Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Szent István Kiadó

Fő kategória >KIADÓ >S-T >Szent István Kiadó

Sorrend:

-10%
KILENC SZIMFÓNIA

Szerző: Czigány György

Szent István Társulat, 2016

 

Látnivaló, a ciklusok verseit nem a közös téma, inkább valami benső rezonancia fűzi össze. De miért szimfóniák?

-Sok időt tölthettem Weöres Sándor társaságában... Tiszteletadás részemről, hogy követve példáját legújabb s régebbi verseimet, egymásra zenei és atmoszferikus módon utaló darabjaimat, dallamok, fő- és melléktémák eleven folyamatában magam is szimfónia cím alá rendezem.

 
2 200 Ft
Akció: 1 980 Ft
Kezdete: 2017.06.06
A készlet erejéig!
-10%
SZELÍD HATÁROZOTTSÁGGAL

Elmer István beszélgetése Katona István nyugalmazott segédpüspökkel

Szerző: Katona István

Szent István Társulat, 2016

 

Látszólag egyszerű, különösebb megpróbáltatásoktól mentes, sikeres élet -első pillanatban ezt gondolhatnánk Katona István püspök életútját olvasva. A nyolcvannyolcadik életévében járó főpásztor emlékeiből azonban a három jelző érvényessége mellett olyan vallomás bontakozik ki, amely nemcsak a huszadik század második fele és a legutóbbi évek magyar egyháztörténetéről nyújt személyes vallomást a megélt történelem hitelességével, hanem tágabb kitekintésre is lehetőséget ad. Ugyanakkor jelzi a lélek útját, amelyet leginkább a hűség kifejezéssel illethetünk.

 
2 980 Ft
Akció: 2 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
AZ IGAZSÁG MUNKATÁRSA

Joseph Ratzinger - XVI. Benedek pápa élete és műve

Szerző: Lukács László

Szent István Társulat, 2016

 

E könyv először Joseph Ratzinger – XVI. Benedek pápa életútján vezeti végig az olvasót, középpontban nyolc esztendős pápaságának eseményeivel. Az életrajzot követő tanulmányok teológiájának legfontosabb jellegzetességeit mutatják be: egy mélyen hívő, Krisztusban élő ember gondolatvilágát, aki ugyanakkor mindenestül benne él korának eseményeiben, útkereséseiben és válságaiban. Remélni lehet, hogy életének és művének fényében kirajzolódik az ő igazi nagysága, amely a látszólagos rejtettség mögött meghúzódik. Szerény köszönet ez mindazért, amit ő egy hosszú élet hűséges szolgálatával tett az Igazság szolgálatában, amelynek munkatársául szegődött. Ahogy püspöki jelmondata jelzi: annak az Igazságnak szolgálatában, amely Isten szeretetének fényében bevilágítja a történelmet és minden egyes ember életútját.

 
3 600 Ft
Akció: 3 240 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
MÁRIA KÖVETÉSE

Szerző: Kempis Tamás

Szent István Társulat, 2016

 

Kempis Tamás Krisztus követése című műve évszázadokon keresztül a legolvasottabb könyv volt a Biblia után. Az ötödik evangéliumnak is nevezett lelkiségi írás mellett azonban az agnetenbergi ágostonos szerzetes tekintélyes életművet hagyott az utókorra. Műveinek vissza-visszatérő eleme az istenanya iránti szeretet; számára Mária állandó példakép, és a legjobb segítség az eredményes Krisztus-követéshez.

 
1 400 Ft
Akció: 1 260 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
JÉZUS KRISZTUS. KRISZTOLÓGIAI ALAPVETÉS

Szerzők: Kereszty Rókus - Puskás Attila

Szent István Társulat, 2015

 

Magyarországon 1995-ben jelent meg először KERESZTY RÓKUS krisztológiai alapvetése, melynek most PUSKÁS ATTILA professzor jóvoltából átdolgozott és jelentősen bővített kiadását adjuk az olvasók kezébe. Időközben ugyanis a teológiai kutatások során több új megközelítés született, melyekre erőteljesen hatott XVI. BENEDEK PÁPA A Názáreti Jézus című műve, vagyis az a szempont, hogy a „történeti” Jézus és a „hit Krisztusa” között nem szabad éles határvonalat húznunk. Ennek nyomán újabb fejezetekkel gazdagodott a könyv mindhárom nagy egysége: a biblikus, a történeti és a rendszerező krisztológia is. A szerzők célja, hogy bemutassák az olvasónak Jézus Krisztus misztériumát.

 
3 400 Ft
Akció: 3 060 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
LÁNGOLÓ TŰZ. X. PIUS ÉLETE

Szerző: Hünermann, Wilhelm

Szent István Társulat, 2015

 

Szent X. Pius élete során –bárhová is vezette a gondviselés – alázatos, szeretetreméltó, megközelíthető ember volt, amelyet a pápai tiara sem változtatott meg. Sőt, pápái hatalma csak hatékonyabbá tette működését, úgy hogy a hívek felismerték – legnagyobb rémületére –, hogy ő valóban misztikus, akinek közbenjárására már életében számtalan csoda történt.

 
2 500 Ft
Akció: 2 250 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
MÁRIA ÉLETE

Szerző: Maria Rilke, Rainer

Szent István Társulat, 2015

 

RAINER MARIA RILKE (1875–1926) a modern kori német irodalom megújítója. Lírai költészetét gyakran jellemzi gyermeki naivság, a szegények és az élet számkivetettjei iránti részvét, amely keresztény forrásokból táplálkozik. Bár hitét inkább rejti mint vallja, bibliás témákhoz és képekhez gyakran visszanyúl. Pályafutása során több verset írt Szűz Máriáról, kortársait mégis meglepte, hogy 1913-ban – már nagynevű és befutott költőként – szinte kis Mária-oltárt emelt egy versciklussal, melyet önálló kötetben is közreadott Mária élete címmel. Tizenöt költeményről van szó, melyek születéséről Rilke úgy nyilatkozott, hogy Mária-képek és Biblián kívüli szövegek vagy legendák ragadták meg a képzeletét.

 
2 400 Ft
Akció: 2 160 Ft
Kezdete: 2017.06.06
A készlet erejéig!
-10%
JÓ HÍREK A HÁZASSÁGRÓL ÉS A SZEXUALITÁSRÓL

A katolikus tanítás szerinti válaszok legőszintébb kérdéseidre

Szerző: West, Christopher

Szent István Társulat, 2015

 

Annak ellenére, hogy a Katolikus Egyház világos tanítással rendelkezik a házasságról és a szexualitásról, sokan nincsenek tisztában ennek minden részletével.

Christopher West - számos bestseller szerzője e témában - II. János Pál pápa A test teológiája című műve alapján egy gyakorlati kézikönyvet ad az olvasók kezébe. Mint férj és apa - aki keresett előadó a fiatalok körében - jól ismeri a házasság örömeit, nehézségeit, és a katolikus tanítással szembeni ellenvetéseket. Így kendőzetlen nyíltsággal, a mai kor nyelvén tudja megvilágítani a "mik" mögötti "miérteket".

 
2 400 Ft
Akció: 2 160 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
INTÉZMÉNY ÉS KARIZMA AZ EGYHÁZBAN

Vázlatok a Katolikus Egyház szociológiájához

Szerző: Tomka Ferenc

Szent István Társulat, 2015

 

Tomka Ferenc munkájának korábbi kiadásai sok hitében elbizonytalanodott embernek segítettek abban, hogy ismét képesek legyenek elfogadni az Egyházat – felvillantva az emberi tényezők hátterében az isteni vonásokat is. A mű egyes kijelentései első pillantásra szokatlanok, sőt meghökkentőek lehetnek az olvasó számára, ugyanakkor keresztényi vagy lelkipásztori küldetésünk fényében éppen ezekre a nehezen megválaszolható kérdésekre kell hiteles válaszokat keresnünk.

 
1 800 Ft
Akció: 1 620 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
MITIS IUDEX DOMINUS IESUS

Az Úr Jézus, aki szelíd bíró

Szent István Társulat, 2015

 

Ferenc pápa saját kezdeményezésre kiadott Az Úr Jézus, aki szelíd bíró kezdetű apostoli levele a házasság semmisnek nyilvánításáért folyó kánoni eljárás reformjáról Az Egyházi Törvénykönyvben.

 
250 Ft
-10%
AZ ÉLŐ GÁRDONYI-ARC

Szerző: Keller Péter

Szent István Társulat, 2015

 

"Mikor híres ember arcképét nézzük, azt akarjuk látni, ami láthatatlan: a lelkét" - hagyta örökül fiainak Gárdonyi Géza.

Fontos és bátor vállalkozás értékválságban tévelygő korunkban íróink Isten-képét, s a műveikben megnyilvánuló spirituális ihletettséget értő és érző elemzéssel kimutatni.

Keller Péter, Gárdonyi Géza dédunokája erre vállalkozott, miután több évtizedes kutatómunka megtalálta a megszólító erejű, személyes motivációt. Érdeklődését dédapja életművének számos el-és letagadott, máig homályban hagyott téma-és problémaköre keltette fel. Művét ezért is tekinthetjük egy egyénien értelmezett és tematizált Gárdonyi-breviáriumnak. Tudatos koncepcióval, értékkereső és értékfelmutató szemlélettel, szövegazonosító erővel gazdagítja, építi föl dédapja rendkívül összetett írói arculatát.

 
2 400 Ft
Akció: 2 160 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
KATOLIKUS RENESZÁNSZ

Arcképek a magyar katolikus megújulás korából

Szerző: Rónay László

Szent István Társulat, 2015

 

A XX. század hazai történelmének fontos jelensége a katolikus szellemiség újraéledése és intézményrendszerének megerősítése. E törekvés nem vezetett volna eredményekre, ha nem segítik kiváló szellemek a kibontakozását. Közülük kiemelkedett Prohászka Ottokár… Mellette kiváló lelki emberek, a magyar hagyománytörténetben is komoly érdemeket szerző kutatók és tudósok támogatták a katolicizmus reneszánszát. Többen igyekeztek visszaállítani azt a folytonosságot, amely a liberalizmus előretöréséig meghatározója volt a magyarság világnézetének és a múlttal való kapcsolatának, amelynek fontos eleme volt a nemzeti érzés és öntudat.

 
2 500 Ft
Akció: 2 250 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
GYERMEK-BÁBEL

Novellák, versek, tárcák

Szerző: Kalász Márton

Szent István Társulat, 2015

 

Gyermekkora emléksorai ihlették Kalász Márton írót, műfordítót, Kossuth- és Stephanus-díjas költőt, hogy immár 80. életévén túl, egy nagyvárosban élve, a hajdani vidéki ősök világát és hagyományát felelevenítve novellák, versek és esszék által megmutassa: milyen nyelven beszél -még ma is- magyarul.

 
1 600 Ft
Akció: 1 440 Ft
Kezdete: 2017.06.06
A készlet erejéig!
-10%
BESZÉLGETÉS A MESTERREL

Imák és elmélkedések az ifjúság számára

Szerző: Hetényi Varga Károly

Szent István Társulat, 2015

 

A 12-18 évesek számára írt katolikus imakönyv közvetlen hangon szól a fiatalokhoz, akik meg akarják találni a maguk hangját, útját – Istenhez és egymáshoz. A kötetben megtalálható a szentmise szövege, újszerű elmélkedések a Rózsafüzérről, a keresztútról és számos, a fiatalokat érintő problémáról. A témaköröket neves emberek gondolatai teszik érthetőbbé. A kötet Fernand Lelotte belga jezsuita atya Rabboni c. könyve nyomán készült.

 
2 100 Ft
Akció: 1 890 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
KRISZTUS TÖRVÉNYE III.

Részletes erkölcsteológia II.

Szerző: Häring CSsR, Bernhard

Szent István Társulat, 2015

 

Bernhard Häring redemptorista szerzetes Krisztus törvénye című kézikönyve századunk katolikus erkölcsteológiai megújulásának egyik mérföldköve.

Három kötetből áll: Az első kötet az általános erkölcsteológia kérdéseit tárgyalja, a második és a harmadik részletes erkölcsteológiával foglalkozik.

E harmadik kötet két nagy témaköre: Isten és az embertárs szeretetének testet öltése az erkölcsi erényekben és az Isten és az embertárs szeretetének megtestesülése az ember életében.

 
4 200 Ft
Akció: 3 780 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A MAGYAROK RÓMAI KÁPOLNÁJA

Szerkesztette: Dr. Németh László

Szent István Társulat, 2015

 

Hálát és szeretetet hirdet a Szent Péter Bazilika altemplomában található, Szűz Máriának szentelt kápolna, mely tanúsítja a nemzet tiszteletét a Magyarok Nagyasszonya iránt. Ez a szép kiállítású, színes fotókkal illusztrált kiadvány a kápolna történetét beszéli el, az 1980-as fölszentelés 25. évfordulója alkalmából.

 
1 500 Ft
Akció: 1 350 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
  LAUDATO SI' - FERENC PÁPA ÁLDOTT LÉGY KEZDETŰ ENCIKLIKÁJA

Szerző: Ferenc pápa

Szent István Társulat, 2015

 

„Milyen világot szeretnénk továbbadni azoknak, akik utánunk jönnek, a felnövekvő gyermekeknek? Miért jöttünk erre a világra? Milyen célért dolgozunk és küzdünk? Miért van ennek a földnek szüksége ránk? Ha nem tesszük fel ezeket az alapvető kérdéseket, nem hiszem, hogy az ökológiával kapcsolatos aggodalmaink jelentős hatásokat érhetnek el.”

Ferenc pápa

 
1 600 Ft
Akció: 1 440 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A HÁZASSÁG VÁLSÁGA ÉS AZ EUCHARISZTIA

Szerző: Antonelli, Ennio

Szent István Társulat, 2015

 

A Család Pápai Tanácsának emeritus elnöke egyszerű és érthető stílusban, bibliai és tanítóhivatali bizonyítékokkal érvel az elváltak és újraházasodottak szentáldozáshoz bocsátásának kérdésében. Okfejtése szigorúnak tűnhet, mégis képes erősíteni a keresztény házasság drága méltóságát, hangsúlyozva a házastársak személyes felelősségét.

 
800 Ft
Akció: 720 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
ISTEN KÖZEL VAN HOZZÁNK

Eucharisztia: Az élet középpontja

Szerző: Joseph Ratzinger

Szent István Társulat, 2015

 

Az Eucharisztia értelmezésében kezdettől fogva folyamatos ívet találunk Joseph Ratzinger teológiájában a zsinat előtti időktől a jelenkorig, ahogyan azt publikációi és előadásai is tanúsítják.

