Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Gazdaságtörténet


Sorrend:

-15%
HATALOM, ADÓ, JOG

Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról

Szerkesztő: Kádas István és Weisz Boglárka

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudomány Intézet, 2017

 

A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetében működő Középkori Magyar Gazdaságtörténet Lendület Kutatócsoport második ta­nulmánykötetében közreadott, szerteágazó témákat feldolgozó tanulmányok mindegyike szorosabb vagy lazább szállal kötődik a középkori magyar gazdaságtörténethez. Éppen ezért nemcsak a városi adózás vagy a pénzügyigazgatás intézményeinek és szereplőinek története villan fel, hanem az Árpád-korban használt mérlegek és mérlegsúlyok vagy a bányavárosok lakóinak lelki életét meghatározó szentkultusz vizsgálata is. A kötet lapjain megelevenedik a középkori élet sokszínűsége: az akkor élt embe­rek mindennapjai, használati tárgyai, gondolkodásmódja, valamint az a szűkebb és tágabb tér, amely keretekbe foglalta életüket, a piactól a városon és a megyén át a Magyar Királyság egészéig, sőt annak határain is túl.

 
4 290 Ft
Akció: 3 645 Ft
Kezdete: 2017.09.13
A készlet erejéig!
-15%
ÉRCBÁNYÁSZAT A BÁTHORYAK KORÁBAN

A szatmári és az erdélyi bányavidék arany-, ezüst- és higanybányászata (1571–1613)

Magyar Történelmi Emlékek – Értekezések

Szerző: Mátyás-Rausch Petra

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2017

 

Az erdélyi és a szatmári nemesércbányászat komoly múltra tekint vissza. Az itt fekvő bányavárosokban és bányásztelepüléseken folyó érckitermelésből származó haszon fontos részét képezte a Magyar Királyság és az Erdélyi Fejedelemség bevételeinek, így a bányavidékek részletes bemutatása még közelebb vihet a korabeli, három részre szakadt Magyar Királyság történetének „teljes körű” megismeréséhez. A kötet középpontjában a Nagybánya központú szatmári, illetve a több központi településsel bíró (pl. Abrudbánya) erdélyi bányavidék komplex vizsgálata áll. Az újonnan feltárt levéltári forrásoknak köszönhetően egy igen színes világ képe bontakozik ki az olvasó szeme előtt, hiszen a bányászat termelési, technikai keretein túl bemutatásra kerül a korabeli bányásztársadalom, a termelésben résztvevő családok története, valamint a bányaigazgatás rendszere. Az átfogó vizsgálat révén megismerhetjük a korabeli nemesércbányászat kontinentális kapcsolatrendszerét, többek között a termelés finanszírozásába bekapcsolódó európai nagyvárosokat.

 
3 290 Ft
Akció: 2 795 Ft
Kezdete: 2017.09.04
A készlet erejéig!
-15%
 PÉNZ, POSZTÓ, PIAC – GAZDASÁGTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK A MAGYAR KÖZÉPKORRÓL

Szerkesztette: Weisz Boglárka

MTA BTK TTI, 2016

 

Az MTA BTK TTI Középkori Magyar Gazdaságtörténet Lendület Kutatócsoport a magyar gazdasági élet működésében és változásában szerepet játszó tényezőket interdiszciplináris kutatások keretében tanulmányozza. Egyik fontos feladata a királyi hatalom gazdasági életben betöltött szerepének feltárása. E célt szem előtt tartva vizsgálja a kutatócsoport a királyság bevételeit, a pénzverést, a pénzügyigazgatás vezető szerveit, nem megfeledkezve az uralkodók által hozott, a gazdasági élet szempontjából jelentős intézkedések bemutatásáról sem. A kutatás másik témaköre a középkori városok történetét érinti, mivel e települések gazdaságpolitikája nemcsak az ország életére gyakorolt hatást, de ez volt az a tényező is, amelyen keresztül a Magyar Királyság bekerülhetett a középkori Európa gazdaságának vérkeringésébe.

 
3 890 Ft
Akció: 3 305 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 A DUNA VONZÁSÁBAN - FEJEZETEK A DUNAGŐZHAJÓZÁSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETÉBŐL

Szerző: Huszár Zoltán

Virágmandula Kft., 2013

 

A Dunagőzhajózási Társaság (DGT), amely a szó pozitív értelmében vett multinacionális nagyvállalatnak is tekinthető, korai közép-európai integrációs tényezőnek számított mintegy 120 éves története időszakában, 1829-es alapításától 1938-ig, az Anschlussig. Története során mindig a nagyvállalati gazdasági, működési racionalitást igyekezett szem előtt tartani, hiszen csak így tudott fennmaradni a konkurenciaharcban. Ebben a rendszerben a gazdasági eredményesség prioritása mellett természetes helye volt a munkásjóléti intézkedéseknek, a munkáslakás építéseknek, a vállalati iskolaügynek, az egészségügynek és az egészségbiztosításnak, a művelődési és kulturális egyesületeknek, a munkavállalók lelki gondozásának, minden érintett felekezet támogatásával, valamint a jótékonykodás és a közéleti, politikai befolyásolás különböző formáinak.

 
2 500 Ft
Akció: 2 250 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A PÉNZ FELEMELKEDÉSE

A világ pénzügyi történelme

Szerző: Niall Ferguson

Scolar, 2014

 

„Dohány, fitying, lé, lóvé, steksz, suska, zseton, zsozsó: bárhogyan nevezzük, a pénz így is, úgy is számít. A keresztények szerint minden rossznak gyökere a pénz szerelme, a hadvezérek számára a háborúk mozgatórugója, a forradalmároknál a munka béklyója. De pontosan mi is a pénz? Egy nagy ezüst hegy, ahogyan azt a spanyol hódítók gondolták? Vagy az agyagtábla és a nyomtatott papír is megteszi? És vajon hogyan jutottunk mára odáig, hogy a pénz nagy része gyakorlatilag láthatatlan, és alig több mint a számítógép képernyőjén megjelenő számsor? Honnan ered a pénz? És hová tűnt? Valamennyi fontos történelmi mozzanat mögött pénzügyi titok rejlik, és könyvemben a legjelentősebbekre igyekszem rávilágítani.

 
4 250 Ft
Akció: 3 400 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 A MODERN MAGYAR GAZDASÁG TÖRTÉNETE SZÉCHENYITŐL A SZÉCHENYI-TERVIG

Szerkesztő: Gulyás László

JATE Press, 2011

 
2 835 Ft
Akció: 2 410 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 A DESSEWFFYEK A GAZDASÁGELMÉLETBEN ÉS A GAZDASÁGPOLITIKÁBAN

Szerző: Kovács György

JATE Press, 2013

 
1 890 Ft
Akció: 1 605 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
MAGYAR PÉNZTÖRTÉNET 1000-1540

Szerző: Gyöngyössy Márton

Martin Opitz Kiadó, 2012

 

Magyarország középkori pénztörténete nemzeti történetünk izgalmas, de egyúttal különös fejezete. A középkori magyar állam gazdasági ereje közismert, az viszont már kevésbé, hogy ezt leginkább az akkor vert jó minőségű pénzek testesítették meg. Az államhatalom meggyengülése ugyanis mindig együtt járt a pénzrontással és a pénzhamisítással. A kötet szerzője arra vállalkozott, hogy a magyar pénz szerepét, jelentőségét ötszáz éven keresztül végigkövesse, nem elfeledkezve az ország területén kívül, de magyar fennhatóság alatt folytatott pénzverésekről sem. Összefoglalása azzal az igénnyel készült, hogy a tudomány új eredményeit bemutatva, további kutatások kiindulásaként is szolgáljon.

 
2 000 Ft
Akció: 1 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
MAGYAR MEZŐGAZDASÁG 1851-2000

Központi Statisztikai Hivatal, 2000

 

A CD-n a mezőgazdaságban foglalkoztatottak számát, a földterület művelési ágankénti alakulását, a fontosabb növények vetésterületét, termésmennyiségét, az állatállomány alakulását, az állati termékek termelését, a mezőgazdaság bruttó termelési értékét, a felvásárlási árakat, a piaci termelői átlagárakat, illetve a felsoroltak mutatóit hosszú idősoros adatbázis táblák, grafikonok ismertetik, EXCEL táblázatkezelő program által nyújtott támogatással. Az adatbázis táblákat elemzések, fogalomtár, témafelelős kontakt személyek elérési lehetőségét tartalmazó információ egészíti ki. A 2000. évi Általános Mezőgazdasági Összeírás legfontosabbnak ítélt momentumait önálló fejezet foglalja össze. A CD magyar és angol nyelvű változatot tartalmaz.

 
5 600 Ft
-25%
 EZ A KIFOSZTÁS LESZ A VÉGSŐ!? - AZ 1938–1945 KÖZÖTT ELKOBZOTT MAGYAR ZSIDÓ VAGYONOK ÉRTÉKE

Szerző: Botos János

Attraktor Kiadó, 2012

 

A gazdaságtörténész szerző a XX. század közepének zsidóellenes intézkedései és a német megszállás folytán a magyar zsidóság vagyonában bekövetkező veszteséget mérte fel magyar és külföldi források alapján (beleértve a magyar zsidóság Magyarországon kívüli vagyonát is). A kötet érzelem- és indulatmentes számszerű összegzést ad - elsőként ebben a témában.

 
2 400 Ft
Akció: 1 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
EURÓPA GAZDASÁGA A 20. SZÁZADBAN

Szerző: Berend T. Iván

História – MTA Történettudományi Intézete, 2008

 

A Szerző monográfiájában áttekinti Európa gazdaságának fejlődését, a szabadversenyes rendszertől a szabályozott rendszeren, tervgazdaságon át a globalizáció jellegzetességeiig.

