KÁRPÁTALJA

-15%
KÁRPÁTALJA

Szerkesztette: Baranyi Béla

Dialóg Campus Kiadó, 2009

5 980 Ft 

Az áthúzott ár a jelenleg érvényes ár alkalmazását megelőző 30 nap legalacsonyabb eladási ára.

5 085 Ft
Kezdete: 2022.08.20   A készlet erejéig!
Kedvencekhez
Ajánlom
Nyomtat
Összehasonlítás
Részletek
Ajánlatunk Önnek!
Adatok
Vélemények
Részletek

A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központjának sorozata a Kárpát-medence régióinak évezred eleji helyzetét, térbeli folyamatait elemzi.

A sorozat tizenegyedik kötete a ma Ukrajnához tartozó Kárpátalja régiót mutatja be, a térség jelenlegi gazdasági-társadalmi viszonyait elemzi, a fejlődés különböző tényezőit méri fel történelmi összefüggésekbe ágyazva.

A 12 800 km2 alapterületű 1,25 millió népességű, történelmileg az egykori Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros vármegyék területéből 1920-ban létrejött közigazgatási egység jelenleg 13 járást, 11 várost, 19 városaias jellegű és 579 egyéb falusi települést foglal magában, a régió lakosságából mintegy 150 ezer fő, Kárpátalja népességének 12%-a a magyar nemzetiségű kisebbség. Többek között ezért is megkülönböztetett érdek a régió komplex gazdasági-társadalmi szempontú elemzése.

 

 

A kötet adatai:
Formátum: B/5
Kötés: keménytáblás
Kiadási év: 2009
Terjedelem: 541 oldal

TARTALOM
Ábrajegyzék......................................................................................................... 12
Táblázatok jegyzéke............................................................................................. 15
Bevezetés ...........................................................................................................19

I. FEJEZET UKRAJNA TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE
1. Makrogazdasági jellemzők ................................................................................ 25
2. A gazdasági-társadalmi viszonyok sajátosságai Ukrajnában .................................. 33
2.1. Demográfiai tendenciák, a népesség területi és strukturális jellemzői........... 33
2.2. A gazdasági területi megoszlás és szerkezete .................................................. 41
2.3. Speciális gazdasági övezetek és kiemelt fejlesztési területek ......................... 49
2.4. A humán erőforrások néhány regionális sajátossága....................................... 52
3. A területfejlesztés intézmény-és eszközrendszere ................................................ 55
3.1. Törvényi és jogi szabályozás............................................................................ 55
3.2. A regionális politika intézményi keretei Ukrajnában ...................................... 59
3.3. Az ukrán közigazgatási rendszer és a területpolitika regionális szintjei ........ 60
3.3.1. Központi (nemzeti) szint ....................................................................... 62
3.3.2. Makrorégiók ........................................................................................... 62
3.3.3. Megyei/regionális szint.......................................................................... 63
3.3.4. Járások (szubregionális szint)................................................................ 64
3.3.5. Települési önkormányzatok (helyi szint) ............................................. 64
II. FEJEZET KÁRPÁTALJA TÖRTÉNETE
1. Kárpátalja 1918 elıtt..................................................................................... 65
1.1. Az Északkelet-Felvidék a honfoglalástól a kiegyezésig ................................. 65
1.2. Az Északkeleti-Felvidék gazdasága a dualista korszakban............................. 71
1.2.1. A gazdasági élet általános jellemzése................................................... 71
1.2.2. A hegyvidéki akció ................................................................................ 72
2. Kárpátalja történetének korszakai és gazdasági-társadalmi helyzete a XX. században......................................................................................................... 75
2.1. Ruszka–Krajnai Autonóm Terület, 1918. december 25.– 1919. szeptember 10. ......................................................................................... 75
2.2. Podkarpatszka Rusz, 1919–1938 ...................................................................... 78
2.3. Kárpáti Ukrajna, 1938. október–1939. március .............................................. 83
2.4. Kárpátalja terület, 1939. március–1944. október............................................. 87
2.5. Kárpátontúli Ukrajna, 1944. október–1945. június ......................................... 93
2.6. Az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság Kárpátontúli területe, 1945. június–1991. augusztus ........................................................................... 95
2.7. A Kárpátontúli terület a független Ukrajna keretei között ............................ 101
III. FEJEZET TERMÉSZETI KÖRNYEZET
1. Természeti áttekintés, tájszerkezet.......................................................................... 107
1.1. Földrajzi fekvés................................................................................................ 107
1.2. Földrajzi viszonyok, domborzat...................................................................... 108
1.3. Ásványi kincsek ............................................................................................... 118
1.3.1. Általános jellemzés .............................................................................. 118
1.3.2. Tüzelőanyag ásványi kincsek.............................................................. 119
1.3.3. Fémes ásványi kincsek......................................................................... 120
1.3.4. Nemfémes ásványi kincsek ................................................................. 121
1.3.5. Ásvány-és termálvizek........................................................................ 122
1.4. Éghajlati viszonyok.......................................................................................... 123
1.5. Vízrajzi adottságok .......................................................................................... 130
1.6. Talajviszonyok ................................................................................................. 140
1.7. Természetes növényzet.................................................................................... 143
1.7.1. Síkvidéki planár régió.......................................................................... 144
1.7.2. Előhegyi (kollin) régió......................................................................... 145
1.7.3. Középhegységi (szubmontán) régió.................................................... 145
1.7.4. Hegyvidéki (montán) régió.................................................................. 146
1.7.5. Alhavasi (szubalpin) régió................................................................... 146
1.7.6. Gyephavas (alpin) régió....................................................................... 147
1.8. Állatvilág .......................................................................................................... 147
1.9. Tájszerkezet...................................................................................................... 151
2. Természetvédelem, környezetvédelem................................................................... 154
2.1. Természetvédelmi területek ............................................................................ 154
2.2. Környezetvédelmi kérdések a régióban.......................................................... 158
2.2.1. A levegı és a vizek szennyezése......................................................... 159
2.2.2. Talajdegradáció .................................................................................... 160
2.2.3. Veszélyeztetett növény-és állatfajok.................................................. 161
2.2.4. A természeti táj átalakítása.................................................................. 162
IV. FEJEZET NÉPESSÉG
1. Népmozgalom .......................................................................................................... 164
1.1. A népességszám történeti alakulása................................................................ 164
1.2. A népesség száma és területi elhelyezkedése napjainkban ........................... 174
1.3. A természetes szaporodás................................................................................ 176
1.4. Vándormozgalom............................................................................................. 180
1.5. A népesség nemek szerinti összetétele és korszerkezete............................... 184
1.6. Családi állapot.................................................................................................. 186
2. A népesség összetétele............................................................................................. 187
2.1. A népesség nemzeti és nyelvi összetétele ...................................................... 187
2.1.1. Nemzeti összetétel................................................................................ 187
2.1.2. A nemzeti összetétel területi sajátosságai........................................... 193
2.1.3. Anyanyelvi összetétel .......................................................................... 200