Az áthagyományozott eucharisztikus jámborság nagyrabecsülése a körmenetekben, ájtatosságokon és a Legszentebb előtti csendes szentségimádásokon a későbbi XVI. Benedek pápa számára nem a zsinat előtti idők átgondolatlan maradványa. Ezen ájtatossági formák jelentősége az évek során egyre inkább feltárult számára, mint a Krisztussal való személyes közösség kifejeződése.

 
1 700 Ft
Akció: 1 530 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A CSEND HANGJAI

Gondolatok az evangéliumról A, B, C évre

Szerző: Hollai Antal

Szent István Társulat, 2015

 

A kötet Hollai Antal atya gondolatait tárja az Olvasó elé az evangéliumról az A, B, C liturgikus évek vasárnapjaira és jelentősebb ünnepeire.

Antal atya kivételes szuggesztív erővel tudott beszélni. Munkatársai a megmondhatói, hogy ugyanazt a beszédet nem mondta el kétszer, minden misén más gondolatot fejtett ki. Ha négy misén kellett beszélnie, akkor négy beszéddel készült. Nem valamiféle hamis öntudatból, hanem mert szerette és élte az evangéliumot, amelynek mindig volt mondanivalója a számára. Ő valószínűleg sosem gondolt arra, hogy elmélkedéseit, írásait, vázlatait valaha is kiadja. Azokban viszont, akik részesei lehettek életének és papi szolgálatának, halála után hamar felmerült a vágy: jó lenne közkinccsé tenni valamit az ő benső gazdagságából.

 
1 500 Ft
Akció: 1 350 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

Hivatalos latin szöveg – Codex Iuris Canonici – magyar fordítással és magyarázattal

Szerkesztette: Erdő Péter

Szent István Társulat, 2015

 

Mivel a kétnyelvű kommentált Codex negyedik kiadásának megjelenése óta számos új egyetemes és részleges jogszabály látott napvilágot, a főbb változásokat beledolgoztuk a magyarázó jegyzetekbe, a legfontosabb új dokumentumokat pedig, melyek szorosan a CIC (Codex Iuris Canonici) szövegéhez kapcsolódnak, függelékben is közöljük, hogy így új kiadásunk biztos és naprakész eligazítást adjon a gyakorlat számára. Az új kiegészítő jogszabályokon kívül magának a CIC-nek a szövege is több ponton módosult.

 
6 500 Ft
Akció: 5 850 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
ALAPVETŐ HITTAN

Szerző: Kránitz Mihály

Szent István Társulat, 2015

 

A teológia lényeges tételeit a fundamentális teológia, a hittudományt megalapozó tárgy, vagyis az alapvető hittan tárja fel. Az Istenről szóló beszéd feltételezi a lényeges ismereteket, a meghatározó igazságokat meggyőzően kell képviselni és továbbadni. A teológia képessé tesz az isteni kinyilatkoztatás hirdetésére, magyarázatára, és ha szükséges, a megvédésére. Mindezek elsajátítását biztosítja a teológiával foglalkozók számára ez a kötet.

 
3 500 Ft
Akció: 3 150 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A CORCOVADO KRISZTUSA

Válogatott versek és műfordítások

Szerző: Kányádi Sándor

Szent István Társulat, 2015

 

A költő vallási vonatkozású, Istent szólongató vagy éppen kereső alkotásaiból nyújt gazdag csokrot ez a kötet. Transzcendens témájú költeményeket egybegyűjtő válogatás korábban nem készült Kányádi életművéből. Néhány kevésbé ismert, elfeledett opus mellett természetesen az olyan jelentős alkotások is helyet kaptak, mint a Halottak napja Bécsben, a Valaki jár a fák hegyén vagy a Dél keresztje alatt. A második fejezetben pedig Kányádi Sándor műfordítói munkásságával ismerkedhetünk. A kötet – mely annak alkalmából látott napvilágot, hogy a Szent István Könyvhéten Stephanus-díjban részesült – méltó válogatást ad e költői életmű legjavából, valamint a legfontosabb román költőktől készített műfordításokkal is megismertet, sokszínű tablót nyújtva az Olvasónak.

 
2 400 Ft
Akció: 2 160 Ft
Kezdete: 2017.06.06
A készlet erejéig!
-10%
KIÚT A SZERETETHEZ

Fiataloknak, akik azt szeretnék, hogy legyen jövőjük

Szerző: Kuby, Gabriele

Szent István Társulat, 2015

 

A nemek forradalma című nagysikerű könyv szerzője ezúttal a fiatalokhoz szól. Könyvében őszintén, az egyház tanítását következetesen vállalva, tudományos érvekkel alátámasztva ír a szexualitásról a fiatal nemzedéknek.