 
3 800 Ft
Akció: 3 230 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
MAGYAR-SZOVJET GAZDASÁGI KAPCSOLATOK 1920-1941

Szerző: Seres Attila

MTA Történettudományi Intézete, 2010

 

Munkánk célja mindenekelőtt a Magyarország és a Szovjetunió közötti gazdasági kapcsolatok 1920-tól 1941-ig tartó fejlődési ívének megrajzolása a magyar és orosz primer forrásbázisra támaszkodva. Ezen belül érzékeltetni szeretnénk azt is, hogy milyen tényezők alakították és determinálták Magyarország külgazdasági mozgásterét, és ebbe a külső feltételrendszerbe hogyan illeszkedett a szovjet piac mint a magyar ipari és mezőgazdasági termelés szóba jöhető felvevő- és nyersanyagbázisa.

A Szerző Előszavából

 
1 800 Ft
Akció: 1 530 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
SZÜRKEPOSZTÓ, SZŰRPOSZTÓ, SZŰR

Fejezetek a magyarországi szövőipar korai történetéből

Szerző: Pach Zsigmond Pál

Sajtó alá rendezte: Csató Tamás

MTA Történettudományi Intézete, 2003

 

A szürkeposztó (pannus griseus) kérdésére másik kedves témámmal – a harmincadvámmal, nevezetesen az 1288. évi esztergomi vámtarifával – kapcsolatban figyeltem föl. Minthogy kevés szakmai előzmény állt rendelkezésre róla, magam kezdtem foglalkozni vele. Azután egyre jobban beleszerettem...

Munkálataimban két fő szempont vezetett: nem a városi, hanem a vidéki (mezővárosi, falusi) posztóipart vizsgáltam; nem az elsőrendű és középminőségű, hanem az olcsó posztófajtákat – a szür(ke)posztót és rokon nemű gyapjútermékeket – kutattam. A két ismérv többnyire egybeesett; de nem tekinthettem el egyes városok szűrposztóművességétől sem.

 

Pach Zsigmond Pál Előszavából

 
1 200 Ft
Akció: 1 020 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
BUDAI BORTIZEDJEGYZÉKEK A 16. SZÁZAD ELSŐ HARMADÁBÓL

Szerzők: Szakály Ferenc, Szűcs Jenő

História – MTA Történettudományi Intézete, 2005

 

A kötetben megtalálhatóak Buda város 1505., 1510. és 1531. évi bortizedjegyzékei.

 

 
1 800 Ft
Akció: 1 530 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
HISTORISCHE GEOGRAPHIE DER GROßEN UNGARISCHEN TIEFEBENE

Szerző: Beluszky Pál

Dialóg Campus Kiadó, 2006

 

Die Große Ungarische Tiefebene, in der Mitte des Karpatenbeckens gelegen, umfasst eine Fläche von 100 000 km2. Die Fachliteratur, aber auch die Öffentlichkeit ist von einem einseitigen, wenn nicht gar falschen Bild geprägt, was die Siedlungen und die Gesellschaft der Tiefebene betrifft. Ziemlich einstimmig ist man der Meinung, dass die Tiefebene eine rückständige Landschaft ist, die sogar einen östlichen, "asiatischen" Charakter aufweist. Der erfahrene Reisende und Forscher, der Engländer Robert Townson, stand dieser Situation ebenfalls verständnislos gegenüber. Er kam Ende des 18. Jahrhunderts nach Debrecen, einer Großstadt der Tiefebene. Wie konnten 30 000 Menschen eine solche Gegend als ihren Wohnort wählen, wo weder Quelle noch Fluss, noch Brennstoff und Baustoff sind? Der Professor für Geographie Den Hollander aus Amsterdam schrieb 1947: "der Reisende, der sich schon an die waldbedeckte, feuchte, bergige und hügelige Landschaft Mitteleuropas gewöhnt hat, [wird] am linken Ufer der Donau von einer grundsätzlich anderen Gegend empfangen, so dass er seine Überraschung nicht verbergen kann. Nur ein längerer Aufenthalt kann ihn davon überzeugen, dass er sich in einer Gegend befindet, wo Natur und Geschichte Siedlungs- und Wirtschaftsformen zustande gebracht haben, die einzigartig sind".

Dieses Buch sucht nach dem Grund, der Wurzel des einzigartigen tiefländischen Charakters.