2.2. Vallási megoszlás............................................................................................. 207
2.3. Iskolázottság..................................................................................................... 209
V. FEJEZET HUMÁN ERİFORRÁSOK
1. Kárpátalja humán erőforrásainak jelenlegi helyzete.............................................. 215
1.1. Gazdasági aktivitás és foglalkoztatottság....................................................... 215
1.2. Az iskolai végzettség területi eltérései ........................................................... 216
2. A felsőfokú humánerőforrás-képzés helyzete ........................................................ 219
2.1. Felsőoktatási intézmények .............................................................................. 219
2.2. A kárpátaljai felsőoktatás nyelvi és nemzetiségi megoszlása....................... 224
2.3. Migráció a felsőoktatásban.............................................................................. 227
3. Munkaerő-piaci adottságok ..................................................................................... 233
3.1. Munkaerő-ellátottság és munkanélküliség ..................................................... 233
3.2. Munkahelyi ingázás ......................................................................................... 234
4. A humán erőforrás minőségét befolyásoló néhány tényező .................................. 235
VI. FEJEZET TELEPÜLÉSRENDSZER
1. Alapadottságok......................................................................................................... 239
2. Városhálózat ............................................................................................................. 239
2.1. Az urbanizáció folyamata................................................................................ 239
2.2. A megye városai............................................................................................... 241
2.3. Városi típusú települések................................................................................. 245
2.4. Szuburbanizáció és szuburbán települések..................................................... 250
3. Faluhálózat................................................................................................................ 252
3.1. A falvak csoportosítása lakosságszám szerint................................................ 252
3.2. A falvak morfológiai típusai ........................................................................... 255
3.3. Óriásfalvak ....................................................................................................... 260
3.4. Magyarlakta falvak Kárpátalján...................................................................... 262
3.5. A falvak fejlődési perspektívái........................................................................ 267
VII. FEJEZET KÁRPÁTALJA JÁRÁSAI
1. Beregszászi járás ..................................................................................................... 269
2. Huszti járás ............................................................................................................... 274
3.Ilosvai járás............................................................................................................... 276
4. Munkácsi járás.......................................................................................................... 278
5.Nagybereznai járás................................................................................................... 281
6. Nagyszőlősi járás ....................................................................................................... 283
7. Ökörmezői járás ....................................................................................................... 286
8. Perecsenyi járás ........................................................................................................ 287
9. Rahói járás ................................................................................................................ 289
10. Szolyvai járás............................................................................................................ 291
11. Técsői járás ............................................................................................................... 293
12. Ungvári járás ............................................................................................................ 295
13.Volóci járás............................................................................................................... 298
VIII. FEJEZET KÁRPÁTALJA GAZDASÁGA
1. A gazdaság fejlődésének általános tendenciái........................................................ 301
2. A gazdasági ágazatok jellemzői .............................................................................. 303
2.1. Ipar .................................................................................................................... 303
2.1.1. Általános jellemzők ............................................................................. 303
2.1.2. Nehézipar, erdő-és fafeldolgozó ipar................................................. 307
2.1.3. Könnyű- és élelmiszeripar................................................................... 313
2.1.4. Ipari vállalkozások ............................................................................... 316
2.2. Kárpátalja mezőgazdasága .............................................................................. 320
2.2.1. A mezőgazdasági termelés általános jellemzése................................ 320
2.2.2. Mezőgazdasági termelés és értékesítés............................................... 324
2.3. Kereskedelem, külkereskedelem..................................................................... 328
2.3.1. Kereskedelem ...................................................................................... 328
2.3.2. Külkereskedelmi tevékenység............................................................. 330
3. Kárpátalja logisztikai, közlekedési helyzete........................................................... 332
3.1. Kárpátalja közlekedése, kommunikációs infrastruktúrája............................. 332
3.2. A kárpátaljai logisztikai klaszter..................................................................... 335
IX. FEJEZET TURIZMUS
1. Ukrajna turistaforgalma ........................................................................................... 337
2. Ukrajna turizmusa országos összevetésben............................................................ 339
3. Turisztikai vonzerők és termékek ........................................................................... 340
3.1. Természeti erőforrások, vonzerők .................................................................. 341
3.2. Ember alkotta vonzerők, kulturális erőforrások............................................. 343
3.3. Falusi turizmus................................................................................................. 345
3.4. Egészségturizmus............................................................................................. 346
4. Turistaforgalom........................................................................................................ 350
5. Kereskedelmi szálláshelyek Kárpátalján ................................................................ 352
X. FEJEZET KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG
1. A terület regionális kulturális identitásának kérdései ............................................ 354
1.1. Az identitást befolyásoló történelmi-gazdasági tényezők ............................. 354
1.2. A regionális identitás megnyilvánulásának formái........................................ 357
1.3. A régióban élő magyarok identitásának kérdései .......................................... 361
1.4. Tolerancia, intolerancia kérdése a régióban................................................... 363
1.5. A vallási identitás és szerepe a regionális identitásban ................................. 365
2. Nyelvismeret a régióban .......................................................................................... 367
2.1. Az anyanyelv ismerete..................................................................................... 368
2.2. A környezeti nyelv ismerete............................................................................ 371
2.3. Az idegen nyelvek ismerete ............................................................................ 372
3. Kulturális élet, kulturális fogyasztás....................................................................... 373
3.1. Színházi élet ..................................................................................................... 373
3.2. A zenei élet hivatásos terei.............................................................................. 377
3.3. Mozi.................................................................................................................. 380
3.4. Könyv és könyvtár ........................................................................................... 382
3.5. Média, médiafogyasztás .................................................................................. 386
4. Tájak változatossága, hagyományok gazdagsága, népi kultúra ............................ 392
4.1. Bevezető gondolatok ....................................................................................... 392
4.2. Tájak, hagyományok........................................................................................ 394
4.2.1. Az ungi táj ............................................................................................ 394
4.2.2. Az unikális Nagydobrony.................................................................... 397
4.2.3. Munkács környéke ............................................................................... 399
4.2.4. A beregi táj ........................................................................................... 400
4.2.5. A vízi világ – Szernye-mocsár ............................................................ 402
4.2.6. Tiszán innen, Tiszán túl – Ugocsa ...................................................... 405
4.2.7. Egy falunyi Szatmár – Nagypalád ...................................................... 408
4.2.8. A Tisza-völgy – a magyarság végvára................................................ 410
4.2.9. Aknaszlatina – a sóra épült település.................................................. 413
4.2.10.Gens fidelissima – ruszinok és ukránok ............................................. 415
XI. FEJEZET OKTATÁS, KÉPZÉS
1. Az anyanyelvű/anyanyelvi oktatás helyzete az ukrán oktatáspolitikai trendek függvényében ........................................................................................................... 421
1.1. Oktatásstratégiai kérdése................................................................................. 421
1.2. Az oktatási rendszer jogi keretei..................................................................... 424
2. A kárpátaljai oktatási hálózat szerkezete, sajátosságai.......................................... 428
2.1. Iskola előtti nevelés ......................................................................................... 428
2.2. Közoktatás ........................................................................................................ 431
2.2.1. A közoktatás helyzete és változása ..................................................... 431
2.2.2. A magyar szórványok oktatási helyzete ............................................. 441
2.3. Felsőoktatás...................................................................................................... 444
2.3.1. A felsőoktatási intézmények hálózata a régióban .............................. 444
2.3.2. Magyarok a felsőoktatásban................................................................ 450
XII. FEJEZET HATÁR MENTI EGYÜTTMŐKÖDÉS
1. Az európai integrációs folyamatok új kihívásai..................................................... 454
2. Határ menti együttműködés eredményei Ukrajnában és Kárpátalján................... 457
3. A magyar–ukrán határ menti együttműködés......................................................... 462
3.1. A határon átnyúló kapcsolatok jellege............................................................ 463
3.2. Az interregionális együttműködés intézményi keretei .................................. 469
3.2.1. Eurorégió (nagyrégió) – Kárpátok Eurorégió .................................... 469
3.2.2. A határ menti együttműködés egy újabb területe: magyar–román– ukrán interrégió .................................................................................... 474
3.2.3. Új euroregionális szerveződések – kisrégiók és egyéb interregionális együttműködések ................................................................ 482
3.3. Határforgalom .................................................................................................. 483
4. A magyar–ukrán határ menti együttműködés újabb jelei...................................... 489
5. A magyar–ukrán határtérség fejlesztési prioritásai................................................ 491
XIII. FEJEZET POLITIKAI SZERKEZET ÉS KÖZIGAZGATÁS
1. A független Ukrajna létrejötte................................................................................. 493
2. Kárpátalja Ukrajna függetlenségének időszakában – az elveszett autonómia ügye........................................................................................................................... 495
3. A független Ukrajna államberendezkedése ............................................................ 499
3.1. Ukrajna elnöke ................................................................................................. 499
3.2. Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa........................................................................... 500
3.3. A miniszterelnök.............................................................................................. 500
3.4. Az ukrán választási rendszer alakulása .......................................................... 500
3.5. Az ukrán közigazgatás szerkezete .................................................................. 502
3.6. Reformelképzelések az ukrán közigazgatásban............................................. 504
4. A kárpátaljai magyarság helye az ukrajnai politikai palettán................................ 506
XIV. FEJEZET KÁRPÁTALJA FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIAI IRÁNYAI
1. Fejlesztési célok – a regionális és országos érdekek összehangolása................... 510
Irodalom.......................................................................................................................... 514
Magyar–ukrán földrajzi mutató..................................................................................... 533
A kötet szerzői................................................................................................................ 541

Ajánlatunk Önnek!
Adatok
ISBN
978-963-9899-18-6
Kiadó
Dialóg Campus
VTSZ
4 901
Vélemények
shopmania.hu aprohirdetesingyen.hu arumagazin.hu vatera.hu simplepay_hu