Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Termék részletek


JOGSZOCIOLÓGIA

-15%
JOGSZOCIOLÓGIA
4 980 Ft
Akció: 4 235 Ft4235
Kezdete: 2017.06.01   A készlet erejéig!

Szerző: Maczonkai Mihály

Dialóg Campus Kiadó, 2005

 

A tankönyv alapvetően joghallgatók számára íródott, de témája folytán a szociológia, illetve a társadalomtudományok iránt érdeklődők is haszonnal forgathatják. Utóbbiaknak érthetőbbé teszi a laikus számára olykor nehezen követhető jogászi gondolkodásmódot, mivel többek között bevezetést nyújt a jogi kultúra világába. A jogászok számára, akiknek hagyományos gondolkodásmódjuk miatt kissé idegen a szociológiai megközelítés, a tankönyv azáltal igyekszik a jogszociológia klasszikus kérdéseit közel hozni, hogy nagy hangsúlyt helyez a jog működésének megértésében komoly szerepet játszó gondolatok megismertetésére. A fenti jellegzetességet erősíti az a módszer, amellyel a különböző kérdéskörök kapcsán felvetődő problémákat egy, a téma klasszikusának számító tudós gondolatrendszerén keresztül közelíti meg. Teszi ezt azért, mert a jogszociológia tanulmányozásakor az egyes jelenségek magyarázatára vonatkozó elméletek nagy száma olykor zavarba ejtő lehet, és ez a megoldás a jobb tanulhatóságot a lényeges elméletekre való összpontosítással kívánja elősegíteni.

 • Méret: B/5

  Kötés: kartonált

  Megjelenés éve: 2005

  Terjedelem: 192 oldal

   

  Tartalom:

  Első fejezet 9

  1. A jogszociológia mint tudomány 11

  1.1. Tudományelméleti bevezetés 11

  1.2. A jogszociológia koncepciója a jogról 15

  1.3. A jogszociológia alaphipotézisei 18

  1.3.1. A társadalom hat a jogra 18

  1.3.2. A jog nem pusztán szabályrendszer 20

  1.3.3. A jog alapvetően plurális jelenség 21

  1.3.4. A jog tágabb formális forrásainál 22

  1.3.5. A jog szűkebb a társadalmi magatartásoknál 23

  1.4. A jogszociológia és jogelméleti irányzatok viszonya 24

  1.5. Jogdogmatika és jogszociológia 25

  1.6. A jogszociológia mint tantárgy 26

  2. § A jogszociológia létrejöttének feltételei 27

  2.1. A jogszociológia létrejöttének társadalmi feltételei 27

  2.2. A jogszociológia létrejöttének tudományrendszerbeli feltételei 28

  2.3. A jogszociológia létrejöttének speciális akadályai 30

  2.3.1. A jogászok gondolkodása, a római jog és a természetjog hatása 31

  2.3.3. A szerződéselméletek és a felvilágosodás 31

  2.3.3. A liberális világnézet és a jogi pozitivizmus 34

  2.4. A jogszociológia létrejöttét elősegítő tényezők 35

  2.4.1. A kollektivista társadalomfelfogás 35

  2.4.2. A konzervatív világnézet és a történeti iskola 36

  2.5. A jogszociológia kialakulásának közvetlen társadalmi,

  tudományos háttere 37

  2.6. A jogszociológia rendszere 38

  2.6.1. A társadalmi rendszerek és a jog kapcsolatait taglaló

  jogszociológia 39

  2.6.2. A jog belső szerkezetével foglalkozó jogszociológia 39

  2.6.3. Az empirikus jogszociológia 39

  Irodalomjegyzék 40

  Második fejezet 41

  3. § A jogszociológia előfutárai 43

  3.1. Charles Montesquieu 43

  3.2. A német történeti iskola - Friedrich Carl von Savigny 46

  3.3. Az angol történeti iskola - Sir Henry Sumner Maine 48

  4. § A jogszociológia klasszikus problémái 53

  4.4. Eugen Ehrlich - a jog pluralitása és az állam

  által alkotott jog problémái 53

  4.4.1. Ehrlich jogkoncepciója - a jog mint döntésnorma és a jog,

  mint szervezeti norma 53

  4.4.2. A jogtalálás technikái 56

  4.3.3. A szabad jogtalálás önkényessége elleni garanciák 59

  4.3.4. Az élő jog elméletének hatása és magyarázóereje 59

  4.5. François Gény - a tételes jogon túlmutató elemek szerepe

  a jogalkalmazásban 60

  4.3. Leo Petrazicki a jogtudat, mint a jog forrása 62

  4.4. Az amerikai realista mozgalom - a jog társadalmisága és kiszámíthatósága 63

  4.4.1. Az amerikai realista iskola célkitűzései és jellegzetességei 64

  4.4.2. Oliver Wendell Holmes - a szabályok társadalmilag

  meghatározott tartalma 66

  4.4.3. Jerome Frank és Karl Llewellyn - a jog kiszámíthatatlansága 68

  4.5. Roscoe Pound (1870-1964) - a társadalmi mérnökösködés

  és a hatékony jogalkotás problémái 71

  4.5.1. A társadalmi mérnökösködés gondolata 73

  4.5.2. A hatékony jogalkotás feltételei 75

  4.6. Émile Durkheim - a jog, mint a társadalmi

  szolidaritás jelzőrendszere 76

  4.6.1. Durkheim társadalomképe és módszertana, a jog,

  mint a szociológiai elemzés tárgya 76

  4.6.2. A durkheimi jogszociológia alapjai 78

  4.6.3. A represszív és restitutív jog és a társadalom típusainak viszonya 79

  4.6.4. Az anómia és jogi szabályozás közötti összefüggések 82

  4.6.5. Durkheim a büntetőjogról 83

  4.6.6. A tulajdon közösségi eredetének elmélete 85

  4.6.7. Durkheim a szerződési jogról 88

  4.7. Max Weber - a nyugati jog, mint társadalomformáló erő 91

  4.7.1. Weber jogszociológiai alapproblémája 91

  4.7.2. A jog racionalitásfokok szerinti típusai 93

  4.7.2.1. A materiálisan irracionális jog 94

  4.7.2.2. A formálisan irracionális jog 94

  4.7.2.3. A formálisan racionális jog 94

  4.7.2.4. A materiálisan racionális jog 96

  4.7.3. A racionális jog kialakulásának társadalmi háttere 97

  4.7.4. A formálisan racionális jog létrejöttének ideológiai feltételei 98

  4.7.4. A kodifikáció mögött meghúzódó társadalmi tényezők 100

  4.7.5. A jogfejlődés tendenciája - a modern formálisan racionális

  jog materializálódása 103

  4.8. A jog és a társadalmi változás kapcsolata 104

  4.8.1. Karl Marx elméleti kiindulópontja 104

  4.8.2. A formális jogegyenlőség és a kapitalizmus, a jog ideológiai

  szerepe 105

  4.8.3. Jevgenyij Pasukánisz - a jog a politikai

  célok szolgálatában 106

  4.8.4. Karl Renner a jog függetlensége a gazdaságtól

  és a társadalmi változásoktól 108

  4.8.5. A szocialista jog jellegzetességei 111

  4.9. A jogátvétel - a jog modernizációjának problémái 114

  Irodalomjegyzék 116

  Harmadik fejezet 119

  5. § A jog a társadalomban 121

  5.1. Karl Llewellyn a jogi munkák elmélete 121

  5.1. Talcott Parsons - a jog társadalmi rendszerben betöltött helye 124

  5.3. A jogi alrendszer tagolódása és kapcsolata más alrendszerekkel 127

  5.4. A pozitív jog társadalmi kötöttsége - az alkotott jog társadalmi

  befolyásoltsága 128

  5.3. Niklas Luhmann autopoietikus jogelmélete 130

  5.3.1. Az autopoiezis elmélete 130

  5.3.2. Az autopoietikus jog rendszere 131

  6. § A modern jogfejlődés tendenciái 133

  6.1. A modern jogok materializálódása és a törvényhozási eljárás 133

  6.2. A materiális célzatú jogalkotás diszfunkcionális következményei 135

  6.3. A bírói jogfejlesztés jellegzetességei 137

  6.3.1. A döntés és következményeinek előrejelezhetősége 137

  6.3.2. A döntésért viselt felelősség 138

  6.3.3. A döntéshozó ismeretei 138

  6.3.4. A preferenciák érzékeltethetősége 139

  6.3.5. A döntési alternatívák természete 139

  6.3.6. A bírói döntéshozatal módszerei 140

  6.4. A jog rövid és hosszú távú kiszámíthatósága 141

  6.6. A modern jogok tartalmi átalakulása 143

  6.6.1. A jóléti állam hatása a jogdogmatikára 143

  6.6.2. A jog társadalmi befolyásolásának új csatornái - a jog

  reszponzivitása 145

  6.7.3. A túlszabályozási probléma kezelése - a reflexív jog elmélete 146

  Irodalomjegyzék 148

  Negyedik fejezet 149

  7. §. Jogi hivatások szerkezete és a szerkezet hatása a jogrendszerekre 151

  7.1. Franciaország - a hagyományok meghaladására tett kísérlet

  a jogalkotás dominanciájával 151

  7.1.1. A francia jogrendszer tradíciói 151

  7.1.2. A törvényhozás stílusa 156

  7.1.3. A jogi hivatások szerkezete 159

  7.1.3.1. A hatalmi ágak megosztásának hatása

  a francia jogi hivatásokra 159

  7.1.3.2. A nem állami és szabad pálya jogi hivatásai

  Franciaországban 161

  7.2. Németország - az elmélet uralma és állami szempontok dominanciája 163

  7.2.1. Az elmélet dominanciájának kialakulása 163

  7.2.2. A németországi jogi hivatások szerkezete - az állami

  kézben tartott hivatások 166

  7.3. Az osztrák polgári törvénykönyv - a felvilágosodott filozófia hatása 167

  7.4. A svájci polgári törvénykönyv - kodifikáció laikus alapokon 168

  7.5. Anglia - a tradíció és gyakorlati jogász dominanciája a jogéletben 170

  7.5.1. Az angol jog önálló fejlődése 170

  7.5.2. Az angol jogi hivatások - a céhes keretek továbbélése 174

  7.6. Az USA jogrendszere - jogegységesítés és újítás állami

  beavatkozás nélkül 176

  7.6.1. A nem tradicionális common law 176

  7.6.2. Az újító szellemű, céhes jellegű kötöttségektől megszabadult

  amerikai ügyvédség 178

  Irodalomjegyzék 184

  Felhasznált irodalom 185

 • ISBN
  978-963-9542-33-4
  Kiadó 
  Dialóg Campus
  VTSZ
  4901
Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint.