Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Büntetőjog


Sorrend:

12

  AZ ÚJ BTK. ÉS A KAPCSOLÓDÓ JOGFORRÁSOK, BÍRÓSÁGI IRÁNYMUTATÁSOK - Elfogyott

Második, aktualizált kiadás

A kézirat lezárva: 2016. május 1.

Szerkesztette: Czine Ágnes

Lektor: Kónya István

HVG-ORAC Kiadó, 2016

 

A Büntető Törvénykönyv hatálybalépésével kezdődő új jogállapot áttekintéséhez nyújt segítséget ez a forrásgyűjtemény. Arra szolgál, hogy a bírák, az ügyészek, az ügyvédek, a nyomozó hatóság, valamint a büntetőjog iránt érdeklődők a tárgyalótermekben és azon kívül is gyors eligazodást nyerjenek a különböző jogforrásokról. A kötet a 2013. július 1-jén hatályba lépett Btk. értelmezéséhez, napi alkalmazásához nyújt elengedhetetlen segítséget.

 
6 990 Ft
  ÚJ BTK. KOMMENTÁR - Frissítés az első kiadáshoz - Elfogyott

Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó, 2014

 

2013-ban jelentette meg a Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó a 2013. július 1-jén hatályba lépett új Btk. kommentárját. A kommentár kimondott célja, hogy helyesen tárja fel  a jogalkotó - az Alaptörvény 28. cikkével összhangban lévő – valódi szándékát. A nyolckötetnyi anyag azonban egyaránt szól a jogalkalmazónak, jogalkotónak, diáknak és laikus érdeklődőnek. A szerzők igyekeztek az egyes jogszabályokat olyan magyarázatokkal ellátni, amelyek tükrözik a joggyakorlatból eredő következtetéseket, a jogirodalmi nézeteket, valamint saját véleményüket is. Ilyen formán nem is egyszerű kommentár készült, hanem inkább egyfajta, a hagyományos értelemben vett glossza, amely talán alkalmas a jövőbeni jogfejlődés segítésére is, legyen szó jogalkalmazásról, vagy jogalkotásról.

 
4 950 Ft
ÚJ BTK. KOMMENTÁR - Elfogyott

Főszerkesztő: dr. Polt Péter

Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt., 2013.

 

Figyelmébe ajánljuk a Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó legújabb, 8 kötetből álló sorozatát, mely az Új BTK kommentár címet viseli. Az új büntetőkódexet magyarázó kiadvány 2013. július 17-én jelent meg, dr. Polt Péter főszerkesztésében, dr. Miskolci Barna és dr. Gasz Péter szakmai szerkesztők koordinálásával és olyan neves szerzők közreműködésével, mint: dr. Szűcs András, dr. Lajtár István, dr. Czencz Zoltán, dr. Polt Péter, dr. Gellér Balázs, dr. Vaskuti András, dr. Csák Zsolt, dr. Elek Balázs, dr. Gál István, dr. Kőhalmi László, dr. Békés Ádám.

 
17 900 Ft
ÚJ BTK. KOMMENTÁR - Fóliázott változat - Elfogyott

Főszerkesztő: dr. Polt Péter

Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt., 2013.

 

Figyelmébe ajánljuk a Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó legújabb, 8 kötetből álló sorozatát, mely az Új BTK kommentár címet viseli. Az új büntetőkódexet magyarázó kiadvány 2013. július 17-én jelent meg, dr. Polt Péter főszerkesztésében, dr. Miskolci Barna és dr. Gasz Péter szakmai szerkesztők koordinálásával és olyan neves szerzők közreműködésével, mint: dr. Szűcs András, dr. Lajtár István, dr. Czencz Zoltán, dr. Polt Péter, dr. Gellér Balázs, dr. Vaskuti András, dr. Csák Zsolt, dr. Elek Balázs, dr. Gál István, dr. Kőhalmi László, dr. Békés Ádám.

 
15 000 Ft
KÖZLEKEDÉSI BŰNCSELEKMÉNYEK - Elfogyott

Bírói gyakorlat füzetek 4.