 
2 100 Ft
Akció: 1 890 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
II. JÁNOS PÁL PÁPA KÖZELÉBEN

Barátok és munkatársak vallomásai

Szerkesztette: Rezioch, Wlodzimierz

Szent István Társulat, 2015

 

XVI. Benedek emeritus pápa exkluzív interjújával!

Ez a rendkívüli kötet azok elbeszélésein keresztül mutatja be Karol Wojtylát – az embert, a lelkipásztort és pápát –, akik szolgálták, akik a közvetlen környezetét adták, akik segítették az Egyház és a világ történelmének alakításában. A meginterjúvolt személyek Karol Wojtylával való kapcsolatukról beszélnek olykor még a pápasága előtti időkről: örömben és szenvedésben, kétségek között és biztonságban, egészségben és betegségben.

 
2 600 Ft
Akció: 2 340 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
KERESZTÉNY ÉLMÉNY, MAGYARSÁG

Úton Babitshoz, Kodályhoz és utódaikhoz

Szerző: Czigány György

Szent István Társulat, 2015

 

Néhány hónappal volt Kodály Babits Mihálynál idősebb, életútjuk alig érintkezett, most utólag mégis műveik szellemiségének, tartalmaiknak közelségét érezzük. Kodály utódai pedig a zene számára is felfedezték Babits Mihály verseit. Ezt bizonyítja mesterien e kis könyvében a Stephanus-díjas író, költő, aki a Társulati esték előadás-sorozat keretében adta elő nagysikerű előadását.

 
500 Ft
Akció: 450 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
KÉZVEZETŐ

Válogatott cikkek, tanulmányok

Szerző: Bolberitz Pál

Szent István Társulat, 2015

 

Kézvezető – manuductor. A szó eredeti jelentése arra utal, hogy egy idősebb pap vagy plébános segít, asszisztál az első miséjén az újmisésnek. A kötet olyan írásokat tartalmaz, melyek igénylik a „kézvezetést”, többnyire az értelem fényénél vázolják fel az adott témát, majd a természetfeletti hit világosságánál, az Egyház tanításának tükrében oldják meg a felvetett kérdéseket.

 
2 400 Ft
Akció: 2 160 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
IMÁDKOZZATOK!

Imák Medjugorjéból

Szent István Társulat, 2015

 

"Imádkozzatok, imádkozzatok imádkozzatok!" Csodálkozunk, hogy a Szűzanya mindig az imádságról beszél, amikor annyi dolog tűnik számunkra sokkal fontosabbnak vagy érdekesebbnek. Ez annak a jele, hogy nem imádkozunk igazán! Egészen más mondani az imát, vagy imádkozni. Nagy a különbség. Imádkozni annyit jelent, hogy Istennel akarunk találkozni, és Benne akarunk maradni, szívünkkel, lelkünkkel, figyelmünkkel, hogy átadhassa nekünk életét, szeretetét, örömét és békéjét!

Én is imádságra hívlak benneteket-összegyűjtve a Medjugorjéban oly sokszor elhangzó imádságokat-és Mária szavaival mondom: "Köszönöm, hogy követtétek hívásomat." (Kemenes Gábor)

 
600 Ft
Akció: 540 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
SPECIÁLIS ERKÖLCSTEOLÓGIA

Második kiadás

Szerző: Weber, Helmut

Szent István Társulat, 2015

 

A mű, amelyet az olvasó kezében tart, átfogó képet próbál adni a keresztény erkölcstan konkrét, speciális kérdéseiről egy olyan korban, amikor az erkölcsi értékek válsága miatt egyre többen érdeklődnek az Egyház tanítása iránt, ugyanakkor a liberális szellemi irányzatokat követve sokan támadják a kinyilatkoztatásra épülő és örök értékeket hirdető katolikus erkölcstant.

 
2 900 Ft
Akció: 2 610 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
SZENT ÁGOSTON VALLOMÁSAI

Szent István Társulat, 2015

 

Két évezred szentjei közül is kiemelkedő egyéniség Hippói Szent Ágoston. Vallomásainak tizenhárom könyve nemcsak az ókeresztény, hanem a világirodalom legnagyobb művei közé tartozik. Stílusának egyik sajátossága állandó érzelmi hullámzása, mely különös ritmust ad latin és magyarrá lett prózájának: egyszerű, hétköznapi szavakkal tér vissza-vissza múltjába, gyerekkorától élete derekáig, majd újra meg újra olyan zsoltáros-imádságos hangba lendül át-szinte észrevétlenül-, mely páratlanul költőivé teszi vallomásait. A világirodalomban ő az első, aki úgy figyeli meg a gyermeket, ahogy századunkban a gyermeklélektan tudósai. Felismerései másfél évezreddel előzik meg Rousseau-t, aki vallomásai írásakor példaképnek tekinthette őt, mert ugyanolyan imádságos hanggal kezdi az írást: "Úgy tárom fel bensőmet, ahogyan te magad látod, Örökkévaló..."

 
2 980 Ft
Akció: 2 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
MINDEN ÉRV RÓMÁBA VEZET

Hogyan lettünk katolikusok?

