Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Termék részletek


MAGYAR JOGTÖRTÉNET - A TRADICIONÁLIS JOG

-15%
MAGYAR JOGTÖRTÉNET - A TRADICIONÁLIS JOG
5 980 Ft
Akció: 5 085 Ft5085
Kezdete: 2017.06.01   A készlet erejéig!

Szerző: Béli Gábor

Dialóg Campus Kiadó, 2009

 

Ennek, az elsősorban joghallgatóknak szánt, de minden érdeklődő számára könnyen követhető tankönyvnek a célja a régi, vagyis a tradicionális magyar jog alapintézményeinek bemutatása Szent István uralkodásától a rendiség felszámolásáig, 1848-ig források és forrásrészletek felhasználásával. A régi magyar jog különös rendszerű. Tudományos igényű feldolgozása XVIII. század második felében a Hármaskönyv alapján indult meg. Bár a munka felhasználja számos régi író művét, tankönyvét, a modern jogági elvekre figyelemmel azonban csak részben követi a hagyományokat, és olyan intézményeket is tárgyal, melyekre már a jogtörténet-tudomány művelői irányították rá a figyelmet. Az intézményi kapcsolatok és fogalmak tisztázása mellett, a szerző a sajátos magyar jogfejlődés bemutatására ugyancsak különös hangsúlyt fektet, és kitér a tradicionális jog felszámolására, valamint egyes elemeinek továbbélésére is.
A jogászokon kívül feltétlenül ajánljuk történészeknek, történelemtanároknak, levéltárosoknak.

 • Méret: B/5

  Kötés: keménytáblás

  Megjelenés éve: 2009

  Terjedelem: 368 oldal

   

  Tartalom:

  I. rész: A tradicionális jog intézménytörténete

  1. fejezet: Magánjog

  1. § A magánjog forrásai

  1.1. Törvények

  1.1.1. A személyes királyság korabeli dekrétumok

  1.1.2. A XIII-XIV. századi dekrétumok

  1.1.3. Országgyűlési törvények

  1.2. Privilégiumok

  1.3. Királyi rendeletek vagy pátensek

  1.4. Statútumok

  1.5. A szokásjog és a Hármaskönyv

  1.5.1. A Hármaskönyv keletkezése

  1.5.2. A Hármaskönyv szerkezete és magánjoga

  1.5.3. A Hármaskönyv reformjának kísérlete: a Négyeskönyv és az Új Hármaskönyv és a Hármaskönyv kommentárjai

  1.6. A felsőbíróságok döntvényei

   

  2. § Személyi jog

  2.1. Az ember mint jogalany

  2.2. A jogképesség

  2.2.1. Szabadok és nemesek

  2.2.2. Félnemesek

  2.2.3. Egyházi nemesek vagy prédiálisok

  2.2.4. Honoráciorok

  2.2.5. Vendégek, városi polgárok

  2.2.6. Rabszolgák, felszabadítottak vagy szabadosok és jobbágyok

  2.2.7. Sajátos társadalmi szervezetük alapján elkülönülő népcsoportok és népelemek tagjai

  2.2.8. Vallási alapon korlátozott jogképességűek

  2.2.9. A nem. A nők jogképessége

  2.2.10. A törvényes házasságon kívül születettek jogképessége

  2.3. A cselekvőképesség

  2.3.1. Nem törvényes korúak

  2.3.2. Törvényes korúak

  2.3.3. Teljes korúak

  2.3.4. A korvizsgálat

  2.4. Az önjogúság

  2.5. A jogi személyek

  2.5.1. Királyi kincstár

  2.5.2. Egyetemek vagy közösségek, községek, testületek, társulatok

  2.5.3. Alapítványok

  2.5.4. A jogi személyek jogképességének terjedelme

   

