KÁLVIN JÁNOS A HÁZASSÁGRÓL, CSALÁDRÓL ÉS SZEXUALITÁSRÓL

-20%
KÁLVIN JÁNOS A HÁZASSÁGRÓL, CSALÁDRÓL ÉS SZEXUALITÁSRÓL

Szerző: Magyar Balázs Dávid

Universitas Kiadó, 2018

 

 

2 730 Ft
Akció: 2 185 Ft
Kezdete: 2019.01.23   A készlet erejéig!
Kedvencekhez
Ajánlom
Nyomtat
Összehasonlítás
Részletek
Ajánlatunk Önnek!
Adatok
Vélemények
Részletek

A könyv a genfi reformátor társadalmi etikájának, azon belül pedig a helyes keresztyén házassági és családi életformára való nevelés bemutatására irányul. Fő kérdése, melyre megpróbál választ keresni: milyen tényezők befolyásolták Kálvin helyes házassági és családi életformára való nevelését, s hogy a gyakorlatban miként alkalmazta elgondolásait a reformátor. A könyv Kálvin elgondolásainak történeti, társadalmi, jogi és személyes hátterét megvilágítva (1−4. fej.) érkezik el az Institutióban, konzisztóriumi jegyzőkönyvekben, bibliakommentárokban, igehirdetésekben, valamint a városállam erkölcsi statútumaiban közzétett házasság- és családetikájának feltárásához (5−10. fej.). Ezt követően kísérletet tesz Luther Márton házasságtana főbb alapvetéseinek vizsgálatára (11. fej.), összehasonlítva a két nagy reformátor gondolatainak eltérését és hasonlóságait, végezetül pedig bemutatja Kálvin tanításainak hazai recepcióját a XVI. századtól egészen a hatályos egyházi és állami szabályozásig (12. fej.), majd összegző megállapításokat tesz (13. fej.).

 

A kötet adatai:

Formátum: 160 x 230 x 23 mm

Kötés: Puhakötés

Megjelenés éve: 2018

Terjedelem: 438 oldal

 

Tartalomjegyzék:

 

Tartalomjegyzék

ELŐSZÓ HELYETT

6 BEVEZETÉS ÉS CÉLKITŰZÉSEK

8 RÖVIDÍTÉSEK ÉS HIVATKOZÁSOK JEGYZÉKE

10 1. FEJEZET: KUTATÁSTÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS

13 1.1.

A Kálvin-kutatásról általában

13 1.2.

Kálvin házasság- és családetikájának főbb kutatói

17 1.3.

Kálvini törésvonalak és metszéspontok a férfi és nő kapcsolata vizsgálatában

21 1.3.1. Kálvin a tradicionális házasság modell képviselője

22 1.3.2. Kálvin nőkre vonatkozó tanításai a feminista kritikák kereszttűzében

23 1.3.3. Kálvin házasság modelljének megújulást kereső karaktere

24 1.3.4. Kálvin házasság modelljének közvetítő aspektusa

27 1.3.5. A nők helyzetére vonatkozó kutatási eredmények összegzése

29 2. FEJEZET: KÁLVIN GONDOLATAINAK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS VALLÁSI HÁTTERE

30 2.1. A gazdasági prosperitás időszaka (1262−1423)

30 2.2. A gazdasági és társadalmi válságok időszaka (1423−1519)

36 2.3. A függetlenségi harcok időszaka (1519−1536)

37 2.4. A hitújítás időszaka (1532−1536)

38 2.5. A gazdasági válságok, függetlenségi harcok és a hitújítás társadalmi következményei (1534−1538)

41 2.5.1. Markáns változások a városállam népességében

41 2.5.2. A főbb gazdasági- és tulajdonviszonyok átrendeződése

42 2.5.3. A politikai és közhatalmi rendszer megerősítése

44 2.5.4. A genfi közoktatás reformja

46 3. FEJEZET: KÁLVIN GONDOLATAINAK RÓMAI JOGI, KÁNONJOGI ÉS TEOLÓGIAI HÁTTERE

48 3.1. A házassági és családi élet római jogi minősítése

48 3.1.1. Magánjog a római családban

48 3.1.2. A római jogi házasság

49 3.1.3. Házassági akadályok a római jogban

50 3.1.4. Házasságkötési módok a római jogban

51 3.1.5. A házasság felbontása a római jogban

52 3.2. A házassági és családi élet kánonjogi és teológiai minősítése

53 3.2.1. A római házasságjog keresztyén recepciója (I−IV. sz.)

