Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Művészettörténet


Sorrend:

12

-15%
MŰVÉSZETTÖRTÉNET II.

A 19. és a 20. század

Baccalaureus Scientiae sorozat

Szerzők: Rajkó Andrea, S. Nagy Katalin

Typotex Kiadó, 2010

 

"A modern világlátás a sokrétűségben rejlik, annak képességében, hogy a legkülönneműbb kultúrák megnyilvánulásait képes befogadni, észlelni és értékelni."

 

Karel Kosik

 
2 500 Ft
Akció: 2 125 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
MŰVÉSZETTÖRTÉNET I.

A kezdetektől a 19. századig

Baccalaureus Scientiae sorozat

Szerzők: Rajkó Andrea, S. Nagy Katalin

Typotex Kiadó, 2009

 

"A modern világlátás a sokrétűségben rejlik, annak képességében, hogy a legkülönneműbb kultúrák megnyilvánulásait képes befogadni, észlelni és értékelni."

 

Karel Kosik

 
2 500 Ft
Akció: 2 125 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
ALTERNATÍV REGISZTEREK

A kulturális ellenállás formái a magyar neoavantgárdban

Kommunikációkutatás sorozat

Szerző: Havasréti József

Typotex Kiadó, 2006

 

A hazai neoavantgárd csoportok politikai, kulturális tevékenységét és a hétköznapi ellenállás gyakorlatát ismereti a szerző, és feleleveníti azokat a sajátos technikákat, amelyekkel az underground művészeti csoportok erőforráshiánnyal (információhiány, szűkös anyagi lehetőségek, a nemzetközi művészeti élettől való elzártság) küszködve professzionális technikákat és a barkácsolást vegyítve, a nyugati kultúra és a szovjet típusú környezet kettősségében egyensúlyoztak.

Három esettanulmány szolgál illusztrációul. Molnár Gergely és a Spions, mint az első magyar punkzenekar esete, akik olyan szélsőséges reakciót váltottak ki, hogy hamarosan emigrációba kényszerítették őket. A képzőművészekből, irodalmárokból, rockzenészekből álló Fölöspéldány-csoport, amely sokféleségéből adódó szokatlanságának erejével szállt szembe a hivatalos kultúrával, és a Lélegzet nevű 1980–1985 között működő élő folyóirat, amely e sajátos médiumával megkerülte a cenzúrát, informális értelmiségi „szalont” jelentett, és újra felfedezte a szóbeliséget.

 
2 500 Ft
Akció: 2 125 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A SASVÁRI PÁLOS KEGYHELY TÖRTÉNETE

A zarándoktemplom kialakítása és kegyszobrának kultusza a 18. században

Szerző: Serfőző Szabolcs

Balassi Kiadó, 2012

 

A Nyitra megyei Sasvár (Šaštín) Magyarország és a Habsburg Monarchia egyik legismertebb búcsújáróhelye volt a 18. században, melyet évente több mint százezer zarándok keresett fel, olykor igen távoli vidékekről is. A kötet monografikus igénnyel dolgozza fel az egykor a pálos rend által gondozott kegyhely barokk kori történetét a kultusz kezdetétől, 1732-től a rend feloszlatásáig, 1786-ig. A könyv párhuzamosan mutatja be a téma művészet- és kultusztörténeti vonatkozásait, Sasvár példáján mintegy esettanulmányként demonstrálva, hogyan ágyazódott be a barokk társadalom majd minden rétegét átfogó képkultusz a korabeli kultúrába. A szerző művészettörténész, akinek érdeklődését és szemléletét néprajzi-antropológiai stúdiumai is formálták.