  3. § Családjog

  3.1. A házasság

  3.1.1. A házasságkötés módja a tridenti formula recepciója után

  3.1.2. Bontó akadályok

  3.1.3. A házasság felbontása

  3.2. A rokonság

  3.3. Az atyai hatalom

  3.3.1. Az atyai hatalom tartalma

  3.3.2. Az atyai hatalom megszűnése

  3.3.3. Az atyai hatalmat megszüntető osztozás

  3.4. A gyámság

  3.5. A gondnokság

   

  4. § Dologi jog

  4.1. A dolgok és a dolgok felosztása

  4.1.1. Forgalmon kívüli dolgok

  4.1.2. Ingók és ingatlanok

  4.1.3. A jószágok felosztása eredetük szerint

  4.1.4. Nemes jószágok

  4.1.5. A becsűk

  4.2. A birtok

  4.2.1. A birtok hatásai

  4.2.2. Az elévülés, elbirtoklás

  4.3. A tulajdonjog

  4.3.1. A tulajdon korlátai

  4.3.2. A családi osztatlanság, vagyonközösség

  4.3.3. Az osztály

  4.3.4. A nemesi közbirtokosság

  4.4. Az adomány. A királyi adományozási rendszer

  4.4.1. Az adomány általában

  4.4.2. Az adományok fajai

  4.4.3. A királyi adományozás és adománylevél

  4.4.4. Az adományozás jogcímei

  4.4.5. A magánadományozás és az arról felvett oklevél

  4.4.6. A bevezetés vagy beiktatás

  4.5. A zálogjog

  4.5.1. A zálogjog tartalma

  4.5.2. A zálogjog keletkezése, megszűnése

   

  5. § Szerződési jog

  5.1. A szerződés általában

  5.1.1. A szerződés alakja, a (be)vallás és az örökvallás

  5.1.2. A szerződés érvénytelensége

  5.1.3. A szerződés tárgya

  5.1.4. A szerződés megerősítése

  5.1.5. A szerződés teljesítése

  5.2. Adásvétel

  5.2.1. Az adásvétel tárgyai

  5.2.2. A vételár

  5.2.3. A szerződés létrejötte és a felek kötelezettségei

  5.2.4. Visszavásárlási vagy visszaváltási jog

  5.2.5. Elővásárlási jog

  5.3. Csere

  5.3.1. A csere tárgyai

  5.3.2. A szerződés létrejötte

  5.3.3. Vegyes csere

  5.3.4. Az ingatlancsere különös neme

  5.4. Ajándékozás

  5.4.1. Az ajándékozás tárgya

  5.4.2. A szerződés létrejötte

  5.4.3. Ajándékozási kikötések

  5.4.4. Halál esetére szóló ajándékozás

  5.5. Kölcsön

  5.5.1. A kölcsön tárgyai

  5.5.2. A kamat

  5.5.3. A szerződés létrejötte és a felek kötelezettségei

  5.6. Zálogkölcsön, zálogszerződés

  5.6.1. A zálogkölcsön tárgya

  5.6.2. A pénz felhasználásának lehetővé tételéért nyújtott vagyoni ellenszolgáltatás

  5.6.3. A szerződés létrejötte és a felek kötelezettségei

  5.6.4. A zálogos ingatlan elörökítése

  5.7. Haszonkölcsön

  5.8. Dologbérlet és haszonbérlet

  5.8.1. A bérlet és haszonbérlet tárgyai

  5.8.2. A bér

  5.8.3. A bérlet és haszonbérlet tartama

  5.8.4. A szerződés létrejötte és a felek kötelezettségei

  5.8.5. A szerződés felmondása

  5.9. Nyájak haszonbérlete

  5.10. Vállalkozás

  5.11. Munkaszerződés

   

