Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Irodalom


Sorrend:

KACAT, BAJAZZÓ

Szerzők: Parti Nagy Lajos, Banga Ferenc

Pytheas Kiadó

 

Az ókorból felidézett tekercskönyv a korszerű technológia, a gondos kézimunka, a szerző és a kiadó műhelymunkájának eredménye. A digitális nyomtatás, az aprólékos tervező és kivitelező munka a művészi sokszorosítás szintjére emelve különleges élményt és művészi értéket kínál.

 

A könyv méretei 3-al oszthatóak. A 123 mm hosszú és 18 mm átmérőjű cseresznyefa rúdra 111×3000 mm hosszú Colorcopy Natur papírra digitális xerográfia technológiával nyomtatott tekercset helyeztünk. A gondosan válogatott anyagok és színek összhatása helyezi végül e könyvet a művészi értékű műtárgyak sorába. Az 1-től 99-ig sorszámozott és az alkotók által aláírt példányok növelik a művek értékét. A német és angol nyelvű tartalmi ismertető külföldi érdeklődőinknek nyújt segítséget.

 
12 000 Ft
EGY NŐ

Szerzők: Esterházy Péter, Banga Ferenc

Pytheas Kiadó

 

Esterházy Péter Banga Ferenc által illusztrált Egy nő című műve az ókort idéző tekercskönyv formájában.

 
12 000 Ft
MAGYARHON SZÉPSÉGEI

Szerző: Jókai Mór

Pytheas Kiadó

 

Jókait a magyar romantika nagy mesélőjeként, gazdag képzeletű íróként tartja számon a köztudat, aki fordulatos történeteivel, különös szereplőivel, gazdag környezetrajzával bűvöli el olvasóit. A könyvtári statisztikák szerint művei a legutóbbi időkig az élen álltak a népszerűségi listán, regényein olvasó nemzedékek sora nőtt fel. Kevesebben tudják, hogy szárnyaló fantáziája széles körű érdeklődésre, olvasottságra épült. Tőle tudjuk, hogy ismereteit tudatosan gyarapította, a munkáiban megjelenő tájakat, embereket, történeteket valós elemek fölhasználásával jelenítette meg. “Az én könyvtáram – írta – egyike a (magánkézben lévő) legbecsesebb gyűjteményeknek, amelyben minden nevezetes útleírás; néprajzi, természettudományi mű a legdíszesebb illustrált kiadásokban feltalálható s legbecsesebbek közte azok az egérrágta régi krónikák. Ezek az én kalauzaim a múltak történetében s a széles nagyvilágban.” Az írott források adatai mellett – nem kisebb súllyal – személyes élményei is megjelentek könyvei lapjain, hiszen történelmi időket élt át.

 
3 800 Ft
SPECIMEN HUNGARIAE LITERATAE

Szerző: Czvittinger Dávid

Pytheas Kiadó

 

Czvittinger Dávid 1711-ben megjelent műve a XVIII. századi bibliográfiai törekvések egyik jeles magyarországi példája. Számba veszi az addig elkészült – tág értelemben vett – magyar irodalmi műveket (így például Szent Isván fiához írt Intelmeit is ismerteti). Az akkori szokásoknak megfelelően egyesíti magában a magyar irodalomtörténet és a tájékoztató bibliográfia műfaját.A könyvek tudatos számontartásának első hazai nyomai a XVI-XVII. századi előszókból származnak, amelyekben az írók említést tesznek azokról, akik előttük ilyen tárgyban írtak. Az 1660-as évektől kezdve több írónk is összefoglalta saját munkásságát, írói tevékenységét. A protestáns bibliafordításáról nevezetes Komáromi Csipkés György 1677 már önálló nyomtatványként jelentette meg saját műveinek jegyzékét.

 
4 200 Ft
KAZINCZY ÚTJA PANNONHALMÁRA ESZTERGOMBA VÁCZRA

Szerző: Kazinczy Ferenc

Pytheas Kiadó

 

Kazinczy Ferenc 1831 februárjában indult utolsó nagyobb utazására, hogy Pesten újra részt vegyen az akadémiai tanácskozásokon. Innen tett látogatást áprilisban Győrbe, Pannonhalmára, Esztergomba, ott írta meg frissiben útirajzát. Tudósítása elsődlegesen feleségének szólt, akitől két hónapja köszönt el, hogy a kultúra és az irodalom ügyeiről tanácskozzon Pesten; a megírt tényanyag és gondolatsor azonban közérdekű. Érdeklődése mindenre kiterjedt. Részletesen leírta az első és egyetlen dunai gőzhajót a kazántól a vendégszobákon át a konyháig és az étlapig. Írásai az utazó tudatosságát tükrözik; Kazinczy azt vallotta, az útrajzokat úgy kell megalkotni, “hogy minden sor valami újat mutasson, mint a legelőször látott környék mutat a valóban utazóknak.” Ehhez tartotta magát. Élményt, ismeretet, tanulságot közvetített olvasóihoz, ez teszi könyvét ma is vonzóvá.

 
2 500 Ft
MAGYAR ATHENAS

Szerző: Bod Péter

Pytheas Kiadó

 

A Magyar Athenas – az első magyar nyelvű írói lexikon – Bod Péter (1712-1769) erdélyi református lelkész és író fő műve, mely 528 magyarországi és erdélyi tudós, író és költő közvetlen hangú életrajzát és főbb műveinek felsorolását tartalmazza. A könyv a korszak ma is nélkülözhetetlen forrásdokumentuma.

 

Magyar Athenas, avagy az Erdélyben és Magyarországban élt tudós embereknek – nevezetesebben akik valami, világ eleibe botsátott írások által esméretesekké lettek, és jó emlékezeteket fennhagyták – historiájok, mellyet sok esztendők alatt, nem kevés szorgalmatossággal egybeszedegetett, és az mostan élőknek s ezután következendőknek tanuságokra, s jóra való felserkentésekre közönségessé tett F. Ts. Bod Péter.

 
4 000 Ft
SZENT HILARIUS

Szerző: Bod Péter

Pytheas Kiadó

 

Szent Hilarius, avagy szívet vidámító, elmét élesítő, kegyességre serkentő, rövid kérdésekbe és feleletekbe foglalt dolgok, melyek mind a hasznos időtöltésre, s mind az épületes tanulságra egybeszedegettetvén kibocsáttattak Bod Péter által.

 

Szent Hilarius, avagy szívet vidámító, elmét élesítő, kegyességre serkentő, rövid kérdésekbe és feleletekbe foglalt dolgok, melyek mind a hasznos időtöltésre, s mind az épületes tanulságra egybeszedegettetvén kibocsáttattak Bod Péter által.

 

A Szent Hilárius az emberekről – férfiakról és nőkről -, az időről, a gazdagságról és a szegénységről, a betegségekről és az orvosokról, a növényekről és az állatokról szóló színes, szórakoztatva tanító kérdések és feleletek gyűjteménye.

 
3 500 Ft
ISTENES ÉNEKEK

Szerző: Balassi Bálint

Pytheas Kiadó

 

Balassi Bálint: Istenes énekek és Jacob Patriarca: Via Jacobaea és Beniczky Péter: Magyar Rithmusok című művét találjuk meg egybefűzve.

 

A kor könyvötőműhelyének szokása szerint könyvtárak részére gyakran kötöttek azonos méretű könyveket egybe, azok különösebb tematikai válogatása nélkül, vagy a könyvtár egyedi kívánságára. Így történt ez ennek a kötetnek az esetében is, melyet a Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár őriz. Balassi Bálint: Istenes énekek, Jacob Patriarca: Via Jacobaea és Beniczky Péter: Magyar Rithmusok című művét találjuk meg egybefűzve.

Kiadónk az eredeti hű visszaadására törekedett.