 
3 900 Ft
Akció: 3 510 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
  VIZUÁLIS KULTÚRA II. - ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI ISMERETEK, ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI NEVELÉS

Harmadik kiadás

Szerző: Bálványos Huba

ELTE Eötvös Kiadó, 2011

 

A könyv a tárgyi környezet kultúrájával és esztétikájával foglalkozik. Külön tárgyalja a képzőművészeti alkotások esztétikai kérdéseit, bevezet a műelemzés alapismereteibe. Példákkal és képekkel gazdagon illusztrálva ismerteti azokat a módszereket, amelyeket az esztétikai-művészeti neveléssel foglalkozó pedagógusok munkájuk során alkalmazhatnak. A négyéves tanítóképzés tantervében új területként jelentkezik e témakör. A kötet szerves folytatása az elmúlt évben megjelent Vizuális megismerés, vizuális kommunikáció című könyvnek.

 
3 600 Ft
Akció: 3 060 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
GOLDONI ÉS VELENCE

Szerző: Török Tamara

L’Harmattan Kiadó, 2011

 

Carlo Goldoni a XVIII. század egyik legjelentősebb komédiaszerzője és színházreformere. Harmincéves velencei színházi működése során a commedia dell’arte és a költői-realista darabok között hatalmas utat jár be. Színházi működése elválaszthatatlan a korabeli Velencétől és annak pezsgő színházi életétől, a velencei színházak és színházi szerzők közötti kíméletlen rivalizálástól. Goldoni ízig-vérig színházi ember volt: darabjai megírása után részt vett azok színpadra állításában,három társulattal is együttműködött háziszerzőként, pontosan ismerte a társulatok működési mechanizmusait, a színészek képességeit, lehetséges munkamódszereit és személyiségét. A könyv a velencei színházi környezettel való folyamatos kölcsönhatást végigkísérve értelmezi Goldoni színházi reformját, és a függelékben található szinopszisgyűjteménnyel további segítséget kíván nyújtani a Goldoni-életműben való eligazodáshoz.

 
3 000 Ft
-15%
  DELTATÁJ. EGYETEMES MŰVÉSZETTÖRTÉNET MINDENKINEK 1980-2000

Szerző: Aknai Tamás

Dialóg Campus Kiadó, 2011

 

"Félelemmel vegyes csodálatot ébresztett bennem a felismerés: világunkban a „megformáltság” egyetemes érvényűvé vált. Ebből következik, hogy a látással birtokba vehető környezet külső és belső tágasságának kísérőjelenségeként radikálisan megváltoztak a művészi kreativitás keretei.

 

Ellenállhatatlan késztetést éreztem a „kortárs” vizuális művészetek céljában, feladatkörében lejátszódó átrendeződések megfigyelésére. Észre kellett vennem, hogy a tartalombővülések, formai, technikai újdonságok, a kommunikáció „klímaváltozása” a művészetek mindeddig „másra rendelt” közegében a mindennapi élet organikus és mesterséges szervezeteivel közeli kapcsolatot építettek ki. Éspedig úgy, hogy eközben az egyre inkább összefonódó művészi kifejezés-, és jelzésformákban az önfelmérés és önértékelés is állandósult, formaalkotó szükségletté vált.

 

Az egyidejű és egyetemes érvényű tendenciák az egyéni és intézményi kommunikáció adott rendszereit felhasználva a legkülönbözőbb irányból érkező forrásokat egységesítik a vizuális művészetekben is. E mélyre ható átalakulás legfőbb folyamatait kísérli meg nyomon követni könyvünk, a Deltatáj."

 
5 980 Ft
Akció: 5 085 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
VIZUÁLIS ÉS ANYAGKÍSÉRLETEK. MURÁLIÁK

Szerzők: Kozák Csaba, Wehner Tibor, Záborszky Gábor

Balassi Kiadó, 2009

 

Záborszky Gábort megkülönböztetett figyelemre teszik méltóvá a különféle művészeti ágazatokat – festészetet, grafikát, szobrászatot, üvegművészetet, formatervezést – alkalmazó munkái, sajátos és különös anyagválasztása, műveinek monumentalitása. 1992 és 2007 között készült művei közösségi rendeltetésű terekben és a magánszférában egyaránt megjelennek, s szervesen ágyazódnak életművébe.