Szerzők: Scott, Hahn - Scott, Kimberly

Szent István Társulat, 2015

 

Az Egyesült Államokban nincs több száz embernél, aki gyűlöli a Római Katolikus Egyházat; viszont több millióan vannak, akik gyűlölik azt, amit tévesen a Katolikus Egyháznak hisznek." (Fulton Sheen érsek) Ez a megállapítás a könyv szerzőire, a Hahn házaspárra is érvényes volt megtérésük előtt. Protestáns keresztényként naponta találkoztak azokkal a hittételekkel, melyek évszázadok óta a protestáns-katolikus szembenállás jellemzői.

 
1 900 Ft
Akció: 1 710 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A SZENVEDŐ EMBER ISTEN SZÍNE ELŐTT

Szerkesztette: Puskás Attila - Perendy László

Szent István Társulat, 2015

 

A szenvedés jelensége és kérdése egyetemes, egzisztenciális, önmagában sokértelmű és sajátos kapcsolata van a szeretettel. Már csak e néhány jellemzője is indokolttá teszi, hogy a teológia újból és újból reflexió tárgyává tegye.

 
2 700 Ft
Akció: 2 430 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
EGY KERESZTÉNY ÉRTELMISÉGI EURÓPÁRA NÉZ

Szerző: Dávid Katalin

Szent István Társulat, 2015

 

"...Ezeknek a gondolatoknak lényege, tehát úgy is mondhatom, célja nem más, mint magyarázatot találni arra a mindenkitől megtapasztalható tényre, hogy Európa mára megtagadta, feladta, sőt az élet perifériájára kívánja szorítani a létezését kialakító, magatartását, erkölcsi alapjait megformáló, történelmi hagyományait meghatározó, a sajátos európai kultúrát kibontakoztató, s mindezeknek gyökeret adó kereszténységét."

 
400 Ft
Akció: 360 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
AZ ÉN BIBLIÁM

Homíliák / Karácsony-Vízkereszt

Szerző: Keresztes Szilárd

Szent István Társulat, 2014

 

Keresztes Szilárd nyugalmazott hajdúdorogi megyés püspök és miskolci apostoli kormányzó húsz éven át vezette a Magyar Görög Katolikus Egyházat. Beszédeire sosem készült írásban, nem voltak előre megírt prédikációi. Előkészületként Bibliát és teológiai könyveket olvasott, feljegyzéseket készített, gondosan kereste a vonzó gondolatokat. Lényegében ma is így készül a beszédekre. Szükségesnek tartja azt a lélektani feszültséget is, hogy a beszéd ott szülessen meg a hallgatók előtt. A lelkes hallgatóságnak köszönhetően beszédei mégis megmaradtak, hiszen azokról hangfelvétel készült. Jelen kötetbe az elmúlt közel negyed évszázad Karácsony és Vízkereszt témakörben elhangzott szentbeszédei kerültek.

 
2 980 Ft
Akció: 2 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
MÁRK EVANGÉLIUMA

Szerző: Martos Levente Balázs

Szent István Társulat, 2014

 

A Szent István Társulat bibliakommentár-sorozatának legújabb kötete hiánypótló kötet. Egy kézikönyv, amely pótolhatatlan segédeszköz Márk evangéliumának olvasása közben. Az evangélium nagyobb egységei előtt bevezetést nyújt az adott szakasz szerkezetébe, belső logikájába, válaszol az evangélium olvasása közben általánosan felmerülő kérdésekre, s mindezt lehetőleg a tudományos művekre tett utalások mellőzésével – a laikusok számára is könnyen érthetően – teszi.

 
2 600 Ft
Akció: 2 340 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A VÍZHORDÓ EMBER

Elmer István interjúkötete

Szerző: Márfi Gyula

Szent István Társulat, 2014

 

A keresztény ember mértéktartó, figyelmes bölcsességgel tekint az élet jelenségeire. A veszprémi érsek ennek adja tanúságát, szembenézve az ember olykori gyöngeségeivel, törékenységével is. Sorsában életpéldát ad – finom szerénységgel, szeretnivalóan kellemes humorral.

 
2 900 Ft
Akció: 2 610 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
JÉZUS-VÁRÁS

Adventi útikönyv Ferenc pápával

Szerző: Kránitz Mihály

Szent István Társulat, 2014

 

Isten ígéreteket adott népének és az egész emberiségnek, hogy ő majd eljön az általa meghatározott időben. Várjuk Őt, mert ő teremtett minket és ő is vár, hogy visszatérjünk hozzá. Az adventben tulajdonképpen ez a két vágy találkozik: az Isten és az ember várakozása, az övé, hogy hozzánk jöjjön, és a miénk, hogy őt befogadjuk. Isten a Fiát, a Messiást küldi el, akit újra várunk. A Jézus-várás tegye tartalmassá és értelmessé életünket és az adventi időszakot, hogy a nagy ajándékot, a megtestesült Isten Fiát még felkészültebben fogadhassuk be otthonaikba, közösségeinkbe, a szívünkbe. Ebben van segítségünkre ez a kis füzet, amelyben Ferenc pápa gondolataival, imádságokkal és a szerző elmélkedéseivel készülhetünk Jézus születésének ünnepére.