  6. § Különös lekötelezési viszonyok

  6.1. Szerződéses szolgálati vagy familiárisi lekötelezés

  6.1.1. A jogviszony alanyai

  6.1.2. A jogviszony létrejötte és megszűnése

  6.1.3. A familiáris kötelezettségei

  6.1.4. Az úr kötelezettségei

  6.2. Az egyház örökös szolgálatára szóló lekötelezés

  6.2.1. A jogviszony alanyai

  6.2.2. A szolgálati viszony létrejötte

  6.2.3. A szolgálattevő kötelezettségei

  6.2.4. Az úr kötelezettségei

  6.3. Úrbéri lekötelezés

  6.3.1. Az úrbér és az urbárium

  6.3.2. Az úr kötelezettsége

   

  7. § Öröklési jog

  7.1. Törvényes öröklés

  7.1.1. A nemesek törvényes öröklése

  7.1.2. A székelyek, a kunok és a jászok törvényes öröklése

  7.1.3. Városi polgárok törvényes öröklése

  7.1.4. Az erdélyi szászok törvényes öröklése

  7.1.5. Jobbágyok törvényes öröklése

  7.1.6. Öröklés urafogyott vagyonban

  7.2. Végrendeleti öröklés

  7.2.1. Köz- és magánvégrendelet

  7.2.2. Kiváltságos végrendelet

  7.3. Öröklési szerződés, testvérré fogadás

  7.4. Különös öröklési rendnek alávetett vagyon: a hitbizomány

   

  8. § A nők külön jogai

  8.1. Leánynegyed

  8.2. Hajadoni jog

  8.3. Hozomány

  8.4. Jegyajándék

  8.5. Hitbér

  8.6. Özvegyi jog

  8.7. Az özvegy nő öröklése férje vagyonában

  8.8. Közszerzemény

   

  II. fejezet: Büntetőjog

  9. § A büntetőjog forrásai

  9.1. Törvények és tervezetek

  9.1.1. Az 1795. évi javaslat

  9.1.2. Az 1830. évi javaslat

  9.2. Privilégiumok

  9.3. Királyi rendeletek, pátensek

  9.4. Statútumok

  9.5. Szokásjog

  9.5.1. A Hármaskönyv

  9.5.2. A Praxis Criminalis

   

  10. § A bűncselekmény és a bűncselekménnyel összefüggésben általánosan érvényesülő szabályok

  10.1. A delictum publicum fogalma

  10.2. A delictum privatum fogalma

  10.3. A büntetőjogi felelősség

  10.4. A büntethetőséget kizáró okok

  10.4.1. A beszámítási képesség hiánya

  10.4.2. A kényszer és a fenyegetés

  10.4.3. A jogos védelem

  10.4.4. A házasságtörő feleség megölése

  10.4.5. Egyéb okok

  10.5. Menedékjog

  10.6. A bűnösség

  10.7. A kísérlet és az előkészület

  10.8. Bűnszerzők

  10.8.1. Tettesek

  10.8.2. Részesek

  10.8.3. Bűnpártolás, bűnpártolók

   

  11. § A büntetés

  11.1. A büntetés jogalapja és célja

  11.2. A büntetések felosztása

  11.2.1. A büntetés célját tekintve tipikusan megtorló és tipikusan elrettentő jellegű büntetések

  11.2.2. Rendes és rendkívüli büntetés

  11.2.3. Fő- és mellékbüntetések

  11.3. Büntetési nemek

  11.3.1. Halálbüntetések

  11.3.2. Testcsonkító büntetések

  11.3.3. Testfenyítő büntetések

  11.3.4. Szabadságbüntetések

  11.3.5. Megszégyenítő büntetések

  11.3.6. Vagyoni büntetések

  11.4. A büntetés kiszabása

  11.4.1. A büntetés kiszabásánál rendszerint figyelembe vett enyhítő körülmények

  11.4.2. A büntetés kiszabásánál rendszerint figyelembe vett súlyosító körülmények

   