 

A két tanulmány magyar és angol nyelven olvasható a kötetben.

 
3 000 Ft
Akció: 2 700 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
SZINTE SEMMI. ÉLETMŰVÉSZET ÉS MÁS MŰVÉSZETEK

Szerző: Hannes Böhringer

Fordította: Tillmann J. A., Nádori Lídia

Balassi Kiadó, 2006

 

Hannes Böhringer a kortárs német filozófia jelentékeny alakja, aki hazájában a művészetfilozófia élvonalbeli művelőjének számít, de tanított az Egyesült Államokban és Párizsban is. Magyarul megjelent könyvei és számos esszéje révén a hazai közönség előtt is jól ismert, írásai rendszeresen olvashatók a művészeti és irodalmi, valamint építészeti lapokban is. E könyv a budapesti Magyar Képzőművészeti Főiskolán tartott előadássorozatán alapul. Ebben olyan művészeti fejlemények transzparens elemzését adja, amelyek meghatározó érvénnyel vannak jelen a mai világkultúrában (a fluxus, a filozófiai életművészet, az amerikai mitológia a western világában). Szokatlan összefüggésekben mozgó gondolkodásának köszönhetően a mai szellemi folyamatok rendkívül áttetszően tárulnak föl. Tömör és egyszerű stílusánál fogva könyve egyaránt számíthat a filozófia, valamint a művészet iránt érdeklődő olvasók és a szakmai közönség érdeklődésére. 

 
1 800 Ft
Akció: 1 620 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
A TUDOM-IS-ÉN-MICSODA FOGALMA. FORRÁSOK ÉS TANULMÁNYOK

Szerkesztette: Bartha-Kovács Katalin, Szécsényi Endre

L’Harmattan Kiadó, 2011

 

A tudom-is-én-micsoda – a nescio quid, a non so che, az el no sé qué, a je ne sais quoi vagy az I know not what stb. – kifejezés valamikor a XVII. század utolsó harmadában sűrűsödik össze divatos társalgási fordulatból önálló fogalommá. Filozófiai, teológiai, retorikai, művészetkritikai, morálfilozófiai és protoesztétikai beszédmódok kereszteződésében formálódik. E kötetben egyrészt XVII–XVIII. századi szerzők – Félibientől Bouhours és Feijóo atyán át Montesquieu-ig – a tudom-is-én-micsoda témáját tárgyaló forrásszövegei olvashatók; másrészt tanulmányok, amelyek e fogalom sok szálon futó, bonyolult értelmezési hagyományának néhány lehetséges megközelítésével szolgálnak. Az elemzések zöme a művészetelméleti vagy esztétikai szempontot hangsúlyozza, amit az is indokol, hogy a tudom-is-én-micsoda kikristályosodott és bevett tartalmi elemeit még ott találjuk Immanuel Kant vagy Friedrich Schiller esztétikájában is, miközben magát a kifejezést már régen nem használják a filozófiai irodalomban a XVIII. század végén.

 
2 200 Ft
Akció: 1 760 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  IDEGENEK EGY BŰNÖS VÁROSBAN. MŰVÉSZETTÖRTÉNETEK ÉS VIZUÁLIS KULTÚRÁK

Szerző: Hornyik Sándor

L’Harmattan Kiadó, 2011

 

E kötet alapvetően a művészet és a művészettörténet helyéről szól korunk vizuális kultúrájában, amely műalkotások, filmek és elektronikus tartalmak formájában képekkel látja el az információs társadalom szubjektumát. Az élvezeti cikké és politikai eszközzé váló képek termelése és fogyasztása pedig már nem pusztán értelmezés kérdése. Mindazonáltal a vizuális kultúra – elméleti és gyakorlati eseteken keresztül bemutatott – diskurzusának ismerete kiváló használati útmutató lehet a képek működésének megértéséhez is.

 
3 000 Ft
Akció: 2 400 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
MŰVÉSZETTAPASZTALATOK (FENOMENOLÓGIAI MEGKÖZELÍTÉSEK)

Szerző: Darida Veronika

L’Harmattan Kiadó, 2009

 

Ez a kötet megszólító tekintetek viszonzásaként született. A kötetben szereplő (fenomenológiai és esztétikai) megközelítések célja, hogy önmagukon túlra más szövegek és képek felé irányítsák a figyelmet. Mi kapcsolja mégis össze ezeket a szétágazó utakat? Bizonyos váratlan találkozások. A vizsgált művekben (filozófiai írásokban, festményekben, színházi előadásokban) megmutatkozó hasonló szándékok, igények, törekvések. A kiválasztott alkotók (francia fenomenológusok és gondolkodók: Sartre, Merleau-Ponty, Lévinas, Blanchot, Deleuze, Derrida, Michel Henry, Chrétien, Maldiney; valamint színházi emberek: Artaud, Régy, Novarina, Tanguy, Koltès és Lagarce) problémafelvetéseiben és válasz-kísérleteiben felfedezhető egyezések.

 

 
1 900 Ft
Akció: 1 520 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A KECSKEMÉTI MŰVÉSZTELEP DOKUMENTUMAI (1909-1919)

Szerkesztette: Sümegi György

L’Harmattan Kiadó, 2009

 

A magyarországi klasszikus, az első világháború előtt létesített művésztelepek (Nagybánya:1896, Gödöllő: 1901, Szolnok: 1901) sorában a kecskeméti (1909)a nagybányaival szerves összefüggésben jött létre, ám attól eltérő komplexitásban (festőiskola, szőnyegszövő) dolgozott.

A Nagybányáról Kecskemétre került új törekvésű festők, a neósok művei,egyes alkotók épületdíszítési kapcsolódásai, a modernek és maradiak, a neósok és konzervatívok harca, Kassák Lajos és köre,az első világháború, 1918 és 1919 történelmi megrázkódtatásai e dokumentumgyűjtemény tükrében minden korábbinál karakteresebben,élesebb kontúrokkal rajzolják elénk a Kecskeméti Művésztelep történetét. Ennek első, művészettörténeti értékelések szerint legfontosabb korszakát,az alapítástól a majdnem-megszűnéséig mutatja be a maga valóságában, a dokumentumok erejével és kendőzetlen őszinteségével ez az összeállítás, megidézve emlékét annak a fontos képzőművészeti intézménynek, amelyet 100 évvel ezelőtt alapítottak.

 
3 700 Ft
Akció: 2 960 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
TOUR DE PARIS

Szerző: Gróf Ferenc

L’Harmattan Kiadó, 2005

 

Első reggel. Lokális Navigációs Rendszer bekapcsol: canal Saint-Martin, place Sainte-Marthe, Belleville, Ménilmontant, Barbés. Hausmann báró városnegyedeit kerülni kell, ha lehet. Ott csak dolgozni és bámészkodni szabad. Puritán használati útmutató egy városhoz, de működik. Fogást taláni így is nehéz ezen a "Paris" nevezetű monoliton. Mit keres a Louvre udvarán egy (sőt, négy!) piramis? Egyszerű a válasz: ennél élet- (vagy valóság-) hűbb modellel nem ábrázolhatták volna Párizst. A piramis felületén rohangálhatunk, mint a veszett termeszek, kapirgálhatjuk, firkálgathatjuk, szánkózhatunk az éleken, egy adott szezonban combunk közé szoríthatjuk akár még a csúcsdíszt is. (Négyzet alapú gúla karácsonyfa-jelmezben.) De kimozdítottan? A helyéről?! Hogyan találjunk fogást egy ismeretlen urbanisztikai szisztémán? Falmászók előnyben.