 
6 480 Ft
Akció: 5 510 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 TÖRTÉNETI FORRÁS – NÉPRAJZI OLVASAT - GAZDASÁG-, TÁRSADALOM- ÉS EGYHÁZTÖRTÉNETI FORRÁSOK NÉPRAJZI ÉRTELMEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

Szerkesztette: Fülemile Ágnes, Kiss Réka

L’Harmattan Kiadó, 2008

 

A kötet egy 2006 februárjában Gazdaság-, társadalom- és egyháztörténeti források néprajzi értelmezésének lehetőségei címmel rendezett tudományközi konferencián elhangzott 25 előadás tanulmánnyá formált változatát tartalmazza. A konferencia célja volt, hogy áttekintést nyújtson a jelenleg folyó történeti néprajzi és történeti antropológiai kutatások alapját jelentő írott, képi és tárgyi anyag használatával kapcsolatos kérdésfelvetésekről, módszertani és forráskritikai megközelítésekről, értelmezési lehetőségekről. A bemutatott források egy része még nincs levéltárakba gyűjtve, nem egyszer helyben, a terepmunka során családoknál, vagy intézményeknél megőrzött vegyes iratanyagok, vagy olyan levéltári állományokból kerültek elő, amelyek még feldolgozatlan, publikálatlan állapotban várják jobb sorsukat. A tanulmányokban érintett témák kronológiai spektruma a kora újkortól a 20. század közepéig terjed.

 
3 700 Ft
Akció: 2 960 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 MELY HÍV SZOLGÁLATTYÁÉRT ESZTENDŐBÉLI FIZETÉSE LÉSZEN - SZEMELVÉNYEK A DESSEWFFY CSALÁD XVIII. SZÁZADI GAZDASÁGI IRATAIBÓL

Szerkesztette: Tomisa Ildikó

L’Harmattan Kiadó, 2003

 

A válogatás egy kevéssé ismert és eddig föltáratlan iratanyagból, a Tiszántúlon birtokos Dessewffy család XVIII. századi gazdálkodásából ad ízelítőt. E dokumentumok tartalmukat tekintve a következőképpen csoportosíthatók: szerződéslevelek (contractusok), vármegyei rendeletek, földesúri utasítások, összeírások, uradalmi alkalmazottak elszámolásai, valamint jobbágyok panaszlevelei. A közölt anyag különös értékét adja, hogy az 1777-es úrbér rendezés utáni éveket mutatja be, s képet kapunk a jobbágyszolgáltatások változásáról éppúgy, mint a jobbágy-földesúr, valamint a tisztviselők viszonyának, életkörülményeinek alakulásáról. A közreadott szövegek ízes magyar nyelvezete pedig a paraszti írásbeliség meglétéről tanúskodik.

 
1 650 Ft
Akció: 1 320 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 AKTUELLE ENTWICKLUNGEN DES KAMMERWESENS UND DER INTERESSENVERTRETUNG IN UNGARN UND EUROPA

Szerkesztette: Miklós Dobák, Jenő Gergely, Winfried Kluth

L’Harmattan Kiadó, 2009

 

Der vorliegende Band ist das Ergebnis einer internationalen und interdisziplinären Zusammenarbeit. Er entstand im Rahmen des Forschungsprojekts „Interessenvertretungs- und Interessenschutzorganisationen in Ungarn und der Europäischen Union 1945-2004“ unter der Leitung von Prof. Dr. Jenõ Gergely, das vom Nationalen Wissenschaftlichen Forschungsfonds (OTKA) unterstützt wird und enthält die redigierten Beiträge der Konferenz vom 27. Oktober 2008 in Budapest.

In den Beiträgen werden komplexe Fragen der Kammer- und Gewerkschaftsstrukturen aus historischen, juristischen, ökonomischen und politologischen Blickwinkeln analysiert. Dabei stehen solche Fragen im Mittelpunkt des wissenschaftlichen Disputes, wie die Frage der öffentlichrechtlichen Körperschaften in Ungarn, die neuesten Entwicklungen der Berufskammern hinsichtlich der EU-Dienstleistungs- und EU-Berufsanerkennungsrichtlinie, die verfassungsmäßige Fundierung der Kammerstrukturen in Österreich, die Funktion der Kammern aus ordnungsökonomischer, ökonomie-philosophischer Sicht und die Entwicklung der Wirtschaftsund Berufskammern, sowie der Gewerkschaften in Ungarn nach der Wende.

 
2 000 Ft
Akció: 1 600 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 GAZDASÁGI ÉS SZAKMAI KAMARÁK MAGYARORSZÁGON ÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN

Szerzők: Strausz Péter, Zachar Péter Krisztián

L’Harmattan Kiadó, 2008

 

A Strausz Péter és Zachar Péter Krisztián alkotta fiatal történész-kutató szerzőpáros immár öt éve a hazai és az európai uniós autonómiaszervezetek, ezen belül is az érdekképviseletek és érdekvédelmi szervezetek történetét, politikai szerepét és jövőjét állította vizsgálódásának középpontjába. A Gergely Jenő tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE) által vezetett kutatásból az OTKA támogatásával megszületett jelen monográfia a gazdasági és szakmai érdekképviseletek bemutatására vállalkozik. Külön érdekessége, hogy a hazai legfrissebb történések összefoglalása mellett részletes betekintést nyújt a lobbyerejüket tekintve különösen befolyásos osztrák kamarai struktúrák történeti fejlődésébe, jelenkori működésébe, valamint felvázolja az Európai Unió egyes tagországaiban működő kamarai szervezetek és a Közösség égisze alatt megjelenő összeurópai ernyőszervezetek működését és szerepét is. A munka ezáltal nemcsak történeti-leíró, hanem aktuális, politológiai-elemző jelleget is kapott, és a nemzetközi környezetbe ágyazva vizsgálja az érdekképviseletek szerepét.