53 3.2.1.1. A házassági elválás megelőzése és kezelése

54 3.2.1.2. Az újraházasodás kérdése

57 3.2.2. A keresztyén házasság szentségének és liturgiájának kibontakozása (IV−X. sz.)

58 3.2.3. A keresztyén házasság szentségtana és kánonjoga (XI−XVI. sz.)

64 4. FEJEZET: KÁLVIN HÁZASSÁGI ÉS CSALÁDI ÉLETRE VONATKOZÓ ELGONDOLÁSAINAK SZEMÉLYES HÁTTERE

70 4.1. Házasságkötése Idelette de Buréval (1540)

70 4.2. Testvére, Kálvin Antal botrányos válópere (15481557)

71 4.3. Neveltleánya, Judit paráználkodása (1562)

75 5. FEJEZET: KÁLVIN HÁZASSÁGI ÉS CSALÁDI ÉLETRE VONATKOZÓ ELGONDOLÁSAI AZ INSTITUTIÓBAN

77 5.1. Az Institutio első latin nyelvű kiadása (1536)

77 5.2. Az Institutio első francia nyelvű kiadása (1541)

79 5.3. Az Institutio nyolcadik latin nyelvű kiadása (1559)

82 6. FEJEZET: KÁLVIN HÁZASSÁGI ÉS CSALÁDI ÉLETRE VONATKOZÓ EGYHÁZJOGI GONDOLATAI

84 6.1. A Genfi Artikulusok (1537)

84 6.2. Az Ordonnances Ecclésiastiques (1541)

85 6.3. Az Egyházi könyörgések alakja (1542)

86 6.4. A Házassági Szabálygyűjtemény (1546)

87 6.5 Az Ordonnances Ecclésiastiques (1561)

92 7. FEJEZET: A GENFI KONZISZTÓRIUM, MINT KÁLVIN HÁZASSÁG- ÉS CSALÁDETIKÁJÁNAK PRÓBAKÖVE

94 7.1. A Konzisztórium létrehozása (1541)

94 7.2. A Konzisztórium működésének jogi alapvetései

95 7.2.1. Házassági ítélkezés Genfben a Konzisztórium felállítása előtt (1020–1541)

95 7.2.2. Házassági ítélkezés Genfben a Konzisztórium felállítása után (1541–1564)

96 7.3. A Konzisztórium működésének teológiai és etikai alapvetései

99 7.4. A Konzisztórium ítéletei házassági és családi ügyekben

103 7.4.1. A Konzisztórium jegyzőkönyveiről általában

103 7.4.2. Konzisztóriumi kihallgatások házassági és családi ügyekben

106 7.4.2.1. Házassági és családi jogesetek a Konzisztórium előtt

106 7.4.2.2. Kihallgatások paráznaság, házasságtörés és erőszakos nemi közösülés esetén

109 7.4.2.3. Kihallgatások vitás házassági ígéretek esetén

113 7.4.2.4. Kihallgatások hozományi viták esetén

115 7.4.2.5. Kihallgatások családi viták (elhagyás, veszekedés, válási kérelem) esetén

116 7.4.2.6. Kivételes ügytípusok: az abortusz kérdése Kálvinnál és a genfi társadalomban

119 7.4.2.7. Kivételes ügytípusok: sodomia (homoszexualitás és bestialitás) kérdése Kálvinnál és a genfi társadalomban