 
680 Ft
Akció: 610 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
SZENTEK, ÍRÓK, IRÁNYOK

Szerző: Rónay György

Szent István Társulat, 2014

 

A kötet tanulmányai és esszéi Rónay György legfontosabb és legszívesebben művelt kutatási területeit idézik. A katolikus eszmetörténettel foglalkozva idézte föl legkedvesebb szentjeit, és a világirodalom kiváló ismerőjeként rajzolta meg íróportréit. Az Irányok ciklusban a szívéhez közel álló korszakok legjellemzőbb irányzatait tárgyalja nagy elmélyedéssel.

 
1 900 Ft
Akció: 1 710 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
BOLDOG BÉKEIDŐK

Szerző: Kodolányi János

Szent István Társulat, 2014

 

Kodolányi János író, újságíró, az úgynevezett népi írók kiemelkedő képviselője. Munkássága valamennyi irodalmi műnemre kiterjedt (líra, dráma, epika, ezen belül a novella és regény, továbbá az esszé). Életének inkább késői szakaszában regényíróként nemcsak a magyar, a világirodalom nagyjai sorába is beírta magát, műveit több nyelvre lefordították.

 

Jelen kötete a Monarchia utolsó éveinek kíméletlen őszinteségű társadalmi kórképe. A negyvenes évek végén írni kezdet nagy társadalmi regénye a század eleji polgárság kiúttalanságának ábrázolása.

 
3 200 Ft
Akció: 2 880 Ft
Kezdete: 2017.06.06
A készlet erejéig!
-10%
AZ EURÓPAI UNIÓ JOGI FUNDAMENTUMAI

Hatodik kiadás, változatlan utánnyomás

Szerkesztette: Szabó Marcel - Láncos Petra Lea - Gyeney Laura

Szent István Társulat, 2016

 
3 000 Ft
Akció: 2 700 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
MAGYAR KATOLIKUS LEXIKON XVII.

Indexkötet

Az I-XVI. kötet mutatója A–Zs

Szerkesztette: Diós István

Szent István Társulat, 2014

 

A lexikon-sorozat 16 kötetéhez tartozó Index kötet nem egyszerű tartalomjegyzék, hanem valóságos kislexikon. A címszavakról a legelemibb tudnivalót is megtaláljuk, nevezetesen azt, hogy egy személy mikor élt és milyen hivatásban tevékenykedett, a tárgyakról meghatározást kapunk, a helységekről pedig megtudjuk, hogy egyházi szempontból miért fontosak.

 
6 800 Ft
Akció: 6 120 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-11%
A SZENTMISE ELŐKÉSZÜLETI ÉS HÁLAADÁSI IMÁDSÁGAI

A Római Misekönyv (2008) ajánlása szerint

Szent István Társulat, 2014

 

A hálaadást és a szentmisére való előkészületet eleveníti fel ez a kis imafüzet, amely elsősorban lelkipásztorok számára készült. Imádságok, amelyekkel felkészíthetik lelküket a legszentebb áldozat bemutatására, s amelyekkel – akár a hívekkel együtt, hangosan – hálát adhatnak a szentáldozás (vagy a szentmise bemutatása) után.

 
380 Ft
Akció: 340 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
  THE ENVIRONMENTAL JURISPRUDENCE OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE

The Development of the Instruments of Enviromental Law and the Judical Practice

Szerzők: Gyula, Bándi - Orsolya, Szabó - Luca Kovács-Végh - Bence, Stágel - Szilvia, Szilágyi

Szent István Társulat - PPKE JÁK, 2008

 

In our world environmental protection has an always growing importance, first of all through the social and market regulatory function of the state. A good sign of it is that environmental legislation comes to nearly one-seventh of the acquis communautaire of the European Community, thus it is extensive even on its own. Besides, the number of environmental cases of the European Court of Justice - more than one-fith of all cases - proves itself that the practical implementation of the states and other legal subjects is far from being satisfactory.

 
6 200 Ft
Akció: 5 580 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A KATOLIKUS EGYHÁZ MAGYARORSZÁGON 2014.

Szent István Társulat, 2014

 

A füzet bemutatja helyi egyházunk szervezeti felépítését, a püspöki konferencia működését és bizottságait, az egyházmegyéket, a főpásztorokat, a központi intézményeket, az egyházmegyék történetét és nemzeti kegyhelyeinket. Tartalmazza a lelkipásztori és hitéleti adatokat, statisztikákat, valamint egyházmegyéinek térképét.

