Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Közbeszerzés és EU-s támogatások


Sorrend:

KÖZBESZERZÉSI PEREK

Bírói Gyakorlat Füzetek 17.

Szerzők: Dudás Gábor, Tátrai Tünde

Opten Kft., 2015

 

A közbeszerzési eljárások lebonyolításával, közbeszerzési ajánlatok készítésével rendszeresen foglalkozó piaci szereplők, ajánlatkérők, közbeszerzési tanácsadók számára nem meglepő az a kijelentés, hogy a folyamatos jogszabály módosítások miatt évente átlagosan 5-6 alkalommal változó jogi környezetben a bírói döntések precedens jellegű felhasználhatósága, hivatkozhatósága csökken. Úgy véljük ugyanakkor, hogy a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos bírósági esetjog megismerése elsősorban nem amiatt fontos, mert az adott per alapjául szolgáló jogkérdésre, a kialakult helyzet kezelésére meghozott bírói döntés a későbbiekre nézve minden hasonló esetben precedens értékű iránymutatást adhat, hanem sokkal inkább azért, mert az ítéletekből ismerhető meg leginkább a közbeszerzések szellemisége és logikája.

 
4 935 Ft
-10%
A KÖZBESZERZÉS JOGA

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján

A kézirat lezárva: 2016. február 29.

Szerzők: Cser Palkovics Tamás; Márton Gizella; Mészáros Áron; Patay Gábor; Patay Géza, Smaraglay Gábor

Szerkesztette: Patay Géza

HVG-ORAC Kiadó, 2016

 

Az új közbeszerzési törvény megalkotását egyrészt az Európai Unió e tárgykörbe eső új irányelvei (kiegészülve a koncesszió új szabályaival), másrészt a hazai közbeszerzések során felhalmozott tapasztalatok a gyakorlatba történő hatékony átültetése tette szükségessé. Az új törvény és végrehajtási rendeletei elfogadását gazdaságpolitikai célok is indokolták: a hazai, de különösen az uniós források gyors és szabályszerű felhasználása kiemelt prioritást jelentett.

 
20 000 Ft
Akció: 18 000 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY 2011-2015 - JOGSZABÁLYTÜKÖR

Szerző: Dr. Tátrai Tünde

Complex Kiadó, 2016

 

Az Országgyűlés szeptember 22-én elfogadta az új közbeszerzési törvényt, amelynek hatályba lépési időpontja 2015. november 1-je. A közbeszerzési törvény 2011-2015 kiadványunkból Ön átlátható és egyértelmű módon ismerheti a változásokat. A jogszabálytükör párhuzamos szerkesztésben mutatja az új és a régi törvény tartalmilag szinkronizált rendelkezéseit. A párhuzamos megjelenítés a régi törvényből indul ki, így a dokumentum bal oldalán ennek szövege található, míg a jobb oldalon – ennek tükörképeként – az új törvény kapcsolódó szakaszai, illetve bekezdései olvashatóak. Ezzel a szerkesztéssel egyértelművé, jól láthatóvá válik a két törvény közötti különbség és azonosság is, amely segítséget nyújt az új törvény megértéséhez és alkalmazásához elsősorban azok számára, akik a régi törvényt és annak gyakorlatát már ismerik.

 
4 095 Ft
Akció: 3 685 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
KOMMENTÁR A KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNYHEZ

Szerkesztette: Dr. Dezső Attila

Lektorálta: dr. Kovács László és dr. Nagy Gizella

Complex Kiadó, 2016

 

Kommentár a közbeszerzési törvényhez című kiadványunk a 2015. november 1-jén hatályba lépő új közbeszerzési törvény rendelkezéseit magyarázza, a műfajnak megfelelően paragrafusról paragrafusra. A kommentár szerzői (szám szerint 23 szerző) mind a szakma kiválóságai, részben a témáért felelős minisztérium munkatársai, részben egyetemi oktatók, részben a jogalkalmazásban tevékenykedő gyakorlati szakemberek.

 
20 895 Ft
Akció: 18 805 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
MAGYARÁZAT AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZBESZERZÉSI JOGÁHOZ

Szerkesztette: dr. Dezső Attila

Complex Kiadó, 2015

 

A közbeszerzési törvény első, 1995-ben megjelent változata is az európai uniós jogfejlődés eredményeinek átvételével készült. Ezért a közbeszerzési törvény minden alapvető jogintézménye uniós eredetű. A kiadvány - egy az európai uniós intézményrendszert és jogforrási struktúrát bemutató elméleti áttekintés során – elemzi az irányelvek minden fontosabb intézményét és az ezekkel lényegében megegyező közbeszerzési nemzeti jogintézményeket (például a törvény alanyi hatálya, azaz ki minősül ajánlatkérőnek, a törvény tárgyi hatálya, azaz mi minősül beszerzésnek, a minőségi kiválasztás szempontjainak meghatározása, a bírálat, eljárástípusok, szerződésmódosítás stb.).

 
20 895 Ft
Akció: 18 805 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
  AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK ELLENŐRZÉSE

Szerző: Salamon Péter

Perfekt Kiadó, 2014

 

Magyarország 10 éve tagja az Európai Uniónak. Tagságunk jelentős változásokat hozott a hazai gazdálkodó szervezetek környezetében. A környezeti változások magukkal hozták a jogszabályi környezet, a gazdálkodáshoz tartozó más tényezők módosulását is. A hazai jogszabályi környezetre például jelentős hatást gyakorolnak az Európai Unió által megfogalmazott irányelvek és az előírások körét bővítik az uniós rendeletek.

Az uniós tagsággal járó lehetőségek és kötelezettségek – sok más tényező mellett – jelentősen befolyásolják, meghatározzák a hazai gazdálkodó szervezetek ellenőrzési környezetét is. Lényegesen bővült a gazdálkodó szempontjából értelmezett külső ellenőrzési környezet.

 
2 600 Ft
-15%
A KÖZBESZERZÉSRŐL MÁSKÉPPEN

Közjog és magánjog határán

Szerző: Juhász Ágnes

Lectum Kiadó, 2014

 

A közbeszerzések joga sajátos, a közjog és a magánjog határán elhelyezkedő terület, amelyről hazánkban mindezidáig még nem jelent meg olyan munka, amely azt jogtudományi jelleggel dolgozta volna fel. A közbeszerzés-elméleti tanulmányok száma meglehetősen csekély, többségük a témához közjogi irányból közelít, miközben a magánjogi indíttatású tanulmányok száma elenyésző.

A kötet, amelyet az Olvasó a kezében tart, a közbeszerzések jogának átfogó, tudományos igényű feldolgozását tűzte ki célul oly módon, hogy a közbeszerzések jogát a közjog és a magánjog irányából egyidejűleg szemléli.

 
4 950 Ft
Akció: 4 210 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A KOHÉZIÓS POLITIKA ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA

Európai Uniós fejlesztési programok - belülről nézve

Szerzők: Nagy Sándor Gyula, Heil Péter

Akadémiai Kiadó, 2013

 

A könyv megjelenése különösen időszerű, tekintettel az EU többéves pénzügyi keretéről az Európai Parlament és a Tanács között jelenleg is zajló tárgyalásokra, valamint a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó tagállami és regionális finanszírozási programok előkészítő munkálataira.

Reméljük, hogy az olvasó a könyv alapján jobban megérti majd a kohéziós politika kihívásait és működését, ezen keresztül pedig betekintést kap az Európai Unió gazdaságfejlesztő szerepébe.

Az egyes fejezetek segíthetik azok munkáját is, akik a konkrét programok kialakításán és megvalósításán dolgoznak, vagy azok eredményeit próbálják majd a jövőben nyomon követni. (Andor László, az Európai Bizottság foglalkoztatásért, szociális ügyekért és társadalmi összetartozásért felelős biztosa)

 
4 950 Ft
Akció: 4 210 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
FENNTARTHATÓ ÉS ZÖLD KÖZBESZERZÉS

Szerzők: Dr. Bakonyi József, Dr. Barna Orsolya, Dr. Havas-Kovács Gabriella

Perfekt Kiadó, 2012

 

Tapasztalatok szerint az uniós tagállamokban az állami, közigazgatási intézményekben már hosszabb idő óta terjed a közbeszerzések „zöldítésének” igénye és gyakorlata, azaz a környezetvédelem követelményeinek való megfelelés. A közszféra ugyanis egyre nagyobb energia- és termékfogyasztó, költségvetésének növekvő hányadát, mintegy 45-65 százalékát közbeszerzések útján költi el.

 

 
2 800 Ft
-10%
ÉPÍTÉSI KÖZBESZERZÉS

Építésügyi kiskönyvtár sorozat 8.

A kézirat lezárva: 2011. január 31.