  12. § Közbűncselekmények

  12.1. A hűtlenség vagy hűtlenség bélyege

  12.1.1. Felségsértés, a felség- és hazaárulás

  12.1.2. Az ország közbiztonsága elleni cselekmények

  12.1.3. Oklevélhamisítás

  12.1.4. Pénzhamisítás

  12.1.5. A nemesfém-monopólium megsértése

  12.1.6. Nyilvánvaló és kárhoztatott eretnekség

  12.1.7. Hivatalból, illetve peres ügye intézése végett eljáró személyek sérelmére elkövetett bűncselekmények

  12.1.8. Személy elleni bűncselekmények

  12.1.9. Vagyon elleni bűncselekmények

  12.2. A katonáskodási kötelezettség megszegése

  12.3. A gyűlés és a törvényszék rendjének megsértése

  12.3.1. Távollét

  12.3.2. Széksértés

  12.4. Hivatali bűncselekmények

  12.5. Földesúri visszaélések

  12.6. Hitszegés, hamis eskü

  12.7. Kereskedéssel kapcsolatos vétségek

  12.7.1. Az árumegállító jog megsértése

  12.7.2. Kiviteli tilalmak megszegése

  12.7.3. A királyi pénz megvetése

  12.7.4. Árszabások megsértése

  12.7.5. Mértékekkel való visszaélés

  12.8. Vallás elleni bűncselekmények

  12.8.1. Istenkáromlás

  12.8.2. Boszorkányság

  12.9. Élet elleni bűncselekmények

  12.9.1. Szándékos emberölés, gyilkosság

  12.9.2. Magzatelhajtás

  12.9.3. Gyermekkitétel

  12.10. A bujálkodás vétkei

  12.10.1. A egyszerű paráználkodás, kurválkodás és a kerítés

  12.10.2. Ágyastartás

  12.10.3. Vérfertőzés

  12.10.4. Erőszakos közösülés

  12.10.5. Természet elleni fajtalankodás

  12.10.6. Nőrablás

  12.10.7. Két- és többnejűség, két- és többférjűség

  12.10.8. Házasságtörés

  12.11. Vagyon elleni bűncselekmények

  12.11.1. Lopás

  12.11.2. Rablás

  12.11.3. Orgazdaság

  12.11.4. Gyújtogatás és a dohányzás

   

  13. § Magánbűncselekmények

  13.1. Hatalmaskodás

  13.1.1. Nagyobb hatalmaskodás

  13.1.2. Kisebb hatalmaskodás

  13.2. A becstelenség

  13.2.1. Álorca vagy álorcásság

  13.2.2. A hűtlenül viselt gyámság

  13.2.3. A vértagadás vagy vérárulás

  13.3. Károkozás

  13.4. Egyéb magándeliktumok

  13.4.1. Más leveleinek letartóztatása

  13.4.2. Küldött levelek megsértése

  13.4.3. Patvarkodás

  13.4.4. Meggyalázás

   

  III. fejezet: Perjog

  14. § A perjog forrásai

  14.1. Törvények

  14.2. Privilégiumok

  14.3. Pátensek - a Novus Ordo Judiciarius

  14.4. Statútumok

  14.5. A szokásjog

  14.5.1. A Hármaskönyv

  14.5.2. A Directio Methodica

  14.5.3. A Praxis Criminalis

   