Szerző: Karsai Krisztina

Opten Kft., 2013

 

A közlekedési bűncselekmények csoportja jól körülhatárolható terület a büntetendő cselekmények nagy halmazában, a csak rájuk jellemző sajátosságaik szorosan összekötik e bűncselekményeket és részben speciálissá is teszik vizsgálatukat a többi bűncselekményhez képest. A közlekedési bűncselekmények fejezete nem változott jelentősen a Btk.-ban annak megszületése óta és az új törvény, a 2012. évi C. törvény sem hoz óriási változásokat ebben a témakörben.

A Füzetbe válogatott jogesetek döntő többsége az utóbbi évek joggyakorlatát mutatja.

 
4 935 Ft
HALÁLBÜNTETÉS PRÓ ÉS KONTRA - Elfogyott

Szerző: Tóth J. Zoltán

HVG-ORAC Kiadó, 2012

 

A mű szerzője 2003 óta kutatja a halálbüntetés kérdéskörét, mellyel kapcsolatban a legfontosabb probléma az, hogy megalapozható-e akár filozófiai, akár empirikus-pragmatikus érvekkel e büntetési nem létjogosultsága. Az e témában eddig megjelent munkák elsősorban csak az egyik vagy csak a másik markáns álláspont melletti érvek bemutatására vállalkoztak, az olvasó meggyőzésére törekedve. A Halálbüntetés pró és kontra című könyv viszont igyekszik a teljesség igényével, elfogulatlanul és pártatlanul, objektív módon bemutatni mindazokat az érveket, melyekkel egyrészről a halálbüntetés-pártiak, másrészről a halálbüntetés ellenzői, az abolicionisták védik saját álláspontjukat, anélkül, hogy állást foglalna ezek helyességét illetően: azt a két oldal érveinek ismeretében meg kívánja hagyni az Olvasónak.

 
3 900 Ft
  BÜNTETŐ ANYAGI JOGI ISMERETEK (ÁLTALÁNOS RÉSZ) - Elfogyott

Szerző: Sántha Ferenc

Bíbor Kiadó, 2004

 

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán akkreditált felsőfokú jogi asszisztens képzés keretében számos, a szélesebb értelemben vett büntetőjog körébe tartozó tantárgy oktatására kerül sor. Ezek közül kifejezetten a büntető anyagi jog körébe tartozó kérdésekre koncentrál a Büntetőjogi alapfogalmak elnevezésű tárgy, amelynek írásbeli háttéranyagát képezi ez a jegyzet. Bár elsősorban a jogi asszisztens hallgatók számára készült, minden bizonnyal haszonnal fogathatja mindenki, aki a büntető anyagi jog elsajátítása során szeretné az első lépéseket megtenni. A jegyzet szükségképpen mellőzi a tudományos igényt és - annak ellenére, hogy e joganyag hagyományos, a jogász képzés folyamán már megszokott tematikáját követi-, a különböző részkérdéseket kifejezetten a jogi asszisztens képzéshez szükséges részletességgel tárgyalja.

 
1 300 Ft
BEVEZETÉS A BŰNÜGYI TUDOMÁNYOKBA - Elfogyott

Szerzők: Csemáné Váradi Erika, Bartkó Róbert, M. Nyitrai Péter

Bíbor Kiadó, 2004

 

E jegyzet a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán akkreditált felsőfokú jogi asszisztens képzés keretein belül oktatásra kerülő bűnügyi tudományokra vonatkozó alapismeretek minél hatékonyabb elsajátításához kíván hozzájárulni. Erre figyelemmel az egyes fejezetek elsősorban leíró jellegűek és ezért fő szabályként nem azt célozzák, hogy a kapcsolódó elméleti álláspontokat ütköztessék, hanem arra törekednek, hogy minél világosabbá és hangsúlyosabbá tegyék az egyes kérdéskörök kulcselemeit és főbb megfontolásait. Jelen írás a bűnügyi tudományok nem minden diszciplínáját taglalja, hanem - figyelemmel a jogász-képzés e tekintetben ismert fő csapásirányaira, illetve követelményeire - a büntetőjog-tudomány és a kriminológia tudományterületeire koncentrál.

 
1 575 Ft
BÜNTETŐJOG I. - Elfogyott

Hetedik, hatályosított kiadás

A kézirat lezárva: 2016. január 1.

