet a személyiségvédelem körében egységes koncepció alapján felöleli a téma polgári jogi és büntetőjogi vonatkozásait, bemutatva a régi és az új Polgári Törvénykönyv, valamint az új Büntető Törvénykönyv dogmatikai alapvetéseit és az ide vágó hazai bírói gyakorlatot.

 
3 150 Ft
Akció: 2 835 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
  AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV MAGYARÁZATA - KOMMENTÁR A 2013. ÉVI V. TÖRVÉNYHEZ

+CD

Szerzők: Kecskés László, Navratyil Zoltán, Csehi Zoltán, Barzó Tímea, Kenderes Andrea, Szilas Péter, Kemenes István, Benke József, Landi Balázs, Fézer Zoltán, Garamvölgyi Róbert, Bán Dániel, Nemessányi Zoltán, Lajer Zsolt, Kelemen Dániel, Kovács Zsolt, Matovics Rúben, Nochta Tibor

Szerkesztette: Csehi Zoltán

Menedzser Praxis Szakkiadó, 2014

 

Kapcsos formátumú kiadvány.

 
28 350 Ft
TÁRSASHÁZI TÖRVÉNY

Hatályos: 2016. január 14-től
A szerkesztés lezárva: 2016. január 7.

Novissima Kiadó, 2016

 

- 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról
- kiegészítve a Ptk. közös tulajdonról és társasházról szóló címével, illetve a Ptké. vonatkozó részével
- 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról és 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról (részletek)
- 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
- A nemzetgazdasági miniszter 23/2013. (VI. 28.) NGM rendelete a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól
- 217/2009. (X. 2.) Korm. rendelet az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről

 
750 Ft
-10%
AZ ÜGYVÉDI FELELŐSSÉG ÉS BIZTOSÍTÁSA

Második, átdolgozott és aktualizált kiadás

A kézirat lezárása: 2014. október 30.

Szerző: Sándor István, Szűcs Brigitta

Lektor: Kovács Kázmér

HVG-ORAC Kiadó, 2014

 

Az ügyvédi tevékenység az 1990-es évek kezdetétől jelentős változáson ment keresztül. A korábbi, klasszikusnak nevezett ügycsoportok mellett a gazdaság részéről intenzív igény jelentkezett összetett jogi feladatok ellátására, komplex tranzakciókban jogászi közreműködésre. Ez együtt jár azzal, hogy az ügyvédek felelőssége is előtérbe került.

A szerzők a könyvben az ügyvédi felelősség gyakorlati szempontú bemutatására törekedtek, így az ügyvédi felelősség történeti, jogszabályi hátterének bemutatása mellett részletesen kitérnek a tipikus ügyvédi műhibákra, a MÜBSE gyakorlatára és az ügyvédi felelősségbiztosítás tárgykörére.

 
5 000 Ft
Akció: 4 500 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
A KÚRIA ELVI CIVILISZTIKAI HATÁROZATAI 2014. 10. 20-IG

A Kúria (Legfelsőbb Bíróság) polgári-jogi tárgyú elvi jelentőségű kollégiumi állásfoglalásai és jogegységi határozatai

Második, átdolgozott kiadás

A kézirat lezárva: 2014. október 20.

Szerkesztette: Juhász László

Novotni Alapítvány, 2014

 

A Novotni Alapítvány a közelmúltban jelentette meg az Ítélőtáblák Civilisztikai Állásfoglalásai c. kiadványát, amely ízelítőt adott a tíz éve fennálló ítélőtáblák szakmai munkájáról. A kiadvány folytatásaként indokoltnak tartotta a kiadó, hogy mintegy sorozatként a Kúria (Legfelsőbb Bíróság) jelenleg hatályos civilisztikai tárgyú elvi határozatait (Elvi Döntések, PK vélemények, Polgári Jogegységi Határozatok, a 2002 után született Polgári Kollégiumi vélemények, a konzultatív tanácskozások szakmai összefoglalói és a Tanácselnöki Értekezletek publikált véleményei) megjelentesse.

 
9 300 Ft
BIZONYÍTÁS A POLGÁRI PERBEN

Bírói gyakorlat füzetek 10.

Szerző: Metzinger Péter

Opten Kft., 2014

 

A könyvsorozat, amelynek jelen kiadvány is tagja, az egyszerű döntvénytárak és a kommentárok között helyezhető el: a sorozat egyes kötetei az adott jogterület magyarázott döntvényeinek gyűjteményét adják.

 
4 935 Ft
-10%
AZ ÚJ PTK. MAGYARÁZATA I-VI. (2014)

Második, átdolgozott, bővített kiadás

HVG-ORAC Kiadó, 2014

 

Az egyes kötetek külön nem vásárolhatóak!

A HVG-ORAC Kiadó másodszorra is megjelenteti hat kötetben a bírói gyakorlat és a tudományos élet kiemelkedő képviselői – köztük számos kodifikátor – által az új Ptk.-ról írt kommentárt. A kommentár második kiadása már feldolgozza az átmeneti és kapcsolódó, valamint a Ptk.-t az elfogadása után módosító rendelkezéseket is, valamint kitér a bírói gyakorlat változására (az 1/2014. Polgári jogegységi határozat alapján).