  15. § A magyar bírósági szervezet

  15.1. A királyi kúria és bíróságai

  15.1.1. A királyi kúria bíróságainak kialakulása

  15.1.2. A kúria bírósági szervezete. A királyi ítélőtábla 1526-ig

  15.1.3. A hétszemélyes tábla kialakulása. A központi bíróságok viszonya 1723-ig

  15.1.4. A központi bíróságok az 1723-as igazságügyi reform után

  15.2. A király vidéki bírái és bíróságai a patrimoniális királyság korában

  15.3. A nádor önálló bíráskodása kúriájában

  15.4. A bírói közgyűlések

  15.4.1. A király által tartott bírói közgyűlés

  15.4.2. A nádori közgyűlés

  15.4.3. A főispán által tartott bírói közgyűlés

  15.4.4. A kikiáltott közgyűlés

  15.5. A nemesi bíróságok

  15.5.1. A vármegyei törvényszék

  15.5.2. A vármegyei közgyűlés bíróságkénti működése

  15.5.3. A szolgabírói szék vagy albíróság

  15.5.4. Alispáni ítélőszék

  15.6. A kerületi táblák

  15.7. A városi polgárok bíróságai

  15.7.1. Városi törvényszék

  15.7.2. A tárnoki szék

  15.7.3. Személynöki szék

  15.8. A kunok, jászok és a hajdúk bíróságai

  15.9. Az úriszék

  15.10. Szentszékek

  15.10.1. A szentszéki szervezet

  15.10.2. A szentszékek hatáskörébe tartozó ügyek

  15.11. Az erdélyi bíróságok

  15.11.1. Központi bíróságok

  15.11.2. Megyei és városi törvényszékek

  15.11.3. A székelyek bíróságai

  15.11.4. A szászok bíróságai

  15.11.5. Úriszék

   

  16. § A bíró és segédei

  16.1. A bíró

  16.1.1. A bíró joghatóságának alapja

  16.1.2. A bíró kellékei

  16.1.3. Bírótársak

  16.2. A bíró segédei

  16.2.1. Poroszló

  16.2.2. Hiteleshely

  16.2.3. A hiteleshelyi kiküldöttek: a káptalan és a konvent embere, illetve a bírói (nádori, királyi) ember

  16.2.1. Jegyzők

  16.2.5. Egyéb segédek és közegek

   

  17. § A perbeli személyek

  17.1. A felek

  17.1.1. A felperes

  17.1.2. Alperes - perbehívott

  17.2. Harmadik személyek a perben

  17.2.1. Az avatkozó és a szavatos

  17.2.2. Perbeli képviselők

   

  18. § A büntetőper felperese és alperese: a vádló és a terhelt

  18.1. A vádló-felperes

  18.2. A terhelt-alperes

  18.2.1. A nem nemes terhelt perbeli helyzete

  18.2.2. A nemes terhelt perbeli helyzete

   

  19. § A peres eljárás 1526-ig

  19.1. Idézés

  19.1.1. Az idézés módjai

  19.1.2. A perbehívás ismétlése és az értesítés

  19.2. A bíróság előtti eljárás megindulása

  19.2.1. A kifogások

  19.2.2. A perbeavatkozás

  19.2.3. A perhalasztás

  19.3. A bizonyítási eljárás

  19.3.1. Az istenítéletek

  19.3.2. Az eskü és az alapjául szolgáló tanúbizonyítások: a tanúbizonyság és a tudományvétel

  19.3.3. A szó szoros értelemben vett tanúbizonyítás

  19.3.4. Az oklevél és az oklevélbizonyítás

  19.4. A per befejezése

  19.4.1. Az ítélet

  19.4.2. Az egyezség

  19.5. A perorvoslatok

  19.5.1. A perletétel

  19.5.2. Az ügyvédszó visszavonása

  19.5.3. A tiltakozások

  19.5.4. A visszaűzés vagy elűzés

  19.5.5. Fellebbezés

  19.5.6. A perújítás

  19.6. A végrehajtás

   

  20. § A polgári peres eljárás

  20.1. Az előkészületi perszak

  20.1.1. A megintés

  20.1.2. A perindítás

  20.1.3. A perfelvétel

  20.2. Az exceptios szakasz

  20.3. Az allegatios szakasz, vagyis a per dereka, érdeme

  20.3.1. Az okirat

  20.3.2. A tanúbizonyítás

  20.3.3. A szemle

  20.3.4. Az eskü

  20.4. A befejezési perszak

  20.5. A végrehajtás

  20.6. A perorvoslatok

   

