Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Büntetőeljárási jog

 Fő kategória >Állam- és jogtudomány >Büntetőeljárási jog

Termék sorrend módosítás:

-15%
BÜNTETŐELJÁRÁSI JOG II.

Szerző: Erdei Árpád, Hack Péter (szerk.), Holé Katalin, Király Eszter, Koósné Mohácsi Barbara

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2015

 

A Büntetőeljárási jog II., az ELTE Jogi Kari Jegyzetek 20. kötete a jelenleg hatályos a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény rendelkezéseire alapozva dolgozza fel a büntetőjogi felelősségre vonás rendjét alkotó szabályokat. A könyv a büntetőeljárás dinamikus részének az I. kötetben nem tárgyalt rendelkezéseit, vagyis a büntetőeljárás bírósági szakaszának bemutatását tartalmazza, a bírósági eljárás általános szabályaitól indulva a tárgyalás előkészítésén, az elsőfokú bírósági tárgyaláson keresztül a másod- és harmadfokú eljárás bemutatásáig. A Büntetőeljárási jog II. foglalkozik a jogerő, a rendkívüli jogorvoslatok, a külön- és különleges eljárások szabályaival, valamint bemutatja a büntetőeljárás nemzetközi és európai uniós kapcsolatait.

 
3 900 Ft
Akció: 3 315 Ft
Kezdete: 2015.12.10
A készlet erejéig!
-15%
A SZABADSÁGELVONÁS HATÁRAI

Helyettesítő intézmények és alternatív szankciók a magyar és a német jog összehasonlításának tükrében

Szerző: Koósné Mohácsi Barbara

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2015

 

A büntetőeljárásnak a büntetőjogi felelősség eldöntése folyamatában biztosítania kell a tények megállapítását és az igazságos döntés meghozatalát. A materiális igazság megállapítása során egyensúlyt kell teremteni az állam büntetőhatalmának érvényesítéséhez, valamint az érintett személyek, különösen a terhelt, alapvető jogainak tiszteletben tartásához fűződő érdekek között. A büntetőeljárás feladata ezért alapvetően kettős természetűként írható le. Egyrészt a terhelt felelősségre vonásával törekednie kell a társadalom védelmének és biztonságának garantálására. Ebben rejlik a büntetőeljárás preventív funkciója, azaz nemcsak a már megtörtént, hanem a jövőbeni bűncselekményektől is védi a társadalmat.

 
4 500 Ft
Akció: 3 825 Ft
Kezdete: 2015.09.12
A készlet erejéig!
-15%
BÜNTETŐELJÁRÁSI JOG I.

Szerzők: Erdei Árpád, Hack Péter, Holé Katalin, Király Eszter, Koósné Mohácsi Barbara

Szerkesztette: Hack Péter

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2014

 

E könyv a jelenleg hatályos, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény rendelkezéseire alapozva dolgozza fel a büntetőjogi felelősségrevonás rendjét alkotó szabályokat. Az első kötet a büntetőeljárás alapfogalmainak, történeti rendszereinek, valamint az eljárás formáinak és tartalmának bemutatása utána statikus rész szabályait elemzi. Ebben a körben szól a büntetőeljárás alapelveiről, alanyairól, az eljárási cselekmények általános szabályairól, a bizonyításról és a kényszerítő intézkedésekről. A kötet utolsó négy fejezete már a dinamikus rész szabályai közül mutatja be a nyomozásra vonatkozó törvényi rendelkezéseket, a bírói engedélyhez kötött titkos adatszerzés és titkos információgyűjtés szabályait, a nyomozási bíró eljárását, valamint szól az ügyész feladatairól a nyomozás befejezését követően, és a vádemelésről.

 
3 700 Ft
Akció: 3 145 Ft
Kezdete: 2016.09.14
A készlet erejéig!
-10%
  A VÉGREHAJTÓ ÉS AZ ADÓS. A BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÁS A GYAKORLATBAN

Szerző: dr. Pataki János István

Ad Librum, 2013

 

A bírósági végrehajtási eljárás foganatosítása során gyakran előfordulnak problémák és félreértések a gyakorlati életben. Jelen monográfia ezek magyarázatára törekszik azzal, hogy azon élet- és jogi helyzetekre összpontosít, amelyekben a bírósági végrehajtó és a végrehajtási eljárás foganatosítása által érintett személyek interakciója magában hordozza a konfliktus lehetőségét. Vizsgálat tárgya továbbá az eljárás társadalomra és gazdaságra gyakorolt hatása, a bírósági végrehajtási eljárás elhelyezkedése a jogon mint társadalmi alrendszeren belül.

 

 
3 990 Ft
Akció: 3 590 Ft
Kezdete: 2016.01.11
A készlet erejéig!
-10%
  A BÜNTETŐ TÁRGYALÁSI RENDSZEREK SAJÁTOSSÁGAI ÉS A BÜNTETŐELJÁRÁS HATÉKONYSÁGA

Szerző: Fantoly Zsanett

HVG-ORAC Kiadó, 2013

 

Bár a fejlett jogállamokban hosszú évtizedek óta alig változik a tárgyalás jellege, mégsem mondható az, hogy a hazánkban is alkalmazott egységes tárgyalási rendszert ne érnék súlyos bírálatok. Különösen felerősödtek ezek a kritikai megjegyzések a Marc Ancel nevével fémjelzett új társadalomvédelmi irányzat (la nouvelle défense sociale, die neue Sozialverteidigung) képviselőinek megjelenésével, akik a jelenlegi egységes (monista) tárgyalással szemben a kettéosztott (dualista) tárgyalási rendszert javasolják. A dualisták érvelése szerint a monista tárgyalási rendszernek súlyos és kiküszöbölendő hátrányai vannak; a monista tárgyalás tulajdonképpen a XIX. században kialakult, de mára már elavult tett-arányos, tettcentrikus büntetőjognak felel meg, és túlságosan az elkövetett büntetendő cselekmény részleteiben merül el. Ezáltal háttérbe szorul, másodlagos vagy szinte mellékes szempont marad a terhelt személyiségének vizsgálata és általában a büntetéskiszabás alaposságának, hatékonyságának kérdése.

 
4 900 Ft
Akció: 4 410 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
-10%
TANÚVÉDELEM A MAGYAR BÜNTETŐELJÁRÁSBAN

Szerző: Szabó Krisztián dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2012

 

A tanúk védelme az utóbbi évtizedekben sokat foglalkoztatta a bűnüldözés és a büntetető igazságszolgáltatás gyakorlati művelőit, és felkerült mind a nemzetközi integrációs szervezetek, mind a jogtudomány napirendjére is. Ez önmagában is mutatja, hogy a monográfia időszerű kérdést feszeget.

 

A szerző feldolgozta a hazai jogszabályokat, az Alkotmánybíróság és a bíróságok közzétett, s a téma szemszögéből releváns döntéseit, az Európa Tanács és az Európai Unió instrumentumait, az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatát, valamint a Francia Köztársaság és a Német Szövetségi Köztársaság ilyen tárgyú jogszabályait, de alkalomszerűen – nem a jogi szabályozás rendszeres feldolgozása útján – ismerteti más országok egyes, figyelembe vehető jogi előírásait is.

 
4 000 Ft
Akció: 3 600 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
-15%
A BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG ELMÉLETE

Szerzők: Herke Csongor, Fenyvesi Csaba, Tremmel Flórián

Dialóg Campus kiadó, 2012

 

A kötet a büntető eljárásjog tudományában vezérfonalul szolgálhat a joghallgatóknak a szigorlatra való felkészülésben, elméleti alapvetést adhat a jogalkalmazóknak a mindennapi jogértelmezésben, segítséget nyújthat tudományos kutatóknak, egyetemi oktatóknak saját jogterületük műveléséhez. Mindezt teszi széleskörű hazai és nemzetközi szakirodalom alapján, olvasmányosan, szemléletesen, sok-sok jól hasznosítható, áttekintő táblázat bemutatásával.

 
5 980 Ft
Akció: 5 085 Ft
Kezdete: 2014.11.17
A készlet erejéig!
-15%
A BÜNTETŐELJÁRÁS GYORSÍTÁSÁRÓL

Szerző: Pápai-Tarr Ágnes

Gondolat Kiadó, 2012

 

Napjainkban a büntetőügyek időszerűségét illetően nagyon sok kritika fogalmazódik meg. Nem véletlen, hogy a büntetőeljárás gyorsításának kutatása mai napig aktuális kérdés. Az eljárást gyorsító szabályoknak a megismerése több szempontból is fontos. Egyrészről segítséget nyújthatnak a jogalkotó számára jövőbeni kodifikációs feladatok tökéletesebb megoldásához. Másrészről a kutatások igyekeznek megtalálni a kényes egyensúlyt az eljárás gyorsításához fűződő érdek és a tradicionális eljárás alapelveinek a sérelme között. Harmadsorban az összehasonlító elemzés hozzájárul egy-egy állam jogi kultúrájának gyarapításához. A szerző a könyvben áttekinti a büntetőeljárás gyorsításának elméleti kérdéseit és főbb rendezőelveit, szembeállítja annak előnyeit és hátrányait. A szerző a hazai szakirodalomban úttörő jelleggel vizsgálja a jogösszehasonlítás módszerével a francia büntetőeljárás gyorsítását célzó jogintézményeket. A könyv elsődleges célja annak feltárása, hogy a francia és magyar jogban alkalmazott jogintézmények mennyire segíthetik a büntetőeljárások időszerűségének javítását.

 
3 500 Ft
Akció: 2 975 Ft
Kezdete: 2014.11.17
A készlet erejéig!
-15%
  BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG - kiegészítve jogegységi határozatokkal és a bírói gyakorlattal +Hatályosító pótfüzet

A szerkesztés lezárva: 2011. július 20.

Összeállította: dr. Kadlót Erzsébet
Szerkesztő főmunkatárs: dr. Gaál József Krisztián

Novissima Kiadó, 2011

Mintaoldalak: (pdf formátumban)8-9. oldal.

 

Hatályosító pótfüzet:

A szerkesztés lezárva: 2012. január 22-én

Összeállította: dr. Kadlót Erzsébet, dr. Gaál József Krisztián

Novissima Kiadó, 2012

A pótfüzet az eredeti kiadvány megjelenésétől a 2012. február 1. napjáig elfogadott módosításokat tartalmazza, ezáltal hatályosítva az eredeti kiadványt.

 Mintaoldalak(pdf formátumban): Tartalomjegyzék, Előszó és 5-6. oldal

 
1 250 Ft
Akció: 1 065 Ft
Kezdete: 2015.10.01
A készlet erejéig!
-15%
  BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG I-II. - Hatályosító pótlappal. Novissima szakvizsga kézikönyvek.

A kézirat lezárva: 2011. január 31.

Szerzők: Dr. Bodor Tibor, Dr. Székely Ákos, Dr. Vaskuti András

Lektor: Dr. Kadlót Erzsébet

Novissima Kiadó, 2011

A pótfüzetet szerkesztette: dr. Gaál József Krisztián

A pótfüzet lezárva: 2012. április 9.

A pótfüzet az eredeti kiadvány megjelenésétől a 2012. április 9. napjáig kihirdetett módosításokat tartalmazza, ezáltal hatályosítva az eredeti kiadványt.

Az eredeti kiadvány és a pótfüzet külön is megvásárolhatóak. Ebben az esetben viszont a kedvezmény nem érvényesül csak a pótfüzet esetében.

 
5 500 Ft
Akció: 4 675 Ft
Kezdete: 2015.10.01
A készlet erejéig!
-15%
  BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG I-II. - PÓTFÜZET AZ ELSŐ KIADÁSHOZ

Kézirat lezárva: 2012. április 9.

Szerkesztette: dr. Gaál József Krisztián

Novissima Kiadó, 2012

 

A pótfüzet az eredeti kiadvány megjelenésétől a 2012. április 9. napjáig kihírdetett módosításokat tartalmazza, ezáltal hatályosítva az eredeti kiadványt.

 
790 Ft
Akció: 670 Ft
Kezdete: 2015.10.01
A készlet erejéig!
-15%
A MAGYAR KATONAI BÜNTETŐELJÁRÁS FEJLESZTÉSI IRÁNYAI

Szerző: Hautzinger Zoltán

Dialóg Campus Kiadó, 2011

 

E monográfia arra tesz kísérletet, hogy történeti vetületeinek átfogó ismertetését követően a katonai büntetőjog gyakorlati érvényesítésének legfontosabb területeként mutassa be a katonai büntető eljárásjogot. Számbaveszi annak magyar és nemzetközi vonatkozásait, a hazai szabályozás sajátosságait és jellemzőit. Tételesen elemzi a katonai büntetőeljárás hatályát, az eljáró hatóságokat és egyéb alanyait (az eljárásban részt vevő fő- és mellékszemélyeket), valamint a katonai büntetőeljárásra vonatkozó – általános eljárástól eltérő – szabályokon keresztül annak menetét.

 
2 980 Ft
Akció: 2 535 Ft
Kezdete: 2014.11.17
A készlet erejéig!
-15%
TANÚVÉDELEM

Szerző: Csányi Csaba

Dialóg Campus Kiadó, 2011

 

A szervezett bűnözés korántsem romantikus világát mindig és mindenütt misztikum, rejtély, néha-néha a krimi világára oly jellemző titokzatosság övezi. A szervezett bűnözésben a titok tudója a tanú. Következésképpen az igazi titok maga a tanú. A tanú, akit meg kell védeni. De mikor - és főleg mitől - kell megvédeni a tanút a szervezett bűnözés esetében? Mit tudhat ő, ami miatt a szervezett bűnözés részéről megnyilvánuló fenyegetettség olyan mértékű, amivel szemben ő maga, egyedül, tehetetlen? Hogyan lehet megvédeni a tanút az őt fenyegető leszámolástól? Ezekre a kérdésekre keresi a szakmai válaszokat a szerző jelen művében.

 
3 980 Ft
Akció: 3 385 Ft
Kezdete: 2014.11.17
A készlet erejéig!
-15%
TANOK ÉS TÉVTANOK A BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG TUDOMÁNYÁBAN

Szerző: Erdei Árpád

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2011

 

Ez a könyv a büntető eljárásjog tudománya által kidolgozott tanokat tárgyal ja -- főként azokat, amelyek a jogág alapfogalmait, elméleti tételeit és intézményeit magyarázzák. Az olvasó ezért ne egyetlen, jól körülhatárolható téma tüzetes kifejtésére számítson, inkább a szakirodalom (főként a tankönyvek) közvetítésével a büntetőeljárási felfogásba beépült, bizonyos alapkérdésekről szóló tanítások kritikai elemzését várja. (A tiszta elméletet kevésbé kedvelőknek sem kell riadozniuk: a tételes jogi és gyakorlati illusztrációk a fejtegetések elvontságának enyhítését célozzák.)

 
5 200 Ft
Akció: 4 420 Ft
Kezdete: 2014.11.17
A készlet erejéig!
-20%
  BÜNTETÉS HELYETT. A BÜNTETŐELJÁRÁS ALTERNATÍVÁJAKÉNT MŰKÖDŐ ELTERELÉS KEZELÉSE

Szerkesztette: Vitrai József

L’Harmattan Kiadó, 2010

 

Dr. Vitrai József az Egészség Monitor ügyvezetője. A korszerű hazai egészségmonitorozás egyik elindítója. Nevéhez kötődik többek között a 2000. és 2003. évi Országos Lakossági Egészségfelmérés, valamint a Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ megalapítása. Kutatásokat vezetett a „Nemzeti drogstratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására” értékeléséhez, valamint a hazai elterelési rendszer eredményességének vizsgálatához.