A sorozat kötetei:

I. Bevezető és zárórendelkezések, az ember mint jogalany, öröklési jog

II. A jogi személy

III. Családjog

IV. Dologi jog

V. Kötelmi jog. Első és második rész

VI. Kötelmi jog. Harmadiktól a hatodik részig

 
25 000 Ft
Akció: 22 500 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
TERMINOLOGY OF CIVIL LAW

Contract Drafting Series 2.

Szerző: Petz András

Anglofon Studio, 2014

 

Jogi angol dokumentumok készítésével foglalkozó szakemberek számára gyakran nehézséget okoz, ha kontinentális jogintézményt angolul kell kifejezniük. Ennek az az oka, hogy az angol jogi fogalmak az angolszász jogrendszerből származnak, a common law fogalmait és megközelítését tükrözik. Ezzel szemben a kontinentális jog a római jogon alapszik. Az angolszász jogrendszerben bevett fogalmak sok esetben nem alkalmasak az itteni jogintézmények leírására. Az angolszász jogi nyelv által kívánt megoldások a kontinentális jog szerint praktizáló szakembereket nem feltétlenül segítik a napi munkájukban. Ezen hivatott segíteni a “Terminology of Civil Law” könyv.

 
7 750 Ft
-10%
POLGÁRI JOG I. (AZ ÚJ PTK. ALAPJÁN)

A kézirat lezárása: 2014. március 31.

Szerzők: Nagy Éva, Pecze Dóra

Dialóg Campus Kiadó, 2014

 

A Jogi Szakvizsga Segédkönyvek összefoglalják az adott tárgyhoz kapcsolódó legszükségesebb ismereteket, tartalmazzák a témához kapcsolódó joggyakorlatot, iratmintákat. A kötetek tartalma szorosan kötődik az IRM Jogi Szakvizsga Bizottsága által megállapított követelményekhez.

 
6 980 Ft
Akció: 6 280 Ft
Kezdete: 2016.10.15
A készlet erejéig!
-10%
ÜZLETI JOG

a szerződésekről és a gazdasági társaságokról gazdasági szakembereknek

Szerzők: Bán Dániel, Bodzási Balázs, Gál Judit, Gellén Márton, Halustyik Anna, Hidvéginé Adorján Lívia, Kolozs Borbála, Kraudi Adrienne, Metzinger Péter, Nemessányi Zoltán, Sáriné Simkó Ágnes, Szatmári Csaba, Tátrai Tünde, Ujjady Zsolt

Szerkesztő: Sáriné Simkó Ágnes

HVG-ORAC Kiadó, 2014

 

A gyakorló gazdasági szakemberek jelentős része anélkül köt szerződéseket, dolgozik gazdasági társaságban vagy lép üzleti kapcsolatba gazdasági társaságokkal, hogy tisztában lenne a szerződési és a társasági jog alapjaival. A megszokott jogi megoldások azonban gyakran vezetnek vitákhoz: kiderül, hogy az érintettek szándéka és az eredmény nem fedi egymást. 2014-től, az új Polgári Törvénykönyv hatálybelépése után pedig még ezek a szokásos módszerek sem mindig alkalmazhatóak.

 
5 000 Ft
Akció: 4 500 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
-10%
ÖRÖKLÉSI JOG – HAGYATÉKI ELJÁRÁS

Második, hatályosított kiadás

Új magánjog sorozat 5.

Szerző: Anka Tibor

HVG-ORAC Kiadó, 2014

 

A hagyatéki eljárásról szóló kötet elsősorban a 2010. évi XXXVIII. törvényt, illetve annak az új Ptk.-t követő módosításait mutatja be. A könyv kiemelkedő elméleti munkásságú és több évtizedes közjegyzői gyakorlattal rendelkező szerzője garancia arra, hogy az olvasó teljes körű, naprakész és a gyakorlatban tényleges segítséget jelentő ismertetést kap a hagyatéki eljárásról.

 
7 000 Ft
Akció: 6 300 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
-10%
ÖRÖKLÉSI JOG – ANYAGI JOG

Új magánjog sorozat 4.

Szerzők: Orosz Árpád, Weiss Emilia

HVG-ORAC Kiadó, 2014

 

Az öröklésnek az új Ptk.-ban meghatározott rendjét és a szabályozási változások gyakorlati következményeit ismerteti ez a hiánypótló kötet. A szerzők (kúriai bíró, jogtudós) részletes magyarázatokkal segítik a kódex szabályai közötti eligazodást, az új jogintézmények és rendelkezések megértését, elemzik a bírósági gyakorlatban várható változásokat.

 
6 000 Ft
Akció: 5 400 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
-10%
TANULMÁNYOK AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVHÖZ

Complex Kiadó, 2014

 

A Jogtudományi Közlöny 2013-ban tanulmány-sorozatot indított az új Ptk.-ról azzal a céllal, hogy emelt szintű magyarázat formájában betekintést nyújtson a szakmai olvasóközönségnek a kódex legfontosabb intézményeibe. A tanulmányok rávilágítanak a törvénykönyv megalkotásának hátterére, felvázolják a lehetséges megoldási lehetőségeket, a végül választott szabályozás koncepcionális indokait, adott esetben kritikailag is értékelve a törvény rendelkezéseit.