 
2 700 Ft
Akció: 2 160 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
KAMARÁK A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI MAGYARORSZÁGON

Szerző: Strausz Péter

L’Harmattan Kiadó, 2008

 

Strausz Péter olyan témát választott kutatása tárgyául, amely eddig nem állt a tudományos érdeklődés középpontjában. A két világháború közötti magyar gazdasági és szakmai kamarák szerkezeti felépítését és működési jellemzőit bemutató munkában a szerző arra törekedett, hogy eme érdekképviseletek nemzetközi és hazai előtörténetének összefoglalása mellett áttekintést nyújtson a kamarai autonómiák 1920 és 1944 közötti horizontális bővüléséről és vertikális változásairól egyaránt. A szakmai-gazdasági önkormányzatok szervezeti felépítésének bemutatásán túl a kötet kitér a kamarák jogszabály, illetve a mindenkori erőviszonyok szabta mozgásterére, érdekképviseleti munkájára és annak fórumaira, a szervezetek korabeli társadalomban betöltött szerepére, valamint közcélokat szolgáló, önálló, autonóm kezdeményezéseire is.

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 IN NECESSITATE... A RÁKÓCZI-SZABADSÁGHARC IDŐSZAKÁNAK „LABANC” SZÜKSÉGPÉNZEI

Szerző: Szermán Attila

Martin Opitz Kiadó, 2003

 

A II. Rákóczi Ferenc vezetett „kuruc” állam rézpénzverése jól feldolgozott területe a magyar pénztörténetnek, ezzel szemben kevésbé közismert, hogy ellenfeleik, a „labancok” is folyamodtak időnként szükségpénz-kibocsátáshoz. A „kurucok” által ostromgyűrűbe fogott császári erődítményekben, így az Eperjesen, Kassán, Lipótváron és Nagyváradon kibocsátott réz szükségpénzek történetével foglalkozó mű ez idáig nem látott napvilágot. Szemán Attila gazdag írott és tárgyi forrásanyagon alapuló tanulmánya először foglalja össze a négy császári erődítmény „labanc” szükségpénz-kibocsátásának történetét., gazdasági hátterét és a pénzek ikonográfiáját. A tanulmányt részletes katalógus követi, amely jelenleg a legteljesebb korpusza a „labanc” szükségpénzeknek.

 
1 500 Ft
Akció: 1 275 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 FLORENUS HUNGARICALIS. ARANYPÉNZVERÉS A KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁGON

Szerző: Gyöngyössy Márton

Martin Opitz Kiadó, 2008

 

A magyar aranyforint a középkor nemzetközileg elismert valutája volt – népszerűsége kiváló minőségében rejlett, hátterét a világviszonylatban is kimagasló magyarországi nemesfémbányászat adta. A kötet a középkori magyar aranyforint mintegy kétszáz éves történetét követi végig, gazdaságtörténeti és ikonográfiai szempontokat, valamint az éremleletek elemzéséből levonható tanulságokat egyaránt felvonultatva. A középkori magyar aranypénzek típusait, az aranypénzverés volumenét, a pénzverdéket, továbbá a pénzek európai forgalmát bemutató szöveget gazdag, éremképeket és térképet is felvonultató illusztrációs anyag egészíti ki.

 
1 500 Ft
Akció: 1 275 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
URADALMI GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM A 18-19. SZÁZADBAN

Szerző: Kaposi Zoltán

Dialóg Campus Kiadó, 2000

 

Ha végigtekintünk az európai gazdaság 5-18. század közötti fejlődésén, látható, hogy a mezőgazdaságot illetően egy szervezeti keret létezett, s ez az uradalom (nagybirtok). Az uradalom mellett, főleg a 10-12. századtól kezdve egy másik rendszerszervező gazdasági intézmény is létezett, mégpedig a város, ez azonban nem képezi a kötet vizsgálódásának tárgyát, csakis annyiban, amennyiben kapcsolatai voltak a mezőgazdasággal. A szerző egy magyar uradalom részletes elemzésével mutatja meg az uradalmi fejlődés magyar specialitásait.