Szerzők: Bodnár Zsolt, Várhomoki Molnár Márta

Complex Kiadó, 2011

 

Könyvünket mindazoknak ajánljuk, akik

- ajánlatkérőként készülnek egy építési beruházás megvalósítására,

- ajánlattevőként szeretnének ismereteket szerezni az építési tárgyú közbeszerzésekről,

- alvállalkozóként kapcsolódnának a közbeszerzés keretében megrendelt kivitelezési munkák teljesítésébe,

- közbeszerzőként vagy az építőiparban dolgozó szakemberként szeretnének együtt áttekintést kapni az építési beruházások közbeszerzési és építési jogi oldaláról.

 
3 990 Ft
Akció: 3 590 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
  A PPP FINANSZÍROZÁSI TECHNIKA ÉS AZ EU FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSAI A KÖZCÉLÚ BERUHÁZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN

Szerző: Nyikos Györgyi

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2010

 

A könyv a Public Private Partnership, azaz a köz- és magánszféra partnerségének és az állami támogatási rendszernek a fontosabb aspektusait tárgyalja, választ keresve arra az igen aktuális kérdésre, hogy a PPP finanszírozási technika alkalmazása és az EU-támogatások felhasználása lehetséges-e ugyanazon projekt keretei közt (amennyiben a megvalósuló közfeladat célja megegyezik támogatás céljával), és ezáltal kiváltható-e a társfinanszírozáshoz szükséges közpénz a magánszféra forrásaival a közcélú beruházások esetében.

 

 
4 500 Ft
Akció: 3 825 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A KÖZBESZERZÉS JOGA - Kapcsos kommentár

Kommentár a gyakorlat számára - Hetedik, átdolgozott kiadás

Szerzők: Cser Palkovics Tamás; Márton Gizella; Mészáros Áron; Patay Gábor; Patay Géza; Smaraglay Gábor

Szerkesztette: Patay Géza

HVG-ORAC Kiadó, 2016

 

Az Országgyűlés a 2015. szeptember 22-i ülésnapján elfogadta az új közbeszerzési törvényt. A 2015. évi CXLIII. törvény 2015. november 1-jén lépett hatályba. Az új közbeszerzési törvény megalkotását egyrészt az Európai Unió e tárgykörbe eső új irányelvei (kiegészülve a koncesszió új szabályaival), másrészt a hazai közbeszerzések során felhalmozott tapasztalatok a gyakorlatba történő hatékony átültetése tette szükségessé. Az új törvény és végrehajtási rendeletei elfogadását gazdaságpolitikai célok is indokolták: a hazai, de különösen az uniós források gyors és szabályszerű felhasználása kiemelt prioritást jelentett.

 
28 000 Ft
Akció: 25 200 Ft
Kezdete: 2017.09.11
A készlet erejéig!
  ÉRTÉKELÉSI TECHNIKÁK A KÖZBESZERZÉSBEN ÉS A ZÖLD KÖZBESZERZÉS - Elfogyott

Szerzők: Dr. Csányi István, Csányi Anna, Dauda Anna

Jogi lektor: Dr. Deli Betty Adrienn

TERC Kft., 2016

 

„Annak aktualitását, hogy a következőkben a címben szereplő két, látszólag különböző területet elemezzük, az adja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény értékelést szabályozó rendelkezéseinek körében a fenntarthatósággal, környezetvédelemmel kapcsolatos szabályok is megjelentek. A következő, meglehetősen száraz, szakmai megfogalmazásokat tartalmazó oldalakat azoknak ajánljuk, akik a közbeszerzési eljárásokban az értékelések és a zöld közbeszerzés során szeretnének tisztábban látni.” (részlet a könyv bevezetőjéből)

 
3 900 Ft
  KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS- ÉS ESETJOGI KOMMENTÁR - Elfogyott

A kézirat lezárva: 2013. április 30.

Szerzők: Barna Orsolya, Haszonicsné Ádám Mária, Szilágyi Zoltán

Pázmány Press, 2013

 

„…a kötet kifejezetten a gyakorlat oldaláról közelít a közbeszerzési joghoz, a hatályos közbeszerzési törvény, és a szerteágazó végrehajtási rendeletek részletes magyarázata mellett az Európai Bíróság, és a Közbeszerzési Döntőbizottság irányadó joggyakorlatát is beépíti az egyes anyagrészekről szóló fejezetekbe. A kiadvány helyenként eltér a megszokott tankönyvi tematikától és tartalomtól, amelynek oka, hogy a szerzők szándéka szerint kifejezetten gyakorlati kiadvány készült, amely nem egyszerűen a vizsgákra való felkészülést segíti elő, nem pusztán elméleti tananyag, hanem olyan szakkönyv, amely a későbbiekben is képes a hallgató, olvasó jogalkalmazása során segítséget nyújtani…”

 
4 490 Ft
A KÖZBESZERZÉS ALAPJAI - Elfogyott

Harmadik, átdolgozott kiadás

Szerző: Dr. Boros Anita, Dr. Juhász Péter, Dr. Lantos Ottó, Dr. Tátrai Tünde

Complex Kiadó, 2013

 

A közbeszerzési eljárások szakszerű lebonyolításához közbeszerzési, általános jogi, és pénzügyi ismeretek szükségesek. A közbeszerzés rendszerének általános megértése, a kapcsolódó jogszabályok egységes, logikus magyarázatba foglalása, más megközelítésbe helyezi a közbeszerzési tevékenységet. A sokszínű látásmód könnyebben teszi érthetővé a kapacitást biztosító szervezet, vagy akár az aránytalanul alacsony ár fogalmát ajánlatkérők, ajánlattevők, tanácsadók számára egyaránt.

A hazai közbeszerzési szabályozás és gyakorlat megismerése, a kapcsolódó kérdések, úgy, mint pénzügyi, gazdasági alkalmassági kritériumok vagy közigazgatási jogi problémák megoldása, szükséges a közbeszerzési piacon való megfelelő tájékozódáshoz.

 
5 040 Ft
KÖZBESZERZÉSI DEFINÍCIÓGYŰJTEMÉNY - Elfogyott

Szerzők: dr. Barna Orsolya, Haszonicsné dr. Ádám Mária, dr. Kiss Ferenc, dr. Tátrai Tünde

Complex Kiadó, 2012

 

A hazai közbeszerzési szabályozást a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény új alapokra helyezte és átláthatóvá tette. A törvény alkalmazását számos végrehajtási rendelet egészíti ki, így a jogalkalmazó tekintélyes mennyiségű jogszabályi rendelkezéssel találja szemben magát.

A kiadvány hatékony gyakorlati segítséget nyújt a vonatkozó közbeszerzési joganyag alkalmazásához. A szerzők és a kiadó feltett szándéka, hogy a könyv folyamatos aktualizálása útján naprakész, gyorsan elérhető információforrást nyújtson az olvasóknak.

 
3 990 Ft
KÖZBESZERZÉS GYORSKOMMENTÁR - Elfogyott

Complex Kiadó, 2010

 

A Közbeszerzés gyorskommentár a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) újabb, nagy mértékű módosítása nyomán a Kbt. módosításáról szóló és a 2010. évi LXXXVIII. törvénnyel hatályba lépett szabályok értelmezését, legfontosabb összefüggéseit egységesen tartalmazza. A kommentár az egyszerűsítés, pontosítás, a korrupció elleni küzdelem, a kis- és középvállalkozások támogatása érdekében született újítások minél teljesebb megismerését, a közbeszerzés jogszabályi környezete változásának követését szolgálja. A kommentár áttekinthető formában tartalmazza a módosítás előtti és utáni szabályokat a módosult paragrafusok sorrendjében, melynek során utalás történik más szabályokkal való összefüggésekre is. A kommentár célja a törvény alkalmazásának elősegítése, az érintettek és a piac minél teljesebb körű informálása a legfontosabb, jogalkalmazást érintő kérdésekről.

 
3 675 Ft
KÖZBESZERZÉS KOMMENTÁR - Elfogyott

A kézirat lezárva: 2011. április 1.

Szerkesztette: Dr. Boros Anita, Dr. Tátrai Tünde

Complex Kiadó, 2011

 

A kiadvány a hatályos közbeszerzési törvény alkalmazása során felhalmozódott tudást, tapasztalatot felhasználva nyújt segítséget a hazai gyakorlati és elméleti szakemberek számára. A közbeszerzési törvény mellett ismerteti a legfontosabb kapcsolódó jogszabályokat, döntőbizottsági, bírósági és európai bírósági eseteket. Emellett bemutatja a mindennapok jelenlegi közbeszerzési problémáit és a legfontosabb új irányvonalakat a világ közbeszerzési piacán.

 
10 500 Ft

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.