 
5 500 Ft
EMBLEMATA

Szerző: Zsámboky János

Pytheas Kiadó

 

Zsámboky idejében egy különleges irodalmi műfajt jelentett, amelyet nem sokkal az előtt hozott divatba Andrea Alaciati olasz jogtudós. Alapját egy allegorikus kép – ikon, pictura, imago, symbolon – alkotta, amelyhez lemma, motto vagy inspiratio elnevezéssel egy képcím járult. A kép alján pedig vers fejtette ki a kép értelmét, adott kulcsot a képcím megértéséhez és vont le mindezekből bölcs tanulságokat. E műfaj alkotásaiból összeállított könyv kapta a görögös többes számnak megfelelően az emblemata nevet.

 
5 500 Ft
-10%
FULGUR

Ifjúsági regény

A kötet a Zászlónk kiadásában 1944-ben megjelent mű reprint kiadása.

Szerző: Koszter atya

Szent István Kiadó, 2013

 

Koszterszitz József (1898-1970) a Trianon utáni nemzedék egyik legismertebb ifjúsági írója volt. A Regnum Marianum és a magyarországi cserkészmozgalom kiemelkedő vezetőjeként kiválóan ismerte a fiatalok problémáit, emiatt könyvei több felnövekvő generációnak jelentettek iránymutatást. Egyik legnépszerűbb regénye, az 1944-ben megjelent Fulgur tulajdonképpen a magyar sci-fi irodalom első alkotása. Egy zseniális magyar feltaláló rájön, hogyan tud villámmal lesújtani tetszés szerinti célpontokra; innen kapja a latin villám szóból a Fulgur nevet.

 
1 600 Ft
Akció: 1 440 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
ARGONAUTICA

Fakszimile kiadás.

Szerző: Andreas Dugonicius

Balassi Kiadó, 2006

 

Dugonics András (Szeged, 1740–Szeged, 1818)  polihisztor piarista szerzetes élete és műfaji  vagy műfajtörténeti szerepe meglehetősen ismert, bár jelentőségéhez mérten talán még mindig  nem eléggé. Az írónak 1788-ban megjelent  magyar nyelvű munkája, az Etelka volt az első  igazi magyar könyvsiker.Ennek legfontosabb előzményeként figyelembe vehető latin regényét,  az Argonauticát azonban alig-alig tárgyalták.  Az Argonautica huszonnégy könyvre tagolva  1778-ban jelent meg Pozsonyban és Kassán,  hasonmás kiadása pedig a Nemzetközi  Neolatin Tudományok Társaságának (IANLS)  13. konferenciája tiszteletére látott napvilágot.  Kétnyelvű kísérőtanulmányában Szörényi László vizsgálja a műkeletkezéstörténetét, illetve  helyét és jelentőségét a korabeli neolatin  regények között.

 
10 000 Ft
Akció: 9 000 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
TRAGÉDIA MAGYAR NYELVEN AZ SZOPHOKLÉSZ ELEKTRÁJÁBÓL

Szerző: Bornemisza Péter

Balassi Kiadó, 2009

 

A hasonmás kiadás újra az olvasók kezébe adja az első magyar nyelvű drámafordítás lenyűgözően robusztus és páratlanul kifejező szövegét. A ránk maradt egyetlen példány (1923-as újrafelfedezése után) fotolitográfiai fakszimile kiadásban vált ismertté, ám ennek példányai mára igen megritkultak. Bécs egyetemén a humanista Georg Tanner görögfordító szemináriumának hallgatójaként Bornemisza 1558-ban magyarította Szophoklész Élektráját: az átdolgozás az antik dráma keresztény erkölcsteológiai olvasata. A tanulmány a szakirodalom eredményeire támaszkodva elemzi Bornemisza módosításait, összeveti az átdolgozást a görög eredetivel, a 16. századi latin fordításokkal és kommentárokkal, feltárja a megformálásban irányadó drámaelméleti hatásokat, bemutatja a retorikaoktatás korabeli helyzetét, értelmezi a fordítás humanista utószavának etikai és nyelvi nézeteit.

 

 
2 500 Ft
Akció: 2 250 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.