 
1 980 Ft
Akció: 1 685 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
KÖZÉP- ÉS DÉLKELET EURÓPA AZ EZREDFORDULÓN

Szerző: Illés Iván

Dialóg Campus Kiadó, 2002

 

A könyv magyar nyelven elsőként mutatja be átfogóan a Lengyelországtól Albániáig terjedő közép- és dél-kelet-európai térség elmúlt évtizedbeli átalakulását, valamint európai integrációjának feladatait, esélyeit. A figyelmet kevésbé a jól ismert politikai, mint inkább a gazdasági, társadalmi, közigazgatási és környezeti folyamatokra fordítja. Elemzi a privatizáció, a mezőgazdasági átalakulás, a városi és vidéki területek fejlődésének azonosságait és országok közötti különbségeit. Nagy figyelmet szentel a folyamatok egyes országokon belüli differenciálódásának, az egyes régiók sajátos fejlődésének és problémáinak. Tágabb környezetünk átalakításának összehasonlító bemutatása megkönnyíti a hazai folyamatok reálisabb értékelését is, ezért a könyv szélesebb olvasói kör érdeklődésére tarthat számot. A gazdasági és a regionális folyamatokra helyezett súlypontja révén pedig jól felhasználható a gazdasági és földrajzi felsőoktatásban.

 
5 980 Ft
Akció: 5 085 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A MAGYAR IPAR TERÜLETI FOLYAMATAI 1945-2000

Szerző: Barta Györgyi

Dialóg Campus Kiadó, 2002

 

A magyar szakirodalomból évek óta hiányzik egy olyan rendszerező mű, amelyik két korszakot, két gazdasági rendszert - az államszocializmust vagy tervgazdaságot és a piacgazdaságot választja szét, és hasonlítja össze. E két gazdasági rendszer logikájában, mechanizmusában olyannyira elválik, hogy nyilvánvaló: e két gazdasági rendszer regionális vetületei, összefüggései is eltérő logikát kell hogy kövessenek. Ezeket a regionális jelenségeket, vetületeket, összefüggéseket elemzi a szerző, a magyar ipar fejlődéselemeit a középpontba állítva.

 
5 980 Ft
Akció: 5 085 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
TERÜLETI SZERKEZETVÁLTÁS A MAGYAR IPARBAN 1989 UTÁN

Szerző: Kiss Éva

Dialóg Campus Kiadó, 2010

 

A magyar ipar történetének talán legmozgalmasabb periódusa kezdődött 1989 után. Nemcsak az iparban, hanem az ipari térszerkezetben és az ipari területeken is hatalmas változások mentek végbe. Ez a széleskörű tudományos kutatásokon alapuló könyv elsőként vállalkozik az elmúlt húsz esztendőben az ipar területi struktúrájában bekövetkezett változások és okaik (külföldi tőkebefektetések, relokáció, ipari parkok, klaszterek, telephely-választási szempontok átértékelődése, ágazati területi szerkezet stb.) átfogó elemzésére. Új, dinamikusan fejlődő ipari terek jöttek létre országos szinten, miközben lokális szinten a tradicionális nagyvárosi ipari területek is átalakultak, funkciót váltottak. A szerző elsőként vizsgálta a hagyományos ipari átalakulás területi konzekvenciáit Budapest példáján néhány más fővárossal és vidéki nagyvárossal összevetve. A könyv megbízható támpontként szolgál mindazok számára, akik érdeklődnek az ipar területi folyamatai iránt.

 
2 980 Ft
Akció: 2 535 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
A KÖZÉPKORI KERESKEDELEM TÖRTÉNETE

Szerző: Miskolczy István

Attraktor Kiadó, 2008

 

Sorozatunkban a magyar polgári történetírás legjelesebb - új kiadásban nem hozzáférhető - munkáit kívánjuk ismételt megjelentetéssel a szélesebb közönség számára megismerhetővé tenni. Azokat a munkákat, amelyeket a második világháború után nem az adott tudományterület változásának önmozgása, hanem a direkt politikai akarat iktatott ki a tudományos közgondolkodásból, az egyetemi tananyagokból és az érdeklődő nagyközönség látóköréből. Tudjuk, hogy a megjelentetendő írások témakörében a legtöbb esetben születtek újabb feldolgozások, de hiszünk abban, hogy a történettudományban is vannak állandó, „örök” értékű művek, melyek időszerűségét nem érinti egy-egy részletük (netán egész témakörük) későbbi, mégoly „korszerű” feldolgozásának megjelenése. A kiadó úgy gondolja, hogy a magyar történetírás utóbbi évtizedeiben túl sokáig volt hegemón helyzetben egyetlen ideológia ahhoz, hogy lemondhassunk a XIX. század utolsó és a XX. század első évtizedeinek gondolati sokszínűségét tükröző munkákról.