125 7.4.2.8. Kivételes ügytípusok: a genfi lelkipásztorok erkölcsi életének kivizsgálása

131 7.4.2.9. Konzisztóriumi kihallgatások: tanulságok és rövid összegzés

135 8. FEJEZET: KÁLVIN HÁZASSÁGI ÉS CSALÁDI ÉLETRE VONATKOZÓ ELGONDOLÁSAI BIBLIAKOMMENTÁRJAIBAN

137 8.1. Kálvin írásmagyarázatairól és hermeneutikájáról általában

137 8.2. Kálvin házasságra, családra vonatkozó elgondolásai kommentárjaiban

143 8.2.1. A Róma kommentár (1539)

143 8.2.2. A Korinthus kommentár (1546)

143 8.2.3. Az Efézus kommentár (1548)

146 8.2.4. A János kommentár (1553)

148 8.2.5. A Genezis kommentár (1554)

149 8.2.6. Az Evangéliumi Harmónia (1555)

158 8.2.7. A Törvény Harmónia (1563)

161 9. FEJEZET: KÁLVIN HÁZASSÁGI ÉS CSALÁDI ÉLETRE VONATKOZÓ ELGONDOLÁSAI PRÉDIKÁCIÓIBAN

165 9.1. Kálvin igehirdetéseiről és istentiszteleti reformtörekvéseiről általában

165 9.2. Kálvin házasságra és családra vonatkozó elgondolásai prédikációiban

169 9.2.1. A Deuteronómium prédikációk (1555−1556)

170 9.2.1.1. Prédikáció az ötödik parancsolatról (Deut 5,16)

171 9.2.1.2. Prédikáció a hetedik parancsolatról (Deut 5,18)

173 9.2.2. Az Efézus prédikációk (1558−1559)

176 9.2.2.1. Prédikációk a genfiek megrázó házassági és családi életéről

177 9.2.2.2. Prédikációk a feleségek és asszonyok kötelességéről

179 9.2.2.3. Prédikációk a férjek és férfiak kötelességéről

181 9.2.3. A Genezis prédikációk (1559−1560)

184 9.2.3.1. Prédikáció az asszony teremtéséről (Gen 2,18−21)

184 9.2.3.2. Prédikáció a férfi és nő házasságáról (Gen 2,22−24)

186 9.2.3.3. Prédikáció a házasságtörésről, prostitúcióról és szexuális erkölcstelenségről (Gen 20,1−4)

188 9.2.4. A 2Sámuel prédikációk (1562)

190 9.2.4.1. Prédikáció a többnejűségről (2Sám 5,13−21)

190 9.2.4.2. Prédikáció Dávid és Betsabé házasságtöréséről (2Sám 11,1−5)

192 10. FEJEZET: A GENFI TANÁCS ERKÖLCSI EDIKTUMAI A HÁZASSÁGI ÉS CSALÁDI ÉLET TERÜLETÉN

195 10.1. Kálvin társadalmi etikája és a genfi Tanács erkölcsi statútumai

195 10.2. Az erkölcsi statútumok és teológiai-etikai hátterük

196 10.2.1. Tartózkodás a feltűnő ruhaviselettől és ékszerektől

196 10.2.2. Tartózkodás a túlzott alkohol- és ételfogyasztástól

201 10.2.3. Tartózkodás a buja tánctól és dalolászástól

205 10.2.4. Tartózkodás a szerencsejátéktól

207 11. FEJEZET: LUTHER MÁRTON HÁZASSÁGA, HÁZASSÁGJOGA ÉS TEOLÓGIÁJA

210 11.1. Luther házassága (1525)

210 11.2. Luther házasságának ellentmondásos megítélése

211 11.3. Luther házasságtanának egyházjogi vonatkozásai

212 11.4. Luther házasságtanának teológiai-etikai aspektusai

216 11.4.1. A házasság, mint sákramentum?

216 11.4.2. A házasság, mint a hűség szövetsége

217 11.4.3. A házasság, mint hivatás

219 11.4.4. Luther házasságtanának összefoglalása

222 12. FEJEZET: KITEKINTÉS. KÁLVIN HÁZASSÁGI ÉS CSALÁDI ÉLETRE VONATKOZÓ ELGONDOLÁSAINAK RECEPCIÓJA HAZÁNKBAN

223 12.1. A házassági és családi jog alakulása hazánkban a reformáció előtt

223 12.2. A házassági és családi jog alakulása hazánkban a reformáció után

226 12.2.1. Egyháztörténeti és jogi nehézségek

226 12.2.2. Házasságjog a korai protestáns zsinatokon

227 12.2.3. A Debrecen-Egervölgyi Hitvallás (1562)

228 12.2.4. A Canones, azaz: az egyházi regulák (1598)

230 12.2.5. A Canones Ruberiani (1605)

230 12.2.6. A Geleji Kánonok (1649)

231 12.2.7. Tarpai Libellus repudii et divortii Christiani-ja (1667)

232 12.2.8. Házasságjog a Habsburg időkben

234 12.2.9. Házasságjog a Kiegyezés után: az 1894. évi XXXI. tc.

236 12.3. Az abortusz és a homoszexualitás néhány aspektusa a hatályos magyar jogban…………….238 12.3.1. Az abortusz

238 12.3.2. A homoszexualitás

240 13. FEJEZET: EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA

245 SUMMARY

255 FÜGGELÉKEK

259 1.

sz. függelék: AZ INSTITUTIO HÁZASSÁGRA ÉS A HETEDIK PARANCSOLATRA VONATKOZÓ BIBLIAI HIVATKOZÁSAI (1536−1559)

260 2.

sz. függelék: A KONZISZTÓRIUM ÁLTAL TOVÁBBÍTOTT ÜGYEK A KISTANÁCSNAK (1541−1557)

261 3.

sz. függelék: A KISTANÁCS ELŐTTI JOGESETEK (1541−1550)

262 4.

sz. függelék: A KISTANÁCS ELŐTTI JOGESETEK (1551−1557)

263 5.

sz. függelék: AZ ÚRVACSORÁTÓL VALÓ ELTILTÁS OKAI (1542−1551, 1560−1596)

264 6.

sz. függelék: AZ ÚRVACSORÁTÓL VALÓ ELTILTÁS NEMEK SZERINTI MEGOSZLÁSBAN (1542−1551, 1560−1596)

265 7.

sz. függelék: A KONZISZTÓRIUM ÁLTAL TÁRGYALT ÜGYTÍPUSOK (1542−1544)

266 8.

sz. függelék: A KONZISZTÓRIUM HÁZASSÁGI ÉS CSALÁDI ÜGYEI (1546, 1552, 1557)

267 9.

sz. függelék: A KONZISZTÓRIUM DÖNTÉSTÍPUSAI (1542−1544)

268 10. sz. függelék: KÁLVIN BIBLIAMAGYARÁZATAI (1539−1565)

269 11.

sz. függelék: A GENFI AKADÉMIA HALLGATÓINAK ÉLETKORA 1561-BEN

270 12.

sz. függelék: KÁLVIN PRÉDIKÁCIÓINAK RENDJE (1548−1564)

271 13.

sz. függelék: A KISTANÁCS VALLÁSOS-ERKÖLCSI STATÚTUMAI (1490−1564)

272 14.

sz. függelék: SODOMIÁVAL KAPCSOLATOS BŰNESETEK GENFBEN (1444−1789)

276 IRODALOMJEGYZÉK

278 Kéziratok, ritka könyvek

279 Kálvin János művei

280 Tanulmányok és cikkek

282 Tanulmánykötetek és monográfiák

292

Ajánlatunk Önnek!
Adatok
ISBN
9789639671676
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Webáruház készítés
shopmania.hu arfalo.hu aprohirdetesingyen.hu arumagazin.hu vatera.hu