Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

A Biblia


Sorrend:


-10%
MI A BIBLIA?

Bevezetés a Biblia ismeretébe

Szerző: Rózsa Huba

Szent István Társulat, 2014

 

A köznapi szóhasználatban a Biblia egyetlen könyv; legalábbis ilyen értelemben szoktunk róla beszélni vagy hivatkozni rá. A valóságban azonban a Biblia nem a szó mai értelmében vett könyv, hanem neve eredeti jelentésének megfelelően: könyvek - vagyis különböző korokban keletkezett és különböző szerzőktől származó írások összessége.

Az egyes könyvek összegyűjtése és válogatása az Ó- és Újszövetség egészét tekintve évszázadokon át tartó folyamat eredménye volt. Hosszabb időbe telt annak felismerése, hogy mely írások tanúsítják hitelesen Isten szavát, s azt is meg kellett határozni, milyen ismérvek alapján tartozhat egy-egy mű a Bibliához. Így tehát ezeket a könyveket azzal a meggyőződéssel gyűjtötték össze, hogy íróikat Isten inspirálta, s bennük saját magáról, az ember céljáról, életviteléről, a hit lényegéről akart valamit közölni az emberiséggel.

 
1 900 Ft
Akció: 1 710 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
THE BIBLE AND ECONOMICS

International Biblical Conference XXV.

Szerkesztő: Benyik György

JATEPress, 2014

 
5 985 Ft
Akció: 5 085 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ZSOLTÁRMAGYARÁZATOK I., II., III.

Szerző: Szikszai Béni

Koinónia Kiadó, 2010

 

Szikszai Béni a második világháború utáni magyar szellemi ébredés kiemelkedő személyisége, a Szentlélek által kijelölt egyik vezetője volt. Hangja még most is a személyes megszólítás ajándékában részesít. A Zsoltármagyarázatok a múlt század nagy lelki ébredése idején elhangzott evangélizációs beszédek gyűjteménye. A benne összegyűjtött prédikációk élnek: nem elvont, hosszadalmas elmélkedések, hanem intenzív, személyes hangú, radikális beszédek. A szerző kreatív, érzékletes képekkel, hasonlatokkal, metaforákkal él. Igemagyarázatait a hétköznapi életből vett, közvetlen és megragadó példázatokkal, önvallomásos, szubjektív történetekkel fűszerezi. Szenvedélyesen szól, helyenként nagy indulattal, megidézve ezzel a 17. századi puritanizmus korának lelkes hangú, megalkuvást nem tűrő prédikátorait.

 
4 950 Ft
Akció: 3 960 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
MAGYARÁZATOK A TÍZPARANCSOLATHOZ

Szerző: Peter van Keulen

Koinónia Kiadó, 2003

 

Magyarázatok a tízparancsolathoz

 

 
380 Ft
Akció: 305 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
KRISZTUS KERESZTJE ÉS AZ EMBERI SZENVEDÉS

Szerző: Horváth Jenő

Koinónia Kiadó, 1999

 

Theologia crucis: a kereszt teológiája a mi teológiánk - vallja a szerző e rövid írásában, mely a szenvedésben véli felfedezni azt a közös emberi tapasztalatot, amely a mindenkori embert Krisztus megváltói művéhez, kereszthalálának titkához közelebb vezetheti. Az egyház missziói elhivatását pedig éppenséggel a szenvedés megannyi testi-lelki jeleinek felismerése nyomán a szenvedőkhöz való áldozatkész viszonyulásban látja betölthetőnek. A bibliai hivatkozásokkal gazdagon ellátott értekezés nem csupán elméleti igénnyel íródott: összegzésében a szerző felbecsülhetetlen értékű gyakorlati útbaigazítást nyújt a lelkigondozás iránt is érdeklődők számára.

 
300 Ft
Akció: 240 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
EGYHÁZ ÉS SZENVEDÉS

Szerző: Visky Ferenc

Koinónia Kiadó, 1999

 

A Jelenések könyvét az ezredvégen is fölfokozott érdeklődés övezi, ám miközben az utolsó idők titokzatos jeleit kutatjuk, értelmezzük benne, nem figyelünk arra, hogy ez a bibliai könyv, a kánon utolsó darabja a leghitelesebb képét rajzolja meg Krisztus szenvedő egyházának. A szenvedés Krisztus teste számára nem szűk időszakokra jellemző megpróbáltatás, hanem létállapot. A tanítványok a sebeiről ismerik fel a feltámadott názáreti Jézust, és ugyanígy, Krisztus a sebeiről ismeri fel az ő tanítványait. A szenvedő egyház ugyanakkor az imádat egyháza is: nincs a Szentírásban még egy olyan könyv, amely ilyen nagy hangsúlyt fektetne Isten dicsőítésére: a huszonegy részben húsz doxológiát találunk. Felette nagy titok ez.

 

 
280 Ft
Akció: 225 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
BIZALOM A HATÁRON

Szerző: Visky S. Béla

Koinónia Kiadó, 2003

 

"Visky S. Béla gondolkodásmódja, érvrendszere és hite egyaránt meggyőző és hiteles. Logikája töretlen, és bár nyilvánvalóan nehéz, sőt kényes kérdéseket érint, még a vele vitába szálló feleknek is el kell ismerniük a kereső, kérdező, kutató teológus tárgya iránti elkötelezettségét és kompetenciáját." (Falus András)

 
1 380 Ft
Akció: 1 105 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
BIBLIA

Szerző: Kecskeméthy István

Koinónia Kiadó, 2009

 

Kecskeméthy István (1864-1938) bibliatudós, teológiai professzor élete a Szentírás-fordítás jegyében telt el. Huszonhat évesen publikálja bibliafordításának első könyvét, az Énekek énekét, 1953-ban látja el kézjegyével az utolsó tisztázatot. A nagyalakú, gyönyörű rajzolatú betűkkel létrejött kézirat fennmaradása igazi csoda, a második világháborút követően folyamatosan rejtegetni kellett, mialatt a létező fordítás legendáriuma egyre gazdagodott. Az Erdélybe 1895-ben áttelelpült és 1918 után a választott hazát változatlanul otthonának tekintő fordító egyetlen pillanatra sem választotta el saját életét a Szentírástól. Örökösök nélkül távozott el az örökkévalóságba, ránk, az olvasókra bízva nagy értékű örökségét. Kecskeméthy István a maga nemében egyedülálló munkáját most másod ízben vehetjük kézbe.

 
4 800 Ft
Akció: 3 840 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A SZERELEM ORSZÁGÚTJÁN

Szerző: Molnár János

Koinónia Kiadó, 2003

 

Dr. Molnár János kolozsvári teológus, professzor, kiváló biblia-tudós a Szentírás egyik legvitatottabb könyve, az Énekek éneke, szó szerinti fordításban "a legszebb, vagy a legcsodálatosabb ének" magyarázatában szakít az igen gazdag allegorikus értelmezés-hagyománnyal, és a szöveget Salamon lírájához kapcsolható egységes irodalmi alkotásként olvassa újra, olyan "szerelmi elbeszélésként", amely a szerelem pogány mitizálása ellenében született.

 
1 600 Ft
Akció: 1 280 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A SZENTÍRÁS IMÁDSÁGOSKÖNYVE

Szerző: Dietrich Bonhoeffer

Koinónia Kiadó, 2002

 
790 Ft
Akció: 630 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
ÚJSZÖVETSÉGI SZENTÍRÁS

Szent István Társulat, 2014

 

A Szent István Társulat Biblia-családjának legújabb kiadású Újszövetsége, varrott, bőrhatású kötésben. A lábjegyzetek és a függelékanyag nemcsak korszerűbb, de rövidebb és áttekinthetőbb is lett. A név- és tárgymutató azonban a legátfogóbb, amely az Újszövetségi Szentírás magyar kiadásához az utóbbi időben megjelent.„A mindennapi használat praktikus és tetszetős segédeszközeként vehetjük kezünkbe az Újszövetségnek ezt a kiadását. Őszintén reméljük, hogy különösen is kedvelt olvasmánya lesz az ifjúságnak és mindazoknak, akik az oktatásban teljesítenek szolgálatot. Segítse elő ez a könyv is, hogy az Isten szava mindinkább eljusson az emberek szívéhez.” Erdő Péter bíboros ajánlásából

 
2 100 Ft
Akció: 1 890 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
CATENA AUREA I.

Kommentár Máté evangéliumához

Szerző: Aquinói Szent Tamás

Szerkesztő: Benyik György

Fordító: Benyik György - Lázár István Dávid

JATE Press, 2000

 
5 670 Ft
Akció: 4 820 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 AZ ÚJSZÖVETSÉGI SZENTÍRÁS KELETKEZÉS- ÉS KUTATÁSTÖRTÉNETE

Szerző: Benyik György

JATE Press, 2011

 
5 670 Ft
Akció: 4 820 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A MAGYARORSZÁGI BIBLIKUS IRODALOM A KEZDETEKTŐL 1997-IG

Szerző: Benyik György

JATE Press, 2000

 
1 260 Ft
Akció: 1 070 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
MINDENNAPOK JÉZUS IDEJÉBEN

Szerző: Grän, Siegfried

JEL Könyvkiadó, 2014

 

Ha meg akarjuk ismerni Jézus életét és tanítását az evangéliumokhoz fordulunk. Ezek azonban kétezer évvel ezelőtt, a miénktől jelentősen eltérő társadalmi környezetben keletkeztek, és egyes részei homályosak számunkra. Megismerésükhöz segít minket az „ötödik evangélium” ahogy a egyházatyák a Szentföldet nevezik. Ez azt jelenti, hogy aki Jézust meg akarja ismerni, annak azt a földet, és azt a társadalmat is ismernie kell, amelyben ő élt.

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
MI A BIBLIA?

Bevezetés a Biblia ismeretébe

A Biblia Világa 1.

Szerző: Rózsa Huba

JEL Könyvkiadó, 2010

 

A könyv olyan kérdést vet fel, amely még azokban is felmerülhet, akik rendszeresen olvassák a Bibliát. Itt nem a tartalmáról van szó, hanem a bibliai ismeretekhez nyújt tudományosan megalapozott közérthető bevezetést. A Biblia kialakulásáról, szöveghagyományáról, istenképéről, a teremtéstörténetről, az evangéliumi életeszményről, az ősegyház születéséről való alapismereteket foglalja össze.

 
1 100 Ft
Akció: 880 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
BEVEZETÉS AZ ÓSZÖVETSÉGBE

A Biblia Világa 6.

Szerző: Struppe, Ursula

JEL Könyvkiadó, 2003

 

E tömör, de tartalmas ószövetségi bevezető megbízható adataival és didaktikai ügyességével tűnik ki. Az olvasó megtudja, hogyan és miért jöttek létre a Jahve-hit bizonyos elemei egy adott kor társadalmi kihívásaival való szembesülés révén, és hogyan változtak, fejlődtek ennek hatására.

 

 
1 550 Ft
Akció: 1 240 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 BESZÉDEK SZENT JÁNOS EVANGÉLIUMÁRÓL III.: LI-CXXIV. BESZÉD

Ókeresztény Örökségünk

Szerző: Szent Ágoston

JEL Könyvkiadó, 2011

 

†Vanyó László professzor így ír előszavában a könyvről: „Szent Ágoston életmûvében klasszikus egzegetikai mû a Beszédek János evangéliumáról (Tractatus in Joannis evangélium), amely egyben a latin nyelven írt egyetlen és legmonumentálisabb magyarázat a negyedik evangéliumhoz. Az egyházatya versrõl-versre magyarázza az evangéliumot… A kommentárnak az ad egyedülálló jelentõséget, hogy az a Szent Ágoston hagyta ránk, aki az ókeresztény kor egyik legnagyobb szelleme, ezért is tarthat számot érdeklõdésre mindenkor. Nem helyettesíti a modern kommentárokat, de ezek sem teszik fölöslegessé azt. Minden kor megírja majd a maga kommentárját, de Szent Ágoston magyarázata mindig Szent Ágoston magyarázata fog maradni, mert benne az egyház egyik legnagyobb tanítójának és teológusának elmélkedéseit halljuk, olvassuk.”

 
3 200 Ft
Akció: 2 560 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
BESZÉDEK SZENT JÁNOS EVANGÉLIUMÁRÓL II.

XXXI-L. beszéd

Ókeresztény Örökségünk

Szerző: Szent Ágoston

JEL Könyvkiadó, 2010

 

Szent Ágoston életművében klasszikus egzegetikai mű a Beszédek János evangéliumáról (Tractatus in Joannis evangélium), amely egyben a latin nyelven írt egyetlen és legmonumentálisabb magyarázat a negyedik evangéliumhoz. Az egyházatya versről-versre magyarázza az evangéliumot. A kommentárnak az ad egyedülálló jelentőséget, hogy az a Szent Ágoston hagyta ránk, aki az ókeresztény kor egyik legnagyobb szelleme, ezért is tarthat számot érdeklődésre mindenkor. Nem helyettesíti a modern kommentárokat, de ezeket sem teszik fölöslegessé azt. Minden kor megírja majd a maga kommentárját, de Szent Ágoston magyarázata mindig Szent Ágoston magyarázata fog maradni, mert benne az egyház egyik legnagyobb tanítójának és teológusának elmélkedéseit halljuk, olvassuk

 
2 300 Ft
Akció: 1 840 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
BESZÉDEK SZENT JÁNOS EVANGÉLIUMÁRÓL I.

I-XXX. beszéd

Ókeresztény Örökségünk

Szerző: Szent Ágoston

JEL Könyvkiadó, 2008

 

Szent Ágoston életművében klasszikus egzegetikai mű a Beszédek János evangéliumáról (Tractatus in Joannis evangélium), amely egyben a latin nyelven írt egyetlen és legmonumentálisabb magyarázat a negyedik evangéliumhoz. Az egyházatya versről-versre magyarázza az evangéliumot. A kommentárnak az ad egyedülálló jelentőséget, hogy az a Szent Ágoston hagyta ránk, aki az ókeresztény kor egyik legnagyobb szelleme, ezért is tarthat számot érdeklődésre mindenkor. Nem helyettesíti a modern kommentárokat, de ezeket sem teszik fölöslegessé azt. Minden kor megírja majd a maga kommentárját, de Szent Ágoston magyarázata mindig Szent Ágoston magyarázata fog maradni, mert benne az egyház egyik legnagyobb tanítójának és teológusának elmélkedéseit halljuk, olvassuk

 
3 900 Ft
Akció: 3 120 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 AZ EGYHÁZATYÁK BIBLIÁJA ÉS AZ ÓKERESZTÉNY EXEGÉZIS MÓDSZERE, TÖRTÉNETE

Septuaginta, Diatesszaron, Vetus Latina, Vulgata

Szerző: Vanyó László

JEL Könyvkiadó, 2002

 

A régebbi biblikus hermeneutikai tankönyvek lefektették az értelmezés szabályait, amelyek alkalmazásával a leírt bibliai szöveg jelentése kifejthető. Ezek értelmezési szabályok, amelyek azonban nem a megértés szabályai. Mai felfogásunkban mind a megértésnek, mind az értelmezésnek történeti feltételei vannak, és a szöveg keletkezése és hermeneutikája nem különíthető el két merev szakaszra, a szöveg keletkezése és értelmezése már eredetében egy tőről sarjad. Ezért foglalkozunk a görög bibliai szöveg keletkezése történetével, amely ennek a folyamatnak az összefonódását mutatja, a latin fordítással, és utána az ókori hermeneutikai, exegetikai alapfogalmakkal, szabályokkal.

 
1 980 Ft
Akció: 1 585 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-40%
BIBLIA - ÚJTESTAMENTUM

Válogatás a vizsolyi Bibliából

Európa Kiadó, 2006

 

Az Európa Könyvkiadó 1991 szeptemberében indította el megújított, külsejében is vonzóbb sorozatát. Alaposan, minden részletre kiterjedő figyelemmel tervezte meg az összeállítást, hiszen a világirodalom és a magyar irodalom remekműveinek kiadásával egyszerre kíván segítséget nyújtani tanárnak, diáknak s valamennyi felnőtt irodalomkedvelőnek.

 
850 Ft
Akció: 510 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ZOHÁR

Fordító: Uri Asaf

Szerkesztő: Csillag Dóra, Miklós Tamás

Atlantisz Könyvkiadó, 2014

 

A magyar könyvkiadás történetében rendkívüli vállalkozáson, a ZOHÁR első magyar nyelvű fordításának kiadásán dolgozik a kiadó. A legnagyobb hírű középkori zsidó Biblia-kommentárt arámi és héber nyelvből Uri Asaf fordította. A közel ezer oldalas, bibliapapírra nyomott, igen szép kötésű kötet nemcsak a Teremtés könyvének kommentárjait és ezek kiegészítéseit foglalja magában, hanem a fordító, valamint Tatár György Mose de Leon kiadásáról írt tanulmányait, és az egyes kommentárokhoz készült alapos, a magyar Biblia-fordítás fontos kérdéseit érintő fordítói jegyzeteket is.

“Ha kinyitom a Zohár könyvét, látom az egész világot.“ A Zohár a népszerű nevén kabbalának nevezett középkori zsidó bölcselet központi és legismertebb műve.

 
7 495 Ft
Akció: 5 995 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
JÉZUS

Egy kivégzés igaz története

Szerzők: O'Reilly, Bill, Martin Dugard

HVG Kiadó, 2014

 

Mintegy 2000 évvel ezelőtt egy szeretett és karizmatikus ifjú „forradalmár” felforgatta a Római Birodalom egyik legtávolabbi tartományát. Miközben a béke és a szeretet erejét hirdette, nagy hatalmú ellenségeket szerzett magának.

 

A könyv elrepít a korszak forrongó világába, és bemutatja azokat a jelentős hatású eseményeket, amelyek elkerülhetetlenné tették Jézus halálát. A názáreti életének és korának e magával ragadó, történelmi tények felhasználásával megírt regényében nem Messiásként, hanem emberi oldaláról ismerhetjük meg Jézust.

 
3 900 Ft
Akció: 3 120 Ft
Kezdete: 2017.06.06
A készlet erejéig!
-10%
BIBLIA ÉS DRÁMAIRODALOM

Szerző: Bodnár Dániel

Szent István Társulat, 2014

 

A tanulmánykötet szerzője 20 író – köztük George Byron, John Milton, Jean Racine, J.W. Goethe, Paul Claudel, Samuel Beckett, Madách Imre, Pap Károly, Németh László, Sütő András, Jókai Anna – bibliai témájú drámáit elemzi. Azt vizsgálja, miként értelmezik a szerzők a különböző bibliai eseményeket, hogyan jelennek meg bennük az ismert szereplők, Ádám, Éva, Káin, Mózes, Dávid, Eszter, Keresztelő János, Péter, János, Júdás és mindenekelőtt Jézus Krisztus, aki a művek jelentős részében abszolút főalak, a cselekmény központi eleme a Hozzá való viszonyulás.

 
1 980 Ft
Akció: 1 780 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
 FÖLD ALATTI IZRAEL. AZ ÓSZÖVETSÉG VILÁGÁNAK ANYAGI KULTÚRÁJA

Szerző: Kőszeghy Miklós

L’Harmattan Kiadó, 2014

 

„Régóta szerettem volna megmutatni, mi mindent mondhat az Ószövetségről és világáról a régészeti topográfia, a történettudomány, a filológia és az építészettörténet. Szerzőtársammal, Hodossy-Takács Előddel szilárd meggyőződésünk volt, hogy e kérdéskörben nagy szükség volna egy magyar nyelvű tankönyvre. A tankönyv pedig elsősorban megértetni akar, ami a mi témánk esetében egyben a láttatás igényét is jelenti. Nem pusztán leírni szeretnénk hát témánkat, hanem a szó szoros értelmében láthatóvá tenni is.”

 
3 400 Ft
Akció: 2 720 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A GENESIS KÖNYVE II.

Szerző: Rózsa Huba

Szent István Kiadó, 2009

 

A pátriárkák, Izrael ősatyáinak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, s benne Józsefnek a története a Biblia legjelentősebb elbeszéléseihez tartoznak. A pátriárkák három nemzedékéből (Ábrahám, Izsák, Jákob) kiemelkedik Ábrahám alakja. A kommentár második része az Ábrahám-elbeszéléskör (Gen 12-25) irodalomkritikai elemzésére tér rá. Az elemzés foglalkozik a szövegek irodalomkritikai, reakció- és hagyománytörténeti kérdéseivel, de a hangsúly a szöveg kánoni formájának elemzésére és jelentésére kerül.

 
2 800 Ft
Akció: 2 520 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
AZ ÚJSZÖVETSÉG TEOLÓGIÁJA

Szerző: Joachim Gnilka

Szent István Kiadó, 2007

 

Az Újszövetség teológiája – gondolati tartalmát tekintve – nem függ semmilyen meg-előző filozófiától; tárgyát általánosan úgy lehetne meghatározni, mint Isten Jézus Krisz-tusban való megmentő cselekvésének leírását, amit azt maga az Újszövetség, vagy az egyes hozzátartozó iratok tanúsítják. Joachim Gnilka műve felépítésében elsősorban az időrendi és tárgyi szempontokat veszi figyelembe. Szembesít a különböző teológiai el-gondolásokkal, megvizsgálja a kérdésekre adott válaszokat, utal a szövegelőzményekre, feltárja az egyes írások egymáshoz való kapcsolatát, s azt, hogy ezek az írások és el-gondolások hogyan illeszthetők be a folyamatosság és a hagyomány áramlatába.

 
3 800 Ft
Akció: 3 420 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A TEREMTÉS TEOLÓGIÁJA

Szerző: Puskás Attila

Szent István Kiadó, 2010

 

Az isteni teremtés nem csupán az ember eredetének titkát tárja föl, hanem utat is nyit neki a beteljesedéshez – írja a szerző, aki e könyvében a teremtéstan biblikus alapjait, dogmatörténetét foglalja össze, majd részletesen ismerteti annak a teológiában betöltött szerepét és kifejtését, s tárgyalja a teremtéstan viszonyát a keresztény antropológiához, valamint a természettudományos gondolkodáshoz és a környezetvédelemhez.

 
2 600 Ft
Akció: 2 340 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
ÜDVÖSSÉGKÖZVETÍTŐK AZ ÓSZÖVETSÉGBEN

Szerző: Rózsa Huba

Szent István Kiadó, 2005

 

Az Ószövetségi üdvösségvárás kiemelkedő alakja a Dávid fia királyi Messiás, aki a végidőben isteni uralom képviselője. Hagyománytörténetileg a dávidi királyi üdvösségközvetítő tradíciójához rendeződik és vele összefüggésben áll a JHWH szenvedő Szolgája és az Emberfia hagyománya is, noha mivoltában a három üdvösségközvetítő nem fedi egymást. A három üdvösségközvetítő az Újszövetség szempontjából rendkívül jelentős, mert az Egyház a Názáreti Jézusban látja beteljesedni őket, és a róluk szóló bibliai szövegek fényében magyarázzák Jézus kilétét és üdvözítő művét. Ennek alapján érthető, hogy ezek a szövegek kezdettől fogva a keresztény egzegézis előterében álltak.

 
2 300 Ft
Akció: 2 070 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A ZSIDÓ NÉP ÉS SZENT IRATAI A KERESZTÉNY BIBLIÁBAN

Szerkesztette: Pápai Biblikus Bizottság, Németh László Imre

Szent István Társulat, 2013

 

A kereszténység és a zsidóság egymáshoz való viszonya nagyon összetett; míg egyes pontokban teljes egyetértésről, addig másutt nagy feszültségről árulkodik. Jelen dokumentum ezen problémát elemzi remélve, hogy elő tudja mozdítani a párbeszédet keresztények és zsidók között kölcsönös megértésben, tiszteletben és szeretetben.

 
1 900 Ft
Akció: 1 710 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A MIATYÁNK ÉS KINCSEI

Szerző: Unger Zsuzsa

Szent István Társulat, 2013

 

Könyvünk elvezet a legismertebb imádság bibliai gyökereihez, amikor a Miatyánk egyes kéréseihez több más bibliai szakaszt társít. Isten igéje megszólít minket a hétköznapi élet eseménydús vagy unalmasan szürke, netán fájdalmasan felkorbácsoló sűrűjében. Megszólít, kiszólít, választ vár. Egyházunk nagyjai - szentek, tanítók, lelki írók - e könyv lapjain is felelnek. Tanulságos a tőlük származó szemelvények alapján velük együtt átelmélkedni, eddig nem ismert szemszögből látni az Úr imáját. Jó szívvel ajánljuk Olvasóinknak e kitekintést, mely hasonlatos a bibliai családapa kínálatához, aki kincseiből újat és régit hoz elő.

 
1 800 Ft
Akció: 1 620 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 BEVEZETÉS AZ ÚJSZÖVETSÉG KORTÖRTÉNETÉBE ÉS IRODALMÁBA I.

Második kiadás

Szerző: Kocsis Imre

Szent István Kiadó, 2013

 

Kocsis Imre újszövetségi introdukciójában kettős célt tart szem előtt. Egyfelől bemutatja azt a sokrétű környezetet, amelyben az újszövetségi könyvek keletkeztek, s amely a könyvek szerzőire biztosan hatást gyakorolt; másfelől átfogó tájékoztatást ad az iratok keletkezéséről, valamint irodalmi és teológiai sajátosságairól. Ezen belül három témakört tárgyal. Az elsőben kortörténeti áttekintést ad a zsidóság és a pogányság társadalmi, kulturális és vallási adottságairól; a másodikban az újszövetségi kánon kialakulását, valamint a görög szöveg áthagyományozásának folyamatát ismerteti; a harmadikban az Újszövetség elbeszélő műveit, az evangéliumokat és az Apostolok Cselekedeteit elemzi.

 
2 800 Ft
Akció: 2 520 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
JÉZUS, A LÉTEZŐ

Homo religiosus sorozat

Szerző: John Carroll

Heller Ágnes előszavával

Fordította: Gyárfás Vera

Typotex Kiadó, 2009

 

Jézus a nyugati világ szellemi atyja. Milyen ember lehetett ő valójában? Vajon megállná helyét a modern világban, melyet megrendített az értelmi zűrzavar?

 

Az egyházak főként azt sugalmazták róla, hogy Jézus gondoskodó, vigaszt nyújtó, Jézus jámbor és alázatos, ő a gyengék barátja. Ez a Jézus, a Jó Pásztor, aki a bűnről és a megbocsátásról prédikál. Ő az Úr és a Megváltó.

 
2 900 Ft
Akció: 2 465 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A BIBLIA LELKIPÁSZTORI KONKORDANCIÁJA

Szent István Kiadó, 2013

 

A Biblia lelkipásztori szempontból fontos szavainak és fogalmainak elemző és összehasonlító szótára, amely az ismert francia és olasz nyelvű konkordancia magyar kiadása. A Keresztes Szilárd püspök úr által készített kiadás mégsem egyszerű szószedet, hanem a bibliai fogalmak és témák elemző összehasonlító rendszere. A konkordancia lelkipásztori segítséget nyújt a Biblia mélyebb megértéséhez és magyarázatához. A Konkordancia célja, hogy a Bibliában járatos olvasó az itt közölt szövegtöredékből felismerje a szentírási mondatot. Nem pontos idézetek ezek, hanem rövidítések, megcsonkított szavak, néha átalakított mondatszerkezetben. Ennek alapján lehet a Bibliában keresni és pontosan idézni azokat a szövegeket, amelyekre az olvasónak szüksége van.

Jelen kötet egy több évtizedes hiányt pótol a magyar katolikus könyvkiadás területén.

 
9 600 Ft
Akció: 8 640 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 SZENTÍRÁS-ÉRTELMEZÉS ÉS TEREMTÉSFELFOGÁS AZ ÓKERESZTÉNY KORBAN

Válogatás a Magyar Patrisztikai Társaság V. és VI. konferenciáján elhangzott előadások szerkesztett változataiból

Szerkesztette: Heidl György, Kendeffy Gábor

Szent István Társulat, 2013

 
2 600 Ft
Akció: 2 340 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 A KEZDETEK VARÁZSA ÉS LENDÜLETE. KÖZELÍTÉSEK A LUKÁCS-EVANGÉLIUMHOZ ÉS AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEIHEZ

Szerző: Simon T. László

L’Harmattan Kiadó, 2012

 

A sorozat jelen kötete a Lukács-evangélium és az Apostolok cseledetei olvasásához jelöl ki néhány tájékozódási pontot, és adja az olvasó kezébe Lukács művének egy új fordítását. Azokban a helyi egyházakban, ahol az evangélista élt és dolgozott, a keresztény mozgalom tagjainak az első század utolsó évtizedeiben egy mély identitáskrízissel kellett szembenézniük. Lukács kétkötetes munkájával alapvetően két veszélytől akarta megóvni hívő kortársait: a kezdetek bűvöletében élő nosztalgiától és a jövőtől való, ugyancsak bénító félelemtől. Az elbeszélés mikéntje Lukács számára része annak az üzenetnek, amit közvetíteni akar. Ahogy Jézus az Írásokat bebarangolva lobbantja lángra tanítványai szívét, az evangélista célja sem kevesebb, mint hogy művének – az evangéliumnak és az Apostolok cselekedeteinek – az olvasója is rátaláljon életének szilárd alapjára. Ebben szeretne segíteni ez a könyv is.

 

A kötet szerzője, Simon Tamás László (1963), bencés szerzetes, magyar-angol szakos tanár. Biblikus teológiából Rómában a Gregoriana egyetemen szerezte PhD-jét. 2000 óta Rómában a Pontificio Ateneo Sant’Anselmo egyetem teológiai fakultásán tanít Újszövetséggel kapcsolatos tárgyakat.

 
3 500 Ft
Akció: 2 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A PÉTERNEK NEVEZETT SIMON

Szerző: Mauro Giuseppe Lepori

Szent István Kiadó, 2007

 

Ki ne érzett volna vágyat a keresztények közül, hogy mindenben kövesse Krisztust? A szentek megtanítanak rá, hogy az Úr nyomába szegődni egyénenként változó utat jelent – de életpéldájukkal azt is bizonyítják, hogy minden korban, mindenki számára lehetséges a Krisztus-követés. A szentek sorát tekintve Simon Péter,a tanítvány, az apostol a Jézus követését jelentő izgalmas és megható dráma egyik legjellegzetesebb alakja. A szerző, egy svájci monostor apátja közös útra hív minket: vezetésével beiratkozhatunk a Péternek nevezett Simon iskolájába, hogy életének állomásait áttekintve mi is megtanuljuk, mit jelent mindent otthagyva követni az Urat…

 
1 200 Ft
Akció: 1 080 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 A TEREMTETT VILÁG MISZTÉRIUMA. BIBLIAI JELKÉPEK KÉZIKÖNYVE

Második kiadás

Szerző: Dávid Katalin

Szent István Kiadó, 2002

 

A nyugati kultúra alapját képező Biblia a 20. század folyamán széles tömegek előtt vált ismeretlenné. Pedig a Könyvek Könyvének ismerete nem vallásfüggő, nem az istenhithez kapcsolódik, hanem mint műveltségünk bázisa: kritériuma a kultúrának. A történelmi és társadalmi tévutak következtében a jelképeket értők köre ma egyre szűkül, bár furcsa paradoxonként minden érthetetlenség ellenére lépten-nyomon szembesülünk a jelképekkel.

 
4 200 Ft
Akció: 3 780 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
MÁRIA AZ ÜDVTÖRTÉNETBEN

Szerzők: Leo Scheffczyk, Anton Ziegenaus         

Szent István Kiadó, 2004

 

A mariológia a dogmatikának Szűz Máriára vonatkozó része: Mária Istenanyaságának tana, e méltóságából fakadó egyéb tulajdonságai - szeplőtelen fogantatás, szüzesség, mennybevétel, közbenáró szerep - és az őt megillető tisztelet. Leo Scheffczyk és Anton Ziegenaus műve a Szent István Kézikönyvek sorozatban jelent meg. A sorozat következő kötete: Heinrich Denzinger - Peter Hünermann: "Hitvallások és az Egyház Tanítóhivatalának megnyilatkozásai" című mű is megjelent.

 
2 500 Ft
Akció: 2 250 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 AZ ÓSZÖVETSÉG REGÉNYE. SUGÁRUTAK ÉS ZSÁKUTCÁK A KUTATÁSTÖRTÉNETBEN

Szerző: Karasszon István

L’Harmattan Kiadó, 2011

 

Régebbi kutatástörténeti munkákkal összevetve föltűnhet a figyelmes Olvasónak, hogy mindenki lényegesen nagyobb figyelmet szentelt a közelmúlt kutatásának, mint jelen kis kötetünk. Ha ebben más kutatástörténetet nem követtünk, annak egyszerű oka van: talán soha nem volt ennyire bizonytalan a jövő kutatásának alakulása, talán soha nem voltak ennyire megkérdőjelezve a kutatás alapvető modelljei, talán soha nem tűnt távolabbinak egy lehetséges konszenzus, mint éppen ma. Könyvünkkel határozottan az új ismeretek kiértékeléséhez kívántunk segítséget nyújtani, s nem adatbázist állítottunk össze.

 
2 800 Ft
Akció: 2 240 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 AZ ÜDVÖSSÉG MINT ESÉLY ÉS TALÁNY. KÖZELÍTÉSEK A MÁRK-EVANGÉLIUMHOZ.

Szerző: Simon T. László

L’Harmattan Kiadó, 2009

 

A Lectio divina sorozat jelen kötete a Márk-evangélium újraolvasásához villant fel néhány szempontot, és adja az olvasó kezébe Márk művének egy új fordítását. Amiről Jézus tanított, és amiért élt, az evangélista hite szerint új esélyt ad minden embernek. Jézus története azonban nem kérdéseket és kétségeket lefegyverző evidencia. Márk tudatában van annak, hogy a felidézett eseménysor az Istenről való beszéd lehetőségének a határait érinti. Mit jelent Jézus kereszthalála után arról beszélni, hogy Isten atya? Az evangélista választ keres, és feleletet ad erre a kérdésre. Márk kezdetnek, a Názáretiről szóló „jó hír” kezdetének tekinti művét. Nem a szerénység mondatja ezt vele, hanem az az öröm, amely abból a felismerésből forrásozik, hogy a Jézus által hirdetett evangélium a Húsvét erejében lehetőséget kapott a folytatásra. Az olvasó életében is.

 
2 500 Ft
Akció: 2 000 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
IZSÁK MEGKÖTÖZÉSE. TÖRTÉNET ÉS HATÁSTÖRTÉNET

Szerkesztette: Xeravits Géza

L’Harmattan Kiadó, 2010

 

Kötetünk témája az Ószövetség egyik legérdekesebb perikópája, Izsák megkötözésének (a rabbinikus terminológia szerint az „Aqédának”) a Genesis 22. fejezetében elbeszélt története. A kötet összeállításánál nem csupán biblikus kutatók működtek közre, hanem ennek az olyannyira fontos elbeszélésnek a hatástörténete egyfajta tágabb perspektívába kerül. A kötet anyagának alapjául a Sapientia Főiskola Bibliatudomány Tanszékének 2009. őszi szimpóziumán elhangzott előadások szolgálnak.

 
2 200 Ft
Akció: 1 760 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
KRISZTUS KÖZTÜNK...! GONDOLATOK A SZENTÍRÁSRÓL

Szerző: Xeravits Géza

L’Harmattan Kiadó, 2009

 

Az alábbi szövegek — természetükből következően — egyfajta sajátos, „kettős exegézis” tanúi: vallanak arról, ahogy a magyarázó megérti a Bibliát, de arról is árulkodnak, ahogy a Szent Szöveg magáévá teszi az Őt megérteni kívánót. E kötet ennélfogva sokkal inkább személyes és szubjektív, mint a Szentírás bármilyen szaktudományos megközelítése; s éppen az olvasónak a Szöveggel benső azonosulása az a kaland, amelyre meghív.

 

Xeravits Géza, teológus, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanszékvezető egyetemi tanára.

 
1 200 Ft
Akció: 960 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 NEM ÍRNOKOK, HANEM ÍRÁSTUDÓK. KÖZELÍTÉSEK A SZINOPTIKUS EVANGÉLIUMOKHOZ

Szerző: Simon T. László

L’Harmattan Kiadó, 2008

 

A vállalkozás, hogy egy karcsú kötetben mutassuk be a szinoptikus evangéliumokat (Máté, Márk és Lukács evangéliuma), vakmerőség. Szükségképpen esetlegessé teszi a részletezett szempontok kiválasztását, töredékessé taglalásukat. A Lectio Divina sorozat kilencedik kötete tájékozódási pontokat akar kijelölni, hogy segítségükkel közelebb kerülhessen az olvasó a Szentírás hitről valló és életre vezető szavához.

Simon Tamás László (1963) bencés szerzetes, magyar-angol szakos tanár. Biblikus teológiából Rómában a Gregoriana egyetemen szerezte PhD-jét. 2000 óta Rómában a Pontificio Ateneo Sant'Anselmo egyetem teológiai fakultásán tanít Újszövetséggel kapcsolatos tárgyakat.

 
1 500 Ft
Akció: 1 200 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
HOZZATOK SZAVAKAT MAGATOKKAL. KÖZELÍTÉS S ZSOLTÁROKHOZ

Szerző: Simon T. László

L’Harmattan Kiadó, 2007

 

A kötet szerzője, Simon Tamás László, bencés szerzetes, jelenleg Rómában a Pontificio Ateneo Sant'Anselmo egyetem teológiai fakultásán tanít Újszövetséget.

 
1 250 Ft
Akció: 1 000 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 A DEUTEROKANONIKUS KÖNYVEK - BEVEZETÉS KELETKEZÉS- ÉS IRODALOMTÖRTÉNETÜKBE

Szerző: Xeravits Géza

L’Harmattan Kiadó, 2008

 

A deuterokanonikus könyvek a zsidóság története egy hosszú periódusának rendkívül változatos irodalmi terméséből őriztek meg számunkra egy majdhogynem átfogó képet. Teológiájukat illetően továbbvezetik a Héber Biblia gondolatmenetét, sok esetben közvetlenül reflektálnak az abban felmerülő kérdésekre. Eszmetörténeti jelentőségüket a keresztény teológiai kutatás számára pedig mi sem biztosítja jobban, mint az a természetesség, ahogy a születő kereszténység irodalmi működése során ezekre z iratokra tekint.

Kötetünk ezen irodalomhoz nyújt részletes bevezetést, történeti, irodalmi és teológiai szempontokat figyelembe véve.

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 SZÖVETSÉGEK ERŐTERÉBEN - A DEUTEROKANONIKUS IRODALOM ALAPVETŐ KÉRDÉSEI

Szerkesztette: Xeravits Géza, Zsengellér József

L’Harmattan Kiadó, 2004

 

A sorozatról: Az Ószövetség ún. "deuterokanonikus" könyvei elsőrendű fontosságú információkat szolgáltatnak a Kr. e. két évszázadban élő zsidóság teológiájának, illetve tágabban vett eszmetörténetének és világlátásának megértéséhez. A deuterokanonikus könyvek, jóllehet a Héber Bibliába, és ebből következően a protestáns közösségek Szentírásába nem kerültek bele, máig részei a keleti egyházak és a római katolikusság Ószövetségének; történeti értékük mellett tehát figyelemre méltó az is, ahogy egyes vallási közösségek gondolkodását alakítják.

 
1 650 Ft
Akció: 1 320 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
TOBIT / TÓBIÁS KÖNYVE - SZÖVEG - HAGYOMÁNY - TEOLÓGIA

Szerkesztette: Xeravits Géza, Zsengellér József

L’Harmattan Kiadó, 2005

 

A sorozatról: Az Ószövetség ún. "deuterokanonikus" könyvei elsőrendű fontosságú információkat szolgáltatnak a Kr. e. két évszázadban élő zsidóság teológiájának, illetve tágabban vett eszmetörténetének és világlátásának megértéséhez. A deuterokanonikus könyvek, jóllehet a Héber Bibliába, és ebből következően a protestáns közösségek Szentírásába nem kerültek bele, máig részei a keleti egyházak és a római katolikusság Ószövetségének; történeti értékük mellett tehát figyelemre méltó az is, ahogy egyes vallási közösségek gondolkodását alakítják.

 
1 750 Ft
Akció: 1 400 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
SALAMON ZSOLTÁRAI

Szerző: Szabó Xavér

L’Harmattan Kiadó, 2009

 

Salamon zsoltárai egy 18 költeményből álló gyűjtemény. A Biblia neves királyának neve mögött rejtőző szerző gondolkodásmódja közel áll a farizeusok gondolatvilágához, egyértelműen mégsem azonos vele; éles szemmel figyelte kora történelmének alakulását, és felfedezte benne Isten működését. A költemények segítségével bepillanthatunk a második templom időszakának késői zsoltárköltészetébe, a Krisztus előtti első évszázad második harmadának történelmébe, szellemi-, politikai és vallásos világába. A zsoltárok görög nyelvből való fordítása először jelenik meg teljes terjedelemben magyar nyelven.

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!


Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.