  21. § A büntetőeljárás a XVI. századtól

  21.1. Az előkészületi eljárás

  21.1.1. Az eljárás megindulása

  21.1.2. A nyomozás és a vizsgálat

  21.1.3. Az alperes által kért tanúvallatás

  21.2. Közbülső (vád alá helyezési) eljárás

  21.3. A bíróság előtti eljárás

  21.3.1. Idézés

  21.3.2. Perfelvétel

  21.3.3. Az exceptios szakasz

  21.3.4. Az allegatios szakasz

  21.3.5. A per befejező szakasza

  21.4. Perorvoslatok

  21.4.1. Fellebbezés

  21.4.2. Perújítás

  21.5. Végrehajtás

   

  II. rész: A tradicionális jog felszámolása

  1. fejezet: Magánjog

  22. § A tradicionális magánjog intézményeinek felszámolása

  22.1. Az osztrák polgári törvény bevezetését segítő pátensek

  22.1.1. Az úrbéri és az úrbéri kárpótlási nyílt parancsok

  22.1.2. Az ősiségi nyílt parancsok

  22.2. Az osztrák polgári törvénykönyv bevezetése

  22.3. A telekkönyvi rendtartás

  22.4. Magánjogi melléktörvények

   

  23. § A modern magyar magánjog kiépülése

  23.1. Az Ideiglenes Törvénykezési Szabályok

  23.1.1. Az ITSZ jogforrási jellege

  23.1.2. Az ITSZ magánjoga

  23.2. Az ITSZ utáni jogfejlődés jellegzetességei

   

  24.§ A tradicionális jog hatása, a modernizálódó magánjog

  24.1. A személyi jogot átszövő tradicionális hatások

  24.2. A modern családjogba átmentett régi intézmények

  24.2.1. Az ágytól és asztaltól való elválasztás

  24.2.2. Közszerzemény

  24.2.3. Hitbér

  24.3. A dologi jogban fennmaradt régi intézmények és hatásuk

  24.3.1. Birtokvédelem, elbirtoklás

  24.3.2. A nemesi és az úrbéres közbirtokosságok

  24.3.3. A hitbizomány és az ezzel rokon kötött tulajdoni formációk

  24.4. A kötelmi jogban kimutatható tradicionális hatások

  24.5. A modern öröklési jog tradicionális gyökerei

   

  2. fejezet: Büntetőjog

  25. § Első lépések a büntetőjog megújítása felé

  25.1. A bűntettekről és büntetésekről szóló 1843-as tervezet

  25.1.1. Az 1843-as tervezet létrejötte és kudarca

  25.1.2. A legeredetibb törvényhozási kísérlet

  25.2. Az 1848-49-es törvények

   

  26. § A büntetőjogi kodifikáció

  26.1. A büntetőtörvény létrejötte

  26.2. A magyar büntetőtörvénykönyvről szóló 1878:5. tc.

  26.3. Az 1879:40. tc., a kihágási büntetőtörvény

   

  3. fejezet: Polgári és büntetőeljárás

  27. § A modern igazságszolgáltatási szervezet kiépülése

  27.1. A modern bírósági szervezet kiépülése

  27.1.1. A Magyar Királyi Kúria

  27.1.2. A királyi ítélőtáblák

  27.1.3. Királyi törvényszékek és esküdtbíróságok

  27.1.4. Királyi járásbíróságok

  27.2. A királyi ügyészségek

   

  28. § A polgári eljárás modernizációja

  28.1. Az átmeneti kódex

  28.2. Az első reformtörvény - a sommás eljárás új rendje

  28.3. A polgári perrendtartásról szóló 1911:1. tc.

  28.3.1. A kódex létrejötte

  28.3.2. A polgári perrendtartás sajátosságai

   

  29. § A büntetőeljárás modernizációja

  29.1. Az 1843/44-es büntetőeljárási tervezet

  29.2. Változások a büntetőeljárásban - a sárga könyv

  29.3. A bűnvádi perrendtartásról szóló 1896:33. tc.

  29.3.1. Javaslatokon át a kódexig

  29.3.2. A bűnvádi perrendtartás sajátosságai

   

  Tárgymutató

 • ISBN
  978-963-912-312-0
  Kiadó 
  Dialóg Campus
  VTSZ
  4901
Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint.