Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Újkor


Sorrend:

-15%
AZ ELMARADT ALKOTMÁNYOZÁS

Szerző: Sz. Bíró Zoltán

Osiris Kiadó, 2017

 

Oroszország a XVII. század végén még Európa perifériájának számított. I. Péter uralkodása előtt nem akadt egyetlen olyan európai állam sem, amely komolyan mérlegelte volna annak lehetőségét, hogy Moszkóviával szövetséget kössön. A cárok országa ugyan itt volt Európában, ám a szomszédain kívül alig vettek róla tudomást. Vagy, ha mégis, akkor Oroszországban leginkább csak az elrettentő példát láttak. Még Jean Bodin is, aki a XVI. század végen kiadott, államról értekező könyvében a moszkvai fejedelmet - a török szultán mellett - Európa egyetlen olyan uralkodójának tartotta, aki országában nemcsak az ott elő embereknek, hanem javaiknak is kizárólagos ura, és ,,akinek az alattvalóit holopnak, azaz rabszolgának hívjak".

 
3 480 Ft
Akció: 2 960 Ft
Kezdete: 2017.11.26
A készlet erejéig!
-15%
A LIBANONI KÉRDÉS ÉS A NAGYHATALMAK (1840-1861)

Szerző: Ferwagner Péter Ákos

JATE Press, 2013

 
6 300 Ft
Akció: 5 355 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  LATIN-AMERIKA 1750–1840. A GYARMATI RENDSZER FELBOMLÁSÁTÓL A FÜGGETLEN ÁLLAMOK MEGALAKULÁSÁIG

Szerkesztette: Semsey Viktória

L’Harmattan Kiadó, 2013

 

Latin-Amerika sokarcú, bonyolult etnikai összetételében sajátos múltat hordozó térség. A XVIII–XIX. század fordulójára történetének döntő jelentőségű szakaszához érkezik a gyarmati rendszer felszámolásával, amelyet már a korabeli nyugati világ sajtója is nagy érdeklődéssel kísér. A XVIII. század utolsó harmadában kezdenek kirajzolódni az új államhatárok, majd látjuk, amint a függetlenségi harcok és a brazil békés átmenet, az alkirályságokat, főkapitányságokat, audienciákat független köztársaságokká, Brazília esetében császársággá alakítják át.

 
4 900 Ft
Akció: 3 920 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
AZ OSZMÁN BIRODALOM LEGHOSSZABB ÉVSZÁZADA

Szerző: Ilber Ortayli

Attraktor Kiadó Kft., 2004

 

Boldogan adtam beleegyezésemet, amikor kedves szaktársamtól, Tasnádi Edittől arról értesültem, hogy meg akarják jelentetni Az Oszmán Birodalom leghosszabb évszázada című munkámat, hiszen egy szerzőt nem érhet nagyobb öröm és megtiszteltetés annál, mint hogy egy olyan nép nyelvén szólalhat meg, amely - akárha nemzeti sport volna – a legmagasabb szinten műveli a történettudományt. A magyarok és a törökök egymásba kapcsolódó történelme a messzi múltba és remélhetőleg a távoli jövőbe nyúlik. Szoros kapcsolataink 1686 után is folytatódtak. Az 1849-ben török földre menekülő magyarok fontos szerepet játszottak az ország modernizációjában, s még a magyar emigránsok gyermekeinek is jelentős szerepük volt 19. századi kulturális életünkben. A török történelem- és nyelvtudomány is sokat köszönhet a magyar tudósoknak, akiknek hála, új szemléletmód honosodott meg ezeken a

tudományterületeken.

(a Szerző előszavából)

 
2 400 Ft
Akció: 1 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
19. SZÁZADI EGYETEMES TÖRTÉNELEM

1789-1914 Európa és az Európán kívüli országok

Szerkesztette: Vadász Sándor

Osiris Kiadó, 2011

 

A 19. századi egyetemes történeti szintézis egy kötetben kínálja Európa és az Európán kívüli országok történetét. A francia forradalomtól az első világháború kitöréséig követi nyomon és elemzi a nemzetközi eseményeket, valamint az egyes országok belső, nemzeti fejlődését. Napóleon birodalmi kísérlete után a 19. század első felében ismét helyreállt a nagyhatalmi ötös fogat és megkezdődött az európai diplomácia globalizálódása. A század második felében nemzeti átrendeződés következett. A német egyesítést (1871) követő kihívásra Franciaország két évtized múlva hármas koalícióval válaszolt, s mindkét oldalon tartós szövetségi blokkok jöttek létre. A századforduló imperialista rendszerében a korabeli politikai elit elégtelen felkészültsége háborúba sodorta a világot, s megkezdődött Európa hanyatlása. A kötet egyaránt használható egyetemi és főiskolai tankönyvként, s tudományos kézikönyvként. Hasznos segítséget jelenthet továbbá a tanári továbbképzésben, valamint a történelem iránt érdeklődő igényesebb olvasóközönség számára.

 

 
4 980 Ft
Akció: 4 235 Ft
Kezdete: 2017.09.14
A készlet erejéig!
-20%
RENDSZERVÁLTOZÁSOK FRANCIAORSZÁGBAN

Szerző: Boros Zsuzsanna

L’Harmattan Kiadó, 2011

 

Az 1789-es forradalomtól napjainkig mintegy 14 politikai rendszert és 16 alkotmányt "fogyasztottak el" a franciák. Ezek között találhatunk autoriter, bonapartista monarchiákat, parlamentáris és elnöki köztársaságokat. Még a II. világháborús vereségből született félig szabad vichyi Franciaország is „rendszert váltott”.

Lehet, hogy szinte napjainkig tartott a francia forradalom? Miért került sor ennyi rendszerváltozásra? A könyvek lapjain, a barikádokon, a parlamentben és az egymással vitázó alkotmányok szövegeiben a „két Franciaország” között zajló rendszerváltó folyamatok sajátos tradíciót, forradalmi „koreográfiát” és legitim politikai kultúrát teremtettek.

 
2 700 Ft
Akció: 2 160 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  AZ APARTHEID SZÜLETÉSE. A GYARMATI ÖNKORMÁNYZAT VISSZAÁLLÍTÁSA DÉL-AFRIKÁBAN, 1906-1907

Szerző: Búr Gábor

L’Harmattan Kiadó, 2010

 

Dél-Afrika történelmének ismerői számára meglepetésként szolgálhat a könyv címe alatt szereplő 1906-os, 1907-es évszám, hiszen a 20. század egyik legellenszenvesebb ideológiája, az apartheid a második világháború utáni fél évszázad jelensége, s magát az apartheid szót is csak évtizedekkel a könyv által taglalt események után alkották meg. Ahhoz is hozzászoktunk, hogy a helyi önkormányzatoknak kevés jelentőséget tulajdonítsunk, a központi akarat, jelen esetben a Londonban székelő brit birodalmi kormányzat törekvései, akarata mindig is sokkal nagyobb figyelmet kapott, mint az egyes gyarmatok (fehér) lakosságát képviselő szerveké.

 
2 200 Ft
Akció: 1 760 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
KISIKLOTT TÖRTÉNELEM

Közép- és Kelet-Európa a hosszú 19. században

Szerző: Berend T. Iván

História – MTA Történettudományi Intézete, 2003

 

A 19. század döntő periódus az újkori közép- és kelet-európai történelemben. Ez a korszak rejti a terület viharos 20. századi történelme és a jelenkori változások jobb megértésének kulcsát. Ahogy azt kiváló kollégáim is állítják: „A legtöbb, amit a történészek tehetnek, hogy kapcsolatot létesítenek a múlttal, és ezáltal rávilágítanak a jelen problémáira és a jövő alternatíváira.” A jelen volt az, ami engem is ösztönzött, amint a régió nemzeteinek karavánja ismét mozgásba lendült. Közép- és Kelet-Európa népei – mint már oly sokszor a jelenkori történelem során – drámai átalakulások időszakába csöppentek. Ideáik és a követendő minta ismét Nyugaton keresendő, akárcsak a 19. században – a történelmi párhuzam világosan felismerhető.

 

Részlet a kötet Előszavából

 
2 200 Ft
Akció: 1 870 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  RIZSFÖLDJEIM HATÁRA A TENGER. ÁLLAMSZERVEZŐDÉS MADAGASZKÁRON A GYARMATI URALOM ELŐTT

Szerző: Lugosi Győző

L’Harmattan Kiadó, 2007

 

A kötet a sajátságosan afroázsiai – az Indiai-óceán menti kultúrák nagyjából egy évezredes érintkezésének eredményeként kiformálódott – madagaszkári társadalom prekoloniális (17–19. századi) történelmét kíséri nyomon. Az elemzés középpontjában a 12–15. század folyamán több hullámban a szigetre érkezett „új jövevények” politikai-hatalmi „elhivatottsága”, illetve az ennek hatására kibontakozott tradicionális monarchikus államszerveződés kérdésköre áll. A szerző bemutatja, milyen belső (gazdasági-társadalmi és ideológiai) feltételek, illetve az európai jelenléttel kapcsolatos külső hatások tették lehetővé, hogy e (kis)királyságok egyike, a madagaszkári Felföld közepén létrejött Imerina a 18. század végén és a 19. század első felében szilárd politikai-területi egységbe szervezze az addig széttagolt, egymással versengő-háborúzó (bár nyelvi-kulturális értelemben alapvetően egységes) malgas népcsoportok többségét. Az elemzés elméleti keretéül a Polányi Károly-féle gazdaság- és társadalomszemlélet, illetve a marxista (indíttatású) politikai gazdaságtan, gazdaság- és szociálantropológia fogalomrendszere szolgál.

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
  AZ EURÓPAI FÖDERALIZMUS ALTERNATÍVÁJA KÖZÉP-EURÓPÁBAN 1849–1945

Szerző: Bóka Éva

Dialóg Campus, 2011

 

A könyv a demokratikus jogállam-szervezési, a föderációelméleti, a nemzetközi jogi, az emberi jogi és az önrendelkezési jogi gondolkodás fejlődését mutatja be a 19. század második felében és a 20. század első felében Közép-Európában Adolf Fischhof, Kossuth Lajos, Frantisek Palacky, Eötvös József, Friedrich Naumann, Karl Renner, Jászi Oszkár, Tomás Garrigue Masaryk, Auer Pál, Hantos Elemér, Richard Nicolaus Coudenhove-Kalergi és Milan Hodza jogállam-szervezési, nemzetközi jogi és emberi jogi gondolatai alapján, kiemelve, hogy a többszintű kormányzás elvén nyugvó multikulturális föderalista államszervezés teoretikus megfogalmazásában e gondolkodók élenjártak.

 
2 480 Ft
Akció: 2 110 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A NÉMET CSÁSZÁRSÁG 1871-1918

Szerző: Németh István

L’Harmattan Kiadó, 2009

 

A német császárságot 1871. január 18-án, a győztes németfrancia háborút követően a versailles-i palota tükörgalériájában kiáltották ki. A porosz Hohenzollern-dinasztia vezetésével, kisnémet bázison először alakult meg a németek nemzeti állama. A császárság bel-és külpolitikai fejlődésére 1890-ig első kancellárja, Otto von Bismarck személyisége nyomta rá bélyegét. A Német Birodalom a 19. század utolsó évtizedeiben jól fejlett ipari állammá vált.

1888-tól, II. Vilmos császár uralkodása alatt az államférfiúi önuralom és az okos mértékletesség régi erényei helyére lépő új szellem már nem megőrizni akart, hanem mindenáron előre haladni, s ez rendkívül kockázatos politikai lépésekben mutatkozott meg. A világhatalmi pozíció megszerzésére való törekvés, a német fegyverkezési program azonban végül a bismarcki szövetségi rendszer felbomlásához és Németország külpolitikai elszigeteltségéhez vezetett, s ez nagyban hozzájárult az első világháború kirobbanásához. Az alkotmányos monarchia 1918. november 9-én II. Vilmos lemondásával és Hollandiába távozásával ért véget.

 
3 600 Ft
Akció: 2 880 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
HATALMI POLITIKA KÖZÉP-EURÓPÁBAN

Szerző: Németh István

L’Harmattan Kiadó, 2009

 

1815–1945 között a német és osztrák-magyar Közép-Európa-politika változó történelmi funkciót szolgált: biztonságpolitikai alternatívát a Kelettel, vagyis Oroszországgal szemben. A Közép-Európa gondolat összefonódott a nagy-német eszmeiséggel is, amely a vámegységet, a szabad kereskedelmet és az össznémet vasúthálózat kiépítését szorgalmazta. Jelentette Anglia békés gazdasági versenyben való legyőzését, az európai béke konszolidálását, majd egy közép-európai föderációt Bismarck kis-német megoldásával, illetve az Egyesült Államok és Oroszország túlsúlyával szemben. Számításaik szerint a Közép-Európával megerősödött Németország pedig negyedik világhatalommá válhat Nagy-Britanniához, Oroszországhoz és az Egyesült Államokhoz hasonlóan.

 

 

 
3 500 Ft
Akció: 2 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  KAPCSOLATOK ÉS KERESZTUTAK. HORVÁTOK, SZERBEK, BOSNYÁKOK A NEMZETÁLLAM VONZÁSÁBAN

Szerző: Ress Imre

L’Harmattan Kiadó, 2004

 

A tanulmánykötet a szerb és horvát nemzeti mozgalom adottságainak, célrendszerének alakulását, a Habsburg-monarchiával kapcsolatos elképzeléseinek formálódását, a nemzetállami törekvések megjelenését, és azok magyar fogadtatását követi végig az 1848-as forradalomtól az 1880-as évek közepéig. A délszláv nacionalizmusok integratív és exkluzív vonásainak elemzése mellett bemutatja a korszak meghatározó szellemi áramlatának, a liberalizmus recepciójának jellegzetességeit, a nemzeti léthelyzetből fakadó torzulásait és hatását a délszlávközi és szomszédsági kapcsolatokra. A harmadik tematikai egységet alkotó tanulmányok a 19. század legjelentősebb délszláv-szakértőjének számító magyar politikus, Kállay Béni nézetrendszerét, boszniai tevékenységét és a muzulmánok nemzeti önazonosságának kérdéseit tárgyalják.

 
2 250 Ft
Akció: 1 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A POLGÁRI ÁTALAKULÁS SPANYOLORSZÁGBAN 1808-1868

Szerző: Semsey Viktória

L’Harmattan Kiadó, 2005

 

A spanyol polgári átalakulás monografikus feldolgozása a hazai közönség előtt ismeretlen. A szerző több éves kutatómunkája és szakirodalmi tanulmányai segítségével mutatja be Spanyolország 19. századi katonai felkelésekből kibontakozó forradalmait. Megismeri az olvasó a dél-amerikai gyarmatbirodalom megszűnésének következményeit, a spanyol "francia-barátok" reformjait, az abszolutista VII. Ferdinánd és a mérsékelt II. Izabella szerepét, a történelmi kiváltságok területi rendszerének jelenségét, a spanyol-portugál egyesítés, az "ibér unió" nagyhatalmi megoldást kereső elképzelését. A 19. századi spanyol polgári átalakulás európai viszonylatban egy érdekes, nemzeti sajátosságokkal gazdag megoldást képvisel. A monográfia kronologikus rendben, a jelentős nemzetközi összefüggésekre rámutatva veszi sorra az alkotmányos monarchia megszületésének és megszilárdulásának legfontosabb eseményeit 1808 és 1868 között.

 
1 850 Ft
Akció: 1 480 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
ÁLLAMFÉRFIAK - Elfogyott

Fouché és Talleyrand párhuzamos életrajza

Szerző: Hahner Péter

Osiris Kiadó, 2015

 

 „A romlottság a bűn karjára támaszkodva” – írta Chateaubriand, miután megpillantotta Napóleon egykori külügy- és rendőrminiszterét, amint karonfogva bevonultak XVIII. Lajos királyhoz. Felháborodott megállapítását történészek és írók nemzedékei idézték fel egyetértően. De olyanok is akadtak, akik szerint Talleyrand és Fouché nem áruló volt, hanem két rendkívül tehetséges államférfi. A különböző politikai rendszerek szolgálatában mindvégig a francia forradalom vívmányainak megőrzésére törekedtek, s azokkal fordultak szembe, akik e vívmányokat veszélyeztették.

 
3 980 Ft
  1812 - NAPÓLEON VÉGZETES OROSZORSZÁGI HADJÁRATA - Elfogyott

Szerző: Adam Zamoyski

Park Kiadó, 2008

 

Napóleon oroszországi inváziója, majd a rettenetes visszavonulás Moszkvából kolosszális léptékű hadi eposz és emberi tragédia – a totális háború első példája a történelemben. Az 1812-es hadjárat azonban nem egyszerűen Oroszország honvédő háborúját jelentette: az európai hegemóniáért küzdő Napóleon és I. Sándor cár hosszú párharcának csúcsa volt, kimenetele pedig majd két évszázadra meghatározta az európai kontinens történelmének alakulását.

 
5 500 Ft
  BRIT KONZERVATÍV GONDOLKODÁS ÉS POLITIKA (XIX-XX. század) - Elfogyott

Szerző: Egedy Gergely

Századvég Kiadó, 2006

 

Kötetem a konzervatív politikai gondolkodás nagy-britanniai fejlődéséről fest képet a francia forradalom időszakától a XX. század végéig. Csaknem három éves munkám során figyelembe kívántam venni a brit filozófia konzervatívként minősíthető áramlatának, valamint a Konzervatív Párt és a konzervatív politika történetének a hatását is. Különösen az utóbbiét, hiszen a politikai eszmék maguktól értetődően elválaszthatatlanok konkrét történeti kontextusuktól és az őket képviselő pártok mindenkori helyzetétől.

 
3 675 Ft

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.