 
840 Ft
Akció: 755 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
IRODALOM, TEOLÓGIA, MŰVÉSZET

Válogatás a Magyar Patrisztikai Társaság VII-XI. konferenciáján elhangzott előadások szerkesztett változataiból

Studia Patrum, 5. kötet

Szerkesztette: Dr. Tóth Judit, Heidl György

Szent István Társulat, 2014

 
2 800 Ft
Akció: 2 520 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
KIMONDATLAN JELENLÉT

Válogatott versek, esszék

Szerző: Boda László

Szent István Társulat, 2014

 

Boda László, a morálteológia tanszékvezető egyetemi tanára, az elmúlt évtizedekben sokoldalú alkotóként mutatkozott be a nagyközönség előtt. Foglalkozott festészettel, publikált olyan tudományos témákról, mint a kereszténység és az evolúció viszonya, kutatta a torinói halotti lepel eredetét és hitelességét, de írt fiataloknak szóló hitvédelmi vagy éppen illemtani műveket is. Ebben a kötetében többé-kevésbé ismeretlen oldaláról mutatkozik be: túl a nyolcvanadik életévén több évtizedes költői munkásságának esszenciáját adja az Olvasó kezébe.

 
1 300 Ft
Akció: 1 170 Ft
Kezdete: 2017.06.06
A készlet erejéig!
-10%
BOLDOG MESZLÉNYI ZOLTÁN LAJOS VÁLOGATOTT KÉZIRATAI

Szerkesztette: Beke Margit

Szent István Társulat, 2014

 

Boldog Meszlényi Zoltán püspök kortársunknak számít. Az ő válogatott kéziratait veheti kezébe most az olvasó.

Az itt közölt szövegek a XX. század történéseit vetítik elénk, még ha nem is tartjuk befejezettnek e forrásokat. E kéziratokban nagy személyiségek villannak fel, akik tanúi és részben formálói lehettek a történelemnek. A püspök tolla nyomán megelevenedik például IV. Károly, amint Tatára érkezik, vagy XI. Pius a pápai kihallgatás alkalmával, Csernoch János a nagyformátumú hercegprímás, illetve Serédi Jusztinián a Codex Iuris Canonici és a Fontes körüli munkák szakavatott tudósa. Olvashatjuk továbbá a Rerum Novarum pápai enciklika jubileumi alkalmából elhangzott előadást. Belelapozhatunk az egyházmegyés papságnak a szerzetesi fogadalmakat ajánló Jézus Szíve Társulat kezdeményezésébe, valamint a papság egyik kedvelt szentjéről, Szent Szaniszlóról szóló elmélkedésbe.

 
2 800 Ft
Akció: 2 520 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
EGYHÁZJOG

Szerző: Erdő Péter

Szent István Társulat, 2014

 

A II. Vatikáni Zsinat különös hangsúlyt adott azoknak az egyházi értékeknek, amelyeket azután - mintegy "utolsó zsinati okmányként" - az 1983-ban megjelent új Egyházi Törvénykönyvnek kellett gyakorlati szabályok formájába öntve Isten népe életében megerősítenie.

Majd tizenkét éve annak, hogy a jelen kézikönyv első kiadása napvilágot látott. Azóta az egyetemes egyházjog, de a hazai részleges egyházjog, sőt térségünk egész egyházi szervezete és élete is igen megváltozott. Az Apostoli Szentszék élénk jogalkotói tevékenysége új és új egyetemes jogszabályok alkotását eredményezte. Mindezeket a jogszabályi változásokat természetesen könyvünk átdolgozása során figyelembe kellett vennünk.

 
6 800 Ft
Akció: 6 120 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
KÖRNYEZETJOG

Szerző: Bándi Gyula

Szent István Társulat, 2014

 

A környezet megóvása az ártalmaktól az ember alapvető kötelezettsége a Teremtésből származó társörökösi mivoltából adódóan. E kiemelt felelősség teljesülése azonban ma még igényli a jog feltétel-meghatározó, kötelezettségeket rögzítő, esetenként szankcionáló kereteit. Ezért nélkülözhetetlen a vonatkozó jogi kérdések rendszerbe foglalása, komplex szemléletű megközelítése, kiváltképpen a felsőoktatásban, így a jogászképzésben is, emellett természetesen a gyakorlat sürgető igényeinek is megfelelve sem nélkülözhető, sőt időről időre újragondolást igényel. A rendszerszemlélet a tényleges elvektől, illetve az elvi kérdésektől (jogi elvek, környezethez való jog vagy szabályozási módszertan) kiindulva ad áttekintést ezen egyre inkább bonyolulttá váló jogterületen, kiemelt figyelmet fordítva az etikai szempontokra is.

 
4 900 Ft
Akció: 4 410 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
KIÁLTÁS ÉJFÉLKOR

Tanulmányok a teremtés nyolcadik napjáról

Szerző: Nagymihályi Géza

Szent István Társulat, 2014

 

A világ végéről, vagy keresztény megfogalmazással élve, Krisztus második eljöveteléről az elmúlt évtizedekben számos könyv látott napvilágot, s a szenzáció és a félelemkeltés megannyi kísérletének lehettünk tanúi.

Nagymihályi Géza az öt okos és öt balga szűz példabeszédére akart utalni, amikor a végső időkre teológiai és művészettörténeti szempontból tekintő tanulmánykötetének a Kiáltás éjfélkor címet adta.

 
2 000 Ft
Akció: 1 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.