Szerző: Balogh Ágnes

Dialóg Campus Kiadó, 2016

 

A Jogi Szakvizsga Segédkönyvek összefoglalják az adott tárgyhoz kapcsolódó legszükségesebb ismereteket, tartalmazzák a témához kapcsolódó joggyakorlatot, iratmintákat. A kötetek tartalma szorosan kötődik az IRM Jogi Szakvizsga Bizottsága által megállapított követelményekhez.

 
4 980 Ft
  EINFÜHRUNG IN DAS UNGARISCHE STRAFVERFAHRENSRECHT - Elfogyott

Szerzők: Herke Csongor, Hautzinger Zoltán, Mészáros Bence, Nagy Mariann

Dialóg Campus Kiadó, 2008

 

Diese Publikation ist ein Leitfaden zum ungarischen Strafprozessrecht, wobei die gegewärtige Rechtslage im Mittelpunkt steht. Das Buch kann sowohl für Forscher, die sich für die rechtlichen Bestimmungen und Lösungen fremder Rechtssysteme interessieren, als auch für alle anderen, die sich aus verschiedenen Gründen über das ungarische Strafprozessrecht informieren möchten, nützlich sein. Mit dem vorliegenden Überblick sollen unter Aufzeigung der Etappen und der Erkenntnisse seiner Vorgeschichte das System, die Prinzipien und die Institutionen des geltenden ungarischen Strafverfahrensrechts dargestellt werden. Dieser beschränkt sich im Rahmen des zur Verfügung stehenden relativ geringen Umfangs auf das Wesentliche. Zudem sollte der Leser die folgenden Erklärungen nur als Grundriss, als aktuelle Situationsanalyse des sich ständig ändernden, mitunter im Kreuzfeuer der Diskussionen stehenden Rechtsgebietes betrachten.

 

 
4 768 Ft
BÜNTETŐ JOGSZABÁLYOK - Nem kapható!

Szerkesztette: Dr. Herke Csongor

Dialóg Campus Kiadó, 2003

 

A Büntetőjogi jogszabályok gyűjteménye a legfontosabb - a jogászi gyakorlatban, a kollokviumon, záróvizsgán és szakvizsgán egyaránt használható - törvényeket, rendeleteket és határozatokat tartalmazza.

 
1 280 Ft
  KONTROLL VAGY TÁMOGATÁS: AZ ALTERNATÍV SZANKCIÓK DILEMMÁJA - Elfogyott

Szerző: Kerezsi Klára

Complex Kiadó, 2006

 

A büntetésről és a büntető igazságszolgáltatásról zajló viták átpolitizálódása, a börtönnépesség megnövekedése, a sértett szerepének megerősödése és a helyreállító igazságszolgáltatási eszközök terjedésének egy időben zajló folyamatai azt jelzik, hogy változik a bűnözésre adott állami és társadalmi reakció, bár e változás iránya és tartalma nem feltétlenül azonos az egyes országokban. A kötet arra a kérdésre keres választ, hogy az alternatív szankciók 20. és 21. századbeli változása milyen összefüggést mutat a büntetőpolitikák alakulásával, és a tudományok által elért eredményekkel. A szerző bemutatja, hogy merre vezetnek járható utak az európai országok büntetőpolitikái számára, és melyek azok a speciális körülmények, amelyek az alternatív szankciók "helyiértékét" erősítik, illetve gyengítik a bűnözéskontroll eszközrendszerében.

 
3 780 Ft
AZ IDŐSKOR VIKTIMOLÓGIÁJA - Elfogyott

Szerző: Dr. Sárkány István

Lektor: Dr. Szabó András

BM Kiadó, 1999

 

 

„Az idős emberek áldozattá válásának kérdései, azok a sajátos kriminogén hatások, körülmények és tényezők, amelyek e korábban alig érintett területen kifejthetik a hatásukat, nem csak a büntetőjogászok és a kriminológusok figyelmét kelthetik fel, hanem mindenkit foglalkoztathatnak, aki a társadalom egészséges fejlődése iránt felelősséget érez.”

 

Dr. Dávid Ibolya

 
840 Ft

12

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.