 

 
2 000 Ft
Akció: 1 600 Ft
Kezdete: 2015.08.04
A készlet erejéig!
-10%
BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG (2014)

Változatlan utánnyomás

A kötet ötödik, átdolgozott kiadása kéziratának lezárása: 2014. március 31.

Szerző: Herke Csongor

Dialóg Campus Kiadó, 2014

 

A Jogi Szakvizsga Segédkönyvek összefoglalják az adott tárgyhoz kapcsolódó legszükségesebb ismereteket, tartalmazzák a témához kapcsolódó joggyakorlatot, iratmintákat. A kötetek tartalma szorosan kötődik az IRM Jogi Szakvizsga Bizottsága által megállapított követelményekhez.

 

 
6 480 Ft
Akció: 5 830 Ft
Kezdete: 2016.10.15
A készlet erejéig!
-15%
SZEMBESÍTÉS (SZEMTŐL SZEMBE A BŰNÜGYEKBEN)

Szerző: Fenyvesi Csaba

Dialóg Campus Kiadó, 2008

 

A szembesítésről, mint a büntetőügyekben alkalmazott, szavahihetőséget ellenőrző, igazságkereső bizonyítási eljárási cselekményről nem született még áttekintő, koncentrált monográfia hazánkban. A kötet bemutatja, részletesen elemzi és széleskörűen vizsgálja e komplex intézményt, amelynek van jogtörténeti, nemzetközi, empírikus, pszichológiai, kriminalisztikai és büntető eljárásjogi aspektusa. Az olvasmányos stílusban megírt, irodalmi példákkal is illusztrált, gazdag hazai és külföldi irodalmat feldolgozó mű segítheti az elméleti kutatók, a jogalkotók, a gyakorlati jogalkalmazó szakemberek munkáját, egyúttal a laikus olvasóközönség számára is ajánlható.

 
4 680 Ft
Akció: 3 980 Ft
Kezdete: 2015.08.09
A készlet erejéig!
-10%
A TANÚ A BÜNTETŐELJÁRÁSBAN

A kézirat lezárva: 2009. február 1.

Szerző: Varga Zoltán

Complex Kiadó, 2009

 

 

Varga Zoltán, a Fővárosi Bíróság tanácselnök bírája több évtizedes tapasztalatait gyűjtötte össze. Könyve középpontjában a büntetőeljárásban részt vevő tanú áll. A kiadvány három nagy egységre tagolható. Az első rész a tanú fogalmának és perjogi helyzetének meghatározásával foglalkozik.

A második egység ígérkezik a kötet legizgalmasabb fejezetének: ebben ugyanis a leggyakrabban felmerülő gyakorlati kérdéseket tárgyalja, és keres ezekre szakmai válaszokat. A harmadik fejezet a tanúvédelem helyzetét - pl. védett tanú helyzete/szerepe, személyi védelem, adatkezelés, védelmi program - elemzi. Minden egységet a kapcsolódó jogszabályok hivatkozásai és a bírósági ítéletek köre tesz teljessé.

 
4 725 Ft
Akció: 4 255 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
-10%
A BÜNTETŐELJÁRÁSI TÖRVÉNY MAGYARÁZATA I-II.

A kézirat lezárva: 2008. szeptember 1.

Szerzők: dr. Bodor Tibor, dr. Csák Zsolt, dr. Somogyi Gábor, dr. Szepesi Erzsébet, dr. Szokolay Gábor, dr. Varga Zoltán

Complex Kiadó, 2009

 

 

Öt évvel az 1998. évi XIX. törvény hatálybalépése után - Kiadónk Kommentár sorozatának legújabb tagjaként - 2009. I. negyedévében jelenik meg A büntetőeljárási törvény magyarázata című kötetünk. A Fővárosi Bíróság, a Pesti Központi Kerületi Bíróság, a Fővárosi Ítélőtábla bírái ítélkezési gyakorlatukra építve, a Fővárosi Főügyészség egyik ügyészének munkájával és tapasztalataival kiegészítve írták meg a jogszabály-értelmezést. Az elmúlt 10 évben nagyon sokszor módosított törvény egy csaknem 30 éves korszak lezárása után nyitott új fejezetet a büntetőeljárás(ok)ban érintettek számára. Kötetünk így elsősorban - de nem kizárólag - a gyakorló jogászok számára készült. A Kommentár egységes szerkesztési elvek alapján, minden paragrafust külön-külön elemezve mutatja be a büntetőeljárás rendszerét - olykor útvesztőit - az eddigieknél hangsúlyosabb szerepet adva a bírói gyakorlatnak és az egyes szakaszokhoz kapcsolódó mögöttes jogszabályoknak.

 

 
15 225 Ft
Akció: 13 700 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
-10%
BÜNTETŐELJÁRÁS JOG I-III  - Kapcsos kommentár

Második, átdolgozott és egybeszerkesztett kiadás

Szerző: Akácz József dr., Belegi József dr., Belovics Ervin dr., Berkes György dr., Czine Ágnes dr., Dr. Máziné dr. Szepesi Erzsébet, Kónya István dr., Láng László dr., Márki Zoltán dr., Mészár Róza dr., Molnár Gábor dr., Némethné dr. Bokor Klára, Soós László dr., Rabóczki Ede dr.

Szerkesztő: Berkes György dr., Belegi József dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2014

 

Kiadványunk megbízható segítséget nyújt a jogalkalmazók számára a büntetőeljárással kapcsolatos rendelkezések helyes és egységes értelmezéséhez. A kommentár feldolgozza a Be. rendelkezéseivel kapcsolatos bírói gyakorlatot, különös tekintettel a Legfelsőbb Bíróság (Kúria) Büntető Kollégiumának véleményeire is, valamint a megfelelő helyen utal a Be. végrehajtási jogszabályainak és a büntetőeljárást érintő más jogszabályok rendelkezéseire.

 
39 000 Ft
Akció: 35 100 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
  A BÜNTETŐELJÁRÁS SEGÉDTUDOMÁNYAI I-II. - Átmenetileg nem vásárolható

Kézikönyv gyakorló jogászok számára a különleges szakértelmet igénylő szakkérdésekben való jártasság megszerzéséhez

Szerkesztette: Tóth Éva, Belovics Ervin

Pázmány Press, 2015

 

„A szakkönyv valamennyi szerzője kimagasló szintű elméleti felkészültséggel rendelkezik a kriminalisztika területén, ugyanakkor több évtizedes, az igazságszolgáltatás különböző területein szerzett szakmai tapasztalatok birtokában vannak. Mindez garancia arra, hogy a tankönyv egyrészt kiszélesíti a kriminalisztika szakterületével kapcsolatos elméleti hátteret, másrészt a tankönyvben leírtak a mindennapok bűnüldözői munkájában is alkalmazhatók. A szerzők – amint az a tankönyv címéből is kiderül – a kriminalisztikát a büntető eljárásjog segédtudományának tekintik.

 
9 900 Ft
BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG (2015) - Elfogyott

Második, aktualizált kiadás

A kézirat lezárva: 2015. november 1.

Szerzők: Belovics Ervin, Tóth Mihály

HVG-ORAC Kiadó, 2015

 

A nagy sikerű Büntető eljárásjog könyv előző kiadásának megjelenése óta két év telt el. Ez idő alatt a Be. több alkalommal is módosult, így szükségessé vált többek között az új Bvtv. és az új Ptk. hatályba lépéséből adódó változások átvezetése. Emellett az anyagi jogi szabályozás egyes újdonságai – bizonyos súlyos pénzügyi visszaélések, a megelőző pártfogás új rendszere, valamint a határzár kapcsán – is hatással voltak a büntető eljárásjogra. A szerzők igyekeztek továbbá azokra a koncepcionális kérdésekre is röviden kitérni, amelyek az új büntető eljárásjogi kódex előkészítése során máris körvonalazódni látszanak, így a könyv reményeik szerint a következő években is jól tükrözi majd a büntetőeljárás elméletének és gyakorlatának aktuális helyzetét.

 
7 900 Ft
HÍRES MAGYAR PERBESZÉDEK - Elfogyott

Szerkesztette: Tóth Mihály

Dialóg Campus Kiadó, 2013

 

Különös, hogy vád- és védőbeszéd-gyűjtemény Magyarországon lassan több emberöltő óta nem jelent meg. Pedig nagy tanulságul szolgálhatnak a gyakorló szakembereknek, de a joghallgatóknak is szakmájuk jeles képviselőinek bírósági fellépései. Jelen kötetünkben ezért a közelmúlt néhány perbeszédét teszi közkinccsé a szerkesztő. Olvashatjuk a fogalommá (800 milliós „mértékegységgé”) vált tanácsadó-asszony és társai híres-hírhedt sikerdíjas ügyének néhány perbeszédét, aztán itt van a pártfinanszírozási (vagy annak álcázott?) ügy vádbeszéde, felelevenítjük a kecskeméti maffia-pert, a bankcsődök kezdeteit, megidézzük az akkoriban az évszázad bűntényének nevezett festménylopási ügyet, vagy az immár örök mementóvá változni kezdő móri mészárlás körülményeit. Tanulságosak egyes annak idején nagy visszhangot kiváltó rablási vagy ölési ügyekben elmondott záróbeszédek is.

 

 
4 980 Ft
-10%
  BÜNTETŐELJÁRÁST GYORSÍTÓ RENDELKEZÉSEK AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI EGYEZMÉNYBEN, AZ EURÓPA TANÁCS MINISZTERI BIZOTTSÁGÁNAK AJÁNLÁSÁBAN, AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS HAZAI JOGALKOTÁSBAN - Elfogyott

Szerző: Nagy Anita

Bíbor Kiadó, 2008

 

Tartalomból: Történeti áttekintés, Európai kitekintés, Az emberi jogok, - különösen a tisztességes eljáráshoz való jog - és a büntetőeljárás kapcsolata, Az Emberi Jogok Európai Egyezménye és az Európai Unió, Az Európa tanács Miniszteri Bizottságának

ajánlásai az eljárás gyorsítására, egyszerűsítésére vonatkozóan, Az európai elfogatóparancs - mint eljárást gyorsító intézkedés, Nemzetközi kitekintés,

A külön eljárások hatályos szabályozása, A büntető ügyek elhúzódásának okai

 
2 600 Ft
Akció: 2 340 Ft
Kezdete: 2014.04.24
A készlet erejéig!
BIZONYÍTÉKOK A BÜNTETŐELJÁRÁSBAN - Elfogyott

Szerző: Tremmel Flórián

Dialóg Campus Kiadó, 2006 (utánnyomás: 2012)

 

A Bizonyítékok a büntetőeljárásban c. monográfia nemcsak a bűnügyi bizonyítási elmélet és gyakorlat alapfogalmait elemzi és fejleszti tovább, hanem tudományosan megalapozott válaszokat kísérel adni olyan régi és új kihívásokra, mint a közvetett bizonyítékokkal - a szakértők közreműködése esetén - avagy a "tudományos bizonyítékokkal" (mikroindiciumokkal) való bizonyítás nehézségei, buktatói, illetve -lenyűgöző - analógiái és távlatai. Nem kerüli el az olyan lényeges kérdéseket sem, mint például a jogellenes bizonyítékok vagy a titkos bizonyítékok felhasználhatósága.

 
3 980 Ft
BÜNTETŐELJÁRÁS - Elfogyott

Hatályos: 2017. február 6-tól.

A szerkesztés lezárva: 2017. február 6.

Novissima Kiadó, 2017

 

Az 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról.

 

Egységes szerkezetben a lezáráskor ismert 2017. május 1. napján hatályba lépő módosításokkal.

 
1 490 Ft

Termék sorrend módosítás:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.