 

 
2 800 Ft
Akció: 2 100 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
EGY VÁLLALKOZÓ FŐNEMES. VAY MIKLÓS BÁRÓ (1756-1824)

Szerző: Szakály Orsolya

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2003

 

Történeti feldolgozásokban - elsősorban a brit-magyar kapcsolatok, a textilipar gépesítése és az 1807. évi országgyűlés kapcsán - gyakran szerepel Vay Miklós báró neve. Az e szálakat egybefűző emberről azonban átfogó munka eddig nem született. Vay részletes, levéltári kutatásokon alapuló életrajza e hiányt pótolja. Az északkelet-magyarországi protestáns báró sorsának megismerésén túl a Vay-biográfia újabb adalékokkal szolgál a politika és a gazdaság minden olyan területéről, amelyben a báró tevékenykedett. Életútja egyedi, de a magyarországi elit köreiben nem egyedülálló. A báró aprólékos gonddal készített feljegyzésein és elszámolásain keresztül tehát nemcsak személyét és törekvéseit ismerhetjük meg, hanem betekinthetünk a 18. század végi, 19. század eleji Magyarország, sőt a Habsburg Birodalom életébe, Vay utazásai révén pedig pillantást vethetünk Nyugat-Európa több országára, különösen a báró korának Franciaországára és Nagy-Britanniájára.

 

 
2 500 Ft
Akció: 2 125 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
BÉCS VONZÁSÁBAN - Elfogyott

Az agrárpiacosodás feltételrendszere Moson vármegyében a 19. század első felében

Szerző: Horváth Gergely Krisztián

Balassi Kiadó, 2013

 

A monográfia abba az átmeneti időszakba enged betekintést, amikor a rendi világot felváltó, az állam és a piac mind nagyobb befolyásával jellemezhető új korszak már formálódik, de még nem töri át a régi kereteket. Moson megye – mint a Bécs-központú régió Lajtán inneni, külső körén elhelyezkedő terület – elsősorban agrár- és logisztikai adottságai révén találta meg a helyét a régión belüli munkamegosztásban. A Monarchia két felére jellemző, eltérő gazdasági profil a Bécs-központú régió két oldalán is megmutatkozott. A protoindusztrializációval, majd az ipari forradalommal az iparosodás felé elmozduló Alsó- Ausztriával szemben Moson vármegye gazdaságát az agrárpiacosodás határozta meg. A 18. század végi iparkezdemények nem szökkentek szárba, sőt, a megye még a korábbinál is markánsabb agrárkaraktert kapott. A kereskedelem révén a határ két felének gazdasága szorosan illeszkedett egymáshoz, lehetővé téve Bécs népességének növekedését és az alsó-ausztriai textilipar felfutását. Az országhatáron is átnyúló inter- és intraregionális együttműködés a késői rendiségben a hétköznapok természetes valóságához tartozott, s e kapcsolatok a népesség valamennyi rétegére kiterjedtek. A részletekben gazdag, nagy ívű áttekintést gazdag dokumentumanyag, térképek, továbbá név- és földrajzi mutató egészíti ki.

 
5 000 Ft
A MAGYAR PÉNZ TÖRTÉNETE - Elfogyott

A kezdetektől napjainkig

Szerzők: Pallos Lajos, Tóth Csaba, Torbágyi Melinda

Kossuth Kiadó, 2012

 

Pecunia regit mundum azaz a Pénz kormányozza a világot – az antik római közmondás mit sem vesztett aktualitásából. A pénz ősidők óta ismert fogalom az értékek mérésére, a földi javak és szolgáltatások megfizetésére, avagy vagyonok felhalmozására. A pénzzel – akár tetszik, akár nem – valami módon mindenki kapcsolatba kerül, hiszen az a gazdaság kézzelfogható eszköze, a mindennapi élet nélkülözhetetlen kelléke. A pénz történetének megismerése az emberiség kultúrtörténetének része, a magyar pénzek története pedig nemzeti múltunk megismerésének egyik forrása. A történelem folyamatát semmi mással nem lehet úgy illusztrálni, mint a pénzekkel. A háborúk és gazdasági válságok éppúgy nyomon követhetők a segítségükkel, mint a művészeti stílusok változása, a nyelv, az írás vagy a kor ideológiai világképe. Könyvünk a magyar pénz ezeréves történetét mutatja be, közel félezer színes fényképpel illusztrálva, bepillantást engedve annak sokszínűségébe.

 
6 990 Ft
A MEZŐGAZDASÁGRÓL - Elfogyott

Szerző: Lucius Iunius Moderatus Columella

Fordította, a jegyzeteket és az utószót írta: Hoffmann Zsuzsanna

Lectum Kiadó, 2005

 

Columella műve nemcsak a római irodalomból, hanem az egész antikvitásból fennmaradt legterjedelmesebb, a mezőgazdaságról szóló feldolgozás. A szerző az árutermelést szolgáló római villa-gazdaság teljes tárgykörét áttekinti, a munka megszervezésétől a földművelés és az állattenyésztés agrotechnikai ismeretanyagáig. A mű szerkezete gondosan felépített, előadása szakszerű, de a nem szakemberek számára is jól nyomon követhető, fogalmazása gördülékeny, közlései manapság is tanulsággal olvashatók. A munka első modern magyar fordításban való közlése számos kevéssé ismert, fontos vonatkozásban segíti az eligazodást az ókori Róma életének megismerésében.

