A TÁRSASHÁZI TÖRVÉNY MAGYARÁZATA - Elfogyott

A TÁRSASHÁZI TÖRVÉNY MAGYARÁZATA - Elfogyott

Szerző: Kiss Gábor

HVG-ORAC Kiadó, 2017

 

 

6 000 Ft
Kedvencekhez
Ajánlom
Nyomtat
Összehasonlítás
Részletek
Ajánlatunk Önnek!
Adatok
Vélemények
Részletek

A kézikönyv a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény ismertetésére vállalkozik. A kommentár műfajából adódóan részletesen bemutatja az egyes társasháztulajdonnal kapcsolatos intézmények lényeges sajátosságait. A jobb megértés érdekében a hatályos törvényszöveg rendelkezéseihez fűzött magyarázatok utalnak a későbbi fontosabb törvénymódosítások mögött rejlő jogalkotói szándékra is. A kötet a teljesség igényével dolgozza fel a témához kapcsolódó szakirodalmat és az irányadó bírói gyakorlatot, különös tekintettel a Kúria elvi határozataira.

A törvénymagyarázat elsősorban a gyakorló jogászok, ügyvédek, bírák számára jelent segítséget, de áttekinthető eligazítást ad a társasházak közös képviseletét ellátó magánszemélyek és vállalkozások, továbbá mindazok számára, akik tájékozódni kívánnak a társasházak belső jogviszonyairól, annak szervezetéről, valamint a tulajdonostársakat megillető jogokról és az őket terhelő kötelezettségekről.

 

A szerző a Kúria társasházi jogvitákat is elbíráló, dologi jogi tanácsának a tagja, aki korábbi publikációiban több alkalommal foglalkozott a társasház intézményének egyes kérdéseivel.

 

A tartalomból:

 

Alapvető rendelkezések

1. A társasháztulajdon

2. A külön tulajdon és a közös tulajdoni hányad

3. A társasház relatív jogképessége

4. A lakásra és a lakóépületre vonatkozó rendelkezések hatálya

5. A Ptk. mint háttérszabály

6. A társasháztulajdon keletkezése

7. A társasháztulajdon földrészletre való feljegyzésének a feltételei

8. A feljegyzett alapítás

9. A közös tulajdon bíróság által történő társasházzá alakítása

10. Az alapító okirat mint szerződés

11. Az alapító okirat módosítása

12. Az alapító okirat és módosítása alaki kellékei

13. Az alakuló közgyűlés

14. A szervezeti-működési szabályzat

15. A szervezeti-működési szabályzat elfogadása

16. A szervezeti-működési szabályzat módosítása

 

Jogok és kötelezettségek a társasházban

 

1. A külön tulajdonnal kapcsolatos jogok és kötelezettségek

2. A külön tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helységek használata és hasznosítása

3. A használatváltoztatás általános szabályai

4. A használatkorlátozás tárgyában hozott közgyűlési határozat

5. A tulajdonostárs kötelezettségei

6. Építkezés a külön tulajdonban

7. Adatkezelés, adatvédelem a társasházban

8. A közös tulajdon használata és hasznosítása

9. A társasház állagfenntartó kötelezettsége

10. Megfigyelőrendszer a társasházban

11. A társasházi lakóépület házirendje

 

A társasház szervezete

 

1. A társasház döntéshozó, ügyintéző és ellenőrző szervei

2. A jegyző törvényességi felügyeleti jogköre

3. A közgyűlés hatásköre

4. A közös költség behajtása

5. A közös képviselőnek a külön tulajdon jelzáloggal való megterhelésének az elrendelése

6. A közgyűlés összehívása

7. A közgyűlési meghívó

8. A közgyűlés kötelező összehívásának esetei

9. A közgyűlés határozatképessége, a szavazás érvényességéhez szükséges szavazattöbbség

10. A megismételt közgyűlés összehívása

11. A szavazati jog gyakorlása közös tulajdonban álló önálló ingatlan esetén

12. A közgyűlés lebonyolítása

13. Írásbeli szavazás

14. A részközgyűlés

15. A közgyűlési határozat érvénytelenségének a megállapítása

16. A közös képviselőre vonatkozó általános rendelkezések

17. A közös képviselő feladatai a rezsicsökkentések végrehajtásával összefüggésben

18. A Közgyűlési Határozatok Könyve

19. A közgyűlési határozatok megtekintésének a joga a külön tulajdonban álló ingatlan elidegenítésével összefüggésben

20. A külön tulajdont érintő tulajdonosváltozás esetén adandó írásbeli nyilatkozat a közösköltség-tartozásról

21. A költségvetési javaslat

22. A társasház könyvvezetési és beszámolási kötelezettsége

23. A társasház irataiba való betekintési jog

24. A közös képviselet ellátását kizáró okok

25. A közös képviselő képviseleti jogköre

26. A számvizsgáló bizottság

 

A gazdasági ellenőrzés elősegítése

 

1. A gazdasági ellenőrzést elősegítő személy

 

Társasházkezelés, ingatlankezelés

 

1. Alapvető rendelkezések

2. A szakképesítés megszerzése

 

Vegyes és záró rendelkezések

 

1. Értelmező rendelkezések

2. A bírósági eljárás megelőzése

3. Hatálybalépés

4. A közreműködő hatóság kijelölésére vonatkozó felhatalmazás

5. Átmeneti rendelkezések

6. A korábbi társasházi jogszabályok alkalmazhatósága

7. Felhatalmazások

 

Melléklet

Függelék

Felhasznált irodalom

Ajánlatunk Önnek!
Adatok
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
shopmania.hu arfalo.hu aprohirdetesingyen.hu arumagazin.hu vatera.hu