Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Természet


Sorrend:

  HISTORIA SIVE DESCRIPTIO PLANTARUM OMNIUM, TAM DOMESTICARUM QUAM EXOTICARUM

Szerző: Leonhardus Thurneisserus zum Thurn

Pytheas Könyvmanufaktúra, 2015

 

Jelen kiadásban az eredeti latin-német kiadásból csak a latin részt szerepeltetjük.

Eredeti kiadás: Berlin, 1578

 

A középkori orvoslással, asztrológiával, botanikával és alkímiával foglalkozó, 1578-ban, Berlinben, kiadott könyv teljes címe – a keletkezés korának megfelelően – nehezen lefordítható: “Historia Unnd Beschreibung Influentischer Und Natürlicher Wirkungen”.

Viszonylag kevés könyvészeti és tárgyi emlék maradt fenn a középkori Magyarország gyűjteményeiből. Különösen vonatkozik ez a természettudományok, így a középkori gyógyászat és az alkímia területére. Ezért tarthat érdeklődésre a latin és német nyelven írt, közel kétszáz oldalas könyv (annak reprint kiadása), ami a Kalocsai Főszékesegyház Könyvtárának dísze.

 
35 000 Ft
JELLEMZŐ ADATOK MAGYARORSZÁG FAUNÁJÁHOZ

Szerző: Frivaldszky Imre

Reprint kiadás: Pytheas Könyvmanufaktúra 2015.

 

Eredeti kiadás: Eggenberger, 1865. A Magy. Tud. Akad. Évkönyvek XI. köt. IV. darabja.

13 kőnyomatos színes táblával

 

Frivaldszkynak számos kisebb-nagyobb dolgozata jelent meg magyar és német nyelven. A Jellemző adatok Magyarország faunájához címűt az MTA 1870-ben a nagy jutalommal tüntette ki.

 

Irodalomtörténeti érdekesség, hogy Frivaldszky hívta fel Jókai figyelmét egy dunai szigetre a török-magyar határon, amely nem tartozott egyik országhoz sem. Ezen a szigeten játszódik Jókai ismert regénye, Az arany ember.

 

 
9 500 Ft
DIE ZÄHMUNG DES PFERDES

Szerző: Constantin Balassa

Pytheas Kiadó, 2014

 

Eredeti (2.) kiadás: Bécs: Carl Gerold, 1844.

 

Jelen reprint kiadásunk az 1844-ben Bécsben megjelent 2. kiadás alapján készült: „Die Zähmung des Pferdes, Rationelle Behandlungsart der Remonten und jungen Pferde überhaupt und der bösen, verdorbenen und reizbaren insbesondere. Aus der innern und äußern Natur des Pferdes praktisch entwickelt” című műve, (A ló megszelídítése) amely részletesen foglalkozik az akkor még vad-, félvad ménesekből a hadsereg számára felvásárolt fiatal remondák szakszerű kiképzésével. Ebben a műben részletesen foglalkozik az akkor újdonságnak számító francia F. Baucher: „A lovaglóművészet módszere.” című könyvének kritikájával is. Halála után fia, Balassa György huszárkapitány adja ki még mindig német nyelven, de már 1889-ben Budapesten édesapja értékes tapasztalatait, ismereteit.

 
19 000 Ft
A KIS LEPKEGYŰJTŐ

Értékőrző Könyvtár

Emich Gusztáv, Pest, 1868

Kossuth Kiadó       

 

A különlegesen szép kis kötet előszavában a szerző büsz kén hívja fel a figyelmet a „Tizenhét, szorgosan szinezett és két kőmetszetű táblá”-ra. Emich Gusztáv szándéka az volt, hogy elősegítse a nemzeti nyelven íródott természetismeret szélesebb körű elterjedését. A csodálatos színes metszetek kel illusztrált kötet élvezetes olvasmány a lepkék/pillangók gyűjtéséhez és természetrajzához. A mű első kiadásából alig néhány hiánytalan példány maradt fenn, igazán ritka könyvet bocsátunk az Olvasóközönség elé.

 
2 400 Ft
ÚTINAPLÓMBÓL

Szerző: Tallián Emil

Pytheas Kiadó

 

Tallián Emil (1859-1911, törökkanizsai főszolgabíró, világjáró vadász) naplójegyzetei brazíliai, indiai, ceyloni és br. kelet-afrikai utazásai és vadászatairól.

Eredeti kiadás: A Török-Kanizsa és vidéke 1906.

Reprint kiadás

 
4 500 Ft
A LÓ NEVELÉSE ÉS IDOMÍTÁSA

Szerző: Balassa György

Pytheas Kiadó

 

Eredeti kiadás: A KÁRMÁN KÖNYVSAJTÓ NYOMÁSA. LOSONCZ, 1901.

Balassa Konstantin, a magyar „lósuttogó”, a múlt ködébe veszett kézikönyve először magyar nyelven!

Kézikönyv lókedvelők és lóbarátok számára

 

 

 
3 500 Ft
ÚJ FÜVES ÉS VIRÁGOS MAGYAR KERT

Reprint kiadás

Szerző: Csapó József

Pytheas Kiadó

 

Csapo Josef: Uj füves és virágos magyar kert, mellyben mindenik fünek és virágnak Neve, Neme, Ábrázatja, Természete és ezekhez képest külömbféle Hasznai, értelmessen meg-jegyeztettek  — … által.

 

Eredeti kiadás: Pozsony, 1775. Landerer Mihály költségére és betűivel.

A 18. sz. második felében igen élénk botanikai munkálkodás indult meg Európa-szerte és Magyarországon is. A sort hazánkban Debrecen városi főorvosának, Csapó Józsefnek (Győr, 1734. júl. 18. – Debrecen, 1799. máj. 22.) a munkája nyitotta meg, az Új füves és virágos magyar kert, mely 1775-ben Pozsonyban, majd 1794-ben, Pesten jelent meg.

 
3 500 Ft
HISTORIA PLANTARUM RARIORUM

Beschreibung Seltener Pflanzen ihrer fürtrefflichkeit wegen von neuem herausgegeben durch Johann Daniel Meyer.

Szerző: Joannis Martyn

Pytheas Kiadó

 

Reprint kiadás.

 

Az eredeti kiadásról

1752. Nürnberg, nyomtatta Andreas Bieling. Folio (350 x 495 mm).

 

Az album 50, színes mezzotinta eljárással nyomtatott és kézzel utánszínezett botanikai illusztrációt tartalmaz. Kötése félbőr kötés, borjúbőrből, gerincén 7, aranyozott növényi ornamentikával díszített osztással és aranyozott piros betűkkel nyomtatott címkével.

 
15 000 Ft
A LEPKÉSZET TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON

Reprint

Szerző: Abafi-Aigner Lajos

Pytheas Kiadó, 2013

 

A lepkészek által nagyra becsült és ritkasága miatt keresett, nélkülözhetetlen tudomány- és kultúrtörténeti forrásmunka, egyben lebilincselő olvasmány is a mesterien fogalmazott és regénybe illő anekdoták és történetek sokasága miatt.

Eredeti kiadás: Kir. Magyar Természettudományi Társulat 1898.

 

A keménytáblás borítót díszítő lepkék az 1865-ben nyomtatott Frivaldszky Imre: Jellemző adatok Magyarország faunájához című könyvének illusztrációi.

 
3 800 Ft
A POLGÁRI KUTYA NEVELÉSE ÉS GONDOZÁSA

Szerző: Dr. Bagyó Jánosné

Pytheas Kiadó

 

Gyengéd női lélek szeretetteljes hangján foglalkozik a kutyával, helyenként kedves humorral szövi át mondanivalóját, s nagy pedagógiai készséggel vezeti olvasóit, hogyan tanítsák meg négylábú kedvencüket sok hasznos, nélkülözhetetlen tudományra és a feltétlen engedelmességre.

 
1 900 Ft
LÓTUDOMÁNY

Szerző: Alistáli Máttyus N. János

Pytheas Kiadó

 

Alistáli 's padányi-Máttyus Nep. János: Lótudomány című műve, 1845-ben Pesten jelent meg. A kötetben az akkori anatómiai és élettani ismereteken kívül ismerteti a világ lófajtáinak tulajdonságait, és a korabeli magyar méneseket is, egy rendkívül érdekes korrajzot ad a lovasvilágról magyar szemmel.

 
6 500 Ft
A POSONI KERT

Szerző: Lippay János

Pytheas Kiadó

 

A gazdák és a kertészkedők körében ma is ismert magyar nyelvű munka az első igényes összefoglalása a növénytermesztési és -gondozási ismereteknek. Díszkert, vetemény vagy gazdaság: Lippai mindenre választ adott már 1664-ben. Biokertészeknek igazi kincs!

 

Háromkötetes művében a pozsonyi érseki kert növényeit és az azokhoz kapcsolódó gyakorlati tanácsait írta le saját tapasztalatai alapján.

 

Csodálatos nyelvezete, és a mai körülmények között is alkalmazható módszerei miatt a gyűjtők, és a különleges könyveket kedvelő biokertészek körében is népszerű.

 
6 900 Ft
MAGYARORSZÁG GASTEROMYCETAI

Szerző: Hollós László

Pytheas Kiadó

 

Hollós László (1859-1940) gazdagon illusztrált, nagy szakmai hozzáértéssel kidolgozott műve méltán szerzett hírnevet a magyarországi gombákat oly alaposan tanulmányozó tudós számára. Neves botanikusunkhoz, Kitaibel Pálhoz hasonlóan Hollós egyik erőssége volt jó megfigyelőképessége, amelyet ennél a kötetnél is kamatoztatott.

 
42 000 Ft
AZ EHETŐ GOMBÁKRÓL

Szerző: Dr. Istvánffi Gyula

Pytheas Kiadó

 

Különlenyomat a „Természettudományi közlöny” 484. füzetéből. Budapest. A Pesti Lloyd Társulat Könyvsajtója 1909.

Reprint kiadás.

 

A 20 oldalas füzet egy rövid történeti bevezető után áttekintést nyújt az ehető gombákról, nemcsak a gomba felismeréséhez nyújt segítséget részletes leírásával és ábrákkal, de a különféle területeken használt elnevezéseket is megadja, valamint gasztronómiai ötletekkel is szolgál. A füzet belső borítóján színes tábla mutatja be az ehető gombákat.

 
1 500 Ft
AZ ÁLLATORSZÁG TERMÉSZETTÖRTÉNETI KÉPTERME

Szerzők: Jardin Vilmos, Treitschke Fridrik

Pytheas Kiadó, 2005

 

Idézet az előszóból:

 

“Ezeket “az állatország természettörténeti képterme” név alatt azért választók, mivel benne nem csak a leírások általjában jelen ösmereteink fönsőbb fokán állanak, hanem, mivel különösen az ábrák olly valódiak, olly természethűek, hogy akár a rajzi környöket, akár a színezetet tekintsük, azok legmerészebb kívánatinkat is kielégíthetik. Hisszük, hogy midőn a külföld e nemes gyümölcsét honunkba átültetni igyelkezénk, az örömmel fogadó s ápoló kezek körülte nem hijányzandanak.”

 
8 800 Ft
VADÁSZATTUDOMÁNY

Szerző: Pák Dienes

Pytheas Kiadó

 

A mű az első magyar nyelven írott vadászattudományi szakkönyv. A szakma minden területére kitérő, igen alapos munka.

Az eredeti kiadás: Magyar Királyi Tudomány Egyetem, 1929. Buda.

 
9 500 Ft
A VADÁSZATI ISMERETEK KÉZIKÖNYVE 3 kötet

Pytheas Kiadó

 

„Nemcsak óvni iparkodik a vadászterületek tulajdonosainak és birtokosainak érdekeit, biztosítani őket nemes sportjuk gyakorlásában; a bő vadállomány nemzetgazdasági érdekének emelése által hasznot hajtani úgy a lősport embereinek, mint a fogyasztó közönségnek, hanem maradandót is kívánt alkotni. Maradandót, mit nem kőbe vésve vagy érczbe öntve lásson e hon vadászközönsége, hanem a mi irodalmilag megörökítve, oktató tanítás mellett érdekes olvasmány gyanánt is szellemi élvezetet nyújtson a tapasztalt vadásznak, mint a hogy kiképeztetéséhez, fejlesztéséhez és tökéletesítéséhez járulhat a fiatal, de közönséges puskásnál magasbra törekvő nemes vadászkedvelőnek.”

 
18 500 Ft

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.