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
SZÉPSÉG ÉS SZABADSÁG - ESZMETÖRTÉNETI TANULMÁNYOK

Szerző: Szécsényi Endre

L’Harmattan Kiadó, 2009

 

A kötetben olvasható eszmetörténeti tanulmányok a korai tizennyolcadik század és a múlt század hetvenes évei közötti időszakból veszik témáikat. Lord Shaftesburytõl Hannah Arendtig olyan szerzők írásait elemzik, akiknél az esztétikai fogalmak és a morál-, vallás- vagy politikafilozófiai elgondolások kölcsönösen megvilágítják egymást. Szépség és fenség, szabadság és humor, szerelem és barátság, ízlés és képzelet, játék és cselekvés kérdései merülnek fel újra és újra különböző korszakokban és kontextusokban; értelmezéseik árnyaltabb képet kívánnak nyújtani az európai modernség néhány fontos aspektusáról.

 
2 200 Ft
Akció: 1 760 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
SAPERE AUDE!

Szerző: Kisbali László

Szerkesztette: Szécsényi Endre

L’Harmattan Kiadó, 2009

 

Ez a könyv – néhány kéziratos teoretikus levél és rádióbeszélgetés mellett – Kisbali László (1954–2009) filozófus, esztéta, művelődéstörténész és „hiperkritikus”olvasó összegyűjtött s még életében folyóiratokban publikált írásait tartalmazza. Ezek a könnyű kézzel, vibráló szellemességgel megírt szövegek, amelyek egyúttal a filológia és a filozófia összhangját megteremtő mintadarabok is, éppen formai könnyedségük okán számtalan hasonló, nagy rutinnal megírt szöveget feltételeznek, amelyek azonban az önmagával szemben is kérlelhetetlenül kritikus szerző „szelekciói” miatt megíratlanok maradtak. A nem-írás így lehetett Kisbali jellegzetes személyiségjegye. Mert hiszen ahhoz, hogy valaki jól ismert, jó nem-író lehessen, valamit, s lehetőleg magas színvonalon, azért írnia kell. Szomorú kényszerűséggel hárul erre a könyvre a feladat, hogy mindazt a gondolkodói sokszínűséget és gazdagságot felidézze, amit az élőszóban – lenyűgöző egyetemi előadásokon és baráti beszélgetéseken – kifejtett „megíratlan könyvek” s egy elragadó személyiség gesztusai jelentettek.

 
2 600 Ft
Akció: 2 080 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  A FENSÉGES ÉS A REJTŐZKÖDŐ JELENLÉT - LOUIS MARIN REPREZENTÁCIÓ-ELMÉLETE

Szerző: Darida Veronika

L’Harmattan Kiadó, 2009

 

A könyv láthatatlan középpontjában Louis Marin két posztumusz műve áll: a Fenséges Poussin és a Philippe de Champaigne, avagy a rejtőzködő jelenlét.

Louis Marin (1931-1992) művészettörténész, szemiológus, esztéta, a párizsi EHESS oktatója volt. Főbb kutatási területei: a reprezentáció kérdésköre, kép és írás egymásra vonatkozása, a klasszikus festészet elmélete. Általunk elemzett két művében a szerző Poussin és Champaigne képeit együtt „olvassa” Montaigne és Pascal, Corneille és Racine szövegeivel. A XVII. század a modern francia esztétika „forrásvidéke”: a művészetkritika, a festményekről való beszéd kezdete. A reprezentáció klasszikus elméletének kidolgozását végigkíséri a reprezentáció kritikája. Az ábrázolás kérdései a megjelenő rejtélyéhez vezetnek.

Marin képelemzéseit nyomon követve azt reméljük, hogy mind a XVII. mind a XX. század esztétikája iránt érdeklődők számára érdekes és fontos lehet ezeknek a töredékességükben is teljesnek tekinthető (Marin törekvéseit összegző) szövegeknek az ismerete.

 
1 800 Ft
Akció: 1 440 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A SZIMMETRIÁK VILÁGA, A VILÁG SZIMMETRIÁI

Szerző: Lantos Gábor

Dialóg Campus Kiadó, 2000

 

A szimmetriáknak komoly és sokrétű szerepük van életünkben, ha ez nem is mindig olyan nyilvánvaló. E könyv megkísérel rendet teremteni a sokféle szimmetria között, vizsgálja a szimmetrikusság okait és következményeit. Keresi a szerves kapcsolatokat a rendszerelmélettel, hiszen a rendszerminőség és a szimmetrikusság ugyanannak a dolognak a két oldala. Példáit a természettudományok, a humán tudományok és a művészetek különböző területeiről hozza. Nem öncélú ez a vizsgálódás. A NAT szemléletében is súlyponti szerepet kapott pedagógiai integráció alapjaihoz járul hozzá a szimmetriák területéről. E könyvet ajánljuk bármely szakterület pedagógusainak, leendő pedagógusainak és minden érdeklődőnek, akiket izgatnak a világunkat létrehozó és működésben tartó alapelvek, a különböző, egymástól látszólag független jelenségek közötti összefüggések.

 
1 480 Ft
Akció: 1 260 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
SENKI TÖBBET? HARMADSZOR! - Elfogyott

Szerzők: Gordon Eszter, Virág Judit

Korona Kiadó, 2004

 

Műtárgy-kereskedelem, galéria, aukció, gyűjtés, restaurálás, hamisítás ezek a könyv kulcsszavai. A művészettörténész szerző az egyik leghíresebb galériatulajdonos, amellett, hogy a témát teljesen átfogó, hasznos kézikönyvet készített kezdőknek és haladóknak, izgalmas sztorikat is közöl, rengeteg fotóval illusztrálva.

 
4 500 Ft
MEGY A GYŰRŰ VÁNDORÚTRA - Elfogyott

Szerző: Szabó Antónia

Napkút Kiadó, 2014

 

Mint a cím is sejtetni engedi, egyfajta kincskeresésre indulunk. Ékességek nyomvonalán haladva keresünk láncolatokat és kapcsolódásokat tárgyi hagyatékok, múltunk s az égi tartomány között. A könyvön végigvonuló gondolatsor gerincét a szilágysomlyói ékszerek szolgáltatják, melyből számtalan tárgyi és értelmezési leágazás születik. A képanyagban találkozhatunk mezopotámiai, szkíta, etruszk, hun, honfoglalás kori és mai magyar népművészeti alkotásokkal. Miközben földrajzi, történeti, nyelvészeti, mitológiai, vagy éppen kozmikus szempontokat vonunk be, számos káprázatos műremekkel ismerkedhetünk meg.

Fő szempont, hogy a műalkotásokra úgy tekintsünk mint üzenet-közvetítőkre, mert hiszünk abban, hogy megalkotóik a hallatlanul nagy mesterségbeli felkészültségen túl tudásanyagot is sűrítettek remekműveikbe, és a szemgyönyörködtető látvány mellett szellemi-lelki tartalmakkal gazdagították azokat.

 
3 490 Ft
MAGYARORSZÁG SZUBJEKTÍV ATLASZA - Elfogyott

HVG Kiadó, 2011

 

Meg lehet-e rajzolni Magyarország portréját egyetlen, közösen fogott ceruzával? Sikerül-e bármennyire is feltérképeznünk ezt az országot minden optimizmusával és pesszimizmusával, büszkeségével és költőiségével együtt – egyetlen kiadványban?

 

A Kitchen Budapest médialabor és Annelys de Vet holland tervező ötven fiatal alkotót hívott össze, hogy hazájukról képet alkossanak. Folklorisztikus klisék helyett az alkotók lefegyverző, személyes és részvételre épülő történeteket mesélnek el, amelyek így, összefűzve, a mai magyar lélekre világítanak rá. A XX. század legjellegzetesebb népi épületeitől kezdve vízparti vityillókon át buherált kerítésekig, a legjobb és legrosszabb dolgoktól ártatlan gyerekversekig és a nemzeti méreteket öltő korrupcióig, fröccstől és ropitól a zöldségeskertekig és kiárusított termékekig. Ezek a szokatlan történetek együtt fejezik ki, hogy a kulturális identitás folyamatos mozgásban van, azt mindig különböző szempontok sokasága befolyásolja, éppen ezért definíciószerűen multikulturális.