 
4 925 Ft
Akció: 4 435 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
-10%
A FOGYASZTÓI PÉNZÜGYI LÍZING

Szerző: Varga Nelli

HVG-ORAC Kiadó, 2013

 

A kötet a lízing két alapvető típusa, az operatív és a pénzügyi lízing közül a meghatározó jelentőséggel bíró pénzügyi lízinget, és annak fogyasztói változatát vonja górcső alá. Vizsgálódása során figyelemmel van arra, hogy nem hanyagolható el azoknak az eseteknek a száma, amikor fogyasztói pozícióban lévő jogalany köt fogyasztási, illetve magánszükségleteinek kielégítése céljából pénzügyi lízingszerződést. A kötet célja, hogy rávilágítson a jogügylet kapcsán a fogyasztói jogok többletvédelmének szükségességére, anomáliára mind a jogalkotás, mind a bírói jogalkalmazás, mind pedig a mindennapi szerződéskötési gyakorlat területén, figyelembe véve az új Ptk. pénzügyi lízingszerződésre vonatkozó rendelkezéseit is.

 
3 900 Ft
Akció: 3 510 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
  A 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY ÚJ PTK. ÉRTELMEZÉSE ÉS ALKALMAZÁSA AZ INGATLANSZAKMA SZÁMÁRA

Szerző: Dr. Izsák Orsolya

Más-Félúton Bt., 2014

 

Ars poeticám, hogy tudásomat értékké alakítsam az ingatlanszakma számára. A társasházkezelők, de az ingatlanok üzemeltetői számára sem elhanayagolható az a tény, hogy az ingatlanjog alapját képező Ptk. rendelkezései jelentősen megváltoztak.

Az Egyesület a Társasházakért elnökeként, gyakorló ügyvédként, tudományos feladatokat ellátóként azt mondhatom, hogy ajánlom ezt a DVD-t, amely kétnapos előadást rögzít, feldolgozza és közérthetővé teszi a Polgári Törvénykönyv változásait. Hasznos és egyben nélkülözhetetlen azok számára, akik a mindennapokban használják és értelmezik a jogszabályt.

A képfelvételek közben megjelennek a törvényi hivatkozások, így képben is követheti a jogszabályokat.

Dr. Izsák Orsolya

 
12 500 Ft
-10%
  KISKÖNYV AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL GAZDASÁGI SZAKEMBEREKNEK

Szerzők: dr. Andor Ágnes, dr. Lakatos László Péter

Complex Kiadó, 2014

 

Hosszas előkészítő munkát követően 2014. március 15-én hatályba lépett az új Polgári Törvénykönyv, azaz a 2013. évi V. törvény. Az új Ptk. a magánjogi jogviszonyok alapvető törvénye, és átfogó kódexként szabályozza a természetes és jogi személyek személyi és vagyoni jogviszonyait. Az új Polgári Törvénykönyv jelentős változásokat hoz a gazdálkodók életében ,amelyekre célszerű időben és megfelelően felkészülni. A Kiskönyv az új Ptk.-ról gazdasági szakembereknek című kiadvány a gazdálkodókat érintő két legfontosabb területet, a társasági jog és a szerződési jog alapvető szabályait foglalja össze. A gazdálkodóknak egy rövidebb átmeneti, átállási időszakot követően az új Ptk. szerint kell működniük, illetve a 2014. március 15-e után kötött szerződésekre is az új polgári jogi szabályozást kell alkalmazni. Ajánljuk a kiadványt mindazon cégvezetőknek, könyvelőknek, könyvvizsgálóknak és más gazdasági szakembereknek, akik könnyen érthető módon és áttekinthető formában szeretnének tájékozódni az új Ptk. társasági jogi és szerződési jogi szabályairól.

 
3 455 Ft
Akció: 3 110 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
-10%
A szerződések érvénytelensége

Új magánjog sorozat

Szerzők: Kiss Gábor, Sándor István

HVG-ORAC Kiadó, 2014

 

A szerződések érvénytelenségét ismertető kézikönyv az új Ptk. egészét átfogja: a semmisségi okokat a személyek jogában, a dologi jogban, a kötelmi jog általános és különös részében, a megtámadhatósági okokat a kötelmi jog általános részében. A kötet bemutatja a kötelmi jog különös részében szabályozott egyes szerződések esetében tipikusan előforduló érvénytelenségi okokat is.

A hagyományos polgári jogi területeken túl a szerzők bemutatják a társasági szerződés érvénytelenségét, a fogyasztói szerződések sajátos érvénytelenségi okait, valamint a fizetésképtelenségi jogban ismert eseteket. Külön fejezet ismerteti az érvénytelenség esetén alkalmazandó jogkövetkezmények rendszerét, valamint az érvénytelenség perjogi vonatkozásait.

 
7 000 Ft
Akció: 6 300 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!


Termék sorrend módosítás:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.