 
4 990 Ft
 AZ ANNALES. A GAZDASÁG-, TÁRSADALOM- ÉS MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET FRANCIA VÁLTOZATA - Elfogyott

Szerkesztette: Benda Gyula, Szekeres András

L’Harmattan Kiadó, 2007

 

"Az ünneplések nem mindig a történeti kutatás legjobb segítői. Az Annales ötvenéves évfordulóján dicsérő kommentárok születtek a folyóirat és a hozzá kötődő iskola sikeréről. A dicshimnuszok – függetlenül komolyságuktól vagy megalapozottságuktól – az Annales elismertségét természetes, sőt elkerülhetetlen beteljesülésnek tartják. Minden úgy ment végbe, mintha a harmincas évek francia történészeinek körében az Annales valamiféle sürgető ismeretelméleti igényt elégített volna ki; mintha a társadalomtudományok összessége csak erre a felhívásra várt volna, hogy megújítsa módszereit és kérdéseit, és az új folyóirat nyomába szegődhessen.

A szükségszerű fejlődésnek ez a visszamenőleg felvázolt képe mindenkit megnyugtat. Megnyugtatja a frissen áttérteket, mert elfeledteti a folyóirattal szembeni kezdeti ellenségességüket – pedig ezt az ellenségességet hosszú ideig a történésztársadalom többsége osztotta. Megnyugtatja az Annales „örököseit” is, akiknek egyenes és megszakítatlan kapcsolódás révén kell folyamatosan igazolniuk örökösödési jogukat.

Kényelmes feladat lenne bemutatni a töréseket és minőségi változásokat az Annales történetében, amelyek lerombolnák a folyamatosság látszatát. Én azonban a folyóirat születésének szeretném szentelni ezt az összefoglalót, megkockáztatva azt a hipotézist, hogy az Annales feltűnése nem volt sem szükségszerű, sem várt. Nekem úgy tűnik, hogy a harmincas évek francia történészeinek nem volt semmiféle különleges elhivatottságuk arra, hogy végrehajtsák azt az elméleti váltást, amit Marc Bloch és Lucien Febvre vetett fel. Semmiféle szükségszerűség nem magyarázza, hogy éppen Franciaországban öltsön formát egy történettudományi megújhodási mozgalom. Végül pedig semmiféle szükségszerűség nem magyarázza, hogy a társadalomtudományok körében a vezető és az egyesítő szerepét éppen a történelemre osszák ki. Éppen ellenkezőleg: történelmi kivétellel állunk szemben.

Az Annales-iskola sorsában nem a történészek körében aratott sikere a legkülönösebb – ami egyébként későn is jött – , hanem az a karizmatikus hatás, amit még Lucien Febvre és Marc Bloch életében más tudományágakra gyakorolt. A társadalomtudományok területén, ahol a határok túlságosan képlékenyek ahhoz, hogy egy új tudományszak ne a többi tudomány tagadásával nyerjen teret, minden tudományos újjászületés karizmáról álmodik. De különböző okok miatt, és különösen azért, mert a társadalomtudományok többsége a történelemtől eltávolodva építette ki elméleti autonómiáját, az Annales kivételével egyetlen történelmi iskola sem valósította meg az álmot.

(André Burgière: Egy történetfelfogás története: az Annales születése)

 
3 900 Ft
MAGYARORSZÁG GAZDASÁGTÖRTÉNETE 1700-2000 - Elfogyott

Szerző: Kaposi Zoltán

Dialóg Campus Kiadó, 2002

 

A könyv több hazai, valamint határon túli egyetem és főiskola kötelező tananyaga. A szerző a magyar gazdaságtörténet utolsó 300 évének legfontosabb folyamatait vizsgálja. Bemutatja a 18. századi tradicionális agrárgazdaság és ipar modelljét. Rámutat az 1780-as évektől folyamatosan erősödő piaci folyamatokra, valamint a hazai gazdaságnak a reformkorban felgyorsuló modernizációs elképzeléseire. Kiemelt fontosságú a Monarchia agár-ipari munkamegosztási rendszerében működő modell bemutatása. Részletesen olvashatunk a dualizmus kori gazdasági növekedés ágazatairól (közlekedés, pénzügyek,ipar, mezőgazdaság), valamint az ahhoz kapcsolódó társadalmi és településszerkezeti átalakulásról. Ezt követően kerül sora trianoni szerződés következményeinek, valamint a két világháború közötti gazdasági struktúrának az elemzésére. Fontos fejezete a műnek a (szocialista) tervgazdasági korszak negyven évének leírása. A munkát közgazdászok, történészek, egyetemisták és középiskolások egyaránt haszonnal forgathatják.

 
5 980 Ft

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.