 
2 950 Ft
RENESZÁNSZ MŰVÉSZET - Elfogyott

Évszázadok művészete sorozat

Szerző: Victoria Charles

Ventus Libro Kiadó, 2008

 

A reneszánsz Itáliából indult el a 14. század végén, s a 16. század második felére egész Európában elterjedt. Számtalan művész kezdett kísérletezni a festészet, a szobrászat és az építészet terén. E művészi korszak az eszményi és a tényleges, a szent és a profán egyidejű ábrázolásával olyan vonatkoztatási keretet jelölt ki, amely a következő négy évszázadban meghatározta Európa művészetét.

 
3 990 Ft
A MAGYAR MŰVÉSZET A 19. SZÁZADBAN - Elfogyott

Építészet és iparművészet

Szerkesztette: Sisa József

Osiris Kiadó, 2013

 

A 19. század Magyarország felívelő korszaka, amelyet a művészetben, az építészetben is az Európához történő felzárkózás lendülete jellemez. Az egyetemes európai értékek mellett a sajátosan magyar formanyelv megteremtésének igénye is felmerült. Könyvünk a korszak építészetét és iparművészetét tárgyalja. Megtalálhatók benne a nagy formátumú építészek Pollack Mihálytól Lechner Ödönig, az ország legjelentősebb épületei a Nemzeti Múzeumtól az Országházig. Nyomon követhető, hogyan válik Budapest világvárossá, miként jönnek létre a korszak kastélyai és parkjai, milyenek az épületek berendezései, a mindennapi használatra vagy éppen különleges alkalmakra szánt tárgyak. A szerzők a magyar művészettörténet avatott művelői, akik témájukat a legújabb kutatási eredményekre támaszkodva, jól áttekinthető rendszerben összegzik.

 
7 980 Ft
  ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI ISMERETEK, ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI NEVELÉS - Elfogyott

Szerző: Bálványos Huba

Balassi Kiadó, 1998

 

A könyv a művészeti és nem művészeti esztétikum fogalomrendszerével, a tárgyi környezet kultúrájával és esztétikájával foglalkozik. Külön tárgyalja a képzőművészeti alkotások esztétikai kérdéseit, bevezet a műelemzés alapismereteibe. Példákkal és képekkel gazdagon illusztrálva ismerteti azokat a módszereket, amelyeket az esztétikai-művészeti neveléssel foglalkozó pedagógusok munkájuk során alkalmazhatnak. A négyéves tanítóképzés tantervében új területként jelentkezik e témakör. A kötet szerves folytatása az elmúlt évben megjelent Vizuális megismerés, vizuális kommunikáció című könyvnek. 

 
1 500 Ft
EGYETEMES MŰVÉSZETTÖRTÉNET 1945-1980 - Elfogyott

Szerző: Aknai Tamás

Dialóg Campus Kiadó, 2001

 

Az egyetemes művészettörténet jelzett korszakát (1945-1980) tankönyvekből nem lehet elsajátítani, mert nincsenek. A könyv kiadása tehát a magyar művelődés és felsőoktatás történetében is korszakos fontosságú volna, hiszen az első kísérlet arra, hogy globális felmérés alapján megformált rendszerezésben jelenjen meg a modern kor utolsó szakaszának művészet- és építészettörténete. Az a korszak - aminek festői, szobrászati és építészeti műveit a tankönyv számba veszi - a források megnevezése szerint az ún. késői modernség korszaka. A műalkotás termelt luxuscikk lett, melynek egyedisége piacszerűen hozza létre a kulturális érték új koncepcióját.

 
6 